Skip to main content

Full text of "Tischendorf.IV.Monumenta Sacra Inedita.NewCollection.Subscript.6vols.1857-1870."

See other formats


(ὩΟοσὶς 


ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 
ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 


Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 
ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 
ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 


ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 
ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 


ἴϊεαρο συ! 611η6ς 


(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 
ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 
ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 


ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 


ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 
ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 


Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 
{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 
056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 


Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 
ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 


ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 
Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 
σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 
ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 
Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 


Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 


(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 
αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 


ΠΣ “ διβ.δοδα τ, οη 


ΠΟ Ζθα Ὁγ (ὡοοσίςο 


ῖ 
εΥ 
ἘΠ Ν 
Δ ΥΘΟΛ εχὰ οςὉ.) 


ἐν ᾿ εἰξ 


ΠΟ Ζθα Ὁγ (ὡοοσίςο 


ΠΟ Ζθα Ὁγ (ὡοοσίςο 


ΜΟΝΌΜΕΝΤΑ ΒΑΟΠΑ 
ΙΝΕΌΙΤΑ. 


ΝΟΥΑΙΒ (ΟΙΠΕΟΤΙΟΝΙΒΑΡΡΕΝΩΗΙΣ 


ΒΙΥΕ 


ΨΟΙΠΉΜΕΝ ΝΟΝΤΜ. 


ΟΟΠΕΧ ΑΟΤὺῦΝ ΤΑΝ ῦϑ 


ΑΠΘΙΤΙΒ ΝΟΝΝΌΙΙ15 


ΕΧ (ὍΠΙΟΕ ΡΒΟΡΗΕΤΑΒΌΜ ΜΑΒΟΗΑΙΙΑΝΟ ΝΑΤΙΟΑΝΟ. 


ΕΧΝΟΙΙΤΡΝΕΝΕΝΊ 
ΒΟΝΜΙΒΑΡ πὺς ΟἿΒ ΒΑΟΤΙᾺ 
ΟΙΕΝΕΘΟΚΕ τ ΘΕΝΙΠΕΝΤ 


ΤΡΊΑ ΜΙΠΟΓΟΙΧΧ. 


ΘΒΒΟΒΙΒΕΝΤΕΝ. 


ΒΕΙΝΕ ΜΑΥΈΒΤΑΤ ΡΕῈΒ ΚΟΌΧΙα ΝῸΝ ΡΒΕΌΒΒΕΝ. 

ΞΕΙΝΕ ΜΑΥΕΒΤΑ͂Τ ΕΒ ΚΟΝΙΟ ΟΝ ΒΛΑΟΘΗΞΒΕΝ. 

ΞΕΙΝΕ ΜΑΥΕΒΤΑΤ ΘΕᾺ ΚΟΝΙΟ ΥΟῸΝ ΨΙΕΓΤΤΕΜΒΕΒΟ.. 

ΒΕΙΝΕ ΜΑΥΕΈΒΤΑΤ ΡΠΕῈΒ ΚΟΝΙῈ ΝῸΝ ΒΟΗΜΕΡΕΝ. κοὶ Εχοπιρίασα. 

ΒΕΙΝΕ ΜΑΥΕΒΤΑΤ ΕΝ ΚΟΌΝΙΟ ΘΕΟΒΟ ΥΟΝ ΗΑΝΝΟΥΕΝ. 

ΒΕΙΝΕ, ΚΟΝΙΘΟΊΙΟΗΒ ΗΟΗΕῚΤ ΡΕᾺ ΘΒΟΒΒΗΚΕΖΟΟ ΟΝ ΒΑΡΕΝ, 

ΒΕΙΝΕ ΚΟΝΙΘΙ,. ΗΟΗ. ΕΒ ΘΒΟΞΒΗΒΕΖΟΟ ΝΟῸΝ ΜΕΟΚΙΕΝΒΌΙΟ-ΒΟΗΛΝΕΗΙΝ. 

ΒΕΙΝΕ ΚΟΝΙΘΟΊΙΟΗΕ ΗΟΗΕΙ͂Τ ΕΒ ΘΒΟΒΒΗΒΗΖΟΟ ΝῸΝ ΟἸΕΝΒΌΒΑ. 

ΦΕΙΝΕ ΚΟΧΙΘΙ, ΗΟΗΕΙΤ ΒΕ ΟΒΟΒΒΗΜΒΕΖΟΘ ΟΝ ΒΑΘΗΒΕΝΟΧΕΙΜΑΚ. 

ΒΕΙΧΕ ΚΟΝΙΟΙΙΟΗΕ, ΗΟΗΕΙΤ ΘΕ ΗΒΕΖΟΟ ΑΡΟΠΡΗ Ζ1) ΧΑΒΒΑΓ. 

ΒΕΙΝΕ ΚΟΝΙΟΙ, ΗΠΟΗΕΙῚ ΡΕΒ ΚΕΌΟΝΡΕΙΝΖ ΑΙΒΕΙΊ, ΗΠΕΒΖΟΟ ΖΕ ΒΑΓΉΒΙΝ. 

ΒΕΙΝΕ ΚΟΧΙΟΙΜΟΗΕ ΠΟΗΕῚΤ ΡΕΒ ΡΕΙΝΖ ΟΛΕΙ, ΥΟΝ ΡΒΕΌΒΞΕΝ. 

ΝΕΙΝΕ ΚΟΝΙΟΊΙΟΗΒ ΗΟΗΕΙΤ' ΒΕΒ ΡΗΙΝΖ σΕΟΒΟ ΖῸ ΒΑΘΗΒΈΕΝ. 

ΒΕΙΝΕ ΚΟΝΙΟΊΙΟΗΕ ἨΟΗΒΕΙΤ ὈΕΙ ΡΒΙΝΖ ΡΗΠΩΙΡΡ, ΟΠΑΙΣ ΥΟΝ ΕΠΆΧΡΠΗΝ. 

ΒΕΙΝΕ ΚΟΝΙΟΊΙΟΗΒ ΗΟΗΕΙΤ ΕΔ ΗΠΕΒΖΟΟ ΜΑΧΙΜΙΠΙΑΝ ΙΝ ΒΑΥΕΝΝ. 

ΞΕΙΝΕ ΚΟΝΙΟΙ,. ΗΟΗΕΙῚ ΕΝ ΕΥΒΒΤ ΟΛΒΙῚ, ΑΝΤῸΝ ΝΟΝ ἨΟΗΕΝΖΟΙΜΕΙΝ- 
ΦΙΟΜΑΕΒΙΝΟΈΕΝ, ᾿ 

5ΕΙΝΕ ΘΌΒΟΗΠΛΑΤΠΘΗΤ ΕΒ ΕἸἾΒΕΤ ΝΟΝ ΒΟΗΟΝΒΌΒΟ -ὙΑΠΘΈΝΒΌΒΟ. 


ΕΙΝΕ ΜΑΟΕΒΤΑΤ ΕΒΙΕΌΘΕΙΟΗ ὙΠΠΗΡΙΔΕ ΙΝ. ΝῸΟΝ ΡΒΕΌΞΒΕΝ. Ὁ 
ΒΕΙΝΕ ΚΑΙΒ. ΚΟΝ. ΗΠΟΗ. ΕΝ ΟΠΒΟΒΒΗΒΗΖΟΟΘ ΠΕΟΡΟΙῸ 11. ΝΟΝ ΤΟΒΟΑΛΝΑ. τ 
ΞΕΙ͂ΝΕ ΚΟΝ. ΗΟΗ. ΡΕΙΝΖ ΑἸΒΕΕΊ, ΡΒΙΝΟΒ ΟΟΝΒΟΒΊ, ΗΒΒΖΟΟ ΖῸ ΒΑΟΗΒΕΝ. 


Τ)Ὰ5 ΙΧΑΙΘΈΠΙ,. ΕΠΆΘΊΒΟΠΕ ΔΠΙΝΙΒΤΕΙΝΙΠΜ ΟΕ Ό1Κ8- 
ΑΥΕΚΙΑΝΌΝα ΕΠῚῚ Ἱ1Ε ΚΑΙΒΕΕΙ, ΒΙΒΙΙΟΤΉΕΚΕΝ. 
μὴ "ν ΧΟ ΪΆγο. 


1} ΟΛΗΡΙΝΑ, ΕΝΒΥ ΘΟΙΜΝΑΚΖΕΝΒΕΝα, ΕἘΖ- 
ΒΙΒΟΗΘΕ ΝῸΝ ΡιαΑα. 

1 εκ ΟἌΠΡΙΝ Δ, (ὍἸΆΙ, ΕΠΖΒΙΒΟΗΠΟΕ ΝῸΝ ΡΙΒΑ. 

) κε ΟΝ ΒΟΠΟΝΕ ΝῸΝ ΠΌΝΡΟΝ. 

Εἰ ΠΟΙ ΒΟΠΟΡ ΝῸΝ ΝΊ. ΑΝ. 


Δὲ Κ. 5. ΟΑΒΙΝΕΥΤΝΜΙΝΊΒΤΕΚΝ ΟΣΑΕ νὸν ΕἸΝΒΙΕΡΌΕΙ. Ὁ 
(Ηκ. ϑληπεὰ νὸν άπ αὐε ΠΆημ ΕΝ) 

Ῥπον. (Ἠυπκοηιμ, ΒΑΙΙΝΟΤΟΝ, ϑοηίον ἢ οἰίοιν α. Βιῖ. 
«7]}οἦτι5 οἷ, σὰ (απ δτνιίασο. 

7. Υ. ΒΑκπον,, [ὅκᾳ., Ζ Δίοις - γονζι 

Ἡπ. Ν. ΕΝΑΚΡΑΚΙΒ, σι δὲ. βεξεγδδιισα, 7» 2 Βιϑοίλεζεη 
Ζζ Αἰ΄οηι. 

πεν. Ηεκκὺ Βύκαξϑδδ, 12.1.. 1). Οἴαεσοω. Ῥι. 1). Οοἰίνσ. 

Ρκον. Τ᾿. 5. ΟΟΝΑΝΤ τ Διεω- Κονγῖ,. 

εν. Η. Ὁ. ὥοχε, 21. 4., 2διγοοίον ἀεν" Βοάίογαπνα ΕὟΙ͂ 
Ουονώ. 


θὲιε ΠΙΒΙΙΟΤΗΕΚ ΡῈΝ ΚΚΑΙΒΕΒΙ,. ΑΟΆΡΕΝΙΕ χς ἢ εἰογδδμτρ. 
1)1ε αι. κὸν. Ηου- δι εμότηξκ σις Μ Ἴδη. 

1)1ε Κόύκιοι,.. Ηρ - νὴ ΤΑ ΑΤΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ ἐ) ἐπ σ᾿θη. 
δικ ύχιοι, ΘΕΡΕΈΝΤΙΠΟΗΕ Ἰδ ΙΒ ΌΤΗΕκ στ ὐμσατί. 

1)1κ Κύχιαι,. ὃνν. διβιιότπεκ χὰ Δίεαρεὶ. 

θ)ιε Κύχιωι, δι ΌΤΗ ΕΚ σή Τ μΥ ἕν. 

1)ικ Κύνιωι, Ἡκηζοοι, Βιβιπότεοα Εβτενθε χὰ λ]οάοπα. 
0) ιε ΗἩεαζοούιμομε θιΒμτηεκ Ζς «ἡ ἐπ δεῦρ. 

})ιε Κονιθίίσπε ΑΝ ΘΕΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ χ (αι 586{. 

1}1ε Οποβδηξηζούιμοηξκ Ηρ τ μΕκ χὸ Π)αγηϑίακσ!. 
7)1ε ΗἩξηΖΟοῦ ΗῈ ὉΡΕΕΝΤΙΗΟΠΕ ἸΔΙΒΙΙΟΤΗΕΚ χ 7)688αῖι. 
1)ιε ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ ΡΕΕ ΠἸΕΜΟΝΒΤΚΑΝΤΕΝ ζό ἀπισίογνεζαπι. 


01ε Βιμιιότπεκ εκ ΟἜΝΤΗΑΙΝΙΥΕΆΒΙΤΑΥ σον δραπέθη. 
Π)1Ε {ἰ ΧΙ ΕΝΒΙΤ ΑΤΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ χΖ 4 αϑεῖ, 

1 1 ΟΝιν ΕἈΒΙΤΑὙΒΒΙΒΙΙΌΤΠΕΚ χς Δδοπη. 

1}ὲε {ὐπιν Εαϑιτ τι βιμότηεκ Ζ (ππιὀΡνῖεἶσο. 
1}1Ε Εἰ ΝΙΝΕΒΝΒΙΤΑΤΘΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ σὺ τίη ρολι. 
1[)1κ ΕΠΝΙΝΕΚΒΙΤΑΥΘΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ σῖς ἐ γείδινσ. 

} 1 ΕἸ ΧΙΝΕΝΒΙΤΑΤΥΤΘΙΗΒΙΙΌΤΗΕΚ τὰ (Οὐ ἰ6886Ή. 
101 Εἰ χιν ΕΕΒΙΤΑΥΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ χε (σ Οἰἐἰπφση. 
1}1ε Εἰ ΝΙΥΕΒΒΙΤΑΎΒΒΙΒΙΠΌΤΗΕΚ σε αἰ γεϊ δισοαίκεϊ. 
ἢ) ιΕ ΕἸ ΝΙΝ ΕΝΒΙΤΑ͵ΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ χ α'γὄπίπσοι. 
1)ιΕ Εἰ ΝΙΝΕΚΒΙΤΑΥΞΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ σῆς αἰ. 

0 1ε ΕὐχινΕ ΒΤ ΑΥΒΒΙΙΙΌΤΗΕΚ ζ “Ποϊεοἰδεῦσ. 
1}1Ὲ {ἰ ΝΙΝΕΚΒΙΤΑΥΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ Ζ “έηα. 


θ1ε ᾿υςημαχυιῦνα νὸν Βαπιυ-Βαιμὴπκε ἐπ Μαΐάτε, 

0)1κ υσοημάνυεῦκᾳ νὸν Εἰ, Α. Βκοσκηαῦβ ἐπ Ζιεῖρεῖσ. 

διε Βυομηβάχνεῦνα νὸν θεύβνεκ ἐπ οδβἝαμ, 

θΠιε υσηβαχνθεῦνα νὸν θύυπαυῦ ἃ (᾽ο. ἐπ Ζοπείοπ. 

0 1ε Βυοημανριῦνο νὸν ΕΉΑΝΖ ἐμ ]ὰὼπολόη. 

1)1ε Βυσηπάχρεῦνο νὸν αὝκρενραι, ἐη Κομεπλαφεη. 

διε Βυοημάχρνεῦνα νὸν ἴω. Δ. Κιττιξκ ἔπ 1 εἸρΣίς. 

0» 1 Βυσηβάνυμῦνα Υὸν Κ᾽, πμνοκβιεσκ ἐπὶ δατῖδ, 

για Βυομηάνυμόνο νὸν Κα. Εἰ, Κὔμκα ἐν Ζεῖρχσ. 2 Ες:επιρὶί. 
1)1ε υσεημανυιῦνα νὸν νον ἐν ΔἼὨαϊξαπί. 


1) Ὰ5 ΚΟΌΝΙΟΙ, ΑΘΗΒΊΒΟΗΕ ΜΙΝΙΝΤΕΙΝΓΜ ΌΕ5 (ὙΠῸ 5 
ΌΝ ΘΕΡΕΝΤΙΙΓ(ΉΗΕΝ ΓΕ ΝΤΕΙΙΙΓΉΗΤΆ. 


εκ ΡΝΚΙΜΑΒ ΝῸΝ ΟΑΝΖ ΝΟΓΑΝΟ, ΕΠ ΖΒΙΒΟΗΟΕ 
ΤῸΝ (ἈΝ ΤΕΙΠΒ ΝΥ, 

εκ ΡΝΙΜΛΔΒ ΝῸΝ ΕΝΘΠΆΝΩ,. ΕΝΖΙΗΝΌΠΟΕ ΝῸΝ ΥΟΚΚ. 

εκ ΓΟ ΒΙΒΟΠΟΕ ΚῸΝ ἘΧΕΤΕΙ͂Ν 

1 εις ΓΘ ΒΙΒΟΠΟΕ ΝῸΝ ΔΙΑΝΟΠΕΒΤΕΝ. 


0κ. Τμεοι,. ὅαμ. )άνιδον Ζε 7υπΝοη. 

ἢν. 7. ΕΜΕΒΊΟΝ, 72,1.. 1).,ὄ δέν. 1 οἰίοισ α΄. Τέῖη. Οἱ. 
τι (ανδνιάφο. 

ξεν. Ε. ἤοοκε, 2. 1)., Ἡοοίογαηπ 1] σίου, 7 ον θη. 

Ἅ0)ΑΜῈ5 ΠΈΝΟχ, ἔνα, σι Δδιο- Σ ον, 

ΤΑΝΡΕΝΙΡΚΑΆΙΑΤ ὑνῦ ἀμτ )κ. Φόοη. Νὲν. ΟΤΤΕΚ ζΖιε 
7 να . {εἰν ἰθ εηεαϊςιπεν- ΝΠ δι οιλοῖ χὰ δγοιυπίοιο, 

1,1,..1}. Ὁ. Ρ. Τπεύεμε χε δμπομίλ, 

λὲν. θΑΆνπε 1). ΨΕΒΟΈΠΒΟΝΕ Ζρ Ζέρηι. Τ 

ῬΕΕΡΙΘΕΒ 4. δι νὰν ΥΟΟΠΝΥ τ ἀπιοίον ἄατη. 


1)1ε ᾿διβι τ ΕΚ ΡΕῈΒΎΚΠΕΙΝ. ΤΓΑΌΕΘΕΞΈΙΝΝΤΕΝ Ζ Αἀπιδίογ αιη. 
διικ ὑκεεντιισπε ποτ εκ ἐρν δία δον. 

0) ικ δι οτ εκ ΡῈ5 ΤπιχιτΥ (Ὅτ κοε τὰ ΟἸπνιεσο. 

1}1ιε ᾿διππιύτηεκ θὲ5 ἤλανααν (νος, Οὐπιδγιάσε, ἴ᾽, δὲ, 
0)}ὲε διε κ Ὲ5 Τ πιχιτΥυ (σε τὸ 7) δέίῃ. 

ἀἀλππετ ᾿δημίσαι, ἰνπτιτῦτε, νανοτον, {ἐν οί, 7. Βι. 
})1Ε δι παππαῦβομε Βπμιότηεκ τὸ 2, δοοξ, 

γι διβιιότεοα Αμππόβιανα σὰ ἡ͵αϊξαπα, 

διε Βορμειαν βπάευ τ Οεγογά. 

1)1κ (πκιβτ (σποη βάευ τ δ εοτγ. 

0} ιε Βιμιιοτηεκ εκ ΠἰΚΜΌΝΒΤΗΑΝΤΕΝ Ζῃ. ]οίίενζαπι. 

1 1Ε ΤΑ ΤΙ ΒΙΙΌΤΗΕΚ σῆς Ζιτιολ. 


0 ικε ΓΙἸΝΙΝΕΝΒΙΤΑΤΜΙΗΙΒΙΙΟΤΗΕΚ στὴ Α ἐρί, 

δ ιε {ἰκινἘπϑιτατϑϑιποτηεκ στὸ Αὐηἐψεύονσ. 
1)1ιε {ἰΧΙνΕΗΒΙΤ ΑΤΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ χὰ Ζ7,οἐεἰθη. 

διε {{ππν ἘΝΒΙΤ ΑΥΒΒΙΒΤΗ ΕΚ τς λήαγδιγρ. 
1})ιε {ἰπινπξι τ Ατβμπμότηεκ τὸ Δ ηελθη. 
1λικ {{π|ν παι τ τϑδημοτπεκ τ δέ, 27εἰογϑύμτο. 
1}1ικ Εἰ νιν επειττϑβιμιιτηεκ τὰ Ζνασ. 

1901 Γὐνχιν ΚΑΙ Τ ΑΥΒΒΙΒΙΟτ εκ σὰς Ποκίοςζ,. 
1)1ε {χινἘηβιττϑβιμότηκκ σῖς 1 ἀδέη θη. 
1 ικ ΕἸΝΙΝΕΚΒΙΤΑΥΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ τς ζἸνοολιί, 

190 1κ {ἰπιν αι ΤΑΙ ΙΟΤπεκ τ Ἠ ἰθη. 

1)}1ε {νιν επβιττββιιότηκκ στ Ἡ ὠγζζμνς. 


διε Βυσηπαάχυεῦνα νὸν Νισοιαι ἐπ 2Ζογἰπ. 2 Εοηιρὶί. 

θιε υσμμακνυεῦνο νὸν δ ὕνδτεῃ ἐη Ἐσποιἶ. 2 Βιτεπεμί. 

θδιε Βυοημαάνθνῦνο νὸν 1). Νύττ ἐπ ζοπίοη. 95. Ἐπ οπιρὶ. 

1)1Ε υσμβάνρεῦν ῸΝ ὅλμὲ89 ΡΆβκεα ᾧ (. ἐπ Οαγονά. 

1})1κν υςημανυιῦνα νὸν (ΕΒ ΡΕΕ ΥΑᾺΑΝ ὕΚΕ Ροδτ ἐπὶ {] γοολέ. 

10)1ε υςημανυεῦνῳ νὸν διιτηύνεη ἐν 7ύοπι. 

διε Βυωμβμαχυεῦνᾳ νὸν ἢ. ὙΥ̓ΈΒΤΕΠΜΑΝΝ ἃ (ὗν, ἐκ Δίειο- ονκ. 
2 Μιεομιρί. 

1ϑικ Βυσπμαννιῦχα ΥῸΝ ἮΙΑ ἀ ΝΌΒΟΛΑΤΕ ἔπ Ζοπέήοηῃ. 
4 Ειεπιρί, 


ΤΞ.υυἵ, ᾿ ρα τὴ . ΝΟ ὧτ ΤΡ ᾿ 


(ΟΟΠΕΧ ΤΑ ΓΒΘΙΑΝΙ ΝΣ 


ΒΙΝῈ 


ΑΟἸΥΌΝ ΑΡΟΒΤΟΙΟΘΙΌΝ 


ΛΗ ΆΑ ΒΟῸΣ ΒΤ ΤΑΤΙΝΕ 


ΕΧ 


ΟΟΌΙΟΕΝ ΟΙἿΠΜ ΤΑΌΠΘΙΑΝΟ ΙΝ ΒΟΌΙΕΊΙΑΝΟ 


5ΕΧΤΙ ΕΕΒΕ ΒΑΡΒΟΠ ΠΙ,. 


ΑΠΘΌΙΤΑ ΒΟΝΊΤ ΝΟΝΝΌΙΙΠΑ 


ΕΧ 


ΟΕΤΙΕΒΕΙ ΟΟΌΙΟΕΝ ΡΒΟΡΗΕΤΑΙΌΜ ΜΑΒΟΗΑΙΙΑΝΟῸ ΝΑΤΙΟΛΝΟ. 


ΒΒΠΓΓ ΑΤΟΠΕ ΕὨΙΏΌΙΤ 


ΑΒ ΝΟΊΗ. ΕᾺΠ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΙΝ ΡῈ ΤΙΒΟΦΕΗ ΕΝΌΟΒΕ, 


ὙΠΕΟΙ,. ἘΤ ΡΗ͂Ι,. ὉΒ. ΤΗΈΕΟΙ,.. ἹΤΕΈΜΟΙΞΚ ῬΑΙΑΒΟΘΕ. ΒΙ1Β1,.. ΙΝ ὉΝΙΥ͂. ΙΡΒ. ΡΕΟΕΡ. Ρ. Ὁ. ΨΕσ6. "ὈΒ. ΒΟΝΟΒ. ΟΑΛΝΤΑΒΕ. [πῈ. ΟἿ. ὉΒ. ΗΠΟΝΟῚΙΙ. 
ΟΧΟΝ. ΒΕΘΙ ΒΑΧΟΝ. ἃ ΟΟΝΒ. ΑΌΙΟ. ἹΝΤΙΜΙΒ ΟΚΌΙΝΤ Μ ἹΜΡΡ. ΗΓ55. 8. ΒΤΑΝΙΒΙ,. ΒΌΡΒΕΜΙΒ ΙΝΒΙΟΝΙΒΓΒ ΕΥ 5. ΑΝΝΑ ΟἸΑΒΒῈ 11. ΟΜ ΟΟΒΟΝΑ 
ΙΜΡ. ΒΕΘΟΒΑΤΙ Β ΟΒΟΙΝΙΜ ΠΈΘΙΣ ΒΑΧ. ΑἸΒΈΞΤ. ΜΡ. ΑὔΒΤΥΕΠΙΑΟ. ἘΒΑΝΟ. 108. ΒΕΟΙῚ ΟΘΟΒΚΟΝΑΕ ΜΓΓΗΥΤΕΜΒ. ΕΥ̓ ΜΑΘΝΙΌ. ΒΑΌΕΝΒ. ΧΚΕΟΝ. ΖΆΚΙΝΟ. 
ΡΒΕΑΕΕΕΟΤΙΙΒ ΟΠΌΙΝΙ Μ ΒΕΘΘ. ΒΟΗΙΗΒ. ΟΟΕΟΝ. ΟΙ,. 11. ΕΥ̓ Αρί'. ΕΠῦΠΕ. ΟΙκ. Π|1. ΒΟ ΕΒ ΒΕΟ. ΟΒΆΑΕΟ. ΒΑΙΥ. ΟΕΝΤΙΓΕΙΟ ΒΕΟ. ΈΛΝΟ. ΜΈΟΘΤΟΝ., 
ΗΟΝΟΝ. Βα. ΒΑΥΑΕ. 8. ΜΙ(Η. ΟΙ,.. 1. ΒΕ. Β0ῸὍὋῸ0. ὉῈ ΒΤΕΙΖ,. ΡΟΙΑΒ. ΒΕΟ. ἹΤΑΙΙΟ. 55. ΜΑΗ. ΕΤ ΓΑΖΑΗΒ. ΜΑΘΟΝΙΌ. ΥΙΜΑΠΝ. ΕΑ Α1,8. (1,.1. 
Ὠϊσ. ΡΑΤΙΜ. 5. Χ1ΘΟΥ͂. ΕΟΙ͂ΕΒ ΒΕΟΊΔΕ ΒΟΟΙΕΤΑΤΙΒΓΙΤΥΤΤΕΒΑΒ. ΠΟΝΌΙΝ. ΒΕΟΙΑΕ ΙΕΙΟΛΕ ἈΓΟΑΌΠΕΜΙΛΑΕ ὈΠΒΠΙΝ. ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΛΕ ΠΟΑΕΒΑΗ. ΡΓΠ],. 
ῬΡΈΤΕΟΡΟΙ,. ΒΟΓΙΕΤΑΤῚΙΒ ΟΒΙΕΝΤ. ΑΜΕΒΕΙΟΑΝ. ΕἘΈ ΓΝΒΤΙΤΙ͂ΤΙ ΑἙΟΥΡΤΙΑΓΙ 506. ΗΟΝΟΠΑΒ. ΒΕΟΘΟΙΑΕ ΒΟΟΙΕΤΑΤῚΙΒ ΒΟΙΕΝΤΙΑΒ. ΤΡΒΑΙ,. ΒΟ. ΕΧΤΈΗ. 
ΒΟΟΙΕΤΑΤΙΒ ΒΑΘΑΝ. ΡΕῸ ΥἹΝΌ. ΒΕΙ10. ΟΗΉΙΒ5Τ. 5006. ΑΒ ἘΡΙΒΈΤ. ΗΙΒΤΟΙΕ. ΤΉΕΒΟΙ,. ΠΟΠῚΡΒ. ΕἸ ΟΕΙΕΝΤ. ΟΕΉΜ. 806. ΟΝ. 


ΠΙΡΒΙΑΙᾺ 
}. ὁ ΗΒΙΝΒΙΟΗΒΝ, ΒΙΒΙΙΟΡΟΙΑ. 


18ὅτ0. 


“. κέ’ 


ΥῈ0 ΡΕΗΠΜΙΟΝΤΕΙ ΑΟ ΒΌΜΜΕ νΨΕΝΕΆΒΑΒΙΠ1 


αυ! ΠῚ ΜῸ ΤΉΟΜΒΟΝ 


ΡΟ ΕΒΙΔΕ ΑΝΟΑΙΙΟΑΝΑΒ ΡΒΙΜΑΤΙ 
ἈΒΟΗΙΔΡΙΒΟΟΡΟ ΚΒΟΒΑΘΙΕΝΩΙ 


ΙΝΟΙΠΥΤΑΙΣ ΤἼΥΝΙΥ ΕΒΊΙΤΑΤΙΒ ΟΧΟΝΙΕΝΟΙΝ ΡΒΑΒΒΙΘΙΟ ΑΟ ΡΕΘΟΟΒῚΙ 


ΝΕΝΕΒΑΒΙΠΕ ΗΟ Π͵ΥΤΕΒΑΒῸΝ ΒΑΟΒΑΒῸΜ ΜΟΝΌΜΕΝΤΟΝ 
ΟΟΤΑΒ ΑΝΟΙΑΙΚ ἘΣ ΜΠ} ΑΝΝΙῚΒ ΤΗΒΒΑΌ ΒΝ 


ΟΜΝΙῚ ΝΙ͂ΝΟ ΟὕΒΑ ΕΟΌΟΙΤῸΝ 


ΘΌΜΜΑ ΟΜ ΒΕΝΕΚΕΝΤΙΑ 


ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΌΣΚ Ὲ ΤΙΘΟΒΕΝΘΌΟΒΕ. 


᾿ς ΡΒΟΙΠΕΘΌΟΜΕΝΑ. 


ΡΡΟ ῚΧ--ΧΧΧΥ. 


ΑΟΤΌδ ΑΡΟΘΤΟΙΟΘΕΌΟΌΝ. 


ΡΡ. 1---226. 


ΑΜ. ΙΧ, ΧΙ---ΧΥ͂. ΜΙΟΘΗ. 1, 1--!, ΧΧ. ΗΟΞΚ. 1,1--Π. ΧΥΊ]. 
ΡΡ, 997... 948. 


Εχ ἸΟΩρΡῸ [θΙΏΡΟΥΓΘ ἰηΐδυ Δη 111} 15511ὴη8 ΠΠΠ ΘΓΔΙΊΠ ΒΒΘΟΓΆΓΌΙῚ ΤΠ Θηΐδ, ἃ ΥἹΓῚΒ ἀΟΟ.15 15 δοϊα τη Δροϑῖο- 
Ἰογαπὶ οοάοχ Οατϑθουβ οἱ 1,δ[1π18 ΓοίογΣ αυθίη 8ηη0Ὸὺ 1036. οπῃ οοπΐη ἔεγο οοαϊοῖθυ5 Ογδθοὶβ 81118 αηὶ- 
γογϑ 5. ΕΠ ΠΘΥΔΓαση ΟΧΟΙΪΘΠ518 οἰσβααθ ποιηΐηθ ὈΪ]Π]οίμθοα Βοάα]οίδηα 4 ΟΠ] 6]ὴο [Δ 6 ΔΥΟΠΙΘΡΊβΟΟΡῸ 
Οδηςδγ 6 51 ἀ0π0 δΔοοθρ]ζ. Αἀ ΒΟΌΙ]Θη ἢθηο 11 ΘΥΔΙΓΌΙῚ ῬΘΙΓΟΠΙΏ ὑπ 6 ῬΟΥγ ποτ, οἴβὶ πο οοηβίδί, ἰΔΙη6ὴ 
οογΐαπη δὲ ἀυάυπῃ οιπὶ διΐθ [81] ἀγο ἢ Ρἰβοορὶ ἰθιηροτα ἰῃ ΑὩρΡΊ Δ Ρου]δία πη 6556θ. {Π{ δῃΐπ ὈΥΠΠΏ18 
να] ΙΟΏΔΏΠ65 Μ1111, αὐ] δῖὶ ρα αὐ] ἰᾶτη Βθαδ ὙΘΠΏΘΓΔΌ15 οἷγοᾶ πη 81. 60 υϑὰ8 5:. ὙΙΔΘίΌΓαΙΙΘ 
15 σού 6χ βοὴ ὉΠ {Π1πὴ8 οΔ11588 [111556 ΟἿΓ ΤΩΟΠΔΟΙῈΒ 1116 6 αι6 ἀοαίτι8 ἃ6 ὈΪῈ5 851185 ἴῃ δοί8 ΔΡοϑίο] στη γοίγδοίδ- 
[1065 ΒΟΥ] γί 3, Ιηἀ6 ΔῸ οοἴδγνο Ἰρὶ τ, ΒΔ ΘΟ} οοάθχ δοίη, 4] ρΡοβύ δ δηι8 αἀἸοίΒ οϑί, ἀρὰ ΑἸΡΊΟΒ 
ἤ15586 σγραθηάιτι5 οϑί. 1ηὴ Απρ]δι δυΐθη) οχ βδγαϊηϊα ἰηβι118, νθηϊ. ΟἾὰ5 τοὶ Ἰυου ] θη 5 1056 οοάθχ (6515 681. 
ὴ 6ἷ5. ϑῃηΐμὰ 486 84 οΔΙΟΘ πὶ οἰ5 ΡοΒίθΓ ΣΟ τηδηῖϊ Βουρίδ βυηΐ, οδηη ἢδθο Ἰορσιηίαγ: Φλαυιοσ πανχρατιος σὺν 
θεω ἀπὸ ἐπάρχων δουξ σαρδινιασ δηλα ποιω τα ὑυποτεταγμενα. Ηδαο ἰσίσαΓ αυ] δου ρϑὶῦ 115 ὁχ ἀποῖθυ8 (δουξι)ϑ 
ογδί, αυ δαγαϊηΐδθ ᾿η5}}186 ΘΧ 8ηη0 ὅ86., 40 151 Π18ῃϊ} ΠΏΡΟΓΔΙΟΥΙΒ αἰ ΠἸΟῺΪ Βυ᾽θοία οδὶ, ργδοίροι βυηΐ. 
Ῥγδϑῖθυ Ῥῃουδί) νᾶγὶδ 8118 ποιηΐπᾶ δοάδιῃ 90]10 Ἰορτιηίαγ, ατροῦ! ἀϊδοοηὶ, ΤΟ ΔΠΠ15 Οδγϑιηλὶὶ, ΕΠ} [Ὁ] χῖδ6 
αἰδοομ 5886, ΠΟὉ1]15 Το πιΐπδα Βα] δὰ ἡ σοφὴ αἰοΐα6. Ουΐθιδ οπηηΐυβ ατϑθοθ ΒογΡ 15 ἀπιτὴ δα 4 1410 [δα οἱ 
᾿τ{6Ὑ]5 ἀϑὰ8 ΑΠΡ]ΟΒΔΧΟΙΪΟἾΒ, 4ΌΔΙΩΥΒ 56 ἰρϑι αἀτϑθουμῃ ργοβίθαϊιγ, ᾿ΔΟΟ 8 ΡΓΟΒΌγίου ατϑθοιβ. ΑὉ ἢΟΟ 1080 
ἢ 65610 8ῃ ΘΟ ΘΘΙῺ οχ ϑασαϊηΐα 1η5118 ἴῃ ΑΠρΡ] δῖ ρου ϊδία) ρυΐθη. ΟὉυδ ἀ6 ΓΘ 8106 5θη81 ΕὙθα. Ηδθησ. δου]- 
ν ΠΟΥ, οὗ, Ιπἰτοάἀποίϊοῃ Ρ. 128. ψϊῦ δηΐπὶ ΤΠ ΘΟαογυτη ΤΆΓΒΘΏΒΘΙΏ, 4] 8Δηη0 608., Βοτηδ6 ἀσπῃ ἀσσουδί, ἃ Ραρᾶ 
Πα] δη0 δὰ Δγο ΒΡ βοορϑίμιμῃ Οδη Δ. Π56 1 Θυθοία 5 δϑῦ οἵ τη} ]05 ΠἰΌγοβ ατᾶθοοβ [διϊποβαιιθ δὰ δχοϊἰδηάᾶ 
8Ριια ΑἸΡ]05 Εῇογγιπὶ 5[1τ4}8 60116 0 1556 ΓΔαΪΓαΣ, ἢ. ΖΌΟΔῈ6 δοίη ΘΟ] 66 Π 56 ΟΠ 'ῃ ΑὨρ] Δπ αἰζ}}556. Οἱ] 
ὁοπἸΘοίΓδδ πηῖπ| πὰ οὈδίδι, αιοα οΘΟα6χΧ ποη δηΐθ ΒΘαδΔ6 ἱπηοίι1556 νἹα οἴ αυδιη δὰ γοϊγαοίδ! 065 Δοσοαρτγοί. 

Ροβί Ββάϑδηι διυΐθιη Ὑ ΠΟΥ Ό]]Θπ), 4] ΙΟΟΟΒ Ρ]ὰ8 βαρίυδριηΐα Δα τοί γδοϊδ 0065 5185 ᾿ῃ δοῖαδ Δα ἢ ε1ϊ, Ἰη 
Ὁ511π| ΟΥ̓ ΠΟ) ΠῸῚ ΥὙἹΔ ΟΣ ΘΟΏΥΘΓΒῚΙΒ 6556 ΔηΐΘα 81 ΘΑ ΓΟΤΘ5. ΘΟ δ] Γοηΐ ΝΟΥΪ ΤΟδίδι θη] ΟΧΟΒΘΠ518, απο 


ΔΏΠῸ 1019. ῥγοαῖ, δαυοίαμῃ 10α αὐ! θη). αὖ ἴῃ {ἰ{π|0 65. νγ}15 ΘΟ ΠΟ] 15 ΘΧ Ὁ]115 σΘηΐαη Πη55. ΘΟΘ]ΟΙ θ118. 


ΟΕ Ν, Τορῖ. Ῥτοθαρρ 1022---1026. Αδουγαίί8 οἰΐατη θατῃ τότ ἱπάαραν! ΝΥ οἰβίθαϊαβ ἰη Ν. Τοδί. Ῥ. 1], ραρ. 450. 

10 Ὁ Τὐρτὶ Πρ γβοιδεϊοηΐβ ἴῃ δοῖαβ ΔΡρ. ργϑθξαςομθαι, αὶ δϑὲ: Πι 4μο εἰΐαπι δγουὶ τον αοἰαἰΐοπΐᾳ {ἰδεἰϊο---΄σμαφάαηι φιαε ἐη 
Οταεοο δβῖυε αἰϊξίεν,, δέει ρὲμδ ατό πιΐντιδ ροϑίία υἱαϊΐηιιϑ, ὄγουΐίογ' σοτπιπιοηιογατε σωτυΐπιμδ. μας αἰτῶωπι περί φοπίϊα ἐπίονΥ οἐΐϑ8 
οπιΐϑα υεἷ αἰξίον αϊοία, απ ἱπσετία ἰἰδτναγίοτιπι δῖπί| ἀερτατϊταία δἴν6 γεἰϊεία, ποπάκιπι δοῖγ ροίμϊηιια, Δδίαπιχμε ΟΥ̓ ασδοιηι ἐπσεπιρίαν 
)εἴ886 αϊκαίιπι, 9ιι9ρἱσατὶ πο αμαθο: τηεἰθ ἰδοίογοπι αὐπιοποο μὲ λαες, εδίσεηημς Κεοοτέπιιϑ, σταία ογ μα οπ ἐδ ἰεσαί, πον ἐπ 80 
ἐππιθη τοἰϊμπεΐπε υοἰμκέ ἐπιοπααίμτιιδϑ ἐπίογϑοταΐ, πὶδὲ ζοτίε ἐα ἐπ Παΐηο σοαῖοα δαο εὐϊοι ἐδ ατέϊᾳμῖξι8 810 ἱπίενρτείαία γορεν γε. 

8 16 δο νος(6 βῖνα αἱρηϊίδίθ ἱμρυἾπλ}8 Θχρ! θυ Μοαγβίαβ ἴῃ Ο]ΟΒΒΆΥ]0 ρδῷ. 174 8α. 


υ» 
ΧΙ 


Εδγὶ 1Ὁ1 ποίδῃν Β. (1δο(]οῖΔη}) 1. Βαγϑαβ {τἰσίηΐα ἴογο ἈΠ 15. Ροδῖ δ] υ1 ΜΠ]1}5, ἀρὰ φιθη Δ 1818 
ἰογίϊι5. διαϊῦ, δὰ ἀρραγαΐαμη Νονὶ Τοϑί 11 511. χαρὰ ρὑγπηπὶ 1107... ᾿τοσπὶ 1110. ργοά . ΒΓΘΥΪ ροϑῖ 
ἰηγθηΐα5. οϑῦ αἱ τοίην σοι 66} ΠῸἢ 5116 Δ]141ἃ 05 }115 νοΐου 5 βου ρίπταο πα οη6 οἀσηάαπι εὐγαγοῖ, Εφοὶΐ 
4 βυῃρΌ 5 51.15 ΤΠΟΙᾶ5 Ηθᾶγπο δῃηὸ 1710. Ομ π5. ΟΡΟΣῚΒ 4115. 60 πη {π|Γ ααοα νἹΓ 1116 ἀοΟ 55 Πλ18 
ὁ τᾶγὰ οἰγοα {16 γὰ5. 1 ΟΓα ἢ ἀῖ6. ΟῚ ΡΆΓΟΠῚ ΟΟΙΠΧῚ ΓΟῚ ρα] οσ ἀμ] ζαο βοϊομτἴαπι. ΗΠης οηΐπι [λεία ἢ 
Θβῖ πὖ ΠΟ 2060 46 σοΥΓροΙ Ομ 15, 4185 Δι 14 0|5511π|8 κου ρίιγα ΔΘ Γἀ6Π} 51 }1{, ράταπι τοοῖα βίαςπογοῖ, 568 
Θἰἴδη ἀ6 1058 γοίουτὶ δ βου ρίιπτγα 586 06 Δ Πογοῖασ, Ασοοά! φιρά νὴ ἃΠ14 μα μϑιιοα, ας νΊγοβ ἀοοῖοϑ Ἰη 
ΘΥΤΌΓΘΙῚ ἀπχογαῃΐ, Υ̓ΡΟΓΌΙῚ ᾿μλτγ18 10. 1 ὈΤΊΠ δι πὶ ἸΠΓΟΡΟΙΘ. μάπδιι5. 65, πα αι! ἀοὴὴ οἴβὶ ἃ Γγοὶ ηου δία 
δἴαυο αἰποιϊίαῖα ὀχοιβαί πο ἢ ΟΓΘ ΥἹ οί, ἴθ) ἀπάι) τη σοπον αἴ τ πόνὰρ ΘΠ] 018 ΡΑγδμ δα 
ΟΟὨΒ. ἢ ΡΟ ΓΘ. πο ΘΟΙΒ111πὶ νο] οΙποἴοΥ 60 Ομ Γδτ] ἀουο )αΐ, αιι0 ἃ ΗΘΔ ΠὈταπὶ ἰδηΐϑ γαγι δία 
6586 ΥἹ Δ θα, αὐ 6. 1410 ΡΓΘῖΪΟ ΘΟ ΑΓΑΓ μοπδοῖ οἵ ἴῃ 0515. ϑγ πο ρα] 15 (ἀοττηδηΐδα Ὁ] 0]. 6ο5 Ρ]ὰ- 
Γ]}15 ἀΘΒΙ] ἀΟΓΔΙΟΙΙΓ. 

Νο ἰδηθῃ 1ιιδῖ0 ᾿π4 15 ἀ6 ΗΘΔΓΙΙ Ια Ογ6 οχ βι πηᾶλβο νἀοαγ, Πομη1 118 δἀκοῦ υδπὶ αι ι5 φιιοά ἀϊχὶ 
ΘΟ ΡΟ οΐαγ. ΕἸυχογαηΐ διυιΐοιῃ τη1}0} ΘΥΓΟΤΊὴ οἷτι5 Ἰηἰ6 φιοά ᾿πορ115 οἱβ ἀπ οι ι15, αι 115 δητααδ Ξευρίυγα 
8 ΠΟΙΏΪΠ6 ΡΟΣ] ο ΓΘΟΟΠΠΟΓΟ πῃ ΘΙη Τὰ ἰπδίδιιγαία νοὶ μοί!5 ἀοογτη)αΐα οδϑἵ, τηΐκογο [411] 56 ῬΆβπιι5. οϑί. 118 
[0]. 16. Υ6γ50 χαὴ τῇ θΓῸ χαὶ τῇ βαἀ!αϊΐ, 17. γθοῖο ετινοντο ὕῬτῸ εγινοντο οἵ ΟἹ 15 ῬΓῸ ΟΠ ἶθι15, [0]. 18. ΥΟΓΒ. 
ἴηρον ὉΓῸ ἵερον, 19. ΥΘΥΒ5. ἐπεγινωσχὼν ΠΓῸ εἐπεγινωσχον, [0]. 25. γΟΓΒ, ποιήσεται ΡΓῸ ποιγσχται, [0]. 2. γ6Γ5. 
επιχαυθεισ ΓΟ επιχληθεισ, 82. τοί. ἐπωληθεν ὕΧῸ ἐπωλησεν, [0]. 45. τος. χντιοοεχ οἱ ἘῈ ἀντιοσεα ΡΓῸ αντιογεχ, 
αυδπη) 80 ΠΡ Γα τη ᾿ΠΟΡ(8 ἸὨΒΙΔΌΓΔΙΟΥ ἴῃ αἀντιοσεχ σογταρὶῖ. 0] 46 πὶ προρευξαλενοι ῃΓῸ προσευξαμενοι ΘΑ]ΑΠ1, 
[0]. 417. νουβὸ χαθεζωμενοι ργῸ καθεζομενοι, 48. γ6γ80 χχτοιχεται μ1Ὸ χατοιχειται, [0]. 80. νογβ. μοῦσησ ὕ1Ὸ μωύσησ, 
ἴο]. 11. τϑοῖ. ενηγγελιζῆτο ὑγῸ ευηγγελιζετο, δ. νο15. συχντησασ μΓῸ συναντ,, [0].91. Γοσί. γιλῖμ Βῖν 8 Ροῦ 5 πλιμ ΡῬΓῸ 
ἡμιν], [0]. 98. ν6Γ8. χαθιμενὴν ὕγῸ χαθιέμενην, [0]. 108. τϑοῖ. ἴοχννου γγῸ ἴωαννου, 111. Γαοῦ, προνεέτου ρΓῸ προφη- 
του, 12]. γοοῖ. μεγαλτὴν τὴ φωνὴ ΡΓῸ μεγάλη τ. φω., [0]. 13. νΟΓΒῸ ἐχχλησιχι ὑγ0 ἐχχλεσιχι, αιοά σο(ἰὸχ Πδθοῖ, 
ο]. 157. νευβ.ι ΟΘῸΟ γμτὸ ΟἸΚζ Ο, Ὁ]. 14... τοοῦ. ἐφοβηθεσαν ργοτθησαν, 140. τοςῖ, τῶν τουδχιον, δά φιοα Δάροπιϊε 
510". ΡΓῸ τ᾿ τιουδαιων, ΄0 ἴ0600 Ἰπμοιη ὈγΔη8 σοι ρ]Ἰοαΐα οαπὶ (00 }}Π|| ΕΟ]. 107. τροῖ. δᾶ ον 'ῃ δημον ποίαν: 6] ον 
ἸΏΔΏ115 ΓΘΟΘΗΓΟΥ“ Αὐ ΤῃΔΟι}}}5. Δ 5115 οδί, Νϑο σοοία 46 σοῦϑα 14. [0]. οἰ 6 πὶ γογϑὶ οχἰβί πμαν!ς, Α ῥΥΙπιᾶ 
ΘΠΪΠῚ ΠΆΠΠΕ ΠΟ οδῖ εἰδεισαν (πὖ οἰΐδιη Ηδη86}10 νἱἀοθαΐατ), 504 εἰδησαν. ΟΟΥΓΘΟΙΟΥ δη {1 1551 Πλ}15 ΘΙ] ΠἀΔΙΌΓΙΙΒ 
οΓδύ ἡδεισαν, 5684. ροβίηιμδπη εἰ ΡΓῸ ἢ δ᾽ΐογα 5} 08 βιυϑΠτ τ, ταάομάο ἀοἰον εἰ ὑγϊπιδ 5011 08 ἢθς ἴδπιοῃ -- 
ΡΘΓ ἱποιι ΓΔ --- ἡ Τοροβι. ΕῸ]. 17]. τροῖ. βα!ἀϊ χαθεσομενοσ μΓῸ χαθεζομενοσ, 190. ΥΘΓΒΟ φονὴν ΡΓῸ φωνὴν, 
194. ΝΟΙΒῸ εἐστοτὰ (,.,516, ΠΟ ΟὟ ὠ“} ΡΓῸ ἐστωτα, ἀποίαπῃ ῥυΐπαμ ᾿Ὰτ6γὰ8 (1) δὰ “Γ᾽ ῥγδοίοῦ τθοΥθΠὶ ρ6Γ- 
ὉΏΘΓΘ ΟΡΙμδίι5. ΠΟ] θα ὕμμιν δορί 6558. νὰ] (Π6 6 Δ] 1}16Γ ΗΔΉ5611}15): δὶ βου ρίοῦ ΜΜ φυὰπὶ ῥγὸ Ὺ 
ῬΟΒυ 556, Θδὴ ρϑᾶτη 1016 ΓὯ1 5ίδίπ Ἰῃ Ὺ {γΓδηϑἰουτηδυϊ. ΕὉ]. 198. ταοῖ, ελαλεσεν ργυ ἐλαλησεν, οἱ 214. τγοοῖ. 
χατεγοόρουσιν ὈΓῸ χατΉγορ. οαἰ 410. Ῥτγαθίογοο φυαασσεσθαι ργοῸ φυλασσ. [0]. 20. ἡ 6γ580 Ῥοϑβϑίπὶ. ΟΠ 515 [ΟΓΠῚΪ5 
ἈΪΓᾺς οὐ λλὰλ΄, τἴσπι 8]18. 

Νοὴ Ῥγδοίθγθι "118 ΥΘΓῸ ΔΠ}18 ΘΙΤΟΙ οδὲ Ι84616 σταν 5508, αα] ἴῃ ΤΟἸ απ 88. νούβιιπῃ ἰηο 41. ὙοΓΒα Θηἶ τη 
21], 40 66] ἀοθυαΐ 1,μαἰἰπ6,,οὐ οομμἀ θδηίαν τηρηΐθ", ατδθοα χαὶ διηποροὺν (οἴ, Ἰηΐτα ρας. 88.), τλΐγυμῃ 1116 
ἰπ τηοάππι 1[μΔ[η6 Θἀἀ10 .,6Ὁ οοηπιπἀθυδηίαγο, ατάθοθ μὲν τε χαὶ διηπόρουν. ΟμθΙη ΘΓΓΌΓΘπΙ αὖ 5[πΠΠτὰ80 
[ΟΓΙ ΔΓ ΓΔΕ] γι οαπὶ ατδοοὶβ ΕΜ ΓῈ δαϊυνδθαΐῖ, 118 νοΐλθδῦ ΠΠ [,Δἰϊπὰπ τγϑοοο ΜᾺ ἀ 551 }1}Π}πλῖιηὶ. 


Ῥτδθίθγθα ἴδ 0116 ἀρμαγοῦ χιιᾶπι ἱμορίθ ἀϊοίμμῃ 510: χα: οἱ ἀρχιξρισ εθχυμαζον μὲν τε καὶ διηπόρουν. ΝΊ ΒΠ]ΠΟΠιΐηι5 


Ε 


1. δ᾽ΊΤ 61, ἢ181 ΓΆ]]οτ, [0]. 00. νοσβ. 19. υμὼμ ΡΙῸ υμῶων. 


ΧΙ 


846. 
« 


Ιάδτη υἱέλαπη πο πιοάο ΟἝγο]5 1,ῳΔΟΒΙΔηη18 ᾿ῃ ΝΟΥ Ταϑίδιηθη σΘΟΠ ΘΠ ΔΥ 1 ΔηπῸ 1850. γροθρὶῖ, 5οα 
ΘΔ Π ΟΧ ἰΡ80 τορϑῦ οοαϊοο Ἐαυδγάὰβ Ηδη56}}, φιαπη δὴ πὸ 1804, Οχομὶ Νονι 1 Θϑίδιηοηΐαπι αγᾶθοθ οΧχ 
ΔΗ 5511}18 οὐ ]οῖθὰ5 οἀοθαῖ. Θιιοὰ ἴῃ ἢ15 ΥἹΓ]5 ἀΟΟ.15 60 Τηΐῃι15 ΘΧΟυ Βδη τὰ ὙἹ ΘΟ ὈΪΓὰΥ αι ἀἴχογο, ἰδ 
Υ οἰβίθηϊυπη ΗθᾶΓἢΪ ΘΥΓΟΓΘΠῚ ποΐδϑθ6 οἵ ῬΓῸ ηΪγᾶθ ἰῃ50 1186 ἀοοιπηθηΐο ἢ 1556. ἴῃ Ῥγοίορρ. ΝΟΥ Ταβί. 
Ραγί. 11. ρᾶσ. 451. 

ΗΙ5 διυΐδπι νδγ} 5 6χ ἨΘΑΓΏΙ οαϊἰοπη6 ρου ἰλ6 ΘΧΘΙΏΡ]15. Δ140}8 ΘΠ] ΘΙ ἴΟΓΘ Ριἴο αι] ἸΟ005 5ο.]ρ- 
ἴπγδθ νϑίθυβ δῖνθ ἀτγϑθοδθ βῖνθ [186 Ρ81}}}0 αἰ ΠΟΙ] 5. γοοΐα ΔῸ 1110 ΘΧρ] ]οΙ05 6586 οχϑροοίθι, Νροὸ αϑί 
ιοὰ οτπὶ ΥὟ οἰβίθηϊο 1]. 1. Δἀβου απ αυδηοΟΡογΘ ἀ6 ραηοίο ΒῈΡΟΓ υ ἰῃ μωυσὴ ΘΓΓΔΥΘΓΙΙΐ, διιΐ 4118 51}}1ἃ. Αἃς 
τἅπηθ ΟἌτΟΪ 5 1 ΔΟὨπιδῃηι8. οατὰ ΡΆΠΙΡΡο Βυιπηαηπο ἸΔθοΥὶ5. δὶ βοοῖο ἰδηΐδῃ αἰ οηἱ Ηθαγηΐδηλθ βάθη 
ΒΑθυδ, αὖ ΘΥΓΟΓΘΒ 6105 ἸπΘρῖο8 ἴδῃ 1 Δ ΠΟ.) ΟἸΏΠΘ5 ἴῃ ΘΙ ΠΟΏΘΙῺ διϑιη ΝΟΥΪ Τοβίδιη "11 τη] ογ ῖὴ {γϑῃΒθγγοῖ, 
Π66 ἘΠ4ΠΔΙὴ [85] 5. 15010 1016 ΘΟΙΩΠΟὗ 5. ἐδὲ αἱ αὐ] Γοὶ οδϑοῦ ΟΧΟΙΪ αιυδοιομα πη ΟσγδΓοί. 

Ἐοτγίαββα δυΐοιῃ 8] 148 Ἐαπδγάμμῃ Ηδη56}1}, ποο]οσιπὶ ΟΧΟΠΙΘηβθη), 68 ΝοΥΪ Ταϑίδιῃθης δα τἴοη6 αἰιδη) 
ΔΏΠ0 1804. ὁΧ ΘΟΟΘ]οΙθιι5. Δ 114 111551}}}15 ΟΟΙ ΡΟΒἰΐϑιῃ οαγαν!, ἤδ6ς ποδίτα δι 418 ΡΥΔΟΥΘΉ556 ΟΡ] ιγ. Αἵ 
θἃ ΓῸ5 ΥἱΓῸ ἀοΟ ΒΒ πη0 ΠΙΘΙ 16 ΔΙΏΔΗ 155110 ΑΓ οο5510: 14 αιοα ΠῚ Ῥοϑϑῖη ΠΟ ἀοΙ]οΓ6. (ΔΘΙηδΔαπηοά τ) 
ΘΠ, αὖ πηο40 5 σι! Ποαίαη οϑί, Ιοοαμι ἀςί. ὃ, 84. ραγοΥ δ ΤΠοιηᾶ5 ΗΘᾶΓ 6 οΧχ οοάΐοα ὀχβουρϑδὶῦ, ἰΐὰ οἰϊδη 
ΡΙυγἃ 6Χχ Υἱ 115. 6115 γϑ αι} γοροί δύδασο γα 111. αὐ χαὴ τὴ ΡΓῸ χαὶ τῇ, ετινοντὸ ΡΓῸ ἐγίνοντο, επιχαηθεισ 
ῬΓῸ επικληθεισ, ἐπωληθεν ρῬγῸ ἐπωλησεν, αντιοοεὰ οἱ ἀντιοσεα ΡΥῸ ἀντιοχεχ. Οια αιιοα τηο04] οἰ 546) 8114 ἀ6 
8110 Δα], αὖ αὐτοῖο ΡΓῸ αὐτοῖς [0]. 18 ν6 5. 24., αριθμου (ἀΘὈΘ αΐ ροίϊι5 χριθμιοο ἀ8Γ6) ὈΓῸ χριθιμοσ [0]. 4ῦ. 
Γοοΐ,, φυοὰ πἰσυηαια ἃ) ἱπορίο 1 {ον ἢ] ΡΠ] ΘΒ ΘΠ πὰ ἰδ διυιγαίογο ὕΤῸ αὐτοῖς οἵ χριθυκοσ ργοϊοοίαμη 50; 
᾿ἸἴΕ 1 συνσχάλεσαν γ6] συνοχαλεσαν }}11η86 Τηδ 11} ἃ) 60 ὕτῸ συνεχαλεσαν {{ἸὈπἴα τὴ ἴο]. 88. τοοῖο: δύ ἱρϑἃ ὑγιᾶ 
ΙΏΔη115 συνεχαλεσαν ΒΟΥ 0510, ε ΝΘ ΤῸ ΓΟΟΘΙΤΊΟΓΘ ΠΙΟΙΊΟΓΙΔ ἴῃ πιὰ Π1158 Θ᾽ ΠΒ0Π Ἰηδίδυγδίο 5 ᾿η01410. Αἴχαο οἴδιη 
8118 Ῥϑυ Δαἀδβοαιαι5 Θδῖ. 1 ἢΪ5. δύ φιοα 58606 οἰγοᾶ [1 {6 Γα8 ὈΓΠΠδΔ6 Τ]Δη115 ΟΥᾶ585 ἰΔθογαΐ, 00] ρτὶ πᾶ 
Τη8ηι15 δΔηΐθαιδηη ογδάογοῖ μ1}}1] Δ}1π|ἃ βου ρβογαΐῖ, πἰδὶ φαοα ὈΓΘΥΪ 8]1Οὰ] γουβι} 1 ΠΈΘΥΔΙὴ γα] νου πὶ ΘΒ ΔΉ ΤΟΥ 
δΔααΙάογαΐ αυοα ἀοὈΘὈδῦ ἴῃ 60 γογϑι 4] Βαααϊζαγ ο0]]οοδι]. 108 [0]. 14. γ6γ8. δὰ νϑύβιῃ 29. ποίδί »ΚἈΡ' δο 
οοάθχ αἱ νἱἀθίυγ“. ϑ86( ΒΟΙΙΡΙΟΓ μΡοϑί γὰρ δααϊάοταῦ Ἀ,. δαάαϊυγαβ Ἀινδι λας, αυοά νογβὰ 24. οΟ]]οσ ἀπ 
δγϑῖ. ΕῸ]. 60. γϑοῖ. δὰ ν. 19. ποίαί: Ε1 χα χα 56 βου θίου ροϑβύ λεγει, φιοα νοῦϑι 18. ργδθοθαϊῦ, ῬΥΠη1ὴ 
Ρογγοχογαΐ χσ, φαδπιδἀιηοάμμη δῦ χα γϑῦβα 19. τις Ἰαϊθῖ, αυοὰ ογάϊπα γαϑιϊαϊο ἴῃ νϑύβιμμῃ 20. {γϑηβία τ. 
ΕῸ]. 40. νογ8. δὰ ν. 17. ποία 1" συνεδρειον. Αἱ π'}}}] ηἷδὶ συνεδριον ΒΟΥ ΓΠ) Θϑί, ΤΠ ΘΠ ΟΓΔΠἃ νΘΙΓῸ 5ῈΡΘΓ ρ Θἷ 
ΡῬΔΌ]]υ απ ΙΔ 658 οϑί ἃ6 πηδοῦ]δπὶ μα οί. ΕὉ]. δ. τοοῖ, νογϑὰ 26. ἸορΊῚ νὰ] ΠΟΘ ρμιὸ ΝΟ ΚΟ. ϑ86ά, υἱ μραᾳ551πὶ 
ἢϊ, ΓΜ Ῥγορε δὰ ΗΕ] δοοράϊῦ, [ΔΠ16}) ΥἹΧ ἸηΔ018 αι 4 αιοα ἴῃ Θοάθηη ΥΌΓΌ0 (γενομενοσ) ργϑθορα 0. ΕῸ]. δῦ. 
Γοοῖ. γϑῦϑα 21. ῬΓΠΠΔΠ Βογρίιγϑιη 6856 αἰοἰῦ ζητουνν. Αἴ 6Χ 'ρ80 Μ᾿ ῥυίογθ βου ρον (Ὁ! οογγοχὶΐ δηζθααδῃη 
ΔΙΐοσυῃ [ἃ δαάδγοί. ΕὉ]. 1017. νϑῦβ. δὰ νυ. 28. βαθοῦ: 9 ΕΠ ασθυπατω“. Αἴ ρτὸ ΚΜ ἴῃ ἀνθυπάτω ΒΟΓΙΡΙΟΓ 8 Πὶ 
Θ᾽ ἱποθρϑγαῦ, φυοὰ αυϊάθπι δηϊδαιδηι Δυβοϊνογοῖ ἴῃ Ν᾿ τπαΐαν. ΕὉ]. 201. γϑοῖ, νθῦϑα 0. ὑΓῸ στρχτιωτχι, 
αιοα ΓΘΟ 5511 οδί,, ΘΟΥΓΘΟΙΌΥΘΙΏ - ὧτιά 50) 5{{{|1586 ναϊῦ. 6 ααᾶὰ τα οἷ. ᾿πἶγα σΟΙητηΘ δτη. ΜΙο 818. 
Ργδοίογθδ ΟΧ Ῥγοροϑβίίο ἰδοὶζιι8 ρ] τη σογγοχὶῦ ααδα οὐ 'ρ58 δα γί οηθπι σΟα ο5 ΔΟΟΙ Γαΐ 18 ΘΟρΟΒΟ 81) 
[Δοϊηῦ, αὖ συνχατεψηφισθη, συνπληρουσθαι, εἰσ τηρήσειν, ὑπηρετιν (ὉΓῸ -ετὴν), συνεχεινησαν, ἀποστιλω, ἀχουσεσθχι 
(ΡΓῸ -σθε), πλατιεσ (ΡΓῸ -τειχισ); 1061 δἰ αϑιηοαὶ αἱ χαταγγελλεὺσ Αοΐ. 17, 19... καταχυριευσαν (1,Α[ϊπ6.,,6ἱ τὰ πὶ 
ἀοπηϊηδίιϑ 6556.) Αοἴ. 19, 10., οσαἰα ἴῃ Ἰοοαμ 5ῖη6 ὉΠὰ ποίδ 8:0 501{π|0 χαὶ χαταχυριευσασ, οἷο, 

Πα 01ὴ8 6 ΓῸ, αυοτγιπὶ ἃ Εαἀυαγάο Ηδη50}1 ΓΔ 5511 6 γαῖο ΠΔυϊΐ8 Θϑί, αἰΐϊδτη ἃ δαθαΐδυο δα τη ρΊ 1 
ΒΙΒ]Ιοταμ ΓΑ ΪΠΟΓ πὶ ΟΡῸΒ 8} 0118 6556 σοῃδίαί, Αἰ ἰδία πο 6Χ 1080 1116 Θοαΐο6 56 6χΧ το ΗΘΆΓΗΙΪ Ἰχαιιδ!, 


80 ἸΟΏσΊι5 οἴἴδιη ΗΘΔΓΙΐΟ Δ δοοιγδίίογο βου ρίαγας ἀπᾳιδα ρα! θη αἰδβοθϑϑιῦ. ΤΡ ΥΪ ΠΪ5 πηᾶ]}6 1116 [οοἰΐ χαρά 


ΧΠΙ 


1040 ἱπάϊοανὶῦ ν᾽ Ποβᾶτῃ ΟΟαοἿ5 βου ρί ασϑιὴ πηοάο ἴδοϊζ5 οοτγοχὶῖ. Φυδα ΡΟΒΙΘΙΊΟΓΘ Ἰη8η1 τηιδῖδ διηΐ, 6ἃ 
ΡδιιΟἸ ΒΒ Π5. Θχοθρ δ 80 088 ὈΓὴἃ Ἰηδηι ΠΟ ΑἸΒ.]ηΧΙΐ. 

ϑυδα χα ᾿ΐα 5ἰΐ. Παιιὰ ΥΘΓΘΟΥ 6. ΟΕ ΖΙΆΙη, ἰδ] 4115 ΤΟΙ ὈΓΟΙΘΙΙΒ ἸρποΥδυ τ, ἢονᾷ ἢδο ΘΑ ΠΟ 6 
δοίιπ| Θρ͵556. νἱάθᾶγ, πὰ ἴῃ Ραγδηαᾶ ἴδ γΟΥδδίι5 5.11} αὖ ΓΙ], δηΐθ ΔΏΠΟΒ ἴογα ΥἹΡΊΏΠ), ἰοΐδηι ἨΘΆΓΏΪ 
ΘαἸ ΠΟ ΠΟΙ, Οὐ 115. μα] τ 1 ΘᾶΧχο ἃ ΘΧΘΙΏΡΙΔΥ ὨΔΌΘίΓ, δοσυγαῖθ ἀΘ σου θη) συ ΓΆΓΘΙη, ἀδηἀ6 ἀοβογρίδ Ὁ15 
ΑἸ σοηΐον. Οχομ δὰ ᾿ρϑαμα ΘΟαϊΟΘ ΠῚ ΓΟΟΟΡΠΟΒΟΘΓΘΙΏ. Θυοαὰ ΔΠΠ15 ἴθ] 1884 οἱ 1δ0ζ, ἴἄνογα διιοῖ 18. ΘΟΓΕΠῚ 
αυϊ {ποβαιγὶ5 ΒΟΑ]θΙΔ 8. ργϑοίθοι ογδηΐῦ, Ἠρητῖοὶ Ὁ. οχα, νἱγὶ οἰ 5511}, 6118. οδίδ] οσἵβ ΘΟ] οἴ Πὶ Τη85. 
ατδδοογὰπὶ οὗ [δι ογαπὶ ὈΪ]] οἴῃθοδα Βοα]ρίδηδα Δ] γυηαιι6 ΟΧΟΙΙ βίη ἀ6 ὈΟΪ5 ΠΠ {6 15 πη ΘΓ ΓΙ ΒΒΙΠΩ1, οἵ 
Ἐου ΘΓ Ῥάγηθ ὅπ. πὰς ΒΘΡῚΙ αἰν μάτι {6 Γᾶγιπὶ ῬΊΟΐΘ5ΒΟΓΒ., ΠΓΓΘΓΆΓη ΘΚ ΤΊΔΟΔΓ ΤΩ ὈΟΓ (ἃ ΠΟΙΏ]Ϊ5 
ΟἸατ αἀϊηο οοηβοααα!!. αογαμη 500 51410 οἴἴδηλ βου ρίιγαη [οἴ 8 ΡΑρΊηΔ6 ΠηᾶρΊη6 ΡῬΠΟΓΟΡΓΑΡ] ἃ 
ΓΟΡΓδοβοη δ ἀδιη ΟἸΓΑΥ.1 ομαι16 81 αὐ]ὰ ἴῃ 5ΟΠ 6615. Πη615 ᾿πί6 Υ Θἀθπά 1) 8]1ατ18πΔὶ ἀμ Δ ΠΟΏΘΙῚ ὨΔΌΘΓΘ 


ΥἹἀουδίυγ, 80 Δπιῖς 15 ΟΧΟΠ ΘΒ θ115 ΡΘΌΣ αἱ ἀ6 ΘΟ 16}5 Βου ρα Γα ΠΟΥ ΟΥΘΙῺ ηιὰ ἰΔοθγθῃΐ. 


Οὐδονθητὶ αποδά ἤρου] ροββοῦ αὐ ἔοστηδ μογη ΜΟΒυ ΘΠ ΟΓΊῚ βαγναγοίιῦ οἱ ἰδπιοι ἱπιϊἰδιίοηα 4]11π|8 
Ἰγ51]8 ταῖϊο ΘΟαΪΟΙ58 ΘΧΡΓΙΠΘγθίαγ, ΟοΟηδοηίδηοι18 18 ΤΠ]0 418 ΥἹ ΔΘ ὈδίαΓ αιθπὶ Βοαιια8. 511. ΓΔΕ ΠΔΓΙΠ) ᾿σΊ ΙΓ 
[ουτηᾶπὶ ΠΠ{{ΟΥΔΓ ΠῸΠ ᾿πἰδ(] δυιηθϑ:; ατάθοδ Ὑ6ΓῸ οογία θ]ΘΓ 4116 511}}}}0 18 ΤΟΥΤΏῚ15 διιηΐ το]. Ηος 
ΟἸΒΙἾ 5. ὙΘΥΒΙ 5. ὈΓΘΥΪΟΙ 5. ἰβεΐατη οϑῖ, δίχψιιβ οὔϊαπη 6ἷ8. 4] ΠΟῚ ὨΪΠΙΪ 1} Θχϑρα ]ϑηΐαγ. Οὐ Βογνυδίδθ Υ6ΓῸ 
Θοἰΐδπι διηΐ {6 γᾶ 6 ΤΣ] ΠΟΓῸ5 Θχοιηΐθ υϑῦϑιι ροβίῖδο, οἱ 51] αυ]α υ]ῖτᾶ 51 ΒρΔΌ πη ΡΓΟΘΟάΘῊΒ 510 6 ΒῈΡΡΟΙΒΙΙΓ 
αἶγα Βιργα ΒΟΥ ὈΙταγ; 1ἴ6 πὶ αι! αυϊα αὐϊταγ ὁοιηρομαϊΐο. ΤΟῸΪ νογο βογρίαγα 9115 ΒΡΔῸΪ γοαα γουδί υδπὶ 111] 
[γᾶ Βυρροα!αθδῖ, ΤΟΥ θ 5. ΠΠΓΓΟΥῚ5 αἰοημ πη οΥδαΐ ῥ᾽ τ θ15 αῦδπὶ 056 σοάοχ υὐϊαγ. ΕὉχηδ 11 ΘΓΔΙΙΠῚ 
ΒΙ͂Υ6 ΤΠ ΠΟΓΊΙΠΩ 5106 ΠΙΔΙΟΓΌΠ. ἴῃ σΟαΪ 6 μου ηηι6 θὰ 65 αὐ Δ0 δηζααα οἸοσδιία, ααδα ΡΌΓΟ ρΌΠΘΓΘ ὕ}618]} 
ΘΙ αγ. πο αἰδοράδῃηϊ; πΘ416 Δ|1Π{6 7 ἃ ΠΟ5 ΟΧΡΓΟΒ58Δ6 διιηΐ, Ῥαβϑίη ἴδῖηθῃ ἢΐ τ 5ΟΥΙΡΙΟΓ ΡΓΟΡΙΘΙ ΔΠσιιϑ[1Δ 5 
Ἰοοὶ δὰ [ΟΥΔ5 ΟὈ]ΟΠ ρα οἵ ργοαιοίαβ ἀοἤοοίαί. Ηδβ οἱ 10,885 ΤᾺ] ΠΟΥ 15. ΓΟΥῚ15 ΠΟΒΙΓΙΒ γα ΑΙ ΑΙ 118. 

Ἑοτγπᾶ σοα 1615 συδίογπασίδ οδί; Δ᾽ {040 1Ο]οσιπ), αιδ6 πογϑιη ἀρ! ὙΠ) οϑ, ἸδΕἸ!]θτὴ πη0 αἱρσιῖο 
οἱ αἰ ϊο βρογαῖ. Ῥοΐοϑί 118 αι] άθ πη) Ργδϑίου Τηδυρίηθ5 νϑοιιβ ἴδο!] ὁχ ἱά Δ ηοδίτα δοίη γῖ. ΤΒΊΘὴ 
ἢδος ποῃ ᾿υδίδιῃ ΓΟΙα δ ΤηΔρη ΠῚ ΠΘ ΠΏ, 564 1 αὖ 5᾽ησί!]δθ ἴῃ οοαϊοα οοἸηηδ6 απἰηΐα [6 Γ6 ραγίθ ΟΠ σΊΟΓΘΒ 


δἰηῦ αι ἴῃ (δια. Ὀογῦ Ἰρίταγ Ρδα]]] πη} οἰΐδῃ 11 {{Θγαγπη πᾶσι τιἀ0. Φυδθν}5. ρᾶσὶηᾶ 1ἢ Ὁ]η85 αἰ 8 


1 δος οὐοοδδβίομο ἀβία ποίμπα τη ἄοο αυΔ [18 ΥἹ [118 βοαίθαὶ ἑΆθα}8 60 ἀπ 15 ΕΡ ἢ Γ 86 πιΐ ἰπβογία Νονο Τ οβίδῃι. Ηδη8β6]- 
᾿ΐδηο, οαΐὰ8 αυϑπὶ ραγίθιῃ οοάθχ 1.δυάϊδπαβ Θἔῆοἰξ τηοάο ἱπαϊοανίπλιβ. Θαοα ατιὸ οοτγίϊ8 βείγοιη, τοϊΆτη ραρίπϑιηι 4186 ᾿πλᾶ 1 Π 6 
ΟΧΡγθββᾶ δὲ δηηὸ 1δθῦ. ῬΑτῚ8118 δα ἰρβισα σοαϊο θη χορὶ. Θαλα ἰρὶ τ Δ δα! οπα τηθᾶ ἀἰδοστα ἀϊοαπέυν Υ0]. 111. Ραρ. 320 
864.) 68. 80 ΘἸΤΟΥ ῥγοΐθείδ βιυιηξ οἶα. ΝῸΠ ΘῺΪπὶ γΟΥΒὰ 4 πυρέτοο 8Βρα πυρετὸσ ἰῃ οοαΐς6 δὲ, ποο υ. ἴ. οηχια Β64 οἰχια, π6ς 
ν. 11. ΟΙΟ βοὰ ΟἹ(, πδς ν. 29, ιουλαιοι 68 ιουδαιοι. ΒΪ8 δ'ρποτιπι τηθπῇο Αΐ ἃ τηα ργδδίογϊἑογασα (,Ἶὰ ᾿πα 10 ΟΥοσ τουδαιων 18 
ἃ ἸΏΔΓΚ, ΡΟΒΒΙΌΪΥ ἃ τοΐθγθηςθ ἴο ἃ ποίθ ΒΡρΆΥΘΏΓΥ ὈΥ Ο ἴῃ [Π16 τηλγρίηῃ, ποΐ τηθιοηθα Ὀγ ΤΊΒΟΙ." -- 9 [η 1ἴπ6 40 ονοσ χαὶ {116 
ἘΔοΒί πη] 6 ρῖνθβ ἃ ἸΠΔΓΚ δηὰ ὕπνο ᾿θίζογβ ποί τηθητοπθα ὈΥ ΤΊΒο..). ΑἹ βἱρπογαπι Π]οτιπι, η186 66 8βα{|8 τϑοῖθ Ὁ ΔΕ Η͂Θ 6 
ἜΧΡΥΘΒβθ8 π66 80 ΗΔ η861110 Ἰη.6]]6 οἴ βυηΐ, ὨΘαςΓΆτη ἃ Π16 οἀϊ Ροϊοσγαῖ: ρογύϊποηξ δηΐτὰ δά Ἰδουύϊοποπι ΘΟ Θ᾽ αβίϊοαπὶ ἃ (5 ποίδίδτῃ : 
ΔἸΓΟΓΌΤΩ ὙΟ͵Ὸ ἀργὴ, Δ]ΓΟΓΆΠι τελοὸσ βρη! ῆοδί, Φυδίοσ δγγαίιτη οδί Δ 0 δι ῆσο ρα ποῖο να] τη4}6 δάμϊἴο ν6] οπιΐβδο. 86 Θηΐπὶ 
νυν. 29 οἱ 29 οσδ)θθηίΐγ: αλλοῖσ οὐ τεθεραπευΐμενω, ΟῚ Βιιηΐ ὨΪδὶ τηϑο.]8 6: νογθὰ γ6γὸ 4]. μοϑὺ σαββατω οὗ ν. 2.8. ροβϑύ εγω π|8]6 
Ομ ϑϑπὶ δϑὲ ραπείπιῃ. [ἴδτι ἰηνίο οοά ἶσα ᾿ἰπ6 018 ΟἸἶββα οϑὲ ν. 8.3. ΒΌΡΘΥ εἴπω (είπὼ) οἵ ν᾿ 9. ΒΌ μαι ανοσ (ανοσ). [1] 618 αἰιᾶ6 
84 ἤποπι νϑῦϑαβ 15. ἃ (δ δἀβογίρία βαῃὶ ἀθθαθαῖ ἀδτὶ υδατοσ ρΓῸ ὑδατο, δὲ ἐχδεγομε ΡΤῸ ἐχδεχο οὰπὶ ἤραγὶβ ἢ}] βία! ἢ σΑ πε θιι8. 
Ρτδθίθγθα ἴῃ ποία ΠηλΥρΊΠ8}} υἱεἰπηῦτη Ὁ ἴῃ χατέβενεν πη8]6 Θχργθβϑιιὴ οϑί, Γ΄ ἰὴ υγιησ οἱ ἐγινετω ἀοξογιηαζατη οϑῦ; ΡΓῸ νοσημᾶτι 
ΡΘββι 6 οχΒὶ απ ΗΘΟΗΜΆΑΆΤΙ, ἰΐδπι ΠΚΙΟΔ) ῥζὸ εχινω. Ῥσδϑίοσθο το] ϊααα πμ416 το ἀϊα. Ὑ]ἀοηάππὶ Δα ΐδηι ογαῦ μ6 4118 
1114 ἴ4 0114, ἀιᾶ8 ἃγ0}Β ΘΌΓΙΟΒΆ6 ΒρΘΟΙΘ ἢ ΡΓᾺΘ 86 ἔθ, ἰῃ δυτόσγοιῃ ἀποογοίασ. ΝΟαὰδ πιῖπιβ ἈσΕ αχ ῬΆΓΙ81618}8 οατη 60 4] 6.118 
ἸΔθοσγθῖη σθοορπηονὶῦ ἴῃ ΓοργαθβθηΐβηαἋ8 βου] μύιγα Β8601}} ἀοιδοὶ! ἈΠΕ 1158] 286 81 ρΟΓΡΟϑ [Ά ΘΥΓΑΥ ΤΌ. 


ΧΙΥ 


νοσϑῃΐ 60] Π}88 ἀἰδί τ δαΐα δ, ἀπά 6 ἸηΓ6]]6ρίθι δἰ πρι}}5 ἀρ ΠῸ5 ΡαρΊπ]5 ὉΪη88 ὁ041018 5ῖν 6 [0] 11 γϑοΐαιη 
οἱ γϑύϑιιπι γα αὶ. ΒΘ ΟΠοιηθίτἃ αυϑδῖη 564.) ἢ Θηϑυ ΄ιαδηΐατη ἃ γϑΌ]οη 6 ΟΟαΐΟ]5 ΟδηϊδὈΓ σ]6η5185 ΑἸ ΘΥῦ. 
114 οαρυΐ Ρυϊπι ἴῃ ΟΔη ΔΌΣ ΊΘη51 γουβιθὰ8 110 οχῃὶθοίαγ, ἴῃ 1,διιάΐϊδηο νουϑῖθιϑ 321. Θιυδη Αἰ] σης Γ 
δυΐθῃ) 6ἃ ὙΘΥΒΙΠΠ γϑίϊο, αυϑῖη ἢδιιὰ ἀ}016 6Χχ Δῃ 4 ΌΟΓΘ ΘΧΘΙΏΡΙΆΓΙ Δ551 0511, ἃ ΒΟΥ ΡΟΥΘ οὐδογναίᾷ 510, 'π 6 
Δρραγαί χιιοά (οἴ]68 116} Βου θη αι ἀἸΒΕ ]ησ ΘΠ ΟΥ̓ νΘΥβι ἢ οδιι558. 56 ΘΟΥΓΟΧΙΙ. 

οΥΪΡίαυΓδ ἰρῚΣ ὉΠ61811} σΘΏΘΓΘ ΘΟΑῈ6 Ρ]ΟΓΙΠα 16 ῬΌΓΟ πΐθῃ5 [ΟΓΙηΔ5 8148 η 0 ΤῊΔΊΟΓΘΒ ἃ ΟΥΆΒΒΙΟΓΘΒ 
Παθοῖ φυδι νου ποτὰ πὶ ΘΟΟΙ ΟΠ οϑί, ΟΊ μδὶ οἱ, Υ δίοΔη], ΑἸΟΧΔηα τη; τη ]}00 [ΔΙΠ6 ΤὨΪΠΟΤΟΒ αυδιη 6061018 
ΘΟΥ̓ΔΗΡΘΙ σα ΡυΓΡΌΓΟΙ (Ν), οὐ ρᾶιο5 νδίϊοδηδβ, ΠΟΘ η565, ὙΙΠαΔΟΌΟΏΘΗ565 1) ὈΓΙΟΥΤΘ ΜΟΠΕΠΙΘΏΓΟΓΙΙΠῚ 
ΟΟἸ]Θοἴΐοπα ἃ. 1840. οαϊ τη δία 16 1] ΡΊΠ6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΤΉ1158. ΙΠΡΓΠῺΪ5 6] ΒΟ ρίυΓΔΘ γοϑροηᾶθί ααδη 6χ ἀυοθι8 
ΟΥ̓Δ ΘΘΙ]ΟΓΌΙΩ οοἀ οἰ θ8 ΡΔΙΠΠΡΒ6518., δ᾽ΐογο απο ογγίδπο (Ρ) δἰΐογο Ν}γ ηδὶ ᾿μοῃαϊηθηϑὶ (ΕΒ), νο απ ἢ 8 
Μοπυμηθηΐοσυμι Π,. οὐ ΠΙ. οχῃθυηαβ8. Ουϊδαδοατῃ ᾿υϑιιάϊδηι5 Θ΄ 8πὶ 1ΠΠπἃ σομηιπα ἢδὈοί αιοα ρδ551ΠῚ 
[ΟΥΤη85 Ὀγοαποίδϑβ ᾿πητϊδοθῦ, οὐ υϑιη04 1 νο]πιηα ΠΠ|. ΓΟρΡγδοβθηΐδυίηβ. ΑἋ υἱαθίαγ οὰπὶ αἰτόαιθ Θϑῃ 6 
οἴἴδη δηϊαι 15 ἰδ θη) ὨδΌΘΓΘ: ΡῬΔΥΙΟΓ ΘΠ] ΟΠΊΠΘΒ {65 ΒΆΘΟ]0 Ὁ. ΟἾγ. βοχίο δ βου θα] δαηΐ. 
υδ οὐ 5θηΐθηῦ 8 58.018 ΟΟην ἢ αμΐ αυδ86 ἀα Ὠἰδίοτία ΟΟΔΪΟ15, ργδθίου ΘΟΥγοοίουοϑ 8η[141]58]1η86 ΒΟΓρ- 
ἴπτὰθ, νυ 1118 ΠΟΙΏ]ηἃ ΡΟΒΘΟΒΒΟΓΠῚ τὖ ν] οί ἰρϑίδηϊιΓ. ᾿ηΒοΥρία ααΡΡ6 δηίθαιδιῃ αἶγοᾶ ἃηημῃ 780. 
ἴῃ Αρ] ἶδπὶ ὑγΔη5}10. ᾿ | 

Ῥδίγι 1 Ο06 1615 Π1}1] Πρ α ΐ φαοχηΐμιβ Θαγαϊ δὴ ἰπβ.]Δ πὶ 6586 ΡΟΒΔΙΏΙ5, Ὁ] δηΐθ βδθου]ιπ) οοἴϑνα 
[1556 560 η5. ΓΔΌΠΟΓΌΠ. 1.518} Θὰ ἀοδηδίι πη [556 ἰηϊογργοίδίο Ταἴΐμα ἀὐστᾶθο δ ΠΟ. ἴϑιη δαϊθοΐδ αιιδπΠὶ 
δηΐθ οϑιῖα ΠὩ08 ἀοοοῖ. [086 αἰ] 61 ΒΟΣΙΡΙΟΣ,, ΒΟΥ 641] αυϑιη 1 ΓΑτ τ ΡΘΥ ΟΣ, 1[μ8.01η6 ποβοϊθυδί: 8]10411}} 
ΟῚ τοΟϊ65 1 1.81η15 μοοοσδββϑῖ, τη060 11{{6ΓὙ}5 ν6] 50118018. ΟἸΏ]5515, Ἰη0ἀ0 [ΟΥΙῺ15 ΘΟὨ 518, Το ὙΟΥΌΪΒ ΤΪΒ6ΓΘ 
ΟΟΥΓΙΡΪ5. Μυ]ΐο οιμοπάδί!ιβ ἀγαθὰ βου ρδὶῖ, οἷβὶ δ᾽] αοίθ5 1,8 01η88 [ΙΌΓΙηΔ8 ατγϑθοὶβ, [1,8 01η18 ασδθοδβ 
ἱητηΐβουξ, οἵ. Ρ. 116 660, ν. 190 Κὶ ὑγὸ Ὁ, Ρ. 18 ΙΚΟὙ Ὁ μτὸ οἰ. Ρ. 86 Ρὶ ῥτὸ Ἡὶ, ν. ὃ (αἱ 8). 

Αοἴμβ ΔρΡοΟΒΟΪ]ΟΤ ἢ. 4105 ΟΟὐθχ 1,Δυ]Δη118 σοί δῖ, ΠΟ ΥὙἹἀΟΠΓΌΓ 4}105 ΝΟΥῚ Τ᾽ οϑίδι ῃ] ΠΠὈΥῸΒ ΔΙΏΘΧΟΒ 
Βαθυΐδβ6. Εἰατηηαιη βαρδγϑαμί ἰητορτὶ, οχοθριβ 26, 39---28, 26. Φασι Βοάα γΟΠμΟΓΔ 1115 οὐΐϑηι οἷβ ὁχ ραγιθυ8 
]αιδ6 πᾶς ἀοΒ᾽ ἀΘΓΔΏ ΤΌΣ ἸΟ005 [Γ65 δἰ ]οσ], αἴ10 6Χχ οδρ]6 217.. ἀπιτ οχ 28.. Ἰδοίϊο ΘΟ] ΟἿ5 [Δ [1ηᾶ -- Ω60 ΘΠΪ ΠῚ 
ὨΪ5] 1,8. 118 υδ5 ΥἹ οἴ, αυδιηα υϑῖη ατγϑθοδβ αἰ ΘΓ βοΐ ---- ΟΧχ 1110 ΒΌΡΡΙΘΓΙ ροϊθϑί. 

σομιρθηαίδ βου θα πὶ αυδα Δα μ ἱζα βιιπΐ 80 αϑὰ οοαΐοιπῃ αυΐηὶ οἱ ΒΟΧΤ βάθοι}} πο ἀἰβοθάπης. ϑαπὶ 
ΔυΐΘΙΩ ῬΓδΘΙΟΥ 1] ηΘοΪδιὴ ἢ] 61, αἱ ἰη ἈΧΟ ἈΗ α), ἴεσα δοο: ΘΕῸ Ι6Ὸ ΧΟ Ι«Ὁ ΠΠΙΝΝΙᾺ. ΤρΑ. 
ΟΥ̓́ΝΟΚΟ ἈΝΟΟ ΜΡΙ ΠΡᾺ ΠΡΩΟΝ Ὁ ΔΣΟΧ ΙΗΆ ΙἈΗΜ Ν), ΔΙΙχυ οἴ} 65 οὐϊδη 
Θ; ΤΣ ΙΝ], ᾿ΐθι Υ ΝΎ (ου νο το) οὐπὶ 511}1}}}} 18. Κ5'Δ 6 581}18 εἰ δ ι, αἱ δ ε ἰμΐθυ 86 βϑυδηςγ ; ΓΆΓΟ 
οἱ οί υ, αὖ ἴῃ εὐρυεν, βερυαιοσ; ΒΆΘΡΪ18 ἢ οὗ τ Υ6} εἰ, αιθιῃδατηοί τη Ἰορ [Γ απειθισαντεσ, δρουσιλλι, δημίτριοσ, 
εἰσεπιδησεν, ἐπηρωντο, εδγμίγορει, εγὼ εἰμὴ, ἐἜπεχειρισαν, αχθητι, γενόμενοι πληρησ, πιστιν (γΓ0- τὴν), ὑπηρετιν 
(φγο-την). Ῥαββίπι βου ρου ρϑοσάνυδ ὁ οἵ ὦ σοπξιβῖ8, αὖ ἴῃ κωλονιχ, ἴῃ δοσω, εὐρον (ρΓο-ρων), εν δὲ τὸ πορευεσ- 
θαι, ἐεναντίομενοι, θεορω, ιδολοθυτων, ορισεν, πεπτοκυῖχν, ἴῃ χνχγνωντεσ, χφωρισχτε, ἐρρωτω, δεσιμωφυλαᾶχι, φωνεισ. 
Θ6Π1)6] ἐχχλεσιαι Ἰορίαγ. 5᾽ησίίαγα νἱὔδαπη δϑὲ οἰκοδομθυμενοι, Θ᾽ οἱ Ο οομἤιδ5. ΝΟρ]σΊ αν Π ΘΓ 6 ν ἀββί ηϊ- 
Ιδίϊο, αὖ ἰπ ἐνχοόπτω, ἐνπροσθεν, ἐνφοβοι, ἐνφανη, συνφουλιου συνχατεψηφισθη, συνπληρουσθαι, συνχυσεωσ. Ἰηγθη]- 
απταγ ἴοστηδα αὖ ἀνελημφθη, συνλημφθεντα, προσωπολημπτης, ἰΐθιη περιρηξαντεσ, ἡργάζετο, διεδιδετο, σπιρησ, 
γεναμενον. Ουΐθυβ υἱ Τα ΐδπιβ 06. δὰ ἀδιιη δοοραϊῦ ὁοα οι 108 ΒΔ ΌΘΙΩΙ5 ΠΟ 58] ὙΠ 86 ργαθβίδῃ- 
ὈΒΒΙΙΟΓΤΌΠ,., ἰΐα οἴἶδπιὶ τη} 185 οὐ 11115 ἸΘΟΙΟΠ6 5. ΘΟΙΏΤΏΙ ΘΒ μαροῖ, ἃ αυ]θ8 οοηϑισίααἀο ΒΥΖαπίϊηδ, δ 
ΕΤΑΒηαη ϑ᾽Θρἤδηυμι ΕἸΖου 08 ἀποουϑί, ἀπάιϊιπι γοοθϑδὶῦ. “ΓΑΙ ἢ60 οἰ α5Π1041 ἀδϑαηΐ, αδθ 1Γ6 ἴῃ 5115ρ]- 
οἰομοπὶ [Διΐπδ6 ΟΥ̓ ΡῚ 5 γϑῃθγιηΐ, οἷ. Αοῦ. 4, 10 οἱ 82. ὁ, 10. 18, 8 οἱ 92. 14, 1. 


ΧΥν 


Ια ἃ 6 08 δου 6 61 ταῦο ὁλάοπ οδ΄ φιδιη οχ σΟἀ οἰ 15 βδθοι]οσιπὶ 4ιδγίϊ αἰ] η{1 ΒΕΧΕ οοσπ δὴ 
Πα θοηλι5. ΟΥὮ,ἁ ρῥγδοίου. σοίογα τ᾿μοὰτ οΟΟ ᾿οἷ8. Απϊδίί! ΘΠ Ομ τα, οαλι5. ἴῃ ῬΤΟΙοσσ. ρᾶσ. ΧΧΥ͂ΠΙ]. 5644. θα 
ΓΘ ΠΣ) ἰγασίανίπιι5. ΡτοΙηΐίδοιο ἰθ τα ἢ οἵ νὲ ροπιμτας: ὈΪλ5. Ὀγ Το Υ θ0 15 (ρτὸ ν 0158) ἰοῦοπη, 06}: νϑηρίδοϊο 
ΥἸ ΘΠ. ΠΙνοΤΟΥ ἀοιῃηοποίγανο Ὠδνογαΐ ἱπμου οἰ 116 ἰσηόν!}. Ῥογιμαϊδῖαισ Ὁ οἱ Ρ: βου ία βου θίαγα Ρ}]6 08. 
το ὁ οἵ 4: Ἰοσπόγο (Ρ. 105.} ργογρὶποιδηίθι5. ἢ ἃ οἱ ὕ: δα (Ῥτὸ δ), δἰ 'χυοά 4165, το αυἹὰ αιοΐ (, αυοῦ 
Π0η σοί“) αιῖῦ αἰϊαΐ ἀανὶς (56 ρ]οσαπιαα ἀανὶ 4) ἀραΐ. Ιἴοῃ ἢ οὐ μ}1: οαἰαίαθ ραπλ}]146. Ὁ] βίθιηδ Ὀγοίθι 
[Υ βδοὶ βιοίαη!. ἢ πηοάο οτ ἡ {ΠῚ π| 040 Δαἀ Αἰ αΓ: Οἀ16 ΘΥὶ ΟΘΡ} 010 ΟΡ [65 ΘΧΟΡΙ ΔΕ ἸΟΥΌΒΟΪΥ 15 (ΘΒΒΔΙΟΠΙ ΘΒ ΌΠῚΣ: 
᾿ϊο 515 ἰόϑιιπ Π]ΒΈΓΔ}16] ἸΒΈΓΔΙ16] δηλ} σαμα}}}6]}. Ῥαογπιιαηῖαγ αὶ οἵ ἢ: σοπιἤθϑί πη ππηΐγα ΟΟΙ ΓΙΌ ΔΓ: 
ΟΟΠΡΟΓΕΪ ἙοΠρι ΠΟ] ΘΟΠρΥϑο οδιῃ. ῬΙῸ ἰδηΐαγο ΒΟ. πιγ ἰοηιρίαγα ἰαπιρίδίϊο. ΕΠ Δηι ὁ οἵ δ: ἸΠΟΓΘΑῚ ΠΔΥΊΟΔΓΒ, 
σἰαγταΐο; 1 οἵ Τὶ ρου δηϊαγ ἴῃ {γάρ ] γα ἔγαρο]}}5. Παρ] οδμίαγ 1 Ρ 5 ὕ: {]Ππβοῖ οΟἸ]οη πη, ΓΟΡΡΌΪΕ Γαρρυ- 
Ἰοσαηῦ, ΔΟΟΊΒΒΟΥ ΔΟΟΙ ΒΟΥ θι15 ραν ]β5δ σαν β5115 ΡΟΥ ΓΔ βδιββοηΐ, σοῦ ἀ16 τοῖα: σοηῖτα ΒΟΥ ΙΓ ἀρ }1ὰ- 
ὙΔΙΌΓ ΟΡΤΌΞ508, ΘΟ θπδογαηΐ αἰ δὶ δηῦ. ΝΟΣ Π ΜΙ ΓΓ Δ55: 110. ἴῃ οὐμημθο51115: δα βίοι οηθηλ δά ργ ΘΠ 65 
Δα]οοαίιι5. σομ]Δείδποι 5. 1} ΠῚ Γατ] ἢ] Οὐἴατῃ ἐμτ 1510 ἰππλῖ11118. (οοηΐγα Ἰοσ Τα 5.1] 50 ΓᾺ 1) ΠΡΟ ΘΏΓΘΒ. 1ητ]- 
ἀοηΐος. ἀἀδβιιπιμίι5. 1ἀττογἃ ΟΠ ἀν ἰὴ οἱοίοηβ. Οἱ σογοηξ ΡΟ] Ομ πὶ Θαβαπι π1Ὁ05 ΘΔ] γα (18 Ὀ15., 5616] 
ΟΔ]Ο σατο). ΘΙ π] 65. μου Δ Ὲ}0 65. ἴῃ ν ΘΔ] 115 Πα θομτ. 11ἃ 86 οἵ 6 ῥχοιῃίβειια ΡΟΣ: ἈΘΓΟΒῚΝ. 60 
σΆ 1168, ΠΔΟΓΟ 65. ραθηϊτο τα ρϑοη οὶ. ἴθι 6 οἱ : ᾿μ[0]]σῖθ. ἀ6] ασα]ο πιοιἰβίογίαπι (0Ρ. 49 οἱ 114. 
ογαβίθη (Ρ. 201.) (δἰ θβοδι ἀοσοράοῃϑβ (}. 109.)., ΒΟ Ὀ]]η ργδϑα δ] ηδίι5 686 115{} Δα βοσγαηΐ ἀἰδοϊάογο (ρ. 154.) 
ΟΠ18. ΒΆΠ|Ὲ15. (ΝΘ ΠΒ ὈΓῸ ΥἹΠο Βα οΠαππ νἹἀοίγ). 16 πη ὁ οἵ ἃ: σοηβα αι! δαιηΐ σοι δα] ιο 6. ΟΡ βί ΪΔΠὶ 
ΔΑΌ]ΘΘΟ 65 δι ποαίο (Ὁ. 132.).. ΒΠ]Ο]ΔοῖῸ, ὁ0πὶ οἵ 60η ΡΓῸ ἕπῃ (μᾶρ. 147. 10]. οἱ 1101}; ἃ δ 1: οὐδίιριυ- 
οΥηΐ σομίπηιιο. 

Αἀ [οὐ πιδτ]οη 5 ἀοςοίΓ] 81 ΥῸ] ἢ ΠΟΒΆ 10.115 ν6] ἢ νΘΎΌ5. πᾶς ΡΟΥΘ: οϑίϊλα ΟἸΏΠ6Β, ΟἼΊΓΟΒΒΙ οἱ μ]ηΐδθ, 
ΒΡΙῚΓᾺΠῚ 5 οἴ} (ὉΤῸ ΠΟΙ ηδίϊνο, αἴ Ρ. 40.) 56415 οἵ Δ π}15 (ὉΓῸ - 5), Εἶν ὁ 5. (ῬΓῸ -Υ]5} ἰπόϑαῃ Δ] 6 ὴ σᾶΖϑη, ΡῈΓ 
ΟἸΠΠΟῊΙ 54} αἴ}. ΟΠ]ΠΟΠῚ ΘΟΠΒ111 πὶ. ΟΠ Ο πὶ ΟΠ απ, ΡοραΪα πὶ δαΐοη βαοο]αιμαθδΐ, χαΐα Θοιμτηιηθιη δὰΐ 
᾿πη πὶ πα ψαπὶ 1 ΟΣ} ΟΟΙ]ΟΧογαμς σοποϊἀσιιΐ 58 115. νοι ]οσαηΐ ἀοηιομδίγδϑίὶ Ἰπἴγα Ὁ ΟὈτα] 68 
ἀΟΡοΒῖ1 βυτηι5 τη Εἶγθ (Ὁ τ0-1|} σιιδία τ! οἵ τη 1 5ΓΓΔ Ὁ] (αἰτυμηχιια ὑτο-το), νίν το. όσα δὺ δητχαυϊαία 1,118 
Δ]16ηἃ ἰοΥΙηΔηϊῈ} διιῦ ΠΌΝΟ 5651 Ομ ἴαγ, αἱ Γοιηοίαοί 5, τοι! 0 15. ἤθη Ἰηηυ οί , ποτ Α[] (ευλαίεισ) 
1 ΠΠΠΟΓΑΓῚ ἔα οὉ] δι, 1ΠΠΌΓΒ ἴῃ 5 πΠ185 ΠΟΒίΓᾶ5, ὁΧχ ἰθηδοϊίαίο (εν ἐχτενειχ), οἰ} 0] 9] ηλι15. ΟΠ πιδ ἀμ οΆ 511, ᾿τὸ- 
Ργδθαϊοδιῖα (προχηρυξαντοσ), Ποὴ Ρ]δοδηΐο Διΐοιη 60 (μη πιθομέενου δὲ αὐτοῦ), ἱηνβηϊοῃΐ (εισελευσονται). ϑ51}}}} 
ΓΆΙΪΟΠ6. αἰ ῸΓ: ῬΟΓΏΝΪΒ550 δαΐθη 60 ΡΓῸ επιτρεψαντοσ δὲ αὐτου. Μαυ]ΐα ἀοηίΐημο ἃ 5γηΐαχὶβ Ἰορτθι5 αἰδοδαπμηΐ. 
11 ἢί ἴῃ ῬΓΔΘΡΟΒΙ ΠΟΙ ΠῚ 1511: ΡΘΓ ΘΓ πη], ΘΓ δὰ, ΡΟΣ τηϑηΐθιι5: σὰ ἰοΠμΔ πὶ, ΘΟΓΔΠ τη 1 {πά Π 6], 
δηῖ6 ΘΟΠΒΡΘΟΙΙ, ΘΧ ΟἸΩδ πὶ (εχ παντων), ΠΟΙ] ΙΔ Ια 16 ἰπ Δ] οἶα τ αἰδοῖ 105, ἴῃ [6116 πὶ οπΐπὶ γἱάθο (8 6856. 
Τίθιη ἴῃ ἐΟΠΒΓᾺΟΙΟΠΘ ὙΘΥΠΟΓΆΙΩ: ΔΟΟΙΙΒ 115 60, σΟΙΩἰ ἰδ) ίυγ 60, διιἀϊοηΐοϑ ᾿ρϑῖιβ : ΠΟὴ ἱπμνθῃθΓηΐ 605 ἴῃ οϑι- 
ΟΘΟΓΘΙῚ, ᾿ΠΥ̓ΘΗΓΠ5 δὲ ἴῃ ἃζοίαπ), ἀυχοΓαπῦ μὰ ΘΟΠΟ1]10, ἀαβϑοομ 1 πλι85 ἰπ μίΟ] ΘΙ] 46, ᾿ χαδπὶ ΠΔ (8 {15:; ΠΥ ΠΙΙι 
ΘΔηΘὈΔηΐ ἀθαπ (υμίνουν τὸν θεον); διιαϊ6 τη6 αἰϑτ 8 νο5 ἤπης γϑάαο γαϊοπμθπι. Ρ]αγα οχ Εἶθ ἀαδηἴοροΓα ἃ 
αταροῖβ Ροηαἀοδηΐ ἴῃ ΡῬγομρῦμ οϑ. 56α ᾿πι]δ10 αταθοὶ Βϑυτη 5. 60 ῬγΟσΘαΪς αἱ ΒΟ] ΟΘοἰϑτηὶ ργαν 5ϑἰπὶΐ οὐδ Γ 
οἵ αιιοὰ 1,Δ61η6 ἀἸοἰα Ἰπορία δα ατᾶθοιμη δοοοπητηοά οί νοὶ μοί 5 πηἰβοθαίασ οαπῃ ατδοοο. Η αἰ α5μ)οα! διμῖ: 
Τοηρηΐθιη δαΐθη) 60 (κρατουντοσ ὃε αὐτοῦ), τοάάθγα χα ῖτοποιὴ ἀθ ΘΟΠΡΤΟΡΔΙΊΟΙΪΒ 5115 (περι τὴσ συστροφησ 
ταυτησ), ὁ ΟΠ} ΘΧρθοίδιοηΐ8 (εκ πασὴσ τὴσ προσδοχιχσ), σομβοίθηΐα οἵ ἀΧΟΥΪΒ 5.86, Ρυ]βαπΐθ Δα ΘΠ) ΡΟ, 


Θἰθοῖο 5118π|, ἀθ ἀπο }8 πῸ5 ΟἸῃμΐιπι, γοο ΤΠ ογδμτίαπι δαΐοπι δογιη οἵ ργοϊοἰ μία), οογγοοομαηι βδηΐιμη 


1 . . . 9 . 9 . . . .ο“,. 
Υ̓ 6 1 ἴῃ βοσιρίαγα σο Ἰοἷ8 πο ἀϊδ πρπαπηΐαγ, αὶ ᾽π τὸ πο Βοαα ει οὐ ἴσοπὶ οἀϊέο ποϑίγα. 


ΧΥ] 


(Ρ. 208.), πιυ 1 Ρ]}]οδηίίυμῃ ἀἰδβοὶρυϊοτιπι (πληθυνοντὼν τῶν μαθητῶν), ΘΟὨγΟΟΔΙΪΒ ΡῈ 1185 αἸΒΟΙΡ}1Β οὐ Θχμουίδ 8 
αδί (ρ. 1690.), ροδβίχιυδιη βυγταχὶΐῦ οὑπὶ (μετα τὸ ἀναστῆναι αὑτὸν), ΡΥΠυΒαυδηι Δάργορὶθί θυ (προ του εἐγγισαι 
ΠῚ πα] οδ 15 διυιΐδηχ τὶ 46 ἰη5141115 ἴῃ ὙἹΓΠῚ 6556 ΟΧ 0518 (Ὁ. 208.), υὐ τηονουῖ (ωστε σαλευθηναι). Οοη- 
Ἰαποῖῖο οὕχῃ ἴῃ πἷ5 ἀθοϑῦ: εἱ διυΐδθιῃ ργδϑοδβϑβιββοηΐ (ρ. 170.), Αὐυάίββαηΐ δαΐθιῃ (αχουσαντες δε), ΥἹα5βοῖ δι ς6 πὶ 
ΘΙΠΊΟῊ (ἰδὼν δὲ ο σιμων), ϑθἀαδββαί διΐθιῃ βουῖδα ἰαγθ88 (Ρ. 168.). Ῥγϑθίογθο 8118. 

ΗΙ5. ΘΧΘΙΏΡ]15 ρΡοϑίααδηῃ Υἱάϊτηιι5 φυδηΐοροῦα 1,δἰπᾶ οΟα]οἷ5 [δυα]δη! Ρᾶγβ δα Οτδθοδπὶ σοπίογπηδίδ 51, 
πηθιηογαῖα δια ἰπαϊρπυτῃ οϑὲ ρϑββίτῃ 1,Δ(ϊπᾶ αἰ ΓΓα ἃ ατδθοῖβ, δία ἰΐϑ αυςάθηη αὖ ἀρραγθαῦ ἤϑη0 [ΔΙ δ πὶ 
1 ΓΟΓΡΓΟ ΔΙ] ΟΠΘ ἢ ΟΠ δα ΡΒῈΠη Τιδιαϊδηὶ ἙοΟα οἶδ ἰαχίιμ ααθιὴ ἀἰϊοσιηΐ, 564 Δα ΔΓ αΌΪΟΓΘΙῚ αΌΔΙΏΥΙΒ 1}}} 51] 6 Τὴ 
6556 ἰηδϊ αΐδιη. Οὐδ ἴῃ Τα {Πα ἱΠρΥπιῖ5 στᾶνγθ οδῦ, αυοᾶ ,δἰηδ6 ἸΘΟΙΠΟΠ68 ἃ ατϑθοο αἀΐνοσβδθ ὑγορὶυβ δὰ 
οοαΐοοπι δαιτὶ Θηβοιη δοοράπηϊ. ἴδ, αὐ 811 υ]ἃ ΘΧΘΙΏΡΙΟσπὶ Υἱάθϑιηιϑ, [0]. 104. αὐχιὶέ ἀνέδην ΠΟ ΟΠ] 
εἰπὲν τε ΘΟηυθηϊΐ, 564. οὐπὶ 68 ἸΘΟΙ0η6 ατ186 τη] ΤΟΥ τη 8]]Οσα τ δίαι!α οἰϊδιη σΟα]ς]8 Ὁ οδι. ΕῸ]. 161. ἰοψιθ- 
ναηέμγ ὕ6γ70 ΘΟΠΙΤα ἐλάλουν τε Ρο 5βίπηατῃ ἴῃ ατδθοὶβ ἰοβίθιῃ Π δῖ μδθοῦ. ΕῸ]. 162. βμιάαγία οἐ βἰηεἰοϊηίδτα σομ γᾶ 
σουδαρια Ἢ σιμικινθια Δ] πού (οϑἴ65 81105 ΘΟΠΒΘΙ Θηΐ68 μαθοί, Πεὲτ ἡ χαι ὑποίαγ. ΡῸΪ]. 211. νοΐθη8 αὐέθηι οΟμ ἃ 
θελων τε ἃ Ρ]ΟΓΙΡῈ.5 ὑ65 01 0118 ΘΟ ΓΙηδίυν, ἴῃ 405 ργδοίου δὲ" δϑύ οὐχ 181., σορῃαίίομθ ΘΟ ]615 ἢ, αὶ ἱρ56 
ἢ. 1. ἶαῦ, μαγαιδη ἰπϑὶρηθ. ΕὉ]. 182. βοφμοηξὲ αμΐθηι αἱθ ΘΟμΐΓα τὴ τε ἐπιουσῃ ργαθυθί. Τοϑίθβ ἈΓΠΠΑᾺ6 
Ἰη0}{], Ὁ ΠΙΓΒῚΒ Ὠἰαί, 5θα ἃ ἐπ 6 οοηβοηϊῖ. ΕὉ]. 212. πο αηερίλιι8 Θοηΐτὰ πλειουσ 8. Ὀ]ΟΥ 5416 ΘΟΠΗΓΙΠΔΙΙΓ 
ἰοΒΈθα5; ᾿ΐθιηῃ [0]. 164. ηοιοίξὲ αμέθηι Θοπίτα τκάνοι τε. ΕὉ]. 166. ου μονον τουτο αγτᾷθ06 οοάθχ [δ Δ Π.85 8018 
Βαθοῖ οοηΐτϑ ποῊ 8οίμγ αμΐοηι ἤαθο. 

Ργϑοίθγθα [,8{1η18 υϑυβϑίοηΐθι οοαἀϊοαμῃ Οδη τ ΡΊ ἢ 518 οἱ [δια δ} ΟὟ ΠΟΥ 56 {πὶ οὐπὴ νυ]ραίᾶ 
Ἡ]ΘΓΟΙΥΤΩΪ ΟΘΟΠ]Δ 118 ἴδ 6116 ἢος ἰπ(6]]ορίταγ, Η]ΘΓΟηγ τη τη]00 Ργορίὰ8 δὰ 1ιδυάἀϊδηυτη αυδῖη δὰ Οδηίᾶ- 
ὈΓΙΡΊΘΏΒ6Ιη ΔΟΟΘάΘΓα. 


Ῥργρδπάμμῃ οϑὲ δὰ σου ΓΘ 10} 65 ΔΗ (55: δ 6 βου ρίυγϑθ. Ηδιθμ οογίθ ὑγῈ8 διιοίογοϑ 6 ΓΘ. ῬΓΠΙΏᾺΠῚ 
σ6Ω118 δα ἰρϑιη Βου ρίογοιη χοῦ] ηι8. Οιοα αἱ 5Β86Ρ6 Βυ}]81 ἀπ] Δ 1ο ποῖ Ὠδθῖ, 18 ρα Β81τὴ ἀι1 1817] ροϊαδί 
αὐγιτη ἴΡ86 ΒΟΓΙΡΙΟΥ 8 διορθωτησ 46πη) ἀϊοπμΐ, δ μἀδίου 864 }}15, 510 βίδι αθπά 8. ΤΆΪΘΙΏ ὙΘΓῸ ΘΟΥΓΘΟΙΌΓΘΙΙ, 
51 4.158 Θχβι 1586, ται] Ὁ] 5 ΘΓΓΟΓΌΤΩ σ͵ΑΥ 55] ΠΟΤΊΠῚ 510] Δία ΓΙ] ἴι1556 Ραἴο. 

ΑἸΓΘΓα ΤΩ ἴῃ ΘΟ ΠΙΘὨ ΔΓΟ, αὶ 564 αἱζπ7, ΘΟΥΓΘΟίογθι α αἰχίτηυβ, ἐστί τα οοτγθοίογθιῃ Β. Π16 μ]υγηδ, Β 
ΠΟ ἰΐδ τη]ΐα ΟΟΥΓΟΧΙῖ. Α Οογτγθοίουβ 4086 δυηΐ πἰργαῃί, αι86 Β Βουρδ᾽ Βα τα οι: μἰης ΡΙΟγδα.6 ἴ861]6 
ἀϊδηρυ ρΡοβδυπῖ. Οὐπϊθοΐαγαθβ Ἰοοι 5 οϑὺ τ] 8]14ι1ἃ Θγαϑιη οδί; ἰδτηθῃ διιηὗ αυδθ Δαϊανοηΐῦ, α086 ΒΔ }}Π1δηΐ 
σοπίθοίῃγϑμι. {Π}6Γαπ6 πη} } 0 Ρ]05 5.0 4}} δα 1,Δίϊηϑ 481 δά αταθοᾶ οοηῖυ}}. Ηδγὰ δ ηΐ απδ6 ᾿ρ581) ἸΘΟΙ]ΟΠΘΙῺ 
τπυϊδγαηῦ; Ρ]Ο Βα 16 ΘΠ ΟΟΓΓΘΟΙΟΙΙ 115 ΥἱΟ1οϑιιτῃ Δ]1α114 οῃηοηἀδίαγ. ΟὈΥΓΘΟΙΟΓΙΙΏ ΔΙΊΘΥ ΔῸ Δ]06ΓῸ Υἱχ ἸΟηΡῸ 
[ΘΟ ΠΠΡΟΥΪΒ ΒρΡ8 [10 βοϊπποῦιδ ογαῖ. ΝΘΒ6]0 δι. Α οἶγοὰ ἤπϑιη 58.601}}} 56χίϊ, Β Β60Ό]10 5Ά ΘΟ 010 ΟΡΘΓἂΠῚ ΘΙΩΘ Πα Π60 
ΕΌτΟ προ μα 1556 Ραΐθημ. Οδίδγιῃι τη}1ἃ Ἰηΐδοία ΓΟ] ]απδγαπΐ αυδ6 ΘΙ] ΘΠ ΔΓ ΟΘΙῺ τηϑηιη ΠΔρΊ Δ Ὀδηΐ. 

Θαηΐ ΠΟΠΠ11118, ΔῸ ἰπ] 010 ΡΟΥ 5511} ΘΟΠΠΙΘ ἢ Δ111 ποϊδῖδ, ΠΟΤ ΠῚ Δ Οὕογ ΘΙ Π0ὴ Πα ]ΟΔΥΐτηιι5, αὖ., 80 Ὁ18 
ῬΓῸ ,»8 ταροβίίαῃι 20]. 2... Ἰΐθιη ααδο [0]. 1. ν6γ80 οογγθοίδ βυηῦ. ΤαηταΓ μα] βοθηῖο δἰγαπιθηῖο. Ηδθο ποθὴ 
ἴδ δα σοτγθοίΐογοῃ Α γοίογεμαδ, ααδιη ἴθγ}} οὐλιιδάδιη ΟΟΥΓΘΟΙΟΙΒ Ρυΐδηαδ ουιηῦ. Οὐμνθηϊπηΐ, φυδληςαχη 


ΘΙ ηΐ, ΟΠ ΠΟΏΏ1}}15 ΠΟΙΪ5. Π.8 6115 ἴῃ τηᾶΥρσΊ 0.8 ΡΓΠΠΟΤΆΙΩ [Ὁ] Οσιπι, αὰδ 6 Δα ΒΔ ΘΟ. ] τη ΟΟἰανΠ) ΠΝ] Ποἱ γοΐδ- 


1 Ὁ} τϑίϊο ἕοσί βιϊοοτηθίσίοα, ᾿πέου ρα πο "8 βίσηϑ αρβηΐ ἃ οοαάϊοθ. '"ΓΆπηθη ἃ] ατιοίθ8 ραποΐδ ἰηνδηϊαηΐαν, ααδ6 Πα 6Π1 8 Σ 
ἴπ δαἸτοηθ οχργθϑδᾷ δαμηΐ. [π Οτδθοὶβ απὸ βαηΐ, Υἱσ ΘΟηΒ 0 μοβὶΐα βαηΐ, σοσίθ δ ἷπὶ ΠΆ]]Ατὴ νῖ τη Βα θοαὶ [Ιἢ 1 αἰ} }8 γοσῸ 
Ρυποῖππι βὶγρ βαρ] οχ βῖνθ ἀυρ]6χ ρϑββίτῃ 84 1, πη ἃ (ἀγαθοὶ Βθργάπαάα 86} ἰδιιπὶ 656. 


ΧΥΠ 


τοπάδο υἱὰοθαηίαγ. ΕΧ 60 ὨΠΠΏΠΘΙΟ οϑὺ [0]. 1. δά ,,09 {Π6οΡ}}}1 6“: οἰσηϊβοαΐ ἰαηὶ ἶο απιαΐον ἰΐοιῃ [0]. 10. αριθη 
νογ ἐ βαοίτέον ἐπμέογργοίαξιων. ῬΊαγα οἴ Ἰαπὶ ὈΓΊΙ15 [0115 ᾿ ΘΥΡ ΠΟΙ]ΟΠ15. σῖρτι 5064] 5δΐ Ἰπορία 1,8 0115 δαά]ία, οἷ 
[0110 2. οοἴ165! οἱ φυϊῃηῖδ: ἱηνθηλαγ. 5 46 γοθι5 Δοσυ ΓΔ 15 ν] 6 γ6 ἢ1}}}} δι μοΐ. 1 

ΤΙ νοτὸ Δα αἸζδ πὶ ἢ 8 ΑἸ ΠΟῸΠ 5116 10 ργδρίθγθιμάα διηΐ. Ρ ΟῚ πὶ τ δ ΟΔΊΟΘ ΠῚ νΟΓΒΟΤΊΙΠ) ΘΔΟΓΟΓΆΌΤΙΗ, 
4.86 [ο0]1ο 226. γϑοῖο ὀχριιηῖ, βου ρίαπι οδί οἱ 90] 11 2900. νογϑαῃ οσοιραῖ, Οογτθοΐοῦ! Α θη νἹ δία γ. 
ΘΥΠΏΠΟ]Πι οϑὺ ΔΡΟΒ[Ο]Ιοιπ, Οαἶπ5 απο ΘΧΘΙΏΡ] ΠῚ ργαθθοῖ, ἃ 8}}{14}}1551π|ἃ δ᾽ 15. [οὐ δἴαῖ. [ΙΟρΡΊΚΟΓ 


δΔιιΐοιη 516: 


ΟἸΘ(Ο ἴῃ πὶ ραίτο ΠῚ 16 ΓΟΒΌΓΓΟΧΙΣ ἃ ΠΙΟΥ 
ΟἸΏΠΙ ΠΟΘΙ {115 ἀβοοη 1 [ἢ 68 6}18 
οἵ ἴῃ χρο ἴϊπι Π]Γαπὶ δἷϊιβ βράεί δὰ ἀθχίογα ρϑίγὶβ 
ΠΠΙΟΘΠῚ (ἀΟΙΆΙΠΙΙΠῚ ΠΟΒ πη ἀὁ νΘΠΓΆΓΙΙΒ οδί 
{γππὶ 4] πϑίι8 οϑί ᾿Π ]ΟΆΓΘ ΨΊΝΟΒ Οἵ ΠΙΟΓ 
46 ϑριῖι 860 οἵ πιδιῖδ Υἱῦ ἴπ05 οἵ ἴῃ 5011 860 Βεὰ 
σ1η6 41} 8110 ροηῦο 9] ΟΟΟ]ΟΒΙ ἃ ΓΘΙΠΙΒΒΙΟΠΘ 
Ιαἴο Οὐ ΟΠ χα οϑί ΡΘΟΟΔΙΟΓΙΙΠῚ (ἈΓΠ]Β 
οἵ Βοριι5 ον. 8 ΓΟΒΙΓΓΘΟΠΟΙΪΒ 


ΑἸτοσαπῃ δΔαἀἰδηχοηΐαμῃ, ἃ οογγθεΐογα ΒΕ ργοζοσίαπι, ποίδίϊο ο81 οαρὶίαπι ---- ααδα {{{π|]05 1116 ἀΐσαγα νἰἀ6- 
τὰ ἀπ 5100 1}}15 ΠΠΠ]ΟΥ]5 Τ ΠἰΓΟΓΔ ΡγΓΔΟρο ΘΙ --- 1,118 Δρροβὶία. Εδ πθὸ οαπὶ ΑἸηἰδίϊμο ἰηξογργοία- 
[10η18 νυ ]σαίΐαδο ΘΟ 106 66 αἴιπὶ ΕἸ] 651, φαοτγυτῃ 116 ΧΧ, ἢἴο ΧΧ]ΙῚΠΠ ἐαμῖα πυπιογαῦ, ῬΓΌΓΒΙ15. ΘΟηΥΘΗΪ. 
Αἀ ΠΟΙ ΠΟΙΠΘΓΟΤΈ ΠῚ ὨΘιΓ11Π| Βυτητηδ Δοσρα ΐ ᾿η [Δα δηο; ἰἁιηθὴ αιιοΐ 5᾽ηΐ ποὴ 5815 ρϑίοῦ, αι 41.186 
ἃ γ δι 29. ΘΔ 0115 20. υδαὰο δὰ 28, 20. βου ρία δγδηΐ ρουϊογαηΐ. Θυΐθι5 Απιδίῖ! οἱ ΕἼ] Θη 515 απο γ5 υ]1- 


{π|5 Γαδ} {π||ὰ5 τοϑροπάθαϊ, νἱ46 1ηἶτα, δίησα!! διιΐοπι ἃ 86 Πα Θηΐ. 


Τ.1.. ἴῃς, 101. ὃ. γνϑῖϑ. 11. 'Γαῃς τορτθβ8ὶ διιηΐ 


ΤΙΧΧ. ἴῃς. 0]. ο΄. ν. 28. Αῃροὶιβ δαΐθηι ἀοπηηὶ 
Τ. ΠΙ. -- -- 4 ν. 2,.Ἶη ἀΐεδθυβ δαΐθδιῃ Τ. ΧΧΙ. --, -π 11. ν. 8. ϑαυ]ὺβ δυΐθιῃ 
Τ. 1Π|. -- - 1. τοοῖ. 22. Εὖ σὰπι σομρ] οσΘηΓΠΓ ΤΙ ΧΧΙΙ. -- Ἐ-- 10. τ. 16. βδυῖαβ δαΐθηι 
ΤΟΥ. -- - 10. τ. 2. ϑίδῃβ δυΐοϑιῃ Τ.ΧΧΙΠ - -- {7 γχσ 25. Βαγμαθαβ δυΐστῃ 
ΤΟΥΙ. -- - 11. ν. 19. Υιῦὶ ἰϑίγα δα Τ ΧΧΠΙ -ῷἬἮ - τ8. ν. 2. Βδεοίυμπ 6βΐ διυΐοπι 
ΤΟΥ͂Ι!. -- - 1δ. ν. 18. Ρείτυβ δυΐθηη ΤΟΧΧΥ. -- - δὄἧῆι.. σ 24. δου δϑί δυΐθηι 
ΤΟΥ͂ΠΙ. -- Ι8 τ 2.141 Ἰρβθ0πὶ Διιἴθιη ΤΌΧΧΥΙ. - -- 89. τ΄ 10. Αρογῖθῃβ δυϊθι 
ΤΌΥΙΠΙ. --ὀ --- 0. τσ. 12. Τοηθηΐοῃι δυΐδιῃ ΤΌΧΧΥΙ. -- -- 92. ν 35. Αὐάϊογαη[1] δαΐοιῃ 
ΤΙΣ -- -τ 4. ν. 1.1 οφιδμερυβ δαΐθπι ΤΟΌΧΧΥΙΠ. -- -- οὐ τ 11Π|ι0ὲ0|ρῖτὰν 
Τ. ΧΙ -- - 28. ν᾿ 10. Ρϑίυυβ δυΐθπι ΤΙ ΧΧΥΤΙΠΙ. -- -- 98. ν. 24. 1π μὲβ δαΐθπι 
Τ. ΧΙ]. --Ἕ -- 81. ν. 18. Μυϊυτϊαά!ηϊδβ δαΐθτη ΤΌ ΧΧΧ. -- -104. ν. 28. Εἰ ἀδβοδηδοῃβ 
Τ. ΧΠΙ. -- - δῦ. ν. 22. Ρον τῶϑῃῖβ δαΐθιω ΤΌ ΧΧΧΙ -- - 1006. γχτ. 10. Εγαπῦ δυΐοια 
ΤΙ ΧΙΠΙ. --- - 41.- τ. ὅ. ϑυῦμομβ δαϊοπλ ΤΊ ΧΧΧΙΙ. - - 1090. ν. 7. Νανὶ βαιῖθ8 δυΐξδπὶ 
ΤΟ Χν. -- - 48. ν. 12. 1 ἀΐθθυβ δαΐοπὶ ΤΟΧΧΧΙΙΠ. -- -- 117. χσ. 8. ϑοᾳαθηῖὶ νοτὸ 
ΤΟΧΥΙ. --Ἠ - 45. γχσ 24. διοξδηπβ απΐθιη ΤΌ ΧΧΧΙΠΙ. -- --- 1195. σ. 9. Βδοῖυμ 68 δαυΐθι 
Τ-ΧΥΙ. - -- ΟἸ. στ 10. Αυάϊοηΐοθ δαΐοπὶ ΤΌ ΧΧΧΥ. -- -- 120. ν. 21. Εἴ αὐυἱάδηπι νἱν 
ΤΌΧΝΙΗΙΙ. -- -- 8. ν. 6. ΡΙΝΠρρι δὐΐοιῃ ΤΙΧΧΧΥΙ - - 14. σ 11 Εἰ ροβίογαᾳ αἱ 
ΤΙ ΥΙΠΙ. -- -- οὗ. ν 1. [μὰ] Αὐαϊββθηξ δαΐθαι ΤΊ ΧΧΧΥΙΠΙ -- -- 1206. τ. 6. Εδεῖᾳ ογϑὸ βϑαϊ οης 


ΧΥΙΠ 


ΤΙΧΧΧΥΠΙΠ). ἴηο. [0]. 182. 


ν. 16. ΠΙῚ αὐἱάθφτῃ αἰ τΐβδὶ ΤΟ ΥΠΥΊΠΠ1Ι. ἱπα. 0]. 178. τ. 11.Α ΜΙ|Πΐο δαΐοπι 
ΤΙΧΧΧΥΠΙΙΠ. -- - 184. ν. 18. Ρογνθῃηϊξ δυΐθιη ΤΙ... Ἰππὶ -- 18. σ. 18. Οὐυτὰ δυΐθηι ἔδοίπι 
ΤΙ ΧΙ. -- - 188, στ. 21. Εβοζυτμῃ δβὲ δυΐοτη Τ. 1.1. -- - 181. ν. 160. Ροβί δαΐθιηῃ ἀϊ68 
Τ. ΧΙ]. -- -, 1. ν. 11. Ττγαμηβοιηΐθβ ἡ αἴθ) ΤΙ. -- - 184. ν. 8. Τυης Ρδυ]ὺβ 
Τ. ΧΙ]. -- --ῬφῤἨἰ148. ν. 8. Οὐπὶ δαυΐθῃι δἰ} 6 18 Τ. 111]. -- -- 188. τσ. 19. θαργδάθοοσ δυΐθτῃ 
Τ. ΧΙΠ]. -- - 158. ν. 11. Ῥοβὺ θα δαΐζθιῃ Τ. 111. -- --- 192. ν. 4. Ἐδοΐαμῃῃ 6βί δυΐοτῃ 
Τ. ΧΙ ΠΠ. -- -- 1586. σ. 19. Οδ)ίομα δαυΐθη - ΤΙ ΙΥ. -- - 198. ν. 10. δοχαδηὶ δα ΐθαι ποσί 
ΤΙ ΧΙΓ. -- -- 159. τ. 1. [πάδοὺβ δυΐθτῃ Τ. ΠΥ͂Ι. -- - 202. τ. 6. ΜΙΠ68 οσρὸ 
Τ. ΧΙΩΥΊΙ. -- -- 161. ν. 14. Τηἰγοζγοββι8β ΤΙΝΙ. -- -- 211. τ. 14. γο]θηβ δυΐοτη 
Τ. ΧΙΥΙΙ. - --- 1064. ν. 19. ὕυσμῃ δυΐοπι οΟμρΡ]. ΤΙΙΥΠΙ. -- -- 228. ν. 24. Εδβίαβ τπᾶρηᾶ γο06 
Τ. ΧΙ ΠΠ. -- -- 109. ν. 21. (υχρ δυΐθπι ρογδμλΌ. 


ὈἱἹύμηιι5. ἰριαγ Βογυχῃ {{π]οστατα ἴῃ Αοἱ. 26. 24. ᾿Ἰποϊα]. ΟΟμνθηὶξ δαΐθῃ οαπὶ οαρίϊα ΓΠΧΥῚ. ἰη ΘΟ0α]16 6 
ΑἸϊδίηο, αᾳιοα ΒΟΥ ιαγ: {78ὲ 1 ὁδέμι5 αὐέ: ]πϑαπὶ8 Ῥακμῖο, Ἰίθιη οὐτὴ οδΔριῖα ὨΧΧΙ. ἰὴ ΕἸ] ΘηΒΙ᾽: [7δὲ μαδο 
ἰοηχιιομίο Θὲ γαξϊοπομι γοαἀοηΐο Ἐδδέιι8 πιασπα τυοοο αἰοὶξ: ΤΙηβαηὶς Ῥακιῖο. 

ΕἸάθιῃ σοτγθοίου! Β, δὶ πὴ6 [4111 τηθῃγοσᾶ, ΠΘΞΟΙΟ δὴ ὑ 6 ΥΓ1 τὴ Δάβϑου δπὶ δα αἰ διηθηΐαμη. ΑἸΙαιιοῖ Ομ 
Ρδρίηδθ ἱηυθηλαηθγ αυᾶγυπη γογῦα ατγαθοᾶ [,Δ|1η15 ΠΠ{{6 718 ὑγδηβου δαηίαγ. Ὁπά6 αιὰπὶ ἰμ 6] ραίαγ, αὙΔΘΟΔΒ 
Εἰ γᾺ5 δρυᾶ 1,Δίϊηο5. αυδ6 ΔΡΡ6Ι]Ἰ]Δπαϊ γαΐΐο ἤιθυϊζ, θα σογίρ χυἃ 5. 4] ΒΟΥ ρδὶῦ αἰοθδίγ, ΠΟΠἢΪἢ1] 6Χ ποὐ 8 
ΘΙ ΠΒΙΩΟ0ΑΙ Δ 80 διη. 18 [0]. 10. γ6Υ50 ὈΓΪΠῚΪ ὙΟΓΒῚΙΒ 516 (ΥΔΉΒΟΓΙ Β. ΙΓ: ΤΕ 51 651 ΡΥ ΠΟΙᾺ {γ116. ΕῸΪ10 
11. γϑοΐο 510 Ἰθριταγ: ΚΙ 1 ΠΘΔΠΪΒΟΪ ΠΟ ΟΥ̓ΔΒΘΙ5. ΟΧΟΙ( ΚΙ 1 ΡΓΘΒΌΙΓΘΥ ΘΠΣΡΏΪ8 ΟΣ] ΒΘ ΒΟ ἢ] (516) ΕἾ αυϊάθιη 
ΘΡΙ5 (510) (8 ἀὉ]015 τηι8 (510). Ῥ4.110 ροβί: Κὶ ἀο80 ἰογαΐδ 6ῃ ἴ0 ὈΓΆΠΟ 8Π0 Κὶ 86118ἃ ΒΌΡΘΥ (οΎγϑὴ Καῖο. δ 1]- 

ΠΟΙ [0]. 144. ν. βουϊρίου 1, [πᾶ ἱτητηϊδοθί ν6] μοί δᾶ 1,αὐϊπα ὑγηβὶῖ. Τϑριηίαγ ᾿δὶ πα6ς: Κὶ οἰ οπίθϑ ρᾶγθ- 
ΟΔ 6588} δυΐ5 Καὶ οχασᾶσοηίθβ δγοίθβδῃ Θχο] Ἷῃ 66 [65 ΡΟ]608 Θχϑ]οηΐθ8 (6 ΘΚ [65 ΒΡ114|κ65 (510) 6156] 01] (516) 
ῬΙΓῸΒ θη ᾿πἀδη Καϊἀοπίθβ (5160) [15 (516) Δα 618 ῬΔΓΘΟΆΪοβδῃ διιΐιι5 Κὶ Θχϑ]άοη ἰγδηβθιηίθβ δι 61 ΔΡΟ]]ΟΠΪΔΠ) 
οὗ ΔΙΏΡὮΙΡΟΙΙΠ]. 

ΕΪ586 αι] Ρ] ΣΙ 18 ΡΔΡΊΠ15. ΒΟΥ Ρ ΓΘ ΟΥ̓Δ ΘΟΘἢ 1 ΠΟΥΌΤΩ δι Δι 1 Πα πο Γοῖ, ἰδ ΒΌΡΓᾶ ΒΙρῊ ΠΟοΔΠ]ὴ 
68ῖ. Αἴ οἰϊδη ΘΧΘΙΏ}}}18 δ᾽ αιοῖ, ᾳφιδα ΤἼοδπὶ ἤθδυπο, Εαἀυαγάμμη ΗδΔη561], 8105 ἴῃ ΘΥΓΟΓΘΙῚ ἀυχΧοΓΏηῖ, 
ἀοσυίτηι5 αυδη 1ἃ ἱπορία 1116 Γθο συ: 51 1}1165 δηλ ΟΠ 51. π|}} 1085 {06 ΓᾺ5 τηυ]ΐδ8, αἱ Γ οἱ Τ᾽, Ο οἱ (, ἰθμογα 
σοηδιαϊί, 410 τηοἀο γϑγθουι πιοηβίγα γᾶν. Ηδθο Ἰηβίδιυγαϊί 9 αἀα] 1 πο Θδ΄ 4] ἀθιηιτη ΓΘΟΘΉΓΟΓΟ 
ΤΩΘΙΏΟΥΙἃ δυδοορία 5; ἤθαι6 αι] Δ ΘΟγ) 486 ΠΟ ἴῃ τηοάτη τηὰίαίϑ διιηΐ 8Δ4 γα 185 ροΐοϑί 160 [10- 


Π65 {ΓΔ}. 


δοά δος Ἰοθο οἴϊδῃ 8δΟΟΙΓΔΙΙΟΥ ΤηΘη 0 ΘΟΓὰ οϑί δοϊαπάδ αὰᾶθ ἴῃ ΘΧίΓΘ 5. ΘΟΟΙΟΪ5. [0115 1. 6. 220 οἱ 
221... ἀΌΟΓΙΠῚ ΠῸς ρ͵δηα τὑδοιι Ιηϑηδογαῖ ἃ δοίαιπι βου] ρίαγα ἤηϊΐα [0110 220. τοῖο, ἃ μ᾽ θι.5, αὶ 
σοΟὐΐϊσθηη ἀθίῃοο 08 ΡΟΘ56α1556 νἹἀοηΐα!, ἱπβογρία δαηΐ. 
ῬΠηΟ ἰο60 ἢδθς ρΡομοπάδ 5ιηῖ: 
ἐπιγεγραπται εἰσ τὸ μάντιον τοῦ χπολλονοσ πρὸ 
φιτευσον ἡμῖν φυβε ἀπολλον τινοσ εσται δομοσ 
Οὐτοῦ καὶ ἐδοθη χρισμοσ οσὰ μὲν προσ ἀροριν ὀρορεν 
ποιεῖται εγὼ δὲ ἐφρετμδυὼ τρισ ενα μοῦνον 1 υψι 


Ἂ δι. 
μεδοντα θεὸν οὐ λογοσ ἀφητοσ εν αὀχὶ χορὴ ἔνχυ 


1 Ἐχβοσρβὶξς ἀϑάια μουνον οἴϊααι Ησηγ. (ὗὐχα ἴῃ ( αΐδϊορ. οοαά. π|58. ὈΪ0]. ΒΟΑ]. Ρ. 1. Ρ. 811. Ἰδδαϊῖ δυΐοτη ν. 8. ουτοσι ΡΓῸ 


οὐτοῦ, Υ,, 4. ἐφετμενω ΡΓῸ ἐφέτμενω. 


ΧΙΧΣΧ ς" 


οσ ἔσται, οστισ οσπερ τόξον πυρφωρον μέσον διαδργω 


[κοσμο]ν απαντα ζωγρισχσ πατρι προσαξι δωρον αὐτὴ ε΄ 


Ἰπποίπογιηΐ ἰδία ἰδῖὴ 6Χχ [οἢ. Μα]α]α (ΟὨγοποστν. Ρ. 71. θα. Βοπῃη.) οἵ δάγομο (1. ῥ. 119.). Εἴ δρυὰ 1Πὰπὶ 
αυ!άθιι ἤδθο βουρίαᾶ βαπί: χαὶ ἀπελθόντεσ οἱ ᾿Αργοναῦται εἰσ τὸ μαντεῖον, ἔνθα λέγεται τὰ [Πύθια θερμά, χαὶ 
ποιήσαντεσ θυσίαν ἐπηρώτησαν λέγοντες ταῦτα. [Προφήτευσον ὑμῖν, προφῆτα, Τιτὰν, ΦοῖΖε ᾿᾿Απολλον, τίνοσ 
ἔσται δόμοσ οὗτοσ, εἰ τί δὲ ἔσται (εἰ ἀδᾳ06 ἔσται Οράγομιβ οὁπι.); καὶ ἐδόθη χὐτοῖσ χρησμὸσ παρὰ τῆσ []υθίασ 
οὗτοσ. “Ὅσα μὲν πρὸσ ὀρετὴν χαὶ χόσμον ὄρωρε ποιεῖτε. ἐγὼ δὲ ἐφετμέω τρεῖν (ἴὰ Οοάτοιι.., ἐπεθνεύω τρὶσ 6ἀ. 
Οχομ.) ἕνα μοῦνον ὑψιμέδοντα θεόν, οὐ λόγοσ ἄφθιτοσ ἐν ἀδαεῖ χόρη ἔγκυοσ ἔσται. οὗτοσ ὥσπερ τόξον πυοιφόρον 
μέσον διαδραμὼν ἅπαντα κόσμον, ζωγρεύσασ πατρὶ προσάξει δῶρον. αὐτῆσ ἔσται δόμοσ, Μαρία δὲ τοὔνομα αὐτῆσ. 

ΗΒ. ΘΟΙΡΑΓγδ[15 ραβδί ῈΧ Δία οἷ58. αυδα ἰη οοάϊοα 1,Δἀΐδηο ἸοραταγΓ. τδ6 Ρ6Γ ἰἰδοϊδπηαπη βου ρίϑ 
διηΐ, [Δ 0116 αι ]δαι6 οΟΥ σοῦ. ἀροριν νοΓΒα 8. ΘΧ ἀρετὴν σογγαρίυπι υἱἀοίυγ. ψογβα 4. ὀρτοσίαπι οϑῦ ἐφετμευω. 
τρισ Υ67Ὸ αἰοα 5Βραυϊζαγ, ᾿Ιοοῖ ἴδηι 6. Οχοὴ. ργαουθαῦ, δά τρεῖν ἃρια Οδάγθημππι οογγίσοηάμπι. [ἴθ Υ. ὃ. 
αφητοσ δ αφθιτοσ. πυρφορον ργδοίδγθη πη ἀιιο0 βοτρίπταο πυριφόρον ἀρ ΜΑ]Δ]4πι. ῬτῸ διχόρχω, 5] ἰΔΙη6η 
γϑοῦο εχ Θ0α [68 5105], τη }8 διχδρχμων αυδιη διατρεχων Βυ 5. τπσπάϊτῃ νἱἀδίαγ. Δα ποι ποηη ]}}] βου ρίαΓδθ 
μοῦ. ΗδθΘΙῦ δαΐθιη ἰοΐα ποῖδ ἰβίδβ. ῬῃοϊοστΆΡΏΪΟ6 τοργδαβϑοηίδίδ Ἰοοαπὶ ἴῃ ΡΑΙΔΘορτ ρα πιθᾶ ατγδθοδ. 
Πη5ἰ σἢ5 ΘΠ Θϑύ ἈΠΟΪΔ]1 Π ΘΓΔΓ ΠΏ. σΘΠΘΥΘ ΘΟ4.6 Ρ] ΣῈ ἀποίθ.5 Θοηϑρίοαο 4ὰϊ ΡΓΟΡα δὰ ρΆΡΥΓΟΒ Ροϑβίθγο- 
ΓΒ Δ6Υ] δοοράπηϊ, ΠΘ64ι16 ἰρ88 νἱάθί Γ 5860 }}0 βθχίο γὙ6] βου. π|0 1 ΥΟΥ 6556. Οοΐογυμῃ, αὰ Γα οἴἶδη ΡΓΘ- 
ΌΟΒΙΟΥ Πΐ, ργοίροϊα ὁδῦ 80 βδάθχῃ δηιϊ ΠΟ]]1, χαδ [0110 227. νϑσβο δθο οοάϊοὶ ἰηἸαία βιυηῦ: 

Φλο! πανχρατιοσ συν θεω ἀπὸ ἐπάρχων} δουξ σχρδινιασ δηλχ 
ποιω τὰ ὑποτεταγμενα Κὔπιπερ θεοστυγεισ... 

Ῥγχδοίαγθα ἢδθο τηϑη}0 118 νΓΙΪΒ [0]. 227. βου]ρίδ βαπί: 

θεωτωχξ βοηθη του δουλου σου 
γληγωριου (510, ΠΟ. Ὑρηγ.) διάχονου καὶ επιφανου 
ὑπατησησ διαπαντοσ ἀμὴν τ 
[θὰ : θεοτοχε βοήθει τὴσ δουλησ σου εὐπίρ Ὁ] 
αξιασ διχχονισισ ἀμην᾽ 
Ἰίοιη: θεοτοχε βοηθεῖ του δουλου σου ἰωαννου 
τὸ ἐπιχλιν χαραμαλοσ με... .... πὸ 

Ιάθτῃ ποῃθῃ αραμαλοσ [0110 γ6Γ80 864 8]1ἃ τηᾶπι βου ρύυχῃ ἸορΊΌΓ. 

ΒΌ]10 227. νθγβῸ ὑγδβθίθυ ποίδηῃ ἀπο }8 ϑγαϊπῖδθ οἵ ποηθη Καραμαλοσ οἰΐαπη ἤδθ6 0 ΠΔΌΘΩΓΕΓ: 

ταυτασ ορουντεσ οἱ ἐράασται του λογου φερου 
σασ ἡμῖν γνωστιχασ εὐεξιασ ἀπλουμεν τὸν νοῦν 
προσλαβιν τασ ιχμαδασ- --- 

ΤὈΙάΘπι:.. τλιζαι (2) χὶ νυν τὴν σοφιν σου βαλβαὃ. 

Αἀᾳὰθ πᾶθο αιϊάθιηῃ ομμηΐα τ} 618}} Βουὶρίατγα αὐπηΐαγ, προ ἰδηθη ἀθδαηΐ αὰδα 80 τι98ὰ ΒΔ ΘΟ] ΤΩ βοχίϊ 
δ βϑρίμτῃϊ, αὖ ἸΠΡΥΪ 18 6χ οοαϊοἰ 5 ΝοΥΪ οἱ γ᾽ οἴουβ Τοβίδιμοηϊ οορποβοί(ιγ, ἀἰβοθάδηϊ δίαμι6 τηᾶρῚ5 ΟἸΠῚ 
ῬΔΡΥΤΙΒ. Θἰ δά ἔογα δορί β σοῃυθηϊδηῖ. 


1 Νοπιθη νἱἀθίυ Θ886 ᾧλαυιοσ. 


ΧχΊ. : 
ὃ ἘΠᾺΡ ἰὰ φοα]68 6δΐ, αιοα Ποη ἐπαργησ 568 ἐπαργων ἱπίογρτγοίαπάππι ἄτπιο. 
5 οα]ὰδ ποι Θσβοσῖρϑὶ. Αρυὰ Ηρηγ. ὕοχο Ἰ. 1. ῥ. 517. Ἰμνϑηῖο μετα τὸ ἀδελφφον αὐτου ᾽Ἄμμιου, Π86 νἱχ τθοΐα Θγαΐα βαηΐ. 


ΧΧ 


ΘΌΡΟΓΟδύ ΠΟΠΊ6ὴ 00]. γογϑο 226. δ Τη Δ ΡΊ ΘΙ ΒΥΠ0011 ΔρΟΒίο οἱ (ν] 46 δηΐ6) δαβουρίαμη, ἀ6 αι10 β|0 τᾶ 


(ρας. ΧΙ].) ἴᾶπὶ νἱ ἀἸπη8: 18. 60 Ὁ 15 ΡΎΒΌΤ. σΊΘ6 5. 


Αα σοΙ Θ ἢ ἴδ ΓΪ 1 46 5]ηΡῈ}15 106015, 41 Υ6] ΡΟΓ 56 Υ6] ῬγΓοΟΡΊΘῚ ΘΟΥΓΘΟΌΏΟΠΘΒ5 ποΐδιη ΡοΒοιηΐ, Δηξθα αΔιὴ 
[ΓΔΗΒΘΆΙΊΌΒ, Ρᾶιιοδ ὈΥΓΔΘΙΠΠΟΠΘΗ48 5ιηΐ. 

Τἀδηθ ἀρ δἰ εἰ ἰηϊ{ππὶ πον ρᾶγίϊβ σγᾶμπα!] ᾿ἰἰ6τὰ ἴῃ αγϑθοδ, ΟῚ ἰΐθπι ἴῃ 1,8|1}}8 ᾿ΠΒΙΡ ΔΓ, γ6] 
Ὑ]ἹΟἰβϑὶ πη. Θυδη γΘηὶ Δοουγδίθ ἴῃ οαϊζϊοηθ ΟὈΒΟΥνΔΥ η15, 5] 404 Ρᾶ851πὶ 1 {6 γᾶ ᾿ΠνΘΉ ΤᾺΣ 0 811110 ἸΠΔΙΟΥΘΒ 
ΓΘ]. 8. μ6 6 ΔΘ η ρτϑηᾶθ5. ἴῃ ΘΟ ηΐδΥ10 Θἰ ϑτηοαΪ Ἰ0608 ΠΟῊ δ{{Ἰ0]Π|08. 

ΘΡΙ ΓΙ ΓΤ 4010 Ρ]ΘΓΌΙΏΠΙΙΘ Ὺ ᾿ς γᾶ ἸΠΒΙσΣΓΓ, πιο0 ΡΟΣ Ὺ ΤΏ06Ἃ0 ΘΓ Υ ΙΩ060 Ρ6Γ Ὺ ΘΧΟΌΓΘΒΘΙ 1115, 
ΤΑΙ ΪΟΠΟΙΏ Π]ΔΠῚ ΒΟΥ ΡΙΟΓΌΠῚ τη δηΐοβ. δ6α ἢδ6ς Ἱποοῃδβίδῃς 8 ΒΟΥ Ρ ΟΥΙΒ. ΠΟ ΠΡ 6] 4118 ΘΠ Θη} Υ]]Ὼ 
ΥΔΥΒ 1515 51ρ115 {ὙἹ θυ ΔΙη15. ΕὈΓΐΔ556 ργδοϑίδθδί θοάθῃ ὈὈΊ 4.16 5ῖρηο ἴῃ οαϊομθ υαὉ. Αἴαᾳια 5111}115 ἸΠ6ῸῈ - 
βίδης.8 βου ρύουἹβ 'ῃ 60 σομϑρίουδ οϑί χυοα ἰάθη νου θα ΙΩ060 ΟἸΠῚ Βῖσηο, Τη040 ΔΌΒΑΙΙ6 5'σπο Ροηϊί. [οοὲ 
ἰρτοαγ Ρ]θυιπιαιι Ἰακωβόσ, Ἰωαννησ, Ἰωσηφ, μωύσησ, ὕμων, ἴδου αἴο. Βου]θαί, ἰδΙηθη οἰἶδπὶ ιακωβ, τωσηφ, ιωαννησ, 
ὑμῶν, μωυσησ, ιδου οἷο. ᾿ἱπνο πα ῈΓ. 

ΤΠ ΙΟΔΥ 15 ἰδη ΟὈἸΓΘΥ ΒΟΓΙΡΌΟΓΘΙΏ θ 4551 ΠΟΥ ΒΟΥ ΘΗ τη αἰδ.]ὨρΊΊΘΠ15 ὙΘΥΒΙ Ὀ8 ΟΥΓΓΆΒ556, ΘΥΓΟΓΙΓΘΙῚ 
ὙΘΓῸ βίἰδίϊτη, 5’ 6 δὰ ἘΠῚ 5ΙΥ6 Δα Ρ]1Γ65 18Π| ΥΘΥΒῸΒ ΡΟΓοΥοῦ ΟΟΥΟχῖβ56. [{ὰἃ [0]. 7. νϑῦβϑο δὰ ὐϑγϑιιῃ 22. 
Ροβῖ ἐφ ενὰ ἰδ ἐχαστον δα ἀἸἀδγαῖ. ΕῸΪ1Ο 14. γθυβο δὰ γϑύβϑυπὶ 28. ροβύ Ου γαρ ἰδ ἱποθρογαΐ δαδ. ΕὉ]1ο 19. 
Υ6Γ80 δα ν. 12. ροϑῖ αινων 8 τ ἱποθροσγδί. ΕὉ]. ὃ7. νϑυῦϑβ. δα νυ. 20. ροβύῦ πανταὰ 1ἰᾶϊη τὰ ρήματα δΔἀβου γμδβογδαῖ οἱ 
ῬΟγιχοσδί δὰ νυ. 21 οὐ 22, δηΐθαιιδηὶ ᾿ϑύστη ογ] θη γοϑυτιθγοί. ΕὉΪ. ὅ9. Ὑογβ. Υ. ὅ. ΓΟ ηοϑδέγμ), 18 π) 50110- 
βούδαί ἐδ, απο βοαυϊαγ. ΕὉ]. Θ0. τοοΐο δὰ νυ. 18. Ῥοϑὲ λεγει ἰὰπι κα δΔαἀϊάἀεταὶ οδἱ ν. 19. ἡτισ ρογγοχογαδί. 
ΙΓ ΠΟΥ ουγανογδαΐύ [0]. 09. γϑοῖ. νϑῦϑὰ 4., [0]. 90. γϑυύβ. ν. 1., [0]. 128. τϑοΐ. νυ. 8.. [0]. 181. γϑοί. νυ. 18.. [0]. 164. 
Γοοῖ. γϑῦϑα 18.. [0]. 210. γϑοῖ. γ. 16., [0]. νοῦϑοὸ 218, νϑύβϑῃ ὃ. οὖ 4110]. Ἡοσιη Π1}1] δα νι Ἰθο]0η65 ρμογ- 


ὌΣΠΘΟΓΙΘ 1η Ῥχγοιῃρίῃ 68. 


μ4 
»- 
γμπη 


(ΟΜΜΕΝΊΤΑΠΙΙΝ. 


ΕἘ0].1. τοοῖ. ΤΊΘΒ θΓΙΠΪ γόγϑιιβ οἱ 1[δίϊηθ οἱ ἀτασοθ ΓΙΌΓΟ 5ΟΥΙΡ] διιηΐ, Ῥογοσιηΐ ἰδηθη ἢ ςογὯ6 αυ85 
ὉΠῸ15 ᾿Π0].51π|15. 1, 11. ογ880 ΕΠ] γοβυ απ οδὲ ἀνελήμφθη. 1. 19. Ἰηῖο Ὁ παρεσ οἱ τῆσεν ἀπ Πρ γᾶρ ΘΥΆ586. 
Ῥιυΐο εσ 81:Ν6 τὴ 015 βουϊρίαπι {π|556. 1. νϑυβ. ὃ, πὶ ΟΟηνγβαγοίυυ: ἃ σΟΥΤΘΟΙΌΓΟ Β ΓΟΡΟΒΙΓΠη ΠΟΙ ΟΒΟΘΏ8. 
ὙουθὰΒ 11].---ὸ 1ρ58ἃ ὈΓΪΠηὰ ΤηΔη1 ΓΟΒΟΓΡῸ δαηΐ. Εγγανογαῖ, αὐ Οχ νοϑ.]}]}5. ΒΟΥ ΡΓΌΓΔΘ ογᾶβαρ ΘΟ Ώ]1Ο] ΠΙΟΟΐ, 
ΨΟΓΌΪΒ [ἢ νΟΥΘ15. ΑἸ ΓΙ θ 6415. αυθ δ τη 11} 4116} ἸΟΟι1ΠῈ ΠΠΠῸ Υ05 διιῖθπὶ οὐ ΠΡΌ ΘΙ] ΟΟςυρδηΐ, δηΐθᾷ 
ἴῃ. ΒΡ γα οἵ βαποίο οοοιρανογαμπί. ονδα 12. δηΐοι γΓοσία δουρί ογαΐ η6 ἀἰδοοάργθηΐ. ῬΓ͵Ο βο ἀθυθηῖ ν6ΓῸ 
(ΟΥΤΟΟΙΟΓ αΪ5ο. Ιάοπ ν. 18. ῬΓῸ Ῥγομδϑιη νο] γαῖ ΠΓΟΙΏ]55ΒΙΟΠΟ 1 οἱ αιὯπΔ ΡΓῸ ααοάδπη), ἰΐοῃ Δ115{15 ἃ 
Π16. 1. ατάθοὶβ ΒΟΥ ΡΙΟΣ γουβαμη Ὁ. Ρχορίοι βου ρίΓα 8 δηλ [πὶ οχίγᾶ 1] ποδπὶ ἱπομοᾶν. γογβα 14. το γᾶθ 
ἐρ 501588 ΤΠ} ἃ ΡΟΓΙΟΓηΐ. Ῥοβίοδ διίθ ! υἱοί ᾿μορίο ΟὉ δαροδβιίαπι. ΕΟ]. 1]. γϑοῖ. ν. ὅ. ὕτῸ δά οογγθαίαπ 
οϑ δἵ, ᾿ΐθπι ν. 16. ὕογβα 14. ἴῃ ἀγδθοὶβ αὶ ΒΌρΡγἃ 50} 0510 1058 ΡΥΠῺΔ ἸΔη115. 2. ΥΟΓΒῸ ὅ. ΔΟΟΙΡΊΘΠ5: ἢ ΘΥΔΒΊΠΠ,. 
Εο]. 1Π. τοςῖ. 18. Ὑἱγὶ οὖ ανδρεσ: 5ὶς (μοι νδ..) ὃ, 2. 16: νἱἀοίαν γγηαπ μιὶς βου ρίαπι ἔα 1556. ῬΓῸ 118 
Υ6͵Ὸ ρ86 Βου ρίου 80 ἱπ|Π10 Ῥοϑιιθγαΐ ἴπθγαβα, ἰμί0]] 6 οἴ ΟΥΙΌΓΕ 510 1}15. πο] 510 οἱ δάροβυϊῦ ἰμθβυβ. Ῥοβῖ 
ὁΟΥΤοοῖοῦ ᾿ος αἰτοαιιο ογᾶθο τοροϑι [Η5. 8. γογβ. 7. νἱἀοὔϊπ: σοΥΓ. δὲ να 5115. 8, 12, τορτσθϑβὶ: ΘΟΥΓ. οϑί 
ΓΟΥΟΥΘΙ. ὃ, 10. αἰοιἴαΓ: ΟΟΥΤ. ο5ὲ νοσαίαγ. ΕΟ]. ΙΥ. τοοῖ. 8. ΡΠ] ΠΡ: 510. οσπα 1. οὐ 058 ὈΠ1Πη8Δ ΤΉΔΏ5 
ΒΌΡΟΥ σὰν ΘΟΥ850 ΓΟΡΟϑι. Ε΄ 0]. Υ. γτϑοῖ, 24. γ 1ρ58 111. πηδηῖι διρτὰ βου ρίιη). ὅ. Υ6ΓΒ0 11. ΔοοΙάδιηδα: 516 
(μοι) ΔΟ0]ἀΔιη85). ὅ, 28. Ἰπ!αθιζοῖ : 516. 0]. ΥἹ]. τροῖ. 6 544. ΠΟΌῚ5 νἸ ΓΙ. οἰπη: 516. 6. 11. 1ηἰγϑι1: 516. 6. νΘΓΞῸ 
10. θαυ βαῦῦδΔη: 510. 10]. Ἴ]. τοοῖ. 20. απ θολιπι: ἃ ρΡοβίύου! 5 ογαβαιη. ὦ. νΟγ80 10. γἱο 15: 515. Ε0]. ΙΧ. 
γροῖ. 6. ἐγενηθημεν: ΘΟΥΓΟΟΙΟΓ Βὶ ἐγεννηθημεν. ἘΠ]. Χ, γϑοῖ. 24, νοδί ηδί5: 510, ΕΝ]. ΧΙ. γος. 19. βαδυτῃ: 5ἰο. 
Τυϊάσιῃ 22. νὰρόγοιι: Υ] ἀΘ[Γ ΡΥΠΠΏ.] ΟἸ 551) ροδίθδαο ΒΡ] οἴη 6556. [ἢ ατδθοὶβ ν. 106. δοσω : 5ἷς. ΕὉΪ]. 
ΧΙ. τϑοῖ. 22. οοάϊίιπι: 516. 12, ν6 850 ὅ. ΟΟΟΙ ΙΒΕΠΠ15: ΘΓΆΒ0 [1 ΘΟΥΓ. οϑὺ οσΟ1415115. ΕΟ]. ΧΠ]. τοοΐ. 21. ἀδιηοι- 
Εν Δη511: 510. 15, 20. ᾿Δοι 8π|: τῇ Θγᾶβιη. ΕὉ]. ΧΙΥ. νοῦθὸ 10. οὔ]: ἢ ογάβαη. 14, 18. ἀΟΙΏΏΠ): 
σΟΥΓΟΟΐαη δῇ ἀΟῃΠ}; ΝΘΓΘῚ Υ61Ὸ 21. ν] 1{1|5 Ἰηϊδοίαῃ τηδη51. Ε΄]. ΧΥ͂. τροῖ. 8. δὰ ἀοχίγδβ: 510. 1. γϑσϑο 1. 
1Π 65}: ΒΌΡΘΡ πὶ Γοροϑιίαῃη τη. ΕὉ]. ΧΥ͂Ι. τϑοῦ. ὃ. ομγῖδιῖ: 0ἴ6γὰρ {1 ροβί ἀθιηθη βαρρίοῖδθ. Εο]. ΧΥΊΠΙ. 
γϑοῖ. 35. οὐ θιιβ: 15. 481 ΓΘ ΓΝ Γαπονᾶνῦ Ἰορία Ομ 15 ΓΟροδαύ, απ θιηΔαϊη άπ ἰῃ ατδοοὶβ Υ. 11 εἐτινοντ 
ΟΧ εγινοντο ἴδεῖῖ. 117. νϑυβ. 4 οἱ 250, Οοιαϊα οἱ οου 16: οογγοοίοῦ Οοἰ αἷς οἵ οομαϊθ. Ε0]. ΧΥῚ]Π. τσοοῖ, 
20. οοἴ 1416: σοΥγθοΐου σοί ἀϊα. 18. γοῦϑο ὅ. νἱα ϑϑϑῦ: ν] ἀθίι" οχ ν᾽ ἀΙβϑοηΐ σοΥΓοοΐα η 6586, 1058 Ργ]τὴηἃ ΤΔΠ1; 
ἴζολ ν. 7 ἸΟ Δ ΟΠ) ΟΧ ἸΟΙΔΠ05. 18, 18. ἸΟΠΔΏΠΘΙῊ : ΤῺ ογϑη. 1 σᾶ δ Υ. 14. υ ἰῃ αὐτῶν ῥυπιπ ἀθογϑΐ, 
5041 1056. ΒΟΓΡΙΟΥ ΒῸ} 0] ον. Εο]. ΧΙΧ, τροῦ, 18. Δαργθ θη 615: 6 ΡΓΠΙ.Π 056 ΒΟΓΙΡΙΟΥΓ ΡΓῸ 86 το ροϑαί. 
10, 28 οὐ 2... Οοποβίπη, σοι ΓΔ]: 5᾽ς. 19, 8. Ρ᾽Ὸ μοι 15. αὰ] ΠΠ{{6γ88 Γαμονδυῦ ἱπαρίθ μὼ ἀραῖς. Ε΄]. ΧΧ. 
τοῖο 12, Ταῖηθηΐθιῃ: 510. 90, 21 εδἱ 22. χα νοσαίαγ ΒΟ] ΟΠ 5: ΠΟΥΓΟΟΙΟΥ 4186 νοσδίαγ 58] Ομ ηἾ5. 20. ν6γ80 


1.1. ΠΟΘ ΓΘ : ΟΟΥΓΘΟΐαΠ) ΓΘ ΟΥ]πη115. 10] 6π) ᾽ἢ] ατϑθοίβ ἰάθιῃ οογγθοῖου (6ϑι ΒΕ) πεποιηχοσιν γοροϑβι, ΕὉ]. ΧΧΙ. 


ΧΧΙΙ 


τϑοῖ. 17. 1056 ΒΟΓΡΙΟΥ ΡΓῸ παοσδῦβ σοΥγοχὶΐ πθραβίϊθ. ΕὉ]. ΧΧ]]. γοῦθο 1. γουθγιθιη ηὶ: 516. 22, 6. νϑηθιιηῦ: 
ΟΟΥΓΓΘΟϊΆΙη οδϑῦ νϑηθγίηΐ. 22, 18. γγδοαϊβπαῖαβ: 5156. ΕΝ]. ΧΧΠΙ. τοοῖ. 12, ργοίδιῃ: σογγθοίου ργοϊοίδιῃ. 98. 
ΥΟΓΒΟ 2. δδιιΐίΐοιῃ: ΘΟΥΓΘΟΙΟΓ δυίθπῃμ. 23, 12. ργοΐδο: ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ φγοίοίδθ. 23, 14. ὑγο ογαϊηθη: 516. 28, 24. οἱ 
Θβίδιμθηϊ: 510, ΟἸ1850 ἰ, ΕΝ]. ΧΧΙΨΝ. γοοῖ, {. οἷ 5611}: 510. 24. γϑῦϑο 14. 6]: Οοσγ. 8. 501{10 65. 24, 171. 1ὴ 
ἰῃοϑαμι: 50. 24, 20. ἰηϊοϊθαμῦ: 1058 ΒΟΓΙΡΙΟΥ βιρτα βου δὶς 6. 1η ατγϑθοὶβ υ. 13. ες ΒΌΡΘΥ διδασχιν ἱρδῖτι5 
ΡῬΓΠΏΔ6 Π]8η115 ΥἹαΟγ. ΕΟ]. ΧΧΥ. γογβ. 29. ἡπης ῬΥΪΠΟΙΡ 65 Ἰαρίοιγ, 584 5 5 Ἰαίοί ῃ. Μυΐαν 'ρ50 βου Ρίου 
20. γ6Γ80 1. φιοίχιοῦ: Δ] ΘΓὰπὶ αποΐ ογάβαπι. ΕΝ]. ΧΧΥ͂]. τοοῖ. 4. οὐϊθ: ὀοΥΓθοίου μοά16. 26, 20. νχζωρχιου: 
ΡΤ π βου ρίπμη ογδῦ ἔχ ργὸ ζω, 864 ἰρ86 Ἐ σοΟΥΓΟχΙΐ, 96. γ6 80 18. οαΐδ: οογγθοῖου μοάΐθ. ΕῸ]. ΧΧΥ͂ΤΙ. γϑγ8. 
18. Ἰο 8185: 1056 Ἐ ΗΒ ῬΓΟ Π65 ΟΟΓΓΟΧΙ. 27. 14, Ἰη6Γ σωθη αἴ ναι τηρηῦγδηδα νἱσιη. ΕΝ]. ΧΧΎΠΙΠΙ. τοοῖ. ὅ 
05: 516. 28, 1, ΡΙΘΌΘΙΩ: Ὁ ἸΡΒΘΓ ΘΧΥ ΟΟΥΤΟΧΙΐ. 28. γα Γ8. 8. ἴῃ ΠΟΙΆ: 56, ΟἸΪ550 6. 0146 ν. 19. δηΐα οοηβρθοία. ἢ 
Ε0]. ΧΧΙΧ. γϑοῖ, 4 δυάϊμηυ: 515. 29, 18. ρ]ογδηΐ: οογγθούαμῃ ρ]ου βοδὈδηΐ. 29. γ6γ50 18. βυ ] γαῖ: 
5ἷς. ΕΟ]. ΧΧΧ. νϑῦβοὸ 6 δἱ 7. οἰνιϊαΐαπι Βᾶπο: ἀπίθ πὶ οἱ δῃΐθ πα Ηϊίοτα δγᾶβδ. 80, 17. εθνεσιν; 1086 Βιρτὰ 
ΒΟΥ ΡΒ ε. 80, 22. ΘΟΠ5111ππ|: οοΥτ, Β Δα 6] Ὁ τὰππὶ|. ΕΝ]. ΧΧΧΊ. γϑοῦ, 4. ἀα: ῥγπιιπ ογαΐ ἀδί, 8564 ὑ ΘΓαβιπι, 
81, 11. τὰὰπι: οοτγ. Β βυυθϑιειαἱξ ἃ. 31. ν. 25. ποῦϊ5: 5ἷο; ἀθθοραΐ 6886 θοηΐβ. 0]. ΧΧΧΙΠ. τροῖ. ὃ ογαΐ 
ΟΟΥΓΘΟΙΟΓ Β ουδηΐ. 852, 8. ΘΟ] 18 : ΒΡ ΡΓΆΒΟΣΙΡίο ἃ σοΥγροίαμῃ οδϑί ΠΥ 89, γεγϑ0 8. αιυοαᾳιοῦ: ᾧ 80 1050 
ΒΟΥ ΡΟΥΘ ΒΌΡΟΓ ἃ γοροβιύμμη νἹἀοίαν. 82. 6. οἰκίων: ε 086 Ὁ ΒΡΓΔΒΟΙΙ 51. 92, 10. χη] 4] 4116: 516, ΘΙ ν. 566 
΄φυϊαιια. 832, 28. των αποστολων: ΓΘΒΟΙΙΡΒΙ Ρ56 Ὁ. 82, 24. αι: ΘΟΓΓΘΟΙΟΓ ΒΌΡΓΑΒΟΥΙ ΡΒ ο. αἱ βαγοῖ χυσά. 
82, 25. Ἰηϊογγδοίδιαπι: ΟΟΥΤ. Ἰπἰογργαθίδί μη. Εο]. ΧΧΧΠΙ. τοοί. 10. χ Ἰῃ ἤνεγκεν ν᾽ ἀθί Ὁ ᾿Γ]ΠηΠ| Ὑ ἴα15868. 
88, 21. Βαρρίτγα: βἷς ἴρ88 Ἐ, Β64 δηΐδᾶ βαρρῆγα βου ρβογαΐ. 88. υθύῦϑο 2. ργαθί8: 56, γοϊδυδι Ῥγδοίϊο. 88, 20 566 
ΠΠ]ΘΠΌΓΟ [6 πρὶ γι: 510. 82, 28. ἈΒΌΓΡΑΓΘ: [15 ΒΌΡΘΥ ΓΑΒΌΓΑΙ βου ρίαπι. ΕΝ]. ΧΧΧΙ. γϑοῖ. 10. ροβυ δ. 
ΘΟΥΥΘΟΙΟΥ ΡΟΒ11501. ΤΙ ΘΙη γ. 14. Θϑῦ: ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ 68. 84. γ6γ80 12. ΒΡ] ]γηΐ : ΘΟΥ̓Γ. ΒΘΡΟ Ιγαηΐ, 84, 16. Ἰηἴογα- 
Δ]]υπὶ : Υ (Υ6] ροί 5 11) ΒῈΡΓΔΒΟΣΙ ὑπ τ 1051118 ΡΤ 86 ΤἸηΔη118 νἀ θίαγ, 84, 25. ἀ] οι} 1}}}}}: ἃ Θγᾶδαπη. 1 ατδθο 8 
Υ. 24. ἐφὴ 5ΌΡΘΥ γαβΌγαιη βου Ρρίιπὶ οΘϑῖ. Ε0]. ΧΧΧΥ. τϑοΐ. 8. γϑμα α]501115: 510, δῦ, 24, δῦ : Π0η ΟΟΥΓΘοίπ) 651. 
Εο]. ΧΧΧΥΙ. τροῖ. 14. σΘομῖυθογο: 516, ἰΐθιῃ Υ. 18. Ρ]6 08, αὖ ΤγΒαΒ Ἰηἶτα [0]. 82, τοοῦ. ν. 8. Ἰαρτίαν. 86. ν. 2, 
Ρ]αΐα 5: ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ ἴῃ μ]αΐθ 8. 86, ὃ. ΡΟΠΘΓΘῈ : ΘΟΥΓΘΟΐΟΥ Ροπηογθηΐ. 80. 10. νϑηΐο: σΟΥΓΘΟΙΟΥ γϑη]θηίθ. 80, 21. 
ΠΑ θδηΐ: 086 τ ϑί 1} στὸ Βα ροθαΐ. 86, 82. ἀΔΙ ΟΠ ΘΙῊ: πὶ πηραἀἴαηὶ ἃ ΟΟΥΓΘοΐογο ἀο]θίπηι. ΕΟ]. ΧΧΧΥΤΙ, 
γροί. 8. δα δγθηΐββ: ἃ οΥᾶ80 086 ἢ ἢ τροϑυῖ. 81, ὅ. ἀσθενξισ ΒΡΘΓ ΓΑΒΌΓΔΠΣ 1056 ἢ 50. 0510. ΕΝ]. ΧΧΧΎΠΠ. τ᾿ 2. 
ΔΘ] ς]ο: 510. 88, 6. ΡΠ ποῖραϑ: 516, ἴδῃ Υ. 8. ὁοῃγοσαυδγαμῃί. ὅ8, 22). 1) σϑΓΌΘΓΘη.: 510. 28, νοΓ80 22 5Πη. 46 
15 ΄υϊηδιη: 5156. ΕΟ]. ΧΧΧΙΧ. γογϑὸ 9. ῬΓΙΠΟΙΡΘ5: 5160. 9, 18. ΓΘΡΙΘΓ15: 5 ΒΙΡΓΔΒοτ μἴππι 10.515 οϑῖ. [0]. 
ΧΧΧΧ, νοῖβ. 17 56. Βρ γα τη βδποίιπι: 510. [ἢ ΟτδΘΟΙΒ Υ. 12. ς ἴῃ ἐσμὲν ᾿056 Ἐ ΟΧ α ΘΟΥΓΟΧΙΙ. ΕΝ]. ΧΧΧΧῚ. 
γοοῖ. 2. οΘοσὶΔΌδΔηϊΓ: ὉΓ Θγαβιμη. 41, 8. ΤΠ ΘΓΗΘΘΓΘ: ΘΟΥΤΘΟΙΟΥ ρΥδοροϑυδ αὖ, 564 -οογρ βοὴ ῃἴδν]ῖ. 41. ΥΘΓ5. 
ἡ. ἢοΟ: ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ Ὠ058. ΕΝ]. ΧΧΧΧΙΙ. τϑοΐ. 2. αἰ βϑο αδ1: 15 δηΐα {1 ογάβιη. [1061 Υ. 864. ΘΧ ΠιΔΟΙ ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ 
οοἷΐ ἴαςῖ!. 42, 10. ῥγοοιϊοηίϑ: βὶο, Του [8556 ῬΓῸ ργοΒο ΡΟ η18. 42. νογ80 12, ἰδῦαμη: 516, 564 ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ 500511- 
(υἱέ ᾿ϑιαα. ΕΝ]. ΧΧΧΧΠΙ͂Ι. τοοῖ. 4 58ᾳᾳᾷ. Θὰ ὁοη ΒΘ ]Θη 65 6] οὐ νοσανθγιηΐ: 510. 48, 10. γγδθοθιθδηῦ: Β0ὴ 
σογγθοίυμῃ. 48. ν6γ80 1. αἰρῃδῦ 5560: ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ αἰρη. οϑϑθηΐ. 48, 9. νοπαμδηΐαδ: οογγθοῖαμ δῦ Ὀ6ὴ6 πὰῃ- 
(ἰδηΐ65. 48. 10. 1165ὰπ|: Β0ὴ ταδί. 48, 1. ΤΠ ΓΔ ΓΟ: τὰ 1086 Ἐ ΘΕῸ Ρ ΒΟΥ ΡΒ. 48, 20. α 410ἀ : ΟΘΟΥΤΘΟΙΟΓ 
60 φιοά. Εο]. ΧΧΧΧΙΝ. νοῖβ. 12. πλυθοσ: υ 056 ἢ ΒΌΡΓ ΒΟΥ Ρ510. ΕΟ]. ΧΧΧΧΥ, τοὶ, 117. ΒΙΘΓΒΔ] 6 : ᾿ρ56 Ὁ 
γοϑ τυ. 47. 6180 1 564. γαῖα οἱ Πα6): 510. 40, 20. ροϊογαῦ: 515. ΕΝ]. ΧΧΧΧΥΙ. τγροῖ. 2. βαρι δα ἰθιτίδο: 
(68 Ρᾳμοί 8 ποίαΐαπῃ. 40, 12. οὐ ΟΠ 6: ΘΟΥΤ. Θ5Γ ΟΠ] ΟἸΏΘΙ (6 ΘὨΪπὶ ΠῸ. ἀ6]θία τ). 46. γ6γ80 2. λαλουντασ: 


φηρ ἀρ Ήνην 


ΧΧΧΧΎΠΙΠΙΙ. τοί. 2. τηϑβοροίδιηϊδο : 6 ὀχ ΓΘ} Θ᾽ δι. 18, νΟΙΒῸ 18. η6: Ο 1080 Ὁ γἹἀ ἴα διιυ τὰ Δ 141 41558 


ΧΧΠΙῚ 


48, 20. ῥγχοιῃ 5510: 516. ΤΡ] θη ν. 233. ῬΡοββ βΒ: ΟΉΘΙΏ : 655 ΘΥΓΔΒΌΠῚ ΡΘΓ ΘΓΓΌΓΘΙΏ. Ε0]. Π,. τ. 16. δα! σοηῖ: ἢ {6 Γὰ- 
ΓᾺΠῚ ἰπδίδυγαίου Δα] σοηΐῖ. 49, 18. το ἀο]αίαμῃ. 49. νΟΓβο 6. 1 δηῃ{1 4 15511ὴηἃ 811 ΒΌΡΓἃ βουὶρίαμη. ΕΠ]. 1 
ΥΘΓΒ0 ὅ. ἴδιη!5: ΟΟΥΤΘΟΙΟΥ ἴδιηοβ. δὅ0, 106. δυάίβδομί : σουγθοίου διιάϊθδοῖ, Εο], 11, σϑοῖ. 117. σορ Π]ΟΏΘΠΙ: 
ΟΟΥΓΘΟΙΟΥ ΠΟ ΠΔΟΠοΙΙ. 0] 16 πὶ ν. 19. βου ρίαπι Θδὺ 1π ΔΗΪΠΙΪ, ΟΟΥΤ. ἴῃ δηΐπηα8. 510; 56α. γ ] 1586. ΥὙἹά ΘΓ 
ΔηΪΠ]88. 51. νοῦβ. 18. 10: διίασιῃ ᾧ ἀρ]οίαμῃ ἃ οογγθοΐογο. ΕὉ]. [81]. γϑοῖ. ὅ. δϑθουρίο: 816, οὔ 580 ἀποίι 
αιο αὶ αχ ὁ ἢί. Ἰίθιη 84. γνϑῦβο 8 οἵ 4 ρῥγπησ δοουρίϊιμ οἱ οἴὔιιοανῖ : 510, 864 ΟΟΥΓΘΟΙΟΓ ΔΑ] ἀποίμη 
΄αυὶ ἀθογαΐῖ. ΕΝ]. 1.111. γϑυϑο 11]. ἔγγδίγοβ: 866 δ]ίδστιπι Κ ἀδἰθίιπη. 2. 1ὅ. Ρ6ΓΓ ΙΏΔῊ1: ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ ΡΘΓ ΤΏ ΔΙΜΠΠΠ]. 
Ιη Οτδθοὶβ ν. 10 δϑὺ συνιενιεναι, 5668 ενι ογᾶβιιη. Εο]. ΠΙΝ. τϑοῖ. {. ἔγγαΐγοϑ : Ἰηἰδοίαπι τηΔ511. ὙοΥδιι 12. οΧχ 
Δα οογτοοίου δἱ θοϊζ. Εο]. 0. ταοῖ. 8. Δοοράδγοῃῖ: ογᾶ80 ἢ γοϑιϊ αὐ δοσραθγοί. δῦ, 12. ὁΧ 686]0: ΘΟΥΤΘΟΙ͂ΟΥ 
4 οΔ6]ο. δῦ, 25. τοπηοίδοίιβ: 516. ὃ, γ6γδ0 9. 5115: ΠΟΥΓΘΟΙΟΓ {τ|8. δῦ, 20. 65: ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ ο΄. [1 αγδροὶβ υ. 9. 
εχ δχίγα ᾿Ἰηθᾶ]η ἰρῃ56 Ἐ Δαά]α 1. ΕΟ]. Π{Υἥ. τοοῖ. 21. χαιῖρι: ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ χεῖρι 5} 5111. ὅ6. γ6ΓΒΟῸ ὅ. ΔΕΡΥΎΡΙΟ: 
ΟΟΙΤΘΟΙΟΓ ἀρσγρίϊ. Εο]. ΕΟ]. τοςῖ. 4. αιιοτη δι 15115: ΠΟΥ ΟΣ ἸΡ5ῖ1ὴ δ 116. δή. νογθῸ 1ὅ. 4605: ΟΟΥΓΘΟΙΟΥ 
ἄθοβ. [ἀ6πὶ ν. 21 δάυχὶῖ ὑγὸ αἀὐχὶΐ βογμδιῖ. Εο]. {01Π]. τοςῖ. 2. 10. 20. φιϊῦ, 510] ΟΓοῸ, Χο: 516. 1 61 
γ. 12. Θρόῦδ: ΘΟΥΤΘΟΙΟΓ ΟΡΟΥ͂θι.5. δ8. γ6 180 4. οὐδίυ 5115: 5 ὈΓΙ 5. τάδ. [Ὀ] θη ἴῃ ΟΥ̓ΔΘΟΙ5 προσενεγκατε 
ΠΟ. πηίδίυμη οϑῖ. Ε0]. 11Χ. τϑοί. 10, ἀἰβροοιΐ: σογτοοίοῦ (ΛΑ). ἀϊδβροβιῖῖ. 89. ν6γ50 2. βΘῃΘΓΔΙΙΟΠΙΠΙ: ΟΟΤΓ. 
Α ραποίυμῃ. ὅ9, 117. μοι: 510. ΟΥΘΙ 864. ἰπΠαυ Θηἶ ΓΘ: 4 ογᾶβιθμ. ΕἾ]. 1,Χ. στοαί. 8 ρῥτοίοϊδ: σοΥῦγ. Α οἵ γῥτοί. 
00. νϑῦβο 8. Ἕθύυ οδθ: ΘΟ. Α ΘΟΥυ 0685 (868 ἀπατᾷ π0η τηπίδν!). 00, 11. το 18: σογγ. ἃ ΓΘ 515. ΕΝ]. [ΣΧ], 
γΓοοΐ. γΘΓΒῸΒ 1 οἱ 2 ἃ ΟΟΥΤ. ἃ τοβοῦρί. 1δίο! αὐδὸ} ἀοάογαί. [ἢ ἀγδθοῖβ Υ. 2, φωνεισ {πρὶ ΘΟΥΓΘΟΐΌΓΟΠΙ. 
61. γεῦβϑο 6. ἀθρχίγαμπι: οοῦγ. ἃ ἀδχίθγδῃ. Εο]. 1 Χ11. τϑοῖ. 18. δάυ]δβοθηβ: σοῦ. Α δαυ]οβοθηῖ5. 62. 23. 
Βοι]ρίαμη: ᾿{6γδ86 στρ ογᾶβϑθ, 5604 ἢ] γοροβίζαμπμ. Ε΄]. {.Χ11Π1. τϑοῦ. 2. ἀἰβρθηδὶ: ΟΟΥΥ. Α ἀϊβρογεὶ. θ0, 12, 
ΡΙδηΐα: ΟΟΥΥ. Α Ρῥἰδποίαμῃ. 68, 20, αχιγδῇθη5: ΘΟΥΓ. Α γᾶ θη8. θῶ. γογ80 7. ἀθβόθῃβ: ΟΟΥΤ. Α ἀδβοθηάθῃβ. 
08, 18. δαίοπαθοαῖ: οοττ. ἢ δαϊθηαορδμῖ. Π]ἀθ6 πη ν γβ5 24 οἱ 22. '056 Βου ΡὮΟΥ ΡῬΌΠΟΙΒ ποΐαβϑδα νυ] δίιγ. 
ΒῸ]. ΠΧΙΥ. τοςῖ. 10. μα] ΓΟ: ΟΟΥΤ. Α ρῬᾶγδ 16]. 64, 22, πιογϑηΐ: οοττ. Βὶ πιογαῖ. 04. νθγβ. 20. 1η8 15 51.115: 516. 
Εο]. ΧΥ. τοοῖ. 1. Απαϊδδοηΐ: ΘΟΥΎ. Β Ργδοροβιῖ σὰ Θὅ, 6. βαιηαγία: 88 δχίγα ΠΠΠ68Π} 086 Βοιρίου υἱά δία γ 
ΒΌΡΡΙ6556. Οὔ, ν6γβὸ 10 544. [ἢ Οὐϑδβοῖὶβ ρᾶυϊῖοῦ δία ἰὴ [ω8Δ{1}15 Ρ]ΘγΔαι6 056 Ἐ ΤΟΥ ρδ, δᾶ Γα δΔηῖθ 
ΟΥΓαν τ, ᾿816 Ἰη 6] Θσοίαγ χαρὰ δι ΡΓῸ 68 (ν. 10.) Ἰαϊϑῖ βρὶ γζαμα, 5 αἱ (ν. 117.) βαποΐαμ, 5 ογαΐ (ν. 22) 
αἀροϊάσγδῦ; 16 πη ΡΓῸ οπὼσ Υ-. 117 ΡΓΙΠηπὶ βου ρίαμῃ ογαΐ οπὼσ λαβωσιν. 65, 12. ἐπ᾿ ᾿Ρ51.8 ὈΥΠΏΔΘ ΤΏΔΠ115 651, 
ΗΪ51 αποὰ 77 οχ ΝΜ τοβςζαϊαπι 6ϑί. 01]. ΟΕΧΥ. τοοί, 18. ὙἹαϊδδοῖ: σουγ. ἃ νΙάθη5. ΘΟ, 20 οἱ 21. ϑρ᾽ γι 
ΒΔ ΠΟΙ ΙΩ: ΠΟΙ ΟΟΥΓΘΟΐαπι. 66. νογ8. 21. δα ϑ ηδίϊ: 5 ΒΌΡΓΔΒΟΥ ρϑῦ Ρ56 Ὁ, 60, 22. ρϑῦ ρϑουῃίϑιῃ: οοττ. ἢ 
ἀφ]ον πὶ, ἰΐα αὖ ΝΟ] 6 Υ1} ρΘο18 ΡΓῸ ΡΟΣ Ρθουμίδιη. ΕΟ]. υΧΥῚ]]. τοοῖΐ, ὅ. '056 Ἐ φογγοχὶς. 0] 46η 14 οἱ 18. 
ἴοτύ γι γ: σογγ. Α ἴογίθ σοι! {{{{π|γ. γϑα 18. [6] 6: οοΥΤ. Β [61186. 617. γαῦβοὸ 20. οδίβ}]8: ΘΟ. ἃ οδϑίθ ἃ. 
Εο]. ΧΎΤΙ]. τοοῖ. 8. οὐ διῃριυῖα: ἤδος ἀΘ ΠΏ ΟΟΥΤ. Α ΒΌΡΡΙ6556 υἱάσίαγ ΒΡδίΟ Δ 1080 βου ρίογθ γϑ]]ςῖο. 
68, 8 σάΖϑῃ: ΟΟΥΓ. Β ραΖᾷπι). Ο8, 21. αἴ ΠΟΡΌΠῚ: ΘΟΟΥΓ. Α οἰ βίορυμ. θ8, 24. ραΖϑ: ΘσΟΥΓ. Βὶ ρᾷζᾶβ. 608. ν6γ8. 11. 
ῬΓΟΪδίδῃι: ΘΟΥΤ. Α ρῥτορθίδῃῃ, ᾿ζοπ ν. 20. 08, 20. οϑδίδῃ: ΟΟΥῦτ. ἃ οϑδῖδπ). [ἢ σδοοὶβ Υ. 8. ὑγῸ προσχυνήσων 
ΟΟΥΤ. Β προσκυνῆσαι 5: 050{{|1|{. ΕὉ]. ΧΙΣ, χοροί. ὅ. 166 15: δααϊζαιη οδϑί ἃ ΟΟΥΓ. Β. βίρῃημπ Ἰμ ΘΓΓΟρ ΔΙ ΟΪ8. 
60, 28. δᾶθ66: οοΥΓ. Βὶ ῃϊς, 69, 26. δα ἀπ15: ΘΟΥΤ. Α δαἀιοίῃ5. [ἢ ατδθοδ νν. 21 οἵ 22 ΔῸ ἢ γοϑοῦρί,. ΕΥὙΓΔΥΘΓΔΊ. 
70]. ΠΧᾺΧ. τοοῖ, 28. γϑηϊθειηΐ: 516. 70. γΈΥ50 13. ΒΌΒΟΘΡΙΒ: ΟΟΥΤ. Α ΒΒ 5} 10 Βα] ν 5 615. ΕΟ]. ΧΧῚ. γος. 
0. ἀθ αιιἃ: ΟΟΥΓ. Α Ὧ6 δαυἃ. [Ὀ] ΘΙ νΥ. 21. Ἀζοίυϊη: ΟΟΥΓ. Βὶ ἀζοΐο. 11, γϑῖβοὸ 20. το: ἤθη ΟοΙγθοίιη. Ε᾽ ΟἿ. 
ΠΧΧἠ]. τοοῖ. 1 οἵ 10. σαουλ σαουλ: ΟΟΥΓ. ἃ σχουλε σχουλε. ΕΟ]. ΧΧ1ἠΠ]. χροΐ. 10. βιιὴ: ἀσ]ανῖ οΟΥΤ. Α. 
ΙΌΪά6π ν. 117. 110: οοττ. Α 1011. 18. νϑῦβο 24. ἴῃ ν᾽ θη: ΘΥΓΆΒ0 πὰ οΥΓΘοΐαχη οϑί ἴῃ νἶδιι. Ε 01. ΟΧΧΊΥ. τορος, 


22, ἃ ὈΓΙΠΟΙΡΙΒ: 510, Ὡ66 ΟΟΥΓΘΟΐαπι. ὙΘΓΘΙΙΒ νοΓῸ 20 οἵ 20 [086 Ἐ ρα ηΟ15 ηοίΐδν!ξ. 556 ἃ ἴδ ΒΡ] ον ογαΐ ἰη. 14, 


ἈΧΙΥ 


Υ6Γ80 1. γοσδηῦ: ἀΘΠΊ.Ιὴ ΟΟΥ. ἃ ΘΟΥΓΟΧΙ586 νυἱἀδίυῦ ἰηγοοδηί. 74, 18. ποι: ΟΟΥΓ. Α ποιμθη. ΕΟ]. ὨΧΧΥΎ. τοοί. 
117. γϑηϊθθδί: ΟΟΥΤ. Α νθῃ θῦδ8. {ὅ. ΥΘΥΒῸ ὃ Β6ΥρΘῃ8: ΟΟΥ̓Τ. Α Βύγρθηβ. 70, 7. ΘΟπἤογίδἝιϑ : ΘΟ. ΒΌΡΡΙΟΥΪ ΘΟΥΓ. Α. 
Πάπα ν. 12. οοῦτ. Α 8] 4005 ρΓγῸ δ᾽αυοά βυθδεαϊ,, Ε' 01. ΟΧΧΥ͂Ί. γογβ 22 ὁπω : ποὴ οογγθοίαμῃ. ΕΟ]. ΕΧΧΎΤΙ. 
ΥΘΓΒ. 7. ἀΟΠΌ1: ΟΟΥΤ. Α ἀομηΐηυμῃ. Ε0]. ΟΥ̓ ΧΥΎΠΠΙ]. τγοοῖ. ὅ. σαπῃ: πο τηἰδίμπι. 78, 26. Β8η0ῖ1: σΟΥΥ. Α δαα!α!ΐ 
808. [ἡ Οτδθοίβ νυ. 2. ΜΘΥΜῈΕΝΟΙ: 810, ὁοηΐαδῖ5 Θ᾽ οἱ Οὐ 1 ογ]8. αυοα νἱῦϊαμη σοΥγγΓοοΐογοιῃ ἔρ]ῦ. 
[8. νϑῦβο ἴ. οἱ βϑϑδῃσίοβ : 5106 ὑγῸ δα βδῃοίοϑ, ἢ66 οογγδοίαμῃ. 78, 22 -ἰ(ΟὙ Ὁ ΡΓῸ -Ου8, 1ἴδ αὖ 6] α]ηυ8. ΕΟ]. 
ΙΧΧΙΧ. γοοῦ. 12. Πα ΙΔ ὈδηαΓ: ἊΓ ΘΧϑυϊποίαπη τηϑηι οιπμοηαδίσίοθ. [ἢ αγδθοίβ ν. 9. εἰδον: ἰΐἃ 'Ρ86 5ΟΥΪΡΙΟΥ 
ΡΓῸ εἰδὲν ΤΘροϑιιϊῦ. 79. ν6Υ80 1. ΘΠ: ΘΟΥΓ. Α 68 Π|, οὗ ν. 864. ὕΓῸ ΠΟΥ 505 ταϊς ποτὶ. Ε΄]. ΟΕΧΧΧ. νογβ. 8. 
επικνυμέναι: ΘΟΟΥΓ. Α επιδικνυμεναι. 80, 24. σοπίαῃμο: ΓΆΒΙΓΆ ΘΧ Ὁ ΡτΊοΓΘ ἰἱ δοίη. ἘΓ0]. ΧΧΧΙ. ν. Θ. φαριι: 
ΟΟΙΥ. Β αἀυθηάδιη. ΤΌ] άθΘΤΩ Υ. 14. ΘΘὨΓΓΣΊΟ : 516, Π151] φιοα ἀδαοβὲ ἀποΐαβ απο αὶ ὁχ Ρ ἢἰ. ΕΝ]. ΧΧΧΊΤ]. νοῖϑ. 1. 
ΔΟΟΘΙΒΘ: ΟΟΥ̓Τ. Β δοοθῖβϑὶ. 82, 23. δου διδγ τ : Π0η οΟΓΓΘοΐΠη. Ε0]. ΧΧΧΙΠΙ. γοϑοῖ. 1. τη}: ΘΟΥΓ. Β ΙΠΔΓ6. 
88, 2. ἀο6βθβϑιββϑί: 510, Ὡ6 0 φουγθοίαμη οϑί. 82, 28. χορ πουδηΐθι8: 510. 88. γ6γ5. ὃ. Θϑυσγοῖ: ΟΟΥΤ. Β. ῃγδδ- 
Ροβυϊλ υἱ. 88, 16. ἀρΒοθαθη8: 516. 88, 28. Βυμπμηϊοίαμι: ΘοΟΥγ. Βὶ Βα) 5θ6πι.. Ε΄]. ΧΧΧΤΙΥ. τοοῖ. 8. θοϑα: 
Ὁ Ρ56 ἢ ΕΧ Υ δηχὶῦ; ΟΟΥΥ. Β Βυυ δι {πι10 Ὀδαδι46. ΤΌ] 6 ν. 8. 6χ (ργὸ δ) {πρὶ ΘοΟΥΓΘοογθιη. 84. νϑῦβ. 6. ἢ6 
[ΘΟΘΓΙ͂Β: ΟΟΥΤ. Α ΒΌΡΓΔ ΒΟΥ Ρ810 ΟΟΙΠΙηη6. 84, 19. 501: ΘΟΟΥΓ. Α υἰδιη. ΕΟ]. ΟΧΧΧΥ. τροῖ. 21. φυδογυμῖ: 
᾿Ρ86 Ἐ ἃ 6Χ 6 τοϑίϊϊαϊ., ΤΌ] άθη ἴῃ ατϑθοῖὶβ ζητουσιν: ΟἹ] ἰρΡ56 " οχ ΙΝ θεῖ. 85, 25. 26. οἴπὴ οἱβ 81}}ΕἘΠ: 
ΟΟΥΤ. Β Βυθϑ τυ νδᾶθ αὐτὴ 1118. 80. γϑῦβοὸ 8. ἀθβόθῃβ: ΟΟΥΓ. Α ἀθβοθάθηβ. 10] 6 ν. 10. ΥἹΣ]Β.: ΘΟΥΓ. Α ΥἹΓΟΒ. 
δῦ. 28. ΘΘΟΠΙΡΙΟ : Β6ΥΥΑΥΪ ἢ. 1]. Δοσυγαίΐθ βου Γϑτη υἱ 1581: Υ ΡΤῸ ἃ, Ρ ὑγὸ Εὶ ροβυϊῦ βου ρίοῦ, η66 τηυίαν]ΐ 
ΟΟΥΓΘΟΐΟΥ. 146 ρᾶ0}}0 δηΐ6. ΕὉΪ]. ΟΧΧΧΎΥΙ. νουβ. 1. ογαῖ: οουγ. Β ογσδηΐ. 86, 2. ἀδῃθγυηΐ; ΟΟΥΤ. ἃ νοηθγαηΐ. 
Ε0]. ΠΧΧΧΎΥΤΙ. τϑοῖ. 24. ἰυραγα: στ. Α ἰθηρθγθ. [ἢ ατδθοίβ ν. 9. γϑῦθα ὡσ καὶ σὺ ΒΊΡ6Γ ΓΆΒΌΓΔΙΙ ἰρ586" 
βου ρϑίῦ. 817. γϑύβο 2. 8]16ῃ] ρθη}: 80. 81, 7. δΟΙΩΠΙ ΘΏΘΙΩ: 5ἷ6, 584 6 ρΥΐα8 δγᾶβιιῃ. ΕὉ]. ὨΧΧΧΎΠ͵ΙΙ. γοοῖ. 22. 
ΘΟΒΡΘΟία: ΟΟΥΥ. Α οοηδρθοίι. [ἢ αγδθοβ Υ. 18. δά ενωπιον ΘΟΥΓ. Α ΔΑ μου. 88. γ6γβ. 8. ΔΟΌΘΓΒ6: ΟΟΥΓ. αὶ 
ΔΟοοδὶ. ΕΟ]. ΧΧΧΙΧ, χοροῖς 10. σοΙΡΥΘἤΘηἋ0: ὈΥΠ8 6 Ρ86 Ἐ 6χ ἃ δηχὶί. ὅ9, 24. αὖ ἰῃ αὐτὸν 'ρ50 " οχίγα 
᾿η681| Δ βου ρϑιί. ΕὉ]. ΧΟ. τροΐ. 7. μδζογϑίῃ: 8515. 90, 17. β8η0}.8: ΘΟΥΓ. ἃ βδῆϑηῃβ. 90, 19. ΟΡΥΘ5505: 8516. 
Ε 0]. ΧΟΙ. τϑοῦ. 10. δυμῃ: οοσῦ. Β ἀ6]αν, ᾿ἴθι ἴῃ αγαθοὶβ αὐτὸν ᾿ἰη615 ΟἸΤουμἀ6α}.. 91, 18. ἰεϑίθβοατῖ: 510. 
91. γϑυβ. 1. Ὀθηΐ οχίγϑ ᾿ἰπθδι: ἔ ΟἸΙβογαΐ, ΟΟΥΓ. Α ΒΌΡΡΙΘν Ὀυηΐ, οοτγ. Β Ὀθπΐ γοϑ αϊν. Ε΄]. ΧΟΙ]. τθοῖ, 
11--24, ὨΪ οοσἴο νΘΟΥΒῸΒ 80 1050} Γδβουρί, 92, 18. πηδρη!οδηΐ68 : ΘΟΥΥ. Α ἸηΔρη ΠοδΔηΐθ8. 92. νϑγβ. 2. ἃ]14 115: 
ΟΟΙΤ. Β Δα !αϊΐ ργο 6 Γ6 δὲ ἰὴ αγδθοὶβ χωλυσαι, αι γ. ὃ Ῥγὸ ὈΔΡΕΖΟΙΙΙ ΓΘΡοδυῦ ὈΔρΟΖθηΐαγ. 92, 15. Ὠ16Β8: 
516, αὐ οἴδπη 8110]. 92, 21. ἀ165: 65 ΤΟΒΟΙΙΡ5ΙὉ ΟΟΥΤ. Α, ΥἹά ΘΓ δηΐθα αἀἰθῦυβ [1556, 566 8|141105 ᾿Ρ51.5 ΡΓΠ]ΠΊ86 
Ὠ]ΔΠῈΒ Θϑί. 92, 28. Αὐαϊδγιῃ: πΠοη οογγθοίαμῃ. Εο]. ΧΟΠΙῚ. γοοί. 4. ἢ δθ8.: ΟΟΥΥ. Α ἀθ] αν ἢ. 93. νϑῦϑ. 10. 10}- 
Ρ6: 516. 98, 22, ϑυτηϊ ἴππ: ἢ. 1. ΠΟ σοΥΓθοίαπη δῖ. Ε0]. ΧΟΙΥ. τγϑοῖ. 19. αἰχῖο: οοΥΥ. Α Αἰχὶ. 0166 πὶ ν. 20. 
ΘΟΠΠΙΏΠΠΘΙΗ : ἰηϊϑοίαπι Τηδηδιῦ, 94. γ6Γ8. 10. ἐχαθαρι ΒΊΟΥ ΓΑΒΌΓΘΠΙ ΒΟ ρ510 . ΕὉ]. ΧΟΥ͂. νϑγβ. 10. ΔΟΟΓΒΙ : ᾿Ρ56 
ΒΌΡΡΙΘΥΙ ὁ ΒΌΡΓΔ ᾿ἰηθαπη, ροβίθϑ ΘΟ. ἃ δοοογβίσο, 9ὅ, 28. Τποιηὰβ ΗΘδΓΠΘ 15 νΘΥΌ5 Δἀβου δῦ: Ὁ 8]1ἃ 
864 ΔηΓ1 ]551πη8 τηΔηῖϊ [1556 νἱἀοηζαγ,Κ Εὐγαν. ΕἌ]5115 θη] δῦ 60 αιοα ᾿ἰ 16 ΓΔ 6 ΡΓΟΡΊΘΙ βρδίϊατῃ οοαγίαϊδθ 
Βα ηΐ, οὐ Θά 61 ῬΓΟΡίΘΣ οδιββδηη ργϑδίθυ {Γ68 ΡΥ ΪΠι8 85 ΤΟΥΤΩΪ5 ΟὈ]ΟΠΡΊῚΒ ΟῚ ΤΟ Πα 15 βου] ρίδθ. Εο]. ΧΟΥ. νουβ. 
1. δου Γ: 516, η66 σοτγδοίμμῃ. [ἢ αὙα 6018 λεγοντεσ ν. 18. γοβου 510 ἢ ΒΕ]. ΧΟ. τϑοῖ. 11. Ἰοφαθγθηΐθβ: 510. 
97. γοΥ8. 21. 15: σΟυσ. Α 5. ΕὉ]. ΧΟΥΠΙ. τοὺ 7. σανίββυβ: δῖο. 1016 θῖν. 7. ρῬροροβίίο Ρ ῥγὸ Βὶ οἱῃΐβ80 ἀποία 
ἰδίδγδ!!, αὐ 4110] χιοαια λοΐατῃ οϑί. 98. νϑῦβ. 7. Ὑθῃθη5: ΟΟΥΤ. Α ἰὨΥ θη 16η8. 98, 21. ΔΗ ΠΟΘΙ ΔΜ: ἴῃ ΘΓΆΒΌΠΙ. 
0]. 10. τροῖ. 18. ἔδπιθῃ: 516. 99, 24. εὐπορειτο: ΡΥῸ ΕὟ Ρηϊπιὰπι Ε8} Βορύαμῃ Θγαΐ (ἰποθρογαΐ [7 ΡτῸ Ὺ) 
568 056 βίαι οοΥτοχῖ. 99 γογϑ. ὅ. τηθηϊδίθσίαη: 8ῖ.. Ε0]. (.. τϑοῖ, 4. ἔγγδίγθιη: 810. 100, 17. 4165: σογγ. Α 
ἀδ]ον. 100, 19. Δαργϑῃθηϑαπ): ΟΟΥΓ. Α Δαρτδθ θηβιη. [πὶ αὙδΘΟ 5 ν. 1. τῶν οχίγᾶ 681 ᾿ρ511.5 Ἐ οδί. 150]. 


ἀ. 
ΧΧΥ 


ΟΙ. νοῦϑ. 10. οα]οαβ: 510. 1 αὐδοοῖβ ν. 18. α ἴῃ περιζωσαι ΘΓΆΒΙΠῚ οδῖ, ΡῈ ὀγγόγοπι τ νἹἀοίαγ. ΕἼ]. ΟἿ]. τος. 
18. φυλακὴν ΒΡΟΙ ογαβᾶ χαὶ δευτεραν 056 Ὁ γϑροβιῦ. 102. νογβ. 2. ν βίη: ΘΟΥΓ. Α νοι. Ε0]. ΟΙΠ]. τοεῖ. 17. 
ΡΟΙΓΙ: οοΥγ. Α Ροῖτο. 102, 19. τυ: ομϑδιῃ ὁ (αἱ ογαῖ τοῦ) συ ρθ] ον" οοΥγτ. Α. ΕΟ]. ΟἸΠΠ]. τοοῖ. 12, τδοοογοηῖ: 
ΔΓ σι πὶ ὁ Θγάβιιπη. [ΓὈ] θη) ν. 1. πωσ: ὦ Π0Ι. ΓΟΒΟΓΙΡίαπὶ ὁπ, αὐ ᾿πΠἀΙοαν Ηδη50}}, 5οα ἰδηΐαπη ον δίγα- 
τθηῖο Ἰηἀποίαμι. 104. νογβ. 10. γθαυ ΓΟ 5: ΘΟΥΡ. Α γο]ιίγοιβ. 0] 6 ν. 24. δΔὺ Ἰπάδθα: ΠΟΥ. Β τ] ἃ ΡΓῸ 
αὺ. ΕῸ]. ΟΥ̓. τροῖ. 13. ὁ} 1: ὁοττ. Δ ΓΟΡΟΘΙ Ὁ σα] σα]. 10ῦ, 20. εἀὐνἀΐοιῃ: ὁοττ, Β' οἰν δῖθ5. [Ιη ἀτδθοῖβ ν. 
ὃ. οἱ θυμωμαγων: 5]ς. 102. ν6γ5. 8. ρορα!αμῃ: οοΥγ. ΒΕ Ρορυ]ὰ5. ΕὉ]. ΟΥ̓. τος. 18. 1ὴ Δ ΠΟΘ ἢ ἶδα: ποὴ τηυ1ἃ- 
ἴχπ|. [ἢ αγδοοὶβ ν. ὅ. ὥχρναβ ΘΌΡΟΓ Γαβιγαμ 1058 Ἐ ἀΟΑ11. 100. νοΓ5. 4. ΟΥ̓ΤΟΠΟΠΒ05: 510. 106. 5. τη 6ῃ : 510. 
100. 18. π}]81}: ΘΟΥΤ. Δ π}}}. [ἢ ατδθοὶβ θ᾽] θη οϑὲ χφωρισατε, ποῸ τηἰαΐαπ). ΕΟ]. ΟΥ̓Π.. τθοῖ. 1. οἸδθαπδηΐοδ: 
ΟΟΥΓ. Α ἰοαμδηῖοϑ. [ἢ αὐδθοὶβ νν. 1 οἵ 2 ἃ}} [0.80 " γοβοῦρ!. 101. νογβ. 4. μου γδηβββεθηΐ: 510. [ἢ ΟΥ̓ΔΟΟΙΒ ν. 
2, ἴωχνὴν; 516 ἢ. 1. 107, 23. ανθυπατω: γΓῸ δ 50. ΡίοΥ ἴᾶπὶ Θ᾽ ἱμοορογαῖ. δ᾽... Νοὴ τΓοοίο Ηδη56}1 δὺ ᾿μ1[10 
ασθ- οχαιαίαπι αἰχιῖ. ΕΝ]. ΟΥ̓]. τϑοῖ. 16. 561: ΘΟΥΓ. Α 516 γϑροβϑιῖ, ΕὉ]. ΟἿΧ τοςῖ. 1ὅ. Οὐποβιι : οοτγῦ. ἃ Οοη- 
[οϑιῖπι. ΤΌ] Δοπι ν. 2.2. 5. ῬΥΪ 5. ἴῃ ΠπιΔη ΙΒ ππσίοΓο5. ΘΧρϑ] 11. ἷης πηρτγοθαίιπη νἹἀοίαγ. 109. νογ5. 25. οἱ 181 πὰ 
οἱ ἀγορᾷ ἀ6]ον συγ. ἃ. Ε΄]. ΟΧ. νοῦβ. 10. ἴθγγᾶ: ΟΟΥΓ. Δ ἴῃ ἴοττα. ΕΟ]. ΟΧΙ. τοοῖ. 7. ἀἰδι θυ: τογίλπη 
1 Ἰῃ50 ὁχ ὁ τοδί. 111,2] --- 25. ἢ05 φιϊπααθ νΟΓΒ 5. αὴδ οι ααδίίιο ΓΙ Ώ]5. ραρίηδο ὁ1115 4186 ΒΘΑ]ΌΙΓΟΓ 
ΟΟΙΤ. Α ἈΠῸ]5 ᾿πο 511. 111. νϑγβ. 26. 544. ΗΙ νϑῦϑιι5 Ῥγορίοῦ ρμϑπιγίδιη ΒΡ ΕΠ ρα }10 ποῦ 5 ΠΤ ΤΟΓ5. ΘΧΑΓΔΙΙ 
δῖ. ΕΟ]. ΟΧΙ]. τοοῖ. 18. ἸΟμΔΠη65: ΘΟΥΤ. Α βιθ δε τα ἸΟμΔηποιη. ὅδ]0. 112. νογβ. 9. νϑῃϊῦ; ΘΟΟΥΤ. Α Ὑϑηϊοῦ. 
0]. ΟΧΙΠ]. τοςῖ. 16. οπηπθιη: πὶ δ᾽ίοσ πὶ ογάβισῃ. 118. νογβ. ὅ. σΟηΒΠΠ]Δη55θηϊ: 516. 118, 22. ἸῈᾺΗ ΜΠ: 
116 ο]δ υἱἀ θα ν ἀθιηαπι ΘΟΥΓ. ἃ ΒΌΡΡ]6556. ΕΝ]. ΟΧΙΨΥ. τοοῖ. 14. ΙΓ ἴῃ ταυτὴν οχίγϑ ΠΠ|ηΠ6 81 1051}5 651. 114. 
νΟΓΒ. 10. ΓΟΥΘΙΒΟΓΆΙΗ: ΘΟΓΓΘΟΙΟΥΓ ΓΟΡΟΒ Γαν Υβαγαμ), [ἡ ατδοο 8 ν. ὃ. ροβῖ εἰ ἰδ δ ἀϊΐαπι ογδί συ, 564 δῦϑίου- 
81πῚ οδί. 0]. ΟΧΥ. τοοῖ. 2. ῥυόγρίδυ ποβ: ΟΟΥΎ. Β' σοι {15 ϑίσπαπι ΔΑ 11. 119. νΟΓ5. 2. ΟΓΟΓΡΟ: ΟΟΥΓ. ἃ 
οΥσο. ΕΝ]. ΟΧΥῚ. τοοῖ, 12. ὀρθοῦ: 504 ἱ ὀγᾶβιιπι οδῦ, 1 ἀγαθοὶ ν. 11. ΕΟὉ,, ὖῦ οαἀϊάϊπη8, ἰοττηδδ 1,8 [188 
ΠῸ αΥ̓ΔΘΟΔ5 Βα οΐῖ, εἶδ αιοὰ Ε αἰτχαο ᾿ηραδα ὁοηνοηΐοβ. ὁπ. Ροβὲ ν. 21. οἵ ἱδιῖ βου ρίοῦ οἱ ατϑθοθ οἵ 
Τὴ 6 νΘΥΒ.1), ἢ 410 50110] ἀοθου αῖ: τοραῦδηΐ οἱ παρεχαάλουν. 110. ν6γ5. 10, ΘΟ] τ ὰπ|: 566 1 ΔΙΙΘΓᾺ ΠῚ ΘΥΔΒΆΏιΙ. 
110. 20. σταῖίδῃι: 56. Ε0]. ΟΧΎΤΙ. τοοῦ. 8. ἐχομενω : οοτγ. Β ἐρχομένω. 117, 19. γᾶ!ο: ΟΟΥΤ. Α ἃ ραυΐϊο. 117, 
21. ἐναντιοιλξνοι: 510, θ΄] σογγροίιπῃ. 117, 22. Ὀ]Αβίοιηδηΐοθ: ὑγὸ Ὁ] ν᾽ ἀοἴαγ ῥτῖπηιπὶ ΕἾ Βουρίαμη {ι1556. ΕΟ]. 
ΟΧΥ ΤΙ. γοοῖ. 1. σανίδβαθ: οογγ. Δ μᾶνί5δο. 118. νογβ. 16. οἰδοθγαμ: 6 ΒΘΟΙ Πα 111 ΘΓΆΒΙ1Π) Θδῖ, ΘΓ ΘΥΤΌΓΘΙΩ τ 
νἹἀοίασ, ΠΟ] οι ν. 20. 1}}15: σογγθοίαπι δὲ 11}. 10 ασᾶθοὶβ ν. 14. παὺ ἴῃ παυλον ΓΟΚΟΥ ΡΒ. ΕῸ]. ΟΧΙΧ, τοεί. 
4. ὁ δΔηΐθ δαΐθι) ΟΥΆβη δῖ. ΠΡ] 6 η} ν. 10. Ἰοομΐο: ὁ Βοοπῃάμη ἴρ56 ἢ Ρτὸ ἃ γοροϑυῖῦ, 9]. ΟΧΧ, τοῦ, δ. 
αι! διη: ἃ 6Χ 6 ἰχεΐϊππη οϑῖ. 120, 20. δαβοργαηῦ: 516. 1η ασϑθοὶβ ν. 18. συν: ὕΓῸ (᾿ ΒΟ ΡΟΥ 181 ἱποορογαῖ “Γ. 
120. ν6γβ. 11. μαυ]μη: οογγ. Α Ρδι]αβ. [ἢ αγδθςῖβ ν. 21. ἀνὴρ ἃ ΘΟΥΎ. Α δχϑηοίαμῃ. ὙΌΓϑα γ6γΓῸ 29. αδυνα 
ΒΌΡΘΥ ΓΑΒΌΓΔΠῚ ΓΟΒΟΓ 510 ἢ, ΕὉ]. ΟΧΧΙΠ. γοοῦ. 10. Π]Οτιιπὴ : Τὰ Γοροβιῖῦ ΒΌΡΟΥ Γαβαγαμπη ΟΟΥΤ. Α. [Ὀ]άριῃ ν. 11. 
[ΔυΓι5: 516. 122. νογ5. 20. ροβί ομνο τ ἢ τογὰ ἱπορία μοβὶῖα ολᾶβα δῖ. [ἢ ἀσδοοίβ ν. 10. ᾿ς γᾶ χαιλεγο 
το ϑορίδο διηΐ. ΕὉ]. ΟΧΧΤΙΠ. τοοῖ. 10. ἱπογοά!: 516, πθῆιο οοττοσίιπη. Ὑ 6ΥΒιι νΘΓῸ 566. 4 ἰμῖ0 Ὑ ΡΘΓ οὗ νὰ 8 
ΘΙ ΆΒ.Π). [ὲ ατδοοῖβ ν. 1. ἐπὶ θεὸν γοϑοῦ 5 ἢ, 128. γ γ80 ν. 1. του οχίγα ΠἸπόδιὴ ἰθ5ὸ ἢ ροϑιυϊῖ. ΕΝ]. ΟΧΣΙΝ. 
γοοῖ. 9. πιουζαδιῃ : οοΥγ. Δ πιογίπιμ. 124. νογβ. 9. μϑυιμδπογοηε: ἢ τογὰς αὐ ὀγάξαρ. 0]. ΟΧΧΥ, νογϑβ. 15. 6101: 
504 1 ὀγτάβαπι οί. ΠΙἄθιῃ ν. 21. 0: Ὁ ὀγάβαῃ. Ε]. ΟΧΧΥ, τοοῖ, 8. πᾶ: οοΥγ. ἃ παππᾶ. 120. ν. 2.1. 
ΘΕΓΓΟΧΘΓΙΊΠΙ : ΠῸῚ ΠΟΥΓΘοΐιπη. ΠὈ]άοῃ ν. 10. ἴόγηνα Πςτογὰ6 ἢ ἢ χπεδεχθησαν πο ΔΌΒΟ] 8 οβῖ, αἱ ΒΟΙΡΊΟΥ δηῖα- 
αι ΔΡβοΙνογοῖ ΕΠ, πη] 556 νἱἀοαίαγ ἢ. 19]. ΟΧΧΥΤΙ, τοί. ὃ. ᾿μ56 ΒΟ ΠΡΟΣ ααΐϊᾶ Ργὸ 4ὰ] γοροϑιῦ. 121, 12. 
Οοηνθγαμΐ: ΟΟΥΤ. Α Οὐπνοποιιιῖ. 27. 10. Πϊογο6: οΟΥτ. Δ Υ μτὸ ἢ τοροϑαυῖῦ, το] ]αα νογῸ το φυϊῦ ἰηϊδοῖϑ. 


Ιῃὴ ατδοοβ ν. 1. τῶν ὀχίτα ΠΠπόλπ ἰρδίια ἢ ο51. 197. νογβ. 15. ἄδλη: οοστ, ἃ ἀλη5. Ε0]. ΟΧΧΥ,Π. τοοῖ. 4. Πα εἰ: 


ΧΧΥῚΙ 


510. [1461 Υ. ὅ. ΡΟ ΥΙ ΠοΔη5: 6 ογάϑαιη. 128. γϑγβ. 9. δια! οθδηΐ: ἰΐα 056 ἢ Ῥγὸ διιάϊο αὶ οογγοχὶῖ. 128, 21. 
οἷ: ΘΟΥΤ. ἃ 615. ἴῃ ατδθοὶβ νυ. 6 οἱ 7. δὺ Ἐ γϑϑουρί. ΕΝ]. ΟΧΧΊΙΧ. γϑοῖ. 11. ποιηΐηθ: ΘΟΥΥ. Α ποιμῃΐηὶ. ΓΙ 6η) 
ν. 24. αὰοὸ σθΟΙ 10: 516, π60 τηπΐαίατηῃ. Ιη ατγδοοῖβ ἀνστρεψω ν. 20. οἱ πεπτοχυιὰν γ. 24. Ἰηϊδοίδ ΤΠ ΔΗΒΟΓΙΗΪ. 
129. νθῦϑ0 1. χαὶ θχίσδ 1 πθϑχη 1051115 Ἐ οϑί. 1] ἄθιη ν. 14. αυτουσ: Ὺ 1056 Ἐ αχ } δηχίι. ψοῖδα 22. 650: 816. 
Εο]. ΟΧΧΧΙ. τγϑοῖ. 21. ἑταραν: Θοῦσ. ἃ ἐταραξαν. 181]. γϑῦβο 9. ἸηΔη ΔΕ 115: ΟΟΥΤ. Α Ἰηδηάἀανίημι5. 18], 12. 
ΟΔΒ{15: 810. ΜΊΘΘΙαΓ ΘΟΥΤΌΡΓΠΙ 6Χ οοδοῖ8. [η ατγδθοίβ υ. 9. διεστιλαμεθα: ᾿Πἴογδα ἴπ46 Δ0 ἐστ Γθβευρίδθ. 
ΑἹ 110 μεθα τροῖα βου ρίδα δγαμπί, ροϑὺ γ6γῸ ΘΥΓΟΓΘ Π65610 απὸ Θχϑ ]πεΐδο νἱἀθηίαγ. {16 Γ8 Δ 5415 ΘΕ ἸΔΙΠΠΊ11 
δρρᾶγαῖ, σα]ι5 Ιοοο ΕΔ. ΗΔη5611 ποι γθοίβ "} ἱπάϊοαν!ῦ. ΤΡ άθιη ν. 23. παρχδεδωχοσιν : ΠΟΥ. Α -δοχοσιν ΓΘΡΟΘΪ. 
Εο]. ΟΧΧΧΙΙΠ. τοοῦ. 21. βρί τα: 510. Τὴ αγϑθοὶβ 1086 ν. 9. ἀπε οχίσγα ᾿ἰηθδιῃ βογρϑὶῖ. 132, γϑῦβοὸ 0. ᾿πηηιο- 
ἰα15: ἃ ΘΓΔΒΈΠ). Πυΐάσηι γ. 0. ιδολοθυτω : 181] τπιαϊαίππι ο5ι. ΕῸ]. ΟΧΧΧΙΠ. τοοῖ. 2, οοηβιυ]αίίοπο: βίος. 188, 
ὃ οὗ 9. ΡΘΓ νϑῦθο τ]ῖ0: 510. [ΓΘ ν. 158. ἀἸπ1581. 138, 21. πηοθδηΐαγ: ΟΟΥΤ. Α Ἰπογα θη. [ἡ ατδθα!8 ν. 1. 
ἐγαρησαν ΘΟχίγα ᾿ἸπΠ68πὶ ἱπῸ 011, αιιοα ἴῃ Θἀ] 0η6 ΠΟ ΘΧΡΓΟΒΒΙΙηι5. 188. νοῦβ. 1. ααπὴ οἱ 1115: 519. 198, ὅ. 
ΔΙΙ]α04: 5ὶ6, αἱ οἰΐδη 8110]. ΕΟ]. ΟΧΧΧΙΨ. τοοὶ. 16. ἀθβοθηάθγα: ἢ δύᾶβιιῃ. 1824, 22. πανίοαγο: 510. 184, 28, 
ΟΌΡΓΙΠῚ : ΟΟΥΓΘΟΙΠ ΓΑΒΊ Τα, ΟἾΡΥ1Π). ἢ ατσᾶθοβ νοῦϑιι {. ἀπὸ οχίγα [1 ΠΘ 81 1051}}5 ἢ οἴ. 134. νϑυῦβο 1. 2. β]σείο 
5118 1 : 510. θ᾽] θη γ. 10. οἸΠ18Πὶ: οοΥτ. Α οἰ] οἴαπι. Τά δηη ἴῃ ΟὙΔ60]5 κιλικιαν ΡΓῸ χιλίαν σροβιΐ. 10]. ΟΧΧΧΥ. 
Γοοῖ. {. χαι ἴχονιου: 516, 180. νΟΓΒ0 4. ροΥ ΓΔ θη: 5165. ΠΡ] !ᾺᾺΟὴ ν. 16. 46]: 516. [ἢ αγϑθοῖβ ν. 14. ἐχκλεσιχι 
ἰπϊδοίαπη πιδηβὶῖ. ΕΟ]. ΟΧΧΧΥ͂Ι. τϑοῖ. 11. βριΐϊαμι: 50. 186, 20. οβίθηβο: 516. 186, 22. μαχκεδων: 500 )Κ 
Ἰαίοί (᾿, 5688 1056 856 οογγοχίί. 0]. ΟΧΧΧΎΙΠΙ. τγϑοῖ, 8. Πρδρο τ : πὶ ΘΧ ἢ [λοΐαμη, ᾿Ρ88 ὑγτηᾶ εὖ ν] οἴ πηδη1ι. 
 οΥδι ὅ. ΡΠΠΡΡΟΒ: ΘΟΥΓ. Α ἈΠ ΡΡοΒ. Μογϑιι 18 δ] χιιοῦ: οοττ. Α δἰίχψιιοβ. ἴῃ ατϑθοὶβ ν. 12, χωλονιᾶ: 516. 
1091. 680 117. {ΠΥΔΙ ΠΘΓΘΓΟΓΈΠΙ: 516 π6ς οοτγοοίαμῃμ. ΕΟ]. ΟΧΧΧΝΠΙ. τοοῖ. 12. 1πα]οδ 18: 510. 188, γ6Υ80 6. 
ΡΒΓΠΟπΐΒ: ΟΣ. Α ῬγΓοπΐβ. Ε0]. ΟΧΧΧΙΧ. νογϑο 19. οὐϊα]δηΐθ5: βίο. ΕῸ]. ΟΧΧΧΚΧ. τϑοῖ. 9. φαοῖ: 516, πὸς 
σογγθοίιμη. 140. γ6γβ. 9. δεσμωφυλακι: 5ἷς. Ε0]. ΟΧΧΧΧΙ. τϑοῖ. 7. ἄθιιπη: 510. 141. νϑυῦβ. ὃ. δὲ: ε υἱάθίαῦ 
ῬΥΪΠ1ΠῚ ΟἸΏ]5511πὶ 86 ἀ ΘΙ. ἃ ΟΟΥΓ. ἃ δαἀαϊίαμ). Ε0]. ΟΧΧΧΧΙΙ. τγοοῖ. 4. ομηη5: 510. 142. νϑῦβ. 10. 8111: ΘΟΤῚ. 
Α ἀε]ον. ΕΝ]. ΟΧΧΧΧΙΠΙΙ. νογβ. 1. ἤδθο: ἴα, π66 οοτγθοίΐαῃ. [Ὁ] 6 ν. 18. σᾶθοο8: ΘΟΟΥΥ. Α ὁ86508. 0]. 
ΟΧΧΧΧΙΝ. νοῦβ. 20. νϑῃδγιηῦ: ν ἰρ80Ἐ 6χ ὃ βηχίί. Εο]. ΟΧΧΧΧΥ͂. τϑοῖ. 28. [ῃβι5: 8ὶς ἢ. 1. 148. νβγβ. 22 ἵ 
22. νγοβ αυ Βα διη: 8ῖ5. Εν]. ΟΧΧΧΧΥΙ. γοοῖ. 8. οομίαγ αηῖ: σοΥΓ. Α σου Ὀδηΐ. ΤΌ] ΘΙ 1 ατγδθ0}8 Υ. 8. 
ξ Οχίγᾷ 1] 681} 1051115 δϑί βου ρίογιβ. Ε 0]. ΟΧΧΧΧΥΊΙΙ. γϑοῦ. 1. δ δὸ ὁθίβ 8: 510. 147, 14. ΔΙΟΓιηἴ : ΟΟΥΤ. Α 
ἱπιγοίθγαπῖ. γογϑιι 17. βββοηῦ: βίο. [ἢ αγδροῖβ ν. 10. βεροιαν: πιᾶπιι ροβίθγογα βεροῖαν. 147. ν615. 1. Θ01Ὶ: 
ΟΟΥΤ. ἃ οσαπῃ. 1018 6πι ν. 10. σγθαϊάθγαμ ἢυ) σοτγθοΐμῃ οδῖ. Ὁ]. ΟΥΧΧΧΥ͂ΠΙ. τροῦ. 15. πηοῦπθη5: οοΥτ. ἃ 
{Ππποῖμουβ. 148. νϑυβ. 2. 51|141ῃ: ἢ ίογαθ Π|Δπ ἀρ ἃ ΟΟΥΓ. Α ϑ8ογὶρίδα νομί, ὙΟΓΒι 4. δῦ: 516, μος 
οοΟΥγθοΐαμ). ογϑιι 17. 5] Δ γα ηλ: ἰΐὰ 1056 ἢ ΟΟΥΓΟΧΙΐ ΡΓῸ -οταῃ. Ε0]. ΟΧΧΧΧΙΧ. τοοῖ, 2. ἢ: 516; 1ἴθιῃ ν. 7. 
ἀἰββθθδηῖ. 0] 4 οῃη 20. 1 βίμδϑ: 516. [π ΟΥΆΘοἷβ ν. 2. ὑΓῸ ἐπιλάμενοι ΘΟΥΤ. Α ἐπιλαβόμενοι Γαροβα!, ΕΟ]. ΟἹ, 
65. 8. θεορω: 510. Ε΄]. ΟἸ2]. τοοῖ. 14. οαἰϊδάδιῃ: οοττ. Α οαἶι5. 151. νϑγϑ. 9. (ὙΠ 65: 510. ΕΟ]. ΟΙ]]. 
γοοῖ, 20. συ!ρίαγδθ: 510. ΠῚ αγᾶροὶβ ν. 9. ῥυῖπιᾶ τηϑηϊ5 ἀοα]ς τοῦ γαρ. ΟΟΥΓ. Α αὖ Θχίγα ᾿μοδπ) ΔΙΑ, 
ἰαόογοῦ αὐτοῦ γαρ. 102. νογβ. 29. ορισεν: 510, 0]. ΟΠ]. γοοῖ, 6. δια ββθη: ΟΟΥΥ. Α Δι Ἰ5δθηΐ, 564 }1}}}} 
ργδοίογοα. Εο]. ΟἸΔΙΥ. τοςΐ. 6. οἱ φιοά: 516. ψο]οθαΐ 60 αιιοά. οϑιι 9. ἀἸδοΙάθ6γο: 510. 194. ΝΟΓΒ. 1. ΟἸΏΠ ΘΠ: 
510. 104. 1]. υτραρθδίαγ: 5156. ΕΟ]. ΟἸΩὟΥ. τρεῖΐ. 9. τηϊβογδῃ8: ΟΟΥΓ. Α τοοθάρθῃβ. 10. ΘΓ. 2. ὈΓΙΠΟΊΡ 65: 516, 
αἱ 80161. αγϑα 1. ῬΓῸ νίβιιπι θΓΙΠΙΠὶ ΤῊ 5511 ΒΟ ρϑογαῦ ΠΌΓΆΓΙ5. 564 56 1056 αὖ ν]ά δία οογγοχιῦ. 160, 20. 
Ἰοσιθγα: 5ϊ6. Πυΐάομι ν. 22. ορογίο (Ρ1Ὸ ργορίθυ): ποι οουτθοΐαμῃ ὁδί. ΕὉ]. ΟἿ. τϑοῦ. Ὁ. ῬΟΓᾺΒ: 516 (Ῥορ]5) 
Ἰθ1άοπὶ 10. μας: ᾿ρ56 Ὁ 6χ δος ἤηχὶῖ. [πὶ ἀγαθοὶ ν. 11. Εχαθισεν: ν πο ΘΧϑι ποῖ υἹἀοῦαγ. δ6α νΟΓΘΟΣ πὸ 
ἸΙμθὰ 158 οἄδιι σιοάδη) Δοοοϑβοῦ. 1δ0. νοΥβ. 22. Δ] 1αυἷϑ: Π0.] ΘΟΥΓΘΟ]η οϑΓ; ΠΟ ΠΙΔΡῚΒ Υ. 564. δὰ ("ΤῸ δι). 


ἀν 
ΧΧΥΠΙ 


10]. ΟΝ]. ἀδ τῦο: δΟΥΥ. Α ἀὁ νϑῦρο. [Ὀ]άθιῃ ν. 21. δά ργομῃθπάθηΐοβ: 6 ρΓηπὶ 1056 ἢ ΒΌΡΘΥ ἃ ΓΟΡΟΒΙΙΠΙ. 
γύγδιι 23. ρσδοςῖ: ΒΌΡΘΥ γάϑασγαιῃ. ἴῃ αταθο8 ν. ὅδ. ολατων : ΟΟΥΤ. ἃ ονοματων, ογϑα 10. χχθυσ (ῬΤῸ χαθυμχσ) 
0 ΘΟΥΓΘΟΐαπι ὁδί. 1517. υϑύϑβ. 1. ΓΙ ΟΙρΡ685: 5ῖ6, 60 τηδίαμη. οι δι 16. ἐξεπλει: ΟΟΥΤ. Α εξεπλευσεν. [Ὁ] ΘΠ 
ΥΥ. 21 εἵ 22, χα 5101 ἴο οδρίίο: 515. Μιάθίαγ βου θθηάιῃ ἔμ1556: ἴοη50 σϑρὶ]ῖθ. ΕΝ]. ΟΙΚΥ ΠῚ. τρϑοῖ. 
10. διελεχθη: 516, 504 ρᾶπιμὶ δαίθπάθη! ργὸ ἃς νἱάοίας Ἃς. βου ρίαπι 6556. ογϑι 12, ἐρωτῶν (Ρ7Ὸ 
ἐρωτωντων) ΟῚ πιιίδίαπη ὁ5ῖ. 158. νϑυβ. ὃ. νοϊθηῦ: ΘΟΥΤ. Α νοϊθηΐο, οοττ. Β νοΪθ 1. Μ΄ γϑα Θ. ἀΘΒΟΘαΘη8: 
516. ἌΟΓϑιι 8. σα: ΘΟΥΓ. Α οαπῃ. γοῖϑα 21. ἔγρίδπι: ΟΟΥΤ. Α ἔγγρίαιῃ. ΕΟ]. ΟἸ1Χ. τγοοῖ. 1. Ιπἀ8605: ΟΟΥΤ. ἃ 
Ιπάἀδθιι5. ἴΘΓΒΙ 24. ΒΟΙ6 ἢ: ΟΟΥΤ. Α 56ίθ5. 159. νϑύϑ. 16. ΘΧροβίθγιη: 516. ότι 19 5664. γΟΪΘηΐθιη δι 161 60. 
γοῦϑιι 22. ῬΘΓΏΪ 6: ΘΟΥΤ. Α Ῥύνθηγο. Ε]. ΟἸΧ. τσϑοὶ. 8. ὀχβεῖρογθ: 810. 1] ὁπ ν. 8. τυ πη: σοττ. Α πη {|5. 
Ιηὴ ἀτϑθοῖὶβ ν. 22. εν τω τὸν ἀπολλω 80} γοϑογὶ μία βϑιηῖ. 160. νογβὸ 8. αιιοβάδιῃ; 5. ὈΓΠ Τὴ ΟἸηϊδογαΐ ἢ, 5604 
ΒΌΡ Ια νυ. [ἢ ατϑροὶβ ν. 7. εὐρὸν Ὡ00 Θογγθοΐαπι ὁδῖ. 10]. ΟΙΧ]. νογβ. 1. Ἰοφιονδηίαγ: Υ οχ 1] ἰοπηδίιηι. 
101, 16. ὁοη: 515. ΕΝ]. ΟἸΧῚ]. τοί. 8. ἀἰδοθηάθηβ: οοτγτ, Α ἀἰβοθάθηβ. 102. νϑῦβ. ὃ. χά 8605: ἃ ογάβϑιτη. 1] 6 Τὴ 
γΥ. ὅ οἱ ὁ. νἱγί5αθ ποη 4085}}}06[. αγϑα 13. ἀοίεγοηῖαγ: 56. ψοτϑι 24, Τοιηρμίανογδηῖ: 5ῖ6. ΕὉ]. ΟἸΧΤΠ. 
γϑοῖ. 1. δὲ: 516 (ργὸ 6χ). [θιάθπη 8. φυϊπάδῃι: 510. ογϑι 21. θυ ποῖρα5: 516. 108. νϑγβ. 19, ἴὰπ: 516. ΕΟ]. 
ΟἸ,ΧΊΠΙ. τοῦ. 14. ρυϊπηπὴ 5ουρ5ι0 ΠγδΥ 5 τη! ] βοδ Δ ηΓΡ, Πἶδ1 ΡΟΙ 5 ογδΐ τηρΉ ΠΟΔΌΔΙΙΓ, ΟΟΥΓΟΧΙΐ ΥΘΓῸ 
ΠρΊ Πολ δαί. ἴῃ ασϑθοὶβ ν. 10. ἐπεὲν (070 ἐπεσεν) ποη ᾿ηνθηϊΐ σοΥΓΘοίογοιη. 164. νογ8. 4. σοῃ βου ηῦ: 510, 
6416 οογγροίιπι οϑί ἴῃ ατγϑθοὶβ χχτεχατεχαυσαν. οτϑι 11. ρϑοσηἶδθ: 516. ὕογϑα 18. Τογίδίυγ: ΘΟΥΤ. Α 
ὁοπζογίδθαίαγ. Εο]. ΟἸΧΥ͂. ταοῖ, 18. γοιηδηβιηΐ:: ΘΟΥΤ. Α ΓΘ Δη511. 16. ναΓγ5. 28. δ 4φυ!δί1ο: 816. ΕΝ]. ΟἸΧΥῚἹ. 
Υ6γ5. ὃ. ἀδραίοίυγ: 5165. αῦθα 11. τηϑοβίδί]5: ΘΟ. Α τηδ᾽ οβίδί 5. Ε0]. ΟἸΧΎΠ. τοοῦ. ὃ. 4ΆΘΙΩ : τὴ ΘΓΆΒΙΠΠΙ. 
ογϑιι 564. ἰηἰδοίαπη μηδ η510 ἀπδηΐπιο. [ἢ αὙΔΘΕΙΒ Υ. 10. αρισταρισταργο: 56. ογβα 18. ων : 510, Π66 ΘΟΥΤΘΟΐΆΠη. 
[)8 ᾿ΠΟ6ΥἼ5 ον ν. 17. ἴπ δημον, φιδθ ποπη]}}} βογάϊιπι δοοομρογαπί, ΗΘΆΓΏΪΟ γ61Ὸ ἴῃ ὧν τηΐδῖδθ νἱἀα ΔῃταΓ 
ἸΏΔ 11 ΓΘΟΘΠΙΟΓΘ, ἰδ ϑιργὰ ἀϊοίαμη οοί. γόγϑιι 24. 60: 85. 107. νϑγβ. 14. εἰδησαν; 516 Ὁ, ποπ υὖ ΗΔΠ56]110 
νἰδα πη οδῦ εἰδεισαν, Ιησορία νΟΓῸ ΘΟΓΓΘΟΙΟΠ6 δἰ ῬΓῸ ἢ ΓΟροβίζιπῃ, οἷ εἰ δπΐθ ὃ ἴογθ θγάϑιῃ. Δο]ο δὶ ἰσίταγ 
ΘΟΓΓΘΟΙΟΓ ἡδεισαν, 56 4ἉἍ ΟΟΥΓΘΟΙΟΠΘΙ ΠΟῸῚ ΔΌΒΟΙνΙ, ΓΡΙ οτὴ 10]. ν. 106. ΟΠ ΘΏΘΒΒΘΠΓ: ΘΟΥΓΘΟΙΟΓ Α ΘΟηνΘηἰββθηΐ. 
γοΥΒΙ 5 24. 20. 26. νου ]8. φαοηΐδιη ἰπάδθιιβ αϑἴ“ ΘΓ βίρηδ ΠΡΓΟΌΔΙ5. ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ Α δαροβυϊ!, (βθἀ45561) 
(πμδηπιη}) (γ0]6 04)“. Θυδ ἴῃ ΤῈ ποίδ}]16 οδϑί συοα βθάδϑβοί δίηθ σὰ 84 Ἰηοα τὴ ἱρϑῖι85 ὈγΪπηδ6 Πη8η115., 
χατασισχα γα ογοίαγ, Δα] ο5ῖ. ΕΝ]. ΟἸΧΎΠΙΙ. τοοῖ. 10. 6χ ΟἹ] ΠῚ: ΘΟΥΤ. Α 6Χ οἸηπΐιπ. Ὑοῖϑιι 17. 
σοἀαβδοῦ δαΐθτῃ: 118. ΓΌΓΒΙΙΒ. 5116 ΘΟΟΠΙΠΠΟΙΟΠ6 οἰπι. 168. νόγ8. 8. 6 ῬγῸ}15: 816, π60 δογγβοίαιῃ. Δ ΘΓΒΙ 9--- 11. 
ἴῃ 1,8411}15 νοι ἰϑδηΐαμη 5ρ8.10 ἱπαϊοδηίαγ. πᾶ ἀοϑι ἀθυϑηζαγ, οἃ 66 ἃ σΟΥΓΘΟΐογΘ Βα ρρ]θίδ βαηΐ. Ἄογϑι 11. 
ῬΓΟΡίογα 6: 810 δα αἀἰ1016 ΡΘΥ ΘΥΓΌΤΘΙ ΒΟΥ Ρίμ πη οϑί. [ἢ οοάϊοθ Οδηιδ τσ] ηδὶ ΡΔΓΪΟΥ δἴψιθ δρυᾶὰ Ηΐδγο- 
ὨΥΤΏ.1Π) ἴθηθ γα Ἰἰοοῖταγ. Ρτορίογαιιθ δαθαίαυϊο 6Χχ Ῥγόρογα υἱάουδίαγ σογγιρίαμῃ. Εοτγίαβϑο γθοῖθ. [ὴ 
ατᾶροὶβ ν. 9. ροϑί χναντιρορητων ἃ ΟΘΟΥΤ. (ῬΓῸ Δίγδιηθηῖο Ροΐ5 Β αιδπὶ Α νἹά οί) ΟΥ̓ δαάϊζαπι οϑί. ϑῦβα 
22. Ἱεροσολουσ: ΘΟΥΤ. ἃ ἱεροσιλοὺσ ν6] ροί 8 -σοιλουσ. Υ οτγδα 24. θεον: ΘΟΥΓ. Α θεὰν ΓΘροΟϑα δ, 161} μον ΡΓῸ ὑμῶν. 
Εο]. ΟΙΧΊΧ. τϑοῖ. 1. δημιίτριοσ: οοττ. Β δηνμήτριοσ. διιργὰ [0]. 105. ΝΕ Γβ. 1. εἸηϊδοίαπῃ τηδηβὶῖ. ὙΈΓϑιι 18. Δυ 50 ]ν]: 
8510. ἴογϑιι 22. ΠΟαΊΘΓηΘ: ΘΟΥΓ. Α Ποάϊθγμα. 169. γνργβ. ὃ. 46 σοῃργοραίοη δ: 510. Ε]. ΟΙΧΧ. ταοῖ. 1. πὰ} 
(ΡγΔΟρ 550 ΒΘΓΙΩΟΠ6): 516. ογθα 16. τοθογίθηϊ: ΟΟΥΓ. ἃ τανογίογοι. ψαῦϑα 24. [οβϑ ]Ο ἢ ΘΟΏΒΙΌΙΩ : ΘΟΥΓ. Α 
1Π|658-. 110. ν6γ8. 9. ργδϑοςθϑβιββθηΐ: 8516, ἀὉ}]1Οἱ α ἃς 51Π6 σἴιπη. 6 γϑα 17. ΡΠ ΠΡΡα5: οοσγ. Α ΡΒΠΠΡΡΟΒ (8 ΘμΪ πὶ 
Ἰηϊδοίαπι πηΔη510). Εο]. ΟἸΧΧΊ. τροῖ. 4. οΘομστοσδίϊο : 516 ((Οη 515 5. οἵ ὁ). 171. νϑγβ. ὃ. ἔγαῃθβίγδμη: Υ ΘΓΆΒΆΠΙ. 
γοΥϑιι 11. Β.1ΠΠ0: ΟΟΥΓ. Α βοημο. γοίϑα 18. τοοίίο: 8ἷς, 56 οοῦγ. Α ἰογίῖο. ψοῖβα 17. ἀθβοθηᾶθβ: ΘΟΥΓ. Α 
ἀοβοθπάθηϑ. δγϑι 2.4. δ πηᾶπι: 56. ΕὉ]. ΟἸΧΧΙΠ. νοῦϑ. Ὁ. Τογγᾶπι: οἷο. Ε0]. ΟἸΧΧΠΠ]. τοί. 17. τ ]ῖο: 


510. ἌοΓβὰ 22.. ὈΠΔΠΙΠῚ: ΟΟΥΓ. Α 5Ὲ ΒΓ {10 ἀπαηΐηο5. 178. νοῦ5. 7. εχ αι: 5'ς. όγθα 12. ρ6: ΟΟΥΓ. Α ΡΥ. 


ΧΧΥΙΠΙ 


ΤΙάθῃη νογϑιι 117. ΠΥῸ ἢ] ΓΘΡΟΒαΪ ομηηὶ, οὗ ν. 20. Β Ὀ ΓΑΧῚ ΡΓῸ δ. ΓΆΧΘη. ΕΝ]. ΟἸΧΧΙΊΙΝ. γροῖ. 2. γοηαπίδ ΓΘ: 
510. ὕοῦβα 14. αι: 8516; Ἰΐθῃ ν. 20. νϑπίαγϑ., 1Ὁ]4 ΘΙ 1 ΟΥ̓Δ 6018 συναντυσαντα με. 174. ν6Γ50 6. ργοίοϑιιγ: 
ΟΟΥΤ. ρῥτοίοϑίδίαγ. ογβιι 12. ΠΘΙΏΙΠῈΠΙ: 516. οΥδα 22. ΤηΘη βίο 1: 510. ΕΝ]. ΟἸΧΧΥ. τϑοΐ. 4. νταίϊα: 
ΟΟΥΤ. Α ρτϑδίϊδο. 115. γοῦβ. 10 56. ΟἸΏΠΘΙΏ ΘΟΠΒΙ 1: 516. αγθα 1. ὈΠΊΥΘΥΒΙ: 5106. Εο]. ΟἸΧΧΎΥΙ. γϑοῖ. 9. 
ἰηγθηϊθηΐ: 516. 176. ν6γ8. 12. νϑϑίγδαιῃ: ΟΟΣΎ. ἃ νϑϑίγιμη. 1η αγδθοὶβ Υ. 14. παρατιθεμι: 5156. ΕΝ]. ΟἸΧΧΥ,ΊΙ. 
γΓροί. 4. δι: ΟΟΥΓ, Α διιί. ΙθΙάθιη 18. 5}: ΘΟΥΤ. Α δυηΐ. ΝΟΥ 20. ΠΟΥΪΒ: Β16 (ΓΙῸ γΟὈ]5). 1177. νογ5. 18. συδηι: 
ΟΟΥΤ. ἃ 48π. οΥδα 19. ηἰθι115: ΘΟΥΓ. Α οἴηηῖθαι5. ΕΝ]. ΟἸΧΧΥΤΙΙ. γοοΐ. 4. οϑυ δ ὈϑηζΓ: ΟΟΥΓ. Α ΟΒοι Δ ΌΔηΕΓ. 
Ιη ατάΆθοβ νυν. 20. αποσπασθενταῦ: ΘΟΥΓ. ἃ αποσπασθεντεσ. ΥΟΥΒῈ 22. Μ'ὶ 086 Ἐ ΒΌΡΓΑ ΒΟΥ 0511. 1178. γθῦβῸ 7. 
ἰγδηβίγδοίδγοί : 516, ΟΠ1550 4αυ86. ΝΘΥΒα 8. ἴῃ ῬΡΟΘΠΊΘΘΙῚ : ΘΟΥΤ. Α ἴῃ ΡῃΘηΊΟΘΏ. Δ οΥΒα 18. ἀΘΡΟΒ[]: 516. ΘΓΒι 
24, ῬΡΟΠαΟΒ: ΟΟΥΓ. ἃ οπθ8. [ἢ ΟΥ̓ΔΘΟΙΒ Υ. 106. ἐπλεομεν: ΘΟΥΤ. Α ἐπλευσαμεν. Ἐ0]. ΟΧΧΊΧ. τϑαί. 9. ἀϊοθῦδῃ: 
ΟΟΥΤ. Α ἀϊοουαηί. Ἄογβθα 18. οὐχ διυΐθιῃ δοίη: 510, 1] ργδϑίθγθα. Δ δυβα 21. οἱμηλιη: 810. 179. ὙΘΥΒΟ 18. 
Ρ[οΙθιηδ146: ΘΟΥΥ. Α Ρῥίἰο]οιηα] 8. ψοῦϑα 21. ΤηΔηΒ 0115: ΘΟΥΤ. Α Ἰηδηβίτηιβ. Ε 9]. ΟἸΧΧΧ. τροῖ. 1. ΒΠΡΡὶ: 1 
[οΥ]ἢ ᾿Ρ86 Ὁ ΡΓῸ Ο ΓΟΡΟΒ δ. δ ΘΓδα 19. Θρθοίδης 8: ΘΟΟΥΓ. Α ρΘοίδηεθιβ. 180. γνϑῦβθὸ 7. {0]1|5861: 510. 
γοῖβὰ 18. αἰοα]οἶῦ: ποὺ οογγθοΐαπι. Ε΄]. ΟἸΧΧΧΙῚ. χοροῦ. Θ. δι α1551: ΟΟΥσ. Α δια !ββθιηιβ. 181. γθγ80 9. 
ν]δοδηίο: 86. ΕἾ]. ΟἸΧΧΧΠΙ. χροΐ. ὃ, παπαῖ: 516. Ιη ὐϑθοὶβ 9. μαθητι: 810. 182. γ6γ80 11. σ]ουδυδηΐ: 
ΟΟΥΡ, Α ρ]ου πολυ δηΐ. Ε ο]. ΟἸΧΧΧΙΠ. γοοῖ. 1. οχϊβίθηϊ: 8510. Δ ΓΒ 7. δα ἸΏΟΥ86: 516. ΙὈ]ά 61 ν. 11]. 546. 
Π6 ἀδΌΘΥΘ 511058 Π1108: ἰἴα. Ὠθαὰ6 αὐ! αιδη Βυρρ]οίαη. 188. γ6 780 1. οτι εἐληλυθασ, ἀυΔΙηΠ]ΠυΔ1η οτι ἰδ 
ΘΧΘιηΐΘ [Ὁ]10 τοῖο δουρί οϑί. Εο]. ΟἸἸΧΧΧΙΨΝ. τοοῖ. ναῦϑιι ΘΧίΓΘΙΩΟ ἴῃ ΒΔ ηρΊ 115: ΟΟΥΤ. Α οἵ 58 ΠΡΊ]Π6. 
184. νογβ. 19 564. ρτῸ 4.0 αυοαᾷθ: 56, πΒαὰ6 οογγθοίιμη. ΠὈΐά6πι ν. 24. ἱποϊθυδηΐ: ΘΟΥΓ. Α ἱποὶρίθθαμί. Ε 0]. 
ΟἸΙΧΧΧΎ. γνουβ. 8. οομα]υϊΐηδνυῦ: 816. ογϑιι 15. ΘΡΠΟΒΌΙ: 510. [ηὴ αγδθοὶβ γν. 18 οἱ 19. ον Ὁ158 ροβίζυμῃ, 568 
ΔΙῸ ΙΟ00 ἴθγθ ργδδίη δῖ. ΕΌ]. ΟΙΧΧΧΥΙ. γροί. 6. δΔαρυδῃθηαθηΐθβ: 516. ΤΙ άθτη ν. 18. 56 )4}0: οοΥτ. ἃ 
ΔΒΟΘΠα]. ΕΟ]. ΟἸΧΧΧΎΙΙ. τϑοῖ. 11. σορβηόβοθγ: 516, ἡδαὰ6 απο ἀραβί (ροβδοί δ) σογγϑοίοῦ ΒΌΡΡ]Ον. 181. 
ΥΘΙΒΟ Υ. 20. Π05: ΟΟΥΤ. ἃ 05. ΕΝ]. ΟἸΧΧΧΎΙΠΙ. γϑοῦ. 7. ΒΙΟΑΓΙΟΓΙΠ.: ΘΟΥΓ. Α 5: ΠΟ τη. οΓΒὰ 16. 546. 
ΠΟ ΙΡΏΟΥ οἰνι 815 Οἶν 5: ΠΟΥΌΙη ἢ1Π1] ΟΟΥΓΘΟΙΟΥ αἰ ριί. 188. γθγβὸ ἴῃ ἀσϑθοὶβ Υ. 24. προσφωνει: ὕΓῸ εἰ 
ῬΓΠΉΌΙ τ ΡΟΒΙζΠη ογαΐ, 564 1086 ΒΟΠΡΙΟΥ εἰ δι 5 {π||. Ε΄]. ΟἸΧΧΧΙΧ. τοοῖ. 2. Ῥγδοϑυ [6 ΓΌΙ: 516, 60 
ὁοΙΓθοΐατη. ΨΟΥΒιι 21. ΔΘΙΏΙ]ΟΥ: 510 (0ΓῸ δου ]δίοτ). 189. γ γ80 18. ὈΓΙΠΟΙΡΘ6Β : 516, αὖ Ρ]ΘΓΠΙΏ4116 ΡΓῸ ΡΓΠΟΘΡ5. 
γογθι 11. οὗ ἰοΐδιη ΒΘΠΙΟΡΌΠΙ: 510, ν] 1056. ΕΟ]. ΟΧΟ. γϑοΐ. 1. Ῥ͵ηυδ ὙΘΥΘῸΒ ἴῃ 1,4 01}15. ἢ1] ΒουΡίαγαθ ἢδθοί. 
γογβα 2. σΟηΒΟ {15: 510. ΙὈΙάθῃ 8 οἵ 9. θυμοὶ οἵ δαρσορὶ παυδηΐθ: 8510. ψοῦϑα 11. οἰγοὰ τη6 618 ἀ]61: 516. 
γογϑι 28. 5]: ΠΠΠΘΓαΒ. 8. οὗ ὁ ΟΟΥΓ. Α ΠΟνῸ Δίγϑιηθηΐο ἱπάυχὶί. ὙἹάοίυγ ρτὸ δ ρυπμαμῃ ( βουρίαπι ἔμ18586, 
6 ΨΘΙῸ ὑδηϊιϊη 00 ᾿ηδίδυγαίαμη οϑί. ΕΧΙΓΘΙΏΟ νϑῦϑι 414 τη6: ΟΟΥΓ. Α ΒΌΡΡΙΟν ρογβθαιιθεῖβ. 190. ΥΘΓΒῸ 
2 οἱ 8. φομέγα 5.πηυ]8 πὴ οΔ]οἰἴαΓθ: βί6. πῃ αγδροῖβ ν. 21. εθεασαντο: ἰΐα αἱ δαἸ ΑἸ πηι5 α δ Πα τη γὑτὸ (᾿ ἄγδθοο 
Ροβιύαμῃ 68. Ε0]. ΟἸΧΧΧΧΙ. τοοΐ. 19. ρ]αγιαΐθ: 510. γϑιι 28. ἢθὸ 180 οογγθοίαχῃ οϑ π66 τηΐθουμῃ. 191. νΟΥΒῸ 
10. ν]Π]ΘῈ8 : ΟΟΥΤ. Α νθηθη8. ΕὉ]. ΟἸΧΧΧΧΙΠ. τοοΐ. 10. πανσ: σοΥγ. ἃ εἰσ. [Ὀ᾽άθιῃ ν. 25. σου Ρ8]]0Γ6 δύγϑιη θη 
ΑἸΠἴοσῦ ἃ ΓΘ] 115, 56 ἤθη 1} γΆγ πὶ ἴοστπᾶ. ΗΪπο ᾿ρϑυπ ἢ Δα 1580 Π|8]0 4υδπη σοΥΓθοίογοιη. Οδγία ηθ0 
Π60 Β σοΥΥΘΟΙΟΥθα8 γι} ροίοϑί, 192, νΘγβο ν. Θ. ἱερουσχλε!.: 516 ἢ. 1. ΕΟ]. ΟἸΧΧΧΧΉΗΙ. γϑοῖ. ὅ. οομοϊ πάθῃ 85 
ΟΔΙΌΘΓΘΙΩ: 516. ΤΌ] ΘΠῚ Υ. 11. ΒΔΠρΊ 5: 516 ἢ, ΟΟΥΤ. Α 8δησιίπθη), γΘγ00 αιοα ργθοθαϊν ποὴ τηυΐαίο. Ι΄ 6. ν. 
566. ὕΓῸ δἰοίδῃϊ δ 501 {π|0 ΒίΘρηδηϊ. 198. νΟΥ80 ὅ. τηϊ ἴδῃ: 810, αἴᾳιιο 10146πὶ ν. 21. νίνῖγο. Εο]. ΟἸΧΧΧΧΙΓΥ. 
τροῖ. ὃ. Δοῦᾶ: ΟΟΥΤ. Α 86ῦθ. 10] θη ν. 12, ἔγαρβ]}}8: δος, αὖ οἴδιῃ ροϑί ἔγαροιαγο. 194. νουβ. 12. θη ΓΙ: 
ΟἸΠΙ 5511) Ὁ Π6Ὸ ΘΟΟΥΥ. ἃ ΒΌΡΡΙον. Ναο τηϑρὶ8. ΘοΟΥΓθοίαμη οϑί ν. 17. αι] (ρτὸ 414). [η αγϑθο8 ν. 9. ὕμιν: 5160 
ΟἸΏΒΙΠΟ 1056" ἀ6α 10, ποη ὑμμῖν, αὖ οαπὶ ΗΘΔΓΠΪΟ οἰἶδηη Ηδη56115 ΓΟ], Ῥοδαδγαΐ αυΐ 61 ΒΟΥ Ρ(ΟΥ ΔῸ ᾿Π1010 
Μ γιὸ Υ- 5604 οΧχΧ '050 Μ 5ἰδίϊῃ Ὺ γτοβϑί τ. Εο]. ΟΥ̓́. τϑοῖ. 18. οἴνϑιῃ: δῖ. (Ῥτο οἰν ταἴθιη). 19. ν6γ50 


ΧΧΙΧ 


11. Δοοιιπεδγοίγ: 510: ΓΟ ΤῺ ΟΠΊΠΟΠὶ ν. 94. ἴῃ (ἀγάθοὶβ ν. 9. 5464. οϑὲ αὐ Θά πηι5: καὶ οτι αὐτὸν αὐτὸν Ἣν 
ἣν, Π66 5501} ΡῸΓ ποι Δηὶ ΓΟ μ ΘΟ 1 ὁοτγοοίον. 0]. ΟἸΠΙῸΟ. νοῦδὸ ν. 10. ᾿χἀ105: 516, ΟἸΠ1550 ἢ. [ἢ αὙΥ̓ΔΘΟΙΒ 
Υ. 1. καὶ βου ῦ βοῖσβᾶ πηι γᾶηα. οδ΄ νΟΓῸ ΒΡ Ρ] οἴ) ὁ5ῖ. Ε0]. ΟἸΠΠῸ. τοοῖ. ὅ. ἔυγαῖγοβ: 510, 568 Υὶ ῬΓΠῚῸΒ 
ΡΔῈ]]] πὶ Θχρϑ]]. ουδα 8. ΓΌΓΒΙ5. ΟΡΊΓΓ ΡΓΠΟΙΡῸΣ ΡΓῸ μι ποθμρ5. 197. νϑῦβ. 1. Θὰ νοῦϑι8 δχθυηΐο 
[Ὁ110 Τοοῖο ργδοροβϑὶῖ: ΥἹΓ] ανδρεσὶ δα] οοΥγ. Α δὰ ἰμἰτὰπ [τἰπ|5 ρασίπδο {γῃ δῇ}, βο αυδ8 ργδοσθάπηϊ 
ΠΟ. ἀο] ον. Ε΄]. ΟἸΠῸΟ, ταςί, 21. υἱ Δηρο]ιΒ: 516, ΘΟ 515 δι οἵ αἱ. 10]. ΟἸῸ. τοοῖ. 9 οἵ 10. ἰδεῖ οο]δοῖῖο- 
Π6ΙῺ: 516. 0] Δο ν. 15. η6: 516 (Ῥ1Ὸ η6486). ὠιοά δι βου αν ν. 10. ὈΙΡΟΓΟ ἰμ5ὸἘ Τοϑ ζαΙ ῬΓῸ ψΊνΘΓΘ. 
ἴῃ Οτδοοὶβ νοῦϑα 24. οδὺ συνομωώσιχν, 6416 οογΓΘοΐαπ). 199. νογθὸ 11. μιιπία τ! : δῖος. [ἢ σᾶθοῖδ νΟΓΒα ΘΧΙΓΘΠΊΟ 
μελλωντα Βογρίιμ οϑῖ, 564 ἰρβοῦῖ, αἰιοὰ ὈγΔΟΙΟΥ Π]ΟΓῸη ἴοΟἷζ, ΒΌΡΘΙ ὦ Πτογαπὶ ηοίαν! ο. ΕὉ]. ΟΟ. τϑεῖ. 
ὃ. Θὰ: Ππορΐία δὰ ἀταροδ σοῃἰοσιῃδίιη. Ὑ ΘΓβιι 1 Ὁ. Δάν ΘΙ: ΟΟΥΓ. Α δάναῃϊομβ. 200. νογϑὸ 2. πιηο: ἃ ΡΓῸ 6. 
γόογρα 1. νἱοῖαδβ: ΟΟΥΥ. ἃ νἱποίπβ. 100]. ΟΟΙ. τοοῖ. 2. δΔαργομομάσηδ: 58} 6 ῥῖτηο ἰδῖαί ἃ. 5οα 056 ἢ ΘΟΥΤΟΧΙ. 
Δ οῦϑι ἡ. ἰὴ μᾶγίθ: 56. δίογϑι 0. φαρά: 515. ον 20. ογαβίθηδ: 516. οῦβιι 29, σΟΠ 5111}: ΘΟΥΓ. Α ΘΟΠ ΘΟ] 11. 
[ω Οτγδραὶδ γΥ. 2. ἐπιλαμενοσ: 510, ΟΠ 558 50} 0ὰ βο. 20]. νοῦβο 17. νίνογο: Π06 ἸυθῸ ΠΟΙ αἴ διργὰ τη αΐα1η ὁδῖ. 
[π αγαθο δ ν. ὃ. πισθεισ: 516, ὑγῸ πεισθησ. Δ οΥβι 7. ἐνεδοεουσιν: 5[6, ὕΓῸ ἐνεδρευουσιν. γογθιι 18, ἕως οὖν : 510, ΡΓῸ 
εωσ ου. Ε΄]. ΟΟΙΠ. ταοί. 8. ἱποϊριοηῦοϑ: ΘΟΥΓ. Α πο ϊρίθηῖα. 203. νογθὸ 19. ἐσεσῦχι: ε οχίσγα [ΠΟ Δ]Ὼ ΟΟΤΥΤ. Α δὺ}- 
Ρ]αν. Ὑογϑι 24. ΓΓΒΙΒ ΔΟΟΙ βίο Ιθ115 βου ρίαπ) αδί. ΕΟ]. ΟΟἸΝ. τοοῖ. 2. ἀϊοαγα: 50. οσϑα 12. Δ Πρ ΓΙ ἀΟἸῺ: 
61) δηϊο]ιδη ΓΟΡΟΒΙΙΐ ΠΟΥΔΙ8, ἴδ πι ἃ 50 ρβοιδί. ὙἹΔοίῸΣ ἰμιταν δηςραϊτἀα ἔα] 556. Δ ΟΥΒα 22. ν 6} 556 η0: 516 
ἸΡ50 ἢ ΘΟΥΓΟΧΙ ῬΓῸ -ϑ86ῖ. [ἴῃ ατδοοὶβ ν. ὃ. δῇ ἐρρωσω. γ᾽ οΥΒα 60 Πα] 564] ἰἴπΓ οἱ Ἔχίτγα ΠΠπο8πΠ|ὶ ᾿ρ5 105 Ὁ 65ι. ΓΙῸ 
ται φιιοά Παπιοῦβ 814} ρᾶβδπὶ Ἔχ] ογαῖ, οὐγΓ. Α “ΠῚ τοροβιῖ. Μίηπιθ νοσὸ Γ], αἱ ΗΔη50110 ν]βὰπι οϑί. 
204. ν6γ80 ὅ. ἸορΊΒΒοης: 516, 504 ἢ ΘΥΓΆΒΙΠῺ δῖ. Ὑοῦδα 18. ΡΓΔΘΙΟΣΙ; ΟΟΥΥ. Α ργδοίοσϊο. οΥϑ5. 19---24, Δ ἢ το- 
50 Πρ]. το ΒΟΓΟαΪ5 ΡΥ. οἴ ΒΟ. ρδογαΐῖ. Αουτανογαῦ ᾿σ]τ δα 8111} νογϑιπ). [π ΟΥ̓ΔΘΟΙΒ Υ. 12. σοΥτ. ἃ 
ΡΠῸ χιλιασ ΓΟΡΟΒαΐ χιλικιχσ. Ἄἴογβαβ 18. οἱ γᾶθορ οἱ 1.8 01π6 80 Ἐ ΓΟΒΟΓρτα5 οϑῖ, ΕΟ]. ΟΟΥ. τϑοῖ. 2. μἱμοῖμ65: 
ΟΟΥΓ. Α ΡΥ ΠΟ ΘΡ08. [ἴῃ ατδοοὶβ ν. 14. αὖ οχίγα ᾿Ἰηθᾶπι| 105 1115" απ, ψόγθα 23. διορθωμχτω: 5ἷς, ΟἸηἾ588 ΠΏ 60]8, 
{ἃ τῶν ὁΧ τω ἤθγοί. 20. νοῦδὸ 10. 1: συγ. Α οἴ]. δόοῦϑα 18. ἀἸ5 1 Ππ|5: 5. ὈΓΠ5. ΟΥΆδ ἢ). Ὑογθὰ 14. Ργτὸ- 
{ΓΔ ΠΔ 1}: ΟΟΥΤ. Α Ρτγοΐγαπαιῃ. Ὑοῦθα 19. ἴμᾳδα οἸοΙμΘηἴἾΔ6: 510. ΕΟ]. ΟΟὙῚ. τοςῖ. 10. σομαῖδϑ: οοτγ. Α σοηδῖι. 
2()0. νογϑοὸ ὃ. ΔΟΘσΌΒΑΙ 5: ΘΟΥΓ, ἃ δοςυβαΐοτοβ. ὕογϑα 15. 60: 50. ἴοΥδιι 22, δαυΐθοῃ: ἔπσὶῦ σΟΥΓΘΟΐοσθ ἢ). ΕἾ ο]. 
ΟΟΥΙ. τοοῖ. ὃ. ργϑθϑα]: 516. 201. νογ50 7. 84: 5ῖ6, ὕγὸ διιῖ. ,ουϑδι 11. φιθαβ: 516, ὕσὸ φιθα5. ΕΟ]. ΟΟΥ̓ΤΙ. 
γθο, 2. ΠρΓοδίβ: 810. οῦϑα 11. ΒΕ} 18: 516, ΟἸΏΪ550 1, 1 αταθοὶβ νυν. ὅ οἵ ὁ: τῶ παάτροω θεω δὺ ἢ ΓΟΒΟΓΙΡΕΙ βαηΐ. 
Αηΐοᾶ γροΐθ πατρώω ΒοΓρίαπι), 564 ροβί θεω ροβιίαμῃ ογαΐῖ. 0]. ΟΟΙΧ, γροῖ, 18. βίδῃϊοιη τη: 515. 209. ν6Γ50 ὅ. 
οὐ6: ΘΟΥΓ. Α Ποάϊ6. [Ιἄ6ῃ ν. 504. γ0}}15 ὕγγὸ ὈΟΌ15. οἵ ν. 20. {γ]! )}5 ὑτῸ τ] 5. [ἢ ατγδθοὶξ ν. ὁ. [δῖ] ὄρὸ 
ΡΓῸ εγω βου ρίαμη οϑύ. Ἄοσϑιι 10. τὰ οχίγα ᾿ΙηΟ81η: ὙἹ ΟΙῸΓ 1051115 ἢ ὁ550., 170]. ΟΟΧ. τοεῖ. 9. τη] ]ΒΙΓΑΤῚ : 5]ς, 
ἰΐοπι ν. 11. Δ] αὰοα. Ναο τηᾶρ]85 σογγθοίμτη δῖ υ. 94. χυδοβῦ γγὸ αυδο 6ϑῖ. [ἡ ἀσϑοοὶβ ν. 1. δρουσιλλι ἰηΐδο- 
ἴππὶ τπηδηβὶῖ. 210. νΈγϑὸ 18. δοοουϑὶ διιΐθηη: 516, 564 ΓΟΥΓ, Α ΓΟΡΟΒ.1 ΔΟσουβίδη ἴ6. ]ηὴ αγδρθοῖὶβ ν. 18. τοῖνὺυν 
Βα] οῖαν (φΓῸ τὸ νυν) ποῦ τηιδίππη 65ι. Ε]. ΟΟΣῚ. τγϑοῖ. 10. βαιο οβοόγοηι: 510. , ογδι 24. 1 ργΟν]ΠΟ18: 510, Ἰἴρτῃ 
ν. 25. μοβίτ ἀμ). 211. νοῦϑὸ 10. ργοραθδμῦ: ΟΟΥΤ. Α τοραῦδηϊ. Εἰ ν. 2. οἵ ν. 18. } 1ὴ Ὠϊογοβοϊγιηᾶ οἵ ἢ οτα- 
ΒΆ]0Π) ἃ ΟΟΥΤ. Α τορι) οὁ5ῖ. ΕΟ]. ΟΟΣΧΤΙ. τοοί, 7. ΘΥΟΓΡῸ : 510, πὸς σογγοσῖ. Νόγϑι 21. πλειουσ: 510, 8Δ|1{6Γ 
Δ [Ππἃ. 212. γοῦϑβὸ 22. γα τ] 06: 510, ΟἸ1550 πὶ, [ἢ ΟΥθοΙδ ν. 12. ὄχρια : 50. Εο]. ΟΟΧΠΙ. νοῦϑὸ 17. πεπραχα: 
ΗΠῸ χ ἱπεορθιύδΐ βου Ρ[ΟΥ χ, 564 διΐθαιδιῃ ΔΌΒΟΙ]ν], χ δι υ δ. 10. ὙοΥθα 21. δὲι: 516 ὕΓῸ ὃς, 5044 ΠΟῚ ΘΟΥΓΘΟΙΠΠῚ 
εδῖ. Εο]. ΟΟΧΙ. τθοῖ. 1. φιδο 1511 ουτοῖ; 18 Π| ΘΧΘΆ ἴδ [0110 ἡ ογϑὸ 218. βου ρα, Π00 Ιο00 Γοροϊαμταγ, ΟΟΥγΘΟΙΟΥ 
0 μοίαν]ϊ. ἴῃ ατγδοοὶβ ν. 1ὅ. ἐπιχκαλισχι: 510. 214. νϑυβοὸ 10. μ81}: ὁοΥγ. δα ά!αϊῖ ο. Εο]. ΟΟΧΥ. νου. 13. 


ἀοΙογΘΌΔΙ: ΓΘ 056 Ὁ ΒΌΡΓΑ ΒΟ. 1}51550 ν]ἀοίαγ, ψόγϑα 20. δια: 5 ὁγάδαῃ. 0]. ΟΟΧΥῚ. τροῖ. 2... οοσποῖϊο- 


ΧΧΣΧ 


ὨΘΠῚ : ΘΟΥΤ. Α ΘΟρῃ! οη θη. 216. νοῦϑὸ 28. ἸηϊΓοϊηδοηΐ: 5156. ΘΥΒι 24. εἰσ: βυῦ ε ἰαίαί α, 564 '056 Ἐ ΓΟΒΟΥ 8. 
Βο]. ΟΟΧΥΙ. νογβ. 22. ἀοπιῖπο: Δα] 10 οογγ. Β (αἱ νἹἀθίαγ) αυ]4. Ῥτγδείθγθοδ μος 1060, Ου]8 νου οοΥταρίδ 
5.ηΐ (0 ὨᾶΔΌΘΟ Ρτορίοσ φυοὰ ποὴ ἢδΔΌΘΟ ΡῬγορίου χυοα Ῥγοαιχὶ") 81}}} οιηθηαδίιμι δῖ. 1 ατᾶθο!β ν. 6. 
ν ἴῃ μηδὲν ΒΌΡΘΙ ΓΑΒΌΓΔΠΙ ἃ ΘΟΥΓ. Α 50 ρθη οϑί. ΕῸ]. ΟΟΧΥ]Π. νϑῦβ. 2. μου πε τὰ: οοτγ. Α ρου {ῸΓ. 
ΙὈ]άΘῃὴ ν. 12. δοσιι550 0, οἱ ν. 24. ἢ ΘΙ : 510. ΕΝ]. ΟΟΧΙΧ. ταοΐ. 12. [Δοΐαχη: 510, 6486 Θογγδοΐαη). 219. ν. 18. 
᾿ἀ]ΟΔ: ΟΟΥΤ. Α ΒΌΡΡΙ ΘΝ ἀἰι8, αὐ πα ]οδηα 5 τοϑπογοΐ. οτϑι 1. ἃ ἴῃ ἀποάθοῖη 681 ἴΟΓΠΊΔΙὴ ἢδροΐ 
4ι8Ππ| Υ ἴῃ ΟΟ6166 Πᾶῦογα βοϊοί. νογϑι 17. οχ ἰθηθοϊίδίθ: οχ { 1810 ΞΡΔΙΪΟ ΓΟΘΟΓΙΡΒΙΌ ΘΟΥΤ. Α. [ἢ ατδθοὶϑ 
νΥ. 10 --- 19. ἸΠΔΙΟΓΕΠῚ ρΑγΐθπὶ (μι ἐνεχτ νυχτ χαὶ μὲ) ἃ (ΟΥΤ. Α ἰηδίδιυγδί, βυηῖ. δίογθα 21. ελπιζειν 
Ἰοσιταγ, ἢ6ὸ σογγδοίαπι δύ. ΕΝ]. ΟΟΧΧ. γτροῖ, 16. ἀθνα: 8516, ὑῬΓῸ ἀθθθιβ, πθ6 οογγθοΐαμῃ. 220. νϑῦβο 19. 
ἐμμενοσ: 56 (ὉΓῸ εἐμμαινομενοσ). Ε΄]. ΟΟΧΧΙ. τοοῦ. 1. ᾿ὰ φαθυλθι8: δος. 221. γθ 5. γ ΥΒῈ85 8---Ἰ4 80 ἢ ΓΟΒΟΥΙΡΙ 
δι ηΐ, ϑουίρβογαί δηία ν. 7. τι μὲ διωχεισ, αὐ ΘΙΓΆ556 θη ἴῃ αἰδυγ Ὀ. 618. 51Πη6}}}}8 ν ΥὉ}5 Δρραγθαῖ. Εο]. 
ΟΟΧΧΙΠ]. τθοῦ 18. [ἰη8 νογῦᾶ, αυᾶθ ἤσης γουβ ἢ ΘΧΡ]Θγα ἀσΘὈΘὈδηΐ, αὖ ΓΟΒΡΟΠ ΘΓ ατϑοοῖβ, δα θη] 
νΘΓΒΌΠΙ αὐ] Ργϑθοθαϊΐ ἰγδοία βιιηῖ, 222. γϑῦβ. 1. ἴῃ 66: 510. ΘΓδι Ὁ. 615: 510. οῦβι 19 54. 68 6115} (ΘΟΥΥ. 
Α ΟΟΓΓΟΧΙΪ ΟΔ616511) ΥἹΒΙΟΠΘ: 516. ἴῃ ατᾶθοὶβ ν. 18. απιθὴσ ᾿ρ5θ᾽ γοϑ ἢ ῬΓῸ 60 4ιιοα ῬΓΠΠ. πὶ ΒΟΥ ρδογαΐ 
απιθεισ, 0]. ΟΟΧΧΠΙ. τοοῖ. 2. ᾿πᾶᾶθ8ᾶ: ΟΟΥΥ. Α ᾿πἀΔθ86. Ἄοῖδιι 14. ΘΟΠΡ ΓΘ ἀΘηΐθ5: 6 ῬΓΙΠΏΙΠῚ ΒΌΡΟΙ ἃ 
ΓΘΒΟΓΙ Ραμ ἃ ἴθ80. Ἄοῖβα 20. ἀ60: οοΥτ. Α ἃ ἀθο. [ῃη ἀτγδβοῖϑ νυ. 18. διαχειρισασθαι: Ι( ᾿ρδὶι5᾽" οϑί. Ρυὸ 
᾿διὴ βου ρύιμμι δγαῦ ΕΠ], δ᾽ίθγα γοῸ 18 116 ΓᾺΘ ΡᾶΓ5 ἴῃ ( πηυίαΐα 68.. 229. νβῦδο Υ. ὅ. ὑρσγοίείδθ: ΟΟΥΎ. Α μγὸ- 
ΡΠοίαθ. [η ατγδθοῖβ νυ. 17. καταγγελλει: 516, Π66 8 οοτθοίαμη. ΕὉ]. ΟΟΧΧΊΝ. τοῦ. 29. Ἰαΐθγ: σοσγ. Α Ἰδίογρ, 224, 
νΘΓΒ. 21. 58 18: 8:6. [η αγδθοίβ υ. ὅ. οὐδὲν : ν ΘΥΆδιη. Ν ΘΥΒᾺ 7. ἐν: ν 6Χ γ Γοδ αΐαπι. ΟΟΥΓΟΧΙύ ἱρ56" αὖ ν] ἀοίαγ. 
ΕΟ]. ΟΟΧΧΥ͂. τϑοῖ. 91. δοποϊυδογαηΐ: 56. ΕῸ]. ΟΟΧΧΥ͂Ι. τϑοί. 9. παρρησια: 516, Π60 ΘΟΥΓΘΟΙΏΠΙ. 

ΘΟ ΒΟΥ ΡΟ: πραξεὶσ τῶν αγιων χποστολων, ἰοἰϊάθη ἴδγα 1 }6 88 ΟὈΪ]ΟΠΡᾺΒ 5108 ἀοῆδχαβ μαθοί ἀιοῖ 
ΤΟΥΠΙᾺ5Β. ΡΌΓΑΒ ΔηΓ υαϊογοθ. Οὐΐα5. Γοὶ οδιιδδᾶ πο αὖ 50161 (8 218. τ. 20: 219. τ. 2; 222. ν. 2: 224.τ. 15.) 
ἴῃ 5ΡΔΙ1] Ρδπυτία ρΡοβὶία οϑί. 5 ΠΟΥ δ΄ ἢ 5 ΒΟΓΡΌΟΙΙ 5. δι ψιοί οο0α 1015 ΑἸΟΧΔΙαΤΙἢΪ ΘΒ} 6 ἃ ΡΓΠη8 
8 ΡΓΟΐΘΟΙΒ, Τρ Ἰῃ οδρ ἴα πὶ ᾿μ 166 ονδηρ6 110 βοοσηάμπη Μαί δθιιπ 1 ΔΙίογο ὁοα 66 ονδηρσθ]] σι ἀπ6}- 
ΓοΥ Ὀγίδπο ρα] πρϑϑδῖο (αὰ] ἃρυα οὐ οο8 Ρ δια 1) ργδθῆχο. ΟἷἿἁ δου δῖ νου] η15 Μοηυμπηθηΐογιῃ ΠῚ. Ουὺ 
ΟΧ 0511 ΘΟΠΙΘΟΘΓΙΒ, 615 ΤΟΥΙῚ15 Ἰη50]Θ ΠΟΤῚ 15, 40 ἰοΘρογα ΔΒ ΘΟ ΌΔΗΓΕΣ ὈΓΙΤΏΠΏ, ΥἹΒΊ1η 6556 ἸΠΒ]ση6 8]14 16, 
ΔΙ] Ρυ] ΟΠ τ 5 ᾿η6586, ΄υρΡα6 αυδα πονϊζαΐθ, αυ8πὶ ΓΘΓΌΠῚ ΟΔΥΒΒΙ Δ ΑἸΧΘΟΓιπύ, ΘΟ ΘΠ ΔΥΓΘηζΓ. 

ΘΙ ΒΟΥ ΡΌΟΙΙ Βα δϑιΓαῦαμη δϑὶ σο] το {Ππώῶ4 τπηοπορτϑιηπια ΟἸΓδ[1, 410 ΡᾶΙΓΘΥ ἸΏΒΙΡΏ1Ι βιηΐ σοαθχ 51η8]- 
(ἰὸ5, γα] δηι15, ΑΙΟΧΔΠΓΊΠΙΙ8. 

Οοἴογαπι [8.116 Ποτὶ Ροϊαϊξ αὖ ΠΟΠΏ1}1] ἀ6 ἰδηΐο ΥἹΓΠΟΥΠ. ΠΌΠΊΘΓΟ ἴῃ ΘΟΙΩΤηΘΗΔΙΟ ὈΥΔΟΙΘΣΙΓ οί. Οἰ}5- 


ΠΙΟΑΪ 51 φυ ἃ ἀσργο!θηβιιη [ΟΥῚ, ΠΟ ῬΓῸ ἸΏ6Π4Ἃ0 ΤΥΡΟΡΤΆΡΒΪΟΟ, 504 ΡΓῸ ΥἹΌ]0 ᾿051115 ΘΟ ]ΟῚ5 ΒΔ ΘΠ 1] ΘΙ. 


ὉῈΕῈ ΕΒΑΟΜΈΕΈΝΤΙΝ ΡΕΟΡΗΕΤΙΟΙΒ ΟΟΌΙΟΙΝ ΜΑΒΟΉΑΙΙ͂ΑΝΙ ΨΑΤΊΙΟΑΝΙ. 


Ουοιηδαϊηοάϊπι να πιῖ 6 Υ., ααυοὰ ΒΌΡΘΓΟΓΘ ΔηΠῸ δχϑιμΐθ ρὑγοα!ΐ, ᾿ 58 06 Γ]0 ΤΌΣΙΟΘΙΒΙ ΔαΠΘΧΏΪΠΙΒ 
ἰοΐατη Π Δ η1}6}15 Ργορηῃοίδα ΠΙΌΓη 6χ σα] ΘὈτῚ οὐάϊοθ Μαγολ δ] απο δ᾽ δι η0 58 66 1}}} ἴδ γ6 βορίῃὶ, ἴα ἢπὶς 
γΟΪΌΠΩΪΠΙ ΠΟΒΏ1}1] ὁχ Θοάριῃ οοάϊςο, Δα ἀοηάι οαγανί πηι. 1) 0] 5 πο, φιοιηδαϊηοάατῃ 8ηπὸ 1860. ΒΠομηδθ 
ΟΧΘΟΓΡΒΙΙη.5, ΜΊΙΟ,Δ6 Ργορηθίδθ ΌΤΙ οἀ πὰ 01{1Ππ|15 νογ 18 ΑΠιοδὶ οἵ ἀιιοθι}5 ΓΙ Π|15 Ἠοδοᾶρ ΘΔΡΠ 008. 
ΤΠαραηῖαῦ 486 ΑἸΊΟ5Ὶ οἱ ΜΙοΠΔ6 δυηΐ σ0α} 618. [0115 88--40.. Ἠοβοδδ ᾿ΓΪ πᾶ ΡΑΓΒ [0115 12 οἱ 13. 1)6 1080 
ΟΟαΪς6, ἀ6 οοΥγθοίο 5, ἀ6 ἸπἰοΥρ ΠΟ 06, ἀ6 νΔΓ}15 51:5 }15 ΘΟΙΪΘΥΓΓῚ γν 0} 48Δ6 νο]. Ι΄. ρᾶρ. ΧΙΧ. οἵ 56. ἃ 
ΠΟὈΌΪΒ Ἔχροϑβιίᾶ βαηῖ. Αα 5] ῃΡΊ]05 διυιΐοιη ἸΟΟ05 δος. δΔἀποίδηαδ 5ιηΐ. 

Ραμ. 229. νϑῦϑιι 8. αἵ δαϊαΐπιι5, ὑΓῸ αψητοσ Β ΒΓ ταΐαπι ἃ σΟΥΓΘοἴΌΓ6 χλοητοσ, γοΥϑα 9. οἰχοδομησοῦσιν: 
ν Πηργο δίμχηῃ ἃ ΘΟΥΓΘΟΐΟΓΘ. ὕ6Γβι. 11. χαταφυτεύυσουσιν: ΟΟΥ̓ΓΘΟΐ) φυτεύυσουσιν. ὕ οΥϑι 1. φυτευσουσιν: ν Πηρτὸ- 
θαΐιπη. [ἢ 51:05 ΓἸΡΈΟΠΘ τ ΒΌΡΘΥ εἴραοισ ᾿μυ.5115" ν] Δα ὁ556. Ῥὰρ. 290. ν. 7. οϑα βοὴ ᾿ρ51115 ὈΓΙΠΊ8 6 ΤῊΔΠΊ15, 
50α ΘΟΓΓΘΟΙΟΓΙΒ Δ66118}1}5 Υ]Δ ΘΓ 6556. ογθι 10. 1. ἸσῚ ΙΓ ΘΟΥΓΘΟΙΟΤ: ΡΓῸ εἐπιβησεται ὈΓΠΠΔ6 Π]ΔΠ118 81 5011{}} 
χαταβησεται οἱ ἴῃ ΙΏΔΙΡΊΠ6. 5]ρηῖῆσανῦ δα άἀθηάιπὶ 6556 χαὶ ἐπιΐησεται. Αἴᾳιι6 νοῦϑ 60 4}} 564] 0}{Γ ΡΤῸ 
υψηλα τηϑ] 1} ὑψη. ὙοΥϑιθυ5 15 οἱ 10. διχ 18: ΘΟΥΓΓΘΟΙΟΥ δὲ 015. γα Υϑα 21. φυτιαν: ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ φυτειχν. ογξα 
80. συνεστρεψεν: ἰὴ ΠΠΔΙΡΊΠΘ ἐπε ῬΓῸ συνε ἰπα!οαίαγ. Ῥᾶρ. 221. ν. ὃ. σιρηνων: ΟΟΥΓΘΟΙΟΥ σειρηνων. 6γδὰ 9. 
μεγχλυνεσθαι: ΟΟΥ̓Γ. μεγαλυνεσθε, ᾿ΐθῃ) ν. 10, ανοικοδομειτε ᾿ὕΓῸ ανοικοδομειται. γοῖϑιι 11. χαταπασασθαι χατὰ 
γέλωτα: ΟΟΥΓ. οϑί (ἃ ΘΟΥΤ. ροδί διορθ. βοσΠ40) χαταπασασθε εἰσ χαταγελ. νοῖϑθι 18. σενναχρ: 46 Πὶ ΘΟΙΤ. 
ΒΘΟΌΠΑῈΒ: σεννααν. ΘΓβα 20. ἐστιν : ΘΟΥΓΘΟΐΠΠ ἐστι. ΓΒ 24. ἐγένοντο ΔΙ[ΘΓῸ ν ΒΌΡΓΆ ΒΟΓΡ΄Ο ἱρ51..5 ὈγΪπιὰ8 
ἸΏΔη115 Υἱάθῦιγ. Ὑεγϑα 20. ἀγαγωσιν: ἸΘΟΙΪΟ ἴῃ ἸηᾶΥΓρῖπα ἰμα]οαίδ δὲ ἀγάγω σοι. Ῥδρ. 292. ν. 1. χηριαν : ΘΟΥΓ. 
δϑΐ χηρειαν. Κοῦβιι 18. εξεφνησ: ΟΟΥΤ. οϑὲ εξαιφνησ. δόγϑα 20. χλαιεται: ΟΟΥΓ, οδὲ χλαιξτε. ψοῦδι 26. τουτω: 
ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ τουτοισ. Ρἃρ. 288. ν. 16. ψευδοσ: Βιργᾷ βου μίαπι οϑῦ ᾶηα ροβίθγίοσο ψευδεσ. Υογβα 29. ο δὲ χυριοσ: 
ΕΧ 5161}18. ΠΟ 5418 Οἰάσιη Ηὐ αὐγὰπὶ καὶ ὁ χυριοσ Δῃ χαὶ χυριοσ ἴῃ ΙΠΔΥΡΊΠΟ Δαποίδίιη 51. Ρδρ. 284. ν. 12. 
χρεχ: ΘΟΥΥΘΟΙΟΣΙ κρεασ, αὖ ΘΧΡΓΘΒΒΙΏ15. ὙΘΓϑα 24. ὑμῖν ἐσται: ΘΟΥΓΘΟΙΟΓ ἸρΊΓΟΓ ἐσται ὑμὲν νο] 1. Ῥᾶρ. 288. 
Υ. 2. εσται: Ι)ΔΥΡῸ ἐστιν, υὖ ΘΧΡΓΘΒΒΙΙΏ05. Ναῦϑι 14. χυτησ: 118 ῬΓΟΓΒῈΒ ἴῃ σοάϊο 6 αὖ οΘα]α]πιι85. α σ θ (Α4}1}8 
ΟΥ̓ ΠΠΔΟΉ15 ΤΠΘΟΔΟΓΟΠ) ἴῃ ἸηΔΓρΡΊη6 ΔΌΒΑ]ΙΟ 550 ΡΟΒ11 διπύ, 506 δια ἀπ ]6 δὰ βίρῃδ βρθοοϊδηΐ φυΐθὰ5 αὐτὴσ 
οἰγουπαδίαγ, ΥὙ]ἹαθίμγαΘ. 5 ση ἤσαγὶ αὐτὴσ ἸοοΙ ποθὴ ΑΑ]]4 6 ΒΥ ΔΟἢΪ ΤΠΘΟΔΟΙΟἢΪΒ ΘΟ Δδίθυ 560 80 
Οτῖρθηθ ἴῃ ΗΟΧΔΡ]Β Ροβίίδπι 6886. άγϑα 17. Ὁ ΒΌΡΘΓ ὑμῖν ΔΙΓΘΥΠ15 ΤηδηῈ5 οϑῦ. γβιι 20. οπωροφυλαάχιον : ὉΪ5 
ΟΟΥ̓ΤΘΟ. ΠῚ -χειον. ἴθυβιι 21. ὡσ αλσοσ: ΟΟΥΓΘΟΐΟΓ: εἰσ αλσοσ. 6Υδϑὰ 22, ἐσχατων: ΘΟΥΤ, ἐσχχτου. Ῥδρ. 290. 


Υ. 6. χαταχοψῦυσιν: ΘΟΥΓΘΟΙΟΓΥ ἀσ]ον . Ψ Θ Γβιι δ. οὐ μὴ: ΘΟΥΓΓΘΟΙΟΓ Πηρτοθαᾶνίῖ ου. Ὑ οΥβα 15. σε: ΘΟΥΓΘΟΙ͂ΟΥ Πρ Γ0- 


ΧΧΧΙῚῚ 


θανῖῖ. ογϑι 28. υπολιμμα : ΠΟΥΤ. ΓΟΡοΒαϊῦ ὑπολειμμα, Ῥᾶρ. 287. ν. 16. δρχγμα αφ χλωνοσ: [ἴδ ΟἸΠὨΪΠ0 ῬΥΪμΙὰΠὶ 
ΒΟΥ Ρίαπι οϑί. ΟΟΥΤΘΟΙΟΓ δραγματα χλωνοσ. ὕοτϑι 17, ἀναστα: ΠΟΥΓΘΟΙΟΥ ἀναστιθι. γοΓδα 94. ερ υμασ: (0Γ- 
ΓΘΟΙΟΥ ἐφ ἡμᾶσ. σοῦβα 28, χειλιασιν: ΘΟΓΓΘΟΙΟΓ χίλιασιν. Ρδρ. 288. ν. 2. αυτουσ: υ 6Χ τ ᾿ρ88 ΡΥΪΏ8 Ἰηδηι8 γν6] 
ἀἸοτίμοῖθβ ἴδοῖ. νογϑα ὁ. Νοίδ ἴῃ ΠηϑΓΡΊΠ6 510 Ιαρθῃάδ: τὰ ὠβελισμενα εἰσ τοὺσ δυο τοποὺυσ οὐ χεινται εν τῷ 
ἐεξχσελιδω. ΓΒ 7. ἰσχύει: ΘΟΥΓ. 65[ τσχυι. γδα 10. Βῖρῃπο - διΐα χαὶ εσται η1}}] ἴῃ ΤΠΔΥΡΊΠΘ ΓΟΒΡοηαοί. Ὑ οΓβϑα 
11. Ὅταν αἀσσυριοσ ἐπελθη: ΘΟΥΓΘΟΐΟΥ νο]οθαΐ ἀσσυριοσ (48 πη νΟΟΘΙῚ 5ῖθη0., ποίδγα ἀοὈθθ δ) οτανίεπελθη. ψόγβα 14. 
ποιμαινεσ: ΟΟΥ̓Τ. ποιμένεσ. 6Υδι 21. ὑπολιμμα: ΟΟΥΓΘΟΐΟΥ υπολειμμα. οτδιι 24. ῬγῸ οπὼ οοΥΓθοΐαη οπωσ, 088 
ΡῬηΠη8 τηϑηὰ πὖ ν]ἀοίαγ. Δογβα 26. υπολιμμα: οΟτΓ. ὑπολεμμα. Ῥᾷρ. 289. ν. 2. ρυομενοσ: ΟΟΥΓΘΟΙΟΓ 5[η6 ἀαθ 10 
εξαιρουμενοσ γΟ]Θθ Δί. ο, φιοα ᾿Ππί6Γ ρ οὗ υ δΔααἰἀογαῦ, Γαγϑαβ Βι ]δίαπι οβί. ΠΔ 46 ΘΟΥΓΘΟΙΟ ποη 58.018 δυβοϊαΐα οβϑί. 
γοτϑα ὅ. Οογγθοίου ἰρὶ Ὁ τὴ ἡμέρα εκεινὴ ἰθρὶ νο]θαί. ΔΛ γϑιι 1ὅ. προσκυνήσεισ: ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ προσχυνήσησ. οΥδι 22. 
οἱ βουνοι : 56 ΓΒΟ.18, αὐ αι} 1 πὶ ΠΟ 6δί, θη Δ] (6 γὶ 86 ῥυγϊοσΐ οἱ δάροηὶ ἀθαθαί. Ηπης ἰρίτγ Ἀγ Ο] Τὴ ΠπΔΓρῸ 
ἰοϑίδίν δὺ ΟΥσθηθ οχ 4018 Θυμηδοῃο ΤἼὨΘΟΔΟΙΟΠ6 ΟΠ δϑίθυῖβο0 ἰῃ Ηθχδρ]ᾶ γοοθρίιπι 6856. Ρϑρ. 2340. 
γ. 4. τι δη: ΘΟΥΥΘΟΙΟΥΙ δὴ τι. γοῖϑα 8. αὐτῷ απεχριθη: ΘΟΥΓΘΟΙΟΡ, υὖ ΘΧρΡΓΟβϑὶτ δϑί, απεχριθ. αυτω. δίογϑιι 12. 
χιλιχσιν: ν ΠΠΡΓΟΌΔΥΙ ΘΟΥΤ. ὙοΥϑι 18. χειμαρρων: ΘΟΥΤ. χειλαρων. Υ6Γϑι 10. ἀνηγγελη: ΘΟΙΤ. ἀπηγγελη. Δ ΘΓΒιι 
1. εκζυτ. χυριοσ: ΘΟΤΥ. χυρ. εαζ, αΓβα 22. τισ: σ Ἐχϑποίαπι ογδΐ 56α γοϑιαΐὰπὶ οϑί. γουβα 28. ἀνομιασ: ΘΟΥΓ. 
ανομουσ, ὝοΥϑιι 28. ἐνεπλησαν : ΟΟΥΓ. ἐπλησαν. γογθα 29. ἐλάλουν: ΘΟΟΥΤ. 866. ἐλάλησαν. [0146 πὶ ψευδὴ : ποίδί! Π) 
ἰριταγ οδύ ΟἹ] Ἀ, ἰ. 6. οὐἴλοιποι ἔθη6γ6 ψευδη, ουἱ ΙΘΟΙΪΟὨΐ ἴῃ ΠπηΔΥρΊΠ6 αδικα ορροπίϊυγ. Ῥᾶρ. 241. ν. 2. και εγω: 
ΟΟΥΤ. 866. χαιγε ἐεγω. ὕοῦϑιι 2. αρξομαι: 84] αὐδπὶ γΟΟ ΘΠ 4086 ἴῃ ΙΩΔΓρΡΊΠ6 Δαβογρία βυηύ δοσυγαῖΐθ ΓΘ ἀ] ]Π]08. 
ϑ6α ἰδίδ ἀτιδαπι οϑέ φυομιοάο ἱπἰθ]ροπάδ δἰηῦ. ὙΙἀοηΐαΓ δα 801πὶ ἀρξομαι Ββροοίδγα, αἱ Βι θ5πἴιγ ἐβασα- 
νισα ἐπι σε δια του παταξαι σε οἴ6. Τδιηδῃ ΓΑ ΟΠ μδ δ Δ] ΟΤτα ἐαβίϊαπι, ααΐ ἃ Ἰδοίίομα γαίίοδηδ ἀϊδοράμπηΐ, 
ἴογίαββθ οἽὐἱΐ αὶ πμδ}}, εβασανισα επι σε δια τασ αμαρτιασ σου ΡΓῸ οἷ5 Β 0501] φυδθ 80 ἀρξομοι 5611 εν τ. 
ἀμαρτ. σου Ἰορσπιιηΐαγ. 564. Πᾶθ66 ἴῃ σοπϊθοίγἃ ΡοΟΒὶΐδ., ΠΟ ΓΟΥΘΓᾺ Βουὶρίδ βυηΐ. Οογίθ θηΐπὶ τασ ἀμαρτιασ δὰ 
δια ἴῃ τηΔγρίηα δα αἱ ἀουουαί. Ὑογβίθιβ 4 οἱ ὃ βογίρίαγα ὈΥΪΠΙΏ86 Τη8ΠῈ15 ὯῸΠ Βυρογαβί ἰηΐαρτα. Οὐδα Θηΐπι ροϑύ 
ἐμπλησ Δρροβίίδ βιυηΐ ΒΌΡΡΙ]ΟΥΐ ΘΟΥΤ. ὈΓΪΤΏ8, ὑΠ8 6116 ΓΘΒΟΓρ51} σοι χαὶ χχαταληψη, ἀυογαη 000, υὖ ΒΡΔ[10 Δρραγοῖ, 
δηΐθδ Ρ]ὰ8 βου ρίαμη ογαΐί. Οτδθ γϑτο 5 5 αἴ, καὶ ἐννευσει, 5’ ρη18 ἱπιργοθδπαὶ ποίϑυ. ΠαΓϑιΒ δα νογθ8: 
χαι ἐξωσω σε ἐν, ΡγΔΟΡΟΒ (15 ΠΠ {6118 θεὲ (χαδα ΤὨΘΟΔΟΙΟΠΟΠη κἰρη οδπ) δἀποίδίμιτῃ οβὶ καὶ σχότασει εν σοι" κὶ ἕν, 
αιδ6 οἵ ᾿ρ588 διηθδίριδ βαηΐ, ααθτη ποθὴ 8818 ραϊθαΐ ἀπογϑιπι βρθοΐθηΐ δχίγθιηϑ καὶ ἐν (και ἐννευσει}). ΓΒ 8. 
ῬΓῸ σπειρεισ οοἸΤΘοίαπι οδ΄ σπερεισ. ΠὈ] ΘΠ χ 'ῃ ἐχπιεσεισ οχ υ οίμμη νἱἀοίαγ. Οποά 5] θδ, [8116 ΘΟὨΪΘΟΘΙΊΒ 
Ε αιοἀὰ ρῥγδροδαϊΐ οχ ( ἰδοίαμη 6586. ΤΔΙΏΘἢ ᾿ΡΒΌΠῚ χα ἰΡ5108 ὈΥΓΠΉ8Δ6 τηΔη08 νἱἀ θέαν. δ᾽ ΠΗ] ΠΟΙ ε ἰὴ ἐσεισ ΟΧ ἃ 
ἰδούμμη νἱἀθίαγ. Ὑογϑιι 9. ἐλαίαν οἱ αλιψὴ: ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ ἔλαιον οὐ αλειψη. Δ γβιι 10. πίητε: 1 ΤὨΔΙΡΊΠΘ βρη Ποία 
Ιβοῦο πιησ οινον. εγδα 11. νομημα: 5ἷς. ΨοΥΒΙΌυΒ 11 οὐ 12, νοῦῦᾶ χαι ἐφυλαξασ τα δικαιωματα ζαμβρὴ 510 118 
ΠΏΙΡΤΟΘΔΠΑΙ ποίδίδ ογδηΐ, Β6α σι γΒ18 ἃ βίρηδ οχϑυϊποία βαηΐ. ογβι 17. συρισμον: ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ συριγμὸν. ΓΒΕ 
18. Οιμμοι οἱ εἐγενομὴν: ΟΟΥΤΘΟΙΟΓ Οιμοι οὐ εἐγενηθην. Ὑοῦϑα 22. Οἰμμοι: σοτγθοίοῦ Οιμοι. Ἄογβὰ 26. ἐχθλει- 
βουσιν οἵ ἐκθλειβη: ΘΟΥΤΘΟΙΟΥ ἐχθλιβουσιν οὐ εχθλιβη. ογδα 29. 5Ισπαπι 2,7 ΒΌΡΘΙ εἰρηνιχουσ ΠΟ0Ὴ 5818 ΔάΒΘΑΌΓΙ5 
5.1, ἴΔΙη 6 ΟΠ “ἀπ δῖ 4] ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ λογοὺυσ Δηΐδ εἰρηνικουσ ἰΓΔηΒΡΟΩΐ γο] τ]. Ρδρ. 242. ν. 6. χατα- 
πιστευε: ΘΟΥΓΘΟΙΟΓ χαταπιστευετε. [6 Υ. 54. ἐλπιζετε. ἌοΥβα 8. συνχοιτου: ΘΟΥΤ. συγκοιτου. ὕΘΓδιι 9. ὁ υἱιοσ: 
ΟΟΥΤ. υἱοσ 5Ϊηὴ6 ο. Γιὰ 12, 564. ἀνδοοσ ἀβΙ 1 ἃ ΘΟΥΤΘΟΐΟΓΘ δΔῃ Α]58π|ὸ δα βου ρίατμῃ να θα. παντεσ, αυοὰ 
Βθαυἶταγ, Ρυ πο ποίδίαμη. ὙοΥθα 14. ἐπὶ τὸν χυριον : ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ ἐν τῶ χυριω. [0] 46Πὶ ΡΓῸ ἐπιβλεψομαι ΤἸΠΔΓΡῸ 
Ργδθῃρῖ, αὖ οαἰαΐπηι8, αἀποσχοπεσω. Ῥᾷρ. 2348. ν. 1. ἐξαλιψισ: σοτΓ. ἐξαλειψισ. ὙοΓβιι 2. Θχθαπίθ 086 ἢ ΒΡ Γᾶ 
ΒΟΓΡϑὶῖ α, αι ΘΓ ἱπουΓΔ πη ΟἸΙηἰβδϑιὴ οὐαὶ. Υθα 18. χαθ εαὐυτουσ: Π]ΔΓΡῸ γαϊξ χαταμονασ. δαγϑα 16. 
χαθωσ αἱ ἡμέραι: πιᾶῦρὸ νυ] κατὰ τὰσ ἡμερασ. ὙΘΓβιι 18. οψεσθαι: ΟΟΥΤ. οψεσθε. Ἄοτϑιι 28. λιξουσιν: ΟΟΙΤΘΟΙΟΥ 


ἰ 


ΧΧΧΠΙ 


λειζουσι, 504 χοδιζατπὴ -σιν. Ἄογβα 24. συνχυθησονται: ΘΟΥΓ. οἴ συγχυθ. ΜαΓρῸ νόγο να] ταραχθήσονται. [0]- 
ἀθη) ὕ"ΓῸ συγχκλισμὼ ΟΟΥΤ. οδὲ συγχλεισμω. Ῥᾶδρ. 244. ν. 4. οιχτειρηση: ΟΟΥΤ. τρησει. Ὑ ΟΥ5ι ὅ. αἀποριψει: ΟΟΥΥ. 
χπορριψει. ὙοΥβι 8. ἐλεοσ: ΠΟΥ. ἐλεον. Ρὰρ. 245. ν. 4. 5ίσιιπι : οἱ δηΐθ οἵ ροϑί χαὶ αχαζ ἀοϊοίαμῃ νἱἀδίιν. 
γο βῖθι5 16 οἱ 17. τουδα: οογγθοίαπι οδὲ ἴηου, ογβα 19. τόξον: (ΟΥΤ. Δα] τοῦ, ἰΐοπὶ τὴ φαοὰ βου τα γ ἀβ] ον τ. 
ψοίϑιι 29, ουδὲ εν ἀρμαᾶσιν: ΘΟΥΤ. Δ 1155] Π}}15 οὐδὲ εν πολέμω δι 5ταϊῦ: φορά ἰΐα ἔροῖϊ αὐ ουδὲ εν πολελω γμοϑῖ 
ρομφψαια Δαἀογεῖ, εἴ νογθ)ᾶ οὐδὲ εν ἀρμασιν μᾳπο 15 ποίαγοῖ, Ραρ. 2.46. ν. 8. ἐρρεθη: ΘΟΥΤ. ἐρρηθη. δ ογδα 10. οὐ: 
ἃ ΟΟΥ̓Τ. ῬΌΠΟΙΙΒ ηοίδίιη. νοΓδα 18. αὐτὴ: δοορηΐα δοσορίο ο51 αὕτη. Ῥδρ. 247. νοῦϑιι Ὁ. χαι δηΐα τὸ ἔλαιον 
ἃ ΟΟΥ̓Τ. ρα ΠΟ 5 ποϊδίαπι οϑί. νόογϑι 11. χαταδιωξεται: χαταὰ ΡαΠΟΙΪ5 Πργοθδίαπι οϑῖ. γϑι 17. αὐτὴ: δοροηῖα 
ἀδίο ἴδοίιπι οϑὲ αὐτῇ. ΡΥῸ δεδωχα σΟΙΓΘΟΙΟΓ εδωχα ἀράς. Ὑόγϑα 20. αὐτὴ δὲ: οὑπὶ δούθηῖαι οδὲ αὐτὴ δέ, 
ΡῬδρ. 248. ν. ὅ. αφανισω: σΟΥΓ. ἀφανιω. ΌΓϑι 11. πετηνα: ΟΟΥΤ. πετεινα. γογϑι 1ῦ. καθορμια: μ ΔῸ ΔηΓαδ 
ΙΔ ΒΥ ΒΟΥ Ρρίαπη μα οῖ ν. δῖ... νοῦϑι 19. εἰσ: ΟΟΥΤ. ὡσ. γογϑα 25. αναύασεωσ αὖ: ἤᾶθῸ ΒΡ ΘΓ ΓΆΒΙΓΆΠῚ 
ΓΟΒΟΡίἃ διηΐ. ογϑιι 29, τὰ ΒΟΥ ΒΟΥ ΡΌΠὶ πὴ 0515" ὙἹ θα Γ 6586. 564 τὰ απο ργαύσοαϊ 056 ἢ ἀρ α . 

Θυηΐ ἢδθ οὐ 5 ΜάΑγοΒΔ] Δ} ρᾶγίοϑ σοη]δῖδα ἰῃ πϑὰπὶ ΘΠ] ο 5 ΟΧΟΠΙ ΘΙ 515. αύδπι ἨΟΪΏ65 οἱ ῬΆΓΒΟΙΝ 
Ουγανογιηΐ. δοα θὰ ἴῃ οομίδίϊομο 8118 ΟΠ 55, 8118 τηΐμ5 δοσιγαίθ ἰμαϊοαῖα, 8114 ἃ}} ΟΥΓΟΓΟ ῥγοίδοϊδ δι}. 
[ἴὰ μνᾶν. 280. ν. 2 ποίδιιγ ΧΙ]. τηᾶγρ. ΠΒΆθΟΓΟ ῃλωρασθειν, 504. 650 μωρασθιν. [δ] πηι ν. 24. ΧΙ]. 165115 ἀἸο τα Γ 
Ἰοοίομ 5 ἐχχόψουσι, 564 μαθού χοψουσιν. Ραμ. 231. ν. 9. εν βαχειμ, ὑγῸ εν βαχειμ. 6χ πος ὁοαΐςο δογίαγ, ρᾶσ. 252. 
νι. 1. ξηρησιν ὕτὸ ξυρησιν, 238. ν. ἃ. τοῦ ονολατοσ τοῦ χυρ. του θεου, δί του ἃῃΐο χυρ. ἴῃ τοὐϊοθ ἀδυπῖ. Ρδρ. 240. 
ν. 14. νυ]ῖ ΧΙ]. ὁχ οοΥΓ. ΡΥΓΔΟΌΘΓΟ ἀπηγγέλασι σοι, αποα Δ] 5] πδί πη ὁ5ῖ. ΝῸΟ ΠηΔρῚ5 Ρᾶσ. 2.18. ν. 27. εν ἐκεινυ, 
τὴ ὑμερα Ἰοσίθαγ. υδθ ΘΥΓΟΓΒ ΘΧΘΙΏΡ]Δ αὐϊ}}, ἢ6. 418 Δρρᾶγαῖι ΟΥὐἹ σὺ οαἸ ΠΠΟη8. ΧΧ. ΟΧΟΠΙΘη515 Πάθιη 
Ρυΐοῖ ποβίγϑπι αἰ ῖδη το αϊ. 1 Οδίθγαμη ὁοη]αῦο σὰπὶ 50} 16 615 πιοὶδ ἰῦγο ΟΧΟΠΙΘΠ81 Ποιηδα ἃ [056 Ρ0]10 (ΟΖΖχὰ 
Υγο ἀοοῦσϑίηο ῬΘΌΪ αὖ ἰρδὰπμ οοάϊοθπὶ οἷ5. προ γοῖ Ἰ0ο]5 ἀὰ αοχιπὶ Ἰοοιίίομο ἀπ τα μοΐογαιῃ. Νοηιὸ 
1116 μοΐθημ! ἀὐῤογδῖ. 


άῦδπ [056 ἀϊὸ ὃ. Απάτοδο ἃ. 1510. ' ᾿ 
(ν νε 1. 


1 ΜΠ τα παμ6Γ ρυϊα]αμτία οϑίοηϑη ἐδ οἰγοὰ διίψαοι αι θϑὶν Ἰοθ08 ὁχ ΔΙ ομαπιθηίογαμῃ νοϊ ασοΐῃθ 11. ἀθργοπρῖοβ. υὰ ἀθ τὸ 
4110] ας μγι8. 


ΧΧΧΙΥ 


ΡΒΕΟΙΒΟΑΟΜΕΝΟΒΟΌΜΊΙΝΘΟΕΣΧΣ. 


1)6 σοα]ςο]5 Ὠἰδίοσα. ΟἿΓ 1,Δυα]Δη115 αἰσαίαγ. [8Π} ἴῃ τἸηδΔηῖϊθι8 Βοᾶδο ὙΘΠΘΓΔἢ 18 
ογδί. νϑηϊῦ ἴῃ Αῃρ] πὶ 6Χ γα ηῖα ᾿ηβι18. Μοιηοτῖᾶ ῬϑπΟγδ.] ἀ10158 Θαγα 186. 
δγῖδ ΠΟΙΠ]η8 ἴῃ 084]606 ὁ0611615 ᾿ΠΒΟΓΡίδ : " 

υϊ ροδί Βράδπι σοη!] Γυπΐ οοα!οΘη. ΤὨΟΙΩΔΟ ΗΠ ΘΑΓΏΘ ΓῺ ΘΟ] ΟΓΒ ᾿ηθΙηοτα. 6 
ὙΠ οϑιϊδίο ΘΠ 10}15 ΗΠ ΘΔΥδη86 τ τΝΣ ἴα Ἦ τ ΤΣ : 

ΤΟ Ρ.Ὸ551 84 ΗΘΆΓΏΙ Υἱ 8. οἴδιη ΟδΥ. 1.ΔΟΠΠΔηπι5. οὐη ΡῺΏ1]. Βαϊ ηδηηο ἃ. 180. 
ΓΟΡ 1. ἴθ Βαιπᾶγά. ΗδΔη561] ἃ. 1864. ΠΟΥΒ]ῸΘ δυχὶῦ. 1,Δ1πη8 ΘΟ01018 [80- 
Α188}1 ΡᾶΓ5 ἴῃ ΒΙΌ}115 1,801η15 Θαθδίδ δ, ἐς, Ὡς χὰ ἐπ. ταν τὶς τπῦτο ὧ. ξὰν Μἢ 

ΒΑ ΠΟ ἢΪ5. ποβῖταθ ργδοραγαῖο οἵ γαῖΐϊο. (Νοίδ 46 υἱ(οβίβδίτηδ ἰδ] ΟΟα 1018 
ΕΡὮγΔΘΩΙ ἴῃ Ν, Τ. Ηδη56]]18η0.} ΕὉτὴδ ο061015. Ταῦι]α. ΒΘ] ΟΠοτηοῖγα. 50 Ὑ1Ρ- 
[ὰτὰ. Αθίἴδ8. Ῥαΐϊγα. ΟΟΙροΠα 18 βου θη]. Βδίϊο οὐ ΠΟρσΎΆΡ ἢ Ϊοἃ 

0)6 [,Αἴπᾶ 0061015 [,Δυα δ} ρᾶγίθ. Οὐ Βορταρ ρα. ΘΟΙΟΘΟΙΒΙη. υδθ τγαῖϊο ἰηΐθῦ 
1,δ01πἃ οὐ ἀτᾶθοᾶ ἰηἰογοθαδί 

[)6. σοΥγθοίου 5 δηαυϊβ. (Νοΐδ ἀ6 ρυηοίϊβ ραβδί ρμοβ᾽ 15.) Τυῖα δααϊτδπηρηίδ: 
1. δγπθο πὶ Δροβίο!!οαμη. 2. Νοίδιο οἀριΐαμι. ὃ. ΝοΟΠη.}184 ἀτδθοὰ [1,8[1Π6 
ΓΔ ΒΟΥ ρῖδ 

(86 ΟΧΊΓΘΙΠ5 [0115 Ροβίο ΠΟΤ Θ τηδηὰ ἰμ]δῖδ διιηΐ 

δεῪ Ὺ Ὺ- ΕὙΤΟΓΘΒ ἴῃ νΟΓΒΙθῈ5 ἀἸΒ| ρθη 15. 

(Οὐπθῃΐδ 15 ἀ6 81η0}}18 10615, 615 ΤΠ ΔΧ]Π6 411} ΘΟΥΓΘΟΙΟΓΘΙΏ ΘΧΡΘΓΙΙ διηΐ 

1)}6 {6 γ]5 ΟὈ]Οηρ 5 ᾿η 5 80 ρθη Δα ἢ 10 1015 

[)6 πιοπορτδιῃηηδία ΟΠ σΊ511 δα ἤμθιη δοίη δαρίοῖο. 

6 ἔγδριῃθητ 5 ΡΓΟΡΠΘΕ]615 Πα 1615 ΜΑΓΟ Δ ]Π1Δη1 δ. δΔηὶ 


Ρασ. ΧΙ. 


ΧΙ --- ΧΠΙ. 


ΧΠΙ. 54. 


ΧΙΝ. ΧΥν. 


ΧΥῚ. ΧΥῚἹ!. 


ΧΥΠ -- ΙΧ. 
ΧΙΧ- ΧΧΙ. 
ΧΧΙΊ, 
ΧΧΊΤΙ--Χ ΧΙ. 
ΧΧΧ!. 

ΧΧΧΙ. 


ΧΧΧΙ-- ΧΧΧΙΥ. 


ΠΟ Ζθα Ὁγ (ὡοοσίςο 


[Ρ]τἴπιιαι φυίϊάεπι [ ΟΝ ΜΕΝΙῚΤ βΡω τον ρεῖ ἀϊεβ ὈΉΜΕΡΩΝ 


[536] ΓΏΟΠΘΠῚ ἈΟΓΟΝΙ αυδαγαρ]ηία ΓΘΟΟΆΧΡΆΙΚΚΟΝΤΑΆ. 
ἔροὶ ΕἸΤΟΙΗΘΟΆΜΗΝ ἈΡΡΆΓΘΠΒ ΟΙΓΡΓΡΆΝΝΝΟΜῈΕΝΟος 
(6 ΟἸΏΠΙΒΙΒ ΤΕΡΙΤΤΆΝΤΤΟΟΝ ΘΙ ΑΥ ΓΟΙῸ 

ο {βθορ 18 ὠϑθοφιλα εἴ ἀἴοθῃβ »δΟΆΈγΓῶὼΝ 

αιδ6 σοσρῖΐ ΟΝΗΡΣΆΤΟ 46 τόρῃο “ΓᾺΤ ΠΕΡΙ ΓΗΘΚΆΟΙΆΘΙΑΆΟ 
Π6Β118 ΟΙΟ ᾿ς (ἰ6] ΓΟΥΘΥ 

[ΆΘΕΙΟ ΟΙΕΙΝΤΕ δὲ οὔπι φοπνογδατου; ΙΚΑΦΟΥΝΆΔΛΙΖοΟμεδε 
οἴ ἀοοοῖὸ Ι«ΑΙ ΔΙ ΆΆΟΙΚΕΙΝ ὅπη 11Π15 ΑΥ̓ΤΟΙΟ 

1|86110 ἈΧΡΙ 10 ρΙϑθοορ ΤΠᾺἈΡΗΓΓΕΘΆΆΕΝ 

ἴῃ (16 πὶ ΠΟΗΜΘΕΘΡβᾺς Δ ΠΙΘΓΌΒΟΙ 8 ἈΤΤΟΙΕΡΟσΟΟλγμων 
410 ῬΓΆΘΟΙΡΙΙΒ ΕΝΤΊΧΑΆΜΕΝΟΟ Π6 ΒΟΙἀογθηΐ ΜΗΧΟΩΡΙΖΕΟΘΑΙ 
ἈΡΟΒΙΟ]8Β “ΓΟΙΟΛΤΙΟΓΟ ΓΟΆΟΙΟΟ. 56 ἈΔΛΌΑΆΑΔ. 

ΡΘΓ ΒΡ Πππὶ ΔΌΧΤΙΝΟ Θχρθοίαγοηϊΐ ΠΙΒΡΙΜΕΝΙΝ 
ΒΔΠΟΙΈΠῚ ἈΓΙΟΥ ᾿ ΡΓΟΙΙΐΕΒΊΙΠι ΓΗΙΝΕΙΙΆΓΓΕΆΙΆΙΝΝ 
405. ΘΙρῚ ΟΥ̓ΟΘΣΘΆΕΣΑΓΤῸΟ ὈΔΓ118 ᾿ΕΟΥΊΤΙΡΟ 

Δάβυμπηρίι8 δβι ἈΝΘΆΗΜ Φ ΗΘΗ χιοάδηι ΗΝ 

υϊδιι8 ΟΙο Δι ἰβεϊ8 πιὸ ΗΙ(ΚΟΥ̓ΟΑΓΆΟ ΜΟΥ 
οἵ ργϑθθι ΚΑΠΤΆΡΕΟ τηςεν αιοὰ ΟἽΓΙ 

Β6 ἸΡΒΈΠὶ ΕΑΥΤΓΟΝ 20 ΙΟΠδηπ68 απ! ΘΘΟΆΝΝΉΟΜΕΝ 
ΛΔ Τὴ ΖΟΟΝΓΆ. ὈΑΡΠΖϑΙ ΕΚΑΤΙΓΙΟΕΝ 

Ροϑὲ βαββίοπη ΜΕΤΆ ΓΓΟΙΤΆΘΕΙΝ ἈΔΠ8 ΥΔΑ ΓΙ 

Β.8Π) ΑΥΓΟΝ.. ΝΟΒ Δα Ϊ6 ἢ} ὙΜΕΙΟΔΕ 

Ιη π}0{18 ΕΝΝΤΠΤΟΆΛΟΙΓΟ {ΠΡΈΘΙΊ]Η] ΒΑΤΕΓΙΟΘΗΟΘΌΟϑλαι 
ἈΓΡΙΊΠΊΘΠΓΒ ΓΕΟΚΜΗΡΙΟΙΟ 1 βρί τῆ ΕΝΤΙΝΙ 


1 Αοἴοτιπι 1, 1 --- ὅ. 


11. δοοιιδδαγοίαγ: 5161 [01 ΟἸΙΏΠ ΟΠ) Υ. 34. 1ῃ Ογδθοὶβ ν. 9 544. ὁδἵ τ ΘἸἸΔΠΠϊ15: καὶ οτι αὐτὸν αὐτὸν Ἣν 
Ὧν, ΠΟῸΟ 50.511} ΡῈ. ᾿πσαταπὶ Γοροῖ ὰ σοτγθοῖοσ. ΕΝ]. ΟἸΠΙῸ. ναγθὸ ν. 10. ᾿ἀ]σᾶξ: 516, ΟἸΏΪ550 ἢ. [ἢ αγδθοὶϑ 
ν. 12. χα ΡΟΓΠΪῚ δοῖδϑα Το γᾶηἃ. ΓΤ Ο5᾽ νΟΓΟ ΒΟΡΡ]Οίιμη ὁπ. ΕὉ]. ΟἸΠΠΟ. τοοῖ. ὃ. ἔυγδίγοι: 516, 564 Γ ΡΓῸ8 
ΡΔ]]]]αην οΧρα] λυ. νουθα 8. ΤΌΓΒΙΙ5. ἸΟΡΊ Τα ὈΓΙΠΟΙΡΟΒ. ΡΓῸ μυ]ποομ5. 1017. νϑῦβ. 1. Οἱ νοῦϑι5. Θχθιηΐθ 
[0110 γοοΐο ργδοοοϑδὶῦ: ν]Ἱ ανδρεσ, ο ΘΟΥΓ. Α δὰ ἰπιτὰπὶ ᾿πἶπι5. ρασίπδο {γδη στ}, 561 ψιδθ ῥγαοοδάιϊμῃ 
ΠΟΙ ἀο]ον. Εο]., ΟἸΤΟ, τοῦ, 21. υὐ δημθ] δ: 510, ΠΟΙ 515 δὰΐ οἱ αἱ. [0]. ΟἿΟ. τοςῖ. 9 οὐ 10. ἴδοίᾳ σο] 6 6610- 
ὯΘ6Π: 516. Π]άοπι γν. 1ὅ. πὸ: 516 (ὑγὸ πθαπ6). ιιοὰ διυδοη]αίαγ ν. 10. ὉΠ όγα ἴρϑὸ ἢ το ζαΙ 0γῸ ΥἿΥΘΓΘ. 
Ιηὴ ατγϑθοὶβ νοῦϑὰ 24. ὁδί συνομωώσιαν, ΠΘ4Ὲ6 σοΟΥ οι). 199. νΟγ50 11. σιιπίατ! : αἷς. Πὶ ΟΥ̓ ΟΟἸ5 νΘΥΒΙ. ΘΧΊΓΘΙΏΠΟ 
μδλλωντα Βογρίιπι 6ϑῖ, 50 Ἰρβοῦ, ααρὰ γγϑοίου ἸΏΟΤΟΙῚ ἴροῖζ, ΒΌΡΟΥ ὦ ΕΠ ογαἢ πηοίΐαν! ο. ΕΟ]. ΟΟ. τοοῖ. 
ὃ. απ: ἱπορῖο δά ἀσγάθοᾶ σομΠοτγιηδίιη). 6Υϑι 12. Δάν 5: ΘΟΥΥ. ἃ δάνϑηϊομβ. 900. νο ϑὸ 2, ἤαπ6: 18 ΡΓῸ ἤπΠ6. 
 οῦβι 10. ν᾽ οῖαδ: ΟΟΥΤ. Α νἱποίι5. ΕΝ]. ΟΟἸ. τροῖ. 2, δΔαργοπομάσηβ: 58} 6 ρσῖηο Ἰαίοῖ ἃ, 568 0556 ἢ ΘΟΓΓΟΧΙΙ. 
γοῦρα ὦ. ἴῃ ρᾶγίο: 516. Ὑόογϑα 6. σαρά: 5156. σθαι 20. ογαβίομδ: 516. οῦβι 23. ΠΟ 5111}: ΟΣ. ἃ ΘΟΠΟΙ 11). 
Ιη ἀτᾶθε!β ν. 2. ἐπιλαμενοῖ: 510, ΟΠ 588 5.0} θὰ βο. 201. νΟγ50 11. νίνογο: ῃ060 Ἰυύυ ΠΟΙ τ πα θγὰ πη ί.}} οδῖ. 
Ιη) ἀγδροῖδ ν. ὅ. πισθεισ: 5ὶς, ὑΤῸ πεισθησ. ογϑιι 7. ἐνεδρεουσιν:; 516, ὕΓῸ ἐνεδρενουσιν. ογδιι 18. ἕωσ οὖν : 510, ΡὕΓΤῸ 
ἑωσ ου. Ε΄]. ΟΟἸΠ]. τροῖ. 8. Ἰποὶρ θηΐαϑ: ΟΟΥΤ. Α πο Ρ]οηῖο. 203. νοῦθὸ 10. ἐσεσθχι: ε Θχῖγα ᾿]Ο]η ΟΟΥΤ. Α ὅπ 0- 
Ρἱον. Ψόγϑιι 24. γυγδιιβ Δοσι βϑδίοτ! 115 Βουρίαη) οί. Εο]. ΟΟἸΨΥ. τοοῖ. 2. ἀϊόαγο: δῖ... Ἄ οσϑα 19. ΔΙ Πρ (ΓΙ ἢ}: 
61) Δ οααδιη ΓΟΡΟΒΕΠ ΠΣ ὈΥΔΥ]5, ἰδ ἃ ΒοΙρϑογαῖ. ὙἹΔοΙῸΓ σι πΓ δη ΠΠραῖἀὰ ἔαϊ556. αἰ οσβι 22, γΘΠΙ ΒΒ ΘΙ: 510 
1050 ἢ ΘΟΓΓΟΧΙ ὈΓῸ τϑϑοῖ, [ἡ αὐδοςὶδ ν. ὃ. θϑί ἐρρωσω. ΙΒ 60 4] 564. {11 οἱ Οχῖσα Πη68η} 1}0)}515 Ἐ 51. ῬΤῸ 
ται αιο0α ἢ Π]ΟΤῚ5 814] ρᾶδδιπη ΟΧρΡΑ]]ογαΐ, οὐτγ. ἃ ἡ) γοροβυῖ. ΜΙηΐπιθ νοσο 71}, αἱ ΠΔΉΒΟΙΪΟ νἴϑαμῃ 681. 
20,4. γθγ80 ὃ. ἸοσΊΒβοηῦ: 516, 504 ἢ ΘΥΆΒΙΠὴ οδ΄. ὙΌΥϑα 18. ρΥΔΟΙΟΓ : ΘΟΥΓ. ἃ ργδοίοτο. ψ ογβιιβ 19---ῶ4, Δ ἢ τὸ- 
5001. Ῥτοὸ ΠΟΓΟαΙ5 ΓΙ) ΟΠ ΒΟΥ ρΒογδαῖ. Αογγανογαῖΐ ᾿στίυν δα 8]}ππὶ νογϑιη. [ἢ ἀὐϑθοῖβ ν. 12. σοττ. ἃ 
γΓῸ χιλιὰσ ΓΒροϑιιῦ κχιλιχιασ. Ὑ ΘΥΘῸΒ 10. οἱ τδθοθ οἱ 1 δ΄! π6 8}0 ἢ Γοβου ἴα οί. 50]. ΟΟΥ. τοοῖ, 2. ρἰποὶροϑ: 
ΟΟΥΤ. Α Ρρυΐποθρδ. [ἢ τδοοὶβ ν. 14. αὖ οχίγϑ ᾿ἰπϑϑπ ᾿ρ5115 πὶ, γοτθι 23. διορθωμχτω: 516, οπδϑὰ 1] η60]8, 
{ἃ τῶν 6Χχ τω δοτγοί. 20. νγογβοὸ 10. ἢ]: ΘΟΥΥ. ἃ οἴ]. γοῖβι 18. ἀπι50151: 5. θα 5. οσάδῃ. δογϑδι 14. ρΡγο- 
ΓΓΔΏΔΙῺ : ΘΟΥΤ. Α ΡτΟΐγμαπ. Ὑογθι 19. ἀπ86 ΟἸΘΙ ΘΗ 146: 510. ΕΟ]. ΟΟΥ̓Ἱ. τϑεῖ. 10. ὁομδῖδϑ: ΟΟΥΤ. Α σοπδίι5. 
2. νογϑὸ ὃ. Δοσ βαγ 5: ΟΟΥΤ. ἃ δοσιβαΐογοβθ. Ὑογθα 1. 60: 516. ἴοῦϑι 22, δδιυΐθιῃ: {πρὶ ὁΟΥΓοσίοτθιῃ. ΕΠ]. 
ΟΟΥ̓ΠΙ. τοοῖ. ἢ. Ῥγδθ 511: 516. 2017. νθυβὸ ὕ. δα: 56, ὑγὸ δῦ. γόγϑι 117. φιθῖ5: 5ῖ0, ὑσγὸ 41} 5. ΕΝ]. ΟΟΥ̓ΤΙ. 
γοοῖ. 2. ΠΘΓΟΒΙ5: 510. δα 11. βου θία: 516, ΟἸΪ580 1, [ἢ αΥ̓ΔΘΟΙΒ ΥΥ. ὅ οἵ ὁ: τῶ πατροω θεω ἃ) ἢ ΓΘΒΟΓΙΡΙΪ δῖ. 
Αἰτοδ Γροῖο πατρώω Βοιρίαπ), 564 μοδβί θεω ροδίζαχῃ ογαύ. Ε' ο]. ΟΟἸΧ, τος, 18, βίδῃζοιη π10: 516. 209, νϑῦϑο ὅ. 
οα]6: ΟΟΥΡ. ἃ μοάϊθ. [Ιἀ6Π} Υ. 584. νΟ δ ῬΓῸ ὈΟὈ15. οὗ ν. 20. {0 ηπ15 ῬΓῸ {γ1}ὰ5. 1 ἀὐδαοὶδ Υ. 0. [16 ὁσ0 
ΡΓῸ ἐγὼ βογρίαχμῃ οϑῖ. γογϑα 1Ὁ. τὰ οὀχίγδ ᾿ἰηθᾶπι: νἀ θα Γ ᾿ρ5115 ἢ ὁ550, 10]. ΟΝ. γτϑοῦ. 9. τ] ΒΓ Γ1: 51Ο, 
ἰΐοπι Υ. 11. Δ!Ιᾳὰο. Ναο τῃηᾶρὶβ σογγθούμση δϑῇ ν. 24. χυδοϑῦ ὑγὸ ΄υδο 65ῖ. [ἢ ἀτϑοοῖβ ν. 10. δρουσιλλι ἰηϊδο- 
(1 Π} ἸπΔη510. 210. ν6γβ8οὸ 18. δέ} 8] διΐθη): 510, 566. ΘΟΥΤ. Α ΓΘΡΟΒΕΪΌ ΔΟΟΘΥΒΙΔ ΠῚ ἴ6. ἴῃ Οὐὐϑθοῖδ ν. 18. τοῖνυν 
Πα οἴ (070 τὸ νυν) πθὸ πη δία οὁ5ῖ. Ε΄]. ΟΟΣ]. τοῦ. 10. Βα σο ϑογ Π): 510, Υογβα 94. ἴῃ ργον οἶδ: 510, 1161] 
ν. 25. ρορίπΠασμαηι. 211. νόγϑὸ 10. ργοραθδηῦς: ΘΟΥΤ. Α τοραυαηΐί. Εἰ ν. 2. οἵ ν. 18. 1 ]Γοβο γ πᾶ οἵ θὰ 
ΒΆ]Θ ΠῚ ἃ ΟΟΥΤ. Α τοβουρίαμῃ οδῖ. Ε0]. ΟΟΧῚ]. τοοῖ, 7. ὀγοῦρὸ : 50, 60 σογγοοῖιη). ότι 21, πλειουσ: 510, 4116 
80 [ἴ1ὰἃ. 212. νογβ80 28. γδ0 6: 510, ΟΠ Ϊ550 Τὴ, [ἢ ΟΥ̓ΔΘΟΙΒ ν. 12, ὕχριχ : 5'ο. 0]. ΟΟΧΠ]. νόῦϑὸ 1, πεπραγχα: 
ΡΙΓῸ χ ἰποθροιᾶΐ βου Ρίου κ, 864 διϊθαιαπι ΔΌΒΟΪνζ, χ δι υδθτα . νογβα 21. δεῖ: 516 ὑγὸ δε, 504 ποη οογγθοίαπι 
ὁπῖ, Εο]. ΟΟΧΙΝ. τϑοῖ. 1. φαδα 511 ουτοι: 18 ΘΧΟΌ ἴα [0110 ν γ80 218, βουρίδ, ἢος Ἰο60 γοροΐϊαμτιγ, ΟΟΥΓΘΟΙΟΓ 
01 μοΐανιῖ. [ἢ ατδθοῖβ ν. 18. επιχαλισαι: 8510. 214. νοῦβὸ 10. ρ8}: σοΥγ. ἃ δα] ο. Εο]. ΟΟΧΨΥ. νϑυβ. 19. 


ἀοἰογ δ: ΓΘ 1056 Ἐ βυργα 501} 0581556 νἹἀοίαγ, όγθα 20. βαλδτ 5 οσάβαμμ. [0]. ΟΟΧΥ. σροῖ, 29. ορομποῖο- 


ΧΧΣΧ 


ὯΘ6ΠῚ: ΟΟΥΤ. Α ΘΟΡΏ ΠΟΘ. 216. να Γ80 28. Ἰπ Το ηδοηΐ: 510. ὙΘΥθα 24. εἰσ: δ ες ἰδίθί α, 864 1086 ἢ ΓΟΒΟΙ ΡΒ]. 
Εο]. ΟΟΧΎΗΙ. νϑῦβ. 22. ἀοιηῖμο : Δ 110 ὁοττ. Β (αὖ νἹαθίαγ) 414. Ῥγδθίογθδ 06 ἰ000, Ουλι8 νοῦ οογτιρίδ 
51π| (300 ΠΔΡ6Ὸ ΡΙΟΡΙΟΓ ααρὰ ποὴ Πᾶ 060 ῥγορίοι φυοά Ργοάιιχὶ) πἰ 1] οιηθηἀαίαμι οϑῦ. 1) ατδοεῖβ νυ. 6. 
ν ἴῃ μηδὲν ΒΌΡΘΥ ΓΑΒΌΓΑΠΙ ἃ ΟΟΥΤ. Α 5Βοῦ ρέῃ οϑί. ΕῸ]. ΟΟΧΥ ΤΠ]. νϑυβ. 2. μου! ἀζπτ: οοΥΤ. Α μου ϊαγ. 
ΙΌΊΆ ΘΙ ν. 12, δοσιββου, οὗ ν. 24. ἢ Όθη: 5ῖ0ο. ΕΝ]. ΟΟΧΙΧ. τοοῖ. 12. δοίη: 510, ἡθαὰ6 οοτγοοίαμῃ. 219. ν. 18. 
110] 08 : ΟΟΥΓ. ἃ ΒΌΡΡΙΟΥ ἀκι5, αὐ ἐπ ΙοΔΠα 115 γοϑιϊ προ, ψογβα 18. ἃ ἴῃ αιιοαρολη Θ8πὶ [ΤΙ Ὠδ οί 
Ζιι8 1) Υ ἴῃ Ο06106 ὨΔΌΘΓΘ βο]οί. αγϑα 17. οχ ἰθηροϊίαίο: οχ { ᾿Ἰυδίο ΘρΡδί10 ΓΟΘΟΓΡ510 ΘΟΥΤ. Α. [ἡ ατγϑϑοὶς 
ΥΥ. 10 --- 19. ΤΔΙΟΓΘΙΩ ΡᾶΓΐΘὰ (ημ. ἐνεχτ νυχτ χαὶ ημ8) ἃ ΟΟΥΤ. Α Ιηδίδυγαίὶ ϑαηΐ. αῦϑα 21. ελπιζειν 
Ἰεσία. ἢ66 οογθοίιμῃ οϑί. ΕΝ]. ΟΟΧΧ, τοοῖ, 16. ἀθν: 510, ῬΓῸ ἀθθθνθ, πρὸ οογγθοΐαμη. 220. νϑῦϑο 19. 
ἐμμενοσ: 516 (ΤῸ εἐμμαινομενοσ). ΕΝ]. ΟΟΧΧΙ. τοοῦ. 1. ἴη φι θυΐθαδ: 510. 221. υϑυβ. υθΥβι 5 8---14 80 ἢ ΓΘ βοσίρ 
διηΐ, ΒΟΥ ρβογαΐ δηΐθ νυ. 7. τι μὲ διωχεισ, αὐ ΘΥΓΆ556. διπὴ ἦῃ ἸΒΕΓ δι 615. 51Π61}}}5 νογὉ 15 ἀρραγοαῖ. Εσ]. 
ΟΟΧΧΙΙ. τροῖ. 18. 1,δἴϊηα νογῦα, αυᾶθ ἤσηο νΘΓΒΙ ΠῚ ΘΧΡΙΘΓΘ ἀσθοθδαΐ, αἱ ΓΟΒροπάθγθηΐ αγδθοῖβ, δα ΘΠ) 
ΥΘΓΒῚΠῚ 4111 ὈΓΑΘΟΘαΙΐ ἰγδοία ϑιιηῖ. 222. γϑῦϑ. 1. ἴῃ ἴθ: 516. ΓΒ 0. 615: 510. Θτβα 19 54. 68.6115{1 (ΟΟΥΥ. 
ΔΑ ΘΟΥΓΟΧΙΐ 686]6511) Υἱδίομθ: 516. ἴῃ ατδθοὶβ ν. 18. απιθὴσ ρΡ56 ἢ ΓΟ Ὁ ῬΓῸ 60 αιοα ὈΓΙΠη 1 5 ρδογδΐ 
χπιθεισ. 0]. ΟΟΧΧΊΙΠ]. τοῦ. 2. ᾿μᾶάδθᾶ: ΟΟΥΓ. Α ᾿πάδθαθ. οιδα 14. σΟΡΥΘΒΟἀθηΐθ5: 6 ὈΓΙΠΏΙΠῚ ΒΈΡΘΥ ἃ 
τ βου ρύαπι 80 'ρ50 "ἢ. οῖβα 20. 460: ΟΟΥΤ. Α ἃ 460. 1η γδθΕΙΒ5 ν. 18. διαχειρισασθαι: Ι(Σ ἰρ5ῖι5" 6ϑί. Ρσὸ ἢ 
ἴδῃ δου ρίαμη ογαῦ ΕΠ], δ᾽ΐθγα υ6γῸ μυΐαβ Π 06 ΓΔ 6 ΡΔΓ5 ἴῃ (ΟΟ τηυΐαΐα ο8[. 228. ν6γ50 ν. ὃ. ὑργοίοίδθ: ΘΟΥΤ. Α μτὸ- 
Ῥπῃθῖδθ. [ἡ ἀγαθοίβ νυ. 17. χατχγγελλει: 510, Π64116 οογΙΘοἴατη. ΕὉ]. ΟΟΧΧΊΝ. γϑοί. 28. Ἰαΐθγ: οοτγ. Α Ἰδίογο. 224. 
ΥΟΓΒ. 21. 5.815: 5156. 1η ατδθοὶβ νυ. ὅ. οὐδὲν: ν ΘΥΆδιιπι. Ν ΟΥΒα 7. ἐν: ν ΘΧ γ γαδιϊ ας, ΟΟτγοχὶΐ ᾿ρ56 πὶ νἀ οίογ. 
0]. ΟΟΧΧΕΥ͂. τϑοΐ. 21. οοποϊαἀογαπηί: 5ῖ6. ΕῸ]. ΟΟΧΧΥῚ. τγϑοῖ. 9. παρρησια: 510, Π60 ΘΟΥΓΘΟΐΆΠΙ. 

ΘΌΡΒΟΥΡΌΟ; πραξειῖσ τῶν αγιων χποστόλων, ἰοἰϊάθῃη ἴδγθ 1106 γ88 ΟὈΪΟΠΡᾺΒ 5͵Υ6 ἀοῆοχαβ μαθοί ᾳυοί 
[ΟΥΔ5. ΡῈ ΓΑΒ δη [4 ]ογο5. Οἰἶ5. ΓΟὶ οΔιι5δα πο αὖ 5ο]οῖ (1 218. γ. 20: 219. γι 2; 222. ν. 2. 224.τ.Ὄ 15.) 
ἴῃ 5081] Ρδπατία Ροβίία οϑί. δ} Πογ αὐ [ἢ 5 ΒΟΓΙΡ ΟΠ 5. Δ] απο οοα 1015 ΑἸΟΧΘΠα ΤΩΣ οἰβαᾷθ ἃ μΥ]Πιᾶ 
δ ητι ργοΐθο δ, ἰἴθιῃ 1ῃ οδρίζαπι ᾿Π6 1606 ονδηρθ]]ο βδοιπάυμῃ Μαι δοίη 1ἢ 8] 060 οοα 66. ονδησθ συμ απ6]- 
[οὐ γίδῃο Ῥα] πη ρβθβίο (ααΐ ἀρὰ ΟΥἸΠΟΟ5 Ρ 8.410) ργδθῆχο. Οἷἃ ἰδθυ]δπὶ γο] τη η5 Μοπυμηοῃίοτγιπι 111. Θιο 
ΘΧ 0511 ΘΟὨΙΘΟΘΓΪΒ, 615 ΤΌΤΤΏ15 1506} 01 ΟΥὙἹ0Ὲ5., α0 ΘΙ ροΓ Δ ΠῚ ΘΟ ὈΔηΙΓ ΓΙ, ΥἹΒΌΠΩ 6556 Ἰηβίσηθ 8] π]4, 
ἈΠ] ἃ ΡΠ] ΟΠ ΓΒ 'Π6556, ΔΌΪΡΡ6 αυδθ ον αΐθ. αΙΔΙῺ ΓΟΙ ΠῚ ΟΔΥ 551 πη8 1 ΟἸΧΘΙΙζ, ΟΟΙΠΙΘΠΘΔΙΓΘΏΓΙΓ. 

ΘΟ ΒΟΓΡΈΌΟΩΙ βιιθδίγαϊαμη οδϑύ οο]οῦτα {Ππῶ4 τηοποργδπτηᾶ ΟἾΥ]δ[1, 410 ΡΔΙΓΘΥ ἸΠΒ:Ρ.1{1 Βαπί ΠΟ Θχ 5] η8]- 
[15, να δ τ15, ΑἸΟΧΔΠΟ 18. 

Οδίοτγαπι ἴδο!]α δου Ροΐαϊζ τ ΠΟΠΏΙὮ1] 46 ἴδηπίο ΥἹΕΊΟΓΕΠῚ ὨΙΠΏΉΘΙΟ 1 ΘΟΙΩΙΩΘΗΔΙ]Ο ῬΓδοίο]Γοίασ. Οἰι5- 


Π)0 4] 51 φυ]ὰ ἀοργθῃθηδιμῃ [ΠΟΥ Πζ, ΠΟ ΡΓῸ πιοπη40 ΤΥΡΟΡΥΎΔΡὮΪΟΟ, 566. ΡΓῸ Υἱῦϊο ἱρϑῖπ5. Θά 015 ἢ μά ΟΥΙῖ. 


ΧΧΧῚ 


ΕῈ ἘΒΑΟΜΕΝΤΙΒ ΡΕΟΡΗΕΤΊΙΟΙΒΚ ΟΟΌΙΟΙΝ ΜΑΒΟΉΑΙΙΑΝΙῚΙ ΝΑΤΊΟΑΝΙ. 


Οποιηδαϊηοά!πη νοΐ η6 ΙΝ., αἰιοα ΒΌΡΘΓΙΟΓΘ 8Πη0 Θχϑιηΐα ρῥγοα!ϊΐ, ρϑϑ]ίοτῖο ΤΌΓΙΟΘΉΒ1 ΔΑΠΘΧΏΪΠΙ5 
[οἴππη ὨΔη 1} 6115 ργορμθίδθ Πσατη 6χ σα] τὶ σοάϊοα Μδτγο δ] ᾶπο δι η0. 5866 }}}} ΘῈ ΓΘ βΒορηϊ, 114 ἢ1Ὸ 
ὙΟΪΈΠΉΪΠΣ ΠΟΠΏΪ1}1] ΟΧ Θοά πη Π04]166, Δαἀσηάιπὶ οΓανίμι5. Ποαϊτη8 παης, 4αθΙΔαϊηοά 1 Δηη0 1800. ΠοΙηδθ 
ΟΧϑΟΠρδιηι5, ΜΊΟΏδΔ6 ΡῬγορῃοῖδα Πἰ σα οπὰ {1 Ππ|18 γ Υϑ 18 ΑἸηοϑὶ δὲ ἀποῦι8 ργ 15 Πόοβοᾶρ σΔΡΙ 0118. 
Ιορσαηίαγ αυδὸ ΑἸΩΟΒῚ οἱ ΜΊΟΝδΔα δυηΐ οΟα]οἰ5. [0118 88---40., Ἠοβοδθ ὑγ] πιὰ ΡΆΓΒ 001115 12 οἱ 13. 1)6 [0:80 
ὁ0άϊοθ, ἀ6 σοΥΓΘοίοσ τ 15, ἀ6 Ἰπ ΟΥΡαΠΟΙΙΟη6, 46 νΔΓ115 51:6115 σΟΙΓΟΥΥΪ γῇ 4υδα νο]. 1Υ. ρᾶρ. ΧΙΧ, οἵ 56ᾳ. ἃ 
ΠΟΪ5 ΘΧΡΟΒΙῖᾶ δυαηῖ. Αα 5] ῃΡΊ]Ο5 διιΐθπη 0605 86. δΔαἀποίδηάα 58ηΐ. 

Ραρ. 220. νϑγϑι 8. υἱ Θἀϊαΐπιιδ, ΡΓῸ ἀμητοσ 505 {Ππ |ττπὶ ἃ σΟΓΓΘΟΙΟΓΘ αλοητοσ. γογϑα 9. οἰκοδομησουσιν: 
ν Πηρτοθδίμμη ἃ ΘΟΥΓΘΟΐΟΥΘ. Ὕ6Γβι 11. χαταφυτεύσουσιν: ΘΟΥΓΘΟΙΠ) φυτεύυσουσιν. Ἅ Ἔγδὰ 18. φυτευσουσιν: ν ΠΏΡτο- 
μαΐαμη. [ἢ 5050 ΠΡ .ΊΟΠ6 τ ΒΌΡΘΙ εβραοισ ᾿μ5ῖι5" υἱοί 6856. Ῥὰρ. 290. ν. 1. Οϑα πο ᾿ρ51..5 ὈΓΠΠηΔ6 Π]ΔΗ115, 
564 ΘΟΥΓΘΟΙΟΥΙΒ 864118}15 Υἱ ΘΓ 6580. γογϑιι 10. δίς ἰσ!ῚΓΓ ΘΟΓΓΘΟΙΟΓ: ΚΓῸ ἐπιβησεται ΡΓΠηΔ6 ΠΠΔ ΠῚ 51: 5010} 
χαταβησεται οὗ ἴῃ ΙΠΔΙΡΊΠΘ. 5 ση ῇοαν ΔαἀΘηα τ 6556 χαὶ ἐπιθησεται. Αἰἴαι16 ὙΘΥΒῸ 60 41] ΒΘαῸΪ ΕΓ ὉΓῸ 
υψηλα τπηᾶ]ϊ ὑψη. Ὑοτγβίθυ5 15 οἵ 10. δια ὈΪδ: σοΥγγθοίου δὲ 18. γογδι 21. φυτιαν: ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ φυτειχν. Ἄαγδα 
80. συνέστρεψεν: ἴῃ ΠΙΔΙΘΊΏΘ ἐπε ΡΓῸ συνε ἱπαϊοαίαγ. Ρᾶρ. 231. ν. ὅ. σιρηνων: ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ σειρήνων. ὙΌΓΒΙ 9. 
μεγχλυνεσθαι: ΟΟΥ̓Τ. μεγαλυνεσθε, Ἰΐθῃηι Υ. 10. ανοικοδομειτε ΡΓῸ ανοιχοδομειται. Ὑοῖϑι 11. χαταπασασθαι χατα 
γελωτα: ΟΟΥΤ. δδύ (ἃ. ΟΟΥΓ. Ροβί διορθ. 5600) χαταπασασθε εἰσ χαταγελ. γοῖϑι 18. σενναχρ: ἰά6Π) ΟΟΥΤ. 
ΒΘΟΌΠΔΕΒ: σεννααν. ΘΓ 20. ἐστιν : ΘΟΥΓΘΟΐιΠη ἐστι. ὙοΓϑιι 24. ἐγένοντο ΔΙΊΘΓΟ ν ΒΡΓᾶ ΒΟΓΡίΟ 1Ρ51115 ΓΔ 6 
ΙΠΔΠ115 Υἱάοῖιγ. Ὑόγϑα 20. αἀγαγωσιν: ἸΘΟἴΊ0 ἴῃ πιδΓρΊπΘ πα ]οαΐδ οδ΄ αγαγω σοι. Ῥδρ. 282. ν. 1. γηριαν : ΘΟΥΤ. 
οϑύ χηρειαν. ὕογϑι 1ὅ. ἐξεφνησ: ΘΟΥΓ. δὲ εξαιφνησ, γογϑα 20. κλαιεται: ΘΟΥΓ. Θδ[ χλαιετε. ὕογϑι 26. τουτω: 
ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ τούτοισ. Ῥᾷρ. 2388. ν. 16. ψευδοσ: βυρτὰ 5ογιρίπιπι οϑῦ Ἰηϑηὰ ροβίογίοσα ψευδεσ, Ὑογβα 29. ο δὲ κυριοσ: 
ΘΧ 5:6118 ΠΟῚ 5815 Οἰάσιιπη ἢΐ ὈΓΙΠῚ χαὶ ὁ χυριοσ 8Π χαὶι χυριοσ ἰῃ τηδΓρίηο δα ποίδίιπ 511. Ρὰρ. 28 4. ν. 12. 
χρεα: ΟΟΥΓΘΟΙΟΥΓ χρεχσ, υὐ ΘΧΡΓΘΒΒΙ 15. Ὑογϑιι 24. ὑμῖν εσται: ΔΟΥΓΘΟΙΟΥ Ἰσϊίαγ ἐσται ὑμῖν γο]. Ρδρ. 28. 
ν. 2. ἐεσται: ΠΠΔΙΡῸ ἐστιν, τιιὖ ΘΧΡΓΘΒΒΙΙ05. ΥοΥδι 14. αὐτὴσ: ᾿ἰἃ ῬΓΟΥΒῸΒ ἴῃ σά Ϊοα αἱ Θα]α πηι5. α σ θ (Α4ιυ 8 
ΟΥΠΙΉΔΟ 5 ΤἼΘΟΘΟΙΟΠ) ἴῃ ἸΠΔΓΡΊΠΘ ΔΌΒΑΙΟ 5100 ΡΟΒΙ{ὶ βιιηΐ, 564 Ὠδια ἀυ}} 16 δὰ βίρῃδ βροοσίδηϊ αι} αὐτὴσ 
οἰγοιπηααίαγ. ὙΙαθίυΓαΙΘ βρη ολγὶ αὐτὴσ Ἰοο! θὰ Αι ]αα ϑυπηδοῃ ΤῊ ΘΟΔΟΙΟἢΪΒ. Οἰπὶ βίου βοο δῦ 
Οτρθηθ ἴῃ ΗΘΧΔΡΙ]8 Ροβιΐδπι 6856. ογϑα 17. Ὁ, ΒΌΡΟΓ ὑμῖν ΔΙΓΘΓ5 Ἰηδηϊ5 6ϑ΄. ογϑιι 20. οπωροφυλαχιον: 08 
ΟΟΥΤΘΟΐΌΠ -χειον. ἴϑυϑιι 21. ὡσ αλσοσ: ΟΟΥΓΘΟΐΟΥ: εἰσ αλσοσ. Δ ογδιι 22. ἐσχάτων: ΟΟΥΤ. ἐσχατου. Ρᾶρ. 286. 


ΟΥ͂. 6. καταχοψύυσιν: ΘΟΥ̓ΤΘΟΙΟΓ Υ ἀ 6]. Ὑ γα ὃ. οὐ μη: ΟΟΥΓΘΟΙΟΓ Πηργο αν ου. γ ἜΥδὰ 1. σε: ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ ᾿πηΡΓῸ- 


ΧΧΧΙῚ 


θάανῖῖ. Ἄ γβα 28. υπολιμυια: ΘΟΥΓ. ΓΟροβαΐ ὑπολειμμα, Ρδρ. 281, ν. 16. δρχγμα αἀφ χλωνοσ: [ζᾶ ΟἸΠΠΐΠΟ ῬΓΪμ ΠῚ 
δου] ρία οϑῖ. ΟὈΥΤΘΟΙΟΥ δρχγματα χλωνοσ, Ἄογβα 17. ἀναστα: ΠΟΥΓΘΟΙΟΓ ἀνάστηθι. Ὑοῖβα 24. δῷ υμασ: 6οΥ- 
ΓΘΟΙΟΥ ἐῷ ἡμαᾶσ. ὕογϑι 28. χειλιχσιν: ΘΟΥΤΘΟΙΟΓ χίλιασιν. Ρδρ. 288. ν. 2. αυὐτουσ: υ 6Χ « ἰρ88 Ρῥγίπιδ πιδιι8 γο6] 
αἀἸογιμοῖθβ ἴθοῖῖ. ψογϑι ὁ. Νοΐδ ἰὴ τηδγρίπ6 510 ἰθορβηάδ: τὰ ὠβελισμενα εἰσ τοὺυσ δυο τοπουσ οὐ χεινται εν τω 
εξχσελιδω. Ὑογδὰ 7. ἰσχυει: ΠΟΥΤ. 681 ισχυι. Ἄαγδα 10. Βῖσπο -. δῃΐ6 χαὶ ἐσται ὨΪΠ]] ἰὴ Π]ΔΥΡῚΠΘ ΓΟΒΡΟηαρί. Υ ΘΥϑι 
11. Ὅταν ἀσοσυριοσ ἐπελθη: ΘσοΥΓΘοΐου νο]ουαΐ ἀσουριοσ (4 Άτη γΟΟΘΙη 5]ση0., ποΐδγα ἀθθ6 θα.) οτανξεπελθη. γοῦϑα 14. 
ποιμαῖνεσ: ΟΟΥΤ. ποιμενεσ. ὕοΥδβιι 21. ὑυπολιμμα: ΘΟΟΥΤΘΟΙΟΥ υπολειμμα. οῖδα 24. ΡΓῸ ὁπω οογγθοίαπη οπωσ, ᾿ρ588 
Ῥυπηδ τηϑηιι αὖ ΥἹ]ἀοίαγ. Ὑογϑα 26. υπολιμμια: ΘΟΥΤ. ὑπολειλμα, Ῥᾶρ. 2389. ν. 2. ρυομενοσ: ΘΟΥΤΘΟΙΟΓ 5π6 ἀαὈ 10 
εξαιρουμενοσ γο]ΘὈδί. ο, φιοα ἰπέογ ρ οἴ υ Δα αἰ αΓαΐ, ΓΙΓ5115 Βι θ]αἴαπι 6ϑί. Πα οοΓΓδοίῖο μθη 5818 δοβοϊαἴδ δϑβί. 
γογδὰ ὅ. ΟΟΥΤΘΟΙΟΥ ἰσ [Γ τὴ ἡμέρα ἐχεινὴ Ἰθρὶ νοϊθ δαί. ογϑὰ 18. προσχυνησεισ: ΘΟΥΓΘΟΙΟΓ προσχυνησησ. 6ΕΓΒι 22. 
οἱ βουνοι: ΔΒΓΘΥΒΟΙΒ, αὖ ἀἸ ] .πη ΠΟῚ δῦ, ποὴ ἃ] [θυ 864 ρτγὶουὶ οἱ δαροηὶ ἀδυαυθδῖ. Ησης ἰρίτγ ἀΥΕΟΌ] τ ἸΏΔΓρῸ 
ἰοϑίδ᾽θαγ δὺ ΟΥίρϑηβ 6χ 4118 ϑΙητηΔοῃ0 ΤὨΘΟἀοίΟΠ6 Οὰπὶ ἀϑίουῖβοο ἴῃ Ηδχαρία γοοθρίαπι 6588. Ρδρ. 340. 
ν. 4. τι δη: ΘΟΥΤΘΟΙΟΥ δὴ τι. Ὑοῖβαι 6. αὐτὼ ἀπεχριθη: ΟΟΥΤΘΟΙΟΥ, αὖ Θχργαβϑὶιμῃι θϑί, ἀπεχριθ. αυτω. ὕογϑα 12. 
χιλιχσιν: ν ΠηρΡΓΟΌΔΥΙ ΟΟΥΤ. ὕεγβα 18. χειμάρρων: ΘΟΟΥΤ. χειμάαρων. ὕ6γϑα 15. ἀνηγγέλη: ΟΟΥ̓Τ. απηγγελη. ὙΘΓΒᾺ 
10. ἐχζητ. χυριοσ: ΟΟΥΤ. χυρ. εαζ, ΥαΓΒα 22. τισ: σ δχβποίατῃ αγαᾶΐ 568 γοβταϊαμῃ δῖ. γογβα 23. ανομιασ: ΟΟΥ̓Τ. 
ανομουσ. γοῖβιι 28. ἐνεπλησαν : ΟΟΥΤ. ἔπλησαν. Ἄογδιι 29. ἐλάλουν: ΟΟΙΓ. 866. ἐλάλησαν. 1Ὀ]άΘτῃ ψευδὴ : ποίαταπι 
Ἰρὶτγ οϑὲ ΟἹ] Ἁς. 1. 6. οὐἴλοιποι ἴθη6Γ6 ψευδη, οαἱ Ἰδοἰοηΐ ἴῃ πηᾶΓρίηθ αδικα ορροπίίαγ. 88. 241. ν. 2. και ἐγω: 
ΟΟΙΤ. 8060. χαιγε εγω. ὕΘΓδὶι 2. ἀρξομαι: 8 αυδπι νΟΟΘΙὴ 416 ἴῃ ΤηΔΓρίηθ δΔαβουρίδ βιιηΐ δοουγαίθ γα ἀ] τη 8. 
566 ἰδίδ ἀπθίυπι Θδῦ φαοτη040 ἱπ 6] ροπάδ 5ἰηΐ. Ὑ᾽ἀθπίιγ δά Βο]υτ ἄρξομαι Βροοίδγα, αὖ βιδι δίυγ εβασα- 
νισα ἐπι σε δια του παταξαι σε οἷα. ΤΔΙΏΘ6η ταίϊοπα ΒΔὈϊΐδ Δ] ογαπι ἰαβάμπ, ααϊ ἃ ἰροοη6 Ὑαίζοδμδα ἀἰδοδάαηί, 
[ογΐαββθ δὶ αυϊ τη8}10, εβασανισα επι σε δια τα΄σ αυαρτιασ σου ΡΓῸ 65 Β0501{ὰ] αιδ6 δὺ ἀρξομαι 1541 εν τ. 
ἀμαρτ. σου Ἰαρπιιηΐιγ. ϑ'6α ἢδθο ἴῃ σοπἰοοίαγα ροβίία, ΠΟη γουθσᾶ βουρίδ βιιΐ. Οδγία θηΐτη τὰασ ἀμαρτιασ δὰ 
δια ἴῃ τηλγρὶπο δα] ἀουουαί. Ὑ γβίθιβ 4 οὐ ὃ βουρίαγα ρυΐπιδθ τηδη8 ΠῸΠ Βαρογοδύ ἱπίαρτα. Ου86 Θηΐπὶ ροδί 
εμπλησ ΔΡροβίίδ βυηΐ ΒΡ] 6 υΐ ΟΟΥΤ. ΡΤ, ἀμ 46 γαβουρβὶύ σοι χαὶ χχαταληψη, αἀΟσΌΙη ]000, αὐ Βραί!ο0 Δρραγοί, 
δηΐθϑ Ρ]08 Βου]ρίυη ογαῦ. Ουδ6 γθγῸ βι βααιαῃηίατ, χαὶ ἐννευσει, 5] 0118 ΠηργοὈ δπαϊὶ ηοίδν!. Βατβαβ δὰ γογθδ: 
χαι ἐξωσω σε ἕν, ΡΓΔΘΡΟΒΙ(8 ᾿Π {6 γὶ8 θεὲ (ᾳχιδο ΤὨΘΟΔΟΙΟΠ6Πὴ βρη! δη0) δἀποίδίαμη εδὲ καὶ σχοτασει εν σοι" καὶ ἐν, 
48 οἱ ᾿ρ88 διῃηθίριδ Βιιηΐ, αασπι ΠΟ 5818 ραΐοθδξ απογϑυτῃ βροοΐοηΐ Θχίγθ πη καὶ ἐν (και ἐννευσει). ὙΟΓΒα 8. 
ὈΓῸ σπειρεισ ΘΟΙΤΘΟΐΙη Θϑΐ σπερεισ. ΙὈ] ΘΠ χ ἴῃ ἐχπιεσεισ οχ υ Ποίατῃ νἱἀοίαγ. Θιοά 5] ὁδί, 8116 ΘΟ] ΘΟΘΓῚΒ 
Ε αᾳυοὰ ρῥγδροραϊΐ οχ ( ἰδεΐιπη 6556. ΤΔΙΏΘἢ ᾿ΡΒΌΙ χα ᾿Ρ511.15 ΡΥ Πη86 ΤηΔη085 νἱἀθίαγ. Θ᾽} ΠΠ06Γ ε ἴῃ ἐσειὶσ ΟΧ α 
δοίη νἱάθίαγ. γογβα 9. ἐλαιαν οἱ αλιψη: ΟΟΥΤΘΟΐΟΥ ἔλαιον οἱ αλειψη. ψαΥϑα 10. πεητε: ἴῃ ἸΠΔΥΡΊΠ6 8:61 δία Γ 
Ἰθοίϊο πιὴσ οινον. ασϑα 11. νομημα: 50. ΨΘΓΒΙθαΒ 11 οἱ 12, νουθᾶ χαι εφυλαξασ τὰ δικαιωματα ζαμβρὴ 5 6118 
ἱπιρτοθαπάϊ ποίδίδ οΓδηΐ, 564 ΤΌΓΒι18 68 βρη οχϑίποία βαηΐ. ογϑα 17. συρισμον: ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ συριγμὸν. ὙΓΒα 
18. Ουμοι οὐ εγενομὴν: ΘΟΥΤΘΟΙΟΙ Οἰμοι αἱ ἐγενηθην. ογβα 22. Οἰμμοι: οογγθοίοῦ Οιμοι. ογβα 26. εχθλει- 
βουσιν Θἱ ἐχθλειβη: ΟΟΥΤΘΟΙΟΥ εχθλιβουσιν οὐ εχθλιβη. ογβα 29. 5'στπη 2,7 ΒΌΡΕΓ εἰρηνίχοὺυσ Π0Π 5818 Δαβδαιαῦ5 
5.1, ἴδηθῃ Ω0Π ἀυὈ]1 οϑί αυ] ΘΟΥΤΘΟΙΟΓ λογουσ ἃηΐα εἰρηνικουσ ἰΓΔΏΒΡΟΠΙ γο]οτ. Ῥᾶρ. 242. ν. 6. χατα- 
πιστευε: ΟΟΥ̓ΤΘΟΪΟΥ χαταπιστευετε. [[61 ν. 84. ελπιζετε. Ὑογϑιι 8. συνχοιτου: ΟΟΙΤ. συγκοιτου. ΕΓΒ 9. ο υιοσ: 
ΟΟΥ̓Τ. υἱοσ 516 ο. ΓΒ 12. 864. ανδροσ ἀδΙηση ἃ οΟΙΤΟΟΐΟΓΘ δη 4 ἰ88ίτηο δἀβογρίππι υἱάθίαγ. παντεσ, αυοὰ 
Β64υἾΓ, ῬαΠΟΙ8 ποδί. Ὑογϑὰ 14. ἐπὶ τὸν χυριον : ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ εν τω χυριω. [ὈΪ ΘΙ ΡΓῸ ἐπιβλεψομαι ΤηΔΓρΡῸ 
Ῥγδϑθαῖ, αὐ οἀϊάϊπηι8, αποσχοπέσω. Ῥᾶδρ. 2.48. ν. 1. εξαλιψισ: σοττ. ἐξαλειψισ. ὙοΓδα 2. Ἐχθαηΐθ 1086 Ἐ ΒυρΓᾶ 
ΒΟΥ Βἰῦ αν, αυοα ΡΟ ἱπουγίδπι ΟἸηΐβδϑιιπὶ ογδῖ. Ὕοῦϑι 18, χαθ εαυτουσ: ΤηΔΙρΡῸ Υ]}} χαταμονασ. ὕογϑι 16. 
χαθωσ αἱ ἡμέραι: ΠΠΔΓΡῸ νυ] χατα τὰσ ἡμέερασ. ογδιι 18. οψεσθαι: ΘΟΥΓ. οψεσθε. Ὑογβὰ 28. λιξουσιν: ΘΟΙΤΘΟΙΟΥ 


Θ 


ΧΧΧΙΠ 


λειζουσι, 504 γτοδιϊ αἴ] -σιν, Ἄογθα 24. συνχυθησονται: ΘΟΥΤ. ο5΄ συγχυθ. Μίαγρο νόγὸ νὰ] ταραχθήσονται, [0]- 
ἀθπὶ ὑ1Ὸ συγχλισμὼ ΟΟΥΓ. οδὲ συγχλεισμω. Ρᾶρ. 344. ν. 4. οικτειρηση: ΟΟΥΤ. τρῆσει. Γι ὃ. αἀποριψει: ΘΟΥ̓Γ. 
απορριψει. Ὕ6γβα 8. ἐλεοσ: (011. ἔλεον. Ρὰρ. 34δ. ν. 4. 5βίσιναπι : δἱ δηΐο οἵ ροϑὺ χαὶ αχαζ ἀοϊ]οίαπι νἱάδίαγ. 
γοΥβθα5 16 οἱ 17. τουδα: οογτοοίαπι οϑῖ ἴχου, ὙαΥδι 19. τοξζον; ΓΟΥΓ. Δα 4] α Ὁ τοῦ, ἰΐοιη τὴ φαρά βοαυίτγ ἀ 6] ον. 
γογϑα 29. οὐδὲ εν αρμᾶσιν: ΘΟΓΓ. ΔΕ αἰδϑί πι5 οὐδὲ εν πολέμω σι 5. τα: ααοα ᾿ΐ8 ἴοοἷῦ αὖ οὐδὲ εν πολελὼ μοβῖ 
βρομφαια Δἀαοτεῖ, οὐ νοῦ οὐδὲ ἐν χρμασιν μη {|8 ποίαγοῖ. Ρ ἃς. 240. ν. 8. ἐρρεθη: ΘΟΥΤ. ἐρρήθη. δ οΥδιι 1δ. οὐ: 
ἃ ΟΟΥΤ. ΡΌΠΟΙ15 ποίδίυπιμ. ογϑιι 18. αὐτὴ: δοσρηῖι δοσορμρίο οδ΄ αὕτη. Ρᾶρ. 247. νοῦϑὰ 0. χαι δηΐθ τὸ ἐλαιον 
ἃ ΘΟΟΥΓ. ΡΟΠΟΙΒ ποϊδίαπι οδῖ. γογϑι 11. χαταδιωξεται: χαταὰ ρα ποῖ 5 ἱπιργουδίιτῃ οί. ογϑα 17. αὐτὴ: δοσοηῖι 
ἀδῖο δοίη οϑὲ αὐτὴ. Ρ͵ΙῸ δεδωχα ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ εδωχα ἀραὶ. γόγϑιι 20. αὐτὴ δὲ: οαπὴ δοςθηΐα οὶ αὐτὴ δέ, 
Ρδρ. 2.48. ν. ὅ. ἀφανίσω: (ΟΓΓ. ἀφανιω. ὝοΓϑιι 11. πετῆνα: ΘΟΓΓ. πέτεινα. γογϑα 10. χαθορμια: μι ἃ0 δηϊίαυδ 
ΔΗ ΒΒ} Γὰ βου ρίστη Παρού ν. δῖ... γόγϑα 19. εἰσ: ΟΟΥΤ. ὡσ. γογδα 2ῦ. αναϑασεωσ αὖ: ὮᾶθΟ ΒΈΡΘΙ ΓΑΒΌΓΆΠΙ 
ΓΟΒΟυρίδ βυηΐ. Ἄογϑιι 239. τὰ ΒῈΡΟΥΒΟΓΙ ΡΓΠ) ΟΠ ἰρϑῖι5" Υ]Ἱ θα 6586. 564 τὰ αιιοα μγδθοοαϊξ 056 Ἐ ἀθα]. 

δυηΐ ἢ86 σοά οὶ ΜαγοΒα] "1 ρᾶγίοβ. σοη]αῖδα ἰῃ ἀδιη ΘΠ] Οη8 ΟΧΟΠ ΘΙ 515, αυδπὶ ΗΟΪ]πι65 οἱ ῬΔΥΒΟΙΣ5 
ὀυγανογηΐ. δοὰ 6 ἴῃ σΟΠΪΔίοΠο 8118 ΟἸἶ558, 8118 τη} δοοιγαῖα ἱπαϊοαῖα, 8118 8ἃ}0 ΟΥΤΌΓΘ ῥγοΐδοϊδ βιιιῖ. 
[ἃ ρας. 280. νυ. 2 ποίδίαγ Χ]1. πιᾶγρ. ΒᾶθοτΟ λωρασθειν, 50 ὁ5ῖ μωρασθιν. [θ᾽ ά6η) ν. 2... ΧΙ]. [6518 ἀἰοΙταΓ 
ἸΘΟΙΟΠ15 ἐχχόψουσι, 564. Ὠδθοῦ χοψουσιν. Ῥας. 281. ν. 9. εν βάχειμ. ὑγῸ εν βαχειμ. 6Χχ ἢ06 οΟαἴ66 δῇογίαγ, μᾶσ. 252. 
Υ. 1. ξηρησιν ῥΓῸ ξυρησιν, 298. ν. ὃ. του ονολατοσ του χυρ. του θεουν, ἃ( του ἃιιΐα κυρ. ἴῃ οοάϊοδ ἀθοδῖ. Ῥᾳρ. 240. 
ν. 14. νυ] ΧΙ]. οχ σοτγ. ργάθῦογο αἀπηγγελασι σοι, αιιοα [Δ]5]πϑιητη ὁδί. Νοο πηᾶρ]β ρΡρᾶσ. 248. ν. 21. εν ἐχεινγ, 
τὴ ὑμερα ἰορίταγ. υδθ ΘΥΓΟΥΒ ΘΧΘΙΏΡΪΆ δὐΐ}}, 6 4ι18 Δρραγαΐι οὐἸτοὺ αἰ Π0π]5 ΧΧ. Οχοπίθηϑὶβ δά πη 
Ραϊοῦ ποϑίγαιῃ ἀπ) δι γρα αὶ." Οθίθγαῃ οοπ]αῖο στ 50 Π 0 15 τ 615 ΠΌτο ΟΧΟΒ ΘΠ5] ΠοΟΙηδ6 ἃ ΙΟβρ 0 (οΖΖὰ 
Υἶτο ἀοσῦπϑιηο ΡΘΌΪ τ ἰρϑαθῃ ΘΟἀἸ Θ 615. ᾿μϑρ] ὀογοῖ Ἰοοῖ5. ἀθ φασι Ἰοοοπο αἰ ἱΐατα μοΐθγαῃ. Νοσιῖιὸ 
1116 ροΐθῃς ἀῤογαί. 


Ὀδῦδιῃ [Δἀμ5186 αἰθ 5. ἀμπάτγοδο ἃ. 1510. 
(ν νε Τ. 


ὉΠ ΠγᾺ ΠΌΡΟΥ ρυτα] τα οβίθηϑη οΒ. οἶγοι ἈΠ οῦ (ἀδιιθϑὶβ ἰοθο8. ὁχ ΔΙ οι θηΐογιη νοΐ 11. ἀοργομιρῖοβ. πα ἀδ τὸ 
ἈΠ ΑἸ Θτηῖι8. 


ΧΧΧΙΝ 


ΡΒΟΙΒΟΟΜΕΝΟΒΌΜΊΙΝΘΟΕΣ. 


Ὠς ςο0α 615 Ὠἰδίοτα. ΟἿΓ 1,Δυαΐδηι8 αἰοαΐαγ. [1 ἴῃ τηδηϊθιι5 Βοάδο ΘΏΘΓΔ1115 
ογδῖ. νηὶ ἰῃ Απρ] δὴ 6Χχ ϑϑχζαϊηΐδ ᾿ἰηδι18. Μοιη σα ῬΔΠΟγΔΙΪ ἀπο 5 ϑδγα 86. 
γαγὶᾶ ΠΟΙ ]ηἃ 1 08106 6061018 1ηδοΥ]ρίδ ταν τῶ: ἢ 

υϊ ροδῖ Βράδιῃ δσοπία]θγιηΐ οοαϊοθιη. ΤΠΟΙΏΔ6 ΗΘΆΓΏΘ ὈΓΠΩὶ ΘΙ] (ΟΥΙΒ ᾿ηθηοτῖᾶ. 6 
ΥἹΠοϑ δία ρα] 101}18 ΠΟΔΓΏΪΔηΔΘ Κς ὡς τῇ τ ἐν} χὴν αἱ 

Το Ρτ]|55 πὰ ΗθΔΓΏΪ Υἱῖ]α οἰἰδιὴ ΟΔΓ. 1,ΔΟΠΙ]Δηη15 οὐπὴ ΡΏ]]. ΒιιἸηδηηο ἃ. 1880. 
ΓΟΡΘΙ 1. Το Βαυδγα. Ηδη56]} ἃ. 1864. ΠΟΥΒΑΘ δυχὶύ. 1,Δίϊηα ΟΟἀ 1615 [,8311.- 
αἸ]8}1 ΡᾶΓΒ ἴῃ Β10]}5 [8115 δ ὈδίΔΓΙ δι τδὶ οἢ » -ῷ κι. 1ὰὶ τὰ 

ΒΑΙΠ ΟΠ ποβῖγᾷθ Ῥγϑοραγαίίο οὖ ταῖϊο. (Νοίδ ἀθ υἱτἰοβιβϑίπηα ἰδθι]α ΘΑ 08 
ἘΡΏΓΔΘΙΩΙ ἴῃ Ν, Τ. Ἠδηβ6}]}18η0.} Εογτηᾶ ΘΟ ο8. Ταριυϊα. ΘΠ ΟΠοιηοῖτ84. ΒΟ. Ρ- 
ἴυγα. Αθῖδϑ. Ραῖγα. ΟοΙΡοπαΐ8 βου 6 μάϊ. Εδίϊο οὐ ορυδρη θα, 

0) 8 [,δὕπὰ ΟΟἀ]οῚ5 1,181 ρᾶτίθ. ΟΥΒΟρΊΆρΡἢοα. ϑο]οθοβη!. Θυδθ Γαῖο Ἰηΐου 
ΤΠιδῇϊηὰ οἱ ατγδθοᾶ ἰηϊογοθαδί 

0)6 σογγϑοίουθιιβ δηῦαυ!5. (Νοίδ ἀθ6 ρυμῃοίβ ραββὶπη ρο51{15.) Τυῖα δααϊτδιηθηΐδ: 
1. 5γ2θΟ]ὰΠ) Δροβίο]ϊσιη. 2. Νοίδίϊο οἂρίαμη. 8. ΝοΟΠΠ.1}]4 ατδθοᾶ [,Δ[1Π6 
[ΓΔ ΒΟΓΙΡίδ 

086 ὁχΧ ΤΓΘΙῺ1Β [0118 ῬΟΒίΟΓΙΟΤΘ τηδηὰ ᾿μ]αΐδ ϑηΐ 

δε Ὺ ΥῪ Υ. ΕΤΤΌΓΘΒ ἴῃ ΝΟΥΒΙ 5 ἀἸΒΌΪΩρ ΘΠ Ϊ5. 

ΟοἸΠΠΘΠ.ΔΓ}115 ἀ6 51η06}}15 ]0015, 615 Τη Δ Χ]Π]6 4] σΟΥΓΘΟΓΟΓΘΙΩ ΘΧΡΘΙ βαηΐ 

1)6 ἐ 16 Γ5. ΟὈΪΟΠΡῚΒ ἴῃ 5. ΒΟΥ Ρίοη6 Δα} 1018 

1)}6 πιοπορτδιητηδία ΟΠ γΙβ(ϊ δα ἤηθιη δοίαπ) δάρίοΐο. 

1)}6 ἔγαρτωθ 5 ργορ ἢ ΘΕ} ς15 Θ0610}5 ΜΑΓΟΠ ΠΑ] ΙΔη ν᾽ αίοδη] 


ΧΠΙ. 56. 


ΧΙΥ. ΧΥ. 


ΧΥΪΧΎΥΙΙ. 


ΧΥΠ -- ΧΙΧΣ. 
ΧΙΧ- ΧΧΙ. 

ΧΧΙ. 
ΧΧΙΤΙ.--ΧΧΧΙ. 
ΧΧΧΙ. 

ΧΧΧΙ. 

ΧΧΧΙΙ-- ΧΧΧΙΝ. 


ΠΟ Ζθα Ὁγ (ὡοοσίςο 


[Ρ]πἴπααπι φαϊάθαι ] ΟΝΜΟΝΊΡΟΩΓΟΝ ΡΟΙ 168 ΙΗΜΘΡΟΝ 


[56] ΓΠΊΟΠΘ ΠῚ ἌΟΓΟΝ αυϑα γα ρ]ηΐα ΓΕΟΟΟΆΧΡΆΙΚΟΝΤΆ. 
ἴδοϊ ΕἸΤΟΙΗΘΟΆΜΗΝ ἈΡΡΆΓΘΠΒ ΟἸΡΓΓΆΑΝΝΝΜΟΜῈΕΙΝΝ ος 
(6 ΟἸΔΪ ΘΙ ΠΟΕΟΡΙΠΆΝΤΓΟΝ ΘΙ8 ΑΥΓΟΙΟ 

0 {Π6ΟΡ]1]6 ὠϑεοφιλ οἵ ἀ] θη 8 νυ γΓῶὼνι 

αι86 σοΘρ] ΟΝΗΡΣΆΤΟ 46 τόρῃο ΓᾺ] ΓΕΡΙ ΓΗΠΟΚΆἈΟιΙΆΘΙιΑΟ 
1Π6 8118 ΟΙο ᾿ (οἱ ΤΟΥΘΥῪ 

ἴἌΘΘΓΘ ΤΤΟΙΕΙΝΝ ΤῈ. δὲ δὰπι οοηγογβατου; ΙΚΆᾺ} ΟὙΝΝΑΔΆΙ Ζομεῆς 
οἴ ἀΟΟΘΓο ΙΚΞ ΔΙ Δ ΆΟΘΙΚΕΙΝ ὅπηι 1ΠΠ|8 ΑΥ̓ΤΟΙΟ 

{56116 ἈΧΡΙ 10 ρΓδθορρὶξ ΠἈΡΗΓΓΕΘΆΆΕΟΝ 

ἴῃ) ἀἴδπὶ ΗΟΉΜΘΟβΡΆΟ ἃ ΠΙΘΓΟΒΟΙ 8 ἈΠΤΤΟΙΘΡΟσΟλγμων 
4110 ῬΓΆΘΟΙΡΙΒ ΕἸΝΤΤΙἈΆΆΜΕΝΝΙΟΟ Ὧ6 ΒΟΙΔοΓθηΐ ΜΗΧΩΡΙΖΘΟΘΑΆΙ 
ΔΡΟΒΙΟΙΙΒ ΓΟΙΟΛΠΟΓΠ ΓΟΆΟΙΟΟ.. 5ροἀά δα. 

ΡΘΓ ΒΡ τἰαπὶ ἌΆΧΤΙΝΟ δχρθοίαγθηϊ ΤΠΘΡΙΜΕΝΙΝ 
ΒΔΠΟΓΠΠῚ ἈΓΙΟῪΥῪ ᾿ ῬΓΟΙΙΪΕΒΉΠῚ ΓΗΙΝΕΤΙΆΓΓΡΓΕΛΧΙΆΝ 
ΑἸ105 6] οῚ ΟΥῸ ΕΣΘΆΕΣΑΤΤΟ ΡϑΓΒ ΄ ΓΟΥΊΤΠΡΟ 

Δαβιπμηρίαβ ὁδί ἈΜΝΕΆΗΜ Φ ΗΠ ΘΗ ᾳαράδπηι ΗΝ 

4010118 ΟΙς Αια β[18. πιὸ ΗΙΚΟΥΟΧΤΆΆΜΟΥ 
οἵ ργδθθι ΙΚΑΠΤΙΆΡΕΟ τηςεν ᾳιοά ΟΙ 

Β6 ΙΡΒ11Πὶ ΕἈΑΥΓΟΝ 0 ἸΟΠδππο8 αὐ ΘΆΝΝΗΟΜΕΝΙ 
λλλλι ΖΟΩΟΝΤᾺ. ὑαρΖαρι ΘΕΚΆΤΙΤΊΙΟΕΝ 

Ροβύ ραββίοπο. ΜΕΤΆ ΓΟΙΤΆΘΕΙΝ ΠΟΤ ΥὙΔΟΑΤῚ 

ΒΔ ΑΥ̓ΤΟΝ. ΥῸΒ δξθηι ὙΜΕ6ΙΟΛΔΕ 

ἴῃ Π}1{18 ΕΝΝΙΠΟΆΛΟΙΟ ΠΠραΘιηἰηὶ ΕΑ ΓΙ ΟΘΗΌΟΦΘόΟϑλι 
ΙΡΙΠΉΘΠ ΓΒ ΤΕΚΜΗΡΙΟΙΟ ἴῃ ϑρί τα ΕΝΝΤΙΝΙ 


1 Αοΐοτυπι 1, 1---ὅ. 


ΒΔηΟΐΟ 

ΠΟΙ ρΟΒί τι} [08 
ἢ08 

(165 

α( 11} 

ΠΟΙ ΟΠΙΟἢἶΟΝ 
ἸηΓοΥΓορ θδηΐ 
ΠῚ 

ΠΣ τ υΣ 
(0Π}1}6 

51 ἴΠ [ὈΠ]ΡΟΙῸ 
ἴος 

ΓΟΘΠΙΟΒ 
ΓΘΘΉΠΠ) 


15004.110] 


αἰ ΠΠ1ὸ ΓΟΘΡΟ 6 ἢ8 


Εἰχι 

65 

Π01) ΥΘΒΓΓΙῚ 
δ. 

ΠΟΘΒΘ 

[ΘΙ ΡΟΓᾺἃ 

γ6] πιοιηθηΐᾷ 
αι 


ΡΆΓΟΥ 


ἈΓΚΓΙ6) 


ΟΥ̓ΜΕΤΆΠοΟλλλο 


ΤἈΆΥΓΆᾺΟΚ 


ΗΜΕρΡΆΟ 
ΟἸΙΜΕΝΟΥΝ 
ΟΥ̓ΝΕΆΘΟΝΓΕΟ 
Ε͵ΠΗΡΩΤῸΩΝ 


ΧΥΓΟΝ 


ἈΕΓΟΝΓΕΟ 


Ι“Ο 


ΕἸΕΝΤΏΌΧΡΟΝΩ 


ΤΟΥΤῸΩΩ 


ἈΠΠΙΟΙΚΆΘΙΟ ΓΆΝΕις 
“ΓΗΝΕΛΧΟΙΆΧΙΆΝ 


“ΓΟΥΊΗᾺΛ.: 


ΟἈΘΆΤΙἊΟΘΙΚβΡΙΘΕΙς 


ΕΙΠΤΙΕΙΝ 
λυ ΓΟΙς 


ΟΥ̓ΧΥΜΟΩΝ 


ΕΓ ΓΙΝ 


ΓΝΟΝΑΆΙ 
ΧΡΟΝΟΥῸ 
ΗΚΆΙΡΟΥΟ 


ΟΥῸ 
ΟἸΤΗΡ 


Ροβιμῦ 

Ιη 81:18 
ρΡοϊοβίδίο 
564 
ΔΟΟΙΡΙΘΙ ΙΒ 
γιγτιΐθη 
ΒΠΡΟΓΥ ΟΙΘηΤ6 
ΒΆΠΟΙΟ 
ΒΡΠΌΙ 

ΪΠ ΝΟ 

οἵ ΘΡῚΠΒ Ὠ}1}}} 
Γοβἴοα 

ι ΠΙΘΓΌΒΆΙΘΙῚ 
ΘΓ 1 ΟἸΒΙῺΪ 
᾿πἰἀθἃ 

οἵ ΒΔ Γ18 
οἵ τἰϑαι6 

ἃ αΠ 0} 11}}} 
[ΟΓΓΔΘ 

οἴ σααπὶ 866 
ἀἰχ ββοῖ 
νἀθηθι8 
0518 
οἰαναῖιϑ οβί 


οἴ πα}8 


Αείοσχυμι 1, ὅ -- 9. 


ΕΘΕΤῸ 
ΕΝΤΉΪΔΙΆ 
ΕΣ ΟΥΟΙᾺ 
χλλὰ 
ἈΗΜΥΈΟΘΑΙ 
ΑΥΝΆΜΙΝ 
ΕἸΤΕΆΘΟΝΤῸΟΣΝ 
“ΓΟΥΆΧΓΙΟΥ 
ΓΝΟ 
εφυμλς 
ΚΞἈΙΕΘΕΟΘΑΆΙΜἜΟΙ 
ΜΑΡΤΎΡΕΟ 
ΕΝΤΕΙΧΗΜΙ 
ΙΚΙΕΝΤΙΆΘΗ 
ΤΗΙοΥΔλιᾺ 
ΚἈΑΙΟΆΜΆΡΙΆ 
κῶς 
ΕΟΧΑΤΟΥ 
ΤΉΟΘΓΗΟΘ 
ΞΟ ΑΥΤΆ 
ΘΕΙΠ͵᾿ΟΝ 
ΕΧΘΤΟΝΤῸΝ 
λυ ΤῸΝ 
ΕΠΉΡΘΗ 
κὩ ΙΝ Φθλη 


ΒΙΒΟΟΡΙΐ 
ΘΙ. 

Δ Ὁ 0611}18 
ἸΡΒΟΓΊΠΙΩ 

οἴ οἵπὶ (οηογθηΐ 
ΠΣ: 10}}}}}} 
θιιηΐθ 

1110 

οἵ Θ600 
ὙΠ] 

ἄπο 
Δαβαςογιηΐ 
ΘΙ5 

1η ψοϑίρ 
ΑἸνἃ 

αι] 

οἴ αἰχογιηΐ 
ΜΠ 

5886] 
αᾳι14 

ΒίΔ [185 
ἈΒΡΙΟΙΘηἴροΑ 
1π 686] 111 
116 


ΠΕ 


ὙΠΘΆΔΧΕΕΝ 
ΑΥ̓ΤῸΝ 


ἈΠ ΟΤΝΟΡ ΘΆΛΜμοωΣ 


ἈΑΥ̓ΓῸῸΝ 


Ι(«( οσολ Τεμζοντεοηολ.. 


ΘΙΟΤΟΝΟΥΡΆΝΟΝ 


ΠΟΡΕΘΥΌΜΕΝΟΥ 
ΧΥΤΟΥ 

.ἸλΟΥῪ 
ἈΝΆΡΘΟ 

ἈΥῸ 
ΠΆΡΙΟΤΉΙΚΘΙΟΣΝ 
ἈΥΤΟΙΟ 
ΕΝΆΙΟΘΗΤΘΙ 
ἈΘΥΎΚΗ 


ΟἹ 


ΙΞἌΙΕΙΠΟΝ 
ἈΝΆΡΘΟ 
ΓΧΧΙΆΔΟΙΟΙ 
ΤῚ 
ΘΒΟΤΉΚΑΤΕ 
ΒΕΆΕΤΟΝΤΘΟ 


ΘΕΙΟσΤΟΝΟΥΝΟΝ 


ΟΥ̓ΤῸΘ 
ΟΙΓΩ 


10 


20) 


68] τροθρίαβ οϑβί 


ἃ ΨΟΙΚ 

1η ΘΔ 6]11Π| 

510 

γΘῃ]οΐ 

ααθιη ϑΠ] 0611Π| 
ν] ἀ6 {15 

Πππ|πὰ 

ΘιΙη!}6 1 


1ὴ ΘΔ 6]1Πὶ 


ἘΝ ΤῊΝ 


ΓΟΡΥΎΘΒΒῚ Β8ηΐ 
1ηὴ ΠΙΘΙΌΒΟΙ γΠηἃ 
8 Πηο0ηΐθ 

41 ἀἸΟΙ ΕΓ 

ΟἸν 6(] 

41 οϑί 

᾿τχίᾶ 

ΠΟΥ 58] 6 1 
ΒΑ ΔΠ 
ΠΔΌΘΩΒ 


τὴν 


ΕἸ οἵἷπὶ ᾿πἰγοϊβϑϑηΐ 


ἀϑορηάρογυηί 


1η ΒΙΡΘΙΙΟΓΆ 


Δοίογαπι 1, 9 --- 18. 


ΟἈΝΆΧΗΜΦΟΘΙΟ 
Ἀφύμων 
ΕἸΙΟσΤΌΝΟΥΝΟΝ 
ΟΥΤΟ 
ΕἈΧΕΥΘΕΓΆΙ 
ΟΝΤΡΟΤΙΙΟΝ 
βϑελοῖλοθε 

ΧΥ ΤῸΝ 
ΤΟΡΕΥΟΜΕΝΟΝ 
ΕἸσΣΤΟΝΟΥΝΟΝ 

ΟΤῈ 

ὙπτεοτΡροΥΎΆΝ 
ΘΙΟΙΕΡοΟΟΟλΥΜᾺ 
ἈΠΟΟΡΟΥῸ 
“ΤΟΥΚΆΑΧΟΎΥΜενου 
ελθῶνοςο 
ΟΕΘΟΤῚΝ 

ΕΓΓῪῸ 

ΙΆΗΜ 

σἈΚΚΆ ΤΟΥ 
ΕεΧΟΝ 

ΟΧΟΝ 


Ιζ( λιοταδιοηλθςε ᾿ 


ἈἈΜΝΝΕΒΗΟΆΟΝΝ 
ΕΙΟΤΟΎΤΤΕ βώωρον 


10] 

ΘΙδηΐ 

ΠΑ ὈΙΔηΘ6 5 
ρθίτι5. ΟΠ 81 
οἴ ΔΠῸ ΓΘᾺ5 

οἵ ΙΔΘΟΌΤΙΒ 

οἵ 108 1165 
ΡΠΠ]ΠΡιιΘ 

οἵ ΠΠΟΠΊΔΒ 
ὈΔΓΓΠΟΙΟΙ 618 
οἵ τπηΔίΓΠ 6 118 
Ἰδοοῦιι5. ΑΙ ΘΙ 
οἵ 5ηοη ΖΘ] οοκ 
οἵ Πι|Ὰ4Δ8 ἸδῸο0} ] 
ΗΙ 

ΟἸΠΟΒ 

ΟΥ̓δηΐ 

ΡΟΙΒΘν ΓΔηἴο 5 
{Πη8 111 08 


ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΙ 


οἴ Π]ΠΘΥΊθι18. 


οἵ 8718 
αιδὸ ἤξ πηδίοῦ 
1ῆ δι 


οὐ οἵαπὶ {ΥΓδίΓθιι5 


οΥ 
ΗΟΔΟΝΙ 


Ι(ΑΙ᾽ ΜΕΝΝΟΝ ΕΓ 


ΟΤΈΠΕΤΡΟΟ 
ΚἈΙΆΝΆΡΟΛΟ 
 “κκλκώκος 
ΙΞῇΞἷὝἜὝῈΠΘΟΆΝΝΗΟΝ 
φιλι Π͵ΙΟΚΝ 
2ωαοωϑθῴώμΆλο 
ΕἈΡθοΆΟΜΘος 
ΙΞ(ΆΙΜΆ ΓΤ ΟΘος 


Ἰυκ κΚΟΟΆ ἈΦλιου 

Ι«Ψ.λἂδἂδο! μΜῶοθνοζηλυτης 

Ι«Ἀ. ΙΟΥλλς Ιου ΒοΥ 
(ὐγτοι 


ΤΙ ΓΕΟ 
ΙΟΛΟΝΙ 


ΤΙ ΓΟ ς ΚᾺΡ [ἘΡΟΥΝΊΤΕς 
ΟΜΜΟ ΘΥΜ )΄.ΆΟ ΝΜ 


ΤῊΠΡΟΟΘΥΧΗ 


ΟΥ̓ΝΓΎΝΆΙΣΙΝ 


ΙΞἮαυ ΜΆΡΙΑΜ. 
ΤΉΜΡΙ 
ΤΟΥΥ 


ΚἈΙΟΥ Ντοισαλέλῴοις 


5118 

Ιη αἰοθαβ διιΐθηι 
1118 
ΒΌΓΡΘΉΒ,. 
ΡῬΟΘΙΓΙΙΒ 
1 ΠΊΘᾺ]Ὸ 
(ἸΒΟΡ.]ΟΤΊΙΠῚ 
Αἰχὶξ 
ΘΓΘΗΪ δι 6 η] 
τγθἃ 
ΥἸΓΟΓΊΙΠ 
5111} 
4148] ὀθηξι πη 
ΥΙΡΊΠ 

γι 
ΓΓΑΙΓΘΒ 
ορογίοθδί 
ἢ 16 ΓΙ 
ΒΟΓΙΡΓΠΓΆΠΙ 
᾿ς 
αιδ ργΘαΙ ΧΙ 
ΒΡΙΓΙ ΙΒ 
ΒΔ ΠΟΓΙΒ 
ῬΟΓ ΟΝ 
ἀν! 


Αὐἴοτυπι 1, [18 --- 16. 


λυ ΓΟΥ 


Ε ΝΜ ΔΕ ΤΆ. ΟσΉμερλις 


ΓΧΥΤΆΙΟ 
ἈΝΆΟΤΆΟΘ 
ΠΕΤΡΟΟ 
ΕἝ“μξεσοω 


ΓΟΝΜΆΘΗ ΓΓΟαλ)ν 


ΕΙΠΕΝ 
ΗΝΤῈ 
οΧΆΟΟ 
ἈΝΆΡΩΟΝ 
ΕἸ ΓΟΛΧΥ ΤῸ 
ΦΘΕΚΆΤΓΟΝ 
ΕἸΙΚΟΟΕιΙ 
δνΆρες 
ἈΆΘΧΦοι 
Ε.λει 
ΠπΠἈᾺΆΗΡΩΘΗΝΑΙ 
ΤΉῊἨΝΓΡΆΦΗΝ 
ΤΑΥ͂ ΤῊΝ 
ΗΝΤΤΡΟΘΙΙΤΕΝ 
ΤΟΙΝΝΑ. 
“ΤΟΆΓΙΟΝ 
ἈΙΧΟΤΌΜΑΆ ΓΤΓΟς 
Ξ)ΞἙἘ.λ. 


ἀ6 ᾿π48 ΠΕΡ οΥ ΔΑ. οἵ ποίιπι - Ι(«ΑΙΓΝΦΟΤῸΟΝ 


αι τ ΤΟΥΓΟΕΟΝΟΜΟΘΙΝΟΝΝ ἔἤδοίυα οϑί ΕΓΕΝΝΕΤΟ 

ἄυχ τ Ὁ ΔΗΓΟΥ οπιηΐθι18 ΠΆΟΙΝ 

βογαπι 4αΐ οοηργομβοπάοτιπι “ΓΟ ΟΟΥΝ ἈΔΆΆΒοΥςι. Ὴ ΠΥ} 21.111: “ΓΟΙΟΙΚΑ ΓΟΊΙΚουσοιν 
Ἰῃθϑαπη ΤΟΝΙΝ ΠΙΘΓ 8816 1) ΙΆΗΜ 

αι! ΟἽ ' 118 τἰ νοοΓο (ἰ[)ετε Ι«ἈῸῊΘΗΝΙΆ, 
(ὈΠΠΙΠΉΘΓΑΙΠΒ σαί ΙΚΑΟΓΗΡΙΘΙΜημεέμοςη ἈΡῸΓ ΤΟΧΟΩΣΡΙΟΝ 

ἸΠΊΘΓ ΠΟΒ ΕΝΝΗΜΙΝ 116 ΕΙΙΝΝΟ 

οἴ ΒΟΙΠΙ8. δύ ΙΚΑΙΘΆΆΧΧΕΝ ἸΡΒΟΓΌΙΩ ΓΗΙΔΙΛΑΥΤῸΝ 
ΒΟΙΘΙῚ ΤΟΝΙΚΆΗΡΟΝ 10 Ἰηρτιᾶ λιλλειςῶ 

ΤΩ ΠΙΒ[6ΓῚ] ΤΗΟΛΙΆΚΚΟΝΙΆΟΚ ΔΟΟΙἀαιηδο λολλλμᾷᾶλικ 
ἢ] ΟΠ ΓΑΥ ΓΗ τς Β00 68 ΕΟΥΪΕΟΤῚΙΝ 

Ηἰς ἰσία,. ὁ (γτοομ ΕΝΝΟΥΝ ΔΡῸΓ ΟΧΩΡΙΟΝ 

Δ ἰαι βῖν 1 ΕΙΓΗΟΆΙΓΟ ΒΔΠΘΊΠΠ1Β ἈὉὩΜΑΆΣΞΖῸΟΝ 

ἈΡΤΌΠῚ ΧΩΡΙΟΝ ΘΟΙΙΡίΠλ Θδί ΘἢΪΠὰ Ι ε ΓΡᾺΆΤΓΓΧΙΓᾺΡ 
ἀ6 τηργόθθ ΕἸ ΜΙΟΘΟΥ 11 ΠΌΓΟ ΕΝ ΕΙ λῶ 

ἰπἰ αι 8 ΤῊἨΟΘΆΔΙΗΚΙΧΟ ῬΒΔΙπιουαπι γΆλμων 

οἴ ΡὈΓΟΠΙΙΒ ΙΚΞἈἌἈΠΡΗΝΗΚΝ ἢαΐ ΓΕΝΝΗΘΗΊ Ο9 
ἴδοίια .ς ΓΕΘΝΝΟΜῸΟΘΟΙΝΝΟς ἈΘῸΣ ΠΕΙΛΥΆΙΟ 

ΟΥ̓ΘΡΕΠΪ ΕἈΧΙΚΗΓΕΝ 20 1ΠΠ|Ππι8 αυΓΟΥ 

ΤΠ] 6 1118 ΜΕΟΟς ἀοβοσίιιϑ ΘΕΡΗΜος 

οἱ αΠἔιιβα βιιηΐ ΚΑΙΘ ΣΕΧΥΘΗ οἴ ποη 8} ΙΨΧ{ΙΜΗΘΟΓΟ) 

ΟΠ ηἶἃ ΠΆΆΜΓΓΑ. απ] 1π]Δ 1 οῖ ΟΙΚΑΙΓΟΙΙΚΟῸΝ 
νἴβοοτα “ΤἈΟΙΙΆΆΧΝΑΆ. ἴπ 60 ΕΝΑΥ ΤῊ 

ΘΒ ΑΥΓΟῪ οἴ Θρ᾽βοορδίαπι Ι«ΑΙΓΓΗΙΝΕΊΤΠΙΕεκοιη. 


ὅ Ἀοΐοσυπι 1, 10 -- 30. 


|Π||5 

ΔΟΟΙρΡΙδΐ 

Ἀ]ΓῸΣ 

(ὐροτγίοί ΟΥΡῸ 
ΘΧ 115 4] σοηγνοηθγιηΐ 
ΠΟΌῚᾺ 

ΥἹῚΒ 

ΟἼΠΠ} 1Π ΟἹ] 
[ΟΠ ΡΟΙῸ 

Ϊη απὸ 
1π{18110 

οἵ ἀχπ ῖ 

ἸΠῖῸΓ ΠΟ 
ἀΟΒ ΠΙΙΒ 

ΠΟ ϑῖια 
ἸΠΟΙΡΙΘΙΒ 

ἃ θαρδβπιο 
ΟΠ ΔΠῺ1Β 
ἰβαιι6 ἴῃ ἀἸθτὰ 
0 Δαβιρ 
8 ΠΟΌΙΒ 

[ Ὁ}:} {5}}}} 
ΓΟΒΕΓΓΘΟΓΟΠΙΒ 
6108 


ΠΟΘΙ 


ΑΥΓΟῪ ΠΟΡΊΒΟΙΠῚ 
ἈἊΣΟΒΟΙ {ΠῚ11} 
ΕἼ ΕΡΟΟ 6Χ {8 
ΝΟΥ͂Ν ΕἸ Ηἰα 
ΤΟΟΝΟΥΝΟΘΆΘον ΓΟ ἀἰαῖκ 
ΗΜΊΙΝ βία! που η 
ἈΝΆΡΟΩΟΝ ἀτι08 
ΕΝΠΙΆΙΝΤ,ἪΙ ἸΟΒΌ}}ι 
ΧΡΟΝῸΟ) 11 ν ΑΓ 
ΕΝ ΘΟ) 10 ΑΓΒ ΌῦΔη 
ΕΙΟΗΆΘΕΝ αὰ! 
ΙΞ«ΙΕΣΗΆΘΕΝ ΟΟρ ΠΟΙ ΠδἴιΒ οϑί 
Εε Φ ΗΜΆΟΚς ᾿πβἴ8 
ΟΙΚΟ οἴ πη Π||8πὶ 
Ι΄ο ΕἸ ογδηΐοα 
ἈΡΣΆΜΟΝΟΘ ΑἸχογη 
ἈΤΙΟΤΓΟΥ ΒΆΠΤΙΟΜΑΤος {ι 
ΙΘΆΝΝΝΟΟΥ ἀοιηῖηο 
ΕΟ ΓΗΓΗΜΘΡΆᾺς 4] σου 8 πΟΒΙΪ 
ΠΟΆΝΕΆΗΙΜΜ φΦ θη 20 ΟΙΏΠΪΌ 
ἈΦ ΗΜΟῸΝ οϑίθηαθ 
ΜΑΡΤΥΡᾺ 416 πὶ 
ΤΗΟΛΣΧΙΝΑΟΎΓΔΟΟςΕ ως ΘΙΘΟΘΓῚΒ 
ΑΥΓΟῪΥῪ ΘΧ ΙΒ 
ΓΕΝΝΕΟΘΆ. ἀποθα8 


Αείοταπι 1, 20 --- 34. 


ΟὙΝΗΜΙΝ 
ΕΝᾺ 


ΤΟΥΤῸΝ 
Ιζ τούτων 


ἈΕΧΘΕΝΤῸΟΝΙ 
ΕΟΤΉΟΘΑΆΣΝ 
ἈγῸ 
ἸΩΘΗ φ 
ΤΟΝΙΚΑΆΟΥΜεδνον 
ΕἈΡΟΆΧΕΕΆΝ 
ος 
ΕἸΠΕΚΆΗΘΗ 
ἸΟΥΟΤῸΟ 
ΙΚΚἈΙΜΆΣΤΤΘΙΆΝ 


Ιζ αι ΠΠ βοςσδυζλμενοι 


ΕΙΤΟΝ 

ΟΥ 

ΙΚ«Ε 

ΞἈΡΔΙΟΓΝΩΟ ΤΑ 
ΠΆΝΤΩΝ 
ἈΝΆΔΛΟΙΣΟΝ 

ΟΝ 

ΕΞ 6 ΆΕ 5:0) 
ΕΚΤΤΟΥΤῸΟΝ 


ΤΟΝΑΥῸ 


{ΠῚ1ΠῚ ΕΝΝᾺΆ. 4 ἴῃ ἰρϑιιπὶ ΟΜΟΘΥΜΆΔΜΔΟΝ 


ΒΟΟΙΡΘΙΘ ἌΔΟΕΙΝ Β' πὰ} ΕΠΙΓΟΛΥ ΓΟ 
ΒΟΓΐΘΠῚ ΓΟΝΙΚΆΗΡΟΝ Εἴ [λοίιπ οϑὲ Ιζ αι ΕΓΕΝΝΕΕ ΓΟ 
ΤΩ ]ΒΓ6ΓῚ] ΓΗΟΔΛΔΙΔΚΟΝΙΔλε ΓΘΡΘπΐθ ἈΦ “6ο) 
ἢ 118 ΓἈΑΥΤῊΚ Ὧἀ6 σᾶ 6 1]0 . ΊΠΟΓ ΟΥὙΥΟΥΝΟΥ 
οἵ Δροβίο δι ΚΞΑΑΆΧΤΟΟΤΌΛΧΗΘΟ ΒΟΠΙΙΒ ΗΧΟΓς 
ἀδ αιιο ΕΣ ΗΟ νο]α ΟΟΟΤΤΕΡ 
ῬΓΔΘν υ]οδί5 δ ΤΠΆΡΘΒΗ. ΔΘ ΠΙΘΏΓΙΒ φΦφ ΕΡΟΜΕΝΗΘΟ 
1485 ΙΟΥΆΧΟ ΒΡ Πα 8 ΠΊΉΌΟΗΘΟ 
11 ΠΟΡΘΥΘΗΝΆΙ! 10 Ψ]ΟΙΘΠΠ5 ὴ ΕΒΕΙΌΧΟ 
1) ἸοσιιΠὶ ΘΟἸΙἸΓΟ ΓΟΝΊΓΟΤΠ]ΙοΟΝ οὗ ἸΏ} 16 01 ΚΑΟΘΙΧΗΡΩΟΟΘΟΝ 
ΒΊΠΙΠῚ ΓΟΜΝΊΔΆΔΙΟΝ ΟΠ ΠΘΠῚ ΟΆΧΆΟΝ 
Εἰ ἀραασγιηΐ Ιζ αι Εαλῶῦκλν (ἀομλιτὴ ΤΟΙΝΟΙΙΚΟΝΙ 
ΒΟΙΕΒ ΙΧ Η ΡΟγο Ὁ] ογδηΐ ΟὙῊ ΟἌΝ 
ΘΟΓΊΙΠῚ λΥΓῸΝ ΒΘ ἀθηΐοϑ ΙΞ«ῸΘΗΜΕΝΟΙ 
οἵ ΘΟ ΙΞἊΙΘΕΤΙΕΟΕΝ ΕΤ Δρρδιυιθγιηΐ Ιζ α) φΦϑθ ΠΟΛ 
ΒΟΓΒ ΟΙΛΗΡΟΟ ΘΒ λυ ΓΟΙΓΟ 
ΡΟ πη Π 181 ᾿ ΕἸΠΜΆΙΓΘΙΆΝ αἰ ν 1586 ΙΆΜΘΟΘΡΙΖΟΜΕΝ 5. 
οἵ ξοπηυμμθγαῖαβ Θϑὲς Ιζλι ΟΥμκατε ψΉβισθη ΠΠηρι86 ΓᾺΑΘΦΟΘΟΣ, 
ἀπὲ πη θοί ΜΕΊΆΔ.-ΓΟΩΟΝΟΕΙΝλεκα 90 86 1ρ}}18 ὠΟςΟΘΙΠΥβΡοΟς 
ΔΡΟΒΙΟΙΪΙΒ ΑΙΠΤΟΓΓΟΆΟΟΝΙ Β01{ διιΐθιῃ ΕΚΆΘΙΟΕΝΤΡΕ 
Ετὶ οὕ ΘΟΙΠΡΙΘΓΘΏΕΣ Ιζ αι ΕἸΝτωοσγνπληρογεθ, β1ΠΡ6Γ Πη01} ΠΒ Φ ΕΝᾺ. 
(168 ΤΗΝΗΜΘΡΆᾺΝ αΘΠ]4 116 ΕΙΧΛΧΟΓΟΝ 
Ροπίθοοϑίθα ΓΗΟΚΟΙΠΠΕΙΝΝ ΓΗ Ιζοστης ΘΟΓΙΠῚ ΑΥΓΓΟῸΝ 
ἀὐδηΐ ΗΟᾺΝ ΕΣ τορι δι [ΚἈΙΒΠΆΗΟΘΗΟλΝν 


γ) Αοίοχυπι 1, 24 --- 3. 4. 


ΕΣ το ρ Θἢ δϑυμΐ 

ὍΠΙΠΘΒ 

ΒΡ ΤΕ 

ΔΠΟΟ 

οἵ ΘΟ ΡΟ 

Ιοαμαι! 

4115 

ΠΟ ΠΝ 

5101 

ΒΡΙΓΓῸΝ 

ΒΔΠΟΓΙΒ 

ΠΕΡῚ: 

ΟΙΒ 
ΕΝ 
Εὐγδηΐ διυιίοιῃ 

ἴῃ. ΠΙΘΓ 5416 ΠῚ 

᾿πἀδο] 

μα} ΠΓῸΒ 

ΥἹ 

{Ππ|0Γ 8} 

ΟΧ ΟΠ] 


ΠΑΆΓΟΠΘ 


ααδθ βαηΐ 81} ΘΒ 610 


(ἰιπὶ διιΐδπι ἰδοία οββδοί 


ΝΟΧ 


Ιζ ,Ἰεπλησθηοκὶὰ 
ΠΆΝΤΕΟ 

ΤΝΟΕΟ 

ἈΓΙΟΥ 
ΚΑΟΗΡΣΆΝΤΟ 
ἈΆΛΧΕΙΝ 

ΕἸΤΈΡΑΙΟ 
ΓΧΆΦΘΘΟΆΙΟ 
καθώς 

ΓΟΤΙΤΙΝΝΆ. 
“ΤΟὌΟΆΧΓΙΟΝ 
Ελυλου 

ΧΥ ΓΟΙῸ 
ἈΠΓΟΦΡΘΘ ΓΙ Εσθαι 

ΟσΟΆΝ λε 

ΕΝΙΆΗΜ 
ἸΟΥΆΆΙΟΙ 

ΚΑ ΓΓΟΙΙΚΟΥΝΊΓΕς 
ἈΝΆΡΕΟ 
ΕὙΧΆΒΕΙΟ 
ἈἉΤΙΟΠΆΝΤΟΟΘ 
ΕΘΝΟΥῸ 
ΤΟΥΝΝΥΤΙΟ Γονουδον 
ΓΈΕΝΟΜΕΝΗΟΘΔΛΕ 
ΤῊἨΟΦώΝνΝΗΟ 


ἰδθς 
ΟΟΙρΙορδίδ ὑδὶ 
πὰ πι0 

θ[ οὐηΐιδᾷ οδῖ 
αι ἃ 

ΠΤ ΠΟ )1: 
{ππ|561561π|ὸ 
518 

᾿Π στιὰ 
Ἰοαιιοπίοϑ 


1105 


Θέ απ διιθπὶ 


ΟΠ ΘΒ 
οἵ ΓΑ ΌΔΗΓΙΕΤ 
(ἀἸοο ἴθ α 

ἃ Ἰν]Θ ΘΙ 
ΠΟΠΠΘ θο 8 
ΟΙΏΠΘΒ 

Ἢ 

5.1ηἴ 

αι! Ἰοαιμπι πηι} 
θ 186] 

οἴ ποιηοαο 
ΠΟΒ 


ΠΠῸΒΑΌΪΒ4 16 


Λοείοτιιπι 3, 4 --- 8. 


ΤΔΥΤΗΘ 


ΟΥ̓ΝΗΆΘΕΝ 


ΤΟΠΆΗΘΟΟ 

ΙΞΙΟ͵ὋΕΓ[ ΨΟΥΝΕΧΥΘΗ 
ΟΤῚ 

ΗΚΟΥῸΝ 

ΕεκΆΟ ΤΟςσ 
ΤῊ, Ιλ. 
ἈΧΆΧΕΚΤΩ 
ἈΧΧΟΥΝΤῸΩΝ 
ΧΥΤΩΝ 


ᾺἝ 
Εὐστς ΤἈΝΤΌΛΕ 


ΠΆΝΤΕΟ 
ΚἈΑΙΕΘΧΥΜΆΖΟΝ 
ἈΕΓΟΝΤΈῈΟΝ 
προολλληλουγς 
ΟΥ̓ΧΙΆΟΥ 
ΠΆΝΤΕΟ 

ΟΥΤῸΙ 

ΕἸΕΙΝ 
ΟΙΆΆΧΧΟΥΝΤΕΟ 
ΓΧΆΧΙΆΔΙΟΙ 
κυπῶς 

ΗΜΕιοα 
ΕΚΧΟΤῸΟΘ 


δι 1 πη5 
ῬΓΟΡΓΪ8 
πΠοΟϑίΓἃ 
Προ 


πη 4ιιἃ 


Π8ΔΠ] 5.115 


ΠΣ 41} 


οἴ π|66} 


οἵ ἢδΘ δ 86 

οἵ 41 ᾿πΠδϊδηΐξ 
ΤΠΘΒΟΡΟΓΔΙΏΪΔΠῚ 
110 θϑηη αΌΟΑΙΘ 


οἵ Θρρϑαοοίδηι 


ΡΟΠΓΠΠῚ 


οἵ 3.518) 


ῬῃγΥραπὶ α0η 6 
οἴ ρΑΠΡὮΥ Δ Πιὶ 


ΔΟΟΎΡΠΙΩ 
οἵ ρδΙΐΘ 5 
ΠΟΌΥ86 


ἈΚΟΥΟΌΟΜΕΝ 

ΤΉΪΔΙΆ. 

ΗΜΩΝ 
ΔΙΆΧΕΚΤΩ 
ΕΝΗ 
ΕΓΕΝΉΘΗΜΕΝ 
Τ͵ΙΆΡΘΟΙ 
ΚΆΑΙΜΗΜΔΟΙ 
ΙΞἈΙΕΧΆΜΙΤΆΙ 


ΟΓΟΙΘΒ 

οἴ ΔΙΔΌΘΒ 
ΔΙΙΠ.ῈΒ 
Ἰοᾳιοπἴθ8 
Θ08 
ΠΟΒΕΓΙΒ 
ΠΠΡῚ18 

ΤΠ] 8 9818 


46] 


ΙΚΚΡΗΤΕΟ 
ΙΚΑΙΆΡΑΚΟος 
ΙΚΟΥΌΟΜΕΙΝ 
ἈΛΧΑΆΑΟΥΝΊΓΟΥΝ 
ΑαΥΓΟῸῚΝ 
ΓἈΙΘΟΗΜΕΊΈΕβιεις 

ΓᾺΧΓΟλΙςο 
ΤΆἈΆΜΕΓΆΔΟΔΛ. 


ΤΟΥΘῪ 


Ι«Ὰ. ΟΙΙΚΆ ΓΟΙκουντες 10 δίμιιροθδῃηϊξ διΐθῃι (τι ΟΓΆΝΜ ΓΟΔΕ 


ΓΗΝΙΜΕΟΟΊΠ]οΟταμιλ. 


α86 Β6005 ογτθηθη ΗΟ ΙΚΑ ΓΑΚΥΎβημη. 


οἴ ΡΟΓΘΟΥΠϑηΐθ8 


ΓΟΙΊΔΗ] 


᾿υἀ861 ποατ6 


οὗ δΔάνθηδο 


ΟΠ ΘΒ 


οἱ ΘΟ Πα ΘΟ ΔηΪΕΓ 


ἸΟΥΔΟΆΝ ΓΕ 
Ι«Δ " Δ ΠΠΠΑλΟΙΆΑΝν. ἃ]18 
ΤΤΟΝΝΤΤΟΝ δι 4111 
Ι«Ι. ΓΗ ΝΝΆΟΙΆΑΟΙ ΠΠν )}}ἴτ 
ΦΡΥΓΙΆΝΤΕ αυ!άπαπι 
κα ΜΦΎύλιλη ναὶ 
ἈΜΓΥΤΙΤῸΟΝ 00 
ΙΞΨΑἹΓἌΜΘΡΗ 6586 
ΓΤΗΟΆΛΙΒΎΥΗΚΟ 20 ΑΙ] νϑ6͵Ὸ 
1Π1Π]1Δοηΐθς8 
Ι«Δ. ΟἹΕΤΙΠ Δ μόύτες ἀἰϊοοθδηΐ 
ΡΟΜΔΆΚΑΙΟΙ 418 
ΙΟΥΔΟΥ ΤῈ Πη5[0 
ΚΙΠΡΟΓΗΛῪ Το! ΓΘΡΙΘΙ 


Αοίοχυπι 2, 8 --- 18. 


ΠΆΝΤΕΟ 

ΚἈΑΙΔΙΉΗΤΤΟΡοΥ. 
Ἄλλος 
ΠρΡοοΆΧΛΧΟΝ 
ἈΕΓΟΝΊΤΕΟ 
ΤΙᾺΝ 

Θεαλοὶ 
ΤΟΥ ΤῸ 

ΕΙΝΆΙ 

ΤΈΡΟΙΔΘ 

ΧἈΑΘΥΆΖΟΝΤΤ ΘΟ 
ΕἌΕΓΟΝ 

ΟΤῚ 

ΓΆΘΥΙΚΟΥῸ 

ΜΕΜΕς ΓΟλμεμοι 


5. 

ΔΚ. Δι Π6 1} 
ΡΟΙΓΙΙΒ 
ὁὀηῖ πΠ4 60 ]η] 
Ἰαναν 
γ ΘΟ 
ΒΔ ΠῚ 
ῬΙΙΟΙ 
οἵ Ἰούπι15. οδὲ 
ΟΙΒ 

ΙΓ 


τι80] 


οἴ 11 ΠΑ] 8615 


ἢ]. 8816 Πὶ 
ΟἸΏΠΟΒ 

Ιος 

ΥΟὈΙΒ 
ΠΟΙΙ1ΠῚ 


Β11 


οἵ διιγ 15 ΡΟΓΟΙΡΙΐΘ 


νογῦδ ηϊθᾶ 
ΝΟΙ ΘΠ]ηὶ 

ΒΙοα ΝΟῸΒ 

νΟΒΠΠ]8[18 


}] 


10 


, ΕἹΟΙΝ 


ΤΆΘΕΙΟΔΛΕ 
ΤΠ ΕΤΡΟΟ 
ΟΥ̓ΝΤΟΙσεΝεκα 
ΕΠΉΡΕΝ 
ΤῊΗΝΜΦΩΏΝΗΝ 
λυ ΓΟῪ 
ΠΡΟΤΈΡΟΝ 
ΙΚἈΟΆΤΙ ἐςΡθϑεγσατο 
λΥῪ ΤΟΙΟ 


δόώδμιλρες 


ΟΥ̓ ἈΆΙΟΙ 
ΙΔ Ι ΚΑΟῸΟικουή τες 
ΆΗΜ 
ἈΤΤΆΝ ΕΓ ᾿ 
ΤΟΥΓΟ 
ὙΜΙΝ 
ΓΝΟΚΓΤΟΝ 
ΕςΤΓΟ}) 


Ι«λ. Ἑε'ἷμἹἼἴἌᾷῈῬ»» ΓΙΟλοοϑλαι 20 


ῬᾺΡ ΗΜ ἈΑΓΓΣΜΟΥ 


ΟΥγαρ 


ΟΟΥ̓́ΜΘΙΟ 
ὙΤΤΟΛΧΆΑΜΕΆΝΕται 


ΟΥ ΤῸ! 


πὰ 


ΘὈΤΊΪ δϑιιξ 
ὁππ 51} 
Ποτᾷ 
[γ8 
(16] 

ρῖ 
06 
[Ὁ1.}} 
αιιοα ἀϊοίιπι ἐδ 
ΡΟΓ ΡΓΟΡΒΘίδπι 
1010] 

Εἰ οὐ 
1 ΠΟΥΝΊΒΒΙΠῚΪΒ 
ἸΘὉι118 
(ΠΟΙ 
(ἀΟΠΊΪΠΙΙΒ 
ΟΠ ἀ8Π) 
(ὁ βρι αι πῖθὸ 
ΒΌΡΘΙ ΟἸΏΠ ΠῚ 
ΟΔΓΘΠῚ 
οἵ ργοϊοίδθιιη 
ΠΠΠ] 
νΟΒΕ 
οἱ ΠΠΙΔ6 


νο 5 


Ἀοίοσιηι 2, 18 --- 17. 


ΜΕΘΥΟΥΌΙΝ 
ΘΟΤΙΝΓΆᾺΡ 
ωρὰ 

ΤΡΙΤῊ 

ΤΉῊΘΗΜΕΡΆΟ 


λλλ 


ΤΟΥ ΤῸ 
ΕΟΤῚΝ 
ΤΟΘΙΡΗΜΕΝΟΝ 
Αι ΤΟΥ ΠΡΟΦῬΗτοΥ 
ΗΔ. 
Ιζ λιεςται 
ΕΝ ΤἈΙΟΘΟΧΆΤλις 
ΗΜΕΡΆΙΟ 
ἌἈΘΓΕΙ 
Ι«( 
βεκχεῳ 
ἈΠΟΤΟΥΤΙΝΟΝ 
ΘΤΠΤΤΆΘΑΆΝ 
ΟΆΡΚΑ 
ΙΚΞἌΔΤΤΡΟ «Ρητευύζουςγ 
ΟἸΥ̓ΊΟΙ 
ὙΜΩΝ 
ΚΑΙΟΘΥΓΆΤΈΕρΡες 
ΥΜΩΟΩΝ 


1 


Αοἴογπηπι 2, 17 --- 33. 


οἴ ᾿πνθη68 ΙΚΔΙΟΙΝΝΕΛΙΝ ΠΟΙ ζοι ἔι}}} ΝΆΤΙΝΟΥ 
γοβιΠ] ὙΥὙΜΟῸΟΝ 30] ΗΧΙΟΘΟ 
]ΒΊΟΠΘΒ ΟΡΆΟΘΘΙΟ ὁρηνθ οί ΜΕΤΆΟ Τρ ῳῴῳηςεται 
νἹἀοθιη ΟΥ̓́Ο ΜΙΆ. ἴῃ (ΘΠΟΌΓᾺΒ ΕΙΓΠΟΙ ΚΟΓΟΟ 
οἵ ΒΘΠΪΟΙῸΒ Ιζ λα. ΟΙΠΙ βεύντεῖοι οἴ 1 Ππ8 ΙΙ(διΗΟΘΆΑΗΝΙΗ 
ΒΟΠΊΠηΪΆ ΕΝΎῪΤΙΝΙΑΔ. ἴῃ ΒΔΠΘΊΠΘΙη ΕἸΙΟΔΆΙΜΜΆ. 
ΒΟΙΠΠΙΆΌΙΠΠΙΓ ΕΝΎῪΥΤΙΝΙΆ ϑησονται ρεβαιδπι νϑηϊΐ ΠΡΙΕΝ ΆΘΙΝ 
Ει αυϊάθηι ζλι ΓΕ (168 ΓΗΝΗΜΘΡΆᾺΝ 
ΒΌΡΘΙ ΒΕΓΝΟΒ πιθὸ ΕΠΠΠΓΓΟΥΟλουλουο. ἀομῃπὶ ΝῪ 
οἵ ΒΌΡΘΥ 8ΠΟΙ]]Δ5 ΠΙΘῸΒ ΙΚΔΙΕΤΙΤΙ ΓΑ. λουλλοῖμ 10 ΠΙΔΡΉΙΒ ΤΗΝΜΕΓΆΆΆΗΝ 
η αἸΘ 115 ΕΝΤΤΆΙΓΘΗΜΦΡΆΙις οἴ ῬΓΔΘΟΪΆΓΙΙΒ ΙΚΆΙΕΙΤΙ φᾶν Η 
1185 ΕΙ(Κ(ΕΙΝΝΑΙΟ οἱ οὐ Ι(ΔΙΕΟ ΤΆ. 
ΘΠ εἴδη ΕΙἸζΧΕΟ ΟΣ) ΟΙἸΔΠΙΒ ΤΆΟΚ 
ἄδ βρί σῖτα πῖθὸ ἈΤΙΟΤΤΟΥΤΙΝΟΜΟΥ αμυἰοαπιαιε ΟΟΕΘΆΝ 
οἵ ργοξοίδθιηϊξ ΙΚΞἌὭΤΠΠΡΟ «φῬητευςονυεῖ ᾿Πν ν ΠΏ ΕΤΤΠΚΑΆΘΟΗ ΤΆΣ 
ΕΓ ἀδῦ0ο ᾿ Ιζλιλο ςο) ΠΟΙΊΘΗ ΓΓΟΟΝΟΙΜΆΑ. 
ργοάϊρία ᾿ ΤΕΡΆΤΆ. ἀοιηΐπὶ ΚῪ 
Ϊη Ο86]10 ΕΝ ΓΟΟΥΝῸΟ) ΒΆΪΝῸΒ ΟΥΙ ΓσΟΟΘΗΟΚΓΕΊΓΆ. 
᾿ΒΙΒΙ1ΠῚ λιν ὦ δ Πε δνὰρβ ες 
οἵ βίρῃξ Ι(ἈΙΟΗΜΙΆ. ἰβί "6 ] 186 ΙΟΤΡΑΗΛΆΘΙΤΆ,! 
ΒΌΡΘΓ ΓΘΓΓΔΠῚ ΕἸΠ ΓΗ ΓΗ δια 16 ἈΙΚΚΟΥΟΛΕΟΓΆΙ 
ἀθογβιιπὶ Ι«λύῖ 6} νοΓθ8 ΤΟΥΟΛΧΟΓΟῪ-ς 
ΒΆΠΡΊΠΠΘΙΙ λΣΜΆ. ἤδθο ΤΟΥΤΓΟΥΟ 
οἵ ἰσῆθιῃη ΚΟ ΠΥΡ 1Π6Β ΠῚ ΙΝ 
οἵ νΔΡΟΓΘΠῚ ΙΚ(ΑΙΛΧΙΓΜΙΔΔ. ΠΆΖΟΓΘΙΙΠῚ ΤΟΝΝΆΖΩΡΆΙΟΝ 


γ ΙΓ πὶ 

ἃ (60 

(ἀοδ! σδίιΠ) 
1η ΥΟῚΒ 
να ΠΌῈ8 
οἴ ῥγΟΑρῚ 5 
οἵ 510 }}8 
ααδο 

ροἱ 

(615 

ΡΟΙ διπὶ 

1η πΊ6 (110 
γΘΒΓΓΙΠΠ) 
δου 

ΥΟΒ 

ΟἸΏΠΟΒ 
ΒΟ1{15 

Ππηὸ 
οομϑααο 
ΘΟΏΒ1110 

οἱ ρῥγονϊ ἀσηα 
46] 

σΘα ἢ) 
ΔΟΟΙΡΙΘἢἴ65 


ΡΟΙ ΠΊΔΠΙΒ 


13 


ἈΝΆΡΑ 
ἉΠΟΤΟΥΘῪ 


ἉΠΤΟΛλ Ελιγμενο, 


ΕἸΙΟΥΜΆΟΘ 
ἈΥΜΆΜΕΘΟΙΝ 
ΙΞ(ΑΙἸΤΈΡΆΟΙΝ 
ΚΑΙΘΟΘΉΗΜΙΟΙΟ 
ΟΙΟ 
ΕΠΟΙΗΟΘΕΝ 
ΟΘο 
ΔΟΛΥ ΤΟΥ 
ΕΜ ΕΟΟΩ 
ΜΩΝ 
Ιφ««αμπτϑῴςφς 
ὙΜΕΙΟ 
ΠΆΝ ΕΟ 
ΟΙΔΆΆ.ΤΕ 


ΓΓΟΥΤΟΝ 


ΤῊΗΩΡΙΟΜΕΝΗ 
ΚΟΥΧΗ 


ΙΚΞΑΤΡΟΓΝΝΩΌΟΘΙ 


ΤΟΥΘΥ 
ΕἸ ΔΛΟΤΤῸΝ 
ἋΔΟΕΕΟΝΤ ΤῈ 


ΆΧΕΘΙΡΩΟΝ 


ἸΠ]ΑΠΟΤῚΙΠῚ 
Δα ῇσοηῖοβ 
ΟΟΟΙ 5.8 
Θυθηι 
ἄοιι8 
ΒΒ (ΑΥ] 
ΒΟΪΥΘΠΒ 
ΡΟΓ ᾿ρ811ΠῚ 
(Ο]ΟΓ08 
1 ῸΓΠῚ 
ΡΓΟΡΙΟΓ αιοα 
ΠΟη οἴδΐ 
ῬΟΒΒ10116 
(6 1] 
11π|Π| 
αὉ 60 
1] αν] 6] 
Ὦ ΠΟ]! 
1} {ΠΠπ|π| 
ΡΓον ἀοῦδηι 
ἀπ] Π 11 
ΔΙ ΠὴΘ 
ΒΟΙΊΡΟΓΙ 


4118 


1} ἀἸΟΧΊΓΙΒ Π1ῸΙ18 


ἈσίΟΣΌΠΙ 3, 32 --- 25. 


ΔΝΝΟΜῸΟῸΝ 
ΙΗ] ΡΟσΠΤΗ 55ΆΝ Γες 
ἈΜΜΕΙΆΜΛΑΩΓΆΟ 


Ον 


ΟΘΟ 
ἈΝΕΟΤΉΟΘΕΝ 
ἈΥΌΛΧΟ 
δολΥ ΓΟῪ 
ΤἈΟΩΟΔΙΝΆΟΘ 
ΤΟΥΘΆΝΑΆΑΤΤΟΥ 
ἈΘΟΤῚ 
ΟΥ̓ΚΗΝ 
ἈΥΝΆΣΤΓΟΝ 
ΚΡΆΤΈΕΙΟΘΑΆΙ 
ΑΥΤΟΝ 
ὙΠΑΥΤΟΥ 
, ἈΛΜΕΝΓᾺΡ 
ἌΕΓΕΙ 
ΘΙΟΛΥΤΓῸΝ 
ΤΡΟΟΡΟΜΗΝ 


.ΓΟΝΙΚΝ 


ΘΕΝΩΤΠΠΙΟΝΜΜοΥ 
ἈΙΆΠΆΝΤΌΟΟΘ 
ΟΤῚ 

ΕΚ λα ΣΙ ΝΜ 


[...} 

αὖ Π0η 
ΟΟΙΏΠΊΟΥ͂ΘΔΓ 
ΡΙΓΟΡίθογΘἃ 
Ἰαοίδζιπι οβί 
ΟΟΓΥ ΠΊΘΙΙΩ 

οἵ ὀχ ταν] 
᾿Πηριιἃ πηθὰ 
ἸΠΒΌΡΘΥ 

Οἵ ΟΔΙῸ Πη168 

1 ΔὈΙ αν] 

Ϊῃ 806 

αι] 

ΠΟῸῚ ἀὀΓΘΙΙΠαΠΘΒ 
ΔΗΪΠΊΔΙῺ ΠΟΘΙ 
1) 1ΠΠΌΓΏΟ 
ΠΘαι6 ἀ8018 
Βδηῃοίατη [Π1ὴ 
ν 6 Γ6 


ΘΟΟΓΙΠΡΏΟΠΘΙΙ 


ἀοιοηβί Δ η511 ΤΠ] 


Υ]Δ8 
νἹδ6 
ΓΟΡΙΘν 8. Πη6 


Ἰδο {181 


18 


ΕΟΤῚΝ 
ΝΆΜΗ 
ολλαυϑὼ 
ἈΙΆΤΟΥ ΤΟ 
ΗΥ̓ΦΡΆΝΘΗ 
ΗΚἈΆΡΔΙΆΜΟΥ 
ΚΑΙΗΓΆΛΆΙΆΟλτο 
ΗΓΆΧΘΟΛΜΟΥ 
ΕΤῚ Δ 6 
ΙΚΞΑΙΗΘΆΡΣΜοΥ. 
ΚἈΑΤΆΘΚΗΝωςει 
ΕἸΤΕΆΙΤΙΔ. 
ΟΤῚ 


ΟΥΚΕΝΙΚΑΤΆλΝης 


ΤΗΝ ΎΧΗΝΜοΥ 
διολλουΥ 
ΟΥλελῴ)οειε 

“ΤΟΝΟΟΘΙΟΝΌΟοΥ 
ΔῈΝ 
δΆΦθο ΡᾺΝ 
ΘΓΙΝΟ)βιΙςολομοι 
ΟλΟΥγῸ 
Ζῷῴῃης 
πληρώσεαιομε 


εὐφροογνης 


οὐαὶ ἴδοιθ {π8ἃ 
ΜΙ 


ἔγδίγοϑ 

᾿Ιοοδί τ ἢ] 
(ΙΘΘΓΘ 

οατὴ Πάποϊὶδ 

δἰ νοϑ 

Ὧ6 ραίγγο ἢ ἃ 
ἀν! 

αυΐᾶ 

οἱ ἀοἴαποίιι5. 6ϑἱ 


οἱ Β6ρι {8 68 


οὐ οὕ Τ] ΟΠ ΘΉΓ1ΠῚ 


ΘΒ 

{51} 

ΔΡια ποΒ 
086116 

1 ἀἸ θη 


0 


40 Ῥγοΐοία ΘΥΓΡῸ 


Ου] Οϑ5οΐ 
οἵ ΒΟΙΘἢΒ 
4αι118ἃ 

11} 6] ΓΔ) 40 


ἱπΓαν]ΐ 


Αοίοσυμῃ 23, 3ὅ --- 80, 


ΜΕΤΑ: ΓογπγοςωσπἵεΥῦ 


δώναβρϑο 


ἈΆΘΆΦοι 

ΕΣΟΝ 

ΕἸΤΤΕΙΝ 
ΜΕΤΆΠΑΆΡΡΗοιας 
προουμᾶος 
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤγιαρχῪ 
Αλυειλ. 
ΟΤῚ 

ΚΕ ΤΕΧΘΥΤΉσε 
ΚΑΙΕΤΆΦΗ 
ΞᾷΟΑΙ,ΤΌΜΝΗΜιλ 
λΥ ΤΟΥ 

ΕΟΤῚΝ 
ΕΝΗΜΙΝ 

ἈΧΡΙ 
ΤΉΘΗΜΕΡΑΟ 
ΤΑΥΤΗΘ 


ΤΠροφητηοουν 


ὙΠΆΡΧΩΝ 
κλιθιλς 
ΟΤῚ ἑ 
οβικῳω 
ΟΜΟΟΕΟΝ 


ΟῚ] ΑΥΓῸ) Βιιϑο αν Δ)ΔὩΔὉΙΝΕΠ ΤΗΟΓΕΙ 


ἀοιιβ ΟΘΟ ὙΠῸ ΟΘΟο 
ὁχ {τισί ΕἸΙΚ(ΙΚΆΡΙΙΟΥ ΟἸΠΠ 5 ΟΥ 
ΤῊΣ ΤῊΗσοσφγοο ΟΠΉΠΟΒ ΙΤἈΝΤΕΟ 
ΟἾπ|8 ἈΚΥΓΓΟΥ ΠΟΒ ΗΜΕΙΓΟ 
5] ΒΟΙΓΔΙῸ ἈᾺΜΔΟΓΗΟΆΙ ΒΓΓΠΉΙΠΑ ΕΟΜΕΝ 
ΟΠ 5 ΠῚ ΤΟΝΧΙΝ [βίο 8 -- “Μ ἈΡΓΥΡΕΟςΟ 
οἵ Β0]ῸΓῸ Ι(.} [Ἐ|{Ό{Ά. ΘΕ] Ι ΟἌλ.! 1) Οχίογα ἸΡΊ (ΕΓ Ι ΗΕ 5ΙΆΟΥΝ 
ΒΕ 061: {ΠΓΟΒΊΗΙ ΕἸΤΙ ΓΟΥΘβονογ ἀεὶ ΤΟΥΘΥῪ 
ΟἿ λΥ ΤΟΥ 1... χα ίδίιβ γγω ΘΙ 
γον 8 ΡΟΕΙΛΔΟῸῸΝ οἵ γοργοηβδίοηοπι ΤΗΝ ΓΕΕΤΙΆΓΙεελιλ 
Ἰοοι {15 οδὲ ΕἈΔΧΆΉΗΟΓΕΝ ΒΡΙΓ ΙΒ Ο ΕΟΥΎΤΙΝΟ 
(δ γοϑ γΓο0ὴ 171Ε Ρ ΓΓΗςελνλετλεεωσς ΒΔ ΠΟΙ ΤΟΥΆΓΙΟΥ 
ΟὨΡΙΒΕ ΤΟΥΧΡΙΟΤΟΥ ΔΟΟΘΙΡΙΘΠΒ ἌΔΟΕΟΟΝ 
ΠΡ ΟΤῚ ἃ Ρᾶ [10 ΠἈΡΑΤΟΥΤΙβΡΕ 
πθαιο ἀογο οἵα ΘΓ ΟὙ ΚΕΝ ΚΑ λιρϑη οἰ π}} ΕἾ ΕΧΕΕΝ 
ΔΗΪΠΆ ΗΥ̓Υχ Η ἢος ΤΟΥΡΓΟ 
ΟἾ115 ἈΥΓΟΥ ἀπ ΤΟΑΟΡΟΝ 
ἴ ᾿Π]ΌΓΠΟ ΕΙΟΆΟΥ χιιοά πιῖηο ΟΝΥΝ 
ΠΘ4116 ΟΆΓῸ ΟΥΔΆΘΗΟΆΡΣ 20 ΨνῸ8 ὙΜΈΕΙΟ 
ΘΒ ἈΥΓΟΩΥ ἈΠ Πς ΒΕἈΕΤΙΕΊΆΑ, 
ὙΠ]: ΕΙ ΔῈΝ οἵ διι 118 ΙΚΞΙΙΚΟΥΕ ΓΆ. 
ΘΟΓΓΟΡΈΟΠΘΠΙ ὩἈΦθ ΟΡᾺΝ ΝΟ ΘΗ] τη (γγ ἈΡ 
Ημππο οἰ ρῸ Γ[ογτο ΜΟΥ͂Ν ἀαν!ὰ δ... 
1Ππόβιιηὶ ΓΤΟΝΙΝ ΔΒΟΘΠΕΑΙ ἈΝΕΒΗ 


14 Αοίοσιπι 2, 80 --- 34. 


1 686]08 
Π1Οἱζ διιίθπὴ 
1088 

ΑἸχὶ 

(ΟΠ ΠΙᾺ 
ἀΟΙΏΪΠΟ Πι00 
5666 

δα ἀΟΧΙΓΙΒ ΠΙΟῚΞ 
ἀοπθο 

ΟΠ 
ἸΠΙΠΏ]ΟΟΒ [108 
504 01} 
ΡΘάσπι {ΠΟΓῚΠ} 
ΠΙΠρΘηΘΓ ἸρΊῸΓ 
βοϊδΐ 

ΟΠΊΠ]Β 

ἀομμιι8 
ΒΓΑ] 

4118 

οἵ ἀΟΙΠΙ 1) 

οἵ σἢ ΓΙ Β[11Π| 
ΘΠ] 

ἄθι8 

[οοἱΐ 


ἢ ΠῸ 


1ὅ 


ΕἸΟΤΟΥΟΟΎΝοΥς 
ΕΓΕΙΔΕ 

ΧΥ ΤῸ 

ΕΙΤΤΕΝ 

ΟΚο. 
ΤΟ νκΟΜΟΥ 

ΚΆΘΟΥ 

ΕΚ α ΣΙΝ ΝΜ, 

ΘΕ ΟᾺΝ 

Θῳω 
“ΤΟΥ ΟΘΕΘιΙ Χορουσσου 
ὙΤΤΟΊΤΟΑΙΟΝ 
ΤΟΝΊΤΤΟΛΟΟΝ ΟοΥ 
διοοφαλώσοουν 

ΓΙΝώσΙΚΘΤῸ 

ΤΆ 

ΟΙΚΟΘΟ 

ΙΗΛ. 

ΟΤῚ 

ΙΚΆΙΚΝ 

ΙΚΞΟΧΝ 

λΧΥ ΤῸΝ 

ΟΘο 

ΕἸΤΤΟΙΗΟΘΕΝ 
ΤΟΥ͂ΤΟΝ 


᾿ἤθβαη 
4161 
νΟΒ 
ΟἸΠΟΙΠ ΧΙΒΙΙΒ 
Αιαἀϊθηίθβ διιίθηι 
ΟΟΠΡΈΠΟΙΙ δι ηΐ 
(ὍΓ(6 
οἱ ἀἸχουιηΐ 
δ(ἃ ΡΘΙΓΠῚ 
10 οἵ δΔ(4 σρίθγοβ 
ΔΡΟΒΙΟΪΟΒ 
αυἃ 
ΓΔΟΙΘΠ.Ι1Β 
ΥἹ ΓΙ 
ἔγδίγοϑ 
ΤΠ] 0 ΒΓ 16 
"0018 
ἈΘΙΓΙΒ δυΐθηὶ 


αἱ 


0 84 Π|05 


ῬΔΘΠΙΓΘΠ.1}1 
οἵ ὈδριΖοίαΓ 
πη ΠΒΑ 5416 
νΘΒΕ ΠῚ 


Ιῃ ΠΟΠΪΠΘ 


Δοίοτυπι 2, 84 --- 88. 


ΤΟῸΝΙΝΙ 
ΟΝ 
ΥΜΕΙΟ 
ΘΟΤΑΥΡΩΟΆΧΓΆΙ 
ΙΞΙ«ΤΙ|ΟΥΟΛΔΧΙΝΤΕΈΘΟΥ 
ΙΚΚΞΙΑ'ΓΗΝΥΓΗΘλΝ. 
ΤΉΚΆΡΔΙΆ 
ΙΚΆΙΕΙΤΤΟΝΙ 
ΠΡΟΟΤΌΝΠΕΤΡο 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΌΛΧΟΊΤΊονς 
ἈΙΤΟΟΤΟΧΟΥῸ 
ΤΊ 
ΠΟΙΗΘΟΟΜΕΝ 
ἈΝΆΡΕΟ 
ἈΛΘΧΦ ΟΙ 
ὙΊΤΟΔΙΣ ἈΤῈ 


ΠπΡΟΟλΥ ΓΟΥῸ 

ΜΕΤΆΝΟΗΟΚΧΤαι 

ΚἈΑΙΕΆΙΓΤΙΟΘΗΤῺ 

ΘΒΚΆΟΤΌΟ 
ΜΩΝ 

ΕΠ ΤΩΟΟΝΟΜ ΑΙ 


(ἀΟΙΙῺΗΙ 
1]16 81: 
ΟἸΓΙΒΕ 
[Π ΓΘΠΙΙΒΒΙΟΠΘΠῚ 
ΡΟΟΘΟΔΙΟΙΙΠῚ 
οἵ ΔΟΟΙΡΙΟΙΒ 
(ἀΟἸ 111} 
580 
ΒΡΙ 8 
ΥΟΘΙΒ. ΘΠ] 
οϑί 
ΓΟΡΓΟΙΪΒ510 
οἵ Π]}115 
ΥΘΒὨῚΒ 
οἵ Οπλῃῖ 18 
αι} ἰΙοη σα δι} 
ιοβουπηιαιῖι 
Δανοοδν Υ 
(ΟΠ Πι15 
Ἃο118 
ΠΟΒΙΘΓ 
ΑἸῈΝ ΘΕ18 ΠῚ 
ΥΘΓΌΙΒ 
Ρ]ΕΓΙ}15 


τοΒ ΟΠ αίι 5. οϑί 


10 


ΤΟΥΚΥ 
δῆ 

ΧΥῪ 
ΕἸΟΆΦΘΟΙΝ 
ἈΜΆΡΓΤΙΩΝ 
Κλ ΜΥ 600); 

ΤΉΝΑΩΡΑΆΙΆΝ 

ΤΟΥ ἉΓΙΟΥ 
ΠΝΟ 

ὙΜΙΝΓᾺΡ 
ΕΟΤῚΝ 
ΗΕΠΆΓΓΕΛΙΆ 


ΙΝ ΑΥΓΓΟΙΓ ΓΕ ΊΚοις 


ΜΩΝ 
ΙΚΔΠΤΆΟΙΝ 

ΤΟΙΟΘΘΙΟΜΆΚΡρΑ 
ΟΘΟΟΥΌΆΧΝ 


1} ΓΟ σι, δλολ οηται 


«ο 

ΟΘΟ 

ΗΜΟΩΝ 
ΤΈΡΟΙΟΤΕ 

ἈΟΓΟΙΟ 

ΠΠΆΙΟΟΙΝ 


ΔΙΕΜΑΆΑΡΤΥΡΆΑΤΟ 


οἵ ὀχουί 801 
1]: 
Β8 ᾽ν ΔΠ}1Πη] 
ἃ ΘΟΠΟΓΔΙΟΙΘ 
ρΓᾶν 
Ἰδίἃ 
ΠῚ φιάοπὶ 
ΘΟ ΠΙΟΥ 
ΓΟΟΙΡΙ οἴ 
10 ψνονθῈΠὶ 
ἘΠῚ 
ὈΔΡΕΖΑΙ βιπΐ 
ΕἾ δαϊθοῖδο βυηῖ 
αΪὸ 
1118 
δΠ]Π18 6 
4 8.51 {{18Δ πΙ}Π8ἃ 
ΕΥδιηῖ διιΐθη) 
δι ἰδίδητοβ 
20 ΔοΟΙΠηδ6 


ΔΡΟΒΙΟΪΟΓΕΠΙ 


ΚἈΑΙΤΠΆΡΕΚΆΛΘΙ 
ἈΕΓΩΝ 
ΟΟΘΗΤΘ 
ἈΠΟ ΓΗΟΓΕΝΘᾺς 
ΤΉΟΘΟΙΚΟΆΧΙΆΟ 
ΤἈΑΥΓΗΟΘ 


(διμενουν 


λΟΜΕΝΟΩ)ςΟ 
ἈΠΟΔΛΔΕΣΆΜΕΝΟΙ 
ΓΟΝΆΟΓΟΝ 
ΑΥΤΟΥ 
ΕἈΛΔΙΓΓΙΟΘΗΟΆΟΝ 
ζλι ΠῚΡῸ (σΕΤ͵ΤΈΕΈ θϑηςολ. 
ΤΗΗΜῈΕΡΆ. 

ΕΙ(ΙΝΗ 

ΥΥΧλι 
ΟΟ΄ΟΕΙΓΡΙΟΧΊΆΘΙι 
Η]ολΝ λα 
ΠΡΟΟΙΚἈΡ ΓΕίονητες 
ΤΗΔΛΙΔΛΆΧΗ 


᾿ΨΤΩΟΝΑΠΟΟσΤΟλω. 


οἵ οοιηπλι]οαοηι ΙἈΔΙΓ ΓΗ ΟΙΝΟΥΝ 1 


οἵ ΤΓΔΟΙΟΙΙ 
Ρ8Π15 


οἵ οὐ ΠΟ) 115 


ἈΑοϊοσυμα 3, 88 --- 42. 


Ξἷ2ἷ,᾿χκ᾿ΤΗΙΚ.ἈσλΟΟΕΙ 
ΤΟΥΆΡΓΟΥ 
ΙΚ«ᾺΧΙΓΓΆ.ΟΤΙ βοςευχαις 


Εδοίδ δϑβί διιΐθῃ) 
ΟΙΠἢΪ 
ΔΠΙΠΙΔΘ 
ἘΙΏΟΓ 
ΜΠ αἰιοαιιο 
ργοαϊ ρα 
οἵ βίσιιδ, 
ΠΟΙ Π]Π]Π]Ὰ 
ῬΟΙ ΤΏΔΠ10118 
ΔΡΟΒΙΟΪΟΤΠη 
Ποθαπί 
1η ΠΙΘΙ ΒΔ] ΟῚ 
Οπλη65 ϑδυίοιῃ 
4} οὐβἀθυδηΐ 
οΥδηΐ 
ΪΠ η11ΠῚ 
οἵ Πα θυ δηΐ 
ΟἸ}}18 
ΘΟΟΙΠΠ. Πη18 
Θ΄ ΡΟΘΒΘΒΒΙΟΙ ΘΒ 
οἵ Βα δ η [188 
νη ασρϑηΐ 
οἵ αἰν ἀουδηΐ 
1118 


ΟΠ ι18 


11 


Εἰγενιετολε 
ΠΆΘΗ 


ΥΥΧΗ 
ΟΕΒΟΟ 
ΠΡ ΟΝ 
ΓΕΡΆΤᾺ 
ΚΑΙΟΘΗΜΙᾺ 
ΟΥ̓ΜΙκρΡᾺ 
δ ΤωΝΧεαιρῶὼν 


ΤΟΟΜΑΙΠΤΟςΓ ΓΟλωθῶν 10 


ΕΓΙΝΟΝΤῸ 
ΕΝΙΆΗΜ 
Τ]λντεολε 
ΟἸΙΠΙΟΓΕΥΟΝΤΕς 
ΗΟΆΝ 
ΕΤΤΠ ΓΟΆΧΥ ΤῸ 
Ιζ(ΔΙΕΙΧΟΝ 
ἈἉΤΙΆΓΝΝΤᾺΆ. 
ΙΚΚοΟΙν"Ά. 
Ι(«Δ..'΄ ΓΑΙ ΦΤΉΜΜατα 
ΙΞΟ ΤἈΑΟΥΤΤΆΡ;Σεις 
ΕΤΤΙΤΠ;ΡΡΆΟΘΟΚΟΝ 
ΙΚΞἈἸΔΙΕΜΕΡΙΖΟΝ 
ἈΥΤᾺ. 
ΤΙΆΟΙΝ 


Ρτοα οἱ 
ΟΡῸΒ 


ΘΟΙαΐ 


ΟοἰΠάϊο υοαιθ 


ΡΟΙΒΟν ΓΑ Ὀδηΐ 
ἘΠΆΠΙΠΉΘΒ 

1) [6 ΠΊ}0}]0 
ἔγδηρθηΐθβ ααοαὰθ 
ΟἸΤῸ8 ἀΟΠΔΟΒ 
ῬΆΠΘΙη 

ΡΟΙΟΙΡΙο δηΐ 
ΟἸθυ 

οἰη} ἰδ {18 

οἵ ΒΡ ]]οἰ δία 
ΟΟΙᾺΙΒ 

ΙἸδιι δηΐοβ 

(θὰ πὶ 

οἵ Πα ηΐθ8 
σ᾽ ΓΔ ΠῚ 

8.1 ΠΠΙΝΘΓΒΙΙΩῚ 
ΡΟΡυΪυΙὴ 
Π)ομηηῖι5 δ }6 1] 
ΔαΙΟΙΘ δὶ 

411} 54}. ἤθγθηΐ 


οΟΙΠ416 


ἈΑείοσυπι ὃ, 48 --- 47. 


ΙΞΞΙΛ ΘΟΩΟΤΊΆΝΤΊΟ 
ΧΡΙᾺΝ 
ΕΙΧΕΝ 
ΙΚαϑημεραν γα 
ΙΗ Ρ ΟΟἸΚΆΡτερογητες 
ΟΜΟΘΥΜΆΔΜΔΟΝ 
ΕΝΤΤΩΤΕΡΟ 
ΚΑΦΟΝΤΈΕΟΓ͵ΓΕ 
ΙΚΞΚΑΤΤΟΙΚΟΝ 
ἈΡΤῸΝ 
ΜΕΤΕΆΛΆΙΜΕΆΝΟΝ 
ΤΡοφΦηο 
ΕΝΆἈΑΓΑΆΑΛΧΛΆΙΧΟΕΙ 
καλῷ ΕἈΧΟΤῊΓΙ 
ΚΆΡΔΟΧΟ 
ἈΜΝΟΥΝΤΈΕΟ 
ΤΟΝΘΝ 
ΚΞΑΙΕΧΟΝΤΕΟ 
ΧΆΡΙΝ 
ΠΡΟΟΟΆΟΝ 
ΤΟΝΆΆΔΛΟΝ 
»ΙΝ ΟἸ Ὁ 
ΤΡΟΟΕΘΤΊΘΘΙ 
ΤΟΥς ςσοθξομενογε 
ΙΞΑΘΗΜΕΡΆΝ 


οὐΟΪ 5186 
14 1π ἰρβίι ἁιἔθηι 
ΡΟΓΓΙΙΒ 

οἵ ΟΠ ΘΟ Ὰ 
ἀπο θυ δηῖ 
1} ΟΡ ]Έ1 
ἃ ΠΟΓΆΠ) 
ΟΥ̓ΆΓΟΠΙΒ 
ΠΟΙΆ] 

Εἰ αιάδῃι 
ΥἹΓ 

οἰδιιάιϊι 

Οχ πἴργῸ 
18 {118 

5180 

ἙΟΟΙΒΕ ΓΕΒ 
ΡΟΥΑ θα Γ 
1 ἢ) 
Ρομοθδιΐ 
(ΟΥ̓ ἀ1ὸ 

δα ΔΗ ΔΙὴ 
[ο}}}} 

(86 ΑΙ ΠΥ 
ΒΡΘΟΙΟΒ8ἃ 


ιὦ ροίο οί 


18 


ΓΗΕΙΚΙΚΆΗΟΙΆ. 


Εξη "ΤΟΥ ΓΟΔΕ 


ΠΕΓΡΟς 
Ι«ὩΙΆΝΝΝΗ ε 
ἈἊἈΜΝΜΙΘΕΒΆΙΝΝΟΝ 
ΕΙΓΤΓΟΙΕΡΟΝ 
ΕἸΠΓΗΝΟΡΡΆΝ 
ΤΗΓΠΠΟςΘΎ χης 
ΓΤΗΝΕΙΝΝΆΓΓΗΝ 
Ιζ λύγις 
ἈΝΗΡ 
ΧΟ ΧΟςΚς 
ΕΙ(Ι(ΟἹᾺΙΔΟ 
ΜΗΤΡΟς 
λυ ΓΟΥ 
ὙΠΆΡΧΟΝ 
ΕἈΛΟΓΆΖΕ ΓΟ 
ΟΝ 
ΕΤΊΙΊΘΟΥΝ 
ΙζἈ. ΘῈ ΜΕΡΆΝ 
ΠΡΟΓΓΗ ΝΝπΥυλην 
ΓΟΥΙΘΡΟΥ 
ΗΝ ΕΓΟΜΕΟΕΙΝΗΝ 
ΟΡΆΙΆΝ 
ΤΟΥΆΔΥΓΙΝ 


1υ 


20 


ΟἸΟΙΠΟΘΥ ΠΔἢ] 


ΕἈΘΒΗΜΟΟΥΝΗΝ 


Ὁ ποθ πα 1] ἈΡΆτων ΕἸσπορευομενι 


11} [ΟΠ Ϊ. ΠῚ 
ψι! 
ὁπ} νἹ Ιβϑοῖ 
24 4}}}} 
Οἵ 10] 18} 6] 
ΠΟΙ ΡΙ ΘΓ 8 
1Π[ΠῸ 6 
1 ΤΟΊ Ρ]Ὲ1}} 
τοραῦυδί 
ΟἸΘΠΙΟΒΥΠΔῺ) 
ΔΟΟΙΡΟΙῸ 
ἃ Ὁ ΟΙΒ 
Τ᾿ ΠΙΘῚΒ. Δ [6] 
ΡΟ ΙΒ 
1 ΟΠ] 
11 πὶ 10] 18} 6] 
ΑἸΧ 
ΓΟΒΡΙΟΘ 
1] ΠΟΪΒ 
(1 
ΓΟΡΟΧΙ 
ΘΟΒ 


ΒΡΟΓΆΠΒ 86 


ἈΑοιοχυπ 9, 41 --- 3, ὅ. 


ΕΙΟΓΟΙΕΡΟΝ 
ος 
ΕΙλΛῸὺΝ 
ΠΕΓΡΟΝ 
ΚΑΙ ΝΝΗΝ 
ΜΕΆΧΟΝΙΓΑ.Ο 
ΕΙΓΙΕΝΆΑᾺ,. 
ΕἸΟΓΟΙΕΡΟΝ 
ΠΗΠΡΟΩΤᾺΆ. 
ΘΕἈΘΗΜΟΟΎΥΝΝΗΝ 
ἊΔΟΚΕΙΝΙ 
ΠΆΡΑΥΓΟΩΝ 
ΤΕΝΙΟΆΧΟλΛΕ 
ΠΕΓΡΟΓΟ 
ΕΙΟΆΛΥΓΟΝ 
ΟΥ̓ΝΤΤΩΪΟΘΟΆΆΝΝΗ 
ΕΙΠΠΤΕΝΝ 
ΚΆΕΥΟΝ 
ΕΙΓΗΜΜΑΆςΟ 


()λε 


ΕἸΤΤΕΙΧΕΙΝ 


ΧΥ ΓΟΙῸ 
Προολόκων 


ΔΟΘΟΡΓΙΓΣΊΠ 

ΔΠαιΠα 

Δ Ὁ οἷ5 
1χΧ1} διιίοιη 

ΡΟΙΓΙΙΒ 

ΔΙΘΟΠΓΙΠῚ 

οἵ ΔΓ) 


01} οϑὲ τ 1 ἢ] 


αιοά δαίθπι ᾿ΌΘ60 


Ιοὸ 10] 
(ἰο 
ΠῚ ΠΟΙΏ]ΠΘ 
ΠἸΘΆιὶ 
ΟΣ 
ΠΆΖΟΙ ΔΘ] 
5006 
οἵ Δ} 00} 
ΕῚ δά ργοῃ θη [6 }}8 
Θ11ΠῚ 
ἀοχῖίογα 
ὨΙ8Πηῖ 
ΟΙοναν 
(Ομ δΕ1πὶ διιθιι 
(ΟἸ Δ ΠΓΙΔ1] διιηΐ 


ΠῚ 


19 


ἈΆΚΕΙΝ 

ΤΊ 

ΙΤἈΡΑΥ ΤῸΝ 

'ΠΕΝΔ 6 

πετροο. 
ἈΡΓΎΡΙΟΝ 
ΚΆΙΧΡΥΟΙΟΝ 
ΟΥ̓ΧΥΙΠΤΙΆΡΧΕΙΜΜοι 
ολεαχῶ 

ΤΟΥ ΤΌΟΘΟΙ 
ΛΩΜΙ 
ΕΝΤΩΟΝΟΜΑΤῚ 
Υ 

ΧΥ 

ΤΟΥ ΝΆΖΩωρΡΑΙΟΥ 
ΕΓΕΙΡΕ 
ΚΆΙΠΕΡΙΠΆΤΕΙ 


Ιζ αι ΤΙΧΟΣλΟ 


ἈΑΥΓΟΝ 
ΤΗΘΟΔΕΘΣΙΆΟ 
ΧΕΙΡοΟς 
ΗΓΕΙΡΕΝ 
ἈΡΆΧΡΗ μ,...λὲ 
ΕΟἸΤΕβΡΕΦΘΗῶλΝ 
ΧΥΓΟΥ 


Ι1υ 


20 


ΘΟ͵ΘΒΒῚ 

οἱ μἰδηΐδο 

οἴ ΘΧ] ]]ΘΠΒ 
βίου 

οἴ δι θι]αῦδῖ 
ΚΑΘ ΠᾺ 

οἵ 101} 
τη Οτπὶ 1118 
ἴῃ ΟΡ]. ΠῚ 
ΔΙ] Δ 8 

οὐ ΘΧῚ ]ΘΠ8 

οἵ σοι 8} 
(6 11ΠῚ 

οἱ νι 

ΘΙΠΠῚ 

ΟΠΠΪΒ 
ΡΟΡΙΠῈΕ 

Δ 1] Δ ηΓ6Πὶ 
οἵ Ἰδυπἀδηΐθπι 
ἀ611Π) 

Οὐ» οβοθ δηΐ διιΐθση 
ΘΠ 

αΙΟΠ 81 

10 


ΟΙδΐ 


Αεοἴοταπι 8, 5 --Ἰὸ. 


ΝΕ Ψ ΟΣ 9010 
κυ ΤἈ φΥρὰ 
ΚΑΙΕΣΑΆΆΧΟΜΜενος 
ΕΓΠΓΗ 
«Δ. ΠΠΟΡΙΘΤΤΆΎΓει 
ΧΡΩΝ 
Κ͵ὙΑΞΣΞΙΘΙΟΗΆΘΕΝ 
ΟΥΝΔΥ ΓΟΙῸ 
ΕΙΟΤΟΊΤΘΡΟΝ 
ΤΤΕΡΙΠΆΤΩΩΝ 
ΙφΪζἶἷᾶ͵ΑΔΑΧΟΜΕΙΝοςε 
Ι«ΔΙΔΙΝΜΜΟῸΝ 
ΤΟΙΝΘΝ 
Ιζ ΙΕ! ΔῈ Ν 
ΧΥ ΤῸΝ 
ΤᾺ. 
ΟἌΔΛΣΟΙς 
ΠΘΕΡΙΠΆΓΤΟΥΝΊΤᾺ 
“ΟΝ ΟΥΝΤᾺ 
ΤΟΝΘΝ 
ΕἸΤΕΓΙΙΝΟ οΟΙίοντε 
λΧΥΓῸΝ 


. ΟἽΤΙ 


ΟΥΓΟς 
ΗΝ 


αι Ο ΓΟΒΡΟΠΑ ΙΕ ἈΤΙΘΚΡΙΝΆ ΓΟ 


81 ΘΙΘΙΟΒΥ ΔΙῚ 1ΠβΟς ΤῪημνελεημοσυμη. δά ροριΠὰπὶ ΠΡΟΓΓΟΝΆΆΔΧΟΝ 

βοάθθδί ΙζΑ ΘΗΜΟΕΟΝΝΟΟ ν ἈΝΆΡΕΟ 

δ ΒρΘΟΙΟΒΆΙΩ ΕΠ ΓΓΗΟΌΡΑΙΑ. ΒΓΑ ΠΟ] 86 ἸΟΤΡΆΑΗΛΙΤΆΙ 

Ροτγίδπι ΤΥ ΧΗ αιΠὰ ΤΙ 

[θη}}} ΤΟΥΤΕΡΟΥ Δ ΠῚ ΓΔΙΏΪΗΙ ΘΑΥΜΆΖΕΤΆΙ 
[Ὁ ΤΌΡΙΘΕ ϑιι ζλι ΕἸΤΆΗΘΟΘΗΟΆΙΝΝ 5500}6γ βίο ΕἸ ΓΟΥ ΓΟ 

ΒΓΠΡΟΓΘ ΘΑΜΒΟΥΟ 8Π| ΠΟὈΪΒ ΠΉΜΙΝ 

οἵ Δα] γα 0 πὸ Ι(ΨΖἷκ͵ἼἹΑΕΙΝΟΊΤΊΆΟΘ)ς ᾳφιὰ ΤΙ 

ἴῃ ὁ0 ᾳιοᾶ «ρὲ ΕἸ ΓΟΣΟΥ Ν Κεβηκοτὶ 10 ᾿ τ ΠᾺ1Π|8 ἈΙΓΕΝΙΖΕ ΤΆ. 

οἰ ἈΥΤῸ) 4851 ΠΟΒΙΓα ΟὐΟΙΔΟΙΣΛ. 
“ΓΤ ηθηΐθη) δαΐθπὶ | ζ ΡΑΓΟΥΝΤΤΌΟΣΔΟΘ γί γί λΥΝΆΜΘΙ 

60 ΑΥΓΟῪΥ 81 μΙοἴαῖο ΗΘΥΌΕΒΙΆ. 

7 ὙΠ} ΓΟΝΊΤΕΤΤΡΟΝ ΤΟΟΟΓΘΏΙΒ ΤΓΕΙΤΠΟΙΗΙΚΟΟΚΟΕΙΝ 

οἵ ἸΟΠΙΔΠΠΟΘΙῚ ΙΞὡ'α ἸΟΆΝΝΗΝ ΔΙ θΌ]ΆΓΕ ΤΟΥΠΘΡΙΠΆΣΤΕιν 

ΠΟΠΟΙΓΓΙΐ ΟὙΝΕΘΆΡΑΜΕΝ ΠΤην ΤΟΥ͂ΤΟΝ, 

δ 605 ΠΡΟΟΛΧΥΤΓΟΥῸ [οι ()ὸς 

ΟἸΪΒ ΠᾺΟ ἈΌΓΔ]ΙΆΠῚ ἈΒΡΆΧΜ 

ΡοΟρα] 8 ΟΆΛΟΟΚΝ οἱ ἰβᾶδο Ι« Ιλ λΚ 

ἴῃ ρογ απ ΕἸΤΙ ΤΗΟΓ ΓΟΆᾺΆ. 20 οἱ Ιδοὺ} “-"οαοΤλςῶὺξκ 

4111 γοσϑίῃ Γ ΤΗΙΚΧΑΆΟΥΜΟΘΝΗΗ ἄθιιβ ΟΘΟ 

ΒΟΪΟΙΠΟΙΪΒ σΟἈΟΜΩΟΩΝΟΟ ρῬδίγι πὶ ΤΟΝΤΙΡΩΝ 

ὄπηὶ Δα] γδοθ ΕἸΚΘΆΜΒΕΒΟΙ ΠΟΒΙΓΟΓΙΠΩ ΗΜΟΩΝ 
ὙΙάθηβ διΐθιῃ Εε δῶν ἌῪδε σ]οσιἤοαν! ΕἈΛΟΣΆΟΘΕΝ 

ΡΘΙΓΙΙΒ ΤΠΕΊΤΡΟΟ. ῬΌΘΓΙΠῚ ΓΟΝΙΤΆ..Δ Ἃ. 


40 Αοἴοσαπι 8, 10 --- 18. 


Β.ΠΠῚ 
ἸΠ6ΒΠΠῚ 

ὙΠ 00} 

ΥΟΙΒ αυ] ἀθτὰ 
{ΓΔ 115}15 
1 {π|16}}Π| 
οἵ ΔΌΠΟΟΔΘΙΒ 
Θ11ΠῚ 

Δ 16 [8.0]61} 
ΡΠδῇ 

ΟΠ ΚΠ οᾶγοΐ 
1116 
ΠῚ} ) 167 τ 
ΟΒ ΥΘ6ΓῸ 
ΒΔΠΟΙΠῚ 

οἵ ᾿511π| 
ΠΡ ἃ {8 

οἵ Πη)8Δ 018 

ΡΟ 518 
ΓΙῸ 
ΠΟΙ] ΟΙ ἀ8Πὶ 
ΨΊΨΘΓΘ 

οἱ ἀοηϑῦῖ 


ΨΟΘΙΒ 


ῬΓΙΠΟΙΡΘΠῚ διιθ τὴ 


21 


λΥ ΤΟΥ 

"Ν 

ΟΝ 

ΥΜΘΙΟΜΕΝ 
ΠΆΡΘΔΟΩΚΑΤΕ 
ΕἸΟΚΡΙΤΉΡΙΟΝ 
ΚἈΑΙΗΡΝΗΟΆΟΘΑΙ 
ἈΥΤῸΝ 
ΚΑΓΓΑΙΤΡΟΟΟΤΠΟΝ 
ΠΙΆΆΤΤΟΥ 
ΚΡΙΝΆΝΤΟΟ 
ΘΚΙΝΟΥ 
ἈΤΤΟΧΥΈΕΙΝ 


Ὑ Μϑιολϑ 


ΤΟΝΆΓΙΟΝ 
ΙΞ Δ ΓΆΙΟΝ, 
ΗἩΡΝΗΟΘΆΟΘΘΕ 
ΙΞῈἩΑ͂ἹΜΆΆΧΛΧΟΝΙ 
ΗΤῊΟΘΛΆΔΟΘΑΆΙ 
ἈΝΆΡΑΆ 

φΦονβϑὰ 

ΖΗΝ 
ΚἈΙΧΆΡΙΟΘΗΝαι 
ΥΜΙΝ. 


ΓΟΝΑΘΆΡΧΗΓΟΝ 


1υ 


γἱδ6 
ΠΟΥ͂ ΘΟ 5115 
4.6] 

ἄδιιϑ 
Βιιϑοιία νι 
ἃ, ΠΠΟΤῸ]1Β 
ΟἸΠΠΠ5 

ΠΟΒ 

ἰοβϑίθϑ 
ΒΈΠΗΙΙΒ 

οὕ ἴὴ Πα6 
ΠΟΙΏ]Ώ18 
6118 

μη Ὸ 

4.16 Π] 

γΊ6 6185 

οἱ ποβίϊβο 
ἵν 1}}} 1 ΠΡ Δ 41’ 
ΠΟΠΊΘη 

6115 

οἱ 65 
4τι88 ΡΟΣ ΘΌΓῚ 
αἀραϊΐ 

6] 


πίθον θη 


οίοσυπι 8, 18 ---Ἰθ. 


ΤΗΟΖΩΗΘ 
ἈΤΤΕΙΚΤΊΙΝΆΤΕ 
ΟΝ 
ΟΘο 
ΗΓΘΙΡΕΝ 
ΕκνΝΕκρῶν 
ΟΥ̓ 
ΗΜΕΙΟ 
ΜΆᾺΡΤΎΡΘΟ. 
ΕΟΜΕΝ 
ΙΞΑΙΕΤΤΙ ΤΉΤΤΠΙετι 
ΤΟΥΟΝΟΜΆΤῸΟς 
ἈΥΤΟΥ. 
ΤΟΥ ΤῸΝ 
ΟΝ 
ΘΕΟΩΡΙΤΆΙ 
ΙΞἈΙΟΙΆ ΤῈ 
ΕΟΤΈρεώσενΝ 
ΤΟΟΝΟΜΆᾺΑΆ 
λΥ ΓΟῪ 
ΙΞἈΙΗΠΙΟΤῚΟ 
ΗΔΟΛΥ ΤΟΥ 
6 λώκεν 
ΑΥ ΤῸ) 
ΤΉῊΝΟΛΟΙΚἈΗΡΙΆᾺ 


᾿δς 
1} ΓΟΙΒΡΟ ΟΕ 
ΟΠ 11} 
ΥΟΒΙΓΕΠῚΙ 
Εἰ πῆς 
ΥἹ 
{6 8 
ΒΟῸ 


ἃ 


ΡῈ ᾿σῃΟ ΔΗ Π181 


ΟΟἾΒΕΒ 

Ιου 

οἴ Ρ.]ΠΕΙ͂ΡΟΝ 
ΥΘΒΙΓΙ 


ΤΠ)οῖ15 ατ(6}} 


ψιδο ργα θη αν} 


ΡΟΙ ΟΝ 
ΘῈ} 111} 
Ἀὴ}ΟΥΘΓΆΤΊΜΙ 
ρὰΠ 

ΟἸ Ἰδέ 
Β{ΠΠ}} 
9 ] ον 

516 


ῬΔΟΙΙΓΘΠΆΪΠ1 ΟΥΡῸ 


22 


ΤἈΥ ΤῊΝ 
ἈΤΠΕΝΆΝΤῚ 
ΠΆΝΤΩΝ 

ΥΜΟΩΝ 
ζ ΧΙ ΝΜΥΝ 
ἈΝΆΡΘΟ 
ἈΔλελφΦοι 
ΟΙΆΣ. 

ΟΤῚ 
ΙΚΞΚἈ ΓΑΆΓΝΟΙΆΝ 
ΕΠΡΆΞΣΑΤΕ 

ΦΟΊΤΕΡ 

ΚἈΑΙΟΙΆΡΧΟΝΓες 
μΜΟΩΝ 
ΝΧΕΘΟ 

ἈΧΠΡΟΚΑΧΓΗΓΓΙΆΟ, 

ἈὉΧΟΤΟΜΆΓΟΟΣ 
ΠΆΝΤΩΝ 

ΤΩΜΝΜΠΙΡΟΦΗ ΤΩΝ 


Π͵ΆΟΘΙΝ 2 


ΤΟΝΧΝ 
ΧΥΓΟΥ 
ΕΠΆΗΡΩΟΘΕΝ 
ΟΥ̓́Τ Ο 
Ἴετ: ΧΙΜΟΗΟΆΣΤΈΕΟΥ. 


οἵ τον }}}}} 
εὖ ἀοἸ Δ ΠΣ 
ΥΟΝΓΓᾺ 
μνεοΘοδίᾷ 

π 6} 
ΧΟ 19. 81}}}: 
[ΟΠ ΟΓᾺ 
ΓΟ ΘΓ] 
ΥΟῚΒ 

ἃ ΟΟΠΒΡΘΟΕΙ 
ἀομ ηὶ 


οἵ π]βου 


ΚἈΑΙΘΤΙΟΤΡΕΥΆᾺΤ) 
ΕΙΟΤῸ ΘΣἈΛΧΙΦϑηνς 
ΥΜΩΝ 
ΤἈΘΆΑΜΑΆΡΤΙΆΟ 
ΟΠ ΟΧΝ 
ΕἌΘΦΟΙΝ 

ΚΆΡΟΙ 
Ἀναγυξεῶςο 
Υ̓ΜΙΝΙ 
ἈΠΟΠΡΟΟΘΌΠΟΥ 
κῪ 

ΚἈΑΙΆΤΟΟ ΓΙΆΗ 


ε 
ψι] ρμγϑ θα Ἰβε λζιΕ οϑί ΤΟΙΝΜΙΠ Ρ ΟΙΚΟΧΙΡΙΕΜ 


γΟἾ]5 

ΟΠ γΙδίι 

1 Β11}} 

{6 ἢ} 

ΟΡοΟΥΟΙ 

ὁδόϊ αἴθ] 
ΓΟΟΙΡΟΙ 

τϑατι6 Δα [Ὠ μοΓι πὴ 
ΤΌΒΠΓΙΠΟΠΘΙ 
ΟΠ] ΠΠῚ 

αι Ἰοσιι15. Θδὲ 


(ἰοιι5 


Λλαοιότγαπι 8, 10 -- Ἰ. 


ΜΟΝ 


ΜΙΝ 

ΧΗΝΜ 

"ΝΜ 

ΟΝ 

Ἀ6ΕΙ 
ΟὙΥΝΟΝΜΕΝ 
ἈΘΣΆΧΟΘΑΆΙ 
ἈΧΡΙΧΡΟΝΩΝ 
ἈΠΟΙΑ ΓΆΟσΤλεειωςε 
ΠΆΝΤΩΝ 
ΟΝΕΘΆΆΆΗΟΘΟΕΝ 
ΟΘο 


ῬΘΙ 8 
ΟΠ} 1111} 
ΒΘΠΟΙΟΓΙΠῺΏ 
ἃ ΒΆΘΟ01]0 
ΘΙ1ΟΤῚΙΠῚ 
ῬΓΟΙΘΙΔΓΙΗΙ 

ΔΙοΒβοΒ χυϊάθιη 
ΕἸχῚ 
δ ῬΔΙΓΘΒ 
ΥΟΒΠῸΒ 
αι 
ΡῬΓΟΐΔΙΩ 
νΟὈΙΒ 
Βιβοιίαν! 
(ΟΠ ΠΕΒ 
ἄθι8 
ΠΟΒΙΘΓ 
αἀ6 {γΔ|1015 
ΥΘΘΙΓΙΒ 
[ἈΠ] ΌΆΠῚ Π16 
᾿ΡΘ0Π) 


ΔΌΓ Θ6Ε15 


ΒΘΟΌΠΑ ΠῚ ΟἹ 18 


αι θοι γα 


Ἰοοιιῖαβ Ποῖ 


ΙΔΧΟΤΟΜΆΨΓΟΟΘ 


ΤΙᾺΜΓΟΝ αὶ δι θη 
ΓΟΩΟΟΝΆΓΙΟΝ ΟΠ]ΠΪ8 
ΤΟΝ .-ΆΙΔΙΟΣΝΝΟΟ. κδηΐπιδ 
ΑΥΓΟΥ 4 ΘΟΙΠΏΠ16 

ΠΡΟΦΗΤΟΩΝ ποη Δα Ιο τὴς 

ΦΟΟΉΟΜΕΝ ΡΙ οί ΠῚ 

ΕΙΤΤΙΕΝ 1ΠΠπππὴ 
ΠΡΟΟΤΟΥΌΟΠρας ΟΧΙΘΙ ΤΠ ΌΙΓΕ 
ὙΜῸΟῸΩῸΝ 10. ἀ8 ρομιο 

ΟἽΙ ΕἾ Ομ Π685 διι6] 

ΠΡΟΦΗΤῊΝ ΡΓοΐδο 
ὙΜΙΝ ἃ ΒΒΙΉ0}6] 
ἈΝ ΑΟΤΗΟΘΙ θ΄ θΓῸ ΟΥΑΙΠΘΏΣ 
κο αι ]ου τη 86 
ΟΘΟο Ἰοοι βυπί 
ΗΜΟΝ οἱ Δαπιιπ νθγαηΐ 

εκ τωνλλθλς ἀΐο 
ὙΜΟΩῸΟΝ ἰϑίοϑ 

ΟΘΟΟΟΕΘΜΘ6 20 Ὗοβ 
λαΥΓΟΥῪ 6515 
ἈΙΚΟΥΘΟΘΟΘΘΕ 811] 

ΙΞΞΙΨΆ ΤἈΠΠ͵ΆΙΜΤὌΤΑ. ΡΓΟΙΟΙΓΙ ΠῚ 
ΟΟΛΧΆΑΆΟΝ οἵ φαϑίδιῃθηῇ 
ἈἉΔΗΟΘΗ αιιοά 


Δα νο8 


Δοίοσιπι 8, 21--.28. 


ΠΡΟΟΥ͂ΜΆΟ 
ΟΤΆΙΔΕ 

ΤΆΧΟΣ 

ΥΥΧΗ 

ΗΤΊΙΟΆΧΝ 

ΜΗἈΧΚΟΥΌΘΗ 
“ΓΟΥΤΙΡΟΦΗΤΟΥ 

ΕΚΙΝΟΥ 

Ε 5 ΟἈΟϑρευθϑηςετὶ 

ΕἸ ΟΥΆΛΟΥ 
{Κλ ΠΆΝΤΕΟΔΕ 

ΟἸΙπΠΡοφητλι 
ἈἉ]ΓΟΟΆΜΟΥΗᾺ 

Ι«Δ.!Ι ΓΟΟΝΙζ λόϑέεσξης 

ΟΟΟΙ 

ΕἈΆΔΧΗΟΘΆΝ 

Ι«λυ ΙΚ ΑΙ ΓΤΗΓΓΙΆΧΔΛ. 
ΤἈΘΗΜΕρβΡΑΟ 


᾿ ἌΧΥΤᾺΚΝ 


ΜΕΙΟ 

ΕὙΤῈ 

ΟΙΥΤΟΙ 
ΤΩΝΠΡΟΦΗ ΓΟ, 
Ι«,ὧχΓηΗσλιλόϑηκης 
ΗΟ 


84 


ἈΑοίογυπι 8, 35 -- 4, 8. 


ἀἸβροβιμΐ ἈΙΕΘΕΤῸ Πμοφαομεθυ8 ἀπΐοιη λ ἈΟΥΝΤΎΟΟΝ.Ε 

ἄθιι5 ΟΘο 1118 ΑΥΓῸΩῸΝ 

ἃ ρδίγεν ΠΡΟΟΤΟΥΌΟΊΙβλς 81 Ρορα]ιπὶ ΠΡΟΟΤΟΝΆΛΟΝ 

ΝΘΒΙΓΟΒ ὙΜΟῸΝ δος ΤΑἈΥΓᾺΆ. 

ἀἸσ ἢ ἈἊἈΦΓΟῸΝ ΝΣ ΤΆἈΆΡΗΜΜΝΕΥΨΆΑ. 

ἃ ΔΌΓΔΠ Δ ΠῚ ΤΠΡΡΟΘΟΆΒΡΆΑΆΧΜ ΔΑΒΕΠΓογι ΕἸΤΕΓΟ ΓΗΟΆΟΝ 

οἵ ΒΘΙΏΪΗΙ ἔιπο Ιζ(. Εμτωνεπερματιού ΟἿ5 ἈΑΥΓΟΙΟ 

ΠΣ ΠΧ ΠΕ} ΕἸΝΘΥῪΥ ἈΟΙΓΉϑησονταν, βδοθ ]οἴοα ΟΙἸΪΕ ΡεΙςο 

ΘΙ Β ΤΤΊΧΟΟΛΣΙ οἴ ΡΙΓΒΟΡΟΒΙΓΙΒ ΚΑΙΟΓΤΓΡΆΓΓΗΙῸΟς 

ρϑίνδο ἈΜΙΙΆΓΓΡΙΆΙ 10. {6 }}}} ΤΟΥΕΡΟΥ 

[οΥὙδὸ ῬΉΟΓΗΟΘΟ οἱ 58 ἀάιιοδοὶ Ι«ΔΙΟΙΟΣΟ Δ Δ ουκλιοι 
Δ ΌΝΙΝ ῪὙΜ ΙΝΙ 1 ΔἸ σηδηῖθα ΔΙΆΑΤΙΟΝΟΎΥΜΜεηοι 

ΠΝ ΜΕ ΠΡΟΩΟΣΓΟΝ μτομίον φαοά ἀυεογοῖὶ ΑἸΑΖΣΓΟ, Δ. Ἃ χοικὺν 

(6115 ΟΘΟο Ὃ ΑαΥΓΟΥ 

ΓΘΒΙΒΟΙΆΠΒ ἈΜΔΧΟΤΡΗΟΛΣΟΟ γῬΟΡα] αὶ ΓΤΟΝΆΔΟΝ 

ἈΠ] πηι ΓΟΝΤΙΆΘΔΑΑ. οἵ ργδο αι ΙΚΑΗΙΚΑ ΓΆ.ΓΙΕΆεινη 

Βιι01}} ἈΑΥΤΓΟΥ ἴῃ {Π 6511} ΕΝΤΤΟΙΥ 

1} 1511 ΙΙΕΓΠΓΙΆΕΝ ΓΟΒΙ Το Πο ] ΤΗΝΆΜΝΑΟΤΆΟσιΝ 

Θ11Π1} ἈΥ̓ΓΩΝ ΙΠΟΓΓΌΟΓΕΠῚ ΤΗΝΟΙΚΝΝΟΙ βῶΝ 

"οῃραϊορ ἴθι ΕὙΧΟΓΟΥΝΊΆΔ. 20 Εἱ ΤΟ μά ἠΐ Ιζ ΕἸΤΤΙΕΚΆΌΛΧΟΝΙ 

ΥΟΒ ὙΜΆΟΚ Ε]8 ΑΥ̓ΤΟΙΟ 

ἴῃ ἀνθγίθπαο ΕΝ ΓΩΟΛΙΠΟστεεφι.. χηϑηῖιβ ΤΆΟΧΕΙΡΑΟ 

ΠΠΙΠΠΘΙΘΙΏΔΊΒ ΕΙΚΆΟΤΤΟΝ οἵ ροβαυθχιηΐ ΚΑΙΕΘΕΝΝ [Ὁ 

ἃ ΠΟαΕΪ ἢ 8 ἈἉΤΙΟ ΓΟ ΝΠΤΠΟμηραΣ,. ρ08 ΑΥ̓ΓΟῪΘΟ 

ΥΘΘΕΓΙΒ ὙΜΟῸΩΝ ἴη εἰβιοα ᾽ϑηι ΕἸΟΤΉΡΗΟΙΝ 


Ιὴ ΟΥ̓ΔΘΓΠΕΠΙ 
οΓδί ΘΠ] 
γΌΒΡΟΓΆ 

[Δ] 

ΔΙ ΠῚ δυΐθιη 

4} δυσ]ογαηί 
γΘΥΒΙΓ} 

οὐρα! ἀογπηΐ 

οἱ δοίιιδ. οδί 
ΠΠΠΘΙῚΙΒ 
ΥἹΓΟΓΠῚ 

αι8 51 4α]Π 411 μι 1]18ἃ 
Εδοξιη οϑί δυΐθπ 
1 ΟΥΔΒΈΠΙΠῚ 
(ΟΠ ΘΙ ΓΘ 

ΘΟΓΙΠΏ 

ΡΓΙΠΟΙΡ ΘΒ 

οἴ ΒΘΠΙΟΥΘΒ 

οἱ ΒΟΥ 86 

1η ΘΓ ΒΔ] ΘΙῚ 

οἴ ΔΠΠ8Π) 
ῬΓΙΠΟΙΡ68 βδεθσγαοίασῃ 
οἱ οαἴδίδπι 

οἴ ἸΟΠΒΠΠΉΘΙΏ 


οἵ ΔΙΟΧΔΠ ΑΙ ἢ] 


δὅ 


ΘΙΟΤΉΝΑΥΡΙΟΝ 
ΗΝΓᾺΡ 

ΘΟ θρὰ 

ΗΛΗ 


Τ|]|ολλοιλε 


ΨΤΟΝΜΑΙ ΚΟΥ Ολντωθῶὴ 
ΓΟΝΆΟΓΟΝ 
ΕἸΤΠΙΟΓ ΓΕΥΌΆΧΝ 
Ι(«ΨΛΙΕΓΕΝΝΉΘΗ 
ΟΆΡΙΘΜΟς 

ΤΟ) ΜΆΝΆΡΟΩΟΝ 
(ΟΟΓΕΙΧΙΆλλεσπεντε 


(γ ΕΝΝΕΤΤΟ. Δ Ὲ 


ΕἸΤΓΓΗΝΆΥΡΙΟΝ 
ΟΥ̓ΝΆΧΘΗΝΑΙ 
λΥ ΤῸΝ, 
“ΓΟΥΘΆΡΧΟΝΤΆΟΘ 
ΚἈΑΙΤΤΡΕΟΚΥ ΤΈρουγς 
ΚἈΙΓΡΆΜΜΚΤΕις 
ΕΝΙΆΗΜ 
ΙΞἈΙΆΝΝΆΝ 
ΤΟ ΜΆΡΧΙΕΡβελ 
κλαυκλΆ ῬᾺνΝ 
ΙΞΞΆἸΩΟΆΝΝΗΝΙ 
ΚἈΑΙΆΛΧΕΣΆΝΑΆΡον 


10 


ο( ᾳποίαυοί 
ΘΙ δηΐ 
ΘΧ 9ΘΠΘΟΓΘ 


ΒΔΟΘΙΑΟΙΆ]] 


ΕἾ βίδζιθηΐθβ 


ΟΟΒ 


1Π 26 6]10 


ἸπΓοΥΥΟσ Ὀ8}}} 


Ιη 48 
γγία τα 
80 1 τι 
ΠΟΙΏ16 
ἢος 

[6 015115 


ΥΟΒ 


ΠΤ ν 


ΡΘΠ ΙΒ 
τορ θέμιβ 
ΒΡΙΓΙΙ 
ΒΔΠΟΙῸ 
Αἰχ! 

δ 608 
ΡΓΙΠΟΙΡΟΒ 
ΡΟΡΕΠῚ 


οἴ ΒΘΠΙΟΓΘΟΣ 


ἈΑεἴοσυπι 4, 8 --- 8. 


ΙΞῶὥΟοοι 
ΗΟΆΝ 
ΘΚΓΕΝΟΥῸ 
ἈΡΧΙΕΡΆΤΊΉΚΟΥ 


Ιζλι ΠσΙΓΗΟΘΟΆΙΝΜΓΕςΗ 


ΧΥΓΟΥῸ 
ενμεοῳ 
ΒΕΠΥΝΘΆΝΟΝΤΟ 
ΕΝΠΟΙΆ 
ἈΥΝΆΜΕΙ 
ΗΕΝΊΤΟΙΩ 
ΟΝΟΜΑΤῚ 
ΤΟΥ ΤῸ 
ΕἸΤΟΙΗΟΘΆΧΤΆΙ 
ΜΕΙΟ 


Ἵ[οτε 


ΠΕΤΡΟΟ 
ΠΆΗΟΘΕΙΟ 

ΝΟ 

ἈἉΓΙΟΥ 

ΕΙΤΤΕΝ 
ΠΡΟΟΛΔΥΓΟΥῸ 
ἈΡΧΟΝΊΤΤΘΟ 
ΓΟΥΆΛΟΥ 
ΙΞΔΙΠΡΕΟΕΑΎΥΤΈροι 


ἸβίΓα 6 ] 
ἀπ 16 

51 ΠΟΙ͂ 
ΘΩἴα 
᾿πῶ ΠΟ ΠῚ 1ΠῚ 


ἃ ΝΌΒΙΒ 


1η νοηῃρίδοίο 


Ἰ]ΟΠῚ 115 
φησι] 
Ιη (τὸ 


10 


ΒΔ δἴι5. αἱ 


Π0{11}} 
1} 

ΟΠ ΠΪ 1185 
ΥΟὈΙΒ 

οἵ ΟΠ] 
ΠΟΡ]Ὸ 
1511. 4}10] 
δ 

ΠῚ ΠΟΠΊΙΠῸ 
(ΤΟ η]ὶ 

ἢ 688 

ΟΠ τΙ5 1} 


ΠΕΑΖΟΓΘΘΙ 


20 


ΤΟΥΊΗᾺΣκ 
ἈΚΟΥΟΧΤῈ 
ΕΙΉΜΕΙΟ 
σΗΙΜΜΕ ΓΟΝ 
ἈΝΆΚΡΙΝΟΜοοκ 
ΧΦυμὼν 
ΕἸΤΕὙΥΕΈΡΙΕΟιΙα 
ἈΝΟΥ 
ΧΟΘΕΝΟΥ Ὸ 
ΕΝΊΤΙΝΙ 
ΟὙΤῸΘΟ 
σεοώῷς ΓΕ 
ΓΝ ΟΣ ΓΙΟΝΙ 
Ες ΓΟ) 

ΤΙΝΧΟΙΝΙ 

ὙΜΙΝ 
ΙΚΑΙΤΙΆΜΝΕΓῚ 

ΤΟΩσλΟλοὺ 
ΙΗλ 
ΟΤῚ 
ΕΜ ΤΟΝΟΜΧΤΙ 

ΤΟΥ ΚΥ 
Υ 

ΧΥ 

ΤΟΥΝ 210 βλ'ου 


ΠΝ 
νῸΒ 
ΟΥΠΟΙΠ ΧΊΒΕΒ 
46 Π] 
(ἰοιι5 
Βιιβοϊ αν 
ἃ ΠΙΟΓΙΒ 
1η ἰοὺ 
Ἰ5ῖ6 
αὐδίαί 
ΟΟΓΆΠῚ 
ΥΟ 
᾿οάϊὸ 
ΒΆΠΙΙΒ 

ΟοὙ 1) 4110 


1110 


ΗΙῸ 


ΟΝ 

ἴΔ}15 

41} τοργο δῖα δὲ 
ἃ ΥΟὈ]Β 

ΔΘ ΠΟ Πι18 

111 ἔδοξιιβ ὁδί 

1. ὀδρα 


ΔΉ} 


Αοίοταπι 4, 8 --͵ ἡ. 


ΟΝ 
ὙΜΕΙΟ 
ΘΟΥΑΥΡΩΟΛΤΆΙ 
ΟΝ 
ΟΘΟο 
ΗΓΕΙΡΕΝ 
δκνεκρῶν 
ΕΝΤΟΥ ΤῸ 
ΟΥ̓ΓΟΟ 
ΠΆΡΕΟΤΉΚΕΝ 
ΕΝΩΤΤΙῸΟΝ 
ΥΜΩΝ 
ΘΗΉΜΕΡΟΝ 
ὙΤΓΙΗΟ 
καιενλλλ 
ΟΥὙΔΕΝΙ 
γος 
ΕΟΤΙΝ 
ΟΆἈΆΙΘΟΟ 
ΟΕ ΣΟΥΘΕα Νιηθια 
ΥΦΥΜὼΝ 
ΤΟΩΝΟΙΚΟ. Δ ονητι 
ΟΓΈΝΟΜΕΝΟς 
εἰοκεφΆλην 
ΓΌΝΙΆΘΟ 


εἴ ποὴ οβῖ 
1 8110 
1110 

ΒΔ ΠΙᾺ 

ΠΘῸ ΘΠΪΠ} 
ΠΟΏΙΘῚ 
ἀπὰς 

81 

8110 ὁδ πηι 
ἰδίτιη 

1} ΠΙΟΠΔ ΠῚ 0118 
1 (Π|0 
ΟΡΟΥΟΤ 
βαίνοθ ΠΟΙ] 


ΠῸᾺ 


Μιάδιἕος ἀπο} 


ἼΩΝ, 
Πάιτιοῖ ἢ} 

Οἵ ἸΟΠΆΠ118 
οἴ σοη ρον] 
4ΙΟΠΙΔ ΠῚ 
ἸΟΠΊΪΠΘΒ 

Ἰ} 1} Υ 81] 
Οββθηῖ 


οἵ ργϊνδῆ 


δΊ 


ΙΚΞἈΙΟΥΚΕΟΤῚΝ 
εμλλλῳ 

ΟὟ ΔΕΝΙ 

ΗΟΟΩΟ ΤΉΡΙΆ 
ΟΥ̓ΤΕΓΆΡ 
ΟἸΝΟΙΜΜΆΧΔ. 
ΕἼΓΕΡΟΝ 

ΕΟΤῚΝ 
ὙΠΟΤΟΝΟΎΥΝΟοΝ 
ΤΟΛΕΛΟΜΕΝοΟΝν ἢ 
βενλ ΝΟΙΟ... 

Εν ῳω 

ἈΕῚ 

ΟσΟὥ ΘΗ ΜΝΙΆΪΙ 
ΗΜΆΟ 


᾿ 


-“-α«Ἠἷἶι 


λεὼ ΡΟΥΝΤΈΕςΣς 
᾿ΓΗΝΤ ΤΟΥ Π ΕΊΤΡΟΥ 


ΠΆΡΡΗΟΚΟΙΆΝ 
ΚΞ,ΙΙΟΆΝΝΝΟΥ 
ΙΙΆΆΙΚΑ Γλλλβομεέμοι 920 
ΟΤῚ 

ἈΝΟΙ 
ἈΓΡΆΜΜΑΓΟΙ 
ΕΙΓΟΙΝ 

κλ] λυ ΓΕ 


Λείοταπι 4, 


ΤῊ ΔΓΕ. 


ΘΟ 8 
418 
αι} 1688 
ΘΙ δ ΐ 
ΠΟΒΪ πο 4Ὸ0 αι 
νἀ ητοϑ 
ΟἸΙΠ] 615 
ΒΙΔηΓΘἢ, 
αι Βα δ [5 ΟΥ̓ αἴ 
η1}}}} 
δα ουδηϊ 
ΘΟΠ ΓΔ ΙΘΟΓΟ 
[αὐ θηῖοβ διι6 1 
608 
ΌΓᾺΒ 
6051} 
ΔΌΙΓΘ 
σο Το δηΐ 
ἸΠΥ]ΟΘΙῺ 
πε ἐνς 
αὐἀ (Δ ΟΊΘΠ.ι8 
ΠΟΙΆ θῈΒ 


1519 


12--16. 


ΕΘΆΥΜΆΖΟΝ 


(κμοβοθθαηξ δα ΐθηὶ Ε ΠΠΕΓΙΙΝλ κου [ε 


ἈΥΓΟΥῸ 
ΟἽΠΙῚ 
ΟΥ̓ΝΤΩΦΙῪ 
ΗΠΟΆΑΔΝΙ 

ΤΟΝΆΕΆΝΟΝ 
ΕἈΕΙΤΟΝΊΈΓΕΟ 
ΟΥ̓ΝΧΥΤΌΙΟ 
ΕΠ ΓΟΣ ΓΑ. 

ΓΟΝ,.΄ΓΕθϑεραλπεγἥ νο. 
ΟΥ̓ΔῸΝ 
ΕΙΧΟΝΙΝΝ 
ἈΜΜΓΕΊΙΠΤΕΙΝΙ 


᾿Ἰζελεγολντεολς 


ΧΥΤΓΟΥῸ 

εξῳω 
ΤΟΥΟΥΝΘΆΡΙοΥ. 
ἈΤΤΕΆΘΙΝ 
ΟΥ̓ΝΘΚΆΛΟΝ 
ΠΡΟσΟΆΛΆΧΛΗΧΟΥῸΟ 
ἈΕΓΟΝΤΕΟ 
“ΓΙΙΤΟΙΗΓΟ ΜΕΝ 
ΤΟΙΟΘΆΝΟΙΟ 
ΓΟΥΤῸΟΙΟ 


ιιοηΐδιῃ 46 π| 
ΠΟ[ΙΙΠ] 
5151) 
ἴδοίιπι ο51 
ΡΟ Ο8 
ΟἸ 118 
4} {1} 0115 
ΠΟΥ 5816 Π| 
Δ] ΒΓ ΠῚ 
οὕ ΠΟ ΒΟΒΒΙΙΠΉΒ 
ΠΟΡΆΓΘ 
5641 ῦ Π6 
ΔΠΊΡΪΠΙΒ 
ΒΟΓΡΑῖ 
ΤΠ 1} 
ΧΟ} 
1δ΄δ 
ὨΔΠ15 
ΔΘ 
ΟἿΒ 
πὸ {|{18ἃ 
Ἰοαι Δ ΠΓΓ 
Ϊὴ ΠΟΙΪΠΘ 
1δῖο 


1}}} 


(τιμεν γὰρ 


ΓΜΦΣΟΓΤΟΝ 
ΓΟΉΗΉΜΜΙΟΝΙ 
ΓΕΓΟΝΙΕΝΙ 
ΔΙΧΥΓΓΟΝ 
ΤΙΆΟΙΝ. 
“ΕΟΙΟΙ(ΚΑΙΓΟΊ ζογοι 
ΙΧΗΜ 
ΦΆΝΕΡΟΝ 


ΠΟΙ ΠῚ 


ΕἾ ΔΥοΘΑΒΙ θηΐθα 


608 
ΡΓΔΟΟΘΡΟΓηΐ 
ΟΠΊΠΪΠΟ 

πἴ 0η ἸΟ]ΘΓΘΉ ΙΓ 
ἤθαᾳιο ἀοῤογοηΐ 

1Π ΠΟΠῚΪ 


1.1.6 51] 


ΙΞᾷῷ υΟἹπο ΥΔΥΝΆΜεθϑα ἢὺ Ροίγιβ διιῖοπι 


ἈΡΝΗΟΆΟΘΑΙ 
ΔΆ ΧΕΘΙΝΆΜΗ 
ΕἸΤΙΤΤΆΙΟΝ 
ΔΙΑΝΜΕΜΗΘΗ 
ΕἸΙἸΟΓΟΝΜ ΆΔΟΝ 
ΤΓΆἈΡΗΜΆΓΑ. 
ΤΆἈΑΥ ΓΑ. 
ΔΙΤΕΙΆΗ 
ΔΙΠΕΟΙ ΔΗ Οῶ Μεθλα 
λυ ΓΟΙΟ 
ΜΗΙΚ(ΕΡΓΙ 
ἉἋΆΔΟΆΕΙΝ 
ΕἸΤΤΠΙ ΓΟΣΟΝΟΙΜΑΆΓΓΙῚ 
ΓΟΥΤΓῸ 
ΜΗΛΔΟΕΜΙΝΙ 


οἵ ΟΠ ΠΙ ΙΒ 
ΓΟΒΡΟΙἰοἢἴ05 
ἀἰχογαηΐ 

δἰ οο5 

81 ος 

νΟΘΙΒ 

᾿ιι5{11η} 

ΥἹᾺ ΘΓΙΓ 

86 ΘΟΠΒΘΟΟΙΙ 
(16] 

ΥΟΙΒ 

ΠΙΆΘΊΒ 
Οὐδ Γὸ 
΄ιδ ἀόυτη 


πα ]οαῖο 


Αοίογαπι 4, 16 --- 19. 


ἈΝΟῸΝ 
Ιζ λὶ Ι«ΨΚλεολι ΓΕε 
ΧΥΓΟΥῪῸ 
ΠΆᾺΡΗΓΓΙΆΆᾺΝ 
ΤΟΚΆΘολοΟΥ 
ΜΗ Φθε ΓΓεςθε 
ΜΗΛλελιλδλύιζιν 
ΕΠ ΓΟΟΟΜΝΜΟΊΜα τι 
ΤΟΥΥ 
ἈΕΠΕΓΡΟΟ 
Ι.“κΤΠ ΛΝ ΝΝΗς 
ἈΤΤΟΙΚΡΙ ΘΕΝΙ ΓΕ ες 
ΕΙΤΤΙΟΝ 
ΠΡΟΟΛΥΓΓΟΥῸ 
ΕἸΤΟΥ ΤῸ 
ὙΜΙΝ 
ἌἈΗΚΔΟΟΝΙ 
φαι ΜΕΤᾺΆΙ 
ΕΝΙΟΤΤΙΟΝΙ 
ΤΟΥΘῪ 
ὙΜΩΝ 
ΜΆΟΧΟΆΟΟΝ 
ἈΚΟΥΕΙΝ 
Η ΓΟΥΘῪ 
ΙΚΞΡΙΝΆΤῈ 


ΠΟ. ΡΟΒΒΌΠΙΒ ἢ ΟὙΔΥΝΆΜΕΘΆνσαν 


ὨΟΒ 


θἃ απδ6 ΥἹ ἸΠΉ18 


οἱ δ ἀπ 
0} ἰοααὶ 
Αἀ 1] διΐθηῃ 
Δα] 1868 
ἀπ βοσιηΐ 
608 

Η1}}} 

ΠΥ ΘΙ Θηΐ68 
]αοιη 0 
Ρυηγθηΐ 
608 
Ππηθη6 8 
ΡΟΡα]υ 
ΟἸΠΠΘΒ ΘΠ 
σ]ογαῦδηΐ 
ἄθιτῃ 


1η ἴδοῖο 1βίο 


ΔΠΠΟΓΠΙΏ ΘΉ 


ΟΓδΐ 
᾿ΟΠΟ 
ΔΙΏΏΪ15 


αιϑατγαρίηία 


ΗΜΘΙΟ 
ΧΕΙΆΟΜΕΝ 
ΚΗΙΚΟΥΟΆΜΕΝ 
ΜΗΛΧΆΔΛΕΙΝ 


(ιλε 


ΤΡΟΟΘΆΑΤΤΙΕΙληολμενοι 
ἈΠΕΛΥΌΆΣΝ 

λΥ ΤΟΥῸ 

ΜΗΜΔΕΝ ΠῚ 10 
ΕὙΡΙΟΚΟΝΤΈΕΟ 
110)Ὁς 

ΙΞ ΨΞἘΤΟΛΧΔΛΟΟΟΝ ΤΑ. 
ΧΥΓΟΥῸ 
Φοκουύμενοι 
ΓΟΙΝΜΆΛΟΝΙ. 
ΠΆΝΤΕΟΓΆᾺΡ 
ΘΑΟΣΆΖΟΝ 
ΤΟΝΘΝΙ. 

ΕΤΠ] ΓΟ ΓΕΓΟΙΝΙΟ΄Ὶ 920 


᾿ΘΤΩΝΓᾺΡ 


ΗΝ 
ΟΆΝΟΟΘ 
ΠΆΕΙΟΝΟΩΝ 
ΤΕΘΟΘΆΡΑΚΟΝ ΤᾺ 


1 αἴι0 Ε Φ ΟΝ 
ἴδοίιπη δέ ΕΓΕΓΟΝΕΕΙ 
ΒΙΘΠ ΓΟΟΓΟΉΜΙΟΝ 
᾿ο0 ΤΟΥ͂ΤΟ 
ΘΠ Π ΔᾺΝ ΤΗολοεοῶ)ο 

111 διςο Ε Ι(ΞΕἸΝΝΟΙ ΔῈ 
αἰπιϊϑδὶ ἈΠΟΛΥΘΕΝΤΕΘΟ 
Λ 2511. ..}}: ΗΗΠΆΘΟΝ 
Δα 5108 ΠΡΟΠσΤΟΥῸ ἸΔιογε 
οἱ δαπυηθανοσιΐ ΚΙ ΑΙΤΗΓΓΊΙΆΆΑΟΩΝ 
αιδηΐα ΟΟλ. 
Αι 608 ΠΡΟΟΛλΥΓΟΥΟ 
ΒΘΠ]ΟΓΘΒ ΟἸΠΡΕΟΞΚΥ ΓΕΡβοι 
οἵ ῥυἱποῖρθβ βαοοσάοίαθι ἰζ ἃ). 1.0 ΙᾺΡ ΧΕ βεις 
ἀἸχουαπί ΕΙΙΤΟΝ 


Ουΐ οἴιπὶ δια ἰββθιΐ (διλελικογώλητες 


ἈΠΔΠΪ ΠΟΙ ΟΜΟΘΥΜΆΔΟΝ 
Βα] σα ηΐ ΗΡᾺΝ 

γΟΘΘΠ, ΤῊΗΝΦώνηΗηΝ 
5.8} ΑΥ̓ΤῸΝ 

8 ἀδιιμὰ ΤΡΟΟΤΟΌΝΘΝ 

οἱ ἀϊχουαηΐ ΙζΆΙΕΙΤΤΟΝ 

ἀοηπθ ͵ἈΦΟΤΙΠΟΤᾺΆ. 

ἴα ΟΥ̓ 

ἄθιιβ ΟοΘο 


Αοίογπι 4, 30 --- 34. 


ΤΌΟΙΚΤΙ 
ὁὀδόϊι 
ΟΥ ΤΟΥΤῚ} 
ΟἿ ΠΙΔ]Ὸ 
Οἵ ΟΠ} 
4ιδὸ 1η 118 διιηΐ 
11} ΠΔΓῚΒ 
ΠΟΝΕῚ 
ῬΟῚ ΒΡ πὶ 
ΒΘΔΠΟΙΠῚ 
05 
(ἰανιὰ 
ῬΠῈΘΙῚ {] 
(ΠΟΘ Β 

0 αυὰ 
[το πηΐ 
σΘΠΙΟΒ 
οἵ ΡΟΡΕΠῚ 
6 4] δι 
18 ἃ 
ΠΙᾺ ΟΥ̓ (Ὁ) Ν1}}}! 
᾿'ΟΘῸΒ 
ἰεῖς 
οἴ ΡΙΙΠΟΙΡΘΒ 
ΟΟΙ ΘΠ ΘΓ ΙΠΐ 


1 ἘΠῚ 


80 


ΟΤΠΟΙΗ Ολε 

ΤΟΝ ΟΥΝΟΝ 
ΙΚΨΑἸἹΤΉΜΝΙΓΗΝ 
ΙΚΞΔΙΓΗΙΝΝΡΘΑλλεολ 
Ι«Ἀ ΠΙΆ ΓΆ. 

ἜΧΕΝ ΧΥ ΓΟΙῸ 
ΟἼἽΓΟΥΤΙΡΟ 
ΗΜΊΟΟΝΙ 

ἈΙΆΤΙΝΝΟ 

ἈΠΟ ιυ 
ΟΙΌΟΜΆΑΆΓΟΝ 
ἌΛΛΟΣ. 

ΠΛ ΟΘΟΟΥ 
ΕἸΤΠΠΟΣΝΙ 

[ΚΙ ΧΟΓῚ 
εφρυλσαν 
ΕΘΝΗΗ 
ΙΞΚΞΚ-λΊΆΛΟΙ 
ΕΜΕΛΧΕΤΉΟΘΆΝ 
Ι(«(ΕΈ ΝᾺ. “ 
ΤΤἈΡΓΕΘΟΓΗΟΘΆΝ 
ΟΙΚΆΟΘΙΆΕΙΟ 

ΓΗΟΘΓΗΘΟ 
ΙΚΞΙΟΒΑἯΙΟΙΆΡΧΟΝΤΕς 
ΟΥ̓ΝΗΧΘΗῸΟλΝν 
ΕΠΙΓῸΟ λΥΓῸ 


ὐνογαιια (ΟἹ 1 ΠΙΠΠῚ 
οἵ διἰνογβιιβ οἢ γι βίαι 


ΘΠΠ5 


(νη ἴ 6 Π1ΠῚ 


ΥΘ]Ὸ 
1Π ΟἸν τ ἴρη) 
᾿δὴ 

ΔΠΠΟΤ ΒΔΠΟΓΠΠ] 
ΠΠΠ 11} {11} 
ΠΟ αὶ 

{πιο πὶ 


ΠΧΊΒΤΙ 


Ηριοοβ 4π0ατ 


οἵ ρμοηΐπια 

ἈΠ Δ, 

ὁαιπὶ ΘΙ ι18 
ΘΓ ῬΟΡΏΪ]Ο ἰβίγα]ο] 
[ἈΘΘΥῸ 
αιαητἃ 

Δ ΠΙ18 [ἃ 

οἵ ΘΟ. 5} 
ῬΓΔΟΠΉΙν 

Π6 

οἵ ὨΠΠῸ 


ΔἀΟΙ]Π6 


ἈΑειοταπι 4, 384-- 39. 


ΑἸ ἈΓΓΟΥΚΥ 
ΙΑΙΚΑ ΓΑ ΓΟΥΧΥ 
λΥ ΤΟΥ 

ὙΝΗΧΘΗΟᾺΆΝ ΓᾺΡ 
ΘΤΆΑΛΗΘΘΙΆΟ 
ΕΝΤΉΠΟΛΘΙ 

ΓΧΥ ΓΗ 

ΕἸΠΗ͂ ΓΟΝΆΓΙΟΝ 
ΠΑΙΔΛΆΟΟΥ 
" . 
ΟΝ 
ΕΧΡΙΟΆΟ 

ΡΟ λΗσΤΕ 
ΙΚΑΙΤΙΟΝ΄ ΓΙῸΩΟ 
ΠΙΆΧΟΓΟΟ 
ΟΥ̓ΝΕΘΝΕΟΙ͂Ν 
ΚἈΑΙΆΧΟΟΙΗᾺΣΧ 
ΙΤΟΙΗΟΆ. 
ΟΟΣ. 
ΗΧΕΙΡΟΟΥ 
ΚΑΙΗΚΟΥΧΗΟΟῚ 
ΤΠβΡΟΌΡΡΙΟΕΝ 
ΓΈΝΘΟΘΕ 
ΚΑΟΓΆΝΥΝ 
ΙΕ 


ΓΈΒΡΙΟΘ 

ΒΌΡΘΙ ΠΪΠ85 
ΘΟΓΕΠῚ 

εἰ ἀ8 

ΒΟΙΥΙΒ [018 
ΟΠ} ΟἸΩῊΪ 
ΠαθοΙΆ 

Ιοαι} . 


νΘΓθατα ἴ11Π| 


οχίθηθϑ 
Ιη 58} {Δ Ί6 
οἱ β'σῃᾷ 
6 ῥγοαϊρα 
ἤρου] 
ῬΟΓ ΠΟΙΠΘ 
58 Π0Π 
ῬΌΘΙΙ ἀπ] 
.Ἴἢθ6 51 
ΕΓ ργθοδΕ 8 
618 
ΠΊΟΙΌΒ οϑῖ 
Ιοοιι 
πῃ αιιο 


[Ὁ Ε.}}}} 


81 


αφειλϑ 

ΕἸ’ ΤἈΟλπιΆΧΟ 
ΧΟ Ν, 
κυλοο 


“ΓΟΙΟΔΟΥΆΟΙΟςοΥ 


ΜετΆπλασηο. 
ΠΆΡΡΗΟοιλΟ 
ἈΆΛΧΘΙΝ 


ΤΟΙΝΆΟΡΓΟΝΙ ΟΟΥ 
ἴῃ 80 4ποᾷ πιαπαπὶ απ ΕΜ ΓΟΣ ΓΗ ΙΝ .ΧειρλοΟΥ 10 


ΕΚΤΕΙΝΕΙΝ 
ΕἸΙΟΙΆΟΘΙΝ 
ΙΚΞΑΛΙΘΟΉΗΜΙΆ. 
κλαΓΕΡΆΓΆ 
ΓΕΙΝΕΟΘΆΙ 


“«ΑΟἸΧΓΟΥΟΝΟΜΜλτοςο 


“ΓΟΥΆΓΙΟΥ 
πΆΙΔΟΟΟΟΥ 
ΙΥ 


Ιζλιλε ΗΘΕΜΝῚΓΟῸΝ οὺ 


ΧΥ ΤῸΝ 
ΕΟΆΧΆΘΥΘΗ 
ΟΤΌΤΙΤΟΟ 
εν 

ΗΟΆᾺΧΝ 


ΘΟΠΡΤΟΟ ΔΙ 

οἵ ΤΟ ρ] 6] βαιπῖ 
ΟΠΊΠΘΘ. 

βρίσί τι 

Β8 Πη0ῖΟ 

οἱ Ἰοψι ὈΔΠΕΙΓ- 
γΘΓΌΙῚ 

(6 ] 

οἰιπΊ Πάιιοἷδ 
ΟΠ] 

0} 115 


οὐ ογο 


ΟΥΘ ΘΙ Γ1Π|ΠῈ 
ΟΙδΐ 

ΟΟΓ 

οἴ Δη1Πη8ἃ 
ιη8 

ο΄ ποῃ οὐ δΐ 
ΒΟΡΆΓΔΙΟΟ. 
1 615 

1118 

66 4ΕΠΒ4Ι181 
8]1ατὰἃ 


ΘΧ ΠΟΙ 


Δοείοτχτιπι 4, 29 --- 32. 


ΟὙΝΗΓΜΘΕΝΟΙ 


ΟΙἸΚΑΛΕΤΙἈΗ ΟΘησολ 
ἌΤΤΑ ΓΕΟ 


ΠΝΟ 

ἈΓΙΟῪ 
Ξἷἶ2ζἫωυιελΆΛΧΟΥΝ 
ΓΟΙΝΆΟΓΟΝΙ 
ΓΟΥΘΥῪ 

ΜΕΤΆ ΆΡΡΗΟολις 
ΤΙΆΜΝ ΓΙ 
ΓΑΩΣΘΘΕΘΆΟΜΝἪ ΓΙ 
ΓΓΙΟΓΕΥΕΙΝ 


᾿ς Μυπ θα] δυΐοῃ) | ΟὙΔΟΘΙΙΆΉϑογς 
ΤΟΩΥΝΜΠΠΓΈΊΈΡΦγολητω,» 


ΗΝ 
ηκΆλρλιλ 
ΚΑΙΗΥΎΧΗ 
ΜΊΑ. 
ΚΑΙΟΥΚΗΝ 
Χαλ Ρ σΜΟς 
ΕΝΜΆΥΓΓΟΙΟ 
ὝΙΓΟ 
ΟΥ̓ΔΕΕΙΟ 
ΤΙ 
ΤΟΝΥΠΆΡΧοντω 


5115 

ἀϊοο )αΐ 
Β.ΠῚΠῚ 
ΟΥ56 

504 ογαΐ 
ΘΙΒ 

ΟΠ] Π]8 
ΟΟΙΠὨΙΪ8 
οἴ τηϑρηἃ 
Δ γεν 
Το δηΐ 


ἈΡΟΒΙΟ]} 


[ΡΝ Π ΠΟ ΠῚ 


ἄο ΓΘΟΘΕΓΓΘΟΙΟΠΘ 


(ΟὨΔ]Ὼ} 
1|χύϑιι 


ΟἸ ΒΘ 


(ὐταῦα αἰιοαι8 


ΤΩΡ 


ΘΙ δΐ 


ΒΌΡΘΙ ΟἸΠΠΘΒ 


θ08 
ΝΟ 6] 
ἸΠΠ 5 ἜΠΒ 


ΔΠ1α 115 


ΓΟ κα; 
ΕΆΘΓΕΝ 
ΙΔΙΟΝ 
ΕΙΝΔΙ 


᾿ ἈΛΧΆΉΉΝ 


ΧΥ ΤΟ Ο 
ἈΠΆΜΤΆ 
ΙΚΟΙΝΆᾺ 
ΚΛΑΙΜΘΓΆΆΧΗ 
ΔΥΝΆΜΕΙ 
ἈΠΕΔΙΆΟΥΝ 


ΟΙΆΠΟΟσΤΌΛΟΙ 
ΓΟΜΑΡΤΎΡΙΟΝ 


ΟΥδῖ 
ἸΠ ΟἿΒ 
αυοάᾳιιοῖ ΘΠ] πὴ 
ΡΟΒΒΘΒΒΟΓῸΒ 
γΓΔΟἀ όσα 
ἅκτπ| ἀοΙΟΓΙΙΠῚ 
Ὁ 11}: 
γ Π οηἴ08 
ΔαΙΟγ δηϊ 

10 Ριο[ ἃ 
νΘΠΔΠΠῚΠῚ 
οἵ μομοῦδηΐ 


δηΐο γθ6Ὰ 


ΤΗΟΔΣΔΟΙΝΑς Γλεεέωῦς ΔΡΟΒΙΟΪΟΓΊΙΠΙ 

ΤΟΥΚῪΥ ἀἰν ἀοϑαἴιτ διυιΐθιη 
Ι΄ απΐαιαπὸ 

χΧΥ Ρτοαΐ αυίαιο 

Χὰρ Ις ΓΕ ΟΡᾺΒ 
ΜΕΓΆΆΗ μανοθαΐ 
ΗΝ 20 ΙΟΕΘΡΙ διιΐοπὶ 
ΕΤΤΙΤΤΆΙΜΓΓΆᾺΟ αυΐ σομποιηίπδίιιβ οδὶ 
ἈΑΥΓΟΥῸΟ θΑ ηΠ Δ 088 
ὙΔΕΓᾺΡ Δ Ὁ ἈΡΟΒΙΟΙΙΒ 

ΕΝ ΆΘΗΓΟ αιιοα οϑβ 

ΤΙΓς ΤΠ] 1 ν κι Λ Δ) }}} 


Αοίοτπιπι 4. 88 --- 30. 


ὙἽΠΉΡΧΕΝ 
ΘΝ ΑΥ ΓΟΙῸ 
ΟΟΟΙΓᾺΡ 
Ι“ΓΗΓΟΡβΕς 
χώρων 
ΗΟΙΚΙΟῸΝ 
ὙΠΗΡΧΟΝ 
ΠΟΛΧΟΥΝΓΕΟ 
εφερον 
ΛΟ ΤΙΜΑΟΚς 
ΤΟΣΝΤΤΙΙ; πγλσκονω 
ΚἈΑΙΕΤΊΙΘΟΥΝ 
ΠΙΆΡΑΤΟΥΟ ΠΌΟλλε 
ΤΟΩΝ.ΑΊΙΠΟςΓΊΤολωουν 
ΕΔ ΔΕΤΟ.λΕ 
ΕΙἈΓςΓ ΓΟ) 
Ι«ἈᾺΣΘΘΟ ΓΙΔΟΝ ΓΊῚς 
ΧΡΙΆΝ 
ΕἸΙΧΟΝ 
Ἰωσηφλα 
ΟΟΘΙΠΠΚΆΔΉΘΕΙς 
ΕΆΡΝΆΒΧΟ 
ἈΠ] ΠΟΤ Ωωπνπνλπος [ολ. 
ΟΕΟΓΙΝ 
ΜΟΘΘΡΙΜΉπνευομε 


Π]118 
ΟὈΒΘΟΥΓΔΙΟΙΪΒ 
ον} 68 
ΟΥ̓́ΡΓΪΒ 
ΠΔΠΟΠΘ 
ἙΟΠΒΕΠ 0 

6] 

ΡΓΆΘΑΙΪΟ 
γΟΠάΘῊ8 
αἴ 
ΡΘΟΠΠἾ 81 

οἱ ροβυϊΐ 

84 μθά6β 
ΔΡΟΒΙΟΙΟΓ ΠΣ 
ἴη δοάριη διι[6 
[ΘΠ ΡΟΓΘ 

ΥἹΓ 

αι] 1 
8818 
ΠΟΠΊΪΠΘ 

ΟΠῚ ΒΔ ΌΡΙΓᾺ 
ἸΧΟΙΘ 

Βι1ἃ 

ΛΧ Δ 901} 


ΡΟΒΒΘΒΒΙΟΠΘΠῚ 


Ὑ]ΟΟ 
πἈᾺΡΑιλησ ες 
ἈΘΥΤΤΉῊΟΘ 
ΙΚὙΤΤΡΙΟΟ 
ΤΩ ΓΈΝΕΙ 
ὙΤΙΆΡΧΟΝΤΟΌΟ 
λΥΤὼὼ 
ἈΓΡΟΥ 
τὠληολο 'ἅἍ 
ΗΝΟΕΓΙΚΕΝ 
ΤΌΧΡΗΜΆ. 
ΙΚΞΙΕΘΗΚΕΝ 
ΠΡΟΟΤΟΥΌΟΌΤΤολ.λς 
ΤΟΟΝΑΤΤΟστολων 
ΜΧΥΤῸ)λΕ 
Τρ 
ἈΝΗΡ 
ΤΟ 
ἈΝΆΝΙΆΧΟΘΟ 
ΟΝΟΜΆΑΆ ΤῚ 
οΥΝοΆΦφιρη 
ΤΉῊΉΓΥΝ ἈΜΚΙ 
λΥΓΟΥ 
ΘΠ ΆΗΟΘΕΝ 
ΙΚΞΙ-ΤΗΜΚΆΑΝΆ 


10 


20 


οἱ Τγϑιαδν 
Ἃ46 ρ᾿γδΘΕ 8 
ΘΟΠΒΟΙΘηΐο 
οἵ ἸΧΟΓῚΒ 
5118 

οἵ ΔΙ ΓΌΓΘῺΒ 
ΣΕ Υ ἐ κο)ι 
8] τ8 πὴ 
ϑιηΐθ ΡΘ668 
ΔΡΟΒΙΟΪΙΟΓΙΙΏ 
Ροϑβιΐ 
ΑἸχῖξ διιθῃη 
84 11 1ὰ 
ΡΘίγιΒ 
ΔΠΔΏΙΆ 
ΠΕ γν 

πῃ Η] ον! 
Βδίϑ 88 

ΟΟΥ {1110} 
ἸΏ Θ ΠΗ 16 [6 
ΒΡΙΓΙ ΠῚ 
580. Π1Ὶ 

Οὗ ὈΒΌΓΡΔΓΘ 
ἀδ ΡγΔΟΙΟ 


ῬΟΒΒΘΒΒΙΟΠΪΒ 


ΑοἰΟΤΏΙΏ 4, 86---, 3. 


΄ς« ἈΕΝΟΟΦιολτ- 
ἈἉΨΓΠἊΟΤΗςΓΙΜΗ: 
ΟΥ̓ΝΙΔΥΤΗΟ 
Ι“.»ὐ ΓΤΗΟΓΥΝΆΜΚος 
λΥ ΤΟΥ 
ΙΚΞΚΑΙΕΝ ΕΓΙΚΆΟ 
ΜΕΡβΡΟΟ 
ΤῚ 
ΠΆἈΡΑ ΓΓΟΥΟΤΤΟΔ λας 
ΓΟΩΟΝΑΙΠΟῦστολω. 
ΕΘΗΚΕΝ 
ΕΙΠΕΝ.λ. 6 
ΡΟΟΛΥΓΤῸΝ 
ΟἸΤΤΕΤΡΟΟ 
ἈΝΆΜΝΙΆ 
ἈΙΔΟΓΙ 
ΘΠ ἈΗΉΡΩΟΘΕΝ 
ΟΟἈΧΤΆΝΆΑΆΟ 
ΤῊΗΝΙΚΆΡΔΑΙΆΝΟοΥ 
γεγολοθλιοα 
ΤΟΊΊΝΆ. 
ΤΟΆΓΙΟΝ 
ΚΑΙΝΟΟΦΙΙΟΆσσαι 
ἈΤΙΓΟΤΗῊΗΟΓΟ ΤΊΙΜΗΘΟ 
ΓΟΥΧΩΡΙοΟΥ 


ΠΟΠῚΘ ἸὩΔΠΘΠΒ ΟΥ̓ΧΙΜΕΙΝΟΝ ὨΙΏΊΟΓ Φ ΟΕΚΟςΚς 


ΠῚ] ΟΟΙ ΠΙΆΡΠΠΒ ΜΟΓΑλΓς 
δ ηθθδί ΕΜΕΙΝΝΕΝ ΒΌΡΘΙ ΟἸΏΠΠΘΒ ΕἸΤΠΠΠΤΆΝΤΤΑΚ 
οὐ νϑηππιπ} ΚΑΙ ΠΡΆΘΟΕΝ ΔΙ ΙΘΠΓΟΒ ΤΟΥΟΔΣΙΚΟΥΌηντλς 
ἴῃ) [8 ΕΜ ΓΗΘΟΗ ᾿δθο ΓΆἈΥ ΓᾺΆ. 
Ροϊοβίαίθ ΕΣΟΥΌΟΙΆ. ΘΙ ΓΡΘἢἴ6Β. Δ 6 ΠῚ λοιλα ΓΑΝΤΤΕΟΛλε 
ογδΐ ᾿ς ὙὝΠΤΉΡΧΟΕΝ ΡῬΓΟΙ͂ΠΕΒ ΠἈΡΆΧΡΗΜΆ 
αιὰ ΤΙ Δ ΘΒ ΘΟ. 68 ΟΙΝΘΓΕΡΟΙ 
αἰ ατι6 ΟΤῚ σΟἸ]οχογαηΐ ΟὙΝΘΟΤΓΙΆΆΝ 
ΡΟΒΙΠΒΕΒ ΕΘΕΘΟΥ 10 Θ11ΠῚ ΑΥ̓́ΓΟΝ 
ἴη οογθ ἴπο ΕΝ ΓΗΙΚΆΡΑΊΙΆΟΟΥ οἵ ἰγδατπιοθ ἴθ ΚΕ ΣΕΙΝΝΕΓΙλητες 
ΓΘΠῚ ΓΟΙΠΓΡΆΓΙΜΑ. ΒΡΟΙΠ]Θσαηΐ εϑαύὰν 
᾿,ΔΠη6 ΤΟΥ͂ΤΟ [δοίη ἐβὲ διῖϊσι ΕΓΕΝΕΤΟΌΜΣΔΟΕΘ 
ΠΟΙ ὁδ ΒΙΘΠΠΓΙΒ ΟΥ̓Κ εγεγοω 488] ΠΟΓΆΓΙΠῚ ΟςΓΟΡΟΟΝ 
᾿ΟΠΉ 1118 ἈΝΟΙΟ ἔπη ΤΡΙΩΝ 
504 λλλλσλ. ἸΠΓΟΓΔΆ]]111ΠῚ ΟὩΟΔΧΟΤΓΉΜΜ. 
(60 ΤῶΘθωῳ οἴ ὈΧΟΥ ΚΑΙΗΓΎΥΝΗ 
Βιαἰϊπιαιιο Ιζλιεγϑεὼς ἰρβίιιβ λυ ΤΟΥ 
ΔΙ ἢ Β ἈΚΟΥΟῸΝ ἸσΠΟΥΔΉΒ ᾿ς ΜΗΪΠΆΝΊΑ. 
ΔΠΔΠΪΆΒ ΟΆΝΜΔΙΜΜΙΆΑς. 20 αιιοά ἔδοίαπι οββείὶ ΓΟΓΕΓΟΝΝΟΟ 
γοῦν ΓΟΥΟΆΧΆΟΓΟΥΟ 1 ἰπῸ 101} ΕΘΙΟΗΆΘΕΝ 
δος ΤΓΟΥΓΟΥΟ Αα αᾳιϑδηὶ Πρ ΟΟΗΝ 
οΘΟΙα ΤΕΘΟΟῸΝΙ ῬΘΙΓΙΙΒ ΟΠΕΓΡος 
οἱ οχρίσχαν Ε ΣΘΥΥΣΘ Ν, αἱΐ Ε Φ Η 
ΕἸ ἐποίῃβ εϑὲ Ιζλι ΓΕ ΝΕΤῸ ἄϊς αὶ παῖ ΕἸΠΕΜΟΙ 


84 Αείοσυμι δ, 4---8. 


81 [Δ η[] 
ἈΡΤΙΠῚ 

ὑχΌ ΤΠ Π|:1215}:} 
1118. διιίθ πὰ 
ΑἸχὶΐ 

ΘΔ 

[Δ}{] 

ΟΕἸχῚ δαΐθιη 
ΡΟΙΓΙΒ 

84 θ8πΠὶ 

αυἃ 

πΠαΙ6 
ΘΟΟΠγΘηΪΐ 
γΟὈΪΒ 

[ΘΠ Ρ΄ΆΓΘ 
ΒΡΙΓΙΓα1η 
ἀομ ἢ] 

μον 

Ρ6668 

ΘΟΓπ 4] Βθρβιἰθγιαί 
πη πὶ {ΠῸ πῇ 
βίδηϊ 

δ ΟΒ[Π1|Πὶ 

εἱἱ οἴθγοηξ ἴὸ 


(δ ο αἱ διιΐθῃη 


δῦ 


Ε),ΓῸ ΓΟΟΥ̓ΤΓΟΥ ΘΟΠ ΒΠΙΩ ΠἈΡᾺΧ Ρ ΗΜΜΆΧΔᾺ. 


ΓΟΧΟΩΡΙΟΝ δηΐθ ρΘά 68 ΤΠἈΡΧΓΟΥΟΊΤΟσἑδλας 
ἈΠΘΆΟΟΘΕ ΘἾῈ8Β ΑΥΓΟΥ 
ΗΔΧΕ δἰ Θχρίγαν! Ιζ«Ὰ.6Ὲ ΣΕΥΎΣΕ ΝΙ 
ΕΙΠΤΕΝ ΤΡ 6551 Δι {61 ΙΟσΘΆΘΟΝΤΕΟΛΔΕε 
ΝᾺ. ΠΥ ΠῚ ΠΕ Ὁ 1ἴνς ΟΙΝΕΆΜΝΙΟΙΚΟΙ 
ΤΟΟΟΥΓΟΥ ἱην ῃ Γαΐ ΗΥ̓ΡᾺΝ 
ΕΙΤΤΙΕΝΝ ΔΕ ΘΠ ΑΥ̓ΤῊΝ 
ΠΕΓΡΟςΓς ΤΟΥΔῚ ΜΕΚΡᾺΝ 
ΠΡΟΟΛΧΥΓΤῊΝ 1. οἷ οἤογθηΐοβ ᾿,,.Ὲ ΣΕ ΝΘ Ιίλητες 
ΤΙ ΒΘΡΘΙΙΘηΐ ΕΘΑΝᾺΝ 
ΟἽΙ Δα πη ]ΓΠΠ| ΤΡΟΟΤΟΝΆΝΑΆΑΡβα 
οὐνεφώνηθη κει ἈΥΤῊΘ 
ὙΜΙΝ 1 Τδοῦαιϑ δὶ Ιζ.. ΕΓΕΝΝΕ ΓῸ 
ΤΙΡΆΟΛΙ {πιο φοκοο 
ΓΟΤΙΝΝΑ. ΠΠΆΡΠΠΒ ΜΕΓΆΚς 
ΚῪ ἴῃ ΟἸΏΠΘΠΙ ΕεΦ ΟΆΗΝ 
λΟΥ ΘΟΕ] βίϑιηῃ ΤῊΝ Εἰ Ιλησιὰν 
ΟἸΠΤΟΛΕες οἵ 'π ΟΠΠΘΒ ΙΔ ΘΤΙ ΤΙΝ ΤΑς 
ΤΩΝΘΑΝΆΝΤΩΝν 90. αἱ διάίεθαη ΤΟΥῸἈΧΙΚΟΎΌντας 
ΓΟΝΆΝΆΑΡΆΟΟοΥ ᾿δθς ΤΓἈΥ ΤᾺ. 
ΕΙΓΟΓΆΝ ΓΆΟ. ῬῸΓ ΠΔΠῈΒ ϑαΐθπι Δ κλατω ΝΝ Χειρὼ 
ΕἸ ΓΗΘΥΡᾺ ἈΡΟΒΙΟΪΟΓΙΙΙῚ ΤΟΝΑΆΤΠΤΟςΓ Τόολῶν 
ΙΚΞΑΙΕΣΟΙΟΟΥ ΟΕ. δοθϑηίΐ ΕΓΙΝΕΤΤΟ 


ΠΕΟΕΝ Δ 6 βίῃ ΟΗΜΙᾺ 


Αούογιμ ὅ, 8 --- 12. 


οἵ ρῥγοά!ρα 

Π} 1 {ἃ 

1} ΡΟΡαΪῸ 

Οἵ οὐ ηΐ 
18} 1} 16 Ὁ 
ΟὨΠΟΒ 

1 [10 10 

ΟΠ ΤΟρΡ ΔΕ 

ἴῃ ΡΟΣΤΟΟ 
ΒΟΪΟΠΊΟΠΙΒ 
(ἰοτοχοσιὰ νΘΙῸ 
ΠΘΠ0Ὸ 

δι ορ δῖ 

ΟΠ ΘΓΘ 

ΙΒ 

504 τπηᾶρη !ῇοαθαΐ 
ΘῸΒ 

ὈΪῸ}5 

δίδοβ δα ςθτη 

ΠῚ ΠΡΟΣ δὴν 
ΟΥΘοηἴθα 
(ἰο}}1Π0Ὸ 
ΕΠ 0 
ΥΠΓΌΛἢ αΙΟΔῈΘ 


οἵ πλ1Π 011 


δῦ 


ΙΚΚΞ(ΑΙΓΕΡΆΊΤΑ. 
ΤῸΟΌΛΟΛΑλ. 

ΕἸἈᾺ ΓΘ Ά.λ 
ΙΚ«ΚΙΉΟΛΑΙ 

ΟΜ ΟΘΥΜΆΜοΝν 
ΠΆΝ ΓΕ 
ΕΆΜΓΓΟΥΝ Δ.) 
ΟὙΝΗΓΜΈΕΝΟΟΙ 
ΕΜ ΓΗΓ ΓΟΝΣΝΛ. 


(ςσΠΟΧΟΜΟΝΟ οςΟ 


Ις ΟΝ ἈΕΆΧΟΙΠΤΩῸΝ 
ΟΥλειο 
ΕΤΟΆΜΜΑ. 
ΙΞΞΟΆΆΛΟΘ.Ι 

λΥ ΓΟΙῸ 
ἈΛΆΑΘΜΕΓΆΛΥπεν 
ΧΥΓΟΥῸΟ 

ΟΆΆΛΟΟΝ 


Νλλλοκνιλε 


ΠΡΟΘΕΤΊΘΟΝ ΓΟ 
ΠΙΟΤΘΥΟΝΤῸος 


ΤΩ Κα) 


ΠΆΗΘΗ 
ἈΝΆΡΩΝΤῈΕ 
ΙΞἙΓΥΝΆΛΙΚων 


10 


20 


118 

αἰ θ] αἴθ} 5 
ΘΙσογοιί 
ΔΟΟΤΟΙΟΒ 

οἵ Ροποῦθη 
ΔΓ 

ΘῸΒ 

1η ΘΟ 115 
οἵ οὐ "Α1ΠᾺ 
ιἰ νοηϊὸ 
ΡΕΙ͂ΓΟ 

γῸ] ππ| γἃ 
ΘἾ118 
οὐππιγαγοί 
8116] 
ΘΟΥΙΠΠῚ 

οἱ ΠΡΘΓΆΓΘΠΕΙΓ 
Δ Ὁ ΟἸἢὶ 

ν ΑἸ 16 
481} 

μὰ οι 
αι] ΟΠ ΓῸΠῚ 
σοΠποιγΓο δῖ 
οἵ πὰ] Πῖ 0 


ΘΟὨΪΠΠΟΙΆΓΕΠΙ 


ΛΑοίοχιπι ὅ, 12-16. 


ὠς ΓΕ 
ΙΔ Ε ΜΗ Γλιοεπλάτιες 
ΕΚ Φεριν 
ΓΟΥΟΘΆΟΘσΟΘΕΝΕΙΟ 
Ι«Ἀ ΓΊΘΕΝ.ἊΑ, 
ΘΝΠΠΡΟΟΘΕΝ 
ἈΥΓΓΟΩῸΝ 
ΕΤΤΙΙΚΟΝ ΟΝ 
Ι,«λιὴς ΓΆΚΒΕΆΤΤΓΩΝ 
ΙΝ ἈΘΡΧΟΜΌΟΝοΥ 
ΠΕΤΓΡΟΥ 
Ι«ᾺΑΙΜΝΜΗΟΚΙΧᾺΔ. 
ΧΥ ΤΟΥ 
ΕἸΤΤΙΓΟΙΙΆΆΚΓΗ 
ΤΙΝΙ 
ἈΥΓΓΟῸΝ 
ΚΑΙΡΥσΟΘΩΌΟΙΝ 
ἈΨΠΟΤΠΆΚΌΗΘΓΚΟ 
ΘΙ ΦΊΘΥΝ ἢ Κα θ 
ΗΙς 
ΕΙΧΟΝΙ 
ΔὯ10 
ΟὙΥὙΝΗΡΧΕΊΤΟ 
ΙΞζἷἈἊ᾽᾿Ι΄ ΓΟΤΊΙ ἈΗ9οςε 
ΤΟΟΝΊΤΕΡΙ 5 


ΟἸν ἈΠῸ πὶ ΤΟΆΧΕΘΟΟΝΙ 1 ΔΡΟΒίο]ΟΒ ΕἸΤΤΙ ΓΟῪῚ Ὀλποοστολὺς 


ἴπ ΠΟΙΆ] 6 ΠῚ ΕἸΙΟΙΆΗΜ οὗ ροβιοσιηΐ Ι(ΧΙΕΘΕΝΤΟ 

Δα ΓΘΗ 65 Φ ΘΡΟΝΊΤΓΕς 608 ΑΥ̓ΓΟΥῸ 

ΒΘΟΌΙΩ ΜΟΘΕΑΥΓΟῸΝ 1η οπδίοα ἃ ΕἸΙΟΤΉΡΗΟΘΙΝ 
ἸΠΗΤΠΠΟΒ ἈσΠΘΕΝΕΙΓΟ ΡΕΌ]1οα ΔΉ ΜΟὯὮἝΟΟΙΆ. 

οἱ νϑχϑίοβ ΚλιοχλουΜεμους. Απρθ]ὰβ δαΐθιῃ δι. ΕΆΟΟΛλΕ 

8ἃ ΒΡ᾿ ΓΙῸ Β ὙΤΙΟΙΠΝΆΓΓΟΟΝ ἀοιμϊηὶ ΚΥ 

᾿Πη}1η 6118 ἈΚΑΘΆΡΤΩΝ ΘΓ ποοίριῃ ἈΙΑ:ΙΓΗΟΝΥΚΤΟΟΝΟ 
ααὶ ΟΤΊΝΕΟ ΔΡΟΓαΪ ΗἩΝΟΙΣΕΝ 

ΟΟΓΑΌΘΗΓΕΓ ΕΘΘΡΑΤΙΘΥΟΝ ΓΟ 10 οβδ ΓἈΟΘΥΡΆᾺΓ 

ἘΠΙΝΘΙΒΙ ἈΤΤΙΆΜΜΓΕΟ ΟΔΓΟΘΓΙΒ ΤΓΗΘΚ φγλὰκ Ης 
ΕἾ δθοὸ Ιζ υτλΥ ΤᾺ οαπιαπ οἀαχῖθβοί ΙΚἈἸΙΕ Σ ἈΓΆΓΟΝ 
ΥἹᾺΘΠ8 ΒἈΆΘΤΙΤΟΩΟΝ 608 ἈΑΥΓΓΟΥςΟ 

ΘΧΘΙΓΡΊΘῊ5 ἈΜΝΔΔΟΤΆΑΆΟΚ Αἰχὶξ ΕΙΤΤΕΙ͂Ν 

ῬυποΘρΒ βδοουδοῦαη ΟἈΡΧ ΙΕβΡογο 1[6 ΤΟβΡΕΟΥΎΘΟΘΆΑῚΙ 

Οἵ ΟἸΠΘΒ Ι «ΔΙΆ ΓΕΟ οἵ βίδῃΐθε Ι«})3ΙΟΤΆΘΕΝΤΟΟ 
4} απ 60 ΟΙΟΥΝΑΥ ΓΟ) Ἰοαυ τ] η] ἈΔΟΆΕΙΓΆΟ. 

οοπϑεαἴα ΗΟΥΌΆΣ. ἰπ ἴθ} ]0 ΕΝΤΤΟΤΕΘΡΟΩ 

ΠΟΓΘΒΙΒ δ ΞΘ 10, ΡΙΘΌΙ ΤῶΛλου 

Βα 1 ΠΟΒΘΟΓΊΙΠῚ ΤΟΝΟΣΔ λουκαι 20. οἠηηΐᾶ Τ͵ΊΆΜΝΜΤΆ. 

ΓΟΡΪΘΠ δαηΐ ΕἸΤᾺΆΗ ΟΘΗΟΆΛΔΙ σοῦ ἃ ΤΆἈΡΗΜΆΑΆΕΓΑ. 

Ζ610 ᾿ς ΖΗΛΧΟΥ γἱΐδ8 ΓΗσΖΩΗΘΟ 

οἴ 1Π]ΘΟΟ τ ηΐ ΙἸ(ΔΙΕΙΤΘΕΆΟΆΟΝ ἢ α11|8 ΤΑΥΤΗῊΘΟ 

8118 ΤΆΧΕΙ βᾺς Εὐχριυμηΐδβ διιίθπὶ Εἴσελθ ΟΝΎΤΓΕΟΔΛΔΕ 
Βι188 λΥ ΤῸΝ ἄδ ΘΆΓΟΟΓΘ ΘΙ ΤΗσφύλλικζις 


817 Αοίοχαπι ὅ, 16--- 31. 


1 1ΠΟἸ σα 
ἀρ] αοι]ο 
1) [600 


οἱ ἀοοσροῦϑιΐ 


ΕἸΟΘΗΆΘΟΝ 
ὙἹΤΟ ΓΟΝΟΡΘΡΟΝ 
ΕἸΟ'ΓΟΊΕΡΟΝ 

ΚΑΘ ΔΙΔΆΟΚΟΝ 


Αὐἀὐνθηῖθηδ δαΐθιη Ι | ἈΡᾺΓ ΕΝ Ομενοζσλε 


ΡΙΠΟΙΡΟΒ βδοθγάἀοίατηῃ 


οἵ 4] τη ὁ0 οΓδηΐ 


σον Δ ὈοΥδηΐ 
ΟΟΠΟΙΪΠΠ) 
οἵ ΟἸἼΠΟΒ 
ΒΘΠΪΟΓΘΒ 
ἢ ΠΣ ΕἾ} 
ἸΒίΓΔ 16] 
οἵ π]βοσπηΐ 
1 ΘΑΙΓΟΘΙ ΠῚ 
ΕΥ̓ ἢ ΠΣ Ο τν 
608 
ΜΙΠΙΒΕΓΙ δυῖο πὶ 
Δαν ΘΗ ἴ6 5 
ΠΟ 1 νοποτυμΐ 
608 
ἸΠ ΟΔΙΟΘΙΘΙῚ 
ἘΟΥΝΟΓΒΙ δι }6 1 
ΡγΟΒαπΠδνογιηΐ 


(ΙοΘηἴοβ 


ΟἈΡΧΙΕΡΕΥῸ 

ΙΞ«ἈΙΟΙΟΥΝΑΥ ΓῺ 
ΟὙΝΕΘΙΚΆΑΆΘΟΣΝ 
ΓΟΟΥΝΟΘΆΡΙΟΝ 

ΙΚΞΔΟΤΠΙΧΟΟΣΙΝ 10 
ΤΉῊΝΓΕΡΟΥΟΙΆΝ 
ΓΟΝΥΤΟΝ 

ΙΗλ 

ΙΚ«ΑΙΑΤΤΕΓΟ ΤΊΆΔΙΝ 

ΕΙΓσ ΓΟΛΟΟΙΜωτηρς 
ἈΧΘΗΝΜΆΙ 

ΑΥΓΟΥῸ 

ΙΔ ΕΥ̓ΤΙΗΡΕΤΆΙ 
ΠἈΡΆΓΕΝΟΜΈΕΟΕΝοι 
ΟΥ̓Χ ΗΥΡ ΟΝ! 20 
λυ Γογςο 
ΕΝΤΉΦΥΛΧΆΚΗ 
ΜΆΟΤΡ Εἴλντεολε 

ἈΤΠΗΓΓΊΙΆΟΔΟΩΑΙ 
ἈΕΓΟΝΊΓΕΚΟ 


αιοπῃΐϑιη σΑΓΘΌΓΘΙῺ 
ΠΟΙ ΙΒ 

ΟἸδι! 511} 

ΟΠ} ΟΠ] 
ἀΠσοηἢ8 

οζ οἰἱβτο 05 
Βίδηΐο 5 

8(1 ΟἈΕΌΙ, 
ἈΡΟΙΊΘηἴο5. Δα ΓΘ 1 
Ἰηἴ8 

ΠΟΙΏΪΠΟΙῚ 


ἸΠΥΘΙΝΠΠῸΒ 


νου) 8 

᾿δθς 

ΒΒΟΘΓΔΟῖορΒ 

οἴ ΤηΔ ΡΒ ΓΔΒ 
[6 }]] 

οἵ ὑΓΠΠΟΙΡΟΒ βδοογἀοϊ πηι 


ἸΠΓΑΤῚ ΘΟΘρΡΟ ΙΗ 


ΤΓΟΜῈΕΝ.λεομωστημο, 
ΗΥ̓́ΡΆΜΕΝ 

ΚΞΕΙΚ ΆΙΟΜΕΝΟΝ 
ΕΝΠΙΆΟΗ 
χοφλλιλ. 

Κα ΓΟῪΟ Φνλλκας 
ΕΠ ΓΟΩΤΆΟ. 
ΠρΡοτωνϑυύρων 
ἈΝΟΙΣΆΝΤΕΟΔΛΔΕ 
Εσο | 
ΟΥ̓ΔΈΝΑ. 
ΗΥ̓ΡΆΜΕΝ 


[{| δαΐοτῃ δια! τγαηΐ (] ελε ΗΙΚΚΟΥΌΛΛΔΙ 


“ΤΟΥΟΛΟΓΟΥῸ 


ΤΟΥ ΤΓΟΥῸ 


ΟΠ ΘΡΕΙΟ 
ΚΑΟΟΘΟΤΡΆΤΗΓΟΟ 


ΤΟΥΊΘΡΟΥ 


ΚἈΑΙΟΙΆΡΧΊΕΡις 
ΕΘΑΛΥΜΆΖΟΝΙ 


οἵ οοηδιπα οδηΐαγ πιρηΐὸ ΚΑΘ Ηπορουν 


(Ὧὁ 15 
αᾺ]ΠΔΠῚ 
γα 


Οδ50 


ΠΕΡΙ ΤΩΝ 


ΤΊΆΟΩΝΜ 


ΘΕΛΟΙ 
ΕΙΝΝΑᾺ. 


Αοἰίοσυμ ὅ, 34--- 38. 


Ἰιος ΤΟΥ͂ΤΟ Ρορυϊαῃ ΓΟΝΆΆΛΟΝ 

Αἀγνθηΐθηβ δυΐθπι } ᾿λρὰγ ΕἸΝΟμεμοῦσδε ἢῃθ ᾿ἰδρι ἀ γθη τα Ὁ ΜΗΛΙΘΑΟΘΟΩΟΙΝ 
αυϊάδπη ΤΙΓς ΘΟ διιΐομι 8 Δ τπχίββοης ἈΓΆΓΟΙ ΓΕ ΟΔῈΕ 
παηΠ αν} ἈΠΗΓΓΙΆΕΝ 608 ΑΥ̓ΓΟΥΟ 
618 αΥΓΟΙΓς βίαιαϑγαηΐ ΕΟΤΉΟΘΆΟΝ 
αα]8 ΟΤῚ ἴῃ ΘΟΠΟΙ]]10 ΕΝ ΤΤΟΟΥΝΕΆΡΙω 
6666 Ιλ ΟΥ ΕἸ Ἰπίοστόραν Ι( ἈΙΞΠΗΡΩΟΊΤΉςενΝ 
ψΙΓΙ ΟΙΆΝΆΑΡΕΓΟ ΘΟΒ ΑΥΓΟῪΥῪΟ 
]108 ΟΥγο ΡΥ ΠΟΙ͂ΡΟ5 βδοογάοίαι ΟἈΡΧΙΕΡΕΥ 
ΡΟΒΙΒΠ8 ΕΘΕΟΘᾺΆ! 10 ἀ]σΘ ἢ 8 ἈΞςΦΓΩΝ 
ΪΠ ΟΔΙΌΘΓΘ ΕΝΤΤΗ φγλλὰκ Η ΠΟΠῚΘ ὈΓΆΘΟΙΡΙΘ0 ΟΥὙΙἈΡΆΓΓΟΘΆΑΙΑ. 
Βιιηΐ ΕἸΙΟΙΝ ῬΓΔΘΟΘΡΙΠΊΒ ΤΙΆΡΗΓΓΙΆΆΜΘΟΝ 
ἴῃ [ΘΙΏΡ10Ὸ ΕΝΤΤὩΙΘρῳ γΟὈ ἷ5 ὙΜΙΝ 
δἰδηΐθα ΕΟΤΟ ΓΕΟ η6 ἀοοθδί8 ΜμΜΗΔΛΔΙΛΆΟΚΙΝ 
οἱ ἀοοθπέρα κ“ιλλλοικοντες. ἴῃ μοπιΐῃθ ΕΤΤΙ ΤΟΣΟΝΟΜμἌΆ τι 
[2 7 νὴ ΤΟΝΝΆΔΟΝ ἢοο ΤΟΥΓΩ 

Ταπο Ἵοτα οἴ 6666 κλήλοὺΥ 
ΔὈΪ λπαλϑθῶν τΌΡΙΕ {8 πεπληρώκατε 
τη ΟἸΒΙ ΓΔ ΙΒ ΟΟΤΡΆΤΗΓΟΟΘΟ ΒΙΟΓΙΒΆ]Θ ΤΩ ΤΗΜΙΆΗΜ 
ἴῃ ἴθ 010 ΕΝΤΤΩΟΤΕΡΟ ἀοοίγπδ6 ΓΤΗσΟΔΙΛΆΧΗΓΠ 
ΟΠ ΠΪ ἢ 15 {118 ΟΥΝΊΓΟΙ ΟΥπηγεταις γΟΒΙΓΔΘ ὙΜΟΩΝ 
δαάυχὶ ΗΓΆΓΕΝ οἵ νυ] 8 ΚΞ» ΙΑΞΟΥΆΘΟΘΘ 
ΘΟΒ ΑΥ̓ΓΟΥῸΟ ΠΤ Ὁ ἐν ΕἸΤΑΓΆΓΙΝ 
ΠΟ ΟὟ ΥἹ ΟΥ̓ΜΕΤΆΒΙΑς ΒΌΡΘΙ ΠΟΒ εΦ ΗΜλο 
ΕΠ Ὀδηΐ ΘΠΣῺ 6φ ΟΚΟΥΝΤΌΓΆΡ ϑβδπριπθηι ΓΟΆΙΜΆΑ. 


ἸἸΟΙΏΙΠ1Β 
᾿ν0}1118 
ΠΟΒΡΟΠ ΘΒ δυίθη 
ΡΟΙΓῚΒ 

ΘΓ ΔΡΟΒΙΟΙΪΣ 
ἀϊχοιυηΐ 
ΟὈΟΘΟΙ ΓΘ 
ογρογίοί 

ἄθο 

ΠῚΔΡῚΒ 

8 ΠΟΙΆ τι 
1) θῖι8 

ΠΣ 9 Α}}}} 
ΠΟΒΙΓΙΙΠῚ 

Βι ΒΟ αν] 
ῬΓΘΙῸΠῚ 
Β.ΠΙ1:η 
1ΠΘΘΌ1Ω 
4116} 

ΥΟΒ 
ἸΠΓΘΙΓΘΙΩΙΒΕΙΒ 
ΒΌΒΡΘΟΙἀΘηΓΟΒ 
πη Πρσηο 
Ηπῃς 


ἄθιι8 


40 


ΤΟΥΆΝΟΥ 
ΤΟΥΤΟΥ 
ΠΟΙΚΡΙΘΕΙΟΔΕ 
ΠΕΤΡΟΟ 
ΙΞΙΔΙΟΙΆΙΠΟΟ ΤΌλοι 
ΕΙΠᾺΝ 
ΠΙΘΆΡΧΙΝ 
ΔΕΙ 
ΘΕΟ) 
ΜΆΑΆΔΛΟΝΙ 
ΗΆΝΟΙΟΘΟ 
( ϑεος 
ΤΩΝΊΤΠΡΩΝ 
ΗΜΟΩΟΝ 
ΗΓΘΙΡΕΝ 
“ΤΟΜΝΜΊΤΠΆΙΛΑ. 
λΥΤΟΥ 
ΙΉΟΟΥΝ 
ΟΝ 
ὙΜΕΙΟ 
ΑΙΕΧΕιΙριοΆλοσθλι 
Ι“βε μἈοΆΝντες 


ΕΠΙ ΞΥΧΟΥ 
ΟΥΤῸΝ 
ΟΘεοςσ 


10 


ΡΠΠΟΙΡΘΙῚ 

οἱ ΒΑ] νΔΙΌΓΘΠΙ 

Οχα αν! 

ἀοχίγα 

Β118 

ἀδΓΘ 

ΡδΘΠΙ ΗΠ ΔΗι 

ὨΙΒΙΓΔἢ6] 

οἵ ΓΘΟΙΙΒΒΙΟΠΘΙῚ 

ΡΟΟΟΔΙΟΓΙΠΏ 
ΕἾ Π0Β 

ΒῚΠΠ.11ΚΒ 

6118 

[οδίθα 

νΘΓΘΟΓΊΠΩ 


ΠΟΓῸΠῚ 


οἵ βριΐαμ δαςοιη 


5810 [11}}} 
4.61} 
αἀραϊ 
ἄἀθι18 
ΟὐΟΘ ΠΕ θι18 
510] 

Αἀ 1Π1 δα ]θηῖθβ 


ἢδθ0 


Δείοχυμι ὅ, 28---8ὃ. 


ἈΡΧΗΓῸΝ 

κλυΡὰᾺ 
ΥΥώσΘΝ 
ΤΉΔΕΣΙΆ 

λυ ΤΟΥῪΥ 

ἈΟΥΝΑΆΙ 

ΜΕΤΆΝΟΙΆΝ 
ΤΟὌΩΝΗᾺΣ 

κλυΆφοθοι Ν 
ἈΜΔΧΦΤΊΩΟΝ 
ΙζλιηΜεις 

ΕΟΜΕΝ 

ΧΥ ΤΟΥ 

ΜΑΡΤΎΡΕΟ 
ΤΩΟΝΡΗΜΆΤΩΝ 
ΤΟΥΤῸΩΝ 

ΚλΑΟΤΟΙΙΝΆΔΕ 
“ΤΟΌΛΓΙΟΝ 

ΟΝ 

ΕΑ ΚΕΝ 

ΟΘο 
ΤΟΙΟΙΓΙΘΆΡΧΟΥ ἐς 
ἈΥ ΤῸ 
(διλελκογοληντες 


ΓΑΥΥ ΤΆ. 


αἸβΘο ὈΔΠΓ[ῸΓΣ 


οἱ οορ] Δ ΌΔη Γ᾿ 


ΠΠ} Ὁ ὉΠ Ὁ) κι 
᾿ ρ08 
ΘΌΓΡΘΩΒ ΔΕςΘΙη 
αι! δπὶ 
46 Θ0Π 6110 
ΘΟΙΠ 
[ἈΥΊΒΆΘΕΒ 
ΠΟΙΏΪΠ6 
σϑΙΉΆ}1Π6] 
Ιορὴβ ἀοοίοῦ 
ΠΟΠΟΓΙΓΔὉ1115 
 ΠΠΙΥΘΙΒΔΘ 
ΡΙΘΌΙ 
1.551} 
ΌΓΆΒ 
ΤΟ Θ] ΟΠ 
ΔΡΟΒΙΟΪΟΒ 
ΠΘΓῚ 
Π1χι διιθπὶ 
84 608 
ΥΙΓΙ 
ΙΒΓ4 6 1186 
ΔαΓΘ Πα 6 


41] 


ἌΜΕΤΙΤΡΙ ΟΝΤ 
Ξ,οΑΙΞΒΕΟΥΧΟΝΤῸ 
ἈΝΕΛΆΧΕΙΝ 
λΥΤΓΟΥῸ 


δὼ ΔΟΤΆΟΘΛΕ 


ΤΊΟ 
ΕΚ ΤΟΥΟΥΝΕΘΆ οΥ 
ἈΥΤῸΝ 
φλρι ΣΎ ΤΟΤΟ 
ΟΝΟΜΜΑΤῚΕ 
ΓΆΜΆΔΙΗΣΝ, 
ΝΜΟΜΟΙΔλΙλλοκλλος 
ΤΊΜΙΟΟ 
ΠᾺΝΡΤῚ 
ΤΛλλοω 
ΕΚΘΆΘΕΥΘΕΝ 
δσῳω 
ΒΡΆΧΥ 
ΤΟΥΟΆΛΙΤΟΟΤΌλοΥς 
ἸΤΟΙΗΟΆΙ 
Επιπενν ΤῈ 
ΠΡΟΟΛΥ ΤΟΥῸ 
ἈΝΆΡΕΟ 
ἸΟΤΡΑΗΛΘΙΤΆΙ 
ΤΠΡΟΟΘΕΧΕΤᾺΆΙ 


86 0518. 

46 ΠΟΙΆ ΟΠ 
1518 

αυἃ 

Θ8{15 


Δοίυ 


Απηία ἢθο ΘΗ] 


Πα: 
ΒΌΓΓΟΧΙ 
{Πρ ἀ8 8 
ΠΟΙΌΝ 
6556 


Δ] Ό ΘΙ) 


. 56 


,ἸΩΔΟΠΌΠΙ 


ΟΕ] 
ΟΟΠΒΟΙΒ 
ΥἹΓΟΓῸΠῚ 


ὨΠΙΠΘΙΤΒ 


ΕἈΧΥ̓ΤΟΙΟ 
ἈΠΟΤΟΩΟΝΆΝΟΝ 
ΤΟΥΤῸΩΝ 
ΤῚ 
ΜΘΆΛΧΕΤΕ: 
ΤΡΆΘΟΙΝ 


Ἰ᾿Ἰ]Προγαρτουτστων 


ΤΟΝΗΜΕΡΟΩΝ 
ἈΝΘΟΤῊ 
θϑϑευύλλο 
ἈΘΓΩΝ 

ΘΙΝΆΙ 
ΤΙΝΆ 

ΕΛΥΤῸΝ 
ΜΕΓΆΝ 

ω 
ΠΡΟΟΘΘΙΚΆΗΘΗ 
ἈΝΆΡΩΝ 
ἌἈΡΙΘΜΟΟ 


υδϑὶ ᾳυδατηρεηίοσιῃ: (1) ΟΓΕ ΓΡΆ κοον 


μ! 


ἱπίογίθοξιβ οϑί 


Οἵ ΟἸΏΠΘΒ 


αυὶ 
ΟΟΙΒΘΠΒΘΥΓΔΙΐζ 


Αοίοσυπι ὅ, 838.-.936. 


ος 
ἈΝΗΡΘΘΗ 
Ι(ΑΙΠΙΆΝ ΓΕΟ 
ΟΟΟΙ 
ΕἸΤΤΙΘΟΝΤΤΤΟ 


οἱ λυ Γωὼ ΑὉ Ποιμἰπῖθι8 ἉΠΟΤΟΌΟΝΆΝΟΩΝ 
ἀἰββο ἱβ δυιηΐ ἈὉΙΕΑΥΘΗΟΆΝ 15 ΓΤΟΥΤΓΟΟΝ 
οἵ πη80}} διηΐ ΙΞ ἈἉΑΙΕΓΕΝΝΟΝ [Ὁ οἴ βΙη]16 Ι“(ἈλιεολολῦΓε 
πὶ ]] 1 ΕΙΟΟΥΔΕΝΝ 608 ΑΥ̓ΤΟΥΟ 

ἸΤοβῖ πὸ ΕΤΑΓΓΟΥΓΟΝ μ0Π οοἰπααϊ δῆ ΜΗΜΟΆΛΥΝΟΝῺ τες 
ΒαΓΓΟΧΙΐ ἈΝΕΟΓΤΗ ΠΊΔΠῚ1Β ΓΆΟΧΟΕΟΙΡΑΆΩ 
1185 ΙοΥλλΟ νΘΑΙΓᾺΒ ῪΜ ΟΝ 
σᾺ ΠΠΠΔ 6115 ΟΓλᾺΙΆλΙος 0181) ΟῚ 
ἰπ ἀἰοθ5 ΕΝ ΤΑΙΓΟΓΗΜΘβιεις 81 ΟΑΐ ΘΆΝΙΗ 
ῬΙΌΘΠΟΠΙΒ5 ΓΗΟΆΤΙΟΙ ρΡΆΦις 10 ὁΧχ Πομηΐθ118 ΕΣΆΝΟΩΝ 
οἵ βράιχ!ῖ ΙΞ(-ωοιλ!τ ες ΓΗῸεν ΘΟΠΒΙΠᾺΠ} ΗἩΒΟΥΆΗ 
τΠ18π| ΚΆΝΝΟΝ ἰβίι τη λΥ ΓΗ 
ΡΙΘθθ μι ἈὉΆΧΟΝ Ἧ! Η 
ροϑί 856 ΟἸΤΙΟΟΛΥ ΓΟΥ ΟΡ5 ἜΟΘΡΓΟΝ 
ο( ΠΠῸ Ι«ΔΙΚΙΝΟΚΟ ἶος ΓΟΥΤῸ 
ΣΕ! ΤΟ ΆΕ ΓΟ ἀϊβαοϊνοδιν ΙΙ: ἈΑΥ ΘΗΟΕ Τὶ 
οἵ ΟἸΠΟΒ ΙΚΔΙΠΙΤΆΝΓ ΓΕ 51 δι ῖθ 1 ΕᾺἈΝ.ΔΕ 
χυ ΟΟΟΙ ὁχ ἄε0 ΕΙ(ΘΥ 
ορδυάϊογαιξ ΕΤΤΙΘΟΝΤ ΤΟ πα" ΕΓΠΓΙΝ 
6] ΑΥ̓ΤῸ) 20. ΠΟΠ ΡΟΓΟΙ ΙΒ ΟΥὙΥΔΥΝΝΗΗΘΟΘΟΘΘΟ 

᾿ς ΑἸΒΡΟΙΒΙ βαηΐ ἌΜΕΟΙΚΟ Ρ!Π ΠΟ ϑηως ἀἰΒΒΟΙ ν ΓῸ ΙΞΞΙΨΤΆΑΛΥΟΛΣΛ. 

ΕΣ Ιζ αι ΜΥΝ 6085 λυ Γοὺο 
ἀ1600 ἈΕΓΟ) ΠΟαιΟ ΥῸΒ ΟΥ̓́ΓΤΕΥΜεΕιΟ 
γΟ15 ὙΜΙΝ θαι πιδρίδίναῖ ΟΥὙ ΓΕΟΙΆΡΧΟητες 
ἀϊβοράϊο ΔΔΙΠΟΠΟΤΗ ΓΕ γΘΒΙΓΙ ὙΜΟῸΩΝ 


43 Αείοσυῦι 8, 80--- 839. 


π6 αι8η60 


οἵ 460 τοριρηδηΐαβ 


ΠΥ ΘΠΙΔΙΗΔ1ηΙ 

Θι σοηβοη Θηΐ68 
6] 
οἴ γοοδυθηιηΐ 
ΘΡΟΒΙΌΪΟΑ 
ΘΓ ΟΔΘΒΟᾺ 
608 
ῬΓΔΘΟΡ θδηΐ 
6 ἸοαπΟΓΘηἴα} 
1} 
1 ΠΟΙΠῚΪΠΘ 
1658 
οἱ ΑἸ] βογιηΐ 
ΘΟΒ 

ΠῚῚ ἸρΊαΓ 
ἰθδπηΐ 
σϑυαθηΐθβ 
ἃ ΘΟΠΒΡΘΟΙΙΙ 
60Π60111] 
α.ΟΠ ΔΙῚ 
ῬΓΟ ΠΟΙΏΪΠΘ 
(ΟΠ ἢ] 


1681 


48 


ΜΗΊΤΠΟΤΕ 

Ι(λιὉ ΘΘΟΜΆΧοιΙ 

Εε ΕΘΗΓΪΓΓΕῈ 
ἕπ, ΟΘΗΟΆΝΝΔΕ 
ΑΥ̓ΓῸ) 

Ι.Δ..}} ΡΟ (Οκλλεολμεμοι 
“ΓΟΥΟΛΊΤΟστολους 
͵ἈΔ.6ΕΙ ΡᾺΝΓΕ ς 


ΑΥΓΟΥῪῸ 


ΠΆΡΗ ΓΓΙΆΏΔΟΩΙ 10 


ΜΗΆΟΟΛΟΕΙΝ 
ΤΊΝΙ 
ΕΠΠΓΟΟΟΝΝΟΜΜλτι 
ΤΟΥΥῪ 
ΙΞἈΙΆΧΠΕΛΥΌΆΣΧΝ 
ΑΥ̓ΓΟΥῸ 
ΙΜΕΝΟΥ͂Ν 
ΕἸΤΟΡΘΕΥΟΝΤο 
ΧΡΟΝΤΕΟ 


ἈΠΤΟΤΙΡΟΟΘΟΩΤ]ΟΥ. 90 


ΓΟΥΟΥΝ ΕᾺΡ οῪ 
ΟἽΓΙῚ 
ὙΤΙ ε Ρ΄ ΓΟΥονοματος 
ΤΟΥΚΎΥ 
ΙΗς ΟΥ 


ἀἰρσηδί! ββοηΐ 


οΟπζ 6] 8 πὶ ρ4(] 


Οὐ ηθ διιῖθ 
(16}} 
1) ΓΘ Π10]0 
οἱ οἷγοδ ἀΟΙΟΒ 
ΠΟῚ σοϑϑαῦδηϊς 
ἀοσρηΐθε 
Θἵ γϑημητ πῖον 
116 Θ ΠῚ 
ΘΟὨΓΙΒί πὶ 

Ιη αἴ θι5 διιθη) 
5118 
Ὠ}11 ΠΡ ]]οα τι 
ΑἸ ρα ]οσιιπὶ 
[λοΐιϑ δὶ 
ΤΠ ΓΗ ὙΔ[10 
ΘΥΔΘΟΟΓΏΙ, 
Δα ΠΘΌΓΔΘΟΒ 
6 αιοά 
ΑἀΘΒΡΙΟΟΓΟΠΓΙΓ 
1Π ΤᾺ ΠΙΒΙΟΓΙΟ 
οΟἰἀϊᾶ πὸ 
γάσδο 


ΘΟΙΓΙῚΠ 


ἈΑοίοτσυπι δ, 839-60, 1. 


ΚΑ ΓΓΗΣΙΟΘΗΟΆΝ 
ἈΓΙΜΆΟΘΘΗΝΔΑΙ 


[]λοᾶντα 


ΗΜΕ ΓᾺΝ 

ΕΝΤΤΟΣΪΕ Ρω 
Ι«ΧΙΙΚἈΓΟΊΙΚΟΝ 
ΟΥ̓ΚΘΟΤΙΧΥΟΝΊΤῸΟ 
δλιλλΟΙΚΚ ΟΝ ΕΟ 
ΙΚΙΔΙ ΘΥἈΓΓελιζομεμημοι 
ΙΝ 
ΧΝ 


(νι ΔΕ ΊΓΑΙΟημερλις 
ΓΆἈΑΥΤΆΙΟ 


ΠᾺΑΗΘΥΝΟΝΤΩΝ 


ΤΟΝΜΆΘΗΤΟΝ 


ΕΓΕΝΕΤΟ 

ΓΟΓΓΥΌΜΟΟΘ 
ΤΓΟΝΕΆΛΧΗΝΙΟτων 

] ΓβΟ ΟἿ ΓΟΎῪ Ὀεβρλιους 

ΟΤῚ 

ΠΆΡΕΘΕΟΣΡ ΟΥΝΝτο 

ΕΝΤΤΉΔΙΆΚΟΝΗΙΆ. 
ΤῊἨΚΆΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ἈΙΧΗΡΆΙ 


ΧΥ ΤῸΝ 


0 ΨΥ 


ψοσδηίοβ διιθ πὶ 
ἀποάθολη 
μ᾿] ΠῚ π 4} Π 6 πὶ 
(ΑἸβοι ρα ]ΟΓ ΤῺ] 
ἀϊχϑσιηΐ 
101 Η]ΔοΙΓ 
ὑπ 
ἈΠ. τος 
ΠΟΒ 
ΧῸ ΔἸ ΠῚ 
(6 
ΗΠ} Π]5 816 


Δ ΘΠ515 


(Ὁπδιἀὀγαΐο ἸοῚ ΓΕ 


{ΓΔΙΓΘΝ 
ΥΊΓΟΒ 


ΟΧ ΥΟΙΒ 


ΒΟΡΙΘΠ) 
ὈΙΘΠΟΒ 
ΡΠ 

ΒΔ η0ο 

οὗ ΒΑΡ 86 


4108 


' Ι βοοικλ Ἀεολμεμοιλε 


1 ὉΒΊ1ΠῚ 
οΙλουλοειζλ. ἢπη0 
ΤΓΟΙΠΆΗΘΟΟ ΠΟΒ δΔι{{61Ὼ 
ΤΟΩΟΝΜΆΘΗΓΟΟΝ ΟΥΔΈΟΠΗΙ 
ΕΙΤΤΟΝ Οἵ τ] ΠΙΒΙΘ ΓΟ 
ΟΥ̓ΚΆΡΕΟΤΟΝ ΥΟΓΌῚ 
ΕΓΠΤΙΝ ᾿πβίδηϊδα ΘΓ Π.18 
ΙΞ«ΨΑΠΔΟΛΗΙΤΟΝΊ Δ οἱ μ] δου 
ΗΜλο νογθα πὴ 
ΓΤΟΝΆΟΓΟΝ 10 ΟΟΥΔΠῚ 
ΤΟΥΘῪ ἘΠΊΝΘΓΒ8 
ἈΙΆΚΟΝΕΙΝ Βα] Εἰ πὸ 
ΤΡΆΤΠΕΖΆΙΟ Εἰ οἱερογιπὶ 
Εἰπιοκ ΕΥ̓ΆΟθοοΥ ὀ ὀ ιδίαπυπι 
λδλε ΧΦ ΟΙ ΥΙΓΕΠῚ 
ἈΝΆΡΑΧΘ Ρ]όπιμη 
ΕΎΥΜΟΩΝ Π(6] 
τοΒ ΠΠοδἤοπθπι πα υθΐοΒ ΜΆΡ ΓΥ βουμέμογς εἱ ϑρίττα 
ΕἸΤ ΤΑ. 58 η0ο 
ΤΤΆΗΡΗΓΘ ἦν 6 μΠΠΠΡΡυ μὴ 
ΤΙΝΟ οἵ ὈΓΟΟΘΠΟΓΙΙΠῚ 
ἈΓΙΟΥ οἵ ΠΙΟΔΠΟΓΘΠῚ 
ΙψΨλ«ἱοο Φ Ιλ-ς οἱ ΠΠΠΟΠΟΙῚ 
ΟΟΥῸ οἴ ρΔΙΓΠΊΘΠ8ΠῚ 
ΙΞΨ- ΧΟ ΓΗ ΓΟΟΙΜεν οἵ πΙοοϊδαη 


ΟΟΙ ΒΕ ΔΙΆ 8 


44 


ἈΑείοσα 6, 3 --- 5. 


ΕΠΙΤΉΟΧΡΙΆΟ 
ΤἈΥΓΗΟ 
ΗἩΜΕΙΟΔΕ 
ΤῊΤΙΡΟΟΘΥΎΧΗ 
ΚἈΓΓΗΔΙΆΚΟΝΙΆ 
ΤΟΥΧΟΓΟΥ 
ΤΠΡΟΟΚΆΡΤΕνἝἊςωμε 
ΚΆΙΗΡΕΟΕΝ 
ΟἈΧΟΓΟΟ 
ΕΝΩΤΠΟΝ 
ΠΆΝΤΟΟ 
“ΓΟΥΤΙΆΗΘΟῸ 


Ιζ ὐε σελ ΣΆ Ν Το 


ΟΤῈ ΦΆᾺΝ ΟΝ 
ἈΝΆΡΑΆ 
ΠΆΗΡΗΟ 
πισγεώως 
ΚΆΜΠΙΝΟΕΟ 

ἈΓΙΟΥ 

ΚΑ ιλιὶ ΠΤΙΙΟΝΙ 


ΚΑἈΙΠΡΟΧΟΩΡοΝ 


ΚΜ ΑΝ βα 
ΚΑΙΤΙΜΩΝΆ 
ΚΑΙΤΆΡΜΕΝΑΆΝ 
ΚΑΟΙΝΙΚΟΆΧΟΝ 


Δαν 81 
ΔΏΠΟΟΙ ΘΉΒΘΠῚ 
Φι08 
βίδίπουιιηΐ 
ἴη σοηϑρθοία 
Δ ΡΟΒίΟΙΟΓΌΙΩ 
οἵ ΟΥΔΙ ΘΒ 
ἹΠΡΟΘ Γαΐ 
615 
1181}115 
οἴ γϑυθι 


ἀοι]ηὶ 


οΥΓΟβορ δί 


οὕ τὴ ΠΡ] 1 ΟΔ ΙΓ 


ΠΙΠΊΘΓΙΙΒ 
(ἰβοθη τη 

ἴῃ ἰ ΘΓΆΒΔΙΘΙη 
ΘΠ ΘΙ ΘΠΤΟΓ 
δι γ61Ὸ 
[ὰγῦ8 


ΒΔΟΘΓαΔΟΓΏΓΙΩ 
οὐυὐδιυαιοῦθδῖΐ 
Παοὶ 


ΟΥ̓Δ ΠΙΠΝ Δ. ΪΘΠῚ 


ΡΙΘΠ08 


ΤΡΟΟΗΛΥΓΟΝ σταῖδ ΧΆΡΙΓΟΚΝ 
ἈΝ ΤΓΊΙΟΧΘΕΧ.Λ. οἱ Παβὶ ΙΞ3ἶζαοηΠΠΔτκςΤεροῶς 
()γε 80 νἱγίαίθ Ιἷζ,χχ-ῃ΄λυμνλμεοῶοςο 
ΕΟΤΉΟΘΆΧΝ οί εθαὶ ΕἸΤΟΙΕΙ 
ΕΝΝΟΟΤΠΤΙΟΝ ΒΙση8 ΓΟΗΜΙᾺΑ. 
ΤΟΝΑΤΠΟςΓ ΓοΆ οἱ ῥγοαϊρία ΚΑΥΤΕΡΆΨΆ. 
ΚΑΙ ΡΟ Οευσαμεμον πιϑρηἃ ΜΕΟΕΓΆΔΛΔ. 
ΕἸΠΤΕΘΗΙΚΆΝΙ ἴῃ ΡΟΡ]Ὸ ει ΓΛ 
ΑΥ̓ΓΟΙΟ ΪΠῃ ΠΟΠΊΪΠΘ ΕἸ ΓΟΣΟΝΝΟΜΜΑ.ΓῚ 
ΤΆΟΧΘΙΡΑΆΟ ἀοπμἱπὶ ΤΟΥΚΥ 
Ι(ΞΙΚἡ'»υἹἱΟ ΆΟΓΟΓΚ 1681 Υ 
ΤΟΥΚΥ ΟὨ 58 ΧΥ 
Η ὙΥΣᾺΝ ΕΝΙ Αἀνοῦβαβ αἰ 1 Ιζλϑ Ο 
ΙΞΞ ΑἹΕΤΙΤΆΗ ΘΎΥΝετο μιγιχθυαηίΐ ἈἈΜΝΝΜΝΘΟΓΗΟΆΝ 
ΟἌἈΡΙΘΜοΟς αι] δίῃ ΤΙΊΝΝΕΟ 
ΤΟΟΝΜ ΑΝ θανόντ 46 οοηγοπῆοπο ΑΟΣΝΜΕΙΚ ΓΗ ςογναγωχγης 
ΕΝΙΆΗΜ 486 Δρ6 αν ΤἨῊΘΟΛΕΓΟΜΕΝΗς: 
σφολρὰ ΠΙνοΓ ποττπι ἈὈΒΚΕΡΤΊΝΩΝ 
ΟΑΥΟΓΕ Θἴ ΟΥ̓ΤΙΠΘΗΒΙ ΠΤ ΚΑΙΙΚΥΡΗΝ ΙΝ 
οχΆᾶλος 90 δἱ Δἰεχδπάσποθ ΚΑΙΆΧΆΘΞΆΝ Ἄγε 
ΤΟΩΟΝΊΘΡΕΩΟΝ οἱ ἃ (ἰ]Π1οἷ8 Ι( Ι΄ ΤΟϑηλποκιλικιλς 
ὙΤΤΗΙΚΟΥῈΝ οἵ ἀδία ΚἈΑΙΆΟΙΆΧΟ 
ΓΗΠΙΟΤΕΙ αἀϊδβριιδηε8 ΟΥ̓ΝΖΗΤΤΟΥΝ ΤΕς 
( τεφανοολϑ ὁαπὶ βἰοία πο τω στε ΦΆνῳ 
ΠΆΗΡΗΟ οἵ π0}}) ροΐογδί ΙΞΞΙΑΑΙΟΥΚΙΟΧΎοΝ 


Αοίοσιπι 6, ὅ---10. 


ΓΟΒΙΒΙΘΓΟ 

ΒΔ ΘΠΠΘΠΕ86 
4ιι86 ογϑΐ 

Ϊῃ 60 

οὐ Βρ γα 

ΒΔ ΠΟΟ 

ᾳιο 

Ιοα ΘὈΔΓΙΓ 
ΡΓΟΡΙΟΥ απο 
ΠΟ ΠΥ ΦΔ 0 0} }}}}} 
80 60 

ΟἼΠ} ΟἸΘ 
Πάιϊοα 

6} ΘΓΡῸ 
ΠΟῚ ΡΟΒΒθηΐ 
ΟΠ ΓΔ ΙΟΟΥΘ 
γΘΟΓΙΓΑΙΙ 

ἴπης 

ΒΕΠΙ ΒΟ ηἶ 
ΥἹΓΟΒ 

αΙοθ ποκα 
αι18 


ΔΙΑαΙν ηλι5 


ἈΝ ΓΙΟΤΗΝΑἍΙ 60 ΑΥΓΟΩΥ 
ΤΓΗΓΟΟ Φ ΙΑ. Ἰοφαθηῖο ἈἉἈΔΛΔΑΟΥΝΊΤΆΆΟ 
ΓΗΟΥΌΟΗ 19 Δ}. ΡΗΜΆΥΓΆΑ. 
ΕΝΑΥ ΤῸ υ]αδίο ἃ βΆΧΟΦ ΗΙΜᾺ. 
ΚΑΙΓΟΣΙΤΝΝῚ [ἴῃ ΠΙΟΥ͂ΒΘΙΝ ΕΙΟΜΟΛΟΗΝ 
ΓΟΆΓΙΟΣ) εἴ ἰπ ἀθαμι ΚΑΥΤΟΝΘΝ 
ω οἱ ἤδο ΚΑΙΓΆΥΓΤΆ. 
ΕαΆλΟλΕι ἀἸοθηἴοβ ΕΙΠΟΝΝΤΓΕΟ 
ΔΟΟΤῚ σοπιπιυνογαπῇ ααοᾳιθ: ΟὙΝΕΙΚΕΙνησλντε 
ΗἩΛΧΕΓΧΟΝΤΓΟΩ 10 Ὀ]ΘΌθι ΓΟΝΆΛΔΛΟΝΙ 
ὙΤΤΔΥΤΟῪ οἴ ΒΘΙΙΟΓΘΒ ΙΚ«λαυ ΓΟΥῪΟι {Εεσβυτεῖυς 
ΜΕΤΆΠΠΙΧΟΗΟΚΝ οἵ ΒΟΥ 88 Καὶ ΓΟΥ ΌΓΡβλμματις 
ΠΆΡΡΗΟΙΆς οἵ ΠΟΠΟΙΓΓΟΠΐΘΕ Ι(«(ΛΙΕΤ ΠΟ ΓΆΜ ΓΕΟ 
ΕΤΤΙ ΔΗ γταριότγι ΟΥ̓ΝΗΡΙΠΆΟΆΣΝ 
ΟΥὙΚΗΛΔΎΥΝΆΝΙΤΟ Θ.1ΠῚ λΥΓῸΝ 
ἈΜΝΜΓΓΙΆΕΓΙΝ οἱ ἀιιχογαηΐ ΚΑΙΗΓΆΓΟΝ 
ΓΗΔΣΧΟΆΗΘΕΙᾺ. ἴῃ σΟΠΟ01]10 ΕἸΙΟσΟΤΟΟΥΝΕΆΡΙΟΝ 
ΤΓΟΙΓΕ βία πογαπί δυο ΕΟΤΗΘΆΝΓΕ 
ὙΠἜΟΕΒΆΛΧΟΝ [Θαἴο8 ΜΆΡΓΥΡΑΆᾺς 
ἈΝΆΡΧΟ 20. ἴα808 γεγλβϑιο 
ἈΕΓΟΝΊΑΚ ἀἸο οἴ 8 ἈΕΓΟΝΤΆΟΚ 
ΟΤῚ [0110 ΟΆΝΟΟΘ 
ΔΣΔΙΚΗΙΚΟΆΜΕΝ ᾿]ς ΟΥ̓ΤΟῸς 
ΠΟη ὀραβαῖ ΟΥ̓ΤΤΙΑΥΕΤᾺΆᾺ. 


ἈΑοίοτγυπι 6, 10 -- 13. 


γοσθ ἃ 
ὈΠΑΒθιϑ 
ἸΟα 6 η8 
δάνογϑιιβ ἰΟΟΙ ΠῚ 
ΒΘ ΠΟΙΠῚ 

οἴ Ἰορθιη 
ΔῈ ΠΝ ΘῊΪ ΠῚ 
60 

ἀϊοδηΐο 

αιι18 

116 5118 
ΠΔΖΟΙΆΘΕΒ 
ἢΪο 

ἀϊββοῖνοῖ 
ΙοόιΠὰ 

ππὸ 

οἴ τπηιίαν} 
ΘΟΠΒΙΘΙΙἋ 68 
488 

ἰδ ἘΠ}: 

ΠΟὈῚΒ 

ἸΠΟΥ͂ΒΘΒ 

οὕ πο ἀθηΐοβ 
Ϊ Θ11Πὶ 


ΟΙἸΊΠΘᾺ 


41 


ΡΗΜΆΤΆ. 
ΒΆΧΟΦ ΗΜΆ 
ἈΆΧΆΧΩΝ 
ΚΑΤΆ ΓΓΟΥ ΓοποΥ 
ΤΟΥΆΓΙΟΥ 
Ι« ΣΟΑΓΟΥ͂Ν ΟἸΜΟΥ 
ἈΚΗΚΟΆΜΕΝΓαΡ 
λΥΓΟῪ 
ἈΒΓΟΝΤΌΟΘΟ 
ΟΤῚ 
ἸΗΘσΟΥῸ 
ΟΝΆΖΩΡΆΙΟΟ 
ΟΥΤῸΟ 
Ις ΓΆΧΥΎΌΘΙ 
“ΤΟΝΤΌΤΙΟΝΙ 
ΤΟΥ͂ΤΟΝ 
Κι ΆλΆϑειὶ 
ΤΆΘΘΗ 
Ἀ. 
πΆρΡολκεν 
ΗΜΙΝ 
μωΐοης 
ΚΞΑΙΆΤΕΝΙΟΆΝ τες 
ΕἸΙΟΛΥ ΤῸΝ 
ΤΤΆΝΤΕΟ 


10 


20 


αυ] βραθυδηΐ 


1 ΟΟΠΟΙ]Ὸ 


νυν] ἀογαπί ΕΙΛΔΟΝ 
γα] ἴα ΤΟΠΡΟΟΘΘΟΤΤΟΝ 
6118 ΑΥ̓ΤΟΥ 
γοὶαΐ να] {π|Πὶ ΟΟὈΟΤΙΡΟΟΟΛΎΊΤΟΝ 
Δη06]} ἈΓΓΕΆΟΥ 
ὈΙΧΙ δαυΐθιη ΠΤΕΝ ΔῈ 
ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΕΒ βδοουάοίαῃ ΟἈΡΧΙΕΡΕῪΥΎς 
[680 ΤΓΟΩΟΓΕ φᾶν ω» 
51 ΘΠΪΠῚ ΕΙΆΡΑ. 
ας ΑΥΤΆ. 
18 ΟΥ̓ΓςΟ 
ΠΕ 77}: ΕΧΕΙ 
Αἃ Π16 αἷῇ ΘΥΤΚΩΣ 
γΙΓὶ ἈΝΆΡΘΟ 
ΔΙΓΟΒ ἈΛΘΆΦοι 
οἵ ραῖ"68 ΚΚΑΙΠ͵ΠΆΓΕΡΕΟ 
δι 16 ἈΙΚΟΥΟΛΣΛΙΓΕ 
ἀ6 1185 ΟΘΟο 
σ]οΙδ 6 ΤΗΟΛΟΣΗΓς 
ὙΙΒῈΒ οδί ὠΦΘη 
πλὴν, ΤΟ ΠΡΙ 
ΠΟΒ[ΪῸ ΗΜΟῸΝ 
ΔΌΓΔΙΙΔ 6 ἈΒΡΑᾺΜ 


ΔΛοίοχαπι θ, 18 ---, 3. 


ΟΙΚΆΘΕΖΟΜΕΝοι 
ΘΒΝΤῸΟΥΝΕΑΆΡι.» 


ΟἸΠπἢ Θπδοί 

1η Π]ΘΒΟΡΟίΔΙΪΔΘ 
ῬΓΠΙΒΑΊΙΔΠΙ 

ΠΑΌ ΔΓ 

ΘΠ 

1π ΟἰαγΓᾶ 

οἱ αἀἰχὶῖ 

δι οδιι πὶ 

ΘΧῚ 


46 (6ΓὙΓῪ8ἃ ἴιἃ 


οἱ ἀ6 σορῃδί!οηθ ἰιἃ 


οἴ ἀ6 ἄομο 
ΡδίΓ]Β {π] 

οἵ νϑηὶ 

1η ἴΟΥΓΔΙη 
αιιϑιη [10] 
ἀφημοηϑέγανο 
[πης 

ΟΧΊΘΠΕ 

46 [ΟΥΓἅ 
ΟΠ] ἀΔΘΟΓΙΩ 
Ὠδυ ϊζαν! 

1 ΟἸΔΓΓᾺ 


οἴ 1η646 


Ροβίαιιδπ) τηογαι15 δῖ 


48 


ΟΝ ΤΊ 

ΕΝ ΓΗῊΗμεςεοποῖλμιὰ 
ΤΠΡΙΝΗ 
Ι(Κ(ἈΓΓΟΙΙΚΗΟᾺΣΛ. 
ἈΥΓΟΝ 

ΟΝ ΧΆΡΡΑ 
ΙΚΆΙΕΙΙΤΕΝ ᾿ 
ΠΡΟΟΛΔΥΓΟΝ 
ΕΣΘΆΘΕ 

ΕΚ ΤΉΟΓΗΟΟ ΟΥ 


Ι(λ:ῚΞΕΙ ΤῊ οσγ Γγέμιας 


ΚΑΙΕΚἑ ΤΟΥΟΙΚοΥ 
ΤΟΥΤΙΡΟΟΟΥ 
κυ λ ΕΥΡο 
ΕἸΟσΤΉΝΓΗΝ 
ΗΝΆΝΟΟΙ 
ΣΟ 
ΤΟΤΕ 
ασθΆΘΩΝ 
ΕΚΓΗΟΘ 
ΧΑΛΔΆΧΙΟΩΟΝ 
ΚἈΤΟΌΚΗΟΘΕΝ 
δεν χρρὰ 
ΙΚΆΚΙΘΕΝ 
ΜΕΤΆ-ΓΟΛΤΤ]οθληι 


10 


ΡΑΙῸΓ 

ΠῚ 

{ΓΔ 50 
ΟἼ1ΠῚ 

Ἃθκι8 

Π ΤΟΥΤῚ 
8} 

ἴη σιδηι 
νΟΒ 

ΠΙΠΟ 

Δ ὈΙ18{15 

οἱ ρᾶΙΓῸΒ 
γΟΒΓΓΙ 

οἵ ποι ἀ6α]ΐ 
6] 

1 Θἃ 
Πογρα!ἴθιη 
Π6΄ βραϊαιμη 
ἼΘΙ ΠῚ 

Οἵ ΡΓΟΠΪ551} 
ἀδγὸ 


ΘΔ 


1ῃ ῬΟΒΒΘΒΒΙΟΠΘΠῚ 


6] 


οἱ ΒΘΏ1} 


Αοίοτυπι 7, 2 -- ὅ. 


ΤΌΝΠΡΆ 
λΥΓΟῪ 
ΜΕΤΩΚΗΟΕΝ. « 
λΥΓῸΝ 
ΟΘΟο 
ΕΙΟσΤΉΝΓΗΝ 

ΤΑΥ ΤῊΝ 
ΕΙΟΗΝ 
ΎΜΕΙΟ 
ΝΥΝ 
ΚἈΑΤῸΌΙΚΕΙ͂ΤΆΙ 
ΞΟ ΠΡΕΟ.. 
ΥΜΩΝ 
κου καλω εη 
ΑΥ̓ΤῸ 
ΕΝΑΥ ΤῊ 
ΙΞΔΛΗΡΟΝΟΜΙΆΝ 
ΟὙΔΘΕΗΜΆΑΆ. 

Π ΌΟΛλΟος 
ΚἈΙΕΙΤΗΓΓΙΆΆτο 

ἈΟΥΝΑΆΙ 
ΧΥ ΤῊΝ 
ΕΙΟΙΚΑΙΓΆΟΧΕει. 
λΥ ΤῸ 
Ιψἶἷ2αιἰὐ Γ ΤΠ θρμλτι 


6118 

Ροϑί ΘΠ 

ΠΟ ΟΟὨΒ[ζαῖοΟ 
6] 

[110 

Ἰοσαζιβ οϑί διιΐθμη 
Β]6 

ἄ6ι18 

αυΐϊἃ 

ΘΙ 

ΒΘ ΠΊΘ ἢ 

6118 

Δάνθηϑ, 

ἴη ἴθ υγᾷ 

Δ]16Π8ἃ 

οἱ Δαἢϊ᾽ σθηΐ 
"Πα 

οἴ ἴῃ βουυϊξαΐθ σὸ 
ΡΟΓ ΔΠΠΟΒ 
αυδατ Πρ θηΐοβ 
οἱ ρσοηΐθιῃ. 
ΟΠ] 4116 
ΒΟΥΙΘΓΙπί 
᾿παΐοαθο 
ΘρῸ. 


49 


ΧΥΤΟΥ 

ΜΕΤΑΥ ΤῸΝ 

ΟὙΚΟΝΤΤΌῸΘ 

λΥ ΤῸ 
ΤΈΚΝΟΥ 
ΕἈΧΆΛΗΟΘΕΝ.Ε 
ΟΥ̓ΤΦΟΘ 

ΟΘΟο 

ΟΤῚ 

ΕΟΤΆ! 
ΤΌΟσΠΕΡΜΆ 
ΧΥΓΟΥ 
ΠΆΡΟΙΚΟΝ 
ΕΝΓΗ 
ἈΛΛΟΤΡΙΑΆ 
ΚΑΙΙΚΑΙΚΩΟ ΟΟΥὙΌιΙΗ 
λΥ ΤῸ 
κἈλι λ οΥλ ογεῦ 

ΕΤῊ 
ΤΕΤΡΆΝΟΟΙΆΑ 

ΚΑΤΟΕΘΝΝΟΩΟ 
ΟὐδΘλΝ 
δἈΟΥΆΧΘΥΌΘΟΦΘΟΙΝ 

κΡινῳω 

εγῳ 


10 


20 


ΑἸχΙ 

Ἃ6 18 

οἱ ροϑὲ ἴδθ6 
Θχιθηΐ 

1πη46 

οἱ ἀρβουν θη τ Ἐ] 
1η Ι0600 

Ἰ0ο 

οἱ ἀραϊ 

6] 

[69 Δ Π]6 {111} 
ΟἸΓΟῸΠΟΙΒΙΟΠΪΒ 
Θ΄ 510 

θη 

Ι58Δ0 

οἱ οἰγουμηοια! 
ΘΠ 

(16 

οὐΐαν 

οἱ ἰβϑᾶδς 
σοηα 

ἸΔοῸ 

οἱ Ιδοὸ}ῦ 
ἀυοάδοϊμη 


ΡΔΙΓΙΆΥΟΠ ΔΒ 


Αεἴοσυπῃ Ἴ, ὅ --- 8. 


ΕΙΠΤΕΝΙ 
ΟΘΟο 
ΚΑΙΜΕΤΆΓΤΓΆΑΥ ΤΆ. 
ΕΘ ΣΕΆΘΥΟΘΟΝΤΆΙ 
ΕἸ! ΙΘΕΝΙ 
ΑἹ Ἀ Γβευςοώσιημοι 
ΕΝ ΓΟ ΓΟΊΤΩ. 
ΤΟΥ͂ΤΟ 
Ι(λδλις λύθεν 
ΧΥΓῸ 
ΙΔΆΟΘΗΙΚΗΝ 
ΠΕΡΙΤΟΜΗΘΟ 
ΙΞᾷΞΆΙΟΥ ΓΟ 
ΕΓΕΝΙΝΗΟΚΓΕΝ 
ΓΟΝ]ΙΟΛΣΛΑΧΙ 
Ι(λΧ.}}Π1Π6Ὲ Ρ ΙΕΤΤΕΙΜεν 
ΑΥ̓ΤῸΝ 
ΤΗΗΜΘΡΆ. 
ΤΗΗΟΓΧΔΟΗ 
Ι«ἸΌλΟλις 
ΕΓΕΝΙΝΝΗΓΟΕΝ 
ΤΟΙΝΙΔΙΚ ΟΕ 
“ο΄. ὺξκ 
τογολώλεικα 
ΠἈΓΡΙΆΡΧΑΟ 


οἵ ρμδίγ δυο 
ΔΘΙ ΔΗ ἴ68 
0560] 
γοπαϊἀογαηΐ 
ἴη δουυρίιιῃ 
οἵ ογδΐ 

ἄδι8 

ΟΠ 60 

οἱ Πρ ογαν 
ΘῈΠῚ 

46. ΟἸΠ1Ό118 
{ἸθΠΔΠ] ΟΠ] 08 
Θ1118 

οἱ ἀοα!ΐ 

6] 

σΥΔΏΔΙη 

οἴ βαρ δη) 
ἴῃ σοηῃϑρθοῖιι 
ῬΒΔΓΘΔΟΙΪΒ 
ΓΟΡῚΒ 

ΔΟΡΎΡΙ 

οἱ οοπδία 
ΘΠ 
ῬΓΪΠΟΙΡΘΙῚ 


ΒΌΡΟΙ ΔΟΡΎΡ(ΙΙ 


δ0 


ΚΑΙΟΙ ΠΑΤΡΙΆΡΧΑΙ 
ΖΗΧΩΟΘΆΝΤΕΟ 
ΤΟΝ]ΙΦΘΗ Φ 
ἉΠΕΛΟΝΤῸ 

ΕἸΟΝΙΓΥΤΙ ΤῸΝ 

ΙΚΞΆΙΗΝ 

ΟΘο 

ΜΕΤἈΥ ΓΟῪ 

ΚἈΑΙΘΣΕΙΆΧΤΟ 

λυ ΓῸΝ 

ΕΚ ΠΆΟΩΝ 
ΤΩΝΘΑΙΝ ἕων 

λὺ ΓΟῪ 

αν ενΝ 

λυ τω 
ΧΆΡΙΝ 

ΙΚΆΙ σοὺ ΙᾺΝ 

ΕΝΆἈΝΤΊΟΝΙ 
φαρλω 

βλοιλεῶς 

ἈΙΓΥΤΙΤΟΥ 

ΙΞ(λ Ι“ (αώζ ΕΟ ΤΉ εν 
ΧΥ ΤῸΝ 

ΗΓΟΥΜΕΝΟΝ 

ΕἸΤΆΙΓΥΤΤΤῸΝ 


10 


οἱ {οἴ ΔΠ| 

ἢ ΟΣ Ἤ 1111} 
ΒΙΔΙΩ 

γοῃ ]Ἱ διιῖθιη 
[Δ}}18 

ΒΌΡΘΙ ΟἸΠΠΘΠῚ 
(ΟΥΓΔΙῚ 
δοσυρα 

οἱ οἰ 88} 
οἱ {0 0] 810 


Π]ΔΡΠἃ 


οἴ π0}} ᾿πνοηϊθδπῖ 


{τυ ΠῚ 
ΡδίΓΟΒ 


ΠΟΘΙΓΙ 


καφολον 
ΤΌΝΟΙΚΟΝ 

λΥ ΤΟΥ 
ΗΆΘΕΝ ΔΕ 
ἌΜΟΟΩΟ 
εφολη Ν 
ΤΉΝΓΗΝ 
ἈΙΓΥΠ ΤΟΥ 
ΚΞΚἈΙΧΆΜΝΆΑΆΝ 
ΚΆἈΙΘΑΆΙΝῚ σ 
ΜΕΓΆΛΗ 

ΙΞ ΑΙΟΥΧΗΎΡΙΟΙΚΚοΝ 
ΧΟΡΤΆΟΜΑΤΆ 
ΟἸΤΡΕΟ 
ΗμῶΝνΝ 


οὔσῃ δυαϊββοπὲ δυίοα δὲ. ΟΥ̓ΟΆΟΔΘ 


860} 

6556 
[γαπηθηΐδ 

ἴη δορυρίιπι 
τηἶδ 
ΡῬδίγοβ 
ΠΟΒΙΓΟΒ 
ῬΓΠΆΌΠῚ 


οἵ ἰῇ βθοῦ 40 


ἈΑείοχυπι 7, 9 --- 18. 


Ι͂Ιλκωξ 

ΟΙΝΝΝΤΤΆ. 

ΟἸΙΓΊΑ. 

ΘΙΟΔΙΓΥΠΤΤΤΟΝ 

ΕΣἈΑΠΕΘΟΤΊΙΆΕΝ 
ΤΟΥΌΤΙΡΆΟ 

ΗΜΟῸΟΝ 

ΠΡΩΟΤῸΝ 

ΚΞ.ηἹ ΕΝ ΤΟ λουτεζὼ 


ΔΘΉΣι15. Θοδὲ 
ἸοΒθρὶ 
ἔγΔΌΊθι8 

5.118 

Θἴ Τη81}}65{11Π| 
[δοίη οβί 
ΡῬΠΆΓΔΟΙΪ 
θΠι8 

610.8 

ΠΣ] 65 δυίθπι 
ἸΟΒΘΡἢ 
γοοϑυ]ῦ 

8600} 

Ρδίγθηι 

Β1ΠῚΠ| 

Θ΄ ΟἸΠΠΘΙῚ 
ΟΡ ΠΙΟΏΘΙΙ 
ΒΌΔΙΩ 

ἴῃ 8Δῃ 1} 
Βορίπϑρ]ηΐα 
αιϊπαᾳὰθ 

οἱ ἀδβοθβαϊξ 
Δ 000 

ἴῃ ΔερΥΡίυμι 
εἴ ἀρ ιποξιβ οβί 


δ1 


ἈΝΘΓΝΩΡΙΟΘΗ 
ΙώΌΘΗ Φ 
τοιολλθλφῴῷοιο 
λΥ ΤΟΥ 
ΚκαΦΆΝΕΡΟΝ 
ΕΓΕΝΕΤῸ 
τὠωφλρλω 
ΤΟΓΕΝΟΟΘΟ 
λΥ ΤΟΥ 
ἈΠΟΟΤΊΙΆΧΟΔΕ 
ΙΩΘΗ Φ 
ΜΕΤΕΚΆΛΧΛΕΘΟΛΧΤΟ 
Ιλκωᾷξ 
ΤΟΝΤΙΡᾺ 
λΥ ΤΟΥ 
ΚΑΙΤΙΆΟΆΧΝ 
ΤῊΝΟΥΓΓΕΝΙΆΝ 
λΥ ΤΟΥ 
εν Υ̓ύχλιο 


10 


ΕΕΛΟΜΗΚΟΝΤΆΟΣ 


ΤΕΝ ΤῈ 
ΙΞἈΙΚΑΤΤΈΒΗ 
Ι'κωξ 
ΕἸΟΔΙΓΥΤΙΤῸΝ 


ΙΞΞλαὰλ᾽! ΕἸ ΕἈΕῪ ΓΉςεν 


10] 

'Ρ88 

οἵ Ῥδίγθβ 

ΠΟΒΕΓΙ 

οἴ ΓΔΉΒΙΔ βαηΐ 
1 ΒΥΘἤΘ πη 

οἵ ΡΟΒ1 βαηί 

'ῃ ΠΙΟΠΙΠΠΘΠἴαΠη 
αιοα 

ΘΙ 

ΔΌΓΔΗΔΙη 

ΡῬΔΙΘΓ 

ΠΟΒΙΘΙ" 

ῬΓΔΘΙ͂Ο 

ΔΙσοηῦ 

ἃ 1115 


ΟἸΏΙΏΟΓ 


41} Πα Ἰ ΒΥ ΘΠ 


ΟΠ δι {6 1} 
Δαρτγορὶ πααδγοί 
ΤΘΙΏΡΙΒ 
ΓΟΡΙΟΙΪΒΒΙΟΙΪΒ 
αυοα 

ΡΟ] Π]οΙ5 οΓαΐ 
ἀθιιβ 


Δοείοσαμπι ἴ, 18 --- 17. 


ΕΚΘΙ 

ἈΥ̓ΤΌῸΟ 
ΚΔΟΟΙΤΙΡΕΟ 
ΗΜΩΝ 
ΙΞ“ἈἈΙΜΕΤΤΕ ΤΈΘΗςΧχ 
ΕἸΟΟΥΧΕΜ 
ΙΞἈΑἸΙΕΤΈΘΗΟΆΧΝ 
ΘΝΤΤΩΟΜΙΝΗΜΆΑΆ τι 
ῳω 

ΦΟΝΗΟΆΧΤῸΟ 
ἈΒΡΑΆΜ 

ΟΠΉΗΡ 

ΗΜΩΝ 


ΤΊΜΗΘΚς 


ἈΓΡΎΓΙΟΥ 
ΠΤἈᾺΡΑΤΟΩΝΥΎΥΊΟΩΝ 
ΒΜΜΟΡβ 


ΤΟΥΈΝΟΥΧΕΜ 


καϑώολα 
ΗΓΓΙΖΕΝ 
ΟΧΡΟΝΟΟ 


ΓΤΗΓΠΕΊΤΙΆΓΓΕΛΟΣΟΕ 


Ης 
ΕἸΤΗΓΓΙΆΑΧΙΤΓΟ 
ΟΘο 


υγαΐιδθ ΤΟΆΧΒΡΑΧΜ ἴῃ 40 ΕΝ Ο) 


ΟΥΘΒΟΙΕ ΗΥ̓́ΣΗ ΓΕ Ν [ΘΠΊΡΟΓΘ ΚΞ», βῳ 

ΡΟ 8 ΟοΆΛΟΓς Πδἴι5 οδ ΕΓΕΝΝΝΗΘΗ 

οὐ πὰ] Πρ] ἸΙοαΐα οὶ ΚΑΙ ΘΤΤΙἈΗΘΥΝΘΗ πιοῦβθβ ΜῶςτΗς 

ἴῃ δϑούρίο ΘΟΝΑΥΓΥΠΟ) οὐ ογδί ΙΚΔΙΗΝ 

ἄἀοηῃθο ἈΧΡΙΟΟΥ ΔΟΓΟΡίαΒ ἈςΠΓΙΟΓΟ 

ΒΌΓΓΟΧῚΣ ἈΝΟΕΟΟΤΗ ἰθο ΓΟΩΘΟ) 

ΓῸΧ ΒλοιΙΆΘΥς 4} ος 

18 ΕΤΈΡΟΚΟ πα τ} ξι18. 6δὲ ἈΝ ετρὰφ Η 

ψαυ 910 ᾿ 10. πηρηβῖθυ8 ΜΗΝΝΆΟ 

50} ἔπ τηριιοταβΒ ΟὙΚΕΜΝΗΘΘΗ {ΠῸῸ5 ΤΓΡΙΟ 

1086}]" ΤΟΥΤΟΣΟΗ Φ ἄοπιο ΕΝ ΤΤΟΙΚΟΩωυ 

᾿ς ΟΥ̓́ΓΤΟΟ ΡΔΙΓῚΒ ᾿ΓΟΥΤΙΆΓΡΟΟ 
ΟἰΓΟΠΠ ΘΠΪΘΠΒ ΙΚΚΞΙφ-᾿- ΠΟ οΟ.βιολμενος 56] λΥΤΟΥ 

ΘΘΠΙΙΒ ΤΓΟΓΕΙΝΝΟΟ ὀχροβίίιῃ αὶ ΕἸ ΤΕΘΕΝΓΓΆΟΧΕ 
ΠΟΒΙΓΠῚ ΗΜΟῸΝ ΘΠ) ἈΥΓΓΟΝ 

ΔαΠΙχΙ ΕἸ ἈΙΚΘΕΝ ἴῃ Πππιθη ΕἸΙἸΓ ΓΟΝΊΤΟΆἌΆΟΜοΝ 
Ραίγεβ ΤΟΥΌΟΠΡΑᾺΟ Βιιβίι] 1: ἈΝΘΙΆΑΓΤΓΟ 
ΠΟΒΙΓΟΒ ΗΜΩΟΩῸΝ ΘΙΙΠῚ ΑΥΓΟΝ 

αἰ ΤΔοογθηΐ “ΓΟΥΊΤΟΙΕΙΝ 40 ἢ]18 ΗΘΥΓΆΓΓΗΡ 
ΘΧΡΟΒΙΟΒ ΕἸΙ(ΘΕΊΎΤΧΑ. ΡΠΔΓΔΟΙΪΒ φαρλῳ 

ἰηδηίο8 ΤΆΚΡΕΦΗ εἴ 6πα τίν! ΚἈΙΆΝΕΘΡΕΥΆΤο 
ΒΊ1ΟΒ ΑΥ̓ΤΟῸΝ ΘΕΠῚ αΥΓΟΝ 

αἱ π6 νυ] Ποαγοπ Ρ ΕἸΟ Γομηζωογονιςθ, Β10] ΑΥ̓ΤῊ 

ΤΆ 501] ΓΆΆΡΡΟΝΑΆ ἴῃ Πα τὴ ΕἸΙΟΥΙΟΝ 


52 Αοἰοχαπι 7, 11--21. 


οἱ οὐ πα] οβί 
ΙΠΟΥΒΘΒ 

1 ΟΠ] 
ΒΆΡΙΘη[18 
ΔΟΡΎΡΠἊΠΟΓΣΙΙΠΙ 
ΟΥδῖ 0 }0 
ΡΟΙ͂ΘΙΒ 

1ηὴ ὙΘΓΡΙΒ 

δ Ρουθ 


5.118 


Οὐ δα ΐθμι ᾿ ]ΘίαΓ 


οἱ 


αυλατγαρί πα ΒΩΠΟΙΆΠη 


[ΘΙΏΡῈΒ 

ο ὉΒΟΘΠΠΙΐ 
ΪΠ ΟΟΥ 
ΘΙ118 
ΥἹΒΙΔΓΘ 
ἴγδίγΘΒ 
Β.0Β 
Π]105 
ἴΒγ8 6] 
οἱ οὐ ν᾽ αἰββοῖ 
ααρηάδῃηι 


οΟὨἰΠΠ6]]181ῃ ρ8{] 


ΙΚΞΑΙΕΊΤΆΙ Δ ΕΥΎΘΗ 
ΜώσΘΗσ 

ΕΝΤΤΆΟΘΗ 

σοφιὰ 
ἈΟΓΥΤΙΤΊΩΝ 
ΗΝΤῈ 
ἈΑΥΝΆΤΌΟ 
ΕΝΆΟΓΟΙΟ 
ΙΚΞἌΙΕΝΕΡΓΟΙΟ 
ΑΥΤΓΟΥ 10 
ὠοΟΔ ΘΕΊΤΆΗβουτο 
λυ 
ΤΕΟΟΆΡΑΙΚοντλετης 
ΧΡΟΝΟΟ 

ἈΝΕΘΚΗ 
ΕἸΤΙΤΗΉΝΙΚΆΡΔΙΝ 
λΥ ΤΟΥ 

ΤΟΥ ἸΤΙΟΚ ἡ λοϑαι 
ΤΟΥΌΣ Ἀ ΘΆ.βΡογς 


λΥ ΤΟΥ 30 


ΤΟΥΟΥΤΟΥῸΟ 

ΙΙΗΛ 

ΙΕ ΔΝ 
ΤΙΝΆ. 
ἈΔΙΚΟΥΜΕΝΝΟΝ 


ἀὁ ηΔΠ0Π6 

5118 

νἰπάϊοαν 

οἱ [6οἱΐ 
(ἰΘΒΙΟΠΘΙῚ 
411 Δα Πρ δίαΓ 
ΡῬΟΙΟ ΓΘ ἢ 8 
ΔΟΟΎΡΓ ΠΩ 
δΔΟΒΕΠΠπηδθδΐ δι 
Ἰη6]] ΘΟ ΘΟ ΓΘ 
ἔΓΔΙΓΟΒΟ. 

5.105 

«ΙΙΟΠΙ ΔΙᾺ 

Ἃ6ι5 

ΡΟΙ ΠΙΔΠῚ 

ΠΣ 

ἀαΐ 

615 

58 {61 

αἱ 11} 


ΠΟη ᾿π6]]χογαηΐ 


ΟΘΑΌΘΠΙ νΘΙῸ 


{}1- 
δΔρΡΡΑΙ 


ΘΙΒ 


ἈΑείοσυπι 7, 32 ---- 20. 


ΕἸ Τ ΟΥΓΕΝΝΟΥῸΟ 
ΧΥ ΤΟΥ 
ΗΜΥΝΆΓΟ,. 
Ι(ἈΙΕΤΤΟΙΗΓΘΕΝ 
ΕΙΚΔΙΚΉΟΙΝ 
ΤΓΟΩΟΚΑ ΓΑΟπονογμεν.» 
ΤΆΤΆΌΣ ΧΟ 
ΓΟΝΑΙΓΥΠΤΊΙΟΝ 
ΕἸ ΟΜΙΖΕΙΝΝλΔΕ 
ΟὙΝΙΕΜΝΙΕΝΆᾺΑ,! 


᾿“ΤοΟΥολλαλφους 


ΧΥΤΟΥ 
ΟΤῚ 

ΟΘΟ 
ΔΙΆΧΕΙΡΟΟ 
ΧΥ ΤΟΥ 
λόιλώϑῦοιν 
ΧΥΤῸΌΙΟ 
ΟΟΤΗΡΙΆΝ 
ΟΙΔΕ 


ΟΥὙΟΥΝΗΚΆΝ 
Ι ΗἩΔΕΕΠΙΟΥΟΗ 


ΗΜερὰᾺ 


ὠφϑη 


ἈΑΥΤΟΙΟ 


Πρ δητθι8 

οἵ Γοοο Παρ δΐ 
608 

1 ΡὈδΟΘΙῚ 

ΑἸ ΘἢΒ 

νἱη 

ΓΑ͂Ν 

518 

αὖ αἰΠ4 
ΠΟΟΘΙΒ 
ΔΙΓΟΓ ΓΕ ΠῚ 

δα 15 απ] ποζοί 
ῬΓΟΧΙΠΊΟ 
ΓΟΡΡυΪ 

Θ11ΠῚ 

ΠΟ 

4118 ἴΘ 

οομ δα} 
ῬΓΙΠΟΙΡΘΗΙ 

δαΐ ᾿σ 6] 6 πὶ 


ΒΊΓΡΟΙ ΠΟΒ 


πυμηαοα ἱπίο ΓΘ Θ ΤηΘ 


{ι 
ΥἹᾺ 


απο 1 


δ4 


ΜΆΧΟΜΕΝΟΙΟ 
ΙΞΚΞΑΙΟΥΝΗΆΧΧΟΕΝ 
λΥ ΤΟΥῸ 
ΘΙΘΕΙΡΗΝΗΝ 
ΘΝ 
ἈΝΆΡΘΟ 
Ἀλαλφοι β 
ΕΟΤῈ 
ἸΜΆΤῚ 
ἈΔΙΚΕΙ͂ΤῈ 
ΧΆΑΧΛΗΛΟΥῸ 
ολελληιίων 

ΤΟΝ ΠΆΗΟΙοΝ 
πο λτο 
ΧΥ ΤῸΝ 
ΕἸΠῸΝ 
ΤΊΟΟΕ 
ΙΞἈΤΤΕΟΤΉΘΕΝ 
ἈΡΧΟΝΤᾺΆ 
ΗΔΙΚΆΑΟΤῊΝ 
βεφημλο 
ΜΗΆΝΕΆΧΙΝΜε 
ΟΥ̓ 
ϑθϑλεια 
ΟΝΤΡΟΙΤΟΝ 


ὙΠ 10 1.}}} 
ΟΙ] 
ΔΟΟΥΡΒΈΙΙΙ 
οὔιρσαν! δυΐθπι 
ΠΙΟΥΒΘη 

πη νΟΥθῸ 
ἢος 

οἱ δι 
η4111}1Π|18 
'π (οΥγ8 
Π]8 1ΔΠ| 
0] 

σοη 
Β]108 

ἄιϊιοα 

οἱ ΧΡ 6.18 
ἈΠΠ]18 
αιϑαγδρηηΐδ 
ἈΡΡΑΓι 
οἱ 

1η ἀθβοῦίο 
ΤΩΟΠ 8 
Β]η8ἃ 
ΔΙ 6] 18 


ἀΟΙΏΪἢΙ 


Αοίοσαπι , 80 --- 80 


ἈΝΕ’ ΕΟ 
ΧΘΕΟΟ 
ΤΟΝΑΆΑΙΓΥΠΊΓΙΟΝ 
εἐςφδυγλ λϑΎύσεηλε 
ΜΩΎΥΘΗΝ 
ΕΝΤΤΟΛΆΧΟΓΟ) 
ΤΟΥΤῸΩΘ 
Ι«( ῸΛΛΙΕΓΕΝΝΕ ΓΟ 
ΠΆΡΟΙΚΟΟ 
ΕΝΝΙΓΗ 
ΜΔΑΟΔΙᾺΙΜ 
ΟΥ 
ΕΓΕΝΝΝΗΓΕΝ 
ὙἹΟΥῸ 
λγὸο 
ΚΑΟΙΠΆΗΡΟΩ Θεητω 
ΕΤΟῸΝ 
ΤΕΟΘΟΘΟΆΧΡΆΚΟΝΤᾺΆ 


ὠφΦϑη 


ΕΝΤΤΉΘΡΗΜω 
ΤΟΥΌΡΟΥΤς 
ΟΙΝΝΙΑ. 
ἈΨΓΓΓΕΆΧΟςΓς 


ΚῪ 


Ϊπ Ἰση] 

δι 86 

ΤΌΝῚ 

ΠΙΟΥ͂ΒΘΒ δα ῖθ 
γ]ᾺΘΠΝ 
ΔαΙΏ ΓΑ ΔΙῸΓ 


ΥΙΒΌΓΩ 


ΘΝΠΎΡΙ 
φλοόγοο 
ΕἈΤΤΟΥ 
ολεμῳωῦΐςοησς 
ΘΝ 
ΕΘΔΧΥΜΆΖΕΝ 

ΤΟΟΡΑΆΜΑΆ 


συμ δΔοοθαογθηΐ δαΐθῃ [ΠΡΟςεΡΡΟΜΕΜΟΥΔΕΛΎΤΟΥ 


ΘΟΟΠΒΙΘΓΆΓΘ 
ἴδοίβ οϑι 
ΥΟΧ 

ΘΧ 686]0 
ἀΙΟΘ ἢ ΚΒ 

δα Θ΄ ἢ 
ΘρῸ 

Β11Π| 

ἀουβ 
ΡρϑΙΓΙΠῈ [ΠΟΤῚ 
ἄδιβ 

ΔΌΓΔΙ ΒΒ 
οἱ ἄθιιβ 
Ιθ880 

οἴ ἀδιι8 
Ἰδοοῦ 


[οιηοίδοίυδ δυο 


ΙΚΞΙΑ ΤΆΝΟΗΟΆΙ 

ΕΓΕΝΕΤῸ 

«Φωώνη 

ΕΚΤΟΥΟΥΝΟΥ 

ἈΒΘΓΟΥΌΆΣ. 

ΠΡΟΟΛΔΥΤΓῸΝ 

ΕΓ 

ΕΙΜΗ 

ΟΘΟ 
ΤΟΝΠΡΟΩΝΟοΥ 

ΟΘΟ 

ἈΚΡΆΆΜ 

ΚΟΘΟ 

ΙΟλΑκ 

ΚΆΟΘΟ 

ΙΧΚΩΣΕΚ 


Ε Ν΄ Γῥβομοολδλεγενοῖθμος 


10 


ἸΠΟΥ͂Β68 
ΠΟ διιάοθαί 
ΘΟΠΑΙΔΟΓΆΓΘΟ 
ΑἸχὶ δαΐοιη 
οἱ 

Ἃ6υ5 

ΒΟΙν6 


ΟΔΙΟἸΔΙΏΘΗΓΠΙΩ 


μωΐοης 
ΟΥὙΚΕΤΟΛΜΑΆ 
ΙΞΚἈΤΆΝΟΗΟΛΙ 
ΘΕΙΠΤΕΝΔΕ 
λυύτω. 

ΟΘΟο 

ἈΥΌΟΝ 
ΤΟΥ̓ΠΟΔΗΜΆ. 


46 γεάϊθυβ 818 ΕἸΓ ΓΟ ΝΜΜΤΤΟΛΟΟΝ οογ 


ἸΟΘΊΒ. ΘΗΪΙῺ 
πη αὰ0 

5΄8 8 

[ΟΥΓ8 
Βδηοίᾷ 

οϑί 

νἹ6 08 

γἹ α] 

Δα ΠΙΟΠΟΉΘΙΩ 
ΡΟΡᾺΪ] τηθὶ 
αα]ὶ 68 ἴῃ δϑρυρίο 
οἱ ροιηϊίατῃ 
ΡΒΟΙ ΠῚ 
δα ν] 

αἱ ἀοβοαπάὶ 


ΠΙΌΘΓΔΓΟ. 


Ἀοίοσυμι 7, 30---854. 


ΟΓΆᾺΡΤΌΟΙΤΟΟΘ 
ενω 
ΕΟΤΉΚΚΆΟ 

ΓΗ 

ἉΓΊΑ. 

ΕΟΤῚΝ 
ΔΝ 

Ι͂ΔΟΝ 


ΓΗΝΚΆΙΚΟΟΙΝ 


ΓΟΥΧΛΧΟΥΜΟΥ 
ΓΟΥΘΝΑΙΓΥΤΙΤῺΩ 
Κα ΓΟΥΟΓΊῚ ΘΟ ηΆγμου 
λυ ΓΝ 
ΗΙΚΟΥΌΆΧΝ. 
Ι«(διΙ«ΑΓΕΒΗΝ 


᾿ΕΞΘΆΘΟΘΑΙ 


ΟΟ8 

οἴ πὸ 

γ 6] 

πλἸ ἀ1 ἴδ 

ἴη δοργρίιηι 
᾿ηῸ 

ΠΙΟΥ ΒΟ 
41|0 

ΠΟρΑν ΓΗ 
ἢ ΠΟΘ (ὦ- 
41:15 [6 
ΣΝ 141}: 
ῬΓΠΙΟΙΡΘΠὶ 
οἵ ᾿]οο 
ΒΕΡΟΙ ΠῸΒ 
ΠΝ 

(οι 

οἵ ΓΙ ΠΟΙΡΘΠῚ 
οἵ ΠΌΘΟΥ δίοσθ μι 
1151} 

ὁπ} Πη8ηιὶ 
ΔῈ ]] 

11 ΔρρΑΓ 
οΪ 


1 Γαῦο 


δῦ 


ἈΥΓΟΥῸ 
ΙΚΞΟΜΥΝ 
ἈΘΥΡΟ 
ΠΟΘ ΓΙΆΘΕ 
ΕἸΟΆΧΙΓΎΤΥΓΟΝ 
ΤΟΥΓΟΝ 
ΤΟΝΜΩΎΥΌΘΟΗΝ 
ΟΝ 
ΗΡΝΗΟΆΝ' ΤῸ 
ΕἸΤΟΝΤΈῈΟΘΟ 
ΤΊΟΟΕ 
ΚΑΙΓΕΟΤΉΟΘΕΝ 
ἈΡΧΟΝΤᾺ 
ΙΞΔΙΚΑΟΤῊΝ 
εφημλο 
“ΓΟΥΤῸΝ 
ΟΘο 
ΚἈΆΡΧΟΝΤΆ 
«οΧΥ ΤΡ ΓΝ 
ἈΠΕΟΤΆΛΚΕΝ 
ΟὙΥ̓ΝΝΧΆΙΡΙ 
ἈΓΓΕΧΟΥ 
ΤΟΥΌΦθϑεντος 
λυ γωω 
ΕΝΤΉΒΆΑΤΟΩΣ) 


ιυ 


᾿ς 

Θοαυχὶῖ 
ΘῸ5 
[ἈΟΪΘΙΒ 
ρῥγοί ρα 
οἵ εἰρη 
1 [ὈΥΓᾺ 
Δοσγ [0 
Θ( 1 ΓΕᾺΡΙῸ 


1281] 


Οἵ 1 (ἰοβογῖο 


ἉΠΗ18Β 


αιΔαγϑοϊπία 


τ 

ΟἈΝΓ 
ἸΠΟΥ̓͂ΒΟΒ 
(ι} αἰχὶξ 
ἢ]118 
ΒΓΔ} 6} 
ΠΣ) 5.1} 
γΟὈΪθ 
Βιιβο αν! 
ἀοΙΪΠΙΙΒ 
ἄθιιβ 


ΠΟΒΙΟΡ 


Δείοσαπι 7, 84 -- 817. 


ΟΥ̓ΤῸΟ 
ΕΣΗΓΆΓΕΝ 
λΥΓΟΥῸ 
ΠΟΙΗΟΧΟ 

ΤΈΡΑΤΆ. 
ΚΑΙΘΗΜΙΆᾺ 
ΕΝΓΗ 
ἈΙΓΥΤΤῸ 
ΚἈΑΙΕΝΡΥθρᾺ 
ΘΆΑΧΆΟΘΟΘΗ 
ΚΑΙΕΝΤΉΘΡΗΜΩω 
ΕΤῊ 

ΤΕΘΟΧΡΆΚΟΝ ΤΆ 
ΟΥ̓ΤῸΌΟ 
ΕΟΤῚΝ 
ΟΜΟΩΟΎΥΎΟΘΗΘΟ 
οΟΘΤωΝ 

ΤΟΙΟΥΤΟΙΟ 
ΙΗᾺ 
ΠΡΟΦΗΤῊΝ 

ΥΜΙΝ 
ἈΝΆΧΟΤΉΟΘΙ 
«Ὁ 
ΟΘο 
ΗΜμΜΩωνΝ 


ἀὁ δ ΊΓΙΡΙ8 
ΥΟΒΓΓῚΒ 
516 Τὴ6 
4αθι δ 1518 
ἢϊο 

{1}. 

αι] [110 

Ϊη Θ00]6818 
1 ἀοβουίο 
ΘΟ Δησ 610 
41 Ιοα 6 Ὀ δ [ΠΓ 
6 

ἴὴ τηοηΐθ 
Β1η8 

οἱ ρΔίΓΌ ΠΩ 
ΠΟΒΠ ΌΤΙ 
αι 

ΔΟΟΘΡΙΐ 
ΘἸοαυΐα 

γῖνἃ 

ἀδλΓ6 

ΠΟΌῚΒ 

Ου] 


ΠΟΙυΘγαπί 


δ1 


ΕΚ ΤΩΟΝΆΑλελφ. 
ῪΜ ΟΟΝΙ 
ΦΟΕΜΕ 
λΥΓΟ Ὑ λκουςεςθϑαὶ 
ΟΥ̓ΤῸΟ 
ΕΓΓΙΝ 
ΟΓΕΝΝΟΜΈΕΝΙος 
ΕΜ ΓΗΕΙΚ..λήησοια 
ΕΝ ΓΗΘΡΗΜῶὼ 


ΜΕΤΑ ΓΓΟῪ Ἀγγέλου 10 


“ΤΟΥΧΆΧΟΥΝΤΟς 
λυ Τὼ 
ΕΝΤΌΟΡΘΙ 
ΟΙΝΆ 

ΚΑ ΓΟΝΤΙβῶΝν 
Ημων 

οο 

ΘΔΕΣΆΤΟ 
ἈΟΓΊΆ. 
ΖΩΟΝΤᾺΆ. 
ΔΟΥ͂ΝΑΙ 
ΗΜΙΝ 

ῳω 
οΟὙκηϑδληςκ 


20 


Οὐδ α]θηΐθὸ 
ΘΆ856 

ῬΔΙΓΘΒ 
ΠΟΘΙ 

564 


ΓΘΡΡιΠογαηΐ 


οἵ ΘΟΉΥΘΙΘΙ βιιηΐ 


ΘΟΥΙΡΙΒ 
5118 

ἴῃ δΔοροΎρίιτιπι 
ἀϊοθηΐοβ 

Δα ΔΆΓΟη 
ἴδλο 

ΠΟΙΆ 

ἀθὰ8 

αι] 
ρΡγδθοράδηϊ 
ΠΟΙ 

ΤΠΟΥ͂ΒΟΒ ΘΏ]Ὶ 
δίβ 

αυ] ἀυχὶ 
ΠΟΒ 


46 [6ΓΓ8 
Δοργρῇ 


Ἀοἰοσυμλ 1, 81 --40. 


ὙΠΉΚΟΟΙ 
ΓΈΝΘΟΘΑΙ 
ΟἸΠΤΡΕΟ 
ΗΜΟΩΝ 
Ἀλλᾷλ. 
ἉΠΟΟΘΆΝΤῸΟ 
κοτρΆφηοκ 

ΤἈΙΟΙΚΆΡΔΙΆΧΙΟ 
ΧΥΤῸΝ 
ΕἸΟΆΔΙΓΥΠΤΟΝ 
ΕἸΤΤΟΝΤῈΟΘ 

ΤΟΩΧΆΡΩΝ 
ΠΟΙΗΘΟΝ 
ΗΜΙΝ 
ΘΕΟΥῸ 
Ο! 

ΤΡ ΟΙΤΟβΘΎ ΌΟοηται 
ΗΜΟΩΝ 
ΟΓΆΡΜΩΥΌΗΘΟ 
ΟΥ̓ΤΟΟ 

ΟΕ ΞΣΆΑΓΆΓΩΝ 
ΗΜΆΟΘ 

ΕΙΚΓΗΟ 


ἈΙΓΎΥΤΙΤΟΥ 


ΟΠ ΟΒδθῖ 

ἴῃ πη ΒΟΡΟίΔ 186 
ΓΙ υΒαθ δὴ 
ΠΕῊ ΣΤ ΕΥχς 

ΘΌΠῚ 

ΪΠῃ ΟἾἸΔΥΓἃ 

οἱ Ααἰχὶ 

δα δι 

6ΧῚ 


(6 [6ΥΓ8 [ἃ 


οἱ ἀθ σορῃηδίοῃθ ἔτιἃ 


οἴ 46 ἀοιμο 
ΡΔ ΓΒ ἔπ] 

οἵ νθῃὶ 

1η [6ΥὙΔΠῚ 
αιᾶπὶ [10] 
αἀθηποηϑίγανο 
[ΠΠῸ 
ΟΟΧΊΘΏΒ 

(6 ἴογγϑ 

ΟΠ ΔΙ ἀΔΘΟΓΙΊΙΠῚ 
Ὠαυϊαν 

1 ΟἸἸΆΓΓΆ 


οἵ ᾿π46 


Ροβίαυδῃ ποῦ Θϑί 


48 


ΟΙΝΝΤῚ 


ΕΝ ΓΗ Μμεςζοπούλμιὰ 


ΠΡΙΝΗ 


ΙΚΞ«.ΑὙΓΟΙΙΚΓΉΟΣΆΧ. 


ΑΥΤῸΝ 
ενμχάρρὰ 
ΚΆΙΘΙΠΕΝ 


ΠΡΟΟΛΥΤῸΝ 


ΕΣ θΆθΘ6 


ΕΙ ΤῊ ΟΓΗΓΟΟΥ 
Ι«.λ ΕἸ Τ ἨἩ σΥ ΓΓΕΜΙΆς 
Ι(4(Χ.)] Εε ΙΞΨἷ]ὔᾧΤΑἊἯἊὟΟΥΟ ||. ου 


ΤΟΥΤΙΡΟΟΟΥ 


κ λ ΥΡρο 


ΕΙΟΤΉΝΓΗΝ 


ΗΝ ΆΆΝΙΟΟΙ 


Σω 
ΤΟΤΕ 
εὔαλϑῶν 


ΕΙ(ΓΗΓΟ 


ΧΑΛΧΛΑΙΟΝ 
ΙΞ“«ΑἈΓΑΛΙΚΉΓΟΕΝΙ 


βνχάρρὰ 
ΚΆΚΚΙΘΕΝ 


ΜΕΤΆ-ΓΟΛΟ.ΠΤΠοθαν. 


10 


ΡΆΓΟΥ 

6118 
{4 5 {π||π| 
Θ.1ΠῚ 

(κι 

Ϊη [ΟΓΓ Δ ΠῚ 
ἤδηο 

ἴῃ. 6τ8 πὶ 
ΥῸΒ 

ΠΕΠΟ 

Π Δ Ὁ] 4115 

οἵ ΡΔΙΓῸΒ 

Υ ΘΒ 

οἵ ποὴ ἀο 
6] 

Ϊὴ θἃ 

Πογοα δίθπι 
Π6΄ Βρϑίϊιμι 
ΡθαΪβ 

οἵ ΡΓΟΙΪΒΒΙ 
ἀΔ76 

ΘΔ 

ἴῃ ΡΟΒΒΘΑΒΙΟΠΘΙῚ 
6] 


οὗ 56 ῃ}1Πὶ 


Αοίοσυμι 7, 3 -- ὅ. 


ΤΌΝΠΡΑ 
λΥ ΤΟΥ 
ΜΕΤΩΚΗΟΕΝ. 
ΧΥ ΤῸΝ 
ΟΘΟα 
ΕἸΟσΤΉ ΝΙΓΗΝ 
ΤΥ ΤῊΝ 
ΕΙΟΗΝ 
ὙΜΕΙΟ 
ΝΥΝ 
ΚἈΑΤΟΙΚΕΙ͂ΤΆΙ 
ΞΟ ΠρΡε. 
ΥΜΩΝ 
“2ὦ΄οι΄͵Ἢουγκθλοώλικεν 
ΑΥ̓ΤῸ) 
ΕΝΔΥΓΤῊ 
ΙΞἈΗΡΟΝΟΜΙΆΝ 
ΟΥ̓ΔΘΚΉΗΜΆ. 
ΤΟΔΛΟΟ 
ΙΚἈΙΕΤΤΗΓΓΙΆΆτο 
ΔΟΥ͂ΝΑΙ 
ἈΥΓΤῊΝ 
ΕἸ ΠΙ Α ΓΆΟΧ Εςοι. 
λυ τὼ ἑ 
κα ΠΕρΡΜλτι 


- 


6108 

ΡῬΟΒί ΘΌ 1 

ΠΟ. ΟΟΠΒΕζιΐΟ 
6] 

[110 

Ἰοοιῖα85 οϑὲ διιίθπι 
Β16 

ἄἀθι5 

αι18ἃ 

[ει 

ΒΘΙΏΘῊ 

Θἰτ8 

ϑάγρηβϑ 

1ὴ [6ΓΓᾺ 

8|16Π8 

εἴ δαῆϊσοηϊξ 
ΠΤ 

οἱ ἰῃ βουνϊαΐο ΓΘ 
ῬΘΙ ΔΠΠΟΒ 
αυδαγηρθηῖοβ 
οἱ σαηΐθιῃ 
ΟἸΠ]ΟΙ 86 
ΒΟΓΙΘΙΙηΐ 
1π6|]160 800 

ΘρῸ - 


49 


λυ ΓΟ, Αἰχ! 
ΜΕΓΑΥΤῸΝ ἀθι18 
ΟΥΚΟΝΤΤΟΓΟ οὗ ροβί ἴᾶθ0 
ἈΑΥ ΓΟ) ΘχΙθηΐ 
ΤΕΙΚΝΟΥ 1πᾺ8 
ΕἈΛΔΆΗΓΕΝ.ΔΕ δὲ ἀθβουν᾽ δηΐ πὴ 1} 
ΟΥ̓́ΓΤΩΟςΟ η Ἰ000 
ΟΘΟ ἢοο 
ΟἽΤΙ οἱ ἀ6α 
ΕΓΤΆἌΟ. 10. οἱ 
ΓΟΟΘΊΤΕΡΜΑ. [65 Δ] 6 {Π1Π| 
ΑΥΓΟΥ ΟἸΓΟΙΠΩΟΙΒΙΟἢΪΒ 
ΠΆΡΟΙΚΟΝ οἵ 5160 
ΕΝΝΓΗ σθηι 
ἈΧΧΟΤΡ Ιλ. ΙΒ8 80 
ΚΞλικλκῳω ςοΥόοιν οἱ οἰγουμηοϊα 
ΑΥΓῸ ΘΠ] 
ΙΞ λι λλογλῴδοογο. ἀΪ6 
ΕΤΓῊΗ οὐΐδνᾷ 
ΓΕΓΡΆΚΟΟΙΑ. 20 Οἱ ᾿ἰβᾶδο 
ΙΪζἶ,μΙΓΟΕΘΝΝΟΓΚ σοηϊΐ 
ΟΣ ΕΆΧΙΝ 800} 
ΔΟΥΆΛΘΥΓΘΟΩΟΙΝ οἱ ἴδ} 
ΙΚΡΙΝΩΩ ἀποάθοϊπι 
ΕΓωὼ ΡΑΓΡΔΓΟΪΙΆ8 


ἈΑοίοσαμῃ 7, ὅ --- 8. 


ΕΙΠΤΕΝΙ 
ΟΘΟο 
ΚΑΙΜΕΤΆΑΓΓΑΥ ΤΆ. 
ΕΣΘΆΑΘΥΟΘΟΝΤΆΙ 
ΕΙ(ΙΘΕΝ] 
ΙΚΞΑ ΧΑ ΓΡευςώσιημοι 
ΕἸ ΓΑ) ΓΟΊΤΩ 
Ι(λιελϑιζ.ενι 
λαΥΓὼ : 
ἈΜΆΘΗΙΚΗΝΙ 
ΠΕΡΙΓΟΜΗΘΟ 
ΙΞΖᾷὡ5»Ἱ͵ι͵οΥΓῶς 
ΕΓΕΝΙΝΗΟΕΝ 
ΓΤΟΙΝΊΟΛΔΟς 
ΙΚἌΆΙᾺΤΠΠΕΡ ΙΕΓΕΙΜεν 
λαύΥΓΟΝ 
ΤΗΗΜΘΡΆ. 
ΤΗΟΓΔΟΗ 
ΙΚΔΟΤΌλΟλΟς 
ΕΓΕΝΝΝΝΗΓΕΝ 
ΓΟΙΝΙΆΙΚ ΑΚ 
“2ἷ͵"λκὺξκ 
ΤΟΥΟΛΟΣΔΕΙΚΑ. 
ΠᾺἈΓΡΙΆΡΧΑᾺς 


οἴ ρϑίγ] γοΠ 86 
ΔΘ Δ ηΐ68 
ΟΒΘΡΙὶ 

γο πα! ἀογαπί 
ἴῃ ΔΟΟΎΡΓΙΙΩ 
οἱ ογδΐ 

ἄθιιβ 

ΟΠ 60 

οἱ ΠΠυ ταν 
ΘῈ 

ἀδ οἰ ἰθ8 
(Ἰ]Δ ΠΟ 118 
61115 

οἱ ἀρ 

οἱ 

στατ δὴ 

οἵ Βα ΙΘΠΠ]Δ1ὴ 
1η σοηβρθοῖαι 
ἈΠ ΔΓΆΟΙΪΒ 
ΓΟΡῚΒ 

ΔΟΡΥΡΕ 

οἵ οοπϑίξι 
ΘῈΠῚ 
ὈΓΙΠΟΙΡΘΙῚ 


ΒΌΡΟΙ Δορυρίθη 


ΚΑΙΟΙ ΠΑΤΡΙΆΡΧΑΙ 
ΖΗΧΦΩΟΘΆΝΤΕΟ 
ΤΟΝΙΩΘΗ Φ 
ἈΠΕΔΟΝΤῸ 

ΕἸΟΔΙΓΥΤΙ ΤΟΝ 

ΙΚΞΆΙΗΝΙ 

ΟΘο 

ΜΕΤΧΥ ΓΟΥ 

ΚἈΑΙΕΣΕΙΆΔΛΙΓΟ 

λυ ΤῸΝ 

ΕἸ πΆΟΟΩΝΙ 
τω νθλιγεξων 

λυ ΓΟΥ 

'αλνκκεν 

λΥ Τὼ 
ΧΆΡΙΝ 

ΙκἈ σοφΦ ΙᾺΝ 

ΕΝΆΝΤΊΟΝ 
φλρλω 

κλοιλαεὼςσ 

ἈΙΓΎΤΙΤΟΥ 

Ξ.Ὃικα ΓΕΟ ΤΉσεν 
ΧΥ ΤῸΝ 

ΗΓΟΥΜΕΝΟΝ 

ΕἸΤΆΙΓΎΤΙ ΤῸΝ 


10 


οἱ τοΐϑ:η 
ἀοιμῃ 

Β|[8Π| 

ψΘ η] διιΐοτῃ 
[ΔΤ] 

ΒΌΡΘΙ ΟΠΠΘῈ} 
Γ[ΟΥΓΔΏῚ 
ΔΟσΥ 

οἵ σῃδηῆδδῃ 
οἱ {ἸὈυ18{10 


ΙΠΔΡΉἃ 


Κλ 6 φολο ΝΙ 
“ΤΌΝΟΙΚΟΝ 
λΥ ΤΟΥ 
Ηλϑενιλε 
ὉΜΟΟΝ 

Ε φολη Ν 
ΤῊΗΝΓΗΝ 
ὩΓΥΎΠΤΟΥ 
ΙΞ(ἈΙΧΆΝΆΑΧΆΝ 
κλιθλγιο 
ΜΕΓΆΛΗ 


οἵ βοῃ ἱηνοηϊοῦδηΐξ ΚᾺΔ ΟΥ̓ΧΗΥΡΙ σΙίονΝ 


{ΠΟ ΠΓΠ1Ὶ 
ρδΙΓΟΒ 


ΠΟΘΙ 


ΧΟΡΤΆΟΜΑΆΤΆ. 
ΟΙΠΤΡΕΟ 
ΗΜΩΝ 


οὔσῃ δυᾶίβθοηξς δαί ἈΖ ΟΥ̓ΌΔΆΧΟΛΔΘ 


ἸΔοο Ὁ 

Θ6Η856 
ἔγιηθηΐδ 

ἴῃ ΔΟΟΎΡΠΙΙΙ 
τη ἶθ 
ῬδΙΓΟΒ 
ΠΟΒΙΓΟΒ 
ΠΕ. 10} 


οἵ ἰῃ βρουπάο 


Λεΐοχυχα 7, 9 --- 1. 


λικ ὺξκ 

ΟΝ ΤΑ. 

ΟΙΤΊΆΔ. 

ΕἸΙΟΔΙΓΥΠ ΤῸΝ 

ΕΣΑΠΕΟΤΊΆΕΝ 
ΤΟΥΟΠΡΆᾺΟ 

ΗΜΟΩΝ 

ΤΙ Ρ ΟΟΤΌῸΝ 

Ι“«ἹΕΝ Τ)γ λοαυτειω 


ΔΘΏΙζι15. Θϑ 
ἸΟΒορὴ 
ἔγδίγιθυ8 
51.115 

οἵ πῃηϑ} }]}65 {111 
δοίη οϑί 
ΡΒΔΥΒΟΙΪ 
ΘΘΠΙ5 

ΘΒ 

ΤΩ] ΘΝ δι ς}6 1 
ΙΟΒΘΡἢ 
νοοσϑυῖ 
'δοοῦ 
ρϑίχθι 
Β11ΠῚ 

Θ΄ ΟἸΠΘΙΏ 
ΘΟΡΠΙ ΠΟΉΘΙΏ 
ΒΙΔΙΩ 

Ϊ 8Π1ΠῚὶ 
Βορίπδρηηία 
αιιϊϊπαὰθ 

οἱ ἀδβορθβαὶξ 
8000 

ἴῃ Δοργρίθπι 


οἵ ἀοἤιηοσέιι5 οϑί 


δ1 


ἈΝΘΓΝΩΡΙΟΘΗ 
Ιωσηφ 

ΤΟΙΟΆ Δ Άοιο 
λΥ ΤΟΥ 
ΚΟΦΆΝΕΡΟΝ 
ΕΓΕΝΕΤῸ 
τωφλρλω 
ΤΟΌΓΕΝΟΟΝ 

λΥ ΤΟΥ 
ἈΠΟΟσΤΊΆΧΟΔΕ 
ΙΩώ ΘΗ Φ 
Μμετεικλλαολῖγζο 
λικῶξκ 

ΤΌΝΤΠΙΡΆ 

λΥ ΤΟΥ 
ΙΚΚἈΙΤΠΙΙΆΘΆΝ 


ΤῊΗῊΝΟΥΓΓΕΝΙΆΝ 


λυ ΤΟΥ 
εν υχλιο 


ΕΡΒΑΟΜΗΉΙΚΟΝ ΤΆ. 


ΤΤΕΝΤῈ 

ΚΑΚΆ ΤΈΒΚΗ 
ΙἌΚΩΕ 
ΕἸΙΟΧΙΓΥΤΙΤῸΝ 
ΚΑΙΕ ΤΕΛΘΥ ΤΉςεν 


10] 

1086 

οἵ Ρδίγοβ 

ΠΟΒΙΙῚ 

οὗ ἐγ 518] βαηΐ 
ΪΠ ΒΥΘΠΘΙΏ 

οἵ ΡΟΒ] ϑυηΐ 

'π ΠΙΟΠΙΠΙΘΠἔαΠη 
ᾳυοα 

οτη]ΐ 

ΔΌΓΔΗΔΙΩ 

ΡΔΙΘΓ 

ΠΟΒΙΘρΘΙ 

ΡΓΔΘΙΟ 

ΔΓΘΘΠΙ 

ἃ Η1118 

ΘΙΏΙΩΟΙ 

αὰϊ Κα] 1η ΒΥ ΘΠ 
ΟῸΠ δι6 πὶ 
ΔαΡΓΟΡΙπαυδγοί 
[ΘΙΙΡΙΙΒ 
ΓΟΡΓΟΙΙΒΒΙΟΙΪΒ 
αὐοά 

ΡΟΙΠΙοΙ 8. ογδΐ 
ἀθὰ8 


ἈΑοίοζῃπι ἴ, 18 --- 17. 


ΕΚΕΙ 

ΧΥΤῸΟ 
ΚΆΙΟΙΤΡΕΟ 
ΗΜΟΩΝ 
ΚΑΙΜΕΤΕΤΕΘΗς, 
ΕΙΟΟΥΧΕΜ 
ΚΑΙΕΤΈΕΈΘΗΟΣΞΝ 
ΕΝ ΤΤΟΜΙΝΗΜ ΚΔ τι 
ω 

ΦΟΝΗΟΘΆ ΤΟ 
ἈΚΡΆΧΜ 

ΟἸΤΗΡ 

ΗἩΜΟῸΟῸΝ 


ΤΙΊΜΗΘΚΓ 
ἈΡΓΥΡΙΟΥ 


ΠΆΡΧΤΩ ΝΥΝ 
ΕΜΜΟΡ 


ΤΟΥΕΝΟΥΧΕΜ 


ΙΞ«.ἀλϑθωσλε 
ΗΓΓΊΖΕΝΙ 
ΟΧΡΟΝΟΟΘ 


ΓΗΓΠΕΘΊΙΆΓΓΕΘλΙλΟος 


Ης 
ΕἸΤΗΓΓΙΆΛΧ ΤῸ 
ΟΘΟ 


ΑΌΓΔΙΙδΘ 

ΟΥΘΒΟΙΐ 

ἬΙΣ; 

οἵ πιὰ Πρ] οαΐδ οδί 
πη ΔΘΟΥρΡίο 

ἄἀοηθο 

ΒΕΓΓΟΧΙ 

ΓῸΧ 

Δ1118 

4} 

ΠΟῊ {1 ΠΟΘΙ ΟΤΔΙΙΒ 
ἸΟΒΘΡὶ 

ὨΙς 

ΟΙΓΟΙΠΥ ΘΏΙΘΠΒ 
ΘΈΠΙΙΒ 

ΠΟΒΙΓΙΠῚ 

ΔΟΠΙχΙΐ 

ΡΔΙΓΟΒ 

ΠΟΒΙΓΟΒ 

ιἰ οργοηΐ 
ΘΧΡΟΒΙΪΟΙ 

᾿ηἴδηῖ6 8 

ΒΊΙΟΝ 

αἴ πΠ6 ΥἱἹν ΠΟΆΓΘΉΓΙΓ 


ΤΆ 501} 


ὅ2 


ΤΩΛΧΕΡΆΧΜ 
ΗΥ̓́ΣΗΘΕΝ 
ΟἌΆΆΧΟΟΘ 
ΙΞ«ἈΙΕΤἈΗΘΥΝΘΗ 
ΕΝΑΙΓΥΤΙΤῸΩ 
ἈΧΡΙΟΟΥ 
ἈΝΕΟΤῊ 
ΚἈΟΙΆΘΥΟΘ 
ΘΕΤΈΡΟΟ 
ΟΟ 
ΟὙΚΕΜΝΗΟΘΘΗ 

ΤΟΥ ΘΗΦ 
ΟΥ̓ΤΌΟ 
Ι«λ:ἠ ἈΟοφιολμενος 

ΤΟΓΕΝΟΟΘ 
Ημῶν 
ΕΚΆΚΩΟΘΕΝ 

ΤΟΥΌΤΙΡΑΟ 
ΗμΜῶν 


“ΤΓΟΥΊΤΟΙΕΙΝ 20 


ΕἸ ΘΕΤᾺ. 
ΤΆἌΆΒΡΕΦΗ 

λυ ΓΝ 

ΕΙΟ ΤοΟὌΜΗΖΟΩΟΓΌΜΙΟΘ,) 
ΤἈΆΡΡΕΝΑ 


ἴῃ 4110 

[ΘΠ ΠΟΓΘ 
ηδίιι8 οδΐ 
ΠΙΟΥ͂ΒΘΒ 

Εἴ ογδῖ 
ΔΟΘΟΌΙΒ 
460 

41} 
πιι{γτπ5. Θο 
ἸΏΘΠΒΙΌῈ8Β 
{ὉΠ 

1 ἀομηο 
ΡΔΙΓῚΒ 

811 
ὀχροβιίαμη δυΐθιη 
ΘΕΌ 

Ϊη ἤπηηθη 
Βιιβίι 
Θ11Π| 

8118 
ΡΠΔΙΓΔΟΙΙΒ 
οἵ δηυίσνι 
ΘΙΠη 
Β10] 


1π 01 


Αοἰίοχυπι 7, 11--ΔΙ1. 


εν 

κυρ 

ΕΓΕΝΝΗΘΗ 

μὠοης 

ΙΚΞΆΙΗΝ 

ἈΟΠΤΊΟΟ 
ΤΩΘΟ 

70 

ἊΝ ετράφη 

ΜΗΝΆΘ 
ΤΡΙΟ 

ΕΝ Το κῷ 
“ΤΟΥΤΙΆΤΡΟΟ 

ΧΥ ΤΟΥ 

ΕΚ ΤΕΘΕΝΤΆΜΔΕ 
ΧΥ ΤῸΝ 

ΕΟ ΓΟΝΊ,͵ΠΟΊΆ.ΜοΟΝ 
ἈΜΝΕΙΆΧΑΤΤῸ 
λΥΓΟΝ 
ΗΘΥΓΆΓΤῊΡ 


φάρλῳω 


ΚἈΙΆΝΕΘΡΟΥΆΤοΟ 
λΥ ΤῸΝ 

ΧΥ ΤῊ 

ΕἸΟΥ̓́ΤΟΝ 


οἵ Θυα] 5 οδῖ 
ΙΠΟΥ͂ΒΘΒ 

Ϊῃ ΟἸΠΠΪ 
ΒΑΡ ηΠ 8 
ΔΟΡΥΡΈΟΓΌΙΩ 
ΘοΥδῖ Δ ςᾺ6 1 
ΡΟΐΘΙΒ 

ἴῃ ΨΘΥΌΙΒ 

οἵ ὀρουῖθ8 


5.118 


Θαπ| δαΐθιη ᾿Π] ΡΙΘΙΌΓ 


6] 


αυδάτγαρίηΐα ΒΠΗΠΟΓΠῚ 


[ΘΠ Ρ115 

ο ΑΒΟΘΠΘΙ 

Ϊῃ ΟΟΓ 

6118 

ΥἹΒΙΆΓΘ 

ἔγδίΓο8 

ΒΊΟΒ 

Π]108 

ΒΓΔ 6] 

οἱ οπὶ ν᾽ ββοῖ 
αυθηάϑιῃ 

οΟΠ 6] 181ὶ ρ8[] 


δ8 


ΚΑΙΘΠΆΙΔΕΎΘΗ 
ΜῴσΘΗΟσ 

ΕΝΤΠΤΆΘΗ 

σοφιὰ 
ΔΟΓΥΤΙΤΊΩΝ 
ΗΝΤῈ 

ἈΑΥΝΑΆΤΌΟΘ 
ΕΝΆΟΓΟΙΟ 
ΚΆΙΕΝΕΡΓΟΙΟ 

λυ ΓΟΥ 10 
ὩΟΔΘΕΙΤΤΆΗΒΡογτο 
ΑΥ̓ΤῸ) 
ΤΕΓΟΟΛβΡΑΙΚοντλετης 
ΧΡΟΝΟΟ 

ἈΝΘΒΚΗ 

ΕἸ ΤΗΝ ΚΆΡΑ 
λύ γΓοΟΥ 

ΤΟΥ ΙΟΙ οἼλοϑαι 
ΤΟΥΌΆΆθλφους 


λΥ ΤΟΥ 20 


ΤΟΥΟΥΤΟΥῸ 

ΙΗᾺλ 

“,͵Ή΄Άαϑιλδὼν 
ΤΊΝΑ. 
ἈΔΛΔΙΙΚΟΥΜΕΝΝΟΝ 


46 ΠδΠ0Π6 

5118 

νἰπάϊοανίε 

οἵ [θοὶϊΐ 

(ἰο ρ ΘΙ ΟΠΘΙῺ 
4] Δα Πρ θαΐα 
ΡΟΙΟ ΘΠ 8 
ΔΟΟΎΡΕΈ ΠῚ 
δΔΟβηδθδΐ διιθ 
[7|17.} τ γ Ὁ 10) 
ἔΓΔΙΓΟΒΟ 

Β.105 

αποη δ] 

Ἃ6118 

ΡΟΙ 81 

ΠῚ 

ἰδ 

615 

ΒΔ] υ}6 1 

αἴ 1Π| 


ΠΟῊ ᾿ηΓ6]Παχρουαηΐ 


ΟΘΟΌΘΠΠΙ νΘΓῸ 


α16 
ΔΡΡΑΙΓΟΙΣ 


ΘΙ5 


Δοίοχυχη ἴ, 223 --- 26. 


ΕἸ ΤΟΥΓΕΝΟΥῸΟ 
ΧΥ ΤΟΥ 
ΗΜΥΝΝΆΤΟ,. 
Ι(ΛΙΕΤΤΟΙΗΓΕΝ 
ΕΙΚΔΙΙΚΝΉΟΙΝ 

ΤΟΙ ΑΙ ΓΑ.πομογμεένων 
ΠΆΡΑ ΧΟ 
ΤΟΝΆΑΙΓΥΠΊΓΙΟΝ 
ΕΝΝΟΜΙΖΕΝΝ ΔΕ 
ΟὙΝΙΕΝΙΕΝΝΑΙ 


᾿ΤΟΥΟΆΔΘΆΦους 


λΥ ΤΟΥ 
ΟΤῚ 

ΟΘΟο 
ἈΟΆΧΕΙΡΟΟ 
λΥ ΤΟῪ 
δοἙ,ΣΔλο ΙΝ 
ΧΥΤΌΙΟ 
ΟΟἿἸΤΉΡΙΑΆΝ 
ΟΙ,ΔΕ 


ΟὙΟΥΝΗΚΆΝ 
ΙΪ ΗἩΔεΕΕ ΠΙΟΥΟΗ 


ΗΜΕερὰᾺ 
ὠφΦϑη 
ΧΥ ΓΟΙῸ 


ΠΕΡ δητθι8 

οἵ γοοομ Παρδῖ 
ΘΟΒ 

1 Δ ΟΘΠῚ 
ἀἸΙΘΘἢΒ 

ὙΠ 

ΠΎΔΙΓΟΝ 

ΘΒΘΓΚΒ 

εὖ αὐὰ 
ΠΟΟΘΙΒ 
ΔΙΓΟΓ ΕΓ 1Π| 

84 15 αι] πούοί 
ῬΓΟΧΙΠΊΟ 
ΓΟΡΡΟΪ 

ΘΙ1ΠῚ 

Π ΠΟΘ Η 

4115 ἴθ 
ΠΘΟΠΒΕΟΙ 
ὈΓΠΟΙΡΘΙῺ 

διιῖ 16] 66 Πὶ 


ΒΙΡΟΙ ΠΟΒ 


πυτηαα!α ᾿ῃ ΘΥἤΘΟΓΘ ΠῈΘ 


[ι 
Υ]5 


απ] ΔαΙ ΠΟ ΠῚ 


84 


ΜΆΧΟΜΕΝΟΙΟΚΟ 


ΙΞ(ΆἈΚἈΙΟΥΝΗΆΧΆΟΘΕΝ 


λυ ΓΟΥῸ 
ΕἸΘΕΙΡΗΝΗΝ 
ΕΙΠ ΤΩΝ 
ἈΝΆΡΘΟ 
ἈλθΆφοι. 
ΕςΓῈ 

ΠΑ 
δλήςε)τΓε 
χλληλουΥο 
ολελυλήηιίων 


ΓΟΙΝΜΤΠΔΧΗῸΟΙΟΝ 


ΠΤ ΟλίΓο 


ΧΥ ΤῸΝ 
ΕΙΠΩΝ 


ΤΙΘΟΓΕ 
ΩΓΕΟΤΗΟΘΟΕΝ 


ἈΡΧΟΝΤᾺ 
ΗΔΙΚΑΧΟΤῊΝ 
εφη “μλεο 
ΜΗΆΝΘΆΙΝΜε 
ΟΥ̓ 

ΘΘΆΘΙΟ 
ΟΝΤΡΟΠΟΝ 


11 ΓΙ͂ΘΟΙΒΏ 
ΘΙ 
δΔορυρυΙη 
οὔὔιισαν! δ ς6 ] 
ΠΙΟΥΆΘη 

Ϊη ΥΘΥθῸ 
Ιος 

οἵ δ 

1Π 411 ητ18 
1ηὴ (ΟΥΓᾺ 
86] 81 
0] 

σομα 
Ά1108 

ἽΠΠΟΣ 

οἴ ὀχ] θ}8 
ΔΠΠ1Β 
αιιϑαγαρίηα 
ΔΡΡΑΡαΪΐ 
6] 

ἴῃ ἀδβοσῖο 
ΤΩΟΠ [18 
Β1η8 
ΔΗΡΌ].Β 


ἀομϊπὶ 


Αοίοσαπι ἦ, 86 --- 80 


ΝΕ λος 
ΧΘΕΓςΓ 
ΤΟΝΆΑΙΓΥΠΤΊΟΝ 
ἐφγγλλδΎύσενδε 
ΜΟΩΎΥΌΘΗΝ 
ΕΝ ΓΧΟΓΟΣ) 
ΤΟΥ ΤῸ 
Ι«ΔΙΕΓΕΝΝΕ ΓΟ 
Ἰ ΙΆΡΟ Ι( ος 
ΕΝΝΓΗ 
ΜΆΟΔΙΔΙΜ 
ΟΥ̓ 
ΕΓΕΝΝΝΗΟΕΝ 
ὙΤΟΥῸ 
λΥο 
Ιλ Ηρ ϑθενητω 
ΕἼΤΟῸΝ 
ΤΕΟΘΟἈΆΥΧΡΆΑΚΟΝΤᾺΆ 
ὠφφϑη 
αΥ ΤῸ 
ΕΝἑΤΗΉΗΘΡΗΜῶω 
ΤΟΥΟΡΟΥΟ 
ΟΙΝΝΑ. 
Ἀ-ΓΓΘΆλΟς 


ΚῪ 


ἴῃ ἸρἢΪ 

δι Π8 6 

ΓΟ] 

ΙΠΟΥ͂ΒΘΒ Δ ΘΠ) 
γἹΘἢ8 
ΔαΠΆ ΓΑ ὈΔΙῸΓ 


ΨΊΒΌ ΠΣ 


ΘΝΠΎΥΡΙ 
φΦλογοο 
ΕἈΓΓΟΥ 
ολαΜω ΗςΟ 
ΕΙ ΔΝ 
ΕΘΔΧΥΜΆΖΕΝ 
ΤΌΟΡΆΑΜΑΆ. 


οὕ δοοθαάογοηΐ δαΐοιῃ [ ΠΠΡΟςΕερΡΟΜΕΜΟΥΔΕΛΎΤΟΥ 


ΘΟΠΒΙ ΘΓΔΙΘ 
ἴδοῖδ οϑὲ 

ΥΟΧ 

ΟΧ Ο86]0 

ἢ 00)}1- 

84 ΘΠ 

ΘρῸ 

ΒΌΠΩ 

6118 

ῬΔΙΓΙΠῚ ΓΟΤῚΠῚ 
Ἃ608 

ΔΌΓΔἬΒΙΩ 

οἱ ἀθιι8 

Ι58880 

οἵ ἀδὰβ 

18600 
ἰοτηρίδοξιδ δῖοι 


ΙΞΙΨΆΤΆΝΟΗΟΛΙ 


ΕΓΕΝΕΤΟ 10 


φωώνη 

ΕΚ ΤΟΥΟΥΝΟῪ 
ἈΕΓΟΥΌΆ. 
ΤΡΟΟΛΧΥΤῸΝ 
ΘΕΓΩ 

ΘΙΜΗ 

ΟΘΟο 
ΤΟΝΤΡΩΝΟοΥ 
ΟΘΟο 

ἈΕΡΆΆΧΜ 
ΙΚΞΣἸΟΘΟ 

ΙΟΆΧΙΚ 

ΚΟ Θο 
Ι'ζωϑκ 


Ε ΔΝ Γβομοοδεγενοβῖηωος 


ΤΠΟΥ͂ΒΘΒ 
ΠΟοη διάοθαί 
ΘΟΠΒΙΔΘΓΔΓΘ 
ΟΑἸΧΙ δυΐθπὶ 
6] 

Ἃ6ι5 

ΒΟΙΥΘ 


ΟΔ]ΟΙΔΙΠ ΘΓ 


ΜΩΟΎΥΟΘΗΘΟ 
ΟὙΚΕΤΟΆΜΜΆΚ. 
ΙΞΓΆΝ ΟΗ ΟΆ. 
ΕΙΤΤΕΝΝΔ Ε 
Τὼ 

ΟΘΟο 

ἈΥΌΟΝ 
“ΤΟΥΤΙΟΔΉΗΜΜΚἊΆ. 


46 ρεάϊρυβ 5ιῖ9 ΕἸΓΓΓΟΝΠΙΠΠΟΛΔΟΟΝΟῸΟοΥ 


ἸΟΟῸΒ ΘΠ] 
ἴῃ 410 

5ί8 8 

ἰ τὴν 
βδηοίᾷ 

οϑί 

ἐ 411 {τ}}}-} 

γἹῈ] 
ΔαΠΙΟΠΟΉΘΙῚ 
ΡΟΡΙΠῚ πι6ὶ 
4ιὶ 68 1ῃ δορυρίο 
οὐ σοΙΓ1Ὼ 
ἸΡΒΟΓΌΙΩ 
διά νὶ 

οἱ ἀββοθηᾷὶ 
ΙΌΟΓΔΓΘ. 


Ἀοίοτγαπι 7, 80--84. 


ΟΓΆΡΤΟΙΤΟΚ 

ΕΝ) 

ΕΠΟΤΉΙΚ(λΟ 

ΓΗ 

ἈΓΡΊΑ. 

ΕΓΓΙΝ 

ΔΝ 

ΙΔΟΝ 
ΓΗΙΝΙΆΔΙΚ(ΟΟΙΝΙ 
ΤΟΥΑΟΥΜΟΥ 
ΓΟΥΕΝΑΙΓΥΊΤΓΩω 

ΙΞΪΞᾷΨΡΉῊΗΣΓΟΥΓ Τ ΈΝαγμοΥ 

λαΥ ΓΝ 

ΗΙΚΟΥΌΛΣ. 

ΙΞ«.λ ΙΑ ΓΕΒΚΒΗΝ 


᾿ΕΞΘΆΘΟΘΑΙ 


ὁ08 

οἵ ἡπης 

Υ ΘΠ] 

εἰ 8} [6 

ἴῃ δορσγρίιηι 
ης 
ΠΙΟΥΆΘΏΙ 
ΠΟ 
πορανογαηΐ 
ἴ ὉΠ} - 
41:15 ἴ6 
οοπδί 
ῬΓΙΠΟΡΘΠὶ 
οἵ 1] θη 
ΒΌΡΟΙ ΠΟΒ 
ΠΠΠν 

(ἰθι18 

οἵ ΡΥ] ΠΟΙ͂ΡΘΠῚ 
οἵ ΠΟ ΓΔίοΥΘ ἢ 
1151} 

Οαπὶ τηϑ8ηιὶ 
ΔΏ96]} 

απ] Δρρδϑιι 
Ὁ 


1ὴ Γαῦο 


δῦ 


ἈΥΓΟΥῸ 
ΚΟΜΝΥΝ 
ἈΕΥΡΟο 
ἉΠΟσΓΙΆῶΓΕ 
ΕἸΟΧΙΓΥΤΙΤῸΝΙ 
ΤΟΥΓΟΝ 
ΤΟΝΜΜΩΥΌΗΝ 
ΟΝ 
ΗΡΝΜΗΘΆΝΤῸ 
ΕἸΤΤΟΝΤῈΘ 
ΤΊΟΓΕ 
ΚἈΑΓΕΟΤΉΘΕΝ 
ἈΡΧΟΝΤᾺΆ 
ΙΞἈΙΔΙΚΑΟΤῊΝ 
εφημλο 
“ΤΟΥ ΤῸΝ 
ΟΘο 
ΚἈΙΆΡΧΟΝΤΆ 
κυλυ ΤΡ ΤῊΝ 
ΧΠΕΟΤΆΛΚΕΝ 
ΟΥ̓́ΝΧΆΙΡΙ 
ἈΓΓΘΧΟΥ 
ΤΟΥΌΦθϑεντος 
λΥ Τὼ 
ΕΝΤῊΚΒΚΆΤΩ 


1υ 


τ 

ραιιχ 

ΘῸΒ 
[ἈΟΙΟΠΒ 
ΡΓοαΙρ Ια 
οἵ εἰρη 

1 ΓΟΥΓᾺ 
ΔΟσΥΡίο 
Θ(1ἢ ΤᾺ ΓῸ 


Π181] 


οἵ 1η ἀοβοσῖο 


ἈΠΗΪΆ 


αι γαριηΐα 


᾿ς 

ἜΣ} 
ΙἸΠΟΥ̓́ΒΟΒ 
αι] αἰχὶξ 
ἢ]118 

ΙΒγ8 6] 
ΡΓΟΙΘίΔΙη 
γΟ 8 
ΒΟ αν] 
ἀομη08 
ἄθιια 


ΠΟΒΙ͂ΟΓ 


Αοἴίοτυμπι Ἴ, 84 -- 851. 


ΟΥ̓ΤῸΟ 
ΕΞΣΗΓΆΓΕΝ 
λΧΥΓΟΥῸ 
ΓΙΟΙΗΟΆΧΟ 

ΤΕΡΑΤΆ. 
ΚΑΙΘΗΜΙΆ. 
ΕΝΓΗ 
ἈΙΓΥΠΤΩ 
ΚΑΙΕΝΘΡΥΘΡᾺ 
ΘΆΧΆΘΟΗ 
ΚΑΙΕΝΤΉΕΡΗΜΩω 
ΕΤῊ 

ΤΕΘΟΆΡΆΚΟΝ Τὰ 
ΟΥ̓ΤΟΟ 
ΕΟΤῚΝ 
ΟΜΟΩΟΎΥΎΌΘΟΗΘΟ 
οαιπῶνΝ 

“ΓΟΙΟΥΊΟΙΟ 
ΙΗᾺ 
ΠΡΟΦΗΤῊΝ 

ΥΜΙΝ 
ἈΜΆΟΤΉΟΘΙ 
κο 
ΟΘο 
ΗΜμΩῶν. 


ἀἄ6 ΠΑΊΣ .18 
νΘΑΙΓΙΒ 


ΒΙοαζ Τὴ 6 


αιιθ πὶ 8111518 


πο 

{1}. 

υ] Γι} 

ἴῃ ΘΟ0]6 818 
1") ἀοβουίο 


ΟΠ ΔΉΟ6Ϊ0Ὸ 


4} Ιοᾳα θα 


6] 

ἴῃ πηοῃΐθ 
Β1η8ἃ 

οἱ ραίγτι τη 
ΠΟΒΕΠΌΓΤΙΠΙ 
αι 
δΟΟΘΡΙΐ 
οἰοαυϊα 
γἱνὰ 

ἀΔΓ6 
ΠΟΘΙΒ 

οὐ 


ΠΟΪυσγαπηῖ 


δ1 


ΕΚ ΤΟ ΝΆ λελφο 
ῪΜ Οὑϊὶ 
ΟΟΟΕΜῈΕ 
ἈΑΥ ΤΟΎ λκουςεςθϑλιὶ 
ΟΥ̓ΡΓΟΘΟ 
ΕΓ ΓΙΝ 
ΟΓΕΝΝΟΜΈΕΙΝΟος 
ΕΝ ΓΗΘΙΚζΙλολ 
ΕΝΓΓΗ ΕβΡ ΗΜω 


ΜΕΤΑ ΓΓΟῪ Ἀγγέλου 10 


ΤΟΥΧΆΛΧΛΟΥΝΤΟῸΟς 


ΑΥ̓ΤῸ) 
ΕΝΤΤΦΟΡΘΕΙ 
ΟΙΝΝΑ. 
Ξ«“,“ΤΩΝΤΙβΩωΝ 
ΗΜμΜΟΩΝ 
Ος 
ΘΕΆΘΣΆΤΟ 

ἈΟΡΓΊΆᾺΆ. 

ΖΟΩΟΟΝΙΤᾺΆ. 
ΔΟΥ͂ΝΑΙ 
ΗΜΙΝ 
ω 
ΟὙκηθϑθληςῖ 


20 


Οὐδυα] ηΐθ8 
ΘΆ56 

ῬΔΙΓΘΑ 
ΠΟΒΕΙΤῚ 

564 


ΓΟΡΡΙΪΘγαηΐ 


οἴ ΘΟΏΥΘΙΞΙ βιιηΐ 


ΠΧ}. 
5118 

1 δοσγυρίιτη 
αἸοοηΐθβ 

δα ΔΆΓΟΗ 
ἴδλο 

ΠΟΡΪΒ 

ἀθὰϑ 

αυ 
Ργδθοράδηϊ 
ΠΟΒ 

ἸΠΟΥ͂ΒΕΒ ΘΠΪΠῚ 
ἰδίθ 

α] ἀαυχὶξ 
ΠΟΒ 


46 (6ΓΓ8ἃ 


δΔορυρῇ 


ἈΑοζσυ Ἴ, 81 --40. 


ὙΤΙΗΙΚΟΟΙ 
ΓΈΝΕΟΘΑΆΙ 
ΟἸΤΠΡΕΟ 
ΗΜμΜΩῶΝ 
Ἀλλλ 
ἈΠΦΟΘΆΧΝΤῸ 
κυ εστρΆφηοκ 

ΤἈΙΟΚΆΡΔΙΛΙΟ 
ΧΥ ΤΩΝ 
ΕἸΟΆΧΙΓΥΠ, ΤΟΝ 
ΕἸΤΟΝΤῈΟΘ 

ΤὭΛΧΆΡΟΩΟΝ 
ΠΟΙΗΘΟΝ 
ΗΜΙΝ 
ΘΕΟΥα 
ΟΙ 
ΤΟΙ ΓΟβΕΟΎγζοηνται 
ΗΜμΜΩΝ 
ΟΓΆΑΡΜΩΎΌΟΗΟ 
ΟΥ̓ΤΌΟ 
ΟΕ ΞΣΆΓΆΓΩΟΝ 
ΗΜΧΟ 
ΕΙΚΓΗΟ 


ἈΙΓΥΤΙΤΟΥ 


ΠΟΒΟΠΙΙΒ 
αι 

οί 51} 

6] 

οἵ νὴ ΤΘοο τ 
1. ἀτοῦιι8 

1118 

οἵ οὐζ]ου πη 
Ποϑίδηι 
5ΠΏΟΪΔΟΓΟ 

οὗ ὁριυαυδϑΓ 
ἴη ΟΡ Θθιι8 
ὨΔΠΠΠ1ΠῚ 

ΘῈ ΔΓ 
ΔΥΟΓΕΓ ἀὐζομ) 
(οι 

οὐ {Δ 1} 
ΠΣ: 

(ἀΟΒΟΥΥ ΓΘ 
ΟΧΘτοῖαι 
ΟΕ6]] 

οι 
ΒοιρΡίαμι οδί 


1 Ὀ1Ὸ 


58 


ΟΥ̓ΚΟΙΆΧΜΕΝ 
ΤΊ 

ΓΕΓΌΝΕΝ 

λυ Τὼ 


«ΑΙ ΕἸΜ ΟΟλχοποιηολ. 


ΕΝ ΓΧΆΙΟΘΗΜΈΕβιαιο 
ΕΙΚΕΘΙΝΆΙΟ 
ΙΞἌΞἈΞΙΧΝΗΓΆΓΟΝ 
ΘΥΌΙΆΝ 
Γωϊλώλῳ 


κυ φρλινοντο 


ΕΝΤΟΙΘΕΡΓΟΙΟ 
ΤΟΝΧΕΙΡΩΝ 
ΧΥ ΤῸΝ, 
εἐστρούενλο 
ΟΘε 
κληπλραλώκεν 
λΥΓΟῪΟ 
ἈΧΤΡΕΥΕΙΝ 
ΤΉῊΟΤΡΑΤΙΆᾺ 
ΤΓΟΥΟΥΝΟΥ 
καϑῴς 
ΓΕΓΡΆΠΤΆΙ 
δενεξεεξέλῳ 


10 


2 


ΡΓΟΙΟΙΔΙ ΠΏ] 


ΠΑ Τ}1 ν]ο [88 


οἵ Ἰοβ ἃ 8 

Οὔ 1155. Π}1}}] 
8118 
αιιαγαρΊηϊα 

1η (ἰβο 0 
(ἀΟΠ.1Β 

ἸΒΈΓ8|0] 

οἵ ΒιιΒΟ 8115 
[δ οι] 1 
0] 06}} 

οἱ βιάιτια 

(6] 

Λχ 0} ν] 

ΓΟΙΆΠΙ 

ἤσι ΓΔΒ 

4188 

ΤΟΟΙΒ.Β 
ΔΙΟΙΔΓΘ 

ΘΙ5 

οἱ {ΓϑΠΒΙΏΙΡΤΑΌΟ 


ΥΟΒ 


Αεἰοχαπὶ ἴ, 40 -- 43. 


ΤΩΝΠΡΟΦητο 
Μμηοφλγιλ 
κυΘΥοΆα 
ΠΡΟΟΘΕΝΘΓκατεμι 
Ε ΓΗ 
“ΓΕΟΘΟΆΧΡΆΚΟΝΤΑ 
ΕΝ ΓΗΘΡΗΜΝΙὼ 
ΟΙΚΟΟ 
ΙΗᾺΧ 
ΦΕΡΧΆΝ ἡτονν 
ΓΗΝΜΟΚΉΝΗΝ 
ΤΟΥΜΟΆΧΟΧ 
ΚΑΥΤΟΆΟΤΡΟΝ 
ΤΟΥΘῪ 
ΜΩ͂Ν 
ρεφὰν 
ΤΟΥΟΤΥΤΤΟΥῸ 
ΟὙῸ 
ΕἸΤΟΙΗΟΧΤῈ 
ΠΡΟΟΚΥΝΘΙΝ 
ΧΥ ΤΌΙΟ 
ΚΑΟΜΕΤῸΌΙΚΙω 
ὙΜΧΟ 


:} μϑ 6 
ὈΔΌΥΠΟΙΪΒ 
ἴη [ΔΌΘΓΠΔΟΌ] ΠῚ 
(65 ΠΠΠΟῺ]Ϊ 
αποά 

515 4}}}}1: 
ΠΟΘΙΓ5 

ἴη ἀοβοσίο 
ΒΙοαΐ 
αἰβροσαὶξ 
Ἰοαιιθ 8 
ΙΠΟΥ̓́ΒΒ 
ἴδοογο 
"Πα 


ΒΘΟΌΠΑ ΟΠ ΓΟΥΤΊΔΠῚ 


{ΔΙῚ 

γἹἀογαί 

αΙΙΘῚ ΘΕ] 8 ΠῚ 
οἱ ᾿Ἰηαυχογαηΐ 
ΒΙΒΟΙ ΡΙΘΠΐ6 5 
ΡΔΙΓΘΒ 

ΠΟΒὮῚ 


Οἰπὶ ἰῃ688 


δθ 


ΕἸΤΕΙΚΙΝΆΑ. 


1 ΡΟΞΒΟΒΒΙΟΠΘΒ 


Βλλυλῶνοος σΟΠΟΓΔΈΠΟΠΙΠΩ 
ΗΓΟΙΚ(ΉΝΝΗ 4188 
᾿ΓΟΥΜΑΆΡ̓ ἌΓΥΡβιΙου ΓΘΡΡΙΠ 

ΗΝ ἀθι8 

ΕΝ ΓΟΙΟΤΤΆΓΡλαςι 8 [018 
ΗΜῸΟΥΝ ῬΔΓΠ ΠῚ 
ΕΝΜΓΓΗΕΘΡΗΜῺώ ΠΟΒΕΓΠῚ 
Ι(λϑθῴῊο ὈΒ4116 
ΔΙΕΤΆΑ ΓΟ 10 ἴῃ ἀἴθθιι8 
ΟΆΛΧΛΟΝΙ ἀαν!ὰ 
ΤΩΟΜΩΟΩΎΥ ΘΗ αυΐ 
ΤΓΟΙΗΟᾺΣλ. Ἰν ηϊ 
ΑΥ̓ΤῊΝ ΘΊΔΏΔΠ, 
ΚΞ ΓΟΙΝΜ ΓΎΤΤΟ. ΘΟΟΥΔΠ 

ΟΝ ἄθο 
ΘΟΟΡΆΚΕΝ οἱ μοί 

ΗΝ ἸΠαΈΘΗΙΓΘ 

Ι(Κ« ΑἹΕΙΓΗΓΆΓΟΝ . [ἈὈΘΓΠΔΟΌΪ.Π 
ΔΙ ΛΟΣΆΆΜΕΙΝΟΙ ῳ ἀθὸ 
ΟἸΠΡΕΟ Δ 00} 
ΗΜῸΟῸΝ ΘΟΪΟΠΊΟΏ 8161 

“Μ ΕΤΆΟΥ 866! Ποαν] 


Δοίοτγαυπι 7, 48---47. 


ΕΝ ΓΗ Α ΓΆΆΟΧΕοι 


ΤΟΝΕΘΝΟΩΝ 
Ο!ϊ 
ΕσΣε ὦ Εν 
ΟΘΟο 


ἈΠΟΠΡΟΟΩΠΟΥ 


ΤΟΝΠΡΟΩΝ 
ΗΜΟΩΝ 
Εεὠς 
ΤΟΝΗΜΘρΡΩΝ 
ἌὍΔΟ. 
ΟΟσ 
ΗΥ̓ΡΕΝ 
ΧΆΡΙΝ 
ΒΘΝΟΤΠΤΙΟΝ 
ΤΟΥΘΥῪ 
ΙΚΞ(ἈΑΙἹΗΤΉΟΘΆΔΓΓΟ 
ΘΕΥΡΙΝ 
ΟἸ(ΗΝΟΩΜΑΆ. 
Τὠωθωῳ 
ΏΚΟΟΚ 
ΟἈΟΜΟΩΝ.ΔΕ 
ΟἸΙΚ ΟΑΛΟΜΉΗςενΝ 


6] ΑΥΓΟ) ΘΙ ἢΪ8 Τ͵ΆΜΝΜΓΓΑ. 

ἀοπλιιὴ ΟΙΙΚΟΝ ἤδθο ΤΆΑΥ ΤΆ. 

504 ηοῃ ἈΧΧΟΥΧΟ αιιγὰ ΘΟ ν 1086 ΟἸΛΗΡΟΤ ΡΆΧΉΗλοι 
ΑΙ ΠἸΒΒΙ ΙΒ ὙΠ σΤΓος οἴ ἱποΙ ΓΟΙΠΊΕ15] ΙΞΑΙΆΑΤΤΟΡΙΓΜΉΗ ΤΟΙ 
1π πη ΓΔ ΙΒ ΕἸΝΝΧΕΙΡΟΊΤοιητοιο οΟΥο ΤΗΙΚΆΡΔΟΙΑ. 

᾿δῇ ΙΚφ«φἈΣΓΟΙΙΚΕΙ οἴ ΔΓ. Ι«.᾽“(΄ ΓΟΙΟΦΚΣΟΙΝ 

δου »-͵Οθῳῷ)οεο ΝΟ ΎΜΕΙσ. 

Ργοΐοίἃ ΙΚἌΙΟΤΙΡΟ Φ Η ΓΗς ΒΘΠΡΘΓ λΕ!Ι 

ἍΠΟΙ ἈΞΦΓΕΙ Βρί ται ΤῸΟΣΤΙΝΙ 

ΘΆΘΙ τη πὰ} δ ΟΟΥ̓ΝΟΟΜΟΙ 10 βδποίο ΤΟΓΙΩ 

Β6 18 ΘΡΟΝΝος. ΓΟΒΠΠΒ ἈΜΝΜΓῚΤΤΙΤΙΓΕΤΕ 

ἴοι γἃ δ [6] ΗἩΆΕΓΗ Βίοις οἵ ρϑίΓΟΒ ωςοι ΠΡΕΟ 

5808 ὈΠΠ|.η} ὙΤΠΤΟΊΤΤΟΟΛΙΟΝ ΠΣ ὙΜΩ͂Ν 

ροάππι πὸ ΤΟΩΝΠΟΛΔΟΩΟΟΝΜ εἴ νῸ5 ΙΚΞΟὙΜΘΕΘΙΟ 

αι] 6 ΤΌΟΟΟΝ 416} ΤΊΝΑ. 

ἀοιηιι) ΟΙΙΚΟΝ ΡΓΟΪο ΔΓ ΠΩ ΤΟΝ προφητω 
ΔοαΙ Προ β ἢ ΟἸΚΟΔΟΜΉ σεταιμοι. πο ροιβοοι β ΟὙΚΕΛΙΟΣΆᾺΝ 
ὝΠΟ! ἈΞΕΦΓΕΙ ρΑΙΓΟΒ Ος(ΟΙ ΠΡΕΟ 

ἀοπιΐμιι8 « ο΄ ψΕΒΙ ὙΜΩΝ 

δι 4115 ΗΤΙΟ 80 οἵ οσοϊάἀοταηΐ ΙΞ«(.ΙΛΔΙΤΕΙΚΤΊΝΆᾺΝ 
Ἰοοιι5. δὲ ΤΟΙΤΟΟ 808 φυΐ δάπυπίαραιι “ΓΟῪΟΤΤΡ ΟἸΚΑΤΑ γι λα, 
τοαυ! θ01}}185 θὰ ΗΟ Ι(λΙἈπλγεοεωομ Ὧθ δανοηία 77Ε Ρ ΓΓΗς εολουγεεωΐς 
ΠΟΠΠΘ ΟΥΧΙ 156] ΤΟΥ ΟΥ 
ΠΙΔΠΙ18. 168 ΗΧΕΙΡΜΟΥ Οα}18 ΟΥΝΥΝ 

ἔροί! ΕἸΤΟΙΗΘΟΕΝ νΟ8 ΥΜΕΙΟ 


60υ Αοἴοσυπι 7, 47 -- 53. 


[Δ ΠΠΟΥΘΆ 

οἱ Ποιῃϊοϊάδθ 
Θ518 

αυ 
ΔΟΟΘΡΙΒΏΒ 
ἸορΌ τ 

ἴῃ ῬΓΔΘΟΘΡΗ͂Β 


ΔΗΡΘΙΟΤΊΙΙ 


οἴ ΠΟΙ ΟἸΒιΟΟΙΒΕΒ 


Δι] ηἴ685 Δι}61ὴ 
ἢθ6ο 

Γγοι δηΐ 
οΟΥθ08 

5118 

οἱ Τγθιῃθ ϑηΐ 
ἀθητθι5 

5118 

ΒΌΡΘΥ ΘΠ 

ΟΠ Οββοί δυο 
ΡΙΘηα8 

ΒΡ Γῖδι 

ΒΔ η0ίο 

ΠΤ 1 13} 1} {0} 


1 ΟΔ6]1}} 


61 


ΠΡΟΔΟΤ ΑΙ 
καιφώνειο 
ΕΓΈΝΕΟΘΕ 
ΟΙΤΊΝΕΟ 
ΕἈΆΚΕΤΆΙ 
ΤΟΝΝΟΜΟΝ 
ΕΟΔΙΆΤΆΓΆΟΘ 
ἈΓΓΕΆΩΟΩΟΝ 


κου κΚαφυλλξατ 


ἈΚ ΟΟΥΟΝΊ 6 Ολε 
ΤἈΥ ΤΆ. 
ἈΔΙΕΙΤΡΙΟΝΤΤῸ 
ΤἈΙΟΚΆΡΔΙΣΙΟ 
ΑΥ̓ΤῸΝ 
Ις«ΆΙΘΕΡΥΧΟΝ 
ΤΟΥΟΟΣΔΟΝΤΤΑς 
ΑΥ̓ΤῸΝ 
ΕΤΙΧΥΤΓῸΝ 
ὙΤΙΆΡΧΟΝ. 6 
ΤΤΆΗΡΗΘΟ 
ΠΝΟ 
ἈΓΙΟΥ 
ἈΓΕΝΟΛΣΧΟ 
ΕἸΟΤΤΟΙΝΝ ΟοΥνον 


10 


20 

Θ᾽] ΟΣ Δ ΠῚ 

46] 

οἱ Ἰῃθϑμη 
βίδηϊθ ιη 
δα ἀοχίγϑῃι 
46] 

οἱ αἰχὶ 

Θ666 

ν] 460 

ΟΆ6]085 
ΔΡΘΥΪΟΒ 

οἱ ]ππὶ 
ΠΟΙΆ Ϊ ΙΒ 

ΠῚ ΚΡ} }} 1.) 1} 

δ ἀοχίογδη 
46] 
οἰδιηδ θβ δι θη 
γΟΟΘ 

τ] ΡῊ8 
σΘΟΠΠππογυηΐ 
ΔΌΓΘΒ 


588 


᾿Αοἴοσυπι 7, δ8---δ7. 


ΕΙΔΕΝ 
ΔΟΣΆΝ 

ΘῪ 

ΙΚΧΗΙΝ 
ΘΟΤῸΟΤᾺΆ. 
βδκλεσιῶν 
ΤΟΥΘΥῪ 

ΙΚΆΙΕΙΤΤΕΝ 
ΙλΟΥ 

ΘΕΟΡΟΩ 
ΓΟΥΟΟΥΝΟῪ ς- 
ἈΝΕώΓΜΕΟΝοΥς 

ΚΑ ΤΟΝΎ ον 
ΓΤΟΥΆΝΟΥ 

ΕΟΤΟΣΤᾺΆ. 

ΕΙΔΕΣΙΟΝ 
ΓΤΟΥΘῪ 

ΚΡΑΣΑΝΤΘΟΔΘ 

φώνη 

ΜΘΓΆΛΧΗ 

ΟὙΝΘΟΧΟΝ 
ΤἈΟΩΤᾺΆ. 

λΥ ΤῸΝ 


οἱ ᾿π) ρθη 
πη8 } 1168 

1) ΘΙ1ΠῚ 

οἱ ὀχρυ]!ογαῃηΐ 
ΘΟΧΙΓα 

ΟἸν αἴοτη 
Ἰαμἀαρθδηΐ 

Οἵ Τοϑίθ 5 
ἀοροβιοσγαηΐ 
ν ΘΕ ηϊοηἶα 
5118 

Δηῖ6 ΡΘ( 68 
Δ] ΟΒΟΘΠ ΚΒ 
γούδηΐο 

4811}} 

οἱ ἸαριἀαὈδηΐ 
ΒΓ ΟΥ̓Δ Π11ΠῚ 

ΠΡ ΣΝ 1691} 
οἵ ἀϊορηΐθη) 
(ἀΟΠ]Π6 

1ῃ688 

8ΟΓΙΡΘ 

ΒΟΥ ΘΓ ΤΔΘΌΤΩ 
ΡΟΠΘΠ5 δ θη 


ϑθηιϊ 


62 


Ιλ ὦὉ Ι ΜΗΉῸΟΆΔΟΩΝ 
ΟΜΟΘΥΜ ΡΨ ΘΝ, 
ΕἸΠΑΥΤΓΟΝ 


Ι(λή᾽ι εἰ. ΆΧΟΝ Ί ΓΕΟς 


εξ 
ΓΗΓΠΤΟΆΧΕΟ)Ο 
ΘΕἈΙΘΟΚΟΆΧΆΟΥΝ 
Ιλ ὃ) Ο! ΜΑΆᾺΡΓΎγιες 
ΕἸΤΕΘΕΙΝΜΓΟ 
ΤΔΑΩΜΑΙΊΑ. 


ΧΥ ΤῸΝ 


ΠΆΡΑ ΓΓΟΥΓΚ ΠΠῦλλς 


ΝΜΘΆΝΙΟΥ 

κἈΑ ἈΟΥΜΕ ΝΟΥ 

ολΥΆΟΥ 

ΙΞΙ ΙΕ ΧΙ ΘΟ Κοόλουν 
ΤΟΝΟΤΕ φᾶΆννοην 


Ε117|}ς ἈΛΧΟΥΜενον 


ΙΞΑΆΕΓΟΝΤᾺ 
ΙΚΕ 
Ὗ 
λῈ 56 
ΤΟΤΙΝΆΜΟΥ 
ΘΕΙΟΔΘ 
ΤἈΓΟΝΑΆΤᾺΆ. 


Οἰδιηαν!ῖ 
υ- 

ΠΡ 
(οη}1Π6 

Π6 βίδίιδβ 
1115 
ΡΟσΟΔίΠΠῺ 
Ι06 

Θ( ἸΙ06 

Οοἴπὶ ΑἰχΊϑδοῖῦ 
ἀοτγτν 
5815 ΔῈ Γ6Πὴ 
[Ὁ Κλ! 
ΘΟΠΒΟΠΠΘΠΒ 
ΠΘ6] 

6118 

[λοι οϑί δαΐοιῃ 
ἴῃ 1118 

416 
ῬΟΓΒΘΟΙΠΟ 
Π] Δ 018 


ΒΊΡΘΙ ΘΟΟΙΘΒΙ τὴ 


ΕΚΡΆΣΕΟΝ 
Φώνη 
ΜΕΓΆΛΗ 
ΙΚ«Εε 
ΜΗΟΤΉΘΗΟΘΟ 
ΧΥ ΓΟΙῸ 
ΤΗῊΗΝΆᾺΜΑΡΤΙΆΝ 
ΤἈΑΥ ΤῊΝ 
ΙΞΪἷ2Ααι ΤΟΥ ΤῸ 
ΕἸΠΤΩΟΝ 
ΕΚΟΙΜΗΘΗ 
ΟΑΛΥΆΧΟΟΔΘ 
ΗΝ 
οΥ̓νθουλοικώῶ 
ΤΗΆΧΝΕΡΕΘΟΘΙ 
λΧΥΓΟῪΥ 
ΕΓΕΝΕΤΌΜΔΕ 
ΕΝΕΙΚΙΝΗ 
ΤΗΗΜΕρΡΆᾺ 
ἈΙΟΓΜΟΟΘΟ 
ΜΕΓΆΟ 


ΕΠ ΤῊΗΝΕΙΙΚ ἈΗολ- 


αιδ8 ΘΓδί ἴῃ ΒΙΘΓΟΒΟΙ γΪΒ ΤΗΜΕΜΙΆΗΜ 


Αοίοσαπι 7, δ -- 8, 1. 


ςολυγμοιε 


ΟἸΠΘΒ Δι{6Π} 
ΑἸΒΡΘΠΒὶ βαηΐ 
ῬΘΙ ΓΘΡΊΟΠΘΒ 
ἰυάαραθ 

οἵ ΒδΙ] Δ ΙΔ6 
ῬΓΔΟΙΘΓ ΔΡΟΒΙΟΪΟΒ 
ἙΓΟΠΡΟΓΔΥΘΓα ἢ διιῖθη) 
5[ ΟἿ 111} 

ΥἹ 

ΠΟΥ ΔΠ 

οἱ ἐδοργαπΐ 
ὈΙΔηΓ1 1] 
ΙΏΔΡΉΙΙΠῚ 

ΒΌΡΘΙ ΘΌΠῚ 


584 0105 δι ςθ 


, Αἀοναβίδθαδϊ 


ΘΟΟ]ΘΒΙΔ ΠῚ 

ΡΟΙ ἀοπιοβ 
"ΓΔ 8 

ΟΧ ΓΔ ΘΠ5 Δα ςΘ 1 
ΥΙΓΟΒ 

860 ὨῈΠΘΓΘΒ 

τά οθδὶ 

1η ΟἸΒΙΟΘΙ ΔΩ 


ΗΙ ἰρίταν 


ΠΆΝΝ ΤΕ Ο ΛΕ 
ἈΙΕΟΠΆΡΗΟΣΝ 
Ι«᾿ἈΑ:ΓΑΩ ΧΟ ΟΧ ἃ) ᾿»- 
ΤΗῊΗοσΙουλλιΆο 
ΚἈΑΙΘΟΆΜΆΡΙΑΟ 
ΤΠΠΧΉ Ντωνπλποετολι». 
ΟΥ̓ΝΘΙΚΩΜΊολητε 
ΤΟΝΟΤΈΦΆνΝον 
ἈΝΆΡΘΟ 
ΕΥΆΔΟΕ Ε) Ο 10 
Ι(ΛΙι ΕΤΤΟΩΙΉΟΆΣΟΝτο 
ΙΨΞὉὐΕἘῸὙΪΠΟἊΕΤΤΟΝ 
ΜΘΓΆᾺΝ 
ΕΠΛΥ ΤῸ 
ολυλοολ 8 
ΕΛΥΜΗΝΆΤΟ 
ΓΤΗΙΝΕΙΙΚλΛΗῸΟςΙΑΝ 
ΙΚΚΙἈΤΑΓΓΟΥΎΌΟΙΚοΥς 
ΕἸΟΙΠΟβΡΟΥΟΜΜενος 
ΟὙΡΟΝΤΓΕ Φ0 
ἈΝΆΡΑᾺΟ 
ΙΞΧΑΙΓΥΝΆΙΚΑΟ 
ΠΆΡΘΟΑΙΔΟΥ 
εἰσφυλᾶκην 
ΙΜΕΝΟΥΝ 


Δοείοσυπι 8, 


1.6 


ἀἸΒΡΟΥΒὶ ογδηΐ ἈΦΧΟΙΤΆΡΕΝΤΕς 
Ἰρδηΐ ἈῬὉΜΗΆΘΟΝ 
ΘνδηρΡ 6 ]1Ζϑ ἴθ 8 ΕὙΆΓΙΓΘΑΙ ΖΟΜΜεΝΙ 
γΘΓΌΌΙΩ ΓΤΟΝΆΟΓΟΝ 
ἀεὶ ΤΓΟΥΘῪ 

ΡΠ ΙΠΡΡιιβ. διυιΐοτη ςΡ" Π͵ΙΙΟΟΛΔΕ 
ἀθβοθη8 ΙΞ«(« )ἈΔΙΓΕΆΘΟΟΝΙ 
1η Οἰν δ ίθ ΕἸΙΓΟΤΤΟΆΙΝ 
ΒΔΠΊΔΓΙΔΘ ΓΗΟΘΟΆΜΆΡιΙας 
ργδϑαϊοδ δῖ ΘΙ ΉἩΡγΥγούςθΘν 
618 λαυΥ ΓΟΙΟ 

οἰ δέσμη ΤΌΝΧΝ 
δοπάρθαϊ δυΐα ΤΙΡΟΓΠΘΙΧΟΙΝΝΤ ε 
ἴὰγ 086 ΟΙΟΧΛΟΙΙ 
1ιῖ8 αυδθ ἀἰσοθαπ.ς “ΟΙΟΆΕΘΓΟΙΜΦΘμοις 
ἃ ΡΙΠΡΡΟ ὙΠ ΟΤΟΥΦ ᾿λύππογ 
ὉΠΔΗΪΠΊΘΒ ΟΜΟΘΥΜΆΣΜΔΟΝ 
ἴῃ διιάϊθηάο ΕΝ ΤΟΛΙΚ ΟΥ̓ ΘΝ 
0808 ΑΥ̓ΓΟΥῸΟ 
οἱ νἹ ἀητὸ β Ι«ΔΙΕΆΕΤΙΗΙΙΝ 
Β]0}8 ΤΓἈΟΗΜ,Ὰ. 
αιδθ Ἀςο 
[δοϊο δῖ ΕἸΤΟΙΕΙ 
ΔῊΝ οὐ πόλλ τὰ β 
ΠΑ Θηΐο8 ΓΩΟΝΕΧΟΝ τῶν 


ΤΏ1{1 ΘΠ]ΠῚ 
᾿ΌΘηἴο5 

ΒΡ ΓΒ 
1πηλΠ.08 
ΟἸαπΔ6 5 
γΌΟ0Θ 

ΠηΔρ ἃ 
Θοχι θυ δηΐ 
101 δα θη 
οἵ ρα] γ οὶ 
οἵ οἷοάὶϊ 
ουγδ βιιηΐ 
οἱ Τδοΐαπῃ οδΐ 
σϑσάλαμα 
ΠΡ 1 

1η οἰνιαῖθ 
14. 

ΙΓ διιθ 
αι! δπηὶ 
ΠΟΙΏΪΠ6 
ΒΙΠΊΟῊ 

δηΐο {ποιδηΐ 
ἴῃ οἰν!δίθ 
ΠΡ ΠῚ ΓΔΟΙΘῊΒ 


οἵ βυδάθῃβ 


04 


ΠΟΆΧΆΧΟΙΓΆΡ 
ΤΟΩΟΝΝΕΧΟΩΟΙΜωρΝ 
ΠΙΝΆΓΓΆ. 
ἈΙΚΆΘΑΡΤΆ 
ΚΟΩΟΝΤᾺΆ 
φων Η 
ΜΕΓΆΛΗ 
ΕΣΗΡΧΟΝΤΟ 
ΤΟΆΧΆΧΟΙ ΔΕ 


0) 15 
ΒΔΙΏΔΙΪΔΘ 
ΠΌΤΕ: 

6556 
απρηάδιῃ 

56 

ΤΠ ΔΘ ΉΠΙη 

οι 

Δαιο μου δηΐ 


Ιλ. ΠΤἈΡΑΛλυμεμνοι 10 ΟἸΏΠΘΒ 


Ι«λιχῶλοι 


Εεθϑεραπουύθηω- 


ΚἈΑΙΕΓΕΝΕΤῸ 
ΧΆΡΑ 
ΜΕΓΆΛΧΗ 

ΕΝ ΤΗΊΤΟΛΆΕΙ 
ΕἸΙΚΘΙΝΗ 


δινηρλβ 


ΤΊΟ 
ΟΝΟΜΑΆΤῚ 
ΟΙΜΩΝ 
ΤΡΟΥ̓ΤΤΗΡΧεν 
ΕΝΤΉΠΟΛΘΙ 
ΜΆΓΕΥΩΝ 
ΙΞ- 6 ΣΙ Τῶν 


ὦ 


ἃ ΠΙΪΪΠΊΟ 

Βα 6 8 ΠΠΔΙΟΓΘΠῚ 
ἀἸοθηΐθ5 

ἢ]Ο 

δ 


ντῖυ8 


(6] 


αιδ6 νοοϑ [Ὁ 
ΠΔΡΉ8 

Ἰη πα ο δηΐ δυΐθηι 
οἱ 

Ργορῖου αυορά τυ]ῖο 
[ΘΠ ΡΟΓΘ 


ΠῚΔΡῚΒ 8118 


ἈΑείοτυῶι 8, 7 --- 11. 


ΕΘΝΝΟς 

ΤΗΟΘΟΛΧΜΑΆΡΙΆΟ 

ἈΞΦΓΩΝ 
ΕΙΝΙΑ. 

ΤΙΝΑ. 
ΕΛΥΤΓῸΝ 
ΜΕΓΆΝ 
οϑ 
ΠΡΟΟΘΘΙΧΟΝ 
ΠΆᾺΆΝΓΕΟ 
ἈΠΤΟΜΙΚΡΟΥ 
ΕὩΟΜΕΓΆΛΟΥ 
ἈΕΓΟΝΤΕΟ 
ΟΥ̓ΤΌῸΟΘ 
ΕΓΤΙΝ 
ΗΛΥΝΆΜΙΟ 

ΤΟΥΘῪ 

ΗΚΑΛΟΥΜΘΝΗ 
ΜΕΓΆΛΗ 
ΠΡΟΟΘΙΧΟΝ -: 
ΑΥ̓ΤῸ) 
ὉΛΑΤΤΟΙΚΆΝΝ 
ΧΡΟΝΩ 

ΤΟΟΜΆΟ.ΙΔΟς 


ἀοιιοηδδβοῖ ΕΣΙΟΤΆΜΚΕΝΑΆΙ 


θ08 λυ ΓΩΥς 

ὁππ ΝΘΙῸ ΟἼ͵ΓΕΛΔΕ 

τ 1 ΠῚ Ὁ 11}: ΕἸΤΙΟ ΓΘΥΌΆΟΝΝ 

ΡΙΠΙΡρο τωφιλιπιτω 

Ργαθαϊοδπίΐ ονδηροία ΕὙΆἌΆΚΓΓΕΆΑᾺΆΙ Ζομεν.» 

46 ΓΟΡΠΟ ΤΟΡΙΓΗΟΒΆΟι λειας 

(οὶ ΤΟΥΘΥ 

οἵ 46 ποιῃΐῃθ ΞΔ ΓΟΥΟΝ ὥματος 

ἰποδα Ι 

ΟἾΓΙΒΙΙ ΧΥ 

ὈΔΡΕΖΑ ΘΗ ΓΙΓ ΕἈΚἈΠΤΊΖΟΝΤΟ 

νΠ ἈΝΆΡΘΟΟΓΘ 

οἴ ΠΏΠ]]ΘΓῸΒ ΚΓΥΝ 6 ο 
ΘΠΠΟΠ δα ς}61 ()λε ΟΙΜΟΩΟΝ:’ 

οἴ 1086 Ι«ζΙΛΥΓος 

Ὁ γ:}}}}}} ΕΠΠΙΟΓΘΕΥΟΘΕΝ 

οἵ "αρῇζαϊξια ΙΞ«(ἈΧΙΚΆΤΓΓΙΟΘΕΙς 

ΔαάΠογοθαΐ ΗΝΤΙΡΟΟΙΚΚΆΡΓΕΙ 

ΡΒΠΙρΡρο τω φιιλιττττ 

ν] ἀθη5 δαςοιη ΘΟΟΡΟΝΓ ΓΕ 

νἹ Γι 68 ΔΥΝΝΆΜΕΙΟ 

εἴ β1ρη8 Ι(ΑΙἸΟΗΜΙᾺΑ. 

ϑρη8 ᾿ ΜΕΓΑΟΑΆΔ. 

ἤθε] ΓΙΜΟΜῈΕΝᾺ. 

βίπρο δῖ Ε5ΙΟΤΤΆΞΓΟ 


10 


20 


Αὐαββοηΐ δυίθπι δὺς ΟΥ̓ΟΆΝΤΓΘΟΔΧΕε 


ααὶ ἴῃ ΒΙΘΓοβοϊσιηῖβ ΟἹΕΙ͂ΝΙΕ βοςολύμοις 


ἈΡΟΒΙΟΙ]Ι 
418 


ΡΟΙΟΘΡ 


58ΔΠ18118 


δ) 9}. 

Ἃ6] 
ΠΙΒΘΡΌΙΐ 

84 11π|η| 
ΡΟΓΓΟΙΙ 

οἵ ἸΟΠΔΠΠΘΠῚ 


αι] 


ἈΠ ΟΟΤΌΛΟΙ 
ΟΤῚ 

λΘ Δ ΕΚΤΆΙ 
ΗΟΆΧΜΆΡΙΑ. 

ΤΟΝΆΟΓΟΝ 

ΤΟΥΘῪ 
ἈΤ.ΕΟΤΊΙΆΆΝ 
ΠΡΟΟΛΥΓΓῸΝ 
ΤΕΤΡΟΝ 
ΚΑΟΙΪΘΟΆΝΝΝΗΝ 
ΟΥ̓ΓΙΝΘΟ 


Ο1 ἀοβορηαϊϑβοης ΚΑΤΆ ΕΑ ΓΕ Ο 


ΟΥΔΥΘΙΙηΐ 
ῬΙῸ 615 

ιΐ 

ΔΟΟΙ ΡΟΥΘ 

ΒΡ πὶ 

ΒΔ ΟΠ 
ΠΟΠΑῈΠ ΘΠ 
οΓδΐ 

1η ΑΘ] ΙΆΠῚ 
ΘΟΣῚΠῚ 
ἀθροϊάογαῖ 


ΒΟΪΙ ΠΣ) δι6 ἢ 


6 Αοϊογχαπι 8, 11 --- 16. 


ΠΡΟΟΗΥΣΆΝΤΟ 
ΤΤΘΡΙΔΥ ΤῸΝ 
ΟἸΤΩ Ο 
ἈΔΣΧΚΟΩΟΟΙΝ 

ΤΙΝΆ. 

ἈΓΙΟΝ 
ΟΥΔΘΠΙΟΩ ΓᾺΡ 
ΗΝ 

ΕἸΤΟΎΥΔΟΕΝΙ! 
ΑΥ̓ΤῸΝ 
ΕΤΤΙΠΙΤΕΤΙ ΤΣ ΟΟ 
ΜΟΝΝΟΝ.ΔΕ 


βαρ Ζαῇ 
ΟΥδηΐ 

1 ΠΟΠΊΪΠΘ 
(ΟΠ}]Πὶ 

11.681 

[ΠΠῸ 
᾿ΠΡΟΠΟρδηΐ 
ΠΙΔΏΙΒ 

ΒῈΡΟΙ 1105 

οἵ δορὶ δηΐ 
ΒΡΙΓΙΓ} 

ΒΔ ΠΟ} 

ὙΠ 586 διιΐθιη 
ΘΙΠΊΟῈ 


«118 


ΡΟΣ ἸΠΡΟΒΙΠΟΠΘΙ 


ἸΏ 8} 1111} 
ἈΡΟΒΤΙΟΪΟΥ Τὴ 
ἰδία Ὁ 
ΒΡΙΓΙΓΒ 

58 ΠΟΙΌΙΩ 
ΟὈταΪ 

Ο1Β 

ΘΟ. ΙΔΠ) 

ΠΠ 0}: 

(ἰὰἴὸ 


σὺ 


ΒΕΚΑΤΙΤΊΟΜΕΝΟΙ 
ὙΤΤΗΡΧΟΝ 
ΘΙΟσΤΟΟΝΟΜᾺΆᾺ 


ἑ ΤΟΥΚΥ 


ΙὟ 
ΤΟΤΕ 

ΕΠΕΤΊΘΟΥΝ 
ΤΆΟΧΘΙΡΆΟ 

ΕΤΙΑΥΓΟΥῪῸ 


οἵ Π} 1] 
Ρο[οβίδίθῃη) 
δ ηῸ 

πὶ 

ΟἸΠ]ΟΙΠΏ 416 
ἱΠΡΟΒΙΙΘΙῸ 
Π]Δ.Π18 
ΔΟΟΙρΙδΐ 


ΒΡΙΓΠ1ΠῚ 


Ι«λιὶι εὰλὰ Μ ΚΑἈΝΙΟΝ 10 Βδῃοίι) 


ΠΙΝΑ. 
ἍΓΙΟΝ 
Ι͂Ιλωνλε 
ΟΟΙΜΩΝ 
ΟΤῚ 


ἈΙΔΟΤῊ ΟΕ] Τ]θϑεέεςεεωῦς 


ΤΩΟΝΧΘΙΡΟΝ 


ΤΟΩΟΝΜΆΑΤΙ ΟΟἼ ΓολωονΝ 


δΔΔΟΤᾺΆἌΙ 

ΤΟΤΙΝᾺ. 

ΤΟΆΓΙΟΝ 
ΠΡΟΟΘΟΗΝΘΓΙΚΕΝ 
ἈΥΤΟΙΟ 
ΧΡΗΜΆΧΤΆ 
ἈΕΓΩΝ 

ἈἈ)ΟΪΓΓΕ 


Ρρίγιυδ διιΐοπὶ 


ΑἸχΙ 

δα οἴιπὶ 
Ροσαμπ]8 ἴπἃ 
ΓΘ ΟΠ 

51} 

1η ᾿ΠΙ ΥΠΓΠΠῚ 
ΕΠ ]Δ1η 
ἀοησ 

46] 


.Φ ο 8 Φ 
ΟΧΙΒΙΠΙΏΔ ἢ 


ΡΟΓ ΡΘΟΙΠ8Π) 


ΡΟΒΒΙ Δ ΟΓῸ 
ΠΟ δὲ [10] 
ΡΟΓΙ͂Ο 


6616 ΒΟΓΒ 


ΙΞΆΜΟΙ 
ΤῊΗΝΘΞΟΥΌΟΙΆΝ 
ΤἈΑΥ ΤῊΝ 

ΝΑ. 

ὠΟΘΆΝ 

3} 8 6 1376} 
ΤΆΟΧΕΙΡΑΟ 

ἈΧΜΕΚΆΝΕΘΙ 

ΤΙΝΑ. 

ἈΓΙΟΝ 
Ἰ]ετροολε 

ΕΙΠΕΝ 

ΤΠΡΟΟΛΥ ΤῸΝ 
ΤΟἈΧΡΓΎΡΙΟΝΟΟΥ 

ΟΥ̓ΝΟΟΙ 

ΘΙΗ 

ειολπλιλν 

ΟΤῚ 
ΤΉΝΔΟΩΡΆΙΆΝ 


ο ΤΟΥΘΥῪ 


ΕΝΟΜΙΟΆΟ 
ἈΙΆΧΡΗΜΑΆΤῸΟΣΝ 
ΙΞ«ΤΆἌΆΟΘΑΙ 
ΟΥ̓ΚΕΟΤΊΝΟΟΙ 
ΜΕβοΟο 
ΟΥ̓ΔΘΙΚΚΆΗΡΟΟ 


1 γΟΓΌῸ 

Ἰιος 

ΟΟΓ ΘΠΪμ {{Π1Π| 
ΠΟῸῚ Θϑ1 

ΓΘΟ ἽΠῚ 

ΟΟΥΆΠῚ 


ἄθο 


Ρϑθπἰ θηξΐδπι Θγρὸ ΠᾺΡ 


ἃ Π|8}1{18 {8 
[86 

οἵ ΟΌΒΘΟΓΆ 
(ἀἈΟΠΪ ΠΕ 

5] 

ἴοσΐ 

ΓΟ ΓῚ [Ὁ] 
οΟρΊ ἈΠῸ 
οοΥαΪ5 τὰ] 

ἴῃ {6116 πὰ ΘῈ 
ΔΙ] ΔΙ Πα 18 
οἵ ΟὈΠΡΔἤΟΠΘ 
1586 

γ] 60 [6 

Θ586 
ΓΟΒΡΟΠΆΘΠΒ δας 
ΒΙΠΊΟη 

αἸχῖ 


67 


ΕΝ ΓΩΟΆΟΓΟ) 
ΤΟΥ͂ΤΟ 
ΗἩΓᾺΡΚΑΡΑΊΙΆοΥ 
᾿ΟΥ̓ΚΘΟΤΙΙΝ 
ΘΕΥΘΙΊΆ. 
ΕἸΝΝΦΤΙΙΟΝ 
ΤΟΥΘΥῪ 
ΜΕΤΆΟΙΝΟΗςονου. 


ἈΠΟ ΓΗΟΙΚλυΚκλεςοΥ 


ΓἈΑΥ ΓΗ 
Ι«ΙΔΘΗΘΗΤΙ 


ΤΟΥΚΥ 


΄Ε| 


ἈΡᾺ 
ἈΚ«ῬΕΘησεατΆΙ σοι 
ΗΕΠΙΝΟΙΆ 
ΤῊΗΟΘΙΚΆΡΔΙΆΘΟοΥ 
ΘΙΟΓΆΡΧΟΛΗΝ 
ΠΙΚρΡΙΆΟ 


κλιοΥνΆ οΜον ἢ 


ἈΛΟΚΙΆΟ 
Θϑαώβρωσθ 
ΟΝΤᾺΆ. 
ἈΠΟΙριΘεοιολε 
ΟΟΙΜΩΝ 
ΘΙΤΤΕΝ 


Οὐδθογϑίθ 
ΥΟΒ 

ῬΓῸ ΠῚΘ 

Δα ἀοΙ ΠῚ 
ι 

η1}}1] 

ΒῸΡΟΥν ηϊαΐ 
ΪΠ ΠΊ6 
ΠΟΙΈΠῚ 

αι ΑἸΧΊΒΕΒ 


ΤΠ ΪΟΓΙΠῚ 


ΠΙῚῚ Ιαττὰν 


[ΚΞ 151 1.5] 
ΘΓ Ιοοι 
γΘΓΌΙΠῚ 
ἀΟΠ] ἢ] 


ΓΟΥΘΥΩΙῚ δαηΐ 


1η ΠΙΘΓΟΒΟΙ Υ πιὰ 


Πα 0 16 


οί ]]Δ 


ΒΔΙΠΔΙΓΔΠΟΓΌΓΙΩ 


ἈΘΗΘΗΤῈ 
Υ̓Μειο 
ὙἹΤΕΡΕΜΟΥ 

ΤΠΡΟΟΤΌΝΚΝ 

ΟἸΤΩ)Ο 

ΜΗΔΕΝ 

ΕἸΤΙΤΘΆΘΗ 

ΒΕΠΕΜΘ 

ΟΝ 

ΕΙΡΗΙΚΚΑ ΓΕ 

κι ῶ Ν 

ΙΜΕΝΟΥΝ 

ΔΙΔΟΜΆΡτυνλμεμοι 

Ξλ,͵͵ ΑΧΗΟΆΧΝ Ἔ ες 
ΤΟΝΆΟΓΟΝ 
ΤΟΥΚΥ 
Ὑπεοτραύλν 

ΕἸΟΙΕΡΟΟΟλΥΜΆ 

ἸΤΟΆΆΛΧΟΤΕ 

ΚΟ ΜΆΟΘΟ 


᾿ΤΩΜΝΟΆΧΜΑΆΡΙΤΩΝν 


ὑγρά! αὶ βαηΐ δυδηρο]απι. ΕὙΉΗ ΓΓΕΆΖΟΝ το 


ΔΠΡΘ]Ὲ5. αἰθηὶ 


ἀοι]ηὶ 
Ἰοοιιιβ5 οϑί 


84 ΡΒΠΡΡ ΠῚ 


ἈΑοιογυτῃ 8, 321 ---26. 


ἈΓΓΕΧΟΟΔΕ 

'ΚΥ 
ΘΑΆΧΗΟΘΕΝ 
ΠΡΟΟΘΦΙΆΙΤΙΠΠΟΝ 


(ἸΟΘΠΒ 

ΒΗΘ 

οἵ δηῖθυ]ἃ 

ὁοη γα πη Ἰ 18 1}11}}} 
8 ν] Δ} 

4υδὸ ἀοβορηά 
0 ΠΙΘΓ ΙΒ] ἢ 
ἴῃ σᾶζδῃ 
ΕΟ 

[-}} 

(ἰοβογία 

οἵ ΘΧΒΙΓΡΟΙΒ 
Γι 

οἴ Θορ 

ΥΙ 

ΔΟΙΠ]Οθ8 
οὐπιιο 8 
ΡΟΪΟΙΒ 

ἈΠ (8018 
ΓΟΡΊηδ 0 
ΟΠΙΟρΡυπι 

4] 

οΥδί 

ΒΈΡΟΙ ΟΠΙΠῸΒ 
σἈΖΆ 


ΘΙΝ 


ἈΕΓΩΝΙ 
ΧΜΝΆΘΟΤΗΘΙ 
ΚΑΙΠΟΡΘΎΟΥ 
ΤΡΟΟΜΕΟΗΜππα. 
ΕΠΙΤΉΝΟΔΟΝ 
ΤΉΝΚΑ ΓᾺβλινογολ 
ΙΠΟΙΆΗΜ. 
ΕἸΟΓΆΖΑΝ 
ΧΥ ΤῊ 
ΕΟΤῚΝ 
ΕΡΗΜΟς 
ΚΟΆΝΔΆΧΟΤΑΣ 
ΕἸΤΟΡΕΥΘΗ 
κυ λοὺ 
ἈΝΗΡ 
ἈΙΘΙΟΥ, 
εὐνοῦχος 
ΧΥΝΆΟσΤΗΟΣ 
ΚΆΑΜΝΜΔΆΙΚΚΗΟ 
ΕἈΟΙΆΙΘΓΗΟ 
ἈΙΘΙΟΤΙΩΝ 
Οςσ 
ΗΝ 
ΕἸΤΙΠΆΘΗΣ 
“ΤἨΟΓΆΖΗΟΘ 


ΑΥΓΗΓςΟ 


ΠῚ 

4:11: Σ}}} 
ΔΟΟΓΆΓΟ 

1 ΠΙΘΙΌΒΔΙ61Ὼ 
οΥΓαΐ δι) 
ΓΟΝΟΓΙΘΙΠΒ 

οἵ Βοίίθ 8 

ΒΠ ΘΙ ΘΌΓΓΙΠΗΙ 
Β1ΠῚΠῚ 

οἵ Ἰομοθδῖῦ 
ὈΓΟΪΟΙΔ ΠῚ 


ΘΟΘΔΙΔΠῚ 


ΤῊ ΧῈ ααἴοι 


ΘΒ ΓΙΓΒ 
ΠΡΟ 
δορί ὸ 

οἴ οοσὸ 
δι ΟἸΓΓΙΙΠῚ 


ΟΠ 


Δ ΘΌΓΓΘΗΒ Ἀι 601} 


ΡΠΠΙΡΡῸΒ 
ΔῸΚ ν 1 
Θ0Π| 
ἰεσοηίοι 
ΡΠ οίδηι 


ΘΠΔ1Δ1 


Αὐοσαπι 8, 96 --- 80. 


οσ 
ΘΕἈΗΛΥΘϑΕι 
ΓΙΡΟΟΚΥΝΗΘΩΝ 
ΕἸΟΙΧΗΜ 
ΗΝΤῈ 
Ὑττοστεφφων 
ΚΑΙΚΆΘΗΜΕΝος 
ΕΠ ΤΟΥΆΡΜΑ ΓΟ 
ΧΥ ΤΟΥ 
ΙΚΔΙΧ ΙΝ ΘΓΙΙΝ αλέκεν 
ΤΟΝΠΡΟΦΗΤῊΝ 
ΗΟΧΙΆΝ 


(Γι ΠΕΝ ΔΕ 


ΤΟΤΙΝΆ. 

τῶ φῬιλιτπ τ 
ΠπΠροσοθΆθε 
ΚἈΑΙΚΟΧΧΗΘΗ ΤΙ 

ΓΤΩΆΧΡΜΑΤῚ 

ΤΟΥΤῸῺ 
Π βΡοσλρβαιμώπνλε 
ΟΦΡΙΆΙΤΙΤΙ ΟςΟ 
ΗΚΟΥΌΕΝ 

λυ ΓΟῪ 

ἈΨΜΜΆΚΓΙΙΝ Ὁ Οκοητος 

ΤΟΝ ΠΡΟΦΗ ΤΗΝ 
ἨΗΟΛΔΙ͂ΆΝ 


οἱ Αἰχὶΐ 

Δ Π6 
1π|6]160]8 
1186 

6018 

δά 1116 

ἀἰχὶξ 
4ποιηο60 
ΡΟΪΘΙῸ 

15] 

4118 

᾿ηδίγΓαδί ἢἸῸ 
Ποραν]ΐ δα ΐθιη 
ΡΠ ρρυμα 

πἰἴ' αϑοθιηογοῖ 
ΒΘάθγο 

ΟἼΠΠ| Ρ80᾽ 
ΟΥἋΟ δαΐθιῃ 
ΒΟΠρΡίυχδο 
{8 πὶ 
Ιεσαθαΐ 

[ .}} 

ἤδοο 

5101 ΟΥἹΒ 

8. ΟΟΟΙΒΙΟΙΘΙῚ 


Δ άπ ὁδὶ 


ΚΆΙΘΙΠΤΕΝ 
ἈΡΆΓΕ 
ΓΙΝΩΟΚΙΕ 

Ἀ 
ἈΝΑΆΓΙΝΟΩΟΙΚΙΟ 
Ολα 

ΕΙΠΕΝ 
πῶολν 
ἈΔΥΝΆΙΊΜΗΝ 
ΕΆΝΜΗ 

ΤΊΟ 
ΟΔΗΓΉΘΘΕΘΙΜΕ 

ἈβρεκΆλλξεοενλε 

ΤΟΝΦΡΙΆΜΤΤΙΤΙΟΝ 
ἈΝΆΚΒΚΑΝΤΆΑΆ 
ΚΆΘΙΟΛΙ 
ΟὙΝΑΥ ΤῸ 
ΗΛΘΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΉΟΘΓΡΆΦΗΟΘ 


ΗΜ 90 


ἈΝΕΓΙΝ ΘΟ Κεν 
ΗΝ 

λΥ ΤῊ 
ΦΟΙΤΡΟΞΆΤΟΝ 
ΘΠ φΦΆΓΗ Ν 
ΗΧΘΗ 


οἵ βἰουΐ ἈΡΠΙΒ 
ΘΟΓΔΙΏ 
[οπαθηΐθιη 
ΘΌΠΩ 

51η6 νΟῸ8 
510 

ΠΟ ΒΡΟΙῸΪΈ 
ΟΒ 

Β.ΠΠΠ 

ἴῃ Βα 1 αἴ 
588 
᾿4]16}11}}} 
ΘΙ08 


ΔὈΪΑαπι οδί 


ΘΘΏΘΓΆΙ ΟΠ ΘΙ δα Θ 1 


6115 

4115 
ΘΗΘΥΓΆΙ 
4.ΟΠ181) 
[0]]6 1 

ἃ ΤΟΓΓᾺ 
νᾶ 


ΘῚ 118 


ΘΥΠΌΟΪ ΙΒ 


ΡΏΠΡΡΟ 


Αοίυσγυμι 8, 80 --- 34. 


ΚΑΙΟΘΟΆΜΝΟΟΝ 
ΕΝΆΝΤΊΟΝΙ 

ΤΟΥΚΕΙΡΆΝΤΟς 
ΑΥ ΤῸΝ 
ἈΦΩΝ ος 
ΟΥ̓ΤΟ 
ΟὙΚΆΝΟΙΓΘΕΙ 

ΤΟΟσΤΟΜΆΑΆ 

ἈΥ ΤΟΥ 
ΕΝ ΓΗ ΓΑΥΤΙΙΝΝΩει 
λυ ΤΟΥ 
ΗΚΡΙΟΙΟ 
λΥΓΟΥ 
ΗΡΘΗ 

ΤῊΝΆΕΓΕΝΕΑ. 
λΥΓΟῪΥ 

ΤΟ 
ἈὉΙΗΓΗΘΕΤΆΙ 
ΟΤῚ 
ΕΡΕΤΆΙ 
ΧΠΟΤΉΗΟΘΓΗΘΟ 
ΗΖΟΉ 


λΥΓΟΥ 


ΒΒΡΟΠΙΘἢ5 δαΐοιῃ Δυτοκριθειολα 


ΟΘΥΝΟΥΧΟΟ 
ΤΩΦΙιλι ΠΠΠΤω 


ΕἸχ ΕΙΠΤΕΝΝ ΘΙ ΠΟ 118 ΟΟΥΝΟΥ͂ΧοΟς 

ΟΌΒΘΟΓΟ [6 ἈΕΟΜΆΙΟΘΟΝ, 666 Ιλ ΟΥ 

46 ατὸ ΤΕΡΙΓΙΝΟΟ Ἀ4ιια ΎΔΡ 

ῬγοΟΐοία ΟἸΡΟ Φ ΗΓΗΚΓ αι ΤΙ 

ΠΟ]! ἈΞΦΓΕΙ ΡγΟ] οΥ πὸ ΙΞΨ«͵ΟΩΠΟςΔΛΥΕΙΜΕ 

Ποο ΤΟΥ͂ΤΟ Δ ρΠ ΖΑΓὶ ΒΑΤΓΓΙΟΘΗΝΙᾺΆΙ 

δ βοπιοῦ 1080 ΠΕΡΙΕΟΧΥΓΟΥ ΠΙΣΧῚ διὸ πὶ ΤΕ ἈᾺΕ 

8 Η 6] ΑΥ̓ΤῸ) 

ἄὸ αἰΐαιο ἸΤΕΡΙΓΙΝΟΟ ΠΝ οφιλππτοο 

4110 ΕἼΕΡΟῪ 10 51 ΟΥ̓ΘΩΙΒ ΕἈΝΤΠΟΤΕΎΥΎΕΙΟ 
ΑΡΟΓΙΟΠᾺ Διο πη δὼδΪ ΟΙΣΆΟΛΣΔΕ Θχ ἴοΐο ΕΣΟΌΆΗΓΟ 

ΡΒΠΙΡΡιια φιλίππτοῦ ἑογὰθ ΤΗσκΚΑΡΑΙΆΟοΟΥ 

ΟΝ ΤΟΟΟΓΌΟΌΜᾺΆ. ΒΙΒΟΟΡΙΒ ΟσΟΟΘΗΟΘΙ 

Δ1ΠῚῚῚ ἈΥΓΟΥ ΠΡΟ Θἢ8. ϑαΐθιῃ ὃς ΠΟΙ Ρ ΙΘΕΙΟΔλΕ 

δ ᾿πορίθ 8 ΙΚΔΙΆΡΣΆΜΜΟΝος αἰχ ΕΙΠΤΕΝ 

ἃ ΒΟΓΙΓΙΓᾺ ἈΑΤΙΤΟΤΉΟΙΓ ρΡΆΦης ΟΥΘᾺῸ ΠΙΟΓΘΥῸΣ) 

Πὰς ΤΑΥ͂ ΓΗΓ᾽ ἴῃ σῃγιβίππι ΕἸΟΤΟΝΧΝ 

ΘνΔΠΡΟ]Πχαν ΕὙΉΓΓΕΆΙΟΣΙΓΟ ἢΠΠπ1 πὶ ΤΟΝΥΙΟΝ 

οἱ λΥ Τὼ τς (οὶ ΤΟΥΘῪ 

1Π6ΒΊ1η] ΤΓΟΝΙΝ 20 οἵ 1ι|551}} ΚΑΙΘΚΘΆΘΥΟΘΕΝ 
Οἴπὶ διιΐθπηι ἰγθηΐ (ἸΙ] ελεεπ ΟΙεγοητο ΒΔ} ΟΤΉΝΆἊΑΙ 

Βοου απ πῇ νἸ8Πὶ ΙΞΙλ ἈΞΤΓΗΝΝΟΔΟΝ ΟἸΓΙΓ ΠῚ ΤΟΆΡΜΑ 

γοη]θτιηΐ ΗἌΘΟΝ οἱ ἀοβοθῃάογαηΐ Ι(ι «(ΑΕ ΒΗΟΛΟΝ 

δα αιϑηα ἈΠι ΕΤΤ᾽ΤῚ 1η 84 ΔΠ| ΕΙ στούλοω Ρ 
86]ΙΔΠΙ ὙΔΟΩΟΡ ἘΓΟΓΑῚΘ ἊΜ Φοτα ΡΟΙ 

εἴ αἷϊ ΚἈ] φ ΗΟΙΝ ΡἈΠΙρραΒ φᾶοαιο ΟἿἾΤΕΦΡΙΆΜΡΤΤΙΤΟς 


10 Αοἴοτυπι 8, 84 --- 38. 


οἴ ΘΙΠΙΟΠΙΒ 
εἴ θαρΡΈΏΖΑΡΙΣ 
6} 

ὁπ Δα 6 1 
ΔΒΟΘΠΙββοηΐ 
(4ὸ αυἃ 
ΒΘΡΙΓΙΓΠ8 
(ἀομμ]ηὶ 
ΓΆΡ 
ΠΝ 11} 
οἵ ποῃ νἹΑΙ 
Θ11Π| 

ΔΙ Ρ 8 

ΘΙ ΠΟ Β 
᾿ιδαϊ ἐπι 
16 Γ 

81Π11| 


σδ 68 


ΡΏΠΠΡΡυΒ δυΐθηι 


Ἰηγθηΐι5 οϑἵ 


1 8ΖΟΙΙΠΣ 


Θ΄ ΡΟΓΓΓΔΏΒΙΘΙΒ 


ΟΥ̓Δ 06} 1Ζαῦθϑὶ 


οἰν!δἴοα 
ΟἸΏΠΘΒ 


ἀοηθο 


11 


ΚΑΙΟΘΥΝΟΥΧΟΟ 
Ι(ΔΙΕΒΑΤΤΙΤΓΊΓΟΕΝΙ 
ΧΥ ΤῸΝ 

ΟἼΓΕΔΕ 
ἈΝΕΚΗΟΆΧΝ 

ἈΠ ΟΤΟΥΎ ΔΑ ΤΟς 
ΤΙΝΆ. 

ΚῪ 

ἩΡΠΆΟΘΕΝ 


ΤΌΝΦΡΙΆΙΠΙΤΟΝ 10 


ΚΑΙΟΎΚΕΙΔΕΝ 
ΑΥΤΟΝ 

ΟὙΚΕΤῚ 
ΟΘΥΝΟΥΧΟΟ 
ΘΙΤΟΡΘΥΘΕ ΤΟΓᾺΡ 
ΤΉΝΟΔΟΝ 


λΥ ΤΟΥ 


ΧΆΡΩΝ 
ζΡιλιπποολο 
ΗΥ̓́ΡΕΘΗ 


ΕἸΟΆΖΩΤῸΝ 

ΚΑΙΔΙΕΡΧΟΜΜενος 

ΕὙΉΗΓΓΘΆΙΖΕΤο 
ΤΆΘΠΟΛΧΘΙΟ 

ΠΆΟΘΛΧΟ 

ες 


νοηϊΐ 

1 ΘΔΘΒΔΓΘΘΙΏ 
Δ 15 δ 061 

δάῃυς 

ΒΡΙΓΔΠΒ 

ΤΪΠη88 

οἵ ὀοδϑᾶθϑ 

1η αἰβοίρα οι 

Ομ ἢ] 


ΠΥ ΤΟ {τ}: 


ΤΟΥΘΆΘΙΝΑΥ ΤῸΝ 

ΘΙΟΚΆΑΙΟΆΡΙΆΝ 
ἈΘΟΛΥΆΟΟ 

ΕΤῚ 

δνΠΝΕΩΝ 

ἈΤΤΕΙΆΗΟ 

κυ ΦόονοΥ 

ΕἸ ΓΟΥΟΜΆσΘητας 

ΤΟΥΚΥ 

ΠρΡοσθΆθων 


δα ργποίροιι βαοουἀοίαπι ΤΟΣΆΡΧΙΕΡΕΙ 


ρον 


Π 4 60 


Θρ βία] 885 

1η ἀδηλδϑοο 
Ὗ ΒΥΠΑΡΌΡΔΒ 

αὖ αΙΙΟΒΟΙΠΊ4 6 
Δ 2....}} 1: 

γδθ 

1 π|8 

ΥΊΓΟΒ αυοαπὸ 
86 Π]]ΊΘΓΘΒ 
ΨΙΠΟΙΟΒ 

δΔαἀποργοῖ 


1 [ΘΓ ΒΆΙΘΙὴ 


ΗΓΗΟΛΣΟΓΟ 


 ΠΆΡΑΔΥΤΟΥ 
᾿ ΒΠΙΟΤΌΛΆΟ 


ΘΙΟΔΆΜΆΟΙΚΟΝ 
ΤΤΡΟΟΤἈΟσοεγναγωγὰς 
ΟΠ ΟΘΆΝΤΙΝΆΟΘ 
ΘΥΡΗ 

ΤΉΗΘΟΛΟΥ 


᾿ΟΝΤΆΟΘ 


ἈΝΆΡΑΟΤΕ 
ΙΞλδαυγΓγΥυνλικλο 
ἈΘΛΘΜΘΟΝΟΥῸΟ 
ἈΓΆΓΗ 
ΕΙΟΙΆΗΜ 


ΟἸππὶ δυΐθιῃ 16. ἔδοογοί Εὐνιλ ε Τοπογεγες 


1152}: 


Αοίοχυσῃ 8, 38 ---9, 8. 


ΘΑΙΕΓΕΝΝΕ ΤῸ 


ΟἼ1Π)} 


ἈαΑΡΙΌΡΙΠα πΠΆΓῸ 


(ἰδ αβο0 

οἵ γοροηῖὸ 
ΟΓΟΙ ΤΠΑΒΙ 
ΘΠ] 

Ιτχ 

(6 σδοο 

οἴ ΡΓΟΟΘ ΘΝ 
1η [ΘΥΓΆΠῚ 
Δι ἰν} 
ΥΌΘΟΠΙ 
ΠΟ Ὁ ΠΤ 
51})] 

ΒΆ1Π]Ὸ 

Β8 16 

απ ἢλὸ 


ΡΟΓΒΟΙΙΟΡῚΒ 


ἀ4ἀτῖπὶ ΠῚ οϑί 


οΟηΐγΓα ΒΕ Πα] 1} 


ΟἉ]ΟΙ 816 
ΑἸχὶ δυο) 
41118 

68 


ἢ ἈΠ Πς 


(ἀμ ΠΒ5 αἰὰς0 


13 


ΧΥ ΤῸΝ 
ΕΓΓΊΖΕΙΝ 
ΤῊΗΛΆΜΆΟΚΩ 
και σοΝηο 
ΤΤΕΡΙΗσΤΡΑΎ εν 
ΧΥ ΤῸΝ 
φώωος 
ΔΙΤΟΤΟΥΟΥ ΝΟΥ 
ΙΞ΄,ἙΠΤΕΟΩΝ 
ΕἸΤΙ ΤῊΗΝΓΗΝ 
ΗΙΚΟΥΘΕΝ 
Φώνην 
ἈΕΓΟΥΌΆΝ 
λΥ ΤῸ) 
ΟἈΧΟΥᾺ 
σλουΥὰ 
ΤΙΜΕ 
ΕΓ ἐἸ 7.1 -|1ὺ 
ΟΚΧΗΡΟΝΟΩΟΩΙ 
ΠΡΟΟΚΕΝΊΤΡΆᾺ 
ἈΔΟΙΚΤΊΖΙΝ 
ΘΙΤΕΝ,ΆΕ 
ΤΊΟ 
ΕΙ 


ΚΎΡΙΕ 


οΟΘολεκοεο 


10 


Δα 6.1Πὶ 


᾿ ΘρῸ 


Β.1ΠῚ 
ἸΠΟΒ 15 

ΠΔΖΟΓΆΘΙΙΒ 

{πιθηὶ 

[ιι 

ῬΟΓΒΟΘῈ ΓΒ 

Βοιὶ 

ΒΕ ΓΟ 

οἵ 1Π{Γ8 

1η οἰν δίθπ) 

οἵ ἀΙσοῖαν {1}}} 
αιἀ 

[6 

ΘρΡοΥΤοί 

ΔΘΟΓΟ 

ΥἹΓῚ δΔι16Π] 

4} ΘΟΙΩ ἈΌΔΉΓΕΓ 
ΟἸ1Π| 60 

βία ὑδηΐ 

Β[1Ρ14] 

Δα] Θηἴ68. αὐ] πὶ 
ΨνΟΟΘΘΠῚ 

ΠΟΙ Π6ΠῚ δι1ἴ6}} 


ν᾽ ἀδηΐθα 


Ἀοίογυπι 9, 8 ---Ἴ. 


ΠΡΟΟΛΥ ΤῸΝ 
ΕΓΟ 
ΕΙΝΊΙ 
Ι΄ςο 
ονλαΖῳῴρλιοο 
ΟΝ 
ΟΥ̓ 
λιηώῦκειςο 
λολολλσλ. 
ἈΜΙΛΧΟΤΓΗΘΙ 
Ι“2Ζ2λΙΕΙΟ ΘΟΆΘΘΕ 
ΕἸΟΓΗΝΊΤΟΛΙΝ 
λυ λυ λΗθϑηςετλιςοι 
ΤΊ 
ΕΟ 
σ6Ε 
ΤΤἊΟΊΙΕΙΝ 
Ο ᾿ΕοΆΝ Ρος 
ΟΙΟΥΝΟΔΛΘΎοητες 
λΥ ΤῸ 
ΕΙΟΤΉΚΕΙΟΆΝ 
ΕΝΙΘΟΙ 
ἈΚΟΥΟΝΤΈΟΜΕε 
ΤῊΗσΦώνηο 
ΜΗΔΛΔΟΕΟΝΝΑΔΛΘ 
Θεωβουύντεο 


ΒΙΓΓΟΧΙΐ διυιζθιῃ 


18 


ΗΓΕΡΘΗ.ΔΘ 


5818 ολυλος 
(ἰδ (0118 Α]ἹΤΟΤΉΟΓΗΚΝ 
ΔΡΟΓΠΒ δι ΐοιη ΗΝ ΕΟΓΜΜΕΝ ληδλε 
0011}18 ΤΟΣΝΟ φϑλλ Μμμ- 
5.118 ΑΥΓΟΥ 
Π1}}} ΟΥΔΕΝ.. 
νἹἀοδΐ ΘΕΕΚΆΕΘΤΙΕΝ 
ἸΏΔΠΙΠΠ]06 6] ἀδηΐεβ ΧΕΙΡΆΓα)γογητεοδλε 
Β.ΠῚ ΑΥ̓ΤῸΝ 
πα υχογιηΐ ΕἸΓΟΓΗΓΆΓΟΝ 
ἴπ ἀδιη δ ΒΟΙ ΠῚ ΕἸΟΛΆΜΆΟΙΚΟΝ 
οἱ 4168 ΚΑΙΗΝΗΜΌΘΡΆᾺΟ 
[Γ68 ΤΡΕΙΟ 
ΠΟῚ νἹ 6 η85 ΜΗΒΆΘΤΙΙΟΟΝ 
ΠΟ Π8Π 0 πΟ ΘΔ} 1} Ι(ΙαΙΟγκ εφὰγ ΕΝ 
πρ6α86 ἈΠ] ΟὙἌΆΘΕΊΙΤΙΕΝ 

Εγϑί δυΐθμῃ Η “Μλε 
ιΠ1ᾳ 81 ΤΙΓς 
ἀἰβορι δ ΜΆΘΗΓΗΟΘΝΟ 
ἴη ἀδιηϑβοο εμμ.!λλμλοις. 
ΠΟΙΪΠΘ᾽ ΟΟἸΝΟΙΜΑΆ ΓΓῚ 
ΔΠΔΉΪΔΒ ἈΜΜΙΆΜΙΆ 
εἴ αἰχὶΐ ΙΔ ΘΙΤΤΕΝ 
δὰ οὕ ΠΡΟΟΛΔΥΤῸΝ 
1 Υ]Βα ΕΝΟΡΆΜΆΔΕΓΙ 


10 


(ἀΟἸΆΪΠΙ1Β 
ΔΏΒΠΪ8 

οἱ 1116 
αἰχὶΐ 

Θθ606 

ΘΡῸ 
ἀοιη6 
ἀΟΙΪΠΠΒ διι[6Πὶ 
δα 601 
ΒΌΓΡΘΠΒ 
ΛΔ 100) 

ἴῃ γ]ἹΟ ΠῚ 
4] νοοδπιΓ 
ΓΘΟΙ͂ΙΒ 

οἴ 4ΌΔΘΓΘ 
ἴῃ ἀΟΠΊΌΙῚ 
1.486 
580}. 
ΠΟΙΏΪ6 
{ΔΙΒΘΉΒΘΠ) 
Θ666 6Π]Π] 
δαογδῖ 

οἵ υἱ αἱ 

Ιη ΥἹΒΌΠῚ 
ΨΊΓΌΙ 
ΔΗΔΠ181) 


ΠΟΏΔΪΠῸ 


Αείοσυμ 9, 8 -- 12. 


ΟΚΟ 

ἈΜΝΜΙΆΝΙΑΔ. 

ΟλΕ 

ΕΙΤΤΕΝ 

Ιλ οΟΥ 

ΕΓΩ 

κε 

ολεικο 
ΠΡΟΟΛΥΓΤΤῸΝ 
ἈΝΆΟΟΤΑΆΟΘΟ 
ΤΤΟΡΘΥΘΗΤῚ 

ΘΙ ΤΗῊΗΝΡΥΜΗΝ 
ΤΗΝΙΚΑΛΟΥΜέφνη 
ΕὙΘΙΆΝ 

ΙΞ«(Ἀ ὲΑΩΙΖΗΤΉΘΓΘΟΝ 
ΕΝΟΙΙΚΙΑ. 
ΙΟΥΔΑ. 
ΟΑΥΆΟΝ 
ΟΝΟΜΜΑΆΑΆΤΙ 
ΤΆἌΆΡΟΘΑ. 
Ι͂ΙΔΟΥΓᾺΡ 

ΠΡΟΟΘΥΧΕΤᾺΆΙ 
Ι,ΔΙΕ..Δ ΕΝ 
ΕΝΟΡΑΜΚΆΑΤῚ 
ἈΝΆΡΆ 
ἈΝΆΜΝΙΆΝ 
ΟΝΟΜΜΆΑΆ ΤΙ 


ΓΟ Θι 61} ΕἸΟΘΆΘΟΝΙΓΆ. 4] νούῤδηΐ “ΓΟΥῪΥ ςεπικαλουμ ενὺῦς 
οὐ ᾿προπρηΐθηι ΙΚ (ΔΙΕΤΗΘΟΙΝΙ ΓΑ. ΠΟΠΊΘἢ {{|1Π} ΤΟΟΝΟΜΆΟΟΥ 
510] ΑΥΓΟΩ Ὀἰχὶΐ δυΐθπι ΠΤΕΝΝ ΔΕ 
18 118 ἜΧΟΧΟΘΙΡΑΟ δα οἴ πὶ ΠΡΟΟΛΥΤῸΝ 
αἰ ν]ἀοδΐ ΟἸΤΟΟΆΝ ΕΚΆΘΥΗ ἀοπιῖπα8 ΠΟΚΟ 

ἸλοΒΡο αἱ Διο πὶ δος ΠΕΘΙΚΡΙΘΗΔΛῈΕ νδθ ΤΠΟβΡΟΥΟΥ 
ΔΠΒΉΪΆΒ ἈΝἌΆΝΙΔΟ 4αοηΐδη) ΟῚ 
οἵ αἰχὶ ΙΚΞἌΙΕΙΠΓΕΝ νδΒ οΙΚ αογὸς 
ἀοπιΐπο κε ΠΣ ΤΟΣΊ ΣΤῊΝ ΕΚἈΆΟΓΗΟΜΟΙ 
ΔῈΝ] ΗΙΚΟΥΎΌΆΝ. οδί ΕΓΤῚΙΝ 
(ὁ πλ1Π|8 ἈΑΤΙΤΟΠΠΟΆΛΧΟΟΝ .ϊο ΟΥ̓ΓΟΚς 
(6 ν]ΓῸ ΠΕΡΙΓΟΥΆΝΙΆΡοΟς. αἱ μοτγίεῖ ΤΟΥΞΒΚΆΧΟΓΆΟΑΛΙ 
ἴοο ΤΟΥΤΓΟΥ ΠΟΠῚ ΠΠΘῸΠῚ ΤΟΟΝΟΜΆΜΜΟΥ 
αιιϑιία ΟΟΆλ. (ΟΓΔΠῚ ΕἸΝΜΝΟΛΤΤΙΟΝ 
τη 8 Ιζλιιζλ. σοηθθαβ αασα ΕΘΙΝΝΩΟΝΝ Ὸ 
ΒΔΠΟΙΒ [18 ΤΟΙΟΔΟΓΙΟΩΙΟΟΟΥ οἵ τ οθι8 ΚΑΙΕΧΟΙΆΘΟῸΝ 
ἔβοϊϊ ΕΠΤΟΙΗΟΘΕΝ 1115 φαοαιθ ὙΪΟΝΤΕ 
ἴῃ ΔΙ ΘΓ ΒΑ] ΘΠῚ ΕΝΙΆΗΜ ΒΓΆ]1] ΗΛ. 
οἵ 116 Ι(«'λ»ιὠλε ΘρΡῸ ΘΠ ΕΓΟΓᾺΡ 
μαθοῖ ΕΧΕΙ οϑίθπάδηι Ὑ1ΤΤ7Ο0...50) 
Ροί(οβίδίθηι ΕΣΟΥΟΙΆΝ οἱ λΥΤὼὼ 
ἃ ὈΥΙΠΟΙΡΙΒ βδοογάοίιπ ΤΤΆΡἊΑ τωνπαρκιερεοῦ, απϑιΐδ ΟΟΆλ. 
Ιοσαγο. ΔΗΟΆᾺΆ. ορογίοϊ ΔΕ! 
ΟΠΊΠΘΒ ΤἈΆΝΥΑΟΚ 1Πππὶ ΑΥΤΟΝ 
ψυῖ"νοοληΐ “ΓΟῪ Οεπικαλουμενους ῬΓΟΡΙΟΓ ποθὴ θαῦπι Ὑ77ΤΕ ΠΡΟ ΘΕΝΣ 
ΠΟΠ,ΘῺ {π1Π| ΓΟΟΝΟΜΆΣΟοΟΥ ρΡδῇ ΤΠΆΘΟΘΙΝ 


4 Δοΐγαπι 9, 12 -- 16. 


ΠῚ Π δι 1|11}0}1 
ἈΠΘΠΉΪΔΒ 

οἴ Ἰη γᾶν} 
1η ἀομμῖμ 
οἴ ἸΠΡΟΠΘΙΒ 
ΒΈΡΘΓ ΘΙ1ΠῚ 
ΠΙΒΠΙΙΒ 
αἰχὶς 

5816 
ΤΥΑΙΘΓ 

(ΟΠ ΠῚΙΒ 
Π151{ πιὸ 


ἼΗΙ 


41 ἀρρϑιπ ΠΡ] 


1} Υ]ἃ 
αιτιἃ 
ΧΕ! 
π΄ ν] 688 
οἵ ἸΠΡΙΘΆΓΙΕ 
ΒΡΙΓΙαι 
ΒΦ ΠΟΙΟῸ 

ΕἸ σοΙ ὈΒΠΠ) 
ὁροϊἀδεπηΐ 
8 ΟΟ11}18 


ΘΙ 


[Δ Π}4.Π|8Π} Βα ΔΙ 86 


"δ 


ἈἉΤΓΗΆΘΕΝ. Δ Ε 
ἈΜΆΜΝΙΔΆΟ 
Ι(ΔΙΕΙΟΗΆΘΕΝ 
ΕΙΟΤΉΝΟΙΚΙΑΆ. 


᾿ΚΆΔΙΕΠΤΙΘΕΙΟ 


ΕἸΤΑΥ ΤῸΝ 


ΤἈΆΟΧΘΙΡΆΟ 


ΕἸΤΤΕΝΙ 
ΟΔΥᾺΘ 

τ χα })- 

ΟΚο 
ἉΠΕΟΤΆΆΧΚΕΝΜΜε 
Ις 

οοφϑειοοοι 
ΕΝΤΉΟΔΛΟΩ 

Η1] . 

ἩΡΧοΟΥ 

ΟἸΤΦΟΟΛΧΝ ΕΆΕΎης 
ΚΑΟΠΠΆΧΗΘΘΗΟΘ 
ΠΝΟ 

ἈΓΙΟῪ 


ΙζΚχιεγϑεώς 


ἈἉἈΤΙΕΤΙΕΟΆΝ 


νἀ αιοαιιὸ 
Βί8 {1Π| 

οἴ ΒΟΙΡ ΘΒ 
θαρεχαξιιε ὁδί 
οἵ δΟΟΙΡΙ ἢ 8 


ΟἸθΌ ΠῚ 


οοηϊοτίδί οδῖ 


ἉΤΙΟΤῸΟΝ οᾧφϑλλμον 


λΥ ΤΟΥ 
ὠσαθιλθπλ θα 


Εὺπ δυΐοδιηι 


οαπὶ αἱ ογδηΐ ἴῃ ἀδηηᾶβοο 


ΑἸΒΟΙΡα]1Β 
αἴθθι 
ΔΠαποά 

οἵ Θοηῆπαο 
1 ΒΥΠΆΡΟΡΊΒ 
ΡΓδραϊοαν!ΐ 
ΘΙΒ 

16 Βα 
αυϊᾶ 

ἢ1Ο 

οβί 

Ἀ]118 


46] 


Θέ ρουδηΐ δα ς6 1 


ΟἸΏΠΘΒ 
41 δα! αηΐ 


οἵ ἀ]οο ϑηΐ 


Αείοτγιπι 9, 17 --- ὁ... 


ἈΝΘΕΛΧΕΥΕΝΤΕ 
ΙΤΆΡΆΧΡΗΜΑΆ 
ΙΞἉΙΆΝΆΟΤΆΟ 
ΕΞΑΠΤΊΙΟΘΗ 
ΚἈΑΙΆΧΕΚΟΩΝ 
τροφὴν 
ΕΝΙΟΧΥΌΕΝ 
ΓῈΈΝΕΤΟΌΔΛΕ 
ΜΕΤ. ἘΠ τ} 
ΜΆΘΗΤΩΝ 
ἬΜΕΡΆΟ 
ΤΊΙΝΆΘ 
κλιθγϑεῶοςο 
ΕΝ ΤἈΙ συναγώγαις 


ΘΚΗΡΥΣΘ 


ΧΥΤΌΙΟ 
ΤΟΝΙΉΘΟΥΝ 


ΟΤῚ 
ΟΥ̓́ΤΟΟ 
ΘΟΤῚΝ 
ΟΥ̓ΤΟΩΟ 

ΤΟΥΘΥῪ 

ΣΙΟΤΆΝΤΟΔΕ 

ΠΆΝΤΤΕΟ 
ΟἸΆΚΟΥΟΝΊΤΕΘΟ 
ΙΞΏΘΆΕΘΓΟΝ 


Π0Π ᾿νϊο 

οδἵ 

φιὶ ὀχρυρπαθαῖ 
1η ᾿]ΟΓ 58] 6 Πηὶ 
605 4] ἱηνοσλ δ 
ΠΟΠΊΘη 

06 

οἵ ἢϊς 

1460 

λ2.)}:) Κ.}γ 

εἴ 

ΥἹποίοβ 

008 


ρμογἀποογοῦ 


ΟΥ̓ΧΟΥΤῸΟΘ 
ΕΓΓΙΝ 
οΠποβθηολο 

ΕἸΜΙ ΆΗΜ 
“ΤΟΥΟΘΕΠΠΙκαλύμενῦς 
ΓΟΟΙΝΝΟΜΜΆ. 
ΤΟΥ ΤῸ 

Ι(«(λιῶ λ 

ΕἸΟΤΟΥ ΤῸ 
δληλΥΎθεν 

ΠΜΆ. 
λΘλεμΜενΝνοὺῪς 
λΥ ΓΟΥῸ 


ἈΓΆΓΗ 


δὶ ρυποῖρο5 βδοογάοίιπι ΕἸ} ΓΟῪ Ολρχιερις 


ΒΆῸ 5. Δι 6 1 
Π]8 015 

γ᾽] ϑοθθαΐ 
1 ΥΘΓΌΟ 

οἵ οομιπα οθδΐ 
᾿1πἀἋ4608 

401} Πα Π Αρδηΐ 


1 ἀδηα800 


10 


ΟΛΥΧΟΟΘΔΕ 

ΜΆΛΧΟΛΧΟΝ 

ΕΝ ΘΟΔΑΔΥΝΆΜΜογυγτο 

ΕΝ ΓΟ ΆΟΓΩ) 

Ι(ΨἉΙΟΥΝΟΧΟΟΕΟΝ 
“ΤΓΟΥΟΪΟΥ ΔΆ, ογς 
ΤΟΥοΟ Ι« ΑΙ ΓοικογντΆς 

εν λλλοι! ζω) 


1υ 


20 


1ΠΒΓΓΙΘΠΒ 
οἱ ἀἸΟΘῊΒ 
ΟΠ] 81 
ς 

Οδί 


ΠΥ ΠΑ. 


ΟΥ̓ΝΒΙΑΆΖΩΝ 
κι ΕΓ Ν 
ΟΤῚ 

ΟΥ̓́ΤΟΟ 
ΕΟΤΙΝ 

ΟΧΟ 


ἐπὶ δυιΓθ πὴ ΓΟΡΙΘΓΘΠΙΙΓ Οὐ Δ α Πληγίητ 


(168 

τη] 

ΘΟΠΒΙ πὶ ροογαῃΐ 
πᾶ 86] 

Ἰπίογ ἤοο 

ΘΠΠΠῚ 

ἱπηποίιπογαυπῖ δυς6 πὶ 
5810 

1η514180 

ΘΟΓΙΠῚ 
ΟὈΒΟΥν Δ ΌΒΕἷ δἰ πὶ 
Οἵ ΡΟΥΪΔΒ 

416 φιοαὰθ 

οἵ ποοῖρ 

ιἰἴ 


ἰ 1}}}}} 


ΗΜΕΡΆΙ 
ΙΚΆΝΑΆΙ 
ΟὙΝΕΕΒΟΥ Ἀευολητο 
ΟἸΟΥΔΆΙΟΙ 
ἈΝΘΆΙΝ 
ΧΥ ΤῸΝ 
ΘΓΝΦώΟΘΘΗΔΕ 
ΤΟ σλΥλΩ 
ΗΕΠΙΚΟΥΆΗ 
λΥ ΤΩΝ 
ΠΆΡΘΤΉΗΡουντολς 
κυ ΤΑ ΠΥ ΧΆΟ 
ΗΜΕΡΆΟΤῈ 
ΞΑΙΝΥΚΤΌΟ. 
Ὅ}} [{Ὁ 


λΥ ΤῸΝ 


οςοἰ Δ γοηΐ ἙΝ ΕΆΟΌΟσΙΝ Δα ΔΡΟΒίο]οΟΒ ΠΡΟΟς Γογελποεστολῦΐς 
Ασοθρίαμῃ δαΐθπι λῶλε ΟΝΤΤΓΕΟΛΕ οἵ ΘηϑΙΤΑν Ι(ΛΙΔΙΗΓΗΟΛΣΛΙΓΟ 

ΘΠΠῚ λΧΥΤῸΝ ΟἿΒ ΧΑΥΤΟΙΟ 

αἰβορ.}} ΠΟΙΜΆΘΗΤΑΆΙ αιυοπιοάο Πῶς 

ποσί ΝΜΥΚΤΟΚς ἴῃ νἱᾶ ΕΝΤΤΉΟΛΟ) 

ΡΟ ΤΓΌΙΩ ΔΙ ΓΟΥ ΓΙΧΟῪ Ἢ νἹἸβαϑί ΕΙΔΕῈΝ 

Αἰ πιἰβογιηΐ ΚἌΘΗΙΚΆΝ ἀοπιχῃ ΤΟΝΙΚΝ 

Ἰαχδῃίοϑ ΧΑΆΔΛΟΆΣΧΝΜΓΕΓς οἵ ποη δ πη ΙΚΞΟ ΓῚ 

ἴῃ Βρογίἃ ΕΝΟΠΎΡΙΆῚ Ιοσιίπιβ οδὲ ΕἈΆΔΧΆΉΟΘΕΝ 
Οὐ νϑηἶββοί δαΐοηη {|λ ΡΆΓΕΝ Ομεήῆςλε 10 εἰ ΑΥΓα}) 

Ρ81188 ΟΠΆΥΆΟΟΘ οἵ ποιη06.0 ΙΚφδοὌοιπ ως 

ἴῃ ΗΙΟΓΟΒΟΙΥΠΙΐΒ ΕΝΙΆΗΜ ἴῃ ἀδιηδ860 εμλλμλλοιζῳω 

ἰοηρίαθδϊ ΕἸΤΕΙΡΆΓΟ ΠαποΙΠ ον ἐς ΕἸΤἈΡΡΗΟΙΆΟΛΧΓΓΟ 

Δα ΠΒΔΟΓΟΓΘ ΙΞΞᾷΦΌἁλΛΛΑΛΧΟΘΑΙ 1ῃ ΠΟΙΏΪΠ6 ΕΝ ΓΟΣΟΝΟΙΜΑ.Ὶ 

ἀἰβοῖρι}18 ΤΟΙΟΜΆΘΗΤΆΙΟ 1688 ΓΟΥΥ 

οἵ ΟΠΊΠΘΒ ΙΚΞΚΑΙ ΠΆΝ ΓΕΘ οἴ ογδί ΙΚΔΙΗΝ 

{πηθὈδηΐ 6 Φ ΟΒΟΥΝΤΤΟ ΟΌΙῚ 68 ΜΕΓΑΥΤῸΟῸῸΝ 

ΘΠ] ἈΥΓΟΝ ἸΠΊΓΔΠΒ ΕἸΟΠΟΡΕΥΟΜ ενε 

ΠΟ. ΟΥΓΘἀθηΐθβ ΜΗἸΤΙΓ ΓΕΎΥ Όητες οἴ ΘΧ θἢ8 ΙΚ͵ΑΟΟ ΘΙ ΤΙΟΡΘΎ “μενος 

αιοά ΟΤῚ 1η ΠΙΘΓΌΒΔΙ ΘΙ ΕΙΟΙΆΗΜ 

οϑί ΕΓΓΙΝ οἱ σοπδίδη 6 Υ ἀρθηΒ ΙΚΆΑΤΤᾺΡ ρβησλζοΐμος 

ἀἰβοῖρα 8 ΜΆΘΗΤΗΘΚΟ ἴῃ ΠΟΙΏΪΠΘ ΕΝ ΓΟΟΝΟΙΜΑΓΓῚ 
ΒΑΓ Δ 88 ϑαυϊοη) ΧΡ ΜΙ λΒλΟλΛΕ ἀομ ἢ] ΓΟΥΚῪΥῪ 

Δ ΒΌΙΏΘΠΒ ΕΤΠΙΆΆΒΟΜΈῈΟΕΝος Ἰοφποραίαγ αασαιθ ΘΕἈΆΟΆΕΙΓΓΕ 

θΠΠῚ λΥΤῸΝ δῇ οοπίογ δ ΞΑΟΥΝΝΘΖΗΤΈῈΕΙ 

Δ αυχὶῖ ΗΓΆΓΕΝ δα σΙΆΘΟΟΒ ΠΡΟΓΓΟΥς νΣ δῶ σλος 


77 Αοείοτυμ 9, 34 --- 39. 


111 αἰιδ πὶ 
ΠΕ ΧΟ Π1}}: 
ΘΟΟΙ ΘΓ 


ΘΙ 


ὁ0. ΟΟρΡΠΟΥΒΒΘΗΪ 816}}} 


{ΓδίΓΟ 5 
ἀραιιχογιηΐ 
ΘΙ1ΠῚ 
Π ΟἈΘΒΔΓΘΒΔΠῚ 
ῬΘΓ ποοίθῃ] 
οἵ ἀπ] βου 
1Π [ἈΓΒΙ1ΠῚ 
ἘοοἸοβίδο φιυ!άθηι 
ΠΠΙΡΘΥΒ86 
ΡΟΓ ΟΠΊΠΘΠῚ 
᾿υἀ πο) 
οἴ ρΆ}|6 8} 
οἵ ΒΔΙΠΔΙΔΠ) 
ΒΑ ΘΟ δηΐ 


ΡῬϑ6Θη) 


οαπὶ ΘΟ Ι ΠΑ ΒΗΓ 


οἵ ἱπρτοα ΘΠ ΓΓ 


Ϊηὴ ΠΠΊΟΓΘ 
ἢ ΟἼΗ 
οἵ ΟὨΒΘΟΓΔΙΟΠΘ 


ΒΕΠΟΙ͂Ι 


18 


ΟΙΔΕ 
ΕΠΕΈΧΕΙΡΟΥΝ 
ἈΝΕΆΕΙΝ 

ΧΥ ΤῸΝ 

ΕΠΠΙ ΓΝ ΝοΟΝτεολε 
οικάθλαφοι 
ΚΑΤΉΗΓΆΓΟΝ 
ΧΥ ΤῸΝ 
ΕἸΟΙΚΚΑΙΟΆΡΙΆΝ 
ἈΙΆΝΥΚΤΌΟ 


ΚΑΙ ΕΣ ἈΠΕΟΤΊλλν 


ΕἸΟΤΆΡΟΟΝ 


δὰ ΜΜῈΕΙΝουνεκκληοιλι 


ΠΆΟΆΛΙ 
ΚΆΘΟΧΗΟΘ 
ΤῊΗοσοΥυλλλς 
ΚΑΙΓΆΛΙΆΆΧΙΆΧΟ 
ΚΑΙΟΆΜΆΡΙΆΟ 
ΕΙΧΟΝ 
ΕἸΡΉΝΗΝ 


οἰκολόομϑυύννοι 
ΚἈΑΙΤΤΟΡΕΎ Ἤενοι 


τω φοκω 
ΤΟΥΚῪ 


Ι« ΓΗ ΤΙΆΡΑνλησι 


“ΤΟΥΆΧΓΙΟΥΤΙΝΟ 


Π}1}Π}0Π| Δ ὈΘΠΓΕΓ 


Β᾽δοίιι πη) θα δι ς}6Π] 


ΡΟΓΓΙΠ 
[ΓΔΙΗΒΟΠΙ͂ΘΙη 
ῬΟΓ ΟΠΙΠΘΒ 
ἀθβοθηθγὸ 

οἵ ΒΔη0ἴ08 

4} Πα Δ Ὀ δι 
᾿Ἰγἀάδο 


10 [ηγνϑηϊΐ διιίθη 


10] 

ΠΟΠΙΪ ΘΗ] 
αιρηάδη) 
ΠΟΙΏΪΠ6 
ΔΘΠΘΔΠῚ 

Δ 8118 

οΟΙο 

ΔΟΘΠΙῸΠῚ 
ΒΙΡΟΓ ΟΥΓΑὈΔΙΙΠῚ 
αι} 

ΟΓδῖ 

ρΡΑγδ τ κους 
οἱ αἰχὶῖ 

οἱ 

ΡΟΙΓΙΙΒ 


Δόηθἃ 


Αοἴοτγαπι 8, 39 -- 84. 


ΕΠΧΗΘΥΝΟΝΤῸΟ 


ΕἸγενιεΤολ 


Π ΕΤΡ ΟΝ 
ἈΊΕΡΧΟ ΜΈΝΟΝ 
ἈΟΔΟΙΆΙΝΤΓΟῸῪΝ 

ΙΞΨΪᾷἷἴι:.ΓΕΆΘΕΙΝ 

ΙΚΔ0ΤΠ| Ι Οὐὔστουολγιουε 
“ΓΟΥΟςκατοικουντὰς 
ἈΥΔΟΔΆΝ 


ΗἸγρε “δε 


ΕΙΚ Ε! 

ἈΝΙΟΝ 

ΤΙΝᾺ. 

ΟἸΙΝΟΙΜΜΆΞ.ΤΙ 
)ΘΔΝΕΆΌΝΝ 
ΕΣΕΤΟῸΟΝ 
ΟΚΓΤΓῸΟ) 
ΝΑΙ ΜΕΝΟΝ 
ΕΤΤΙ ΡΑΒΑΓΊΓΩ 
ος 
ΗΝ 
ΠΆΡΑΧΕΛλΥ μενος 
ΙζΧ Ι!ΕἸΙΠΕΝ 

λΥ ΓῸ) 
ΟΠΕΓΡΟς 

ΣΙΝ Ε.λ. 


βδηδί ἴδ ΓΟ Ε ἀἸοξα ἈΕΞΓΕΙΓΆ. 


1Π6888 ΙΗΟΟΥῸ ἀογοᾶθ. ΒΚ 9) οἴψιτο 

1 ἘΠ 7410: ΟΧΡΙΟΤῸΟΘ ἔδθο λΥΓῊ 

ΒΠΓΡΘ ἈΜΝΜΔΆΟΤΗΘΙ ἯΝ ΗΝ 

οἴ Βίθυ ηθ Ι«Ἀ.. ΟΕΟἸΡΦΟΟΝ ὈΪθπἃ ΠΆΗΡΗΟ 

[0] ΟΘΛΑΥΓῸΟΩ ΟΡΟΓθιΒ ΕΘΡΓΩΝ 

᾿ θῇ σΟΠ!68ΗῆπΠ| ΚΑΙΘΥΘ ΘΟ ὈΟΠ1Β ἈΓΆΘΩΝ 

ΒΌΓΓΟΧΙΙ ἈΝΕΟΤΗ οἵ ΘἸΘΘΠΙΟΒΥΠΙΒ Ι(«(.ΙΙΕΆΧΘΗΜὋὥοοννω., 
οἱ νἹἀθγιηΐ ΚΆΙΕΙΔΛΟΝ 488 Ον 
ΘΕΠῚ ΑΥΓΟΝ 10. ἴδοϊθρδίέ ΕἸΤἸΤΟΙΕΙ 

ΟἸΊΠΘΒ ΠΆᾺΆΝΓΓΕΟ δοίιπι οδὲ δι 0Πὶ Εν ΕΝΕΤΊΤΓΟΔΕ 
4] Δ ὈΙ ΑΒΑΠΙῸΣ ΟἸΙΚΑ.:ΓΟΙΚΟΥΝ τες. ἰπ αἴθθιβ ΕΝΤΆΏΆΘΗ ΜΕραις 
Ἰγαάδο ἈΥΔΟΛΑΝ 1118 ΕΙΚΕΙΝΆΙΓΟ 

οἵ ΒΑΓΟΠΒΙῺ ΚΑ ΓΟΜΟΆΡΟΝΝΑ ἱμπῆπηδίδῃι ἈΠΘΟΘΟΝΗΟΛΔΟΣΆΟΝ 
αὰ] ΟΙΓΙΝΝΕΓΟ ΘΌΠῚ λΥΓΗΝ 

ΟΟΙΨΘΙΒΙ Βθηῖ ΕἸΤΕΓ ΓΡΕ γΥᾺΝ ΠΟΓ ἈΠΟΘΆΝΙΝ 

δ ἀοτηίπυη ΤΡΟΟΤΟΝΚΝ ὁππὶ ἰαν ββθηΐ δυο ἈΟΥΘΆΝΤΕΟΛΕ 

Ιὴ ἸΟΡΡΘ διιΐθπι Ε ΜΙΟΠΤΤΙΗΔΕ Θ81ὴ ΑΥ̓ΓῊΝ 

ᾳυδοάδιῃ ΤΙΓς Ροϑαθγαηΐ ΘΘΗΙΚΆᾺΝ 

οΓδΐ ΗΝ 20 ἴῃ ΘΘΏ8ΟΌ]Ὸ ΕΝ ΤΟΩΥΤΤΕ βαυω» 
ἀἰβοῖραϊα ΜΆΘΗ ΓΡΙΑ. ὅπῃ} δυΐθη ρορὸ ΕΓΓΥΌΔΕ 

ΠΟΙΏΪΠΘ ΟἸΙΝΟΜΑΓΓῚ οβϑβοί ΟὙΥ̓ΟΗΟΘΟ 

ΠΝ ΤἌἝΒΙΘΑ. Ιγά ἃ λυ ΔΆΗς 

ᾳι86 Η Δ Ὁ ΙΟΡΡ6 “ΤΗΪΟΊΤΠΠΙΤΗ 
ἱπίογργδοίδίδ ΔΙΕΡΜΗΝΟΘΎΥΎομεμη ἀϊβείρι} ΟΙΜΆΘΗΤᾺΆ Ι 


10 Αοἰοζαχ 9, 84 --- 38, 


ΔΙ ΠΓΘΒ 
ααὶα 

ὈΟΙΓΙΒ 

[ν1}} 

Ϊη θ8ἃ 
τϊβοῦαηΐ 
ἀπὸβ 

ὙΙΓΟΒ 

Δα ΘΌ1ΠῚ 
ΓΟΘΆΠΓΘΕ 

Π6 ΡΙσοΓοῖ 
ῬΟΓΘΗΪΓῸ 
τιβαι6 

δ ΠΟ 

ΘΌ ΓΘ ΘΠΒ. δι {61 
ΡΟΙΓΙΙΒ 

ΟΥ̓ ΘΗΪ 

ΘΒ 

4161) 
Δαν] [6 1 


Βορηογαηΐ 


1 ΒΕΡΟΓΙΟΥΙ ΙΒ 


οἱ οἰγοιπηβίοίζογιπηί 


ΘΙ 


ΠΗΪΥΘΓΘΔΘ 


80 


ἈΚΟΥΘΆΝΤΕΟ 
ΟΤῚ 

πετροςο 
ΕΟΤῚΝ 

ΕΝΑΥ ΤῊ 
ἈΠΕΟΤΊΆΆΧΝ 
ἈΥῸ 

ἈΝΆΡΑΟ 
ΠΡΟΟΛΥ ΤῸΝ 


ΤΠἈΡΑΙΚΑΑΆΑΟΎ τες τὸ 


ΜΗΟΙΚΝΉΗΉΓΘΗΘΟ 
ἈἈΜΙΘΆΘΙΝ 

Εῶ)ς 

ΗΜΟΩΝ 


ΟΝ δος 


πετρος 
ΟὙΝΗΆΘΕΝ 


ἈΥΓΓΟΙΟ 
ΟΝ 


ΤΆΡΑΓΕ ΜΟΜΜΕΝΙΟ Ὁ 


ἈΝΗΓΆΓΟΝ 
ΘΙΟΤΟΥΊΤΤΙΕβωῶ)ονΝν 
ΚΑΙΤΤΑΡΘΟΤΉΟλ.λν 
λύγτω. 

ΠΆΟΛΙ 


νά πδὸ 

ΠομοΒ 

οἵ βίο πα θηοβ 
{Ππ|10 85 

οἵ να πο ηΐᾷ 
αιιδηῖα 
[δου αΐ 

ΟἼ1Π| ὀββοῖ 
ΘΟ ΟἿΒ 


ἀοτγοδ5 


ΕΙΟΙΘ ἢ 5. δι6 1 


(0118 
ΟΠ 5 
ὈΟΙΓΕΒ 

οἵ βΡΟΠΟΠΒ 
σθηϊ8 
οΟΥ̓ΑΥ 

οἵ ΓΟΝΘΙΒΙΙΒ 
Δα (ΟΓΡΙΙΒ 
αἱΐ 
1Ὰ0}0}|8 
ΒΌΓΡῸ 

84 1118 
ΘΟΟΠΓΠΠΠΟ 


ΔΡΟΓαΙ 


Αοίοσυμα 9, 88 --- 40. 


ἈΙΧΗΡΆΙ 
ΚἈΔΛΙΟΥΌΆΛΙ 
ΙΞἈΙΕΙΠΗΚ ΝΥ Μεμαι 
ΧΙΤΏΌΝΆΟΘ 
ΚἈΑΙΜΑΤΊΆ 
ΟΟκΧ 

ΕΠΟΙΕΙ 
ΜΕΤΆΑΥΤῸΩΝ 
ΟΥ̓́ΟᾺΧ 

ηλόορκὰς 


Εἰκελλώνλε 


εξ 

ΠΆΝΤΆΟ 
ΟΠΕΤΡΟΟ 
κΚΆΘαιο 
ΤἈΓΟΝΆΤΆ. 
ΠΡΟΟΘΗΥΣΑΤῸ 
κλπ τΡρούλς 
προστοοῶμᾷᾶὰ 
ΕΙΤΤΕΝ 
ΤΆἌΆΒΙΘΑΆ 
ἈΝΆΟΤΉΘΙ 

Ηλ6 
ΠΑΆΡΆΧΡΗΜΑΆ 
ΗΝΟΙΣΕΝ 


ΟΟΌΪΟΒ 
Β[ΟΝ 
οἵ ν] 6 Ὴ8 
ΡΘΙΓΙΠῚ 
οοΟηΒβοα 
ἀδη5 διι6 1 
6] 
ἸΏΔΠΊῺ 
ογοχὶΐ 
Θδ 1 
ψοσδΔΏΒ δι 61ὴ 
ΒΒΠΟΙΟΒ 
οἵ νἱάυδα 
Δαβιρσηαν 
68 Πλ 
ΔΝ δ 2:21} 6:}}} 
ΠΟΙ δις}6 1 
[δοΐατῃ οϑί 
ΡΘΓ [οΐδη 
ἴΟθΡ6 πὶ 
οἵ ογθαϊάθγαηΐ 
π0}Π 
Τὴ ἀΟΙΙΠΙΙῚ 


Εδοίιη δὲ δαΐθῃη 


81 


ΤΟΥΟΟ Φ Θλλμους 
ἈΥΡΓΗῊΘΟ 

κα] Δ ΟΥΌΆΣ. 
ΓΟΝΊΙΕΓΡΟΝ 
ἈΜΝΕΙΚΆΘΙΊΟΘΕΘΝΙ 
ἈΟΥΌΔΕ 

ΑΥ̓ΤῊ 

ΧΕΙΡᾺ 
ἈΜΝΕΟΤΓΗΓΕΝ 


λΥ ΤῊΝ 
ζω ΜΗΟΔΧΟΛΔΕ 
“ΤΟΥΘΆΓΙΟΥῸ 


«λα. ΤἈΟΧΗΡᾺς 
ΠΆΡΘΟΤΉΟΘΕΝ 
ΑΥ̓ΤῊΝ 
Ζῶ ἈΝ 
ΓΜΝΟΩΟΟΤΟΝΙ.Ε 
ΕΓΕΝΕΤῸ 
ΚΑΘΟΆΗΟΘΟ 

ΤῊΟΘΪΟΠΠΙΠΠΗΟ 
ΚΑΑΘΠΙΠΙΟΤΕΥῸΟΣκ 
ΠΟΆΔΛΟΙ 
ΕἸΤΙΤΌΝΙΚΝ 


ΕἰγεννΕ ΤΌΔΕ 


ΘΠ) 

4168 

ΤΉ 0]108 
ἸΏΔΠΘΓΘ 

ἴῃ ἴΟΡΡ6 
δρυα αιθτη 
ΒΙΠΠΟΠΘΙΏ 


ΟΟΓΙΔΙΙΌΠΙΩ 


ΙΓ δυΐοιῃ 


10 ααυἰάδηη 


1 σΔΟΒ ΓΘ 
ΠΟΙΏΪΠΘ 
ΘΟΓΠΘΙ ΚΝ 
ΟΘΏ ΙΣΊΟ 

46 οομογία 
αυδ6 αἰ [ΠῚ 
1{41108 

ΡῈ 

οἵ ΠΙΏΘΠΒ 
ὝἋΘι τὰ 

ΘΠ ΟΠ]Π] 
ἀοιμο 

5118 


ΓΔ 0] 6 5 


Δοϊοσυμα 9, 40---10, 2. 


ἈΥ ΤῸΝ 
ΗΜβερλο 
ἸΚΆΝΆΟ 
ΜΕΙΝΆΙ 
ΒΝΙΟΠΊΤΗ 
ἸΤΆΡΑΤΙΝΙ 
ΟΙΜΩΝΙ 


ΕὙΡΟΙ 


δἈνηρλε 


ΤΊΟ 
ΕΝ ΚΑΙΟΆΡιΙΑ. 
ΟΝΟΜΜΆΑΤῚ 
Ι(ΟΡΝΗΛΧΙΟ Ὁ 
ΕΙΚ(ΑΙΤΟΝ ΤἌΡχης 
ΘΚΟΊΠΤΙΡΗΟ 
ΤΗΟΙΚΑΛΆΑΟΥΜ Θηης 
ΓΓΆΆΙΚΗΘΟ 
ΕὙΌΘΒΗΘΟ 
ΚΑΙ ΟΚΟΎΥΜΘηος 
ΤΟΝΘΝ 
ΟΥ̓ΝΤΙΆΝΤῚ 
τ οιΙκΚῳ. 
ΑΥΤΟΥ 
ΤΤΟΙΩῸΝ 


11 


ΟἸ ΘΠΒΙΟΒΥ ΔΒ 
1118 
ἬΝ 

οἴ ΟὔΒΘΟΓΒΔΠΒ 
ἰοαπὶ 
ΒΟΠΡΟΓ 
ἘΠ ΠῚ 

Υ]51}}} 

Δ η}}6516 
4831 ΠΟΙ 
ΠΟΠἃ 

(16 

ΔηρΘ] 1} 
(61 

᾿Πἰτοθα 0} 
(ὦ δὸ 

οἵ ἀϊοθηΐριη 
510] 

ΟΟΓΙΟΪῚ 

αὖ 1116 

1 Γ ΠΝ 
ΟΙ 

οἵ ΠΟΙ 

. ΤΌΡΙ θζι8 
Εἰχ 

ἃ 


82 


ΕἈΘΗΜΟΟ ΝΆΟ 
ΠΟΆΧΆΧΟ 
“Γλλω 
Ι«ψἶἷ᾿Ῥὁὀλεομενοε 
ΓΤΟΥΘΥ 
ΔΙΆΧΤΙΆΜΝΜ ΟΝ 
ΕἸΙΆΕΝ 
ΕΝΟΡΆΜΑΤῚ 
φλανερῴώο 
ὠσρθιεριωρὰ 
ΕΝΆΤῊΝ 
ΤΉΘΗΜΕΡΆΟ 
ἈΓΓΕΆΟΝΙ 
ΓΟΥΘΥ 
ΕἸΩΘΘΒΘΆΘΟΝΓᾺ 
ΠΡΟΟΛΧΥΤῸΝ 
ΚἈΙΕΙΠΟΝΊ ΤΑ 
ΧΥ ΤΩ 
ΚΟΡΝΗΛΙΕ 
ΟΕ 
ἈΓΤΈΝΙΟΆΧΟ 
ΧΥ ΤῸ 
καθ οδος 
ΓΈΝΟΜΕΝΟς: 
ΕΙΠΕΝ 
ΤΙ 


δῖ 

ἀοιῃϊηὸ 
ΟΕἸΧῚΣ διιζόιη 
οἸ 


ΟΥΆΓΠΟΙ ΘΒ ἴ8ὸ 


ΕΟΤῚΝ 
κε 

ΕΙΠΤΕΝΆ 

λυ ΓΤ 
»ΠΡοΟσθυχλιοου 


οἴ ΟἸθοιηοβΥ ηδὸ τὰ ΚΑΙ ΘΆΘημοσγυηλι, 


ἀϑοοηδοχιηΐ 
1 ΠΙΘΙΟΤΓΊ ΔΙῚ 
ἴη σΟηϑρθοΐι 
46] 

οἴ ἡπης 

ἬΠ εν 

ΥἹΓΟΒ 

1} ΙΟΡΡΘΙΝ 

οἵ δ ΓδῸ 
ΒΙΠΙΟΠΟΙΙ 

{81 σορποι ΔΓ 
ΡΟΙΓῚΒ 

᾿ς 

ΟΒΡΙΔΙῸΓ 
ἂρ αἴιθὴὶ 
ΒΙΠΙΟΠΟ 
ΟΟΓΙΆΓΙΔΙ 
ΟΠ1118 

οδί 


(ἰ0Ή}118 


Αὐἴογαπι 10, 3 -- δ. 


ἈΜΝΕΒΗΟΆΝΙ 
ΕἸΟΜΜΝΗΜΟοΟΥνον 
ΕΝΟΌΘΠΙΟΝ 

“ΓΟΥΘῪ 
ΚΝΥΝ 
ΠΕΜΝΌΝ 
ἈΝΆΡΑΆΟ 
ΕἸΟΤΟΤΙΠΠΗΝ 
ΚΑΙΜΕΤΆΠΕΝΥς 
ΟΙΜΟΩΣΝΆΑ. 

ΤΟΝΕΠ,Ρζλλουμεν 
ΠΈΤΡΟΝ 
ΟΥ̓ΤῸΟ 

ΣΕΝΙΖΕΤΆΙ 
ΠΆἈᾺΡΑΤΙΝΙ 
ΟΙΜΟΩΝΙ 
ΒΎΡΟΘΙ 
ω 
ΕΟΤῚΝΙ 
ΟΙΙΚΙΆ.. 


ΒΘΟΙΒ ΠηῚΒΓῚ ΠἈᾺΡΑΘΑΆΛΆΟΟΆΝ 
οαπὶ δυο ἀοβοββίββοί: Ο ΟΔ ΕΆΆΤΤΗΛΘεν 
ἈΠΡΌΪΙΒ ΟἈΓΓΕΆΟΟΝ 
4 Ἰοφιο θαι ΟἌΆΔΣΔΟΛΧΟΟΝ 
οαπὶ 60 ἈΥΓῸΩ) 
γοσανίῇ φωνηολο 
ἄιιο8 δλΥο 
ΘΧχ ἀοιηθϑίοβ. ΓΟΩΟΝΟΙΙΚΕΤΓΟΟΝ 
οἱ ἢ} 61 ΚΑΙΓ ΓΡΑΓΙΟΣ ΤῊΝ 
Ρίιη ΕὙΌΕΒΗ 10 
41 Δα]ιογο αὶ “ΓΟαληπροςκαγτερουνταΣ 
510] ΑΥ̓ΤῸ 
ο΄ οἴπὶ ΘΧροδιιΐϊββοὶ ΚΕ ΣΗΓΉΟΆ μενος 
ΟΠ ηἷἃ ἈΨΜΤΆΆΜ ΓΑ. 
εἰ ΧΥ ΓΟΙῸ 

ΑἸ ΙΒ} ἉΤΙΕΓΠΤΓΙΆΧΆΕΝ 
θ08 λυ ΓΟῪςΟ 
ἴπ ἴορρδπι ΕἸΙΟΤΗΜΝΊΙΟΠΠΙΗΝ 


Ῥοβίογα διιΐθπι αἴθ ] ΗἈΘΕΠΙΆΥΡΙΟΝ 


᾿ἴ6Υ ἀροηθι8 ΟΔΟΙΠΠΟΡΟΥΝ των 90 
1115. ἈΥΤῸΟΝ 

οἱ οἰν δ] Ι(«Χ Ι΄! ΓΗΤΤΟΆΕΙ 

ΡΙΟΡΙ ποιιαητθι8 ΕΓΓΙΖΟΝΓΟῸΝ 
ἈΒΟΘΠαΙΐ ἈΜΝΕΒΗ 

ΠΝ ΠΕΤΡΟΟ 


1 Β|ΡΟΙΙΟΓᾺ ΕἸ ΓΟΛΟΜΜἊ. 


88 


ΔΑΟΓΆΓΘ 

οἰγοδ ΠΟΙ ἍΠὶ 
ΒΟΧΙΔΙΩ 

Γδοῖπὶ δ. δα ῖΘ 
ΠΥ} 1)! 

οἵ νοΪαΐ 

σία ΓΘ 


ΡϑΙ ΗΠ θι15 Δα ςᾺ6 ἢ] 


ς Ϊ5 


ΘΘΟΙ 

ΒΌΡΘΓ ΘῈ1ΠῚ 
ΡΆΡΟΥ 

οἱ νἱα 

ΘΔ Θ] ΠΤ 
ΔΡΟΓΙΙΠῚ 

οἵ ἀθβοθάθῃβ 
νΆ5 
αιοάἀάδπι 
[πη] αδπη 11 [ΘῈ1ΠῚ 
ΠΙΔΡΉΠΠΙ 
αῸΔΕΙΟΥΣ 
1η}{}18 

ΒΕΠῚ ΠΟ ΠῚ 

Ϊῃ [ΟΙΓΆΠῚ 

ἴῃ 4110 


οΥδηΐ 


. Ἀσίοσυπι 10, 6--- 12. 


ΠΡΟΟσΘΥΞΆΟΘΑΙ 
ΤΤΘΡΙΟΡΆΝ 
ΕΚ ΤῊΝ 
ΕΓΕΝΕΤΌΔΛΕ 
ΤΙΡΟΟΘΙΠΝΟΟ 
ΚΑΙΉΘΕΆΕΝ 
ΓΕΥΘΆΧΟΘᾺΙ 
ΤΙἈβλεκευαζοητιηδλε 
ΧΥΤῸΝ 
ΕΠΕΠΕΟΓΕΝ 
ΕἸΠΛΥ ΤῸΝ 
ΕΚΟΓΆΟΙΟ 
κω Θεωώρι 
ΤΟΝΟΥΝΟΝ 
ἩΝΕΟΓΜΕΝΟονΝν 
ΙΚ«ΔΙΙΚΑ ΤΆ ΕΔΊΝΙοΝ 
ΟΙ(ΘΥΎΟΟ 
ΤΊ 
ΟΟΟΘΟΝΗΝΙ 
ΜΕΓΆΛΔΗΝΙ 
ΤΈΤΡΆΟΙΝ 
ἈΡΧΑΆΙΟ 
ΙΚΞ ΆΘΙΕΜΕΝΟΝ 
ΕἸΤΙ ΤΗΟΓΗΘΟ 
ΕΝ ω 
ὙΤΠΠΉΡΧΕΝ 


ΟἸἶἃ 
΄υδα ροά]8ἃ 
οἱ ΓΕρθηΓἃ 
[ΟΓΓΔΘ 

οἱ υοβῇ 

οί ν ἱδί! ἃ 
ΟΔ6]] 

ΘΧχ βοΐ 68 
ΥΟΧ 

δ διὰ 
ΒΌΓΡΘΘΉΒ 
ΡΟΙΓΟ 
οοοϊα 

οἵ τηληάιιοα 
ΡΟΙΓῸΒ. Δι 0} 
ΑἸΧῚ 
ποαπϑαιδι 
(οι 
αι18ἃ 
ΠΕΠΊΑΙΊΔΙΩ 
6] 

ΟἸΏΠΘ 


ΘΟ] ΙΠ0 


δι ἸπΠλ Πἀ1 


οἴ ΥῸΧ 


ΓΟ ΓᾺ ΠῚ 


84 


ΠΆΝΤΆ 
ΤᾺ ΤΕΤΡΆΠΟΛΑ 
ΚΆΑΙΕΡΠΕΤᾺ 
ΤΉΟΘΓΗΟΘ 
ΚἈΑΥΙΤΆΘΗΡΙΆ 
λυ ΤἈΠΕΤΊΝΆ. 
ΤΟΥΟΥΡΆΝΟΥ 
ΚΞΟΕΓΕΝΕΤῸΟ 
φω ΜΙΗ 
ΠΤΡΟΟΘΆΝ ΤῸΝ 
ἈΝΆΟΤΆΟΘ 
ΠΕΤΡΕ 
ΘΥΌΟΝ 
Ι«Δ φὰ ΓῈ 
ΟἌἈΘΙΤΕΤΡΟΟ 
ΕἸΠΕΝ 
ΜΗλΆΜΩΟ 
ΙΚ«Ε 
ΟΤῚ 
ΟὙΔΕΙΤΟΤΕῈ 
εφΆγον 
ΠΆΝ 
ΚΟΙΝΟΝΙ 
ΗἈΧΚΆΘΑΡΤΟΌΝ 
κυ νη 
ΠΆΛΙΝ 


20 


ΒΘΟΌΠ4Ο 
δ 61} 
αι 6 

(θὰ 
τὰυπάδνυ 
11} 

Π6 ΤὈΘΘΙῚΒ 
0. δΔυΐθοι 
[δοΐι ἐδ 
ΡΟΓ [ὁ Ὑ 

οἱ ἄθηϊο 
Γϑοορίιπ 81 
γᾺΒ 


1 Ο86]11Π| 


᾿ϑοδιαρδΐ 
ΡΕΙΓΙΙΒ 
αυϊάπϑπι ὁββοῖ 
{8111} 

ὙΠ) 00}}} 

να 

οἵ 6600 

ΥἹΓΙ 

4] Π|1581 ογδηΐ 
ἃ ΟΟΓΙΠΘ]1Ὸ 


ἸΠ] ΠΓΘη6Β 


ΕΚΔΕΟΥΤΈΡΟΥ 
ΤΡΟΟΛΥΤῸΝ 
Ἁ. 
ΟΘΟο 
ΕΚΆΘΑΆΡΙΟΕΝ 
ΟὙ 
ΜΗΚΥΝΟῪΥ 
ΤΟΥ ΤΌΔΕ 
ΕΓΕΝΕΤῸ 
ΕΠ ΤΡΕΙΟ 
ΚΞΑΙΕΥΘγο 
ἈΝΘΆΗ ΜΦϑΘ Η 
ΤΟΟΙ(ΚΘΥΟΟ 
ΕἸΟσΤΌΝΟΥΝΟΝ 


Τ...πὶ διιζοιῃ ᾿η γᾺ 56 ( Ι )ολεε ΝΜΕΑΥ Τὼ 


ἈΙΗΠΤΟΡΘΙ 
ΟΠΕΤΡΟΟ 
ΓΙΆΝΕΘΙΗ 
ΤΟΟΡΆΜΑΆ 

Ο 

ΕΙλΔΟΝι. 

ΚΑΙΛΟΥ 

ἈΝΑᾺΡ ες 

ΟΙΛΑΛΙΠΕΓ ΓΑσλίμεμηοι 
ὙΤΙΟΤ ΟὙ Κογνηλιου 
ἈἈΔΙΕΡΟΩΟ ΤΉΟΆΝΝ τες 


ΜΗΔΛΕΝ 


ἀΟΙΏ ΓΉΝΟΙΙΚΙΆΝ Π1}}] 
ΒΙΠΊΟΠ]Β ΟΙΜΟΩΟΟΝΝΟΚΟ ἀπ 188 ΔΙΆΚΚΡΙΝΟΜΟΝΟς 
Δαβηϊξογιηΐξ ΕἸΤΕΓΠΤΓΗΟΆΝ ΠΣ ΠῚ ΟΤῚ 
84 δα 81 ΕἸ ΓΟΝΤΤΥΆΟῦΑΝ ορὸ ΕΓ 
οἱ νοσδηΐθϑ Ι«Ὰ. φω ΜΗΟΆΆτΕες. κπηΐβὶ ἈΠΠΕΓ ΑΚ. 
Ἰη οΓΡορδῦδιςξ ΕἸΤΥΝΘΆΝΝΟΝΤ ΓΟ ΘΟΒ ἃς ΟΥγςο 
8] 5:12 0η ΕΙΟΙΜΟῸῚΝ ἴψη0 ΟἿΤΕ 
41 ΘΟς ΠΟΙ ΠΔΕΓ ΟΕἸΠΚΚἈΑΛΟΎγ μενος. ἀἄθβοθῃβ Ι«.« ΓΆΒΆᾺΟ 
ΡΘΙΓΙΒ ΠΕΓΡΟΓς ΡΘΙΓΙΙΒ ΟΠΕΓΡΟΟ 
ΠΟ ΕΝ ΘΆ. λε Δα ΥἹΓΙΒ ΤΡΟςΓΟΥΟΆλσλρας 
ΟΒΡ ΔΙῸ ΕἸΝΜΙΖΕΊΤΆἝ. αἀἰχ ΕΙΤΤΕΝ 

Ῥρίγο δαΐεπι ΟΥ̓ΔΕΤΠΙΕΤΡΟΥ 6608 λΟΥ 
Ἰ)δοβϑι ϑηΐθ ΔΙΕΝΝΘΥΜῶζΤυμενου 650 ΕΓΟ) 
46 νἱβο 177Ε ΡΙ'ΓΟΥΟΡΆΜματος Β11Π| ΕΙΜ)! 
αἰχὶ ΕἸΙΠΤΕΝ 4ΠΘΙῚ ΟΝ 
οἷ λΥΓῸ) αυδο γι ΖΗΤΕΙ͂ΤΕ 
βρί γταβ ΤΌΟΤΙΝΆΑ. 486 ΤΊΙΓΟ 
6068 ΙΔ ΟΥ ὀδιι8ἃ 6βὲ ΗΟ ΤΊΆΑ. 
ΥἹΓΙ ἈΝΆΡΕΓΟ ῬΓΟΡἕοσ αυδπὶ ΔΙΗΝ 
ἴγ68 ΤΡΕΙΟ 20 ΨΘΗΪΒΓ18 ΠᾺΡΕΓ ΓΕ 
αιυδογιπΐ ἔθ ΖΗ ΓΟΥΌΟΙΝΟΘ. Οὐυἱ ἀϊχογαηΐ Ο ΔΕΕΘΙΤΙΆΝ 
508 δολλλλ. ΘΟΥΠΘΙΪῈΒ ΙΚοΟΡΝΗΆΧΙος 
ΒΙΓΡΘΗΒ ἈΜΔΆΟΚΤΆΟΚ ΟΘΠΓΥΡΪΟ ΕΙΑΙΓΟΝ ΓΆΡΧΗΟ 
ἀδβοθπᾶβ ΙΚἈΓΆΚΗΘΙ Υἱγ ἈΝΗΡ 
ΟἸἸπ 6ἷΒ ΚἈΑΙΙΤΟΡΟΘΥΟΥ 058 ληιζδος 

. ἴῃ ΟΥὙΝΔΥΓΓΟΙΟ δὲ {πη Π8 ΚΑ οΚΟΎΜΘηος 


83 Αοοσς 10, 171-22. 


ἀθιι ΤΟΝΘΝ χιιΐ ὀγαΐ 40 ἴοΡρε ΤΟΣΝΆΙΠ ΟΙ ΟἸΤΊΤΗς 


τοδτ ποηΐππι διαΐοιαῃ Βα θο 5 ΜΔ τυγογμεμοσς ἀοπουι ΟὙΝΗΆΘΟΝ 
ΑΌ ΟἸΠΠ] ὙΠΠῸΟΟΛΧΟῚ οἰ ὁ0 ΑΥ ΓΟ) 
σοηῖὸ ΓΟΥΈΘΝΟΥΟ ἴῃ οὐαβίίππηι ει ΤΉ Δ ΘΕΤΙΆΎΡΙΟΝ 
᾿πάφοογαπι ΤΟ ΝΊΙΟΥλΝ 1 γανογιιηῦ ΕἸΟΓΗΆΘΟΝ 
ΠΙΟΠΪ 5. Θβὲ ΕΧΡΗ ΜΑΓΓΙΟΘΗ 1ῃ ΟΔΟΚΆΓΘΔΙΏ ΕἸΙΟΓΗΝΝκλιολριλῃ 
ἃ) ΔΉ9610 ὙΠἊῸΟΟΆΧΓΓΘΆΟΥ (ΟΠ 15. Δ{6Π| (λε ΚΟΡΝΗΛΙος 
ΒΆΠΟΙΟ ἈΓΙΟῪ ογδῖ ΗΙ͂Ν 
ἈΓΟΘΒΒΙΓῸ ἴδ ΜΕΤΆ πεμγλοσθαιες ΘΧΡΟΟΔΠΒ ΤΡΟΟΔΟΚΟΩΝ 
ἱη (ἰοππ]ὴ ΕΙΟΓΟΝΟΙΚΟΙΝ ι΄ὸ ὁοΒβ λΥ ΓΟΥῸ 
ΒΕΔ ΑΥΤΓΟῪΥ ΘΟΠΥΟΟΔΠΒ ΟΥ̓͂Ν Αλεολμενος 
οἱ δια 116 ἸΩΛΔΙλΚ ΟΥΟλ. ΟΟρΡ ΔΓ ΤΟΥΟΟΥΎΓΓΕΝΈΕΙς 
νο 8 ΡΗΜΆΤΤΑ. Β1118 λαΥΓΟῪ 
4Δ0Β Τὸ ͵ ΠΆᾺΡΆςΡ ΟῚ οἴ πυρ ΒΒ ΓΒ ΙΝ. ΓΟυολμαγκλιους 
ἼΤπο ΟἾΓΕ ΔΠ1ΟΪΒ Φ ΙλἌογε 
[ΠΟΘΙ ΙΟΘῊΒ ΤΡΟΟΙΚἈλεολμενος. (πὶ δἰΐοηι Τλοίιηι οβϑοῖ (ὺ σλξε.ζἝενετο 
ΟὉΒ Υ ΓΟ ει ΤπἰτΟἸΓοΐ ΤΟΥΕΙΟΘΆΘΕΙΝ 
ΟΡ ΠΟ ϑυιβοογ ΕΣΕΝΙΓΕΝ ΡΟΙΓΙΙΒ ΤΟΝΠΕΤΡΟΝ 
ΒΘαΠΘΗΠ δῖοπι α6ὰ ΓΗ ΘΕΊΤΙΆΥΡΙΟΙΝ ΟὈΝ ΔΒ ΟΥὙΥΝΆΝΤΗΟΣΧΟ 
ΒΌΓΡΘΠΒ ἈΜΙΆΑΟΓΆς 20 6 ἈΥ ΓΟ) 
ΡΘΙΓΙΒ ΟΠΕΤΡΟς ΘΟΙΠΟΪ18 ΟΙΚΟΡΝΗΛΣΛΙΟς 
ΔὈΝΠ ΕΥΉΆΘΕΝ Δ 6η8 ΠΕΟΟΩῸΝ 
ΕἸΠῈ 618 ΟΥ̓ΝΑΥΤῸΟΙΟ Δη 6 ΡΟ 68 Οἷτι8 ΕΠΙΤΟΥΟΙΙΟΔΛΔᾺς 
οἴ αἰ 8 Π| ΞΞ.͵ουὐ Ὁ ἽὃἅὅμπΤπ ες Δαογαν!ΐ ΤΡΡΟΟσΟΘΚΥΝΗῸΟῶεΕΝ 
(ἰὰ ρα 0115 ΤΟΝΆ,ΛΛΕ ἈΦ (ΟΝ, ῬΡΡοίγιιβ διιζθπηὶ ()λε ΠπΠεΕΤρΡος 


δύ Αοἰοταπι 10, 39 ---26. 


87 


Αοίοσυμ 10, 36---80. 


ΘΙενανὶ ΗΓΕΙΡΕΝ δ Δοσρήογο ἩΤΙΡΟΟΘΡΧΘΟΘΑΙ 
ΘΠ ΑΥΤΟΝ ΠῚ Ὁ ΠΧ 1} ἈΧλλΧοφγλω 
(θη 5 ἈἊΞΦΓΟΩΣΝ οἴ π]}}Ε} ΙζΜ0Ω! 
ΒΓΡΘ ἈΜΝΜΆΔΟΤΉΗΉΘΙ οβίθηα ΕἈΙΣΕΝ 
οἰθηΐπὶ ΙΚΔΟΙΓᾺΡ ἄθιιβ ΟΘΟο 
ὁρῸ ΕΓΘῸ) ΠΘΙΠΊΪΠΘΙῚ ΜΗΔΟΕΝΑ. 
᾿ἸΟΙΊΟ ἈΝ ΘΡΘΙΤΟς ΟΟΠΠΠΘΠΘ ΠῚ ΙΚΟΙΝΝΙΟΝΙ 
811Π| ΕΙΜΜΙ δ ᾿Ππλ} πά 1 ΗἈᾺΚΆΘΑΆΡ̓ΤΓΟ ΝΜ 
Βι60 ἴα ὠοςοκλιογ ἀἴθθγα ἌΕΓΕΙΝ 
δξ οππὶ Ἰοαιοτθ ΚἈΑΙΟΥΝΜΟΜΙΆΩΦΟΝ 10 διοπιίποηι ἌΝΟΝΙ 
ΟΠ 60 λυ τὼ ΡῬΓΟΡΙοΙ ᾳιιοά »,.Ὁ [9 
Ἰηίγχαν ΕἸΓΟΓΗΆΘΕΝ οἔ βἷπθ οοπίγδαϊοίϊοο ΚΑΙΝΌΝ ΤΊ Ρ[ητ.Ὸς 
οὐ Ἰηνϑηϊξ ΚΑΙΘΥΡΙΟΚΘΙ ΥΘΗ] ΗΆΘΟΝ 
(ΟΠ ΠΙΘΗΐΘΒ ΟΥὙΝΘΆΗλΥύθοτλο νΟΟΔΙΙΒ ΜΕΤΆΜΤΕΜ Φ ΘΙΟ 
τλ]108 ἸΤΟΆΧΟΥῸ ἃ. ὈΟ 8 ΥΦυμὼν 
ἀἰχὶς δαΐοπὶ Ε φ ΗΓΕ ἸΠΓΘΥΓΟρΡῸ ἰρίταγ. . ΤΤΥΝΘΑΝΜΟΜΆΙΟΥ 
81 608 . ΠΡΟΟΛΥΓΟΥΟ αιιἃ ΤΙΝΙ 

γοβ β ΜΕΙΓΟ ΓΑ[ΟΠΘ ΤΟ ΆΟΓΟΩ 
8018 ΕἸΠΟΤΧΟΘΑΙ ἈΓΟΘΕΒΙΒΕΙΒ. ΠῚΘ ΜΕ ΤΓΕΊΙΤομήλεθεμε 
41|8πὶ 1] ]οἰ ἔτι πὶ ΟΟΆΘΟΜΙΤΓΟΙΝΝ οὃ0 ΕἾ οοΟΥ̓ 18 ἈἈΙΟΙΚΟΡΝΗΆΙΟΘΚΘ 
οδΐ ΕΓΟΤῚΝ ΓΟΒΡΟΠΔ Ε Φ Η 
ΥἾΓΟ ἈΝΆΡΙ ἃ αιιἀγ[ὰ ἈΠΟΤΕΤΆΡΤΗΟ 
᾿πά860 Ιου (16 ΗἩΜΘΕΘΡΆΘΟ 
ἰυσογὸ ΙΪ«(Ο λλΟΟΘαΑ.: 1861 ΜΟΕΧΡΙ 


Ϊὴ ᾿8η0 

ΠΟΥ 

ΘΙΆΙΩ 

ΘΙ Π 88 

οἵ ΔΟΥΔΉΒ 

ἃ ϑοχίᾷ 

᾿ον ἃ 

6846 δ( ΠΟΙΆ] 
ἴῃ ἀοϊηο πιθὰἃ 

Οἵ 000 

ΥἹΓ 

δίϑαξ 

1ὴ σΟΠΒρθΟίι Πη60 
1η νοϑίο 
ΒΡ μα ].ἃ 

οἵ δἱΐ 

ΟΟΥΠΘΪ] 

ὀχϑυα δ οδί 


ΟΥΔΙΙΟ {τᾶ 


οἵ ΘἸδο ϑΎηδο 86 


ΟΟΙΙΙΘΙοΟΓδΐδο βιιΐ 


ἴῃ οοβρθοξι 
(6, 


πὰ ἴ6 ᾿σιαΓ 


88 


ΤΥΑΥΤΗΘΟ 
ΤΉΟῶΡΆς 
ΗΜΗΝ 
ΜΗσΟΤΘΥΩΝ 
Ι4λ..}1 Γ᾿ Οςευχόμεμνος 
ἈἉΙΤΟΕΙΚΤῊΟ 
ΡΑΟ 
ΕΦΟΕΝΆΤΗΟΘ 
ΕΝΤΤὩΟΟΙΚΚΩΙΜ 
καλου 
ἈΝΗΡ 
ΕΟἾΤΗ 
ΕΝΟΦΤΙΟΝ 
ΕΝΕΟΘΗΤῚ 
ἈΆΧΜΠΡΆᾺ 
ΚΆΙΦΗΟΙΝ 
ΙΞΟΡΝΗΆΧΙΕ 
ΕἸΟΗΚΟΥΌΘΗ 
ἩΤΠΡΟΟΘΥΧΉΡοΟΥ 
ΙΔ] δ ελεημοοσγνλιαοῦ 
ΕΜΝΗΟΟΘΗΟΆΝ 
ΕΝΟΌΌΤΠΤΠΙΟ Ν 
ΤΟΥΘῪ 
ΠΕΜΥΌΟΝΟΥΝ 


20 


Ϊη ΙΟΡΡΘΠΙ 
ΥἹΓΟΒ 

οἵ ΘΟΟΘΟΓΗ͂Θ 
ΒΙΠΠΟΠΘΙῚ 

αυ] 

ΟΟρπΟΙ Πα Γ 
ΡΘΙΓΙΙΒ 

μ!ς 

ΟΒΡΙΔΙΙΓ 

1η ἀοπιο 
ΒΙΠΟΠΪΒ 
ΟΟΓΙΔΙ] 

1χῖϑ ΔΓ 
αυ] 

οαπι δαἀνοποιί 


᾿ Ιοχαοίαγ ΕΟ 


ΡΟΝ. ᾿ΘΊ ῸΓ 
15] 

δα (6 

[ἰ Δις6 πὶ 

ὈθΘη6 

[6015] 

Δαν ΘΠΙΘΠᾺ 


πιπὸ ἰριδαν 


Αοεἴοτυπι 10, 80---58. 


ΕἸΟΙΟΤΙΠΙΗΝ 
ἈΝΆΡΆΟ 
κοματλκΆλεα 
ΟΙΜΩΝΆ. 

70 
ΕἸΤΙΚΆΛΘΙΤΆᾺΙ 
ΠΕΤΡΟΟ 
ΟΥὙΤΟῸΟ 
ΣΕΝΙΖΕΤΆΙ 
ΕΝΝοικιὰ 
ΟἸΜΩΝΟΟ 
Εγροεώο 
πλραϑλλλοολν 
οσ 
ΠΆΡΆΓΕΝΟΜενος 
ἈΧΧΗΟΘΕΙΟΟΙ 
ΘΣΔΥΤΉΘΟΥΝ 
απο, ἃ 
ΠΡΟΟΟσΕα 

ΟΥ̓ΤῈ 

καλῴς 

ΕΠ οι ολο 
ΤἈΡΆΓΕΝΝΟΜΜενος 
ΜΥΝΟΥΝ 


ΟΠΊΠῸ 5 ΤΠΆᾺΆΝΓΕΟ ΕΓ ΟΡΘγϑίασ ΚἈΑΙΘΡΓΆΖΟΜ Εν νος 


ΠΟΒ ΗΜΕΙΟ ᾿05ΠΠ ΠΆΤῺ ἈἈΙΚΑΙΟΟΥΝΗΝ 

ἴῃ ΘοηΒρθοῖι ΕἸΝΟΟΤΤΙΟΝΙ δοσορίαΒ ΔἈΘΙΚΤΟΟ 

ἀεὶ ΤΟΥΘΥῪ 6] λαΥΤΓῸΩ 

ΔΑ ΒΙΠΠ}118 ΠΆΡΕΟΜΕΝ τ} Ε(ΓΓΙΝ 

ΔΠΟῚΓΘ ἈΚΟΥΌΆᾺΣΙ δ σ ΤΙ [ὁ ΜΆΟΓΟ Ν᾿ 

ΟἸΏΠΪ8 ΤΠῚΌΆΝΜᾺΆ. αιοά ΟΝ β 

4186 ργδθοθρίβ θη: ΓᾺΆ177 ΡΟ ΟΤ ταγμεμα ΔΕΒ πανὶ ΐ ἈΨΠΕΟ ΓΙΆΕΝΙ 

8 ἀΟπηΐηο0 ΤΠΙΆΡΑΤΟΥΚῪ ἢ]118 ΓΟΙΟΥΊΟΙΟ 
ΑΡΘΙΊΘΠΒ δυο δοὼὰὲ ΟΙΣΆΟΔΕ 10 ΙΒΓΔΠ6] ΙΗλ 

ΡΘίσαΒ ΠΕΤΡΟΟ ΔΠΙΠΠ8Δη5 ΕὙΆΓΓΕΘΛΆΟΙΖΟ Μμεὴς 

08 ΓΟΟΤΌΜΜΑ. ῬδΟΘΙῺ ΕἸΡΗΝΗΝ 

Β1ΠῚΠῚ αΥ ΤΟΥ ΡΟΙ ἰῃθϑ) δ λυγ 

αἰχι ΕΙΤΠΤΕΝ Οἢγτίβίατη ΧΥ 

Ϊη νοῦ ϊαίο ΘΤΙΛΗΘΕιΙΆΟ ἢ]Ο ΟὙΤΓΟΓΚΟ 

ΘΟΠΡΓΘΉΘΠΔΟ ΚΑ ΟΓΆΆΔΙΜΒΆ Ννομε 6ϑί ΕΟΓΙΝ 

ΟΠ Δ ΠῚ ΟἽΙ ΟΠΊΠἾ ΠῚ ΤΙΧΜΤΌΟΝΙ 

ΠΟΙ 6βί ΟΥ̓ΚΕΟΤΙΝ ἀοιηΐηιῖιϑ κο 

ῬΟΙΒΟΠΔΙΠ ΔΟΟΘρίδίοΣ ΠΕ ΘΟ ΘΆΗΝ ΥΟΒ ὝὙΜΕΙΟ 

ἄδι8 ΟΘΟο 40 Β801{18 ΟἸΙΔΑΤΕ 

Β6( 1ὴ ΟἸηηΪ ἈΛΧΆΕΘΝΠΙΠΠΆΝῚΙ αἰιοἀ ἔλοίιπη δ: “ΤΟὌΟΓΕΜΝΆΜΕ,Μο. 

σοηΐθ ΕΘΝΕΙ ΥΘΓΒΡΙΠῚ ΡΗΜΜΑ. 

χυΐ εἰπιοί οΟΦοκουύμεννος. με ίοίδπι ᾿ ΚΆΘΟλΛΧΗΟΘ 

ΘΙ] ΑΥ̓ΤῸΝ ᾿πἀλθδπ ΓΗΟΙΟΥΆΣΟΧλΟ 


Ἰπο]ΡίΘἢ5. ΘΗ ΐ τὴ ἈΡΣΆΜΕΝοε 


9 Αοίοτιπι 10, 38---37. 


12 


ἃ ΡΆΠΠ68 
ροϑί ὈΔΡΓΏΒΙΏΠΠΙ 
404 
ΡΙΓΔΟαΙοαν 
ἸΟΠΒΠΠΘΒ 
1Π ΘΒ Τη 

ἃ Π8ΖΟΙΘΙΝ 
ΒΙοα αηχὶΐ 
ΘῈ 

(οι 

ἴη ΒΓ Ι 
ΒΔΠΟΙΟ 

εἴ νἰτίϊθ Ὁ 
4} 
ΡΟγδ θυ ]Αν] 
6 ηΘΊΔΟΙΘἢ5 
οἵ 5818 
ΟΊ ΠΘΒ. 
ΟΡΙΌΒΒΟΒ 

ἃ (140 010 
ΠΙΙΟΠΙΆΠῚ 
ἀθὰ8 

ΘΓ 


ΟἸΠῚ 60 


00 


ἈΠΠΟΤΤ ΗΟσγαλιλλιλε 

ΜΕ ΤΆΓΓΟΒλσπτιομὰ 

Ο 

ΘΚΗΡΥ ΣΕΟΝ 

ΙΘΟΧΜΙΝΗΟ 

ΤΉΘΟΟΥΝ 
ΓΟΝΑΙΠΤΟΝ,. Δώιαρεϑθ 

ΟΟΟΧΡΙΟΕΝ 

λυΓΟΝ 

ΟΘΟο 

ΕΝ ΤΙΝΙ 

ἈΓΙΩ) 


ΚἈΑΙΔΥΝΆΜΕΙ 


Ος 
ΔΙΗΆΘΕΝ 
ΕὙΘΡΓΕΤΟῸΟΝ 
Ἰ(λ!Ι ΜΕΝΝΟΩΟ 
ΤΆΝΝΓΓΑ. 
ΤΟΥ Οκαταδυηαῖδγο 
ὙΠΟΓΟΥΌΟλσταμα: 
ΟΤΙῚ 
ΟΘο 
ΗΙΝ 
ΜΕΓΥΧΥΤΟΥ 


10 


20 


οἵ ΠΟ 

ΓΘ 0 8 

ΟΠ ΠῚ 
΄ιδὸ 

0]! 

1 ΓΟΡΊΟΠΘ 
ΠΟΤ ΙΙπὶ 

οὕ 1 [ΠΟ τ ΒᾺ 16 Πὶ 
4 01] 

οἵ 1 1οὙθο γα πΐ 
ΒΌΒΡΟΠἀ Ομ ἴΘΑ 
1η Ἰσηο 
ΠΠν 

(ἰοιι8 
Βιιβοιίαν! 
[γ18 

(16 

οἵ ἀ0}} 

Θ11ΠῚ 

ΤΏ ΔΠ 105 {1|Π| 
ΠΟΥ 

ΠΟΠ ΟΠΊΠ] 
ΡΟΡΙΪΟ 

8504 


Αοίοτυπι 10, 87 .--- 41. 


ΚΉΜΕΙΟ 
ΜΑΡΤΎΡΕΟ 
ΠΆΝΤΩΝ 

ΟΝ 
ΕΠΟΙΗΘΕΝ 
ΘΝΤΕΤΗχωρα 


ΤΟΜΝΙἊΟΟΥ ΔΑΝ 


ΚΑΙΕΘΝΙΆΗΜ 
ΟΝ 
ΚΟΧΙΝΘΙΆΑΆΝ 
ΚΡΕΜΆΟΛΆΧΝΈΤ ες 


ΕἸΤΙΣ ὙΆΟΥ 


ΤΟΥ͂ΤΟΝ 


ΟΘΟο 
ΗΓΕΙΡΕΝ 


ΤΗΤΓΤΡΙΓΗ 


ΗΜεαρὰ 
κλιαλκεν 
ΧΥ ΤῸΝ 

εμ ΦΆΝΗ 
ΓΈΝΕΟΘΑΆΙ 
ΟΥΤΙἈΝΤῚ 


ΤΓΟΛλωο 


ΝΑ ν Ψ 


[65 υ.8 
ΡΓΔΟαΘΒΉΠΑΙΙΒ 
8 60 

ΠΟΪΒ 

41] 

ΟΠ Δ ΠΠΟΑΥΪΠΊΙ5 
οἴ οὐ ὈΙΙΠΠΒ 
60 

ΡΟΒία 8 ΒΌΓΓΟΧΙ 
ΘΠ 

8 ἸΠΟΤΓΠ]Β 

ΡΟΙ 68 
αυδαγαρίηία 
οἵ ργδϑορρὶ 
ΠΟΪΒ 
ΡΓΔΘΟΪΟΔΓΟ 
1120} 

οἱ (οβ. 0 ΠΟΔΙῚΙ 
αυ]8 

1086 

Θϑΐ 


Ὁ] ργδθαθβηϊαβ ογαῖ: ΟΟ) ΡΙΌΜΕΝος 


ἃ (60 


ΤΠ τον « 


91 


ΜΆΡΤΥΟΙΝ ἐλ 251. 1}}}} 
“ΓΟΙΟΤΊ]νοκεχειοτόνη Οἵ ΠΟΤ ΟΤΊΤΩ 
ὑΤΙΟΤΟΥΘῪ 6 μαΐο 

ΗΜΙΝ ΟἸΏΠΘΒ 

ΟΙΓΙΝΝΕΟ Ῥγοϊοίδ6 

ΟΥ̓͂Ν εφὰγ ΟΜΕΝ {{π 17} Π} 210} 1} 

ΙΚΑΟΙΟΥΝΈΕΊΤΠ ομε. δθπὶ ΓΘΙἸΒΒΙΟΠΘΙῺ 
αΥΓ ῬΘΟΟΔΙΌΓΕΠΙ 

ΜΕΤΆ ΓΟλνλοστημαλι ΘΟΟΙΡΘΓΘ 
ΑΥ̓́ΓΟΝ 10 ῬΘΙΓ ποηθῃ 

ΘΙΝΕΚΡΟΝ 6118 
ΙΗΜΟΡΩΝ ΟἸΠΏΘΙΠ. 
ΓΕΘΟΟΆΡΑΙΚΟΝ ΤᾺ [Χ:}}{7||11:}}} 

ΚἈΑΙΓΙΆᾺΡΗΓΓΘΙΆΕενΝν η ΘΠ] 

ΗΜΙΝ Αάϊιιςο 

ΙΚΚΙΗΡΥ ΣΆ! Ιοαποηΐο 
ΤΟΟΛλοὺ ΡΘίγο 

ΙΞ ΔΜ ἈΡΤΤΥρλεθ) νϑῦθὰ 
ΟΤῚ ᾿ἤδθο 

ΟΥ̓́ΤΟΘΟ 90 Θροἰα 

ΕΓΤῚΙΝ ΒΡΙΓΙΓΙΒ 

ΒΔΉΟΓΙΒ 


ὙΤΟΟΤΟΥΘΥῪΥ 
ΚΡΙΤΉΟ 


ἈΑοίοστηι 10, 41---Ἰ4. 


ΒΌΡΘΙΓ ΟἸΠΠΘΒ 


41] διά ϊθσιιξ 


ΖΟΝΤῸΟΩΝ 
ΚΝΘΚΡΩΝ 
ΤΟΥΤῸὼ 
ΤἸΤΆΝΤΈΕΟ 
ΟἸΠΤΡΟΦΗΤΆΙ 
ΜΑΡΤΎΡΟΎΥοΟιν 
ἌΦεοινΝ 
ἈΜΑΆΡΤΙΩΝ 
ἈΆΧΚΙΝ 
«Ὁ ΟΓΟΥΌΝΟματος 
ΑΥΤΟΥ 

ΠΆΝΤΑ. 
ΤΟΝΠΠΙἊΟΤΘΥΎΟντα 
ΕἸΟΛΥ ΤῸΝ 

ΤῚ 

ἈΧΧΟΥΝΤΌΟΘ 
ΤΟΥΊΤΤΕΤΡΟΥ 
ΓἈΡΗΜΑΤΆ 
ΤἈΥ ΤᾺ. 

ΕΠΕΤΤΕΓΘΕΝ 
ΤΟΠΝΑ 
“ΤΟΆΓΙΟΝ 

ΕἸΤΙΤΤΆΝΤΆΟΝ 
ΓΟΥΟΛΣΧΚΟΥΝΝΟΟτλς 


γνΘθ ἢ] 


οἵ οὐϑίραθιηιῃΐ 


411 ΘΧ ΟἸΓΟυΙΠΟἸΒΙΟΠΘ: 


ΠΟ] 68 

αι 8}}}] 
ΘΟΟΠΘΏΘΡΌΗΪ 
ΡΟΙΓῸ 

ἃ 

οἴ ἴπ ροηίθι8 
(ἰοη1Πὶ 

Β8ηΟΓΙ 

ΒΡΙΓΙΓΙΝΕ 
Θἰιιβαπ οϑί 
δυο θδηΐ 611 
608 

Ἰοαιιοηῖο 8 

1 1115 

οἵ πη] Οδἴ0 8 
(ἰθι1πὶ 

Τπης 

ΓΟΒΡΟΠΑΙ 
ΡΟΐΓΙΒ 
παπηαι!Πα 


ΔΙ 8Π) 


92 


ΤΟΝΆΟΓΟΝ 
ΞΕ ΣΘΟΤΉΟΘΆΝ 


ΟΙΕΙ«(ἸΤΕΡΙ ΓΟΙΜης 


ΠΙΟΤῸ! 

ΟΟΟΙ 

ΟὙΝΗΆΘΟΝ 
ΤΟΤΤΕΤΡΟ) 

ΟΤῚ 

ΙΚΚΞΙΟψΑΟΑΟΪἹ ΕΠ ΤΆΆΘΘΝΗ 

ΗλρΡΆΙΆ. 
ΤΟΥ ΆΧΓΙΟΥ 

ΠΙΝΝΟ 

ΕΙΚΙΚΕΧΥ ΤᾺ! 

ΗΚΟΥΟΝΓΆᾺΡ 


ΧΥ ΤΩΝ 


.-ἈΧΧΟΥΝΤῸΩΝ 


Γλῶ σολ. 6 
Ι«ΨΔΙΜΕΓΆΟΛγνονταοΣ. 


ΓΟΝΟΘΝΙ 


| ΟἿΓΕ 


ἈΠΕΚΡΙΘΗ 
ΟΠΕΤΡΟΟ 
ΜΗΓῚ 

ΤΟΥ Ρ 


Ροίοϑί 
ΔΠ|Α 8 

6 θὰ ρΡΏΖΟΙΙΓ 
608 

1 αι] 
ΒΡΙΓΠ ΌΤΙ 
ΒΔΓ. 
ΔοΟθρογα 
βίου 

Οἵ ΠΟ 
ΡΓΔΟΟΘρΡΙ δυΐθπι 
ΘΟΒ 

βαρ ΖΑ] 
1 ΠΟΙΪΠΘ 
τ}: 
ΟἸΓΙΒΕΙ 
[4}}}{ν 
Γοχανογιηΐ 
ΘΙ1Πὶ 
ΓΘΙΠΔΠΘΓΘ 
ἀ168 


ΔΙΙΔῸΟΒ 


Αὐάογι διιῖθπὶ 


Δεοίοσιπι 10, 44 -- 11, 1 


ΑΥΝΑΆΓᾺΆΙ 
ΤΙ 
ΓΟΥ ΜΗ Ββαπτισθην) 
ΤΟΥ ΓΟΥΌΟ 
ΟΙΓΙΝΝΕς 
ΤΟΠΝΑΆ. 
ΓΟΆΓΙΟΝ 
ΕΆΧΟΕΒΟΝ 
ΚΞ μ͵ηεἼεοΘΕἜοῷόῶς 
ΙζΔΙΉΜῈΕΙΓΟ 
ΗΠ Ρ ΟΟΕΤΆΣΕΝΔΕ 
ἈΑΥΓΟΥῸ 
ΒΑΠΡΤΙΟΘΗΝΆΙ 
ΕΝἑΤΩΟΟΝΟΜΙΜΜΆΤΙ 
Υ 
ΧΥ 
ΤΟΓΕ 
Η ΡΟΣ ΤῊ ΟΆΟΝΝ 
ἈΥΓΓῸΟῸΝ 
ΕΠΠΙΜΙΝΑᾺ,. 
ΗΜΘΕε γλο 
ΤΙΝΝΑΟΚ 


Η] ΚΟΥΌΆΛΧΝΝΆΘ 


ἈΡΟΒΙΟΙ]Σ 
οἵ ἔγδίγθβ 

4] ογδηΐ 
ἴῃ 868 
ΠῸΟΠΪΔ ΠῚ 
οἱ σ'οηΐθοϑ 
ΓΘΟΘΡΘΓΠηΐ 
λχ νΝ1}}}} 

46] 

Οὐμι δυΐοθιη 
ΔΒΟΘΠα 586 
ῬΘΙΓΙΙΒ 
1 ΒΙΘΓΟΒΟΙγΙηἃ 
ἀἰβοορίαθεηϊ 
8 6111 
40] 6Χ ΟἰΓΟᾺΠ]ΟἰΒΙΟη6 
αἸοθηΐο8 
αυ]ᾶ 
Δα ν͵ΓῸΒ 
ΡΓΔΟρΡυϊ 1 
ΠΑὈΘηςοΒ 
ἸηἰΓΑΒΠ] 
οἴ ΘΠ ΔΗ ἀπ οαβἢ 
618 


ΟΙΑΤΙ ΟΠ ΤΟλΛΟΙ 
ΚΑΙΟΙΆΔΘΑΦοι 
ΟΙΟΝΤΤΕΕΟ 
ΙΚ«Ψ«ἈΙΦΏΆΖΓΗΝ Ἵ ΟὙδλαιχ. 
ΟἽῚ 

ΚΑΙ ΤΆΕΘΘΝΗ 
ΕΔΘΣΆΝΤῸΟ 


ΤΟΝΆΟΓΟΝ 
ΓΤΟΥΘῪ 


ΤΕ 
ἈΝΕΒΗ 
ἸΤΕΤΡΟου 
ΕΙοἸΪβροσοολύμᾳα 


ἈΙΘΚΡΙΝΟΝΤΤΟ 


ΠΡΟΟΛΥΓΤΓΟΝ 
ΟΙἸΘΙΚΤΙ ΕΡΙΓομης 
ἈΘΕΓΟΝΤΕΟ 
ΟἽΤῚ 

ΠΡΟ ΟΆΝΆΡΑΧΟ 


10 


ἈΚΡΟΞΚΥΟΤΙΆΝ ῳ 


ΕΧΟΝΤΆΟΘ 
ΘΕΙΟσΗΆΘΕΟ 


᾿κλαιουνῷλνχες 


ἈΥΓΟΙΟ 


ΤποΙΡΊ ΘΒ διιίθιη 


ΡΘΙΓΙΙΒ 
ΘΧροηθθδΐ 
615 

ΡΟΙ ΟΓΟΪΠ6ΠῚ 
ΑΙ ΟΘ ἢ 8 

Θ9Ὸ 

ΘΓΆΠῚ 

ἴη εἰν! δίθ 
ἸΟΡΡΘ ΠῚ 
ΔΑΟΓΒΆΠΒ 

οἱ νἹἱὰὶ 

1) ΒΙΌΠΡΟΓΟΘ τη ΘΗ Ε}8 
ΝἸΒῈΠῚ 
ἀβοθη θη 8 
ΥᾺΒ 


ᾳιοάάδιηῃ 


ἰΔιηαίϑιη 1 ΘΌΠ): 


Ὠ]ΔΘΉΙ1Π) 
αΙΔΙΓΙΟΥΣ 
1η1{Π18 

ΒΕΠΠΙ ΠῚ. 
46 686]0 


οἴ γρηϊΐ 


Ἀοσαμενοολα 


ΤΘΤΡοΟΟ 
ΕΣΕΤΙ ΘΕ ΤῸ 
ἈΥ̓ΤΟΙΟ 
ΚἌΆΘΘΕΘΞΗΟ 
ἈΕΓΩΟΝ 

ΘΓῸ) 

ΗΜΗΝ 
ΘΝΙΊΤΟΆΘΙ 
ἸΟΠΠΤΗ 
ΠΡΟΟΘΥΧΟΜ νος 
ΙΚΊΘΙΔΟΝ 
ΕΝΕΚΟΤΆΟΘΕΙ 
ορβΆμα 
ΙΚἈΤΆΒΞΆΙΝΟΝ 
ΟΚΘΥΌΟΟ 


ΤΙ 


ΟΟΟΘΟΝΗΝΙ, 
ΜΟΘΟΓΆΆΧΗΝ 


ΤΈΕΟΘΟΆΡΟΙΝ 


ἌΡΧΆΑΙΟ 
ΙΞ«ἌΘΙΕΘΜΕΝΗΝ 
ΕΚ ΤΟΥΟΥΝΟΥ 
ΚΙΗΆΘΕΝ 


Β4116 84 τη6 
ἴη αιιοὰ 

Ἰη ΘΠ 5 
σΟΠΒΙ ΘΓ 8 Π 
οἵ υἱὰὶ 
΄υδαταρθα! 
(1) 

οἱ ὈΘΒΙ ΔΒ 

οἵ γορΏ] ἃ 

οἴ νο δ} 18 
686]] 

Δι. αν] δυΐθιη 
οἵ γόοῦθῃ] 
αἸοΘηΐθιῃ τ] 
ΘΧΘΙΓΟΘΉΒ 
ΡΟῖγΘ 

οΟΟἰ 6 

οἵ ηϑηάποϑ 
ΑἸχΙ δαΐθτη 
ΠΟαΌΔαΙΔΠῚ 
ἀΟΙΏ]Π6 

αυ]18 
ΘΟΙΏΠΠΠΠΘΠῚ 


δυΐ ᾿ΠΠ Δ 


94 


ἈΧΡΙΘΕΜΟΥ͂ 
ΕΙΓΗΝ 
ἈΤΈΝΙΟΆΧΟ 
ΚἈΤΈΝΟΟΥΝ 
ΚΆΙΕΙΆΟΝ 
ΤἈΤΕτΤΡΆτολ κι 
ΤΉῊΉΟΘΓΗΘ 
ΚΑΙΤΆΘΗΡΙΆ 
ΚΑΙΤΆΕΡΠΕΤΆ 
Κλ ΤἈΠΕΤΊΝΆ. 
ΤΟΥΟΥΝΟΥ 
ἩἨΚΟΥΌΛΔΘΕ 

ΚἈ φων ΗΟ 
ἈΕΓΟΥΌΗΟΜοΙ 
ἈΝΆΟΤΆΟΘ 
ΤΕΤΡΕ 

ΘΥΌΟΝ 

ΙΚἈ φλγε 

ΕΠ ΟΝ.ΆΕ 
μηλλμῳῷώὼςσ 
Ι«ε 

ΟΤῚ 

ΚΟΙΝΟΝ 
ΗἈΚΆΘΑΆΡΤΟΝ 


10 


20 


ΠΙΠΏΔΙΆΠῚ 


Ἰπ|ΓΟΙν 


Ιη 05 ΠΟΙ 


ΟΥ̓ΔΕΠΟΤῈΕ 
ΕἸΙΟΗΆΘΕΝ 
ΕΟ ΤΟΟΤΟΜΆΜΝ 


ΓΕΒΡΟΠΑΙΪΕ διιΐοπαι τὰ} ἈΤΤΕΚΚΡΙΘΗ Δ εμοι 


ΒΘΟΌΠ 40 
ΥΟΣ 

46 σβ86 10 
δ 
ἄθιιβ 
πππάδν!ΐ 


τι 


ΠΟῚ ΟΟΙΙΙΠΙΟΔΌΙΪΒ 


Πος ϑΔυζθη 
Τδοίι πη οϑί 
ΡΟΥ ἴθ 

οἵ 16Γ11ΠῚ 
Γοοορία 
ΟΠ ἢΪἃ 

Ϊὴ ΔΘ] 
οἵ 6606 
ἴ}}}} 1π2λ5}} 
[ΓῸΒ 

γΙτ 
δαβῃςογαηΐ 


Αοίοσιπι 11, ὅ --- ἴ!. 


ΕΚΔΕΥΤΈΡΟΥ 
φώνη 
ΕΙ(ΤΟΥΟΥΝΟΥ 
λ. 
ΟΘΟο 
ΕΚΆΘΆΡΙΟΕΝ 
ΟΥ̓ 
ΜΗΚΟΙΝΟΥ 
ΤΟΥ ΤΓΟΔΕ 
ΕΓΕΝΕΤῸ 
ΕΠΙΤΡΙΟ 
ΚΑΙΙΤΆΆΙΝ 
ἈΝΕΟΠΆΟΘΗ 
ΠΆΝΤΑ. 
ΕΙΟσΤΌΝΟΥΝΟΝ 
“ΠΟΥ 
ΕΣ ΔΥΤΗΘΟ 
ΤΡΙΟ 
ἈΝΆΡΘΟ 
ΕΠΕΟΤΉΟΑΆΝ 


δὰ ἀομμιη) 

Ιη αυἃ 

ΟΥ̓Δ 

Π1155] 

ἃ ΟΔΟΒΆΓΘἃ 

δα τη6 

Αἀἰχὶς δυΐθι ἘΠ]. 
ΒΡΙΓΙ 5 

εὖ ΓΘΙῚ 

ΘΠ 615 

ΠΪἢ1] 

ἀπ! δ ηῖθιη 
νΘΠΘΓΠηΐ 80 6}} 
Ὠ]ΘΟΌ ΠΤ, 
Οἱ 56Χ 

ἔδΙΓΟΒ 

151] 

οἴ ΠΟΤΘΒΒΙ ΒΙΠΠ5 
Ϊη ἀοπμλιὴ 

ΥἹΥΙ 

ΓΟ] 116 

ΠΟΌΙΒ 

ἀυομ 040 


να !Ιββοῖ 


᾿ΒΠΙΤΉΝΟΙΚΙΆΝ 
ΠΘΝΗ 


ΉΜΗΝ 
ἈἉΠΠΕΟΤΆΆΧΜΕΝΟΙ 
ἈΠΟΚΑΙΟΆΡΙΑΆΟ 
ἸΤΡΟΟΜΘ 
ΕΙΠΤΤΕΝΝΆΕΜΟΙ 
ΤΟΤΙΝΆ. 
ΟὙΥ̓ΝΘΆΘΙΝ 
ἈΥ̓ΤΟΙΟ 
ΜΗΔΛΕΝ 
ΔΙΆΚΡΙΝΟΝΤΆ. 
ΗΆΘΟΝ.Δ 6 
ΟὙΝΕΜΟΙ 
ΙΚΔΙΟΙΕΣ 
ἈλΘΆΦοι 
ΟΥ̓́ΤΟΙ 
Ι(ἈΛἈΙΕΙΟΓΗΆΘΟΜΜεν 
ΕΙΟΤΟΝΟΙΚΟΝ 
ΤΟΥΆΝΆΡΟΟ 
ἈΠΠΗΓΓΙΆΕΝΤῈ 
ΗΜΙΝ 
εν 1ο 
ΕΙΔΕΝ 


10 


δ 


ΔΠρΡΌΪ ἢ 
Ϊη ἀοιηυ 
ΒΈΒΠ) 

Βίθ 1586 

οἱ ΟἸΧΙΒΒΘ 
6] 

τ] 06 

ἴῃ ΙΟΡΡΘὰ 
ΥΊΓΟΒ 

οἱ δ. ὍΓΑΙ 
ΒΙΠΠΟΠΘΙΏ 
401 ΘΟρ ΠΟΙ ΔΓ 
ΡΘΟΙΓΕῸΒ 

αὰ] 
Ἰοαυθίαγ 
ΚΟΥ ΙΣ: 

δα τὸ 

ἴῃ αὐ 08 
ΒΔΙΥῸΒ ΟΥΙΒ 
τὰ 

οἴ ΟΠΠΪΒ 


ἀοῃ8 ἴὰ8 


Οὐμὰ δυΐθπι ΘΟΘΡ ΒΒ6 ΠῚ 


Ιοαὰ] 


Αοίοσυμι 11. 11--- 16. 


ΓΟΝΝΆἝΓΓΕΛΆΟΝ 
ΕΝ ΓΟΙΚκΟὺ 
λΥΓΟΥ 
ΟΓΆΘΕΝΙ ΤΆ. 
ΙΚ(ΙΔΙΕΙΤΙΤΟΝΙ ΓΑ. 
ΑΥΤῸ) 
ἉἈΨΞΠΟΟΟΤΊΙΆΟΝ 
ΕΙΓΟΙΟΊΤΤΤΠΤΗΝΝ 
ἈΝΆΡΑΟ 
ΙΞ(ΔΙΜΕΤΆΑΤΤΕ ΜῚγλι 
ΟΙΜΟΣΥΝΑἊΑ.. 

ΓΟΝ.ΕἸΙΠΙκλλουμεμο 
ΠΕΤΡΟΝ 


{6 


ὉΔΔΆΗΟΘΙ 

ΡΗΜΑΆΤΆ 

ΠΡΟΟςΘ6 

ΕΝΝΟΙς 

ΟσΟΟΘΗΟΩΘΙ 

ΟΥ̓ 

ΟΝ ΕΚ π᾿ 9. 

ΟΟΙΚΟΟΟΟΥ 
ΝΙλετωσλθσλοθλιμε 


ἈὉΔΌΆΘΕΙΝ 


ΘΟ ΕΤΠΙΕΊΤΤΕΟΕΙΙ δια Ως 


ΒΡ ΙΓ 8 ΤΟΤΙΝΆ. οἴ π0}}}8 ΚΆΙΗΜΙΝ 

ΒΆΠΟΙΙΒ ΤΟΆΓΙΟΝ ΟἸΘΙΘΠΠθΙΙΒ ΠΙΟΤΓΕΥΌΛΟΙΝ 
ΒΌΡΟΙ 608 ΘΕἸΠΛΥ ΓΟΥΟ 1) ἀμ πὴ ΕΠΙΤΟΝΚΝ 

βοΐ ὦὍΟΙΤΕΡ 1Π6Β11Π| ΙΝ 

οἴ ΒΡΘΙ ΠΟΒ ΚΆΑΙΕ Φ ΗΜΆΟ οἢ ΓΙ βέι πη ΧΝ 

1 ῬΓΙΠΟΙΡΙΟ ΕΝΆΡΧΗ Θ9Ὁ δι{6 1 ΕΓΔ Ε 

πθΙπογδίι8 θὰ διοη ΕΜ ΝΗΘΟΘΘΗΝΝΔΕ αιἰἶδ ΤΙΟ 

ΥΘΓΌΙ ΤΓΟΥΡΗΜΆΊΓος ΘΓΆΙΗ ΗΜΗΝ 

ἀοιη]ηὶ ΤΟΥΚΥ 10 Ροΐθῃβ ΔΥΜΆΓΓΟΟΟ 

ΒΙοιιΐ ἀἸοοθαΐ ΟΟΘΆΘΣΘΓΕΝ ῬΓΟΪΙΌΘΓΘ Ι( ἙΟΟΛΥΟΣΧ. 

ἰο δ πὸβ αὐϊάθιῃ ΙΘΟΛΝΝΗΟΙΜΜον ἄθυμη ΤΟΝΘΝ 

βαρῇζαν! ΕΕΑΙΠΤΊΓΟΓΕΝ Απαϊρηΐοβ αὐ6 Ἧς ΚΟΥΌΟΛΧΙΝ ΓΕ Ολε 
ϑαιιἃ ὙΛΑΧΤῚ ἴδ66 ΤἈΑΥ ΤᾺ. 

νΟΒ Διο η᾿ ὙΜΕΙΟΔΕ ἰλουθτγιη ΗΟΥΧΆΟΆΧΝ 

βαρ Ζαμ εἰ ΒΕΧΙΓΓΙΟΘΗῸΟῸςεώθϑαι οἴ σ]ογἤοανοσαπές ΚΙ ΕΛΟ ὅ. ἈΖΟΝ 
ἴῃ ΒΡ γῖτι ΕΝΝΤΙΝΙ ἄθιιηι ΤΟΝ ΘΝ 

ΒΔη60 ἈΚ-ΓΡΙὼ τς ΑΙΟΘηΓοΒ ἈΕΓΟΝΊΓΓΕΓΟ 

51 ἰΘῚΠΙΓ ΕΙΟΥΝ ' {1416 ἈΡΆΤΕ 

64.816 ΤΉΗΉΝΕΙΓΟΓΗΝ 20 οἵ σΘΠΠΠθ18 ΚλΙ ΓΟΙΘΟΕΘΙΝΘ ΟΝ 
ἀοηιμη ΔΟΟΡΆΙΆΝ ἄθιιβ ΟΘΟ 

ἀραὶ! Εαλῶῦιεν ΡδΘΠ [ΘΠ 8 πὶ ΓΗΝΜἜῈΕΊΤΆΝΟΙΑλΝν 
1115 ἈΥΤῸΟΙΟ ἀρα ΕΚ ΕΝ 


ἄδιιβ ΟΘε Δα νἱΐδιη ΕἸΙἸΟΖΩΉΗΝ 


θ0 Αείοσυπι 11, 1 --- 18. 


ΠῚῚ Ἰρτίαῦ 
ΑἸΒΡΟΓΙΒῚ 

ἃ {ἸῸΠ]Δ ΠΟΘ 
ᾳιδ6 ἴδοία πο γαΐ 
51. βίο Π0 
ΡΟΙΓΔΗΒΙΘΓΠΗΐ 
Ἰ564π6 ΡῬΠΟΘΠΪΟΘΗῚ 
Εἴ ΟΥ̓́ΡΓΠΙῚ 

οἵ Δ ΠΟΘ 8 
ΠΟΙΏ]Π] 
ΙοαιΥΘἢἴ6 5 
γΘΓΌΙΠῚ 

ΠΙΒῚ [Δ ΠΕ1ΠῚ 
᾿πἀ 8618 

ΕΥΔηΐ ΔυςΘΤη 
αυ!άδῃ) 

ΘΧ 65 

ΥΙΓ] 

ΟΥ̓ΡΙΙ 

Οἵ ΟΥ̓ΤΘΠΘΉΒΟΝ 
Θιι 

ΟΠ ΥΘηΒΒθηΐ 
ἴῃ Δη οοΠΐδτη 


ἸΟ ΙΔ ΉΓΕΙΓ 


917 


(διμενουν 
ἈΟΧΟΙΤΆΡΕΝΤΈΕΟ 
ΧΙΠΟΤῊσθαλιγεως 
ΤῊΗΘΟΓΕΝΟΜΈΕΝΗς 
Ἐπ στ φᾶνονυ 
ὉΙΗΆΘΟΝ 
βδῳωσφοινιίκης 
ΚΑΙΚΥΠΡΟῪΥ 
ΙΚΞΞἈΙΆΝΤΙΟΧΙΑς 
ΜΗΔΕΝΙ 
ἈΧΆΧΟΥΝΤΕΟ 
ΤΟΝΆΟΓΟΝ 
ΕἸΙΜΗΜΟΝΟΝ 
ἸΟΥΔΆΙΟΙΟ 

ΟΆΝΆΕ 

ΤΊΝΕΟ 
ΕΥΛΥΤῸΩΝ 
ἈΝΆΡΘΟ 
ΚΎΠΡΙΟΙ 
ΚἈΑΙΚΥΡΗΝΆΙΟΙ 

'ΓΤΊΝΕΟ 
ΘΆΘΟΝΤΈῈΕΟΘ 
ΘΙΟΆΧΝΤΊΟΧΙΆΝ 
βδλλλουν 


10 


σῦ 


81 σ,ΆΘΟΟΒ 
Δαπι ΠΔηΐΘ6Β 
(ΟΠ Π11Π| 
16 511ΠῚ 

οἵ ογδΐ 
ΠΊΔΠΙΙΒ 
(ΟΠ 

ΟΠ ΘΒ 
1] ΓΒ αι16 
ΠΙΠΊΘΙ 5 
ΟΥΘθη 8 
ΟΟΏΥΘΓΒΙΚ οϑί 
1η ἀΟΙΏΙΠΙΙΠῚ 


ΠΙΘΘΙΠΏ 


Απάιιβ5 οϑί δυῖθιη 


ΒΘΙΠΟ 

1 ΔΙΓΘΒ 
ΘΟΟ]Θ 86 
αιδα οΥαΐ 

1η ἸΘΓΟΒΟΙΥΠΙΪΒ 
46 15 

οἱ ἀπ ]βουιηΐ 
ὈΔΙΓΠΔΌΒΔΙΩ 


ΡΟΙΨ ΘΓ 


Δείοτυπι 11, 19 --- 22. 


17 ΡΟ Οστουγςελληνιστὰς 
ΕΘΕὙΆΓΕΘΑΆΙ ΖΟμενοι 
ΤΌΟΌΝΙΚΝ 
ΓΝ 
ΙΚζΨΆΙΗΝ 
ΧΘΙΡ 
ΙΚὙῪ 
ΜΕΤΆΥΤῸΟΝ 
ΤἸΤΟΛΥΟΤῈ 
ἈΡΙΘΜΟΟ 
ΠΙΟΓΕΥΌΆΧΟ 
Θδθοτρούεν 
ΠΡΟΟΤΌΝΙΚΝ 
ΓΝΙ 
ΗἸκ ΟὙΌΘΗ.Ε 
ΟἈΧΟΓΟΘΟ 
ΕΙΟΤΤΆΟΣΤΧἍ. 
ΤΗςεκιιληοιλο 
ΤΗΟΘΟΥΘΗΘΟ 
ΕΝ]ΙΕ βΡοσΟΛλΎΜοις 
ΤἈΠΕΡΙΑΛΥ ΤΟΝ 
Ξ “οεοΙε«Σ ἈΠ ΕΘΟΤΊΆ 
ΒΆΡΝΜΆΕΒΞΑΆΝ 
ἈἈΙΕΆΘΕΙΝ 


5646 ΔΗ Γ060}}18Π| 
αι] 

ὁππὶ ΡΟΥΥΘἢΙ55θῖ 
οἱ ν] ἀἸββοῖ 
σ͵ΥΔ πὶ 

ἀοὶ 

σαν ΊΒΘῸΒ. ἐδ 
οἵ πογία δία 
ΟἸΠΠΘΒ 
ῬΡΟΡοΒβίΐο 
ΟΟΓ 5 
ΡΟΙΙΏΔΠΟΓΟ 

ἴη ἀΟΠΪΠῸ 
αι18 

οΥαΐ 

ΥἹ 

ὈΟΠΙΙΒ 

οἴ ὈΙΘ Πα 5 

ΒΡΓ τὰ 

ΒΔηΟΙΟ 

οἱ δάθ 

οἱ Δαροβιίᾳ οδβῖ 
[αὐῦ8 

τυ] 18 


98 


Εὠ ΟΛΙΝΜΓΓΙΟΧΙΛΑΟ 
Ος 
ΠἈΡΑΓΕΝΟΙΜενος 
Ι«λδιει δὼὺνι 
ΤΉΝΧΆΡΙΝ 
ΤΟΥΘΥ 

ΕΧΆΡΗ 
ΙΚἈΑΙΠΆΡΟΙΚΑΆΧΘΙ 
ΠΆᾺΆΝΊΥΓΆΑΆΟ 
ΤῊΗΠΡΟΘΘΟΘ. τ 
ΤΗΟΚΆΡΔΙΑΧΟ 
ΠΡΟΟΜΕΝΘΙΝ 
ΤΩ ΚΩω) 

ΟΊἽΓῚ 

ΗΝΙ 

ἈΝΗΡ 

ἈἈ-ΓΆΘΟς 
ΙΞΟΠΠΧΗΡΗΟ 
ΤΠΝΟ 

ἈΓΙΟῪ 90 
Ι(λ Π|͵ΟΤΓΕΟΩ)Ο 
Ι(Ά.}1Π1] ΓΟ (ΠΕ! εἐθϑη 
οχλος 

ΚΆΝος 


ἀΟΠΪ ΠΟ 
Εχιν δυΐθιη 

1 [ἈΓΒΌΠΩ 

ὈΔΓΠΑ ΔΒ 

ΓΟΑΙΠ ΓΘΓΘ 

ΒΔΌΠΌ1Ὶ 

οἴ νΘΏΘΠᾺ 

ααχὶ 

1π|π 

1η 8Δη [100] } 18 1 

Γδοίιπι 651 διι θη 

618 

ἈΠΠΙΠῺ 

ΘΟΟΠΥΘΠΪΓῸ 

1) ΘΟΟΪ 518 

οἵ ἀοσοΓὸ 

{πῚ 8 1 

Ὠ}1|{ Π} 

ΠΟΙ ΠΔΙΙΑῸΘ 

ὈΡΓΉ 

ΙΠ ἈΠΙΙΟΘὮ 81 

ΑἸ5ορι] 08 

ΟΠ ΓΙΒΏΔΠΟΒ 


χη ἢ15 δι ς61ὴ 


Αοοσαπι 11, 22 -- 27. 


ΤΩΚΟΩ) 


Οτηλϑενλε 


ΕἸΟΤΆΡΟΟΝ 
ΟΚΆΡΝΆΒΑΟ 
ἈΝΆΖΗΤΉΟΛΙ 
ΟΑΥΆΟΝ 
ΚΌΘΥΡΩΝ 
ΗΓΆΓΕΝ 
ἈΥ ΤῸΝ 
ΕἸΟΆΝΤΊΟΧΙΆΝ 
ΕΓΕΝΕΤΌΜΔΕ 
ΧΥΤΌΙΟ 
ΕΝΙΔΥ ΤῸΝ 
ΟὙΝΆΧΘΗΝΑΙ 
ΒΘΒΝΤΉΕΚΚΛΗΟΙΑΆ 
Και Σ Αι 
ΟΧΆΟΝ 
ΚΆΝΟΝ 
ΧΡΗΜΑΤΊΟΛΥΓΘ 
ΠΡΩΤῸΝ 
ΕΝἈΝΤΊΟΧΙΆ. 
“ΓΟΥΟΜΑΆΘΗΤᾺς 
ΧΡΙΟΤΙΆΝΟΥῸΟ 
ΝΜΎΤΧΥ ΓΆΙΟΔΘ 


αΙΘθ 5 

ἀοπβοθηαογπηΐ 

ἃ ΠΙΘΙΌΒΟΙΥ ΠῚ 8 

ΡΓοΐοίδο 

1η 8} ΠΟΘ 81 
ΘΌΓΡΘΠΒ ΔΠ ΓΘ Τὴ 

{{ΠῚ18 

ΘΧ 618 

ΠΟΙΏΪΠΘ 

ἈΘΔΌΙ18 

ΒΙσηΠοδν!ΐ 

ῬΟΓ ΒΡΙΓΠ πὶ 

[86 

ΠΙΔΡΉΏΔΙη 

ΤιυςζαΓγϑιη 

6586 

1 ΟἸΏΠΘΙῚ 

ΟΥ̓ Θπὶ ΓΟΓΓΆΓΌΙῚ 

4186 

οἱ [δοΐδ δῖ 

50 οἰδυα ϊο 

ΟΆΘΒΔΙΘ 

ἀἸβοῖρα]} δα ΐθπη 


Ργοιῖ δυο αῖ 


90 


ΤΆΙΘΟΗΜ ΕΡΆΙΟ 
Ι(.0{ῖ(ΓΗΆΌΘΟΝ 


ἈΤΤΟΙΕρΡοΟσολυμ.»ς 


ΠΡΟΦΗΗΤΆΙ 
ΕἸΟΆΝΤΊΟΧΙΆΝ 
ΝΜΆΑΟΤΆΟΘΔΕ 

ΕἸ 6 

ΕΣ λΥΤῸΝ 
ΟΜΝΟΜΑΆΑΤῚ 
ἈΓΆΚΟΚΟ 
ΕΟΗΜΆΝΕΝ 
ΔΙΑΙΓΟΥΤΙΝΟ 
ἌΜΜΟΝ 

ΜΕΓΆΝ 
ΜΕΆΛΟΕΘΙΝ 
ΕςΕαοθλι 
εἐφολη Ν 
ΤῊΝΟΙ ΚΟΥ Μενῆς 
ΗΤῚΟ 
ΙΞ(ἈΙΕΓΕΝΕΤῸ 
εππικλλυδλιου 
ΚΑΙΘΆΡΟΟ 


ΤΟΝ λεμλθητωῶν 


ΙΞ ΘΟ ΟΘΥΊΤονειτο 


Δ]1ατ]5 
ΡοΟΒυΘΓηΐ 
ὈΠΙΒΑΠΙΒΑΙΘ 


ΘΟΓΙΙΠ) 


1Π ΠΤ ΘΠ] ΓΟΓ ΠῚ 


τη ς}6 6 


αι ὨΔὈΙΪ Δ ρδηΐ 


Ιηὴ ᾿πἀδθ6ἃ 
{γΔ Ἴθι18 
αιοά 

οἵ Τροθυπηΐ 
τη] {6 ηἴ6 8 
δα ΒΘΠΙΟΓΘΒ 
ῬΟΙ ΙΔ ΠΠ8 
ὈΔΙΠΔΌδΘ 


οὗ 5811} 


Ἐοάριῃῃ δΐθι 


[ΘΙΏΡΟΓΕ 

1 1181} 
ΠΟΘ 68 

ΓῈΧ 

ΤΏ]81}118 

αἱ Δα ἢϊρσογοί 


αιοβάϑιῃ 


Αοἴοτυπι 11, 271--- 12. 1. 


ΤΊΟ 
ὠριολΝ 
βεκλότος 
ἈΥΤΩΝ 
ΕἸΟΛΙΆΚΟΝΙΆΝ 
ΠομύἌι 

ΤΟΙΟΚΑΆ ΤΌΚΟΥ οΓ 
ΕΝΤῊΪΟΥΔΑΙΆ, 
ἈλελφΦο Ισ 
Ω 
ΙΞἈΙΕΙΤΟΙΗΟΆΧΝ 
λΔιΠΟΓΓΓΙΆΑΙΝ ες 
1 Ρ ΟΟ ΟΥΘΕΘΕΥΤΕ 
ἈΙΆΧΕΙΡΟΟ 
ΒΆΡΝΆΒΑ 
Ξυολυλου 

ἈΓΕΚΙΝΟΝΙΕ 

ΤΌΝΚΆΙΡΟΝ 
ΕΠΕΒΆΛΧΕΝ 
Ἡρώδης 
ΟΒἈΧΟΙΆΘΥῸ 
ΤΆΟΧΘΙΡΆΟ 
ΚἈΚ ΟἌ! 

ΤΊΝΆΧΟΘ 


(ἰὰ ροῦθα ΟΟΝΙΑΔΙΓΟΊΓΗ ἐκκλησιᾶς 


ΠΟΥ ΓΟ δι 61 
ΔΟΟΘ ΠῚ 

{ΠῚ ΔΙΓΘ ΠῚ 
ΟΠ Δ ΠΠΙΒ 

οἼδ 

γ]άθη5. διιίοιη 
αιὰ 

ΡΙΔο πὶ 

οδἷ 

[8015 

δ ροβιΐ 
ΔαρΡΓΔΘ] ΘΠ θ᾽ 6 
ΟΥ̓ ΡΘΙΓα 
ΟΥ̓ΔΙΓ 811{6}}} 
(108 

ΟἸῸ 5. ΔΖΥΙΩΠΟΓΊΙΠΙ 
{161} 

οἴ Δαργδ!θηβιὶ 
1151} 

1 ΟΔΙΟΘΓΘΙΏ 
{Δ 66}}8 

αἰ [0 


αιϑίο ΠΟ Π1 008 


100 


ἈΝΕΙΆΕΘΝΝ ΔῈ 
ΪΧΚΟΚΟΙΝΝ 


ΤΟΝΆΛΘΧΦΟΝ 


ΌΧΙ ΝΟΥ 
ΜΆΧΑΙΡΑ 
ΕΙΛΟῸΝ λ Ὲ 
ΟἽἿῚΙ 
ἈΡΕΟΤΟΝ 
ΕΓΓΤΙΝ 

“ΤΟΙΟΙΟΥ ΔΑ οις 
ΠΡΟΘΕΘΕΤῸ 

“ΓΟΥΟΥΝΆΔΆΛΕΙΝ 
ΚΆΑΟΤΤΕΤΡΟΝ 
ΗΟΆΝΔΕ 
ἈΟΗΜΕΡΆΙ 

ΤΟΜΆΖΥΜΩΝ 
ΟΝ 
ΙΞΔΟΤΠΙΆΟΛΧΟ 
ΕΘΕΓΟ 
εν ϑυλλκη 
ΠΧΑΡΆΛΔΛΟΥῸ 

ΓΕΟΟΆΡΟΙ ΙΝ 

ΤΕΤΡΆΔΙΟΙΟ 


Ὠ}Π]Π11Π} 
Οἰδίο 10 
1} 

γΟΪ]ΟἢΚ 

Ροβί ρϑβοὶᾷ 
ΡΟΓΔτιοοΓὸ 
1} 


Ὀ]ΟΝΙ 


Ροίγαβ φυϊάθῃη 


10 56.) ΔΓΙΓ 
1 ΟΑΙΌΘΓΟ 
ΟΥ̓ΔΙΟ διιθ η) 
οΥδΐ 
ἸΠΟΘΙΒΔΠΓΘΟΓ 
Πολαῖ 
Ὁ ΘΟ] 6518 
(1 ἀθιιπὶ 
ῬΓῸ 60 

(ἢ διιθη) 
φ0ῷ γα ]]οῖ 
ΚΠ μῸ ἐ- 
ΘΠ} 
ΠοΟτΟάοκ 


ηοοῖθρ 


Αείοχυ 132, 1 --- 6. 


ΟΤΡΑΤΙΩΟ ΤΩΝ 
φγλᾶςοςθιν 
λΥΓΟΝ 
ΒΟΥΆΧΟΜΕΝΟΟ 
ΜΕΤΆΤΟΤΠΙΆΟΧΑ. 
ἈΝΆΓΆΓΙΝ 
ΑΥ̓ΤῸΝ 
ΤΟΣΆΔΧΟ) 
ΜΕΙΝΟΥ ΝΊΠΠετῖος 
ΕΤΉΡΕΙ ΤῸ 
ΘΕΝΤΉΦΥΛλΆΚΗ 
ΠΡΟσΘΥΧΗΛΕ 
ΗΝ 
ΕΚΤΈΕΈΝΗΟΘΟ 
ΓΙΝΟΜΕΝΗ 
Ὑ]}.ΟΤΟΘΕΘΙΚκληολς 
ΠΡΟΟΤΌΝΘΝ 
ΣΠ]͵ΕΡΑΥΤΟΥ 
ΤΕΛλΕ 
ΗΜΘΆΛΆΧΕΝ 
ΠΡΟΆΓΕΙΝ 
ΑΥ̓ΤῸΝ 
ΟΗΡΩΔΗΟ 
ΤΗΝΥΚΤῚ 


1118 

ΟΥ̓ δΐ 

ΡΕΟΙΓΕΒ 

(ΟΥ̓ ΘΠΒ 
ἸΠΊΘΓ 

ἄιτιο8 

Η} 1168 

Πρ αι 
οδίθη 
ἀσδθι8 
ουδβίοάθα δυο) 
δηἴ6 ΟΒΠΌΠΙ 
οὐϑιοα] θυ δηΐ 
ΟΔΙΌΘΓΘΠ 

οἴ Θοὸθ 
ΔΠΡΘΪα5 
(ἰοτ] η] 
Δάβῃ 

οἴ ὰΧ 

{051} 

1. Δ ὈΙίδοι!]ο 
ΡΟΙΟΌΒΒΙ δι θη 
Ἰαίαβ 


ΡΟ 


101 


ΕΙΚΘΙΝΗ 
ΗΝ 
ΟἸΤΕΤΡΟΟ 
ΚΟΙΜῶΜΕΝΟΟ 
ΜΕΤΆΞΥ 
ΑΥῸ 
ΟΤΡΑΤΙΟΤῸΩΝ 
ἈΔΕΔΕΜΕΝΟΟ 
ἈΛΥΌΕΟΙΝ 
ἈΥΌΟΙΝ 
φΦΎΥΛΆκΘΟΤΕα 
ΠΡΟΤΉσϑυρλο 
ΕΤΉΡΟΥΝ 
ΤῊΗΝΦΥΆΧΆΚΗΝ 
κλλοὺΥ 
ἈΓΓΘΆΟΟΘ 
κΥριου 
ΕἸΤΕΟΤῊ 
κῶς 
δαλμύεν 
ΕΝΝ ΓΟ ΟΙΚ ΗΜΜΆστιὶ 
ΠΆΤΆΣΧΟΔΘ 
ΤῊΝ ΠΆΘΥΡΆΝ 
ΤΟΥΤΤΕΤΡΟΥ 


10 


20 


Βυδβοϊίαν! ΗΓΕΙΡΕΝ 
ΘῈΠῚ ἈΥΓΟΙΝ 
{1 .}}1 ἈΚΦΓΟΝ 
ΒΙΓΡΘ ἈΜΜΆ ΓΑ. 
νΘ]ΟΟΙΘΓ ΕΝ ΤΆΧΕΙ 
οἴ ὁρο ἀογιηΐ ΚΑΟΙΘΣΘΙΤΕΟΆΧΝ 
68 ἈΥΤΓΟΥ 
ὀδίθηδο ι .ΑΥΌΕΙΟ 
(46 ΠΠ1015 ΕΚ ΤΟΝ ΧΕΙΡΩΝ 
Αἰχὶ διΐθιη ΕΙΠΤΕΝΝΔΕ 
ΔΗΡΘΪῈ8 ΟΆΓΓΕΛΟΟΝΟ 

᾿ δα θαι ΠΡΟ ΟΑΥ ΤῸ ΝΜ 
Ργδθοίηρθ ἴθ. ΤΘριζώολ,. 
οἵ οδ]οἷδ ἴθ ΙΞ«ΞοἙΑι ΤΟ ΔῊ 6 
ὁ ]Π10Ὰ5 [88 ΤΑΣ λίθου 
ἔθοἵ δα ῷΘ ΕἸΠΙΟΙΗΓΘΝΝΤΓΕ 
510 ΟΥ̓Γὼς 
οἱ αἰχὶ Ι«λι Δ ΕΓΘιΙ 
6] ἈΥΓΩ 
οἸγοιπάᾷ [6 ΠΕΟΡΙΒΆΆΟΥ 
γοϑίϊηθηία απ ΤΟ ΠΜΆΑζΓΙοΝΟΟῪ 
οὗ Βθα ΓΘ Π]6 ΙΞ«αΙλΙ ΚΟἈΟΎΘμοι 
οἵ Θχ θη Ὰ ΚΙΕ ΣΕΆΘΟΩΟΝ 
Βθαιθθ δία: ἨΙΚΟΆΟΥΘΕΙ 


Δοίύογυμι 12, 0 ---9. 


ΘΙ. 

οἵ ποβοιοῦδΐ 
4ι8ἃ 

Δ Χ Ὁ Δ 1}}}} 

οὐδΐ 

αιιοά δοθδΐ 
ΡΟΣ Δηρ ΘΙ 
δοβϑιηδυδί δυΐθπὶ 
Υ]Β.} 
ἐσ εν 
ΓΠΠΘΘΙΠΙΘΒ 81{6 }} 
ὈΓΙΠΊ ΔΙῚ 

ΟἸΒ 0618 
οἴ βροιιηάδῃηι 
ψνοπογιηΐ 

84 ρογδη) 
{τ ἀτλ 1} 
ᾳιδθ ἀιιοἰῖ 
ῖη Οἰν ἴθ] 
αι86 

1 Ὸ 

δροιία δῖ 
ΘΙΒ 


οἵ οχϑιυηΐθβ 


103 


λΥ ΤῸ 

ΙΞδΣ αούκηλει 
ΟΤῚ 

ἈΆΗΘΕΟ 
ΕΟΤῚΝ 


“ΓΟΓΙΝΟΜΕΝΟΝ 
ΟΣ ΓΟΥΆΓΓΕΛΟΥ 


ΕἈΑΟΚΙΔΆΕ 
ΟΡΆΜΑΆ 
ΒΆΘΙΤΙΝ 
ἈΙΘΆΘΟΝΤΈςλε 
ΠΡΩΤῊΝ 


φυλᾶκην 


ἸΦΕ τὰ 9 5. ΚΔῚΝ, 
ΗΆΘΟΝ 
ΒΕΠΙΤΗΝΠΥΆΗ. 


ΤΉΝΟΙΔΗΡΑΆΝ 
ΤῊΝ ΦΕΡοΟΎοΝ 


ΕἸΟΤΉΝΠΟΛιν 
ΗΤῚΟ 

λΥ ΤΟΜΆΤΗ 
ΗΝΟΙΧΘΗ 


ΧΥ ΓΟΙῸ 
ΚΑΙΕ ΣΘΆΘΟΝΤΕς 


[Δ ΗΒΙ ΘΓ ἢ 
ΥΒΙΓΠῚ 
1Π|11}} 

οἵ ὁοομίηαο 
Αἀἰβοραϑι 
ΔΉΏΘΘΪΙΒ 


δΔὉ 60 


Εὖ ΡΘΕ ι8 


ΓΟΥΘΥΒΙΙΒ 
Ιη 50 

ΠΡ 

ΠΕΠΟ 

Β010 

αυ Ἀ ο 

ΥΟΓΘ 

ΠΪΒ1 
ἀοτηι8 
ΓΦ Ὁ ΠῚ} 
Β.ΠΠ) 

οἵ ΘΡΙΡυ πλ6 
Ἃ6 ϑηι 
ΠΟΙΟΑΪΒ 

οἱ ἀὁ οἴη] 


ΘΧΡΘΟΙΔΙΟΙΗΪΒ 


Αοίοτυπι 13, 9 --ἰ]. 


ΠΡΟΗΆΘΟΝ 

ΡΥΜΗΝ 

ΜΙᾺΝ 

και εΕγθεώο 

ἈΠΕΟΤῊ 

οΆΓΓΕαλοςσ 

ἈΠΑΔΥΤΟΥ 
ὉΟΠΕΤΡΟΟ 

ΓΕΝΟΜΕΝΟΟ 

ΕΝΘΑΥ ΤῸ) 

ΘΙΤΤΕΝ 

ΝΥΝ 

ΟΙΆΛ. 

ΟΤῚ 

ἈΛΗΘῶ)ο 

ΕΆΠΕΟΤΙΆΕΝ 

κο 


ΓΟΝΆΓΓΕΆΛΟΝ 


ΧΥ ΤΟΥ 
ΚἈΙΕΣΕΘΙΆΆΧΓΓΟΜΒ 
ΕΚΧΕΙΡΟΟ 
ηΗρωλου 
ΚΑΙΘΚΠΆΟΘΗΟΘ 


ΤΗΠΤΡΟΟΔΟκΚιΙὰᾺὰς 


ΡΙΘὈΪ5 

0 ΔΘΟΓΌΙΩ 
ΘΟΠΒΙΔΘΓΔΠΒ δΔυΐθιη 
νϑηϊ 

84 ἀομηθπ 
Ἰηδγἶδ 6 

18 115 
ἸΟΠΘΠΠΙΒ 

αι ΘΟρΡ ΟΠ Δ ΙΓ 
ΤΠ ΆΓΟῸΒ 

ΟΌΙ 

ΟΥΓΔΗΐ 

0]Π 
{0} } 0} {1 2:25] 

οἵ ΟΥ̓ΔηΐΘΒ 
ΡυΠ]βδηΐθ δυΐθπη 
ΡΕΙΠ 

ΟΠ ΌΤΙ 

ἸΆΠΙ186 
ΔΟΟΘΒΒΙ 

ΡῈ6|18 

δα δυάϊοπάσπι 
ΠΟΙΏΪΠΘ 


γΓοάβ 


108 


ΤΟΥΆΛΟΥ οἵ αἰ οορῃονὶξ 
ΤΟΝΤΙΟΥΔΆ ων γψΟΟΘΘΙῚ 
ΟΥ̓ΝΙΔΩΟΝ ΤΕ ΡΘΕ 
ΗἌἈΘΕΟΝ Ὧἀ6 ραιαϊο 
ΕἸΤΙ ΤΉΝΟΙΙΚΙΑΆ. ΠΟ ΔΡΟΙ 
ΜΆΡΙΑΆς 6Ι 
ΓΗΟΜΡβΡΟ Δ ΠῈ8ΠῚ 
ἸΘΟΆΝΝΟΥ ἱΠΊΓΟΘΌΓΓΘΠΒ δαΐθιῃ 
“ΤΟΥ ΕΘΠΙΙζλλουμεηῦ παηθαν! 
. ΜΆΡΚΟΥ 10 ϑβίδι 
ΟΥὙ ΡΟ τι 
ΗΟΆΝ δηῖ6 ἸΔΠΌΔΙΩ 
ΚΆΝΝΟΙ ΠῚ: δαΐθηη 
ΟΥ̓ΝΗΘΡβΡΟΙΟΜΜενον. δά θδῃι 
ΚἈΙΠβΟῦΟευύχοόμεμοι αἀἰχοειηΐ 
ΙΚΚΡΟΥΟΘΟΆΝΤΟΟΣΧΘ Π5ΆΠ18 
ΤΟΥΙΕΤΡΟΥ 118 νὉΓῸ 
ΓΗΝΘΥΡΆᾺΝ δΔαΠιυπδυδί 
ΤΥΤΙΓΥΧΟΝΟΟΘ 18 
ΤΠΡΟΓΟΗΆΘΟΕΝ 90 ΘΒ86 
ΠΛΙΔΊΟΙΚΗ ΠῚῚ δυῖθτη 
ὙΤΙΔΑΔΙΚΟΥΌΆΛΙ αἀἸοο δηΐ 
ΟἸΝΝΟΜΜΑΑ.ΓῚ ΔΉΡΘ]15 
ΡΟΔΛΔΗ 1118 


ΔΑοϊοσυῃ 13. 11--. 1.5. 


ΙΞΚἈΙΕΙΤΙΓΝΟΥΌΣ 
ΤῊΝ φΦφων ΗΝ 
ΤΟΥΤΙΕΤΡΟΥ 
ἈΠΟΤΉΟΧΆΡΑΟ 
ΟὙΚΗΝΟΙΣΕΝ 
λυ τω 
ΤΉΝΘΥΡΑΝ 
ΕΙΟαΔΡΑ ΜΟΎΥολλε 
ἈΠΙΗΓΓΕΙ͂ΆΕΝ 
ΕΟΤΆΝΑΆΙ 
ΤΌΝΤΠΕΤΡΟΝ 
ΤΡΟ ΓΟΥΤΤνλωνος 
ὙΦ- 

ΤΡ ΟΟΛΔΥ ΤῊΝ 
ΕΙΤΤΟΝ 

ΜΘΕΘΝΗ 

ΗλΕ 
ΔΙΙΟΧΥΡΙΖΕΤῸ 

ΟΥὙΤΩΟ 

ΕΧΕΙΝ 


(λιλεῈ 


ΕΆΘΓΟΝ 
ΟΆΓΓΕΘΛΧΟΣς 


λΥ ΤΟΥ 


8 581168ἃ 
Ρυβὲ ὈΔΡΕΏΒΙΜΙΙΩ 
αιιοά 
ΡΓΔΟαΙοαν 
ἸΟ ΔΗ 6Β 
ΠΕ Π 

ἃ Π8ΖΟΓΙΘΙ]Ι 
βίους ἀηχὶξ 
ΘΕῈ 

(οἰ18 

ἴῃ ΒΓ {πὸ 
πδησίο 

οἱ νἱσίαθ Ὁ 
41} 
ΡΟγ θα] αν 
6 ΠΘΙΔΟΙΘΙ5 
οἵ 5813 
ΟΠΙΠΘΒ. 
ΟΡΓΘΗ͂ΒΟΒ 

ἃ αἸΔ 0010 
4ΙΙΟΠΪ8Π] 
ἀθὰ8 

Ο͵Γδΐ 


ΟἼἼῺ 00 


90 


Ἀ} ΠΠΠΟ ΓΗοσγλλιλλιλε 
ΜΕΓΔΛΔΙΓΟΝΒΛσπτιᾶὶομὰ 


Ο 
ΕΚΗΡΥ͂ΣΕΝ 
ΪΘΆΝΝΗΟ 
ΙΗΘΟΥΝ 


ΓΤΟΝΆΤΤΟΝ Δ. Ζλρεϑθ 


ΘΟΕ ΧΡΙΘΕΝ 
λΧΥ ΤῸΝ 

ΟΘΟο 

ΕΝΤΙΝΙ 

ἈΓΙὼ 
ΚἈΑΙΔΥΝΆΜΘΒΘΙ 
οΟοςΟ 
ἈΙΗΆΧΘΕΝ 
ΕὙΕΡΓΕΤῸΝ 
«οι ΜΕΝΝΟΟ 
ΤᾺΝ ΤΤΆΟ 


ΚΑΤΆΑΛΔΥΜΆςΓΤΕΥΟ 
ΤΟΥς μεἤους 


ὙΠΟΓΟΥΌΟΌλΛστανα: 


ΟΤῚ 
ΟΘΟ 

ΗΝ 

ΜΘΤΑΥ ΤΟΥ 


10 


20 


οἵ ΠΟΙ͂ 

[δῖ 5. 
ΟΠ ἢ ΠῚ 
86 

Γθοἷ 

Ϊη ΓΟΡΊΟΠΟ 
1 ΟΓ ΠῚ 

οὐ 1η ΠΙΘΓΠΒΆΪΙ ΘΙῚ 
αι μι 

οἵ 1ἸητοΥ]ροογαηΐ 
ΒΙΒΡΟΠ ΔΘ ΘᾺ 
1η ᾿ΐσηο 
ὮΠ0 

4618 
Βιιδοιίαν! 
(ογ[]8ἃ 

616 

οἱ ἀθα 

ΘῈΠῚ 
Τ8Π1}05{1|Π| 
ΠΟΙ 

ΠΟΙ ΟΠῚΠῚ 
ΡΟΡι]Ὸ 

βορὰ 


ΚΑΙΉΜΕΙΟ 
ΜΑΡΤΎΡΕΟ 
ΠΆΝΤΤΩΝ 
ΟΝ 
ΕἸΠΠΟΙΗΟΘΕΝ 
ΕΝΤΕΤΉΧΩΡΑ 
ΤΟΜΝΙῸΟΥλ ΣΝ 
ΚΑΙΕΝΙΆΗΜ 
ΟΝ 
ΚΑΙΛΧΝΕΙΆΧΆΝ 
ΚΡΕΜΆΟΆΝΤΕς 
ΕἸΤΙ Σ ΥΆΟΥ 
ΤΟΥΤῸΝ 
ΟΘΟ 
ΗΓΕΙΡΕΝ 
ΤΉῊΗΤΡΙΤΗ 
ΗΜΕΡΆᾺ 
Ι“ἶὠΩἁιιαλώκεν 
ἈΥ ΤῸΝ 
εν ΦΆΝΗ 
ΓΕΝΕΟΘᾺΆΙ 
ΟὙΤΙΆΝΤῚ 
τ΄ ὠλλοωυ 
ἈΆΛΑΔ. 


[ΘΠ 118 
ῬΓΔΘα ΘΒ 8.18 
8 60 

ΠΟΪΚΒ 

4] 
ΟἸΠΉΤΔ ΠΑ ΠΟΑΥΊΠΉΙΒ 
οἴ ΟΠ] 1] Π]ῈΒ 
60 

ΡοΟΒίαυϑπι) ΒΙΣΤΟΧΙ 
1} 

ἃ ΤΠΟΓΙΠ8 

ΡΟΙ Ἃἀ168 
αυδαγαρ]ηΐα 
οὗ ῬγΔΘΟΘρΙξ 
ΠΟ]8 
ὈΓΘΘΟΪΌΔΓΘ 
ὈΙΘΌΙ 

οἱ (5 6 08 Γ] 
4118 

1086 

οϑί 


481 ργδϑάθἢπιαβ ογαί: ΟΟΡΙΌΜΕΝος 


ἃ 660 


πο χ 


91 


ΜΆΡΓΥΟΙΝ γ᾽ ν ΘΠ ΠῚ 
“ΓΟΙΟΤΠ]Ρροκεχειροτόμη οἴ ΠΟΥ ΠΟΤΈ ΠΩ 
ὑΤΙΟΤΟΥΘῪ 6 μιῆο 

ΗΜΙΝ ΟΠΊΠΘΕ 

ΟΙΤΓΙΊΝΝΕΟ Ργοΐοίβ 6 

ΟΥὙΥΝ εφὰγ ΟΜΕΝ {75} 2} }}}|}}0 10} }}} 

ΙΚ(ἈΙΟΥΝΕΊΤΙομε,. ὑθηῖ ΓΟΠῚΪΒΒΙΟΠΘΙΏ 
ἈΥΓΓΩ ῬΘΟΟΔΙΟΓΙΙΠῚ 

ΜΕΤΆ ΓΟληλστημαι ΔΟΟΙΡΘΙΘ 
ΑΥ̓ΤῸΝ 10 ῬΡΘΙ ΠοπΊθη 

ΕΘΕΙΝΕΙΚΡΟΝ 618 
ΔΙΗΜΘΡΟΩΝ ΟΠΊΠΘΙῊ 
ΤΕΘΟΑΡΆΙΚΟΝ ΤΆ,͵.͵ οτβάθηϊεπι 

ΚΑΙΠΆᾺΡΗΓΓΙΓΘΙΆΣΗ 1η ΘΙ1ΠῚ 

ΗΜΙΝ Αἀδας 

ΙΚΗΡΥ ΣΑΙ ἸΙοᾳπθηΐθ 
ΤΟλλὺ ΡΘΙΓΟ 

Ι«δι λυ. ἈΡΤΥΡνλοθ); νεῦθὰ 

ΟΤῚ ἤἢδθς 

ΟΥ̓ΤῸΘΟ 490 (Προ 

ΕΓΓΙΝ ΒΡΙΓΙΠ8 

ΒΒΔΠΟΙΙΒ 
ὙΤΠΟΤΟΥΘΥῪ ΒΌΡΟΓ ΟΠΊΠΘΒ 
ΚΡΙΓΗΟ 411 δια !οσυηΐ 


Αοίοσαμι 10, 41---Ἰά. 


ΖΩΟΝΤΌΩΝ 

ΚΝ ΚΡωΝ 
ΤΟΥΤῸ 

ΤΆΝΤΈΕΘ 

ΟΙΤΙΡΟ Φ ΗΤΆΙ 
ΜΑΡΤΎΥΡΟΎοΟιν 
ἈΚΡ68 ΟΙΝ 
ἈΜΆΡΤΙΩΝ 
ἌΔΕΙΝ 
.«ἹΓΟΥΌΝΌμΜματος 
λυ ΓΟΥ 

ΠΆΝΤΑ. 
ΤΟΝΊΠΠἊῸΟΓΕΟΥΟητα 
ΕἸΟΛΥ ΤῸΝ 

ΤῚ 

ἈΧΧΟΥΝΤΌΟ 
ΤΟΥΊΤΤΕΤΡΟΥ 
ΤἈΡΗΜΑΆΤΆ 

ΤἈΥΥ ΤΆ. 

ΕἸΠΕΙΤΕΟΕΝΙ, 
ΤΟΠΝΙΆᾺ. 
“ΤΟΛΓΙΟΝ 

ΕΠΙΤΤΆΝΤΆΘΝ 
ΓΤΟΥΟΛΣΛΚΚΟΥΝοτλας 


ΠΥ Δ ΗΠ} 


οἵ ΟὈΒΕΠΡαθγ 


αιΐ ὁχ Οἰγο ΠΟ ΒΙ0 πὸ: 


Πἀ 6108 

αι} 
σΟΙΥ ΘΠ ΘΓ ηΐ 
ΡΟΓΓΟ 

4υ]ἃ 

οἴ 'η σοι 
ΠΣ ΤΠ 

ΒδηΟΙΙ 

ΒΡΙΓΙΓΒ 
οἰιδατμη οϑ{ 

ΓΤ ΠΥ Ὁ7)}}}}}} 
608 

Ἰοᾳιιοηἴοβ 
11} 0 1118 

οἴ τἸηᾶρη]οδ 0 8 
(ἰθιηὶ 

Τῆς 

ΓΟΒΡΟΠΑΙ 
ΡΟΙΓΙΙΒ 

πη αυἃ 


δα] 81} 


92 


ΤΟΝΆΟΓΟΝ 
ΚἈΑΙΕΣΕΟΤΉΟΆΧΝ 
ΟἸΙΕΒΚΊΠΕΡΙ ΓΌΜης 
ΠΙΟΤῸΙ 
ΟΟΟΙ 
ΟὙΝΗΆΘΟΝ 
ΤΠ ΈΤΡωω 
ΟΤῚ 
ΚἈΑΙΕΠΙ ΤΆΘΘΝΗ 


ΗΔ ΡΆΤΑ. 10 


ΤΟΥΆΓΙΟΥ 
ΠΝΝΟ 
ΕἸΙΚΕΧΥ ΤΆἌΙ 
ΗΚΟΥΟΝΓΆᾺΡ 
ΑΥ̓ΤῸΝ 


᾿ ἈΧΧΟΥΝΤΌΩΝΙ 


ΓΟ ΓΟλ. Ὁ 
Ι«Δὰ ΜΕ ΙΓΆΟλγόονταοσΣ. 
ΓΟΝΟΘΝΙ 


[τε 90 


ἈΠΕΚΡΙΘΗ 
ΟΠΘΤΡΟΟ 
ΜΗΤῚ 

ΤΟΥ ὼρ 


Ροϊοϑῖ 

8Π1Α 115 

πὸ θα ρΡΈ ΖΟΙΙΓ 
008 

"1 4} 

ΒΡΙΓΙ ΠῚ 

ΒΔ Π0 11} 
ΔΟΟΘΡΟΓαΙ ΐ 
ΒΙ0} 


οἴ ΠΟΙ͂ 


ῬΓΔΘΟΘΡΙΐ δυίθῃ 


ΘῸΒ 

βαρ Ζϑτὶ 

11 ΠΟΙΙΪΠΘ 
᾿168ιι 

ΟΠ ΓΒΕ 
[1η 60 
Γοσαυ τ ηΐ 
ΘΙ 
ΓΟΙΠΆΠΟΙΘ 
(165 


8108 


Απαάϊθγιη διιΐθηῃ 


Δείοσιμι 10, 44 -- 11.) 1 


ΑΥΝΑΆΤᾺΆΙ 
ΤΙ 
“ΓΟΥ ΜΗ Βαπτισθηῃ) 
ΤΟΥΓΟΥΟ 
ΟΙΓΙΝΝΕΟ 
ΤΟΠΝΆ. 
ΓΓΟΆΓΙΟΙΝ 
ΕᾺἈΣΧΟΒΟΝ 
Ι(«ψΨΖ(,Ὄ--οδοώς 
Ιζ«ΔΙΉΜῈΕΙΓΟ 
ΗΠ} ΡΟΓΕΤΆΣΕ “λε 
ἈΑΥ̓ΓΟΥῸ 
ΒΧΙΓΓΙΟΘΗΝΜΆΑΆ, 
ΕΝ ΤΟΟΝΟΜΆΑΓ.ΓΙ 
Ὑ 
ΧῪ 
ΓΟΓΕ 
Η ΡΟ ΤῊ ΟΆΟΝΙ 
ἈΥΓΓΟΙΝΝ 
ΕΤΠΤΙΜΙΝΆΑΆ, 
ΗΜΘΟβΑᾺς 
ΤΙΝΑΟΚ 


Η ΙΚΞΨΟΥ̓ΟᾺΝ λα 


ὩΡΟΒΊΟ]Ι 
οἱ ἔγδίγθβ 
40] ογδηΐ 
ἴη πα δθἃ 
4.0 181 
θ( σοηΐῖθβ 
᾿ ἀτι νι Ὁ) 12} 5.}}}! 
γΟΥθΌ.η 
46] 
Οὐ δαυΐθπι 
ἈΒΟΘη αἰ ββοὶ 


τ 5.) 


1η ὨΙΘΓΟΒΟΙ Τὴ 


ἀϊδοορίδθϑηΐξ 


Δ ΘΠ ὴ 


4] ΘΧ ΟἰΓΟΙΠΊΟΙΒΙΟΠΘ 


ἀϊσθηΐθα 
418 

δα γνἱΓῸ8 
ΡΓϑορυζίαπι 
Πα ΘηἴΘ68 
ἰπίγαϑί 


οἱ οὐ δηἀποδϑῇ 


ΟΙΒ 


ΟἸΑΤΠΟΓ ΓΟΛΟΙ 


κλιοιΆ λοι ῬθίγαΒ 


ΟΙΟΝ ΕΓ 


ὀχροποῦδί 


ΚΑ ΓΆΓΓΗ ΝΙΟῪὙ δλικ. εἰἷβ 


ΟΙ ΡΟΓΙ ΟΥ̓ ΠΘΠὴ 
ΙΚΔΙΓΓΆΘΕΘΝΝΗ ΑΙ ΟΘἢ8 
ΕἈΟΣΆΝΤΤΟ Θ9Ὸ 
ΤΓΟΝΆΟΓΟΝ ΘΥΔΠῚ 
ΓΤΟΥΘΥῪ 1η Εἰν!δἴα 
ΤΓΕΛΔΘΕΘ 10 ἰΟΡΡθΙα 
ἈΜΜΘΒΗ ΔαΟΥΔΉΒ 
ΠΕΓΡΟΓς οἱ ν]Ἱ α] 
ΕΙΟΙΪΒΡΟΟΟΛΧΥΜΆ. 'κ βίαρογδ πηθι 8 
ΔΙΘΙΚΡΙΝΟΝΤΤΟ ΥἸΒΌΠΙ 
ΠΡΟΟΛΧΥΤΓΟΙΝ ἀρβοθηάθηβ 
ΟΙΘΙΚΤΙΕβΙΓομης νἃΒ 
ἈΕΓΟΝΊΤΓΕΟ αιοἀάδπι 
ΟΙ ἰΔιηαιϑηὶ Πϊ ΘΊ1Π|: 
ΠΡοΟΟΆΝΆΑΡΑΆς ΙΔ ΟΉΠΙΩ 
ἈΚ ΡΡΟΒΥΞΓΓΙᾺΝ 9 ΠΔιδ[{π|0Ὁ 
ΕΧΟΝΤΆΑΆΟΚς 1η1{115 
ΕΙΟΓΗΆΘΕΚΟ ΒΌΠΩ ΓΙ - 
᾿κλιουναφάγες. ἃἀδ εβεῖο 
ΑΥΓΟΙΓΟ οἱ νϑηϊΐ 


ΔΛλοίοτυμι 11; 1--ὅ. 


ΤπΟΙΡΊ ΘΒ δι ίθπι 


Ἀῳφταμενοολε 
ΤΕΤΡΟΟ 
ΕΣΕΤΙΘΕΤΟ 
ἈΥ̓ΤΌΙΟ 
ΚΆΘΕΞΣΗΟΘ 
ἈΘΓΩΟΝ 
ΕΓ 
ΗΜΗΝ 
ΕΝΤΤΟΆΘΙ 
ἸΟΠΠΗ 
ΠΡΟΟΘΥΧΟΜ νος 
ΚΆΊΘΙΔΟΝ 
ΕΝΘΙΚΟΤΆΟΘΙ 
ΟΡΆΜΆ 
ΙΞΞἈΤΆΒΆΙΝΟΝ 
ΟΙἸ(ΘὙῸΟ 

ΤῚ 
ΦΘΟΟΘΟΝΗΝ 
ΜΕΓΆΛΗΝ 
ΤΕΟΘΟΆΡΟΙΝ 
ἈΡΧΆΙΟ 
ΚΆΘΙΘΜΕΝΗΝ 
ΕΚ ΤΓΤΟΥΟΥΝΟΥ 
ΚΆΙΗΧΘΕΝ 


5116 δά τη6 
ἴπ αποάᾶ 
᾿πΓΘ 5 
ΘΟΠΒΙΔΘΟΓΆΌΔΠῚ 
οἱ νἱὰὶ 
υδατγαρθα! δ 
ἴΘΥΓΒΘ 

οἱ ὈΟΒΙ 85 

οἱ το ρῇ] ἃ 

οἵ νο δῇ] 18 
σδ86]] 

ΔΌΙΪΥΙ δι ΐθπη 
θ΄ γοΟΘ ἢ] 
αΙοΘηΐοπι τ 1] 
ΘΧΒΙΓΟΘΠΒ 
ροῖγθ 

ΟΟΟΙ 46 

οἵ τηδπάποξ 
αἸχ}ΐ δυΐθπι 
ΠΟαΙΔα8Π| 
ΠΟΙ] 6 

αυ]8 

ΘΟΙΏΙΠ ΘΙ 


δαΐ Ἰπ πα 1 


94 


ἈΧΡΙΟΕΜΟΥ 
ΕΙΟΗΝ 
ἈΤΈΜΝΙΟΧΕΟ 
ΚἈΓΕΝΟΟΥΝ 
ΚΆΙΕΙΔΟΝ 
ΤἈΓΕΤΡΆΠΟΛΑ 
ΤῊἨΟΘΓΗΟ 

ΚΑΙ ΤΆΘΗΡΙΆ 
ΚΑΙΤΆΘΡΠΕΤΆ 
 »». ͵ΔΛΙΠΕΤΊΝΙΑΆ. 
ΤΟΥΟΥΝΟΥ 
ἩΚΟΥΌΆΣ ΔΕ 
κ«φώνηος 
ἈΒΘΓΟΥΌΗΟΜοι 
ἈΝΆΟΤΆΘΝ 
ΠΕΤΡΕ 

ΘΥΌΟΝ 

ΚΆΙ φᾶγε 
ΕΙΤΟΝ.Δ Ε 
μΗλλμῴας 
«.ε 

ΟΤῚ 

ΚΟΙΝΟΝ 
ΗἈΚΆΘΑΆΡ ΤΟΝ 


10 


20 


ὨΠΠΊΔΊΆΠΙ 


1ηἰΓοΙν 


Ιη Ο5 ΠΟΘ 


ΟὙΔΕΙΠΟΤῈ 
ΕἸΟΠΗΆΘΕΝ 
ΕἸΙΟσΣΤΟΟΤΟΜΆΜ 


ΓΟΒΡΟΠΑΙ διιίοπι 1} ἈΤΤΕΙΚΡΙΘΗ Δ εμοι 


ΒΘΟΌΠΑΟ 
ΝΟΣ 

ὯἋ6 8010 
αυδ6 
αι 
πηππάκαν! 


[ιἰ 


ΠΟΠ ΘΟΙΏΠΔΙΠΙΟΆΒΙΒ 


ος δυΐθπ) 
ΓΔοῖα πὶ δϑί 
ΟῚ ἴ6Γ 

οἵ ΠΟΓΙΠΠῚ 
Γροθρίᾷ 
ΟΠΙΠΪΆ 

1 ΘΔ 6 11Π| 
οἱ Θ606 
σΟΙ 65 Ε1Π| 
ΓῸΒ 

νἹ τ 


δΔαβηϊογαηϊ 


Αοίοσαπι 11, ὅ --- 1. 


ΕΚ ΕΥΤΈΡοΟΥ 
φώωώνη 
ΘΚ ΤΟΥΟΥΝΟΥ 
λ. 
ΟΘΟο 
ΕἸ ἈΘΆΡΙΟΕΝ 
ΟΥ̓ 
ΜΗΙΚΟΙΝΟΥ 
ΤΟΥ͂ΤΌ 6 
ΕΓΕΝΕΤῸ 
ΕΠΙΤΡΙΟ 
ΚἈΑΙΠΆΛΙΝ 
ἈΝΘΟΠΆΟΘΗ 
ἈΤΤΆΝΤΆ. 
ΘΙΟσΤΟΝΟΥ͂ΝΟΝ 
.«οἸλοΥ 
ΘΕΣΑΥΤΉΟΘ 
ΤΡΙΟ 
ἈΝΆΡΘΟ 
ΕΠΕΟΤΉΟΆΣΝ 


δἃ ἀομμη) 

Ϊη αὺ 

Ὁ Φ. 21} 

ΤῊ ΪΒ5] 

ἃ Οδοβαγθᾶ 

δα τὴη6 

ΑἸχῚ δυο Π}1}]. 
ΒΡΙΓΙ ΙΒ 

εὖ ΙΓΘΙῚ 

ΟἼΓΙΩ Οἷ5 

1ἢ1] 

ἀαδιδηΐθπη 
νΘηΘΓΠηἴ δυΐθιη 
ὨΘΟΠΠῚ 
οἴ Β0χ 

ἔγδίγοα 

151} 

οἴ ἸΠΟΎΘΒΒΙῚ ΒΙΠ.Π5 
1 ἀοΙηιΠ) 

ΥἹΓΙ 

ΓΟ Πα 16 

ΠΟῚΒ 

αυοιη0Ὰ0 


για δδοῖ 


-ΕΠΠΙ ΓΗΝΜΟΙΙΙΙΆᾺΝ 


ΠΕΝΗ 


ΉΜΗΝ 
ἈἉΤΤΕΟΤΆΆΆΜΕΝΟΙ 
ἈἉΤΟΚΆΑΙΟΆΡΙΑΟ 
ΤΡΟΟΜΒΘΕ 
ΕΙΠΤΕΝΝΆΕΘΜΟΙ 
ΤΟΠΝΑΆ. 
ΟΥ̓ΝΘΆΘΙΝ 
ΧΥΤΟΙΟ 
ΜΗΜΔΛΕΝΙ 
ἌΙΆΚΡΙΝΟΝΤᾺΆ. 
ΗἩΆΘΟΝ.Ε 
ΟὙΝΕΜΟΙ 
ΙΚΞΧΙΟΙΕ Σ 
Ἀλαλφῷοι 
ΟΥ̓́ΤΟΙ 
Ι(ἈΙΕΙΟΓΗΆΘΟΜΙΜεν 
ΕΙΟΤΌΝΟΙΙΚΟΝ 


ΤΓΟΥΆΝΆΡΟΟ 20 


ἉΤΙΗΓΓΙΆΘΙΝΜΤΕ 
ΗΜΙΝ 

1 ς 

ΕΙΔΕΝ 


Δηρο] πὶ 
Ϊηὴ ἀοηυ1η 
Β.81) 

βίο [1586 

οἱ ΟἸΧΙ556 
6] 

ΤΪΓ6 

Ϊπ ΙΟΡΡΘπὶ 
ΥἹΓΟΒ 

οἱ δ. ἜΓΒΙ 
ΒΙΠΠΟΠΘΠῚ 
4] οΟρηοι δία 
ΡΟΙΓῸΒ 

αι 
ἸοᾳαθίαΓ 

ν 12 Ν}}} 

Δα [6 

1η 4π10ι18 
ΒΑΙΝΤΒ ΘΙΙΒ 
15} 

οἵ ΟἸΏΠΪΒ 


ἀοιμι8 [8 


Οὐτὰ δαΐθιῃ ΘΟΘ ΒΒ61η 


Ιου 


ἀοϊοχυπι 11, 11-- 1ὅ. 


ΓΤΟΝΆΓΓΕΛΧΟΝ 
ΕΝ ΓΩΟΙΚα) 

λυ ΤΟΥ 

ΟΤΆΘΕΝ ΤΆ. 
Ι(ἈΔΙΕΙΤΤΟΝ ΤΆ. 
ΑΥ̓ΤῸ 
ἈΠΤΟΓΠΓΙΆΧΟΝ 
ΕἸΙΟΙΟΠΤΠΊΙΤΗΝ 
ἈΝΆΡΑᾺΓς 
Ι(ΛΔΙΜΕΤΤΑἈΙΤΕΜΐλι 
ΟἸΜΟΟΝΙΆ. 
“ΓΟΝΕΊΤΙκλλουμενο 
ΠΈΤΡΟΝ 


ὝΑὍςῸΌ 


ἈὉΔΟΔΗΓΘΙ 
ΡΗΜΆΤΆ. 
ΠΡΟΓΟΟΘ 

ΕΝΝΟΙΓΟ 

σώ ΘΗΟΩΘΕΙ 

ΟΥ̓ 

Ι«ΔΟΤΤΆς 
ΟΟΙΚΟΓςΓΠΓΟΟΥ 

ΝΙ λετωσλρσλοθλιμε 


ἈἋΔΟΆΕΘΕΙΝ 


ΕἸΤΕΊΤΤΙΕΓΕΝ 
ΒΡΙΓΓι5 ΤΟΤΙΝΆ. 

ΒΘΠΟΙΙΙΒ ΓΟΆΓΙΟΝ 

ΒΌΡΘΙ 608 ΕΠΧΥΓΟΥ Ο 
βίου ΟΟΙΤΕΡ 

ΟἿ ΒΙΡΘΙ ΠΟΒ ΙΚΆΑ 6ῷΦ ΗΜΆΑΆΟ 
1 ὈΓΙΠΟΙΡΙΟ ΕΝΆΡΧΗ 


ΘΙ ΠΟΥδίαΒ Βα) Διί ΕἸΜΙ ΝΜΗΠΟΘΗΝΙΔΕ 


ΥΘΓΌῚ ΤΟΥΡΗΜΆΓος 
ἀοιῃ ΤΟΥΚΥ 

Βιοιΐ αἰεουαί ΟὐΘΆΕΓΕΝΙ 

ἸΟ δ η08 αι] ἀ6 πὶ ΙΟΛΧΝΝΝΉΗΟΜΜεΝ 
ραρῇζαν! ΕΒΑΙΥΓΓΙΓΕΙΝ 
δαιιἃ ὙΔΟΑΤῚ 

ΥΟΒ Δ 6 ΠῚ ὙΜΕΙΟΔΕ 
ὈΑρ(Ζϑμ ηὶ ΒἈᾺΤΙΓΙΟΘΉῸΟ εσθαι 
ἴῃ Βρίγίται ΕΝΜΤΙΝΙ 

ΒΔ η0ῖ0 ἈΓῚ6) 

51 Ἰρτταῦ ΕΙΟΥΝ 

64 8}6 ΓΗΝΕΙΟΗΝ 
ἀοπιὴ ΔΟΟΡΆᾺΙΆᾺΝ 

ἀ6α ΕλῶθιενΝν 

11118 ΑΥ̓ΓΟΙΟ 

ἄθι8 ΟΘο 


Βα 

οἵ ΠΟΡῚΒ 
ΟἹ ΘΠ 8 
" ἀοΟΙμΪ 
1Π6Β11Π| 
ΟἸΓΙΒΓΠΠῚ 
ΘσῸ [6 Π} 
418 

ΘΓΔΙη 
ΡΟΐθη8 
ῬΓΟΪΙΌΘΓΘ 


ἀδιὴ 


ἢδ6ο 


[1ΔΟΙΘΓΠΠ 


οἵ σ]ουοανογαηΐ 


ἄθιιηὶ 
ἀἸοθηίοβ 
α{|α16 

οἱ σθϑηξθι8 


ἄἀθυβ 


ρΡϑοπ θη 8 πὶ 


ἀρα! 


Δα νη 


90 Αοίοτυπι 11, 1 - 18. 


ως 
ΙΚΔΙΗΜΙΝ 
ΠΙΟΤΕΥΌΛΟΙΝ 
ΕΠΙΤΓΟΝΙΚΙΝ 
ΙΝ 
ΧΙΝ 
ΕΓωλΕ 
ΤῚΟ 
ΗΜΗΝ 
ἈΥ̓ΝΆΓΓΟΟ 
Κῶ ΛΥΌᾺΛ! 
ΤΟΝΘΝ 


Αὐαϊθηΐδβ πΐθῃ) ΔἈικογολν ΓΕ σλε 


ΤΥ ΤΆ. 
ηουχᾶολν 
Κα ΟΣ ΆΖΟΝ 


ΤΟΝ ΘΝ 


ἈΕΓΟΝΝΓΕΟ 
ἈΡΑΆΓΕ 

Ι(«Ψ«.ΧΔΙ'΄ ΓΟΙΓΟΕΘΝΝΕοιΝ 
ΟΘο 
ΤΗΝΜΕΊΎΓΆΜΝΝΜΟΙΆλΝ 
Εαλῶῦκεν 
ΕΙΟΖΟΣΗΝΝ 


917 


Αεἰοτῦπι 11, 19 --- 22. 


ΠΙῚ Ἰρτταῦ (λὶ ΜΟΘΝΟΥΝ 8 σ,ΤΆΘΟΟΒ ΤΠβΡΟΟτουγςοελλημιστὰς 
ἀἸβρουβϑὶ ἈΟΧΟΙΤΙΆΡΕΝΤΤΕΟ ΕΥ̓ ΠΤ ΠΥ ΝΣ ΕὙΆΓΓΕΆΛΙΖομενοι 
ἃ {ἸὈΠἠΠΔΈΟΠΘ ἈἉΤΤΟΤΉῊΟΘΑ.Ι!Τ}εως (ΟΠ Π11ΠῚ ΤΟΝΙΚΙΝ 
{φιδο λεία θὰ ΗΓΓΕΝΝΟΙΜΕΝΙΗς ἢ] ΘΘ.1ΠῚ ΙΝ 
511 ΑἰθίδΠῸ ΕΠΠΙΓ ΓΕ φᾶνον οἱ ογδί ΙζΔΙΗΝ 
ΡΟΙ ΔηΒίΘσαηΐ ΔΙΗΆΘΟΝΙ ΠΊΔΠΙΙΒ ΧΕΙΡ 
156 16 ῬΠΟΘΠΪ ΘΟ Πὴ Εὠς Φ ΟΙΝΝΙ)Κης (οπἱη] ΚῪ 
οἵ ΟΥ̓́ΡΓΙΠῚ ΚΑΙΚΎΠΡΟΥ ὁπ} ΘΒ ΜΕΓΑΥΤΟΩΟΝ 
οἵ ΔΗ ΠΟΟΘἢΪ8ΠῚ Ι«ἈΙΧΓΙΟΧίιλς τ] ἀβατῖιθ ΠΟΛΆΧΥΓ ΓΕ 
ΠΘΠ]] ΜΗΔΛΕΝΙ 10 ΠΙΙΠΊΟΙῚΒ ἈΡΙΘΜΟΟ 
Ἰοαιιογθηΐθβ ἈΧΆΧΟΥΝΤΓΌΘΟ ΟΥ̓ ἢ 5 ΠΠΠΓ ΓΕΥΌΛΣΟ 
χ ΔΝ). }}} ΓΟΝΆΟΓΟΝ ΟΟΠΨΘΓΒΙΙΒ οδὲ ΘΠΕΟΓΡ εὐε ΝΜ 
Π151 [Δ {Π|Π| ΕΙΜΗΜῸΟΝΟΝ ἴη ἀΟΙΏΪ ΠΤ ΠΡΟΓΤΓΟΝΙΚΙΝ 
᾿π4 865 ΙΟΥΔΆΙΟΙς ἢ] ΒΘ. πὴ “ΝΜ 

Εγτδηΐ δυΐθπη Η]ελνλ Αὐαϊίαβ οϑί διυιΐθμ) Η] ΙΞΟΥΘΘΗ.ΔΕ 
αὐ]άδπι ΤΙΝΕςΟ ΒΘΙΤΩΟ ΟἌΆΟΓΟΟΝΟ 
ΘΧ 685 ΕΣΧΑΥΤῸΟΝ ἴῃ ΔΕΓῈΒ ΕΙΓΟΤΆΟΩΣΤΑ. 

ὙἸΙ ἈΝΆΡΘΓΟ αν το ον “ΓΗΟςσΘΕΘΙΚ(ΚλΑΛὴΗΟοΟΙλΟ 
ΟΥ̓ΡΓΙΙ ΙΚὙΤΤΡΙΟΙ αιδθ ογδΐ ΤΗΓΘΟΟΥΌΟΗΚΟ 
εἴ ΟΥ̓ΤΘΏΘΠΒ6Β ΙΚ(ἈΠΚΥΡΗΝΝΜΆΙΟΙ δ ἰῃ ᾿ΘΙΌΒΟΙΥΠΪΒ5 ΕΝ] ΕβΡοΟΟΆΛΎΥΜοις 

Θι ΓΓΙΝΕςΟ 46 15 ΤἈΤΙΘΡΙΥ ΓΝ 
ΟἸ1Π| γΘηββοηΐ ΕἈΘΟΝΊΓΕΓς οἱ ἀἰπ]βουιηΐ ΙΚΞΚἙΙΕΣἈΠΕΟΤΙΆᾺ.. 
ἴῃ ΔΒΠ ΘΟ] πὶ ΘΙΟΆΑΝΤΊΟΧΙΆΝ ΑΓ ΠΆ ΒΔ πὶ ΕἈΡΝΆΒΑΆΝ 
Ιοαι. ΘΔ η δ ΕΆΆΧΆΟΥΝ ῬΘΓΨΘΉΪΓΘ ἈΙΘΆΘΕΙΝ 


546 8 06 }}18Π| 


αι] 


οιπ| ρΟΓν ἢ 58θΐ 


οἱ ν]ἀϊδβοί 
σ᾽ πὶ 

(6] 

ΘᾺ ΒΒ115 οϑ 
οὐ ΠΟΥ ΓΙ 
ΟἸΏΠΘΆ 
ῬΡΟΡΟΒΙΟ 
ΟΟΓΙΒ 
ΡΟΓΠΊΔΠΘΓΘ 
Ϊη ἀΟΙ]ΠΟῸ 
αυ]ἃ 

ΘΙ αῖ 

ΥἹΓ 

ὈΟΠῈΒ 

οἵ Ρ]ΘΠῚΒ 
ΒΡΙΓΙΓΙ 
ΒΔηΟΟ 

οἱ πα ὁ 

δ᾽ Δαροβίί8 οβί 
{τ 

τ} 8 


98 


Εὐὐ ἈΝ ΓΙΟΧΙΆΟ 
Οσ 
ΠΆΡΆΓΕΝΟΜΜενος 
ΚΕΝ 
ΤΉῊΗΝΧΆΡΙΝ 
ΤΟΩΥΘΥῪ 

ΕΧΆΡΗ 
ΚἈΑΥΤΆΡΕκΆλθι 
ΤΤΆΝΤΆΟΘ 
ΤῊΗΠΡΟΘΘΟΘΙ 
“ΓΗΟΙΚΆΡΔΙΧΟ 
ΠΡΟΟΜΕΝΕΙΝ 
Τωικω 

ΟΤῚ 

ΗΝ 

ἈΝΗΡ 
ἈΓΆΘΟΟ 

ΚΞΑΑΠΆΗΡΗΟΘ 

ΤΙΝΟ 

ἈΓΙΟΥ 

ΙΔ] ΤΠ}. Ο ΓΕΘ) Ο 
ΙΞΑΙΠΡΟΟΕΘΤΈεθη 
ΟΧΆΟΟΘ 
ΠΨΝ Ν [0Χ6᾽ 


10 


αἀοιμῖη0 
Εχιν δυίθοιη 

η [ΔΥΒΌΙΩ 

ὈΆΓΏΔθ ΔΒ 

ΓΟΟΠΓΟΓΘ 

Β5811}11Π| 

οἵ νΘῃΙΘΠΝ 

αιχὶ 

11Πιπ| 

ἴηὴ 8η {0 181} 

Τδοίΐαπι οδὶ δι 6 1 

65 

ΔΠΠΕΌΠῚ 

ΘΟΠΥΘΠΓΟ 

1 ΘΟΟΪΘ 518 

οἵ ἀούογο 

{πγῦ 1 

Π}1Π{Ἀ 1 

ΠΟΠΙΪΠΔΙΊΑΙΙΘ 

ὈΓΙΠΏΠΠῚ 

[ἴῃ Δ 1ΠΟΟ 81 

αἸβοραϊοβ 

ΟΠ ΓΙΒΌΔΠΟΝ 


Ιη 15 δυϊΐοιη 


Αοίοχαηι 11. 22 --- 27. 


ΤΩ ΚΟω 
ὔξηλθϑενλε 


ΘΙΟΤΆΡΟΟΝ 
οδλθρνλξλο 
ἈΝΆΑΖΗΤΉΟΛΙ 
ολύλον. 
κορῶν 
ΗΓΆΓΕΝ 
ΧΥΤῸΝ 
ΘΙΟΆΧΝΤΊΟΧΙΆΝ 
ΕΓΕΝΕΤΌΔΕ 
ΧΥΤῸΙΟ 
ΕΝΙΆΥΓΟΝ 
ΟὙΝΜΆΧΘΗΝΑΙ 


ΕΝ ΓΗΕΙ(ζ(ΙΚ(ἈΗΟΙλ. 


ΚΔ Ά Σ ΑΙ 
ΟΧΆΟΝΙ 
ΙΚΆΝΟΝ 
ΧΡΗΜΑΤΊΙΟΆΥΓΘ 
ΠΡΩΟΤῸΝ 
ΕΝἈΝΤΊΟΧΙΆ. 


ΤΟΥΟΜΑΆΘΗΤᾺς 
ΧΡΙΟΤΙΆΝΟΥΟ 


ΝΤΎΔΥΤΆΙΟΔΕ 


ἄϊεθυβ ΤἈΙΘΟΗΜΘΡΆΙΟ ΑἸΪααἦ8 ΤΊΟ 


υ9 


ἈΑοίοτυπιὶ 11, 27 --- 18, 1. 


ἀοβοθηάθγαπηΐ ΚΑΙΉΆΧΆΘΟΝ Ροβυθγαηΐ ΟΡΙΟΆΝ 

ΔὉ ΠΙΘΓΟΒΟΙγ ΙΩΪΒ ἈΤΤΟΙΕβΡΟσολυμ., ἀπυΒαυ Βαι6 ΕΙ ἈἌΟΠΟΤΟΟ 

Ργοϊοίδο ΠΡΟ Φ ΗΓΆΟ ΘΟΓΊΙΠῚ ἈΑΥΓΟΩῸΝ 

1π Δ ΠΟ ΟΠ] ΔΙῚ ΕἸΙΟΧΙΝ ΓΙΟΧΙΆΝ π ΠΙΘΠΪΒΙΟΓΙ ΠῚ ΕΙΟΛΙΔΙΚΟΝΝΙΆΝΝ 
ΌΓΡΘΠΒ ΔΠἴριη Δδιμιλοτλολε ΠῊἰ 6 ΓΟ ΤΕ μϑλι 

ὉΠῚ1Β ΕΙς αυὶ Παρ! υδηΐ ΟΙΟΙΚΑ ΓΩΙΚΟΥῪ α΄ 

ὃΧ ΘΪΒ ΕΣ λΥΤῸΝ ἴῃ ᾿πάδοᾶ ΕΝΤΤΗΪΟΥΔΔΑΟΔΛ. 

ΠΟΙΪΠΘ ΟΝ ΟΜΑΙῚ ἔγδίΓΙ 18 ἈΔΟΧΦ ΟΙΓς 

ἈΘΆΌι5 ἈΓΆΆΒΟΓς αιιοά Ο 

ΒΙση βοαν!]ΐ ΕΞΓΟΗΜΆΝΕΝΙ οἱ Τροριτηΐ Ι(ΛΧΛΙΕΤΤΟΙΗ ΟἈΝ 

ΡΕΥ ΒΡ γἰαπι ΔΙΧΟΓΟΎΤΙΝΟ πα ἐἰοῃΐ68 ἈΠΟΟΤΙΆΆΝΤΕς 

ἴδιηθη ἌΜΟΝ Δ ΒΘΠΙΟΓΘΒ ΠΡ ΟΟἽ Ογὐεπίεεδυτε 

ὨΔΡΉΔΙΩ ΜΕΓΆΝ ῬΘΙ 8118 ἈΔΙΆΧΕΘΙΡΟΟ 

ΓυϊαΓ δὴ ΜΘΆΛΟΕΙΝ ὈΔΙΠΑθ86 ΒΆΡΝΝΆΒΑ. 

6586 ΕΟΕΟΘΆΑΆΙ οἴ 8581}}} Ιφζᾧ᾿ὀμὀῥ,οοολγλουΥ 

1 ΟἸΏΙΘΠῚ 66 Φ ΟἌΆΗΝ Εοάριῃ δυΐοιῃ ἈΓΈΕΙΚΙΝΝΟΝΝ Δ Ε 

ΟΥ̓ΠΘΙῺ οΥΓΆΓΌΠΙ ΓΗΙΝΟΙΙΚΓΟΥΜεμης [ΘΠ ΡΟΥΘ ΓΟΝΙΚΆΙΡΟΝ 

α86 ΗΟ 1ηΠ}151} ΕΠΕΒΑΔΕΝ 

οἱ [Δοΐδ 6βί ΙΞ“ΔΑΙΕΓΕΝΝΕ ΤῸ Πογοάθ8 ἩβρβώλΔΗΘς 

Β.0 οἰδυάῖο ΕἸΠΙ λλυλιογ ΓῸΧ ΟΒἈΑΟΙΆΘΥΘΟ 

ΘΆΘΒΔΓΕ ΚἈΆΙΘΆΡΟΟ ΠΊΔΠΙΒ ΓΆΟΧΘΙΡΆΟ 

ἀἰβοῖρυ}} δαυΐοιη ΤΟΝ ΔΕΜΆΘητων αἱ δαῇϊσει οί Ικ«λι( Ολ. 

Ρτγοῦΐ Πα Ὀο δὶ ΙΞ«ΞὩ ΘΟ ΟΘὙΊΊΤΠΤονγειτο αποβάξῃι ΤΙΝΑΆΚ 


[5416 8} 100}}18Π| 


αι] 


ὁππὶ ρον ἰδοῦ 


οἱ ν᾽ ἀϊββϑί 
στα 8 Π] 

ἀ6] 

σαν 5515. Οδὲ 
εὐ πογίαδίι 
ΟἸΏΠ6Β 
ῬΡΟΡΟΒΙΐο 
ΟΟΥ 18 
ΡΟΙΓΙΏΔΠΟΓΘ 
1η (ἀΟΠῚΪΠῸ 
αι}ἃ 

ογδΐ 

ΥἹΓ 

θοηι8 

οἵ μ]6Πι8 
Βρ᾿ γα 
ΒΔΠηΟΙΟ 

οἱ 46 

οἴ δάροβιίδ οδ1 
τὰγθᾶἃ 

118 


98 


Εὐὐ ἈΝ ΓΙΟΧΙΆΟ 
Οοςσ 
ΠἈΡΑΓΕΝΝΟΜενος 
κλύει Ν 
ΤΗΝΧΆΡΙΝ 
ΤΟΥΘΥῪ 
ΕΧΆΡΗ 
ΙΞ«'ΛΟΠΆΡΕΚΆΛΕΙ 
ΤΆΝΤΆΟ 
ΤΉῊΉΤΙΡΟΘΘΟΘΙ 
ΤΗΟΙΚΆΡΔΙΆΟ 
ΙΤΡΟΟΜΕΝΘΙΝ 
ΤΩ ΙΚο 
ΟΤῚ 
ΗΝ 
ἈΝΗΡ 
ἈΓΆΘΟΟ 
ΚΑΟΠΆΗΡΗΟΘΟ 
ΤΙΝΟ 
ἈΓΙΟΥ 
Ι«λπισ ΓΕ ο 
ΙΞΟΤΤΡΟΟΘΤΕεθη 
οχλοςσ 
ΚΆΝΝΟΚ 


αἀΟΠ.1η0 
Εχιν δυΐοηη 

1η [ἈΥΒΌΠΩ 

ὈΔΓΏΔθ88 

ΓΘΟΟ]ΙΠΓΘΓΘ 

Β8}1Π| 

οἵ νΘΠΙΘῊΒ 

αιχὶ 

1Ππ|πὶ 

1 8 {ΠΟ ἢ] 1 

ἴδοίιπι οϑί δυΐθιῃ 

6185 

ΔΠΠΌΠΩ 

ΘΟΠΥΘΠΙΓΟ 

1η ΘΟΟΙΪΘΆ18 

οἵ ἀούθιο 

{πγυ Δὴ 

Π}1Π ΠῚ 

ΠΟΠΙΪΠΆΓΙΔῸΠΘ 

ὈΓΠΏΙΠῚ 

ΪΠ δΔη ΓΟ 81 

ἀΙΒοΙΡι108 

ΟΠ ΓΙΒΌΏΘΠΟΒ 


Ιη ΙΒ διιΐοιῃ 


Λοίοσχθαηι 11, 22 -- 27. 


ΤΩΚΟΩ) 
ὔξηλϑενλε 


ΕΙΟΤΆΡΟΟΝ 
οβΆρνλξκλο 
ἈΝΆΑΖΗΤΉΟΆΛΙ 
ΟΝ. 
καΎΡὼΝ 
ΗΓΆΓΕΝ 
ΧΥ ΤῸΝ 
ΕἸΟΆΝΤΊΟΧΙΆΝ 
ΕΓΕΝΕΤΌΔΕ 
ΧΥΤΌΙΟ 
ΕΝΙΔΥΤῸΝ 
ΟὙΝΆΧΘΗΝΜΑΆΙ 
ΘΕΝΤΉΕΙΚΚΛΧΗΟΙΆ. 
ΚΑΙΔΊΛΛΆΞΑΙ 
οχλον 
ΙΚΆΝΟΝ 
ΧΡΗΜΑΤΊΟΆΛΥΓΕ 
ΠΡΩΤῸΝ 
ΕΝΆᾺΝΤΊΟΧΙΆ. 
“ΓΟΥΟΜΑΆΑΘΗΤᾺς 
ΧΡΙΟΤΙΆΝΟΥΟ 
ΝΤΎΧΔΥΤΆΙΟΔΕ 


Αοίοτυπι 11, 327 --- 12, 1. 


ἀἰοθα8 ΤἈΙΘΟΗΜΕΡΆΙΟ Δ] 18 ΤΙΓΟ 

ἀοβορηάογαης ΙΚΙΑΤΉΛΧΘΟΝ Ροβυθιιηΐ ΟΡΙΟΆΝ 

Δ ΠΙΘΓΟΒΟΙΥΙΙΪΒ ἈΤΤΟΪΕβροοολυμ.͵ αἀπιβαυΐδαιο ΘΙ ΆΟΤΟΟΚΟ 

Ργοΐοῖδο ΠΡΟ Φ Η ΓᾺ. ΘΟΓΊΗ] λΧΥΓΤῸῸΝ 

1Π Δ} 0ΟΠἸΔΙὴ ΕΙΟΆΧΙΝΝ ΓΙΟΧΊΆΟ ἴπ ΤΠ 6 ]Β[ΟΤΊ Τὴ ΕΙΟΛΙΔΙΚΟΝΙΆᾺΝ 
ΌΓΘΘΠΒ ἈΠίρτη ΜΑΔΟΤΓΆΘσΘΛΕ πὶ 6 ΓΘ ΤΕ μψϑψλι 

ἘΠῚ15 ΕΙς αυ] ὨΔΟΙΔυδηΐ “ΓΟΙΟΙΚΑ ΓΟ ΚΟΥ ὦ 

6Χ Οἷ8 ΕΣ λΥΤῸὼΝ 1η ᾿πάδθ8 ΕΝ ΤΗΪΟΥΔΔΟΧΣΛ. 

ΠΟΙΗΪΠΘ ΟΝΟΜΑΧΤῚ Φδιυῖθιιϑ ἈΆ Άφοιο 

ἈΟΔΌΙΒ ἈΓΆΆΒΒΟΓς αιποά Ο 

ΒΙση δοαν! ΕΟΗΜΆΙΝΕΝ οἱ ἐροσχιηΐ Ι(ᾺΛΙΕΊΤΤΟΙΗ ΟἈΝ 

ΡΟΙ ΒΡ: ΠῚ ͵».. ἈΓΤΟΎΥΎΤΙΝΟ τ 6 Πἴ6 8 ἈΑΙΤΟΟΟΤΙΆΔΆΔΙΝ ες 

ἔδιηθη ἌΙΜΟΝ Δ ΒΘΠΙΟΓΘΒ ΠΡΟ ΟἽ ΟΥὙΘΠΙΒΕΕΥΤΕ 

ὨΠΔΡΉΔΠΙ ΜΕΓΆΝ ῬΘΙ ΠΙΔΠΙ1Β ἈΙΆΧΕΙΡΟΟ 

ἔα ιγἈπὶ ΜΘΆΛΕΙΝ θάγηδθδΘ ΒΆΡΝΆΔΑ. 

6586 ΕΟΕΟΘᾺΆ! οἴ 5811} ΙΞῇ.α͵ιολυΆΟΥ 

1Π ΟἸΏΠΘΙῚ Ε Φ ΟἌΆΗΝ Ἐοάθριῃῃ δυΐθηι ἈΓΕΙΙΝΝΟΝΝΔΕ 

ΟΥ̓́Θ ΠῚ [ΟΥΓΆΓΊΠῚ ΓΤΗΙΝΟΙΙΚ ΟΥΜεμη. [ΘΙ ΡΟΙΘ ΓΟΝΙΚΆΙΡΟΝ 

αιδ6 ΗΤΓΙΟ 1η}}151} ΕΤἸΤΕΒΑΔΕΝ 

οἱ ἔδοία οβί Ι(ΔΙΕΓΕΝΝΕΓΟ ΠοιΟάθα ἩΡώΔΗς 

50 οἸἰδυαίο ΕἸ λλυλιοὺ ΓῸΧ ΟΚΑΟΙΆΘΥΟ 

ΟΔΘΟΒΆΓΘ Ι« Δ ΟΆΡΟ ς ΠῚ8 1118 ΓΆΟΧΟΙΡᾺς 

ἀἸβοῖρα] δαΐοπη ΤΓΟΝΔΕΜΆσΘητων αἱ δΔαῆϊρσονοί Ι(»ι(ζ(ῶολ. 

Ρτγουΐ παρ ο δΐ ΙΞῸΙΟΟΦ ΟΘὙΊΊΠΊογειτο αΙΟΒ δ] ΤΙΝΆ. 


(ὁ οος]Ϊθ ΟΟΝΙΑΔΥΠΟΊΤΓΗ ᾿εκκληοσιλς 


᾿ΠΓΟΓΓΘΟΙ δἰ πὶ 
ΔΟΟ 

{ΓΥ ΔΙΓΟΙῚ 

ΟΠ] ΔΠΠ18 

σἸδ 10 

νι άσηβ δαζοπι 
αι 

Ὀἰ δοίη} 

ὍΣ! 

πιά δοὶβ 

Δ ροϑι 
ΔαρΡγαθ]θἀθγὸ 
οἵ ροῖγα] 
ὀγδΐ δι 
(105 

1608. ΔΖΥΙΟΓΊΙΠῚ 
16] 

οὗ δι ργδῃ ΉΒ.1}} 
151} 

ΪΠη ΟΔΙΌΘΓΘΙΏ 
{8 46 }8 

αι δίςιο Γ 


αιυδίογ ἢ] 0018 


100 


ἈΝΝΕΙΆΕΝΝ ΑΕ 
ΚΟΣΟΝ 


ΤΟΝΆΔΛΘΧΦΟΝ 


ΙΟΧΝΝΟΥ 
μλχλιρὰ 
ΕΙλώΝνΝ Δ 6 

ΟΤῚ 

ἈΡΕΟΓΟΝ 
ΕΟΤῚΝ 
ΤΟΙΟΙΟΎΛιοις 
ΤΤΡΟΘΕΘΕΤῸ 
“ΓΟΥΟΥΜΝΆΛΕΙΝ 
ΚΆΙΤΙΕΤΡΟΝ 
ΗΟΆΝΔΕ 
ΗΜΕΡΆΙ 
ΤΩΟΝΆΖΥΜΩΝ 
ΟΝ 

ΚΑΙΤΙΆΟΘΧΟ 
ΕΘΕΤῸ 

εν φϑυλλιη 
ΤΆΡΆλΟΥο 
ΤΈΕΈΘΟΛΔΡΟΙΝ 
ΤΕΤΡΆΔΙΟΙΟ 


ΠΤ 4111} 
Οἰπίο τὸ 
ΟἸ1Π) 

νΟΪ]ΟΠ5 

γοβί ρβάβοῃ 
γΟΓ Διο ΓῸ 
Θ11ΠῚ 

ὈΙΟΡῚ 


᾿Ῥοῖγιβ φυ! θη 


1. 56.) ΔΓ 


1) ΟΑΥΟΟΓῸ 
ΟΥΔΙΙΟ διιῖθ 
Οὐδ 
᾿ΠΟΘΑΒΘΠΘΓ 
ΠυΡ) δῖ 

Ὁ ΘΟΟΪοἈ]ἃ 
δ ἀοι!η} 
ῬΓῸ 60 


(πὶ δυο 


φῇ ν6]16. 


ῬΓΟΔΙΙΘΟΓΘ 
ΘΠ] 
Πογοίοβ 


ποοῖρ 


Δοίζόσχυμι 12, 1---Ο. 


ΟΤΡΑΤΙΩΟΤΩΝ 
φγλλοσειν 
ΧΥΓΟΝ 
ΒΟΥΆΟΜΕΝΟΟ 
ΜΕΤΆΑΓΤΌΤΙΆΟΧΑΆ 
ἈΝΑΆΓΆΓΙΝ 
ἈΚΥΤῸΝ 
Ττὠωλλῳ 
)μενΝούνπετιος 
ΕΤΉΡΕΙ ΤΟ 
ΕΝ ΤΗΦΥΧΆΚΗ 
ΠΡΟσΘοΥΧΗλΕ 
ΗΝ 
ΕΚΤΤΈΝΗΟΘ 
ΓΙΝΟΜΕΝΗ 
ὙΠ.ΟΓΗῸΟΘΙζκληολς 
ΠΡΟΟΤΌΝΘΝ 
ΟἿΣ ΡΑΥΤΟΥ 
ΤΕΛΕ᾿ 
ΗΜΘΆΆΧΟΝ 
ΠΡΟΧΓΕΙΝ 
ΑΥΤΟΝ 
ΟΗΡΩΔΗΟ 
ΤΗῊΗΝΥΚΤῚ 


1118 

οΥαΐ 

ΡΟΙΓιΙ5 
(ἀΟΓΙΏΪΘΠ5 
ἸηΓΘΓ 

ἀπο8 
1}}}1{65 
Πα 
Οδίθ 5 

ἀπ 0115 
σαβίοα 68 διιίθι 
δηΐ6 οδβίυμπι 
ὀυβιοα! Ὀδηΐ 
ΟΔΙΟΟΓΙΘΠῚ 

οἵ Θ0Ὸθ 
ΔΉΡΘ]18 
(ΟΠΉ]] 
δάβῃπί 

ΕΓ Ἰὰχ 

[0151 

ἴῃ ΠαὈΙΐδου]ο 
ΡΟΓΙΓΟΙΒ51 δαΐθη) 
ἰαΐαβ 


ΡΟ ΠῚ 


101 


ΕΙΚΘΙΝΗ 

ΗΝ 

ΟΠΕΤΡΟΟ 
Κοιμῷῶμενος 
ΜΕΤΆΞΥ 

ΑΥῸ 

σΤΡΑΤΙώ ΤΩΝ 
ἈΘΔΕΜΕΝΟΟ 
ἈΛΥΌΕΘΟΙΝ 
ἈΥΌΙΝ 
ΦΎΛΆΚΘΟΤΘ 
ΤΠΡΟΤΉσϑυΡρΆο 
ΕΤΉΡΟΥΝ 
ΤῊΗΝΦΥΆΧΆΧΚΗΝ 
κλιλοῦΥ 
ἈΓΓΕΆΟΟ 
ΚΥΡΙΟΥ 
ΕἸΠΕΟΤΗ 
κως 
δλλΜΥ εν 


ΘΝ ΓΟ ΟΙΚΗΜΖΚἍἌτι 


ΠΆΓΤΆΞΧΟΔΕΘ 
ΓΗΝΠΆΘΥΡΆΝ 
ΤΟΥΠ͵ΙΘΤΡΟΥ 


10 


20 


ϑυβοιίαν! 
ΘῸΠῚ 

ΑἸΙΟΘΠ 5 

ΒΌΓΡΟ 

Δ 2 ΠΟ γὴν 

οἱ σροϊἀοπιηΐ 
6115 

ὀδίοηϑο 

(Ὧὁ πηϑηΐθι8 
ΟΕἸΧῚ διιζοπὶ 


ΔΏΡΘΪ]8 


ἃ Θιι πὴ 


ῬΓΔΘΟΙηρΘ (6. 


οἵ οδί οἷδ [6 
Δ] ἃ 5 [88 
Γ001{ διιθ πὶ 
510 

οἵ Αἰχ}ΐ 

6] 


οἰγοαηάξ ἴθ 


ΗΓΕΙΡΕΝ 
ΑΥΤΟΝ 
ἈΕΓΟΩῸΝ 
ἈΜΝΜΙΧΟΊΧΑ. 
ΕΝ ΓΑΟΧΕΟΦΘΙ 
ΚΆΙΘΣ ΘΠ ΘΟΆΝ 
ΧΥ ΤΟΥ 
λιλλυγςεις 
ΘΟ ΓΓΟΝ ΧΕΙΡΩΝ 
ΕΙΠΕ Δ Ὲ 
ΟΆΓΓΘΆΟΘΟ 
ΤΠΡΟΟΛΧΥ͂ΓΟΝ 
περιζώολι. 
ΙΚΞΔΩΟΥΤΙΟΔΗ ΟΕ 
ΤἈΧΟΛΝλλλιίλοου 
ΕἸΠΙΟΙΗΓ ΕΝ ΤΕ 
ΟΥ̓́Γὼς 
Ι(λυλεΓει ᾿ 
ΥΩ 
ΠΤΕΡΙΒΆΛΧΟΥ 


νοι θπίι πῇ ΓΟ ΜΜΑ:ΓΙονΝοΟοῪΥ 


οἴ ΒΘΑΊΘΓΟ Ιη6 


οἵ ΘΧΊΘΠΒ 


βΒοαιοῦδξιν 


ΔΛλούόχυμ 12, ---9. 


ΙΚΞΑΪΧΙΚΟΆΧΟΎΥΘΙμοι 
κα Σ ΘΆΘΟΩΝ 
ΗΚΟΆΧΟΥΘΘΙ 


ΘΌΠΙ 
οἵ ποΒοΙ δῖ 

α11ἃ 

ΥΘ. ΠῚ 

οΓαῖ 

αιιοά Ποθαΐ 

ΡΟΓ ΔΏΡΘΪΙΠῚ 
δοβίπηδυδί δι 6 Πὶ 
Υ]ΒΠῚ 

γιάσγο 

{ΓΔ 56 0} 105. Δι1{6Π| 
ὈΓΠΔΠῚ 

ΟἰιΒ 0618} 

οἵ βθροιιηάδη) 
᾿γοποιιηΐ 

δα ρογίδη) 

᾿ ν} ν ἀττ 

αιιαθ ἀκιοὶΐ 

ἴῃ οἰν ἴοι 

αι 6 

6] }Ὸ 

ΔρΟΓΐδ οδῖ 

615 


οἱ Θχρυπηῖρβ 


102 


λΥ ΤῸ 
ΚΑΙΟΥΚΗΔΕΙ 
ΟΤῚ 
ἈΆΧΗΘΘΟ 
ΕΟΤῚΝ 
ΤΟΓΙΝΟΜΕΝΟΝ 
ἈΝ ΓΟΥΆΧΓΓΕΘΆΟΥ 
ΕΟ κιλ 
ορλᾶμα 
ΕΆΕΘΙΤΙΝ 
ἈΙΕΆΘΟΝΤΈΕΟΕΩΣλε 
ΤΡΩΤῊΝ 
φυλᾶκην 
κλιλ οΥ ΤΈρλν 
ΗΆΘΟΝ 
ΕΠ ΤῊΗΝΠΥΆΗ. 
ΤΉΝΟΙΔΗΡΑΆΝ 
ΓΗΝΦΕρΡοΎοΝ 
ΕΙΟΤΉΝΊΠΤΠΟΛιν 
ΗΤΊΟ 
ΧΥΤΟΜΑΆΤῊΗῊ 
ΗΝΟΙΧΘΗ 


ΧΥ ΓΟΙῸ 


ΚἈΙΕ ΣΘΆΘΟΝΤες 


{γ᾽ σι 
Υ]ΒΙ1Π 
1Π11ΠῚ 

οἵ οομίηθο 
ἀἸβοθαϑιῖ 
ΔΘ] 18 


ΔῸ 60 


Χ ρΡθΕι8 


ΓΟΥΘΓΒΊΙΒ 
Ιη 50 
Αἰχὶ 
Π.ΠῚ6 
5010 
ΠΝ 
ΥΟΓΘ 
ΠΙΙΒ1 
(ΟΠ 15 
ΔΏΡΘ]ΙΙ 


81111Π} 


οἵ ΘΥρΡυ π10 


46 χῃηᾶπὰ 
ΠΟΙΓΟΘ 8 


οἱ ἀξ ΟἸἢ] 


ΘΧΡΘΟΙΔΙΟΗΪΒ 


Αοίοταπι 12, 9.-- 11. 


ΠΡΟΗΆΘΟΝ 
ΡΥΜΗΝ 

ΜΙΆᾺΝ 
κυαυϑεώο 
ἈΠΕΟΤῊ 
ΟΆΓΓΕΧΟΟΘ 
ἈΠΑΥ ΤΟΥ 

ἈΟΠΟΤΡΟΟ 

ΓΈΝΟΜΕΝΟΟΘ 
ΕΝ ΘΑΥ ΤῺ 
ΘΙΤΤΕΝ 

ΝΥ͂Ν 

ΟΙΔΆ. 

ΟΤῚ 

ἈλΗΘώο 

ΕΘ ΣἈΠΕΟΤΊΆΕΝ 
«ο 
ΤΟΝΆΓΓΕΧΟΝ 
λΥ ΤΟΥ 
ΚΑΙΘΣΘΙΆΑΙΓΟΜΘ 
ΕΚΧΕΙΡΟΟ 
Ἡρώλου 
ΚΞἈΙΕΚΠΆΘΗΟ 
“ΓΗΟΠροολοκιὰς 


ὈΙΘὈΪ8 
᾿πἀ Δ ΘΟΓῸΠΙ 
ΘΟΠΒΙΔΘΟΓΔΠΒ δι 061 
γοηϊΐ 

δα ἀοΙηΠΠὶ 
ΤΠΔΙΪδ 6 

18 ΊΓ18 
ΟΠ Δ} 18 

4111 ΘΟρ ΟΠ ΠΔΕΓ 
ΠΊΔΓΟῸΒ 

ΟΕΌΪ 

οΥδηΐ 

ῃυ]ἢ 
ΟΟΠΡΙΓΟσΔῇ 

οἱ ΟΥ̓ΔΗΐθ8 

Ρυ ]δβδηΐο δαΐθπι 
ΡΟ 

ΟΘΠῸΠῚ 

δ ηῖι86 
ΔΟΟΘΒΕΙ 

ΡῈ6}18 

ἃ δυάϊοηάαπι 
ΠΟΙΏΪΠ6 


γοάΘ 


108 


ΤΟΥΆΛΟΥ ΘΓ πί οορπονϊξ 
ΤΟΜΝ]ΟΥλΆΙωΝ γΟΟΘΠῚ 
ΟΥΝΊΔΛΟΝΤΕ ΡοΠῚ 
ΗΆΘΕΝΙ 46 σαυάϊο 
ΕΠΙΤΉΝΟΙΚΙΑᾺ. ΠῸΠ ΔΡΟΙΙ 
ΜΆΡΙΆς 6] 
ΤΉΟΜΡβΡΟ ἸΔΠΠ8 1) 
ΘΟΧΝΝΟΥ ᾿ΠΊΓΟΟΌΓΤΤΘΠΑ δαΐθιι 
“ΤΟΥ ΕἸΤΙζλλουμενῦ παηῆαν! 
. ΜΆΡΚΟΥ 10 Βἴδιθ 
ΟΥ ΡΘΙΓΙΠΙ 
ΗΟΆΟΝΙ δηΐθ Δ Π ΔῈ 
ΚΆΝΝΟΙ 111: δυΐθπι 
ΟὙΥΝΉΗΉΘΡΟΙΟΜενον. κα εἐδῖῃ 
ΙΑΙΡ ςοευχοόμενοι αἀἸχογιηΐ 
ΚΡΟΥΟΆΧΝΤΟΟΣΧΕ ᾿πηϑδηῖδ 
ΤΟΥΤΙΕΤΡΟΥ 118. ν 6 ΓῸ 
ΓΤΗΝΘΥΡΆΝ Δαβιτδῦδῖ 
ΤΥΤΤΥΧΟΝΝΟΟ 18 
ΤΠΡΟΓΟΗΆΘΕΝ 90 ΘΗΒ6 
ΤΙ ΟΚΗ ΠῚ; διΐθπὶ 
ὙΤΙΔΙΚΟΥΌΆΛΙ ἀἸοουδηί 
ΟἸΝΟΜΆΑ ΓΓῚ ΔηΡ6 188 
ΡΩΟΔῊΗ 1118 


Λοϊογυχῃ 18, 11-15. 


ΚἈΙΕΤΙΤΙΓΝΟΥΌΆΣ. 
ΤῊΝ φων ΗΝ 
ΤΟΥΤΤΕΤΡΟΥ 
ἈΠΟΤΉΟΧΑΆΡΑΟ 
ΟὙΚΗΝΟΙΣΕΝ 
ΧΥ ΤῸ 
ΤΉΝΘΥΡΑΝ 
Ε!Ι ΟΑΡᾺΜ ΟὙ ολλε 

ἈἉΠΤΗΓΓΕΙ͂ΧΕΝ 
ΕΟΤΆΝΑΔΙ 
ΤΌΝΠΕΤΡΟΝ 

ΤΙ Ρ ΟἿΤΟΥΊΤΤΥυλωπνος 


ΦΥΤ: 


ΠΡΟΟΛΧΥ ΤῊΝ 
ΘΙΤΤΟΝ 

ΜΕΝΗ 

ΗΔ6 
ἈΜΠΟΧΥΡΙΖΕΤῸ 
ΟΥ̓ΤΩΟ 

ΕΧΕΙΝ 


(ιλε 


ΕἌΆΘΓΟΝ 
ΟΆΓΓΘΟΆΟςΚς 


λΥ ΤΟΥ 


ΟΑΓ 
ΡῬΘΙΓΙΒ. αἰι[6 
ΡΟΓβου γα δῖ 


ΡΌ]ΒΔΠΒ 


ἈΡΘΙΙΘΗΙΘΑ ΔΕ ΓΘ 1 


νιἀοσιπῖ 

ΘΙΠΠῚ 

οἵ Οὐβηριοτχγιηΐ 
ΔΙ ΠΘΠ 5. διιἴθιη 
ΟἿΒ 

ΠΙΒ [1 

τι ἰδ οσογθηΐ 
ΘΠΔΙΎΑΥΙ 

ΘΙ5 

ΟΠ] 040 
(ἀΟΙΪΠ118 

ΘΙ 

ρα χορ 

(6 σϑΙΌθΓΟ 
ΑἸΧΙ δα ῖθιη 
ΤΟΙ ΠΟΙδῖρΘ 

Δ 0000 

οἱ {10 1185 


ἢδ 60 


104 


ΕΟΤῚΝ 
ΟἈΕΠΕΤΡΟΟ 
ΕΠΤΕΜΕΝΕΝ 
“βοῶν 
ἈΝΟΙΣΆΝΤἝΕοελε 
ΕΙΔΟΝ 

ΧΥΓΟΝ 

“ΙΕ ΣΕΟΤΉΟλν 
ΙΞΑ: ΧΆ ΟΙΟΆολε 
ἈΥΤΟΙΟ β 
ΤΉΧΘΙΡΙ 

ΟΙΓΆᾺΝ 
ἈΙΗΓΗΟΘΆΧΤῸ 
ΧΥΤΓΟΙΟ 

ΤΤω)6Ο 

ΟΙΚΟ 

λΥ ΤῸΝ 

ΕΣΗΓΆΓΕΝ 

ΕΚ ΤΉῊΟΦΥυλλικης 
ΕΙΤΤΕΝΤΤΕ 
ἈΠΆΓΓΙΆΑΧΓΕ 
ἸΪλακκου 

ΙΞἷΪ,ΑὌ᾽Ι ΤΟΙΟλ λ ελῷῴῷοις 
ΤΥΧΥ ΤᾺ 


1υ 


20 


Οἵ ΟΤΟΒΒΙΒ 
ΑὈΠΙ 
1 4]Ππ|}} 
ἴοι 

Ελοΐᾳ δὐζαπὶ 
41Ὸ 
ΟΥδΐ 
{ΓἸ Ὀ014 10 
ΠΟ ΤΠ1Π}1Π|8ἃ 
[ηῖ60 1 Π} 1105 
αι 
Π8ἢ] 
ΡΕΙΠΙΙΒ 
Γδοίιια οδί 

ΗΟ ὁκ. δυΐζοιη 
ΓΟΘΈΓΟΘΙΒ 
ΘῈΠῚ 
οἴ ΠΟ ᾿ΠΥ̓ΘΙΪΘΠΒ 
ΑἸΒΑ ΓΘῊΒ 
οὐδίοί 6 5 
1551} 
ἄἰιο] 
οἵ ἀθβοθη θη 


4Ὁ Πιάαρα 


Αοίογθασῃ 12, 1 --- 19. 


κλιασθΆθονΝ 

ΘΒΠΟΡΘΥΘΗ 

ΘΙΟΕΤΈΡΟΝ 
ΤΌΠΟΝ 


ΙΪ ΣΜΟΜΕΝΗΟΔΛΕ 


ΗΜΘΟΡΆᾺς 

ΗΝ ' 
ΤΆΡΑΧΟς 
ΟΥ̓ΚΟΆΧΙΓΟΚ 

ΕἸΙΝ ΤῸ ΙςΟετρλτιοστλις 
ΤΊ 

ἈΡᾺ 

ΟἸΕΊΤΡΟΟ 

ΕΓΕΝΝΕΟ 


ΕἸρωληςλθ 


ΕΠΙΖΗΤΉΟΧΟ 
λΥ ΤῸΝ 
ΚΟΟΜΗΘΥΎΡΩΝ 
ἈΝΆΚΡΙΝΆΟ 
ΤΟΥΟφΦυλᾶκλο 
ΕΚΕΆΧΕΥΌΟΝ 
ἈΤΙΆΧΘΗΝΑΆΙ 
ΚΑΚΆ ΤΈΆΘΩΝ 
ἈΠ ΟΤΉοΟΙΟΥ Ἄλιας 


1 ΘΑ ΘΘΔΙΌΔΠῚ 
ΠΟΓΔΌΘΙΓΙΓΣ 
οΥγδῖ δ 0}61} 
Πογο 65 
ΔΏΪΠ218 1ΠΤΟΘΓΠΙΑ 
ΓΥΤῚΒ 
οἵ Β140}}15 
ἘΠΘΠΙΏΘ65 δ Γ6 
λ.:)1174}}}}: 
δα φ 
οἵ ΡΟΓΒΌΔΒΟ 
Ὀ]αβίο 
4111 οὐ ἃ ΒΡ} 6. ΟΕ] 
ΓΘΡῚΒ 
Ροβίι!αυδηΐ 
ῬϑΟΘΙΩ 
60 404 
ΔΙΘΓΘΉΓΌΓΥ 
ΘΟΓΙΙΠῚ 
οἰν δίθῃ 
(6 γϑρᾶ 
ίδίαο δα ς6 1 
416 


Πδογοάθα 


ΕἸΙΟΚΆΑΙΥΟΆΡΙΆΝ 
"ΔΙ ΕΤΤΡΙΕΟΝ 
ΗΝΔΕ 
ΗΡ ολης 
ΘΥΜΩΟΜΆΧΟΟΝ 
ΤΎΡΙΟΙΓΘ 
Ι“Ζὡκε"“οσιλώῦνιοιο 
ΟΜΟ ΘΥῪΜ δ λον ΔΕ 
ΠΆΡΗΟΆΣΝ 
ΤΠΡΟΟΛΧΔΥΤΓΟΝ 
Ι«Ι ΤΠ ΟΜ ΓΕΟ 
ΒΆΛΧΟΤῸΝ 
ΓΟΝΟΕΟΙΠΓΓΟΥ Κοτ 
ΤΟΥΒΆΟΙΆΕως 
ΗἩΓΟΥΝΤῸΟ 
ΕἸΙΡΗΝΗΝ 
ΔΘΙΔΟΓΟ 
τΡρεφεοϑθλαι 
ἈΥΓΓΟῸΝ 
ΓΤΗΝΊΤΟΛΟΙΝ 
Ἀ)ὦ7Τ Π ΟἽ ΓΗ Οβλοιλικης 
᾿Γ[ἈΙΚΤΗΉΛΔΕ 
ΗΜΘΡΑΆ. 
ΟΗ ΡΟΔῊ ς 


10 


20 


1ηαιιξιι8 ΕΝΑΥΌΟΆΣΧΜΌΈΕΝΟΟ 


γΘΒίθ ἢ ΕΟΘΗΤΆ. 

ΓΘΟΟΆΪ]ΘΠ) ς ΒΆΑΟΙΆΙΚΗΝ 

οἴ Βθάθῃηβ Ι(λιιάᾶΆθιολοο 

ῬΓῸ {{Ἰ 118} ΕἸ ΓΓΟΥΚΉΜατος 
ΘΟΠΠΟΠαθδίαν ΘΛΔΉΜΙΓΟΡΘΙ 

8 608 ΡΟΟΧΥΤΟΥςῸ 
ΡΟΡαΪαπι δαζοπη ΟἈΘΔΛΉΜΟΟ 

ΒΟ] πη δῖ ΕἸΤΕ φω ΝΜΜΕΙ 

(6 ΘΕΟΥ 

ΥΟΧ φω ΜΗ 


οἵ ΠΟ ᾿ΙΟΠΊΙΪΒ ΙΞΟ ἦόυιουΥιΆΝ ΟΥ 
Οὐηἤοβί διιίθπ) ᾿ | ἈΡΆΧΡΗ μΜ«,᾽ν.λε 


ΒΟΓΟΙΒΒ1 ᾿ ΕἸΤΆΓΓΆΞΕΝ 

Θ11ΠῚ ᾿ΠΥΑΥΤῸΝ 

ΔΉ] 15 ἈΓΓΘΆΟΟΘΟ 

ἀΟμΪ ἢ] Ι Ὺ 

60 αποὰ ἙΝ ΘΟῸΝ 

ΠΟ ἀραϊδϑβοί ΟὙΥΚΕΟΛΔΟΣΙΚΕΝ 
σ]οτίδιη ΔΟΣᾺΝ 

ἄθο ΤΩΘΟ) 

οἵ ΘΟΠΒΙΠΡΙ8 Ι«ᾺΙΓΕΝΟΜΕΙΝΝΟΚΟ 
νΘΓΙΏΙθι18 ΟΚΟΛΧΗΚΟΆΡαο)τος 
ΘΧΆΡΙΓΑΝΪ Ε ΣΕΥΥΣΕ Ν 


Ἀοίοσυπη 12, 19 -- 23. 


ΨΥ θι πὶ ἰδ ηὶ 

(16] 

ΟΥ̓ βορυδΐ 

οἵ ΠΡ] ΑΘΓ 
ΒαΙ 5. Δι Π0 1} 
οἵ 54 118 

ΓΟΥΘΤΆῚ Β8} 

40 ΠΙΘ ΓΙ ΒΑ] 6 ἢ) 


1 Δ ΓΠΟΟΙ Ά Πὶ 


(λλελογοο 
ΤΟΥΘΥῪ 
ΗΥ̓ΣΆΝΕΝ 
Ι ΞΟ) ΕΤΙ ἈΗ ΘΎ πετο 
ΒἈΡΝΆΒΧΟΔΛΕ 
ΚἈΑΙΟΆΥ ΧΆ Ο 
ὙΠΠΕσΓΡΕΥ͂ΆΝ 
ἈΙΤΟΙΆΧΗΜΝΊ 
ΕἸΟΆΝ᾽ΓΙΟΧΙΆΝ 


411 ΟΡ ΟΠ Δ ΓΙΓ: 


ΠΙΡῸΓ 

οἵ [πιο }τ5 
ΟΥ̓ΓΟΠΘΉΒΟΝ 
οἵ ΠΙᾺ Π6Ὶ 
ΠΟΤ 
(οἰγάγο δὸ 
Ὁ} ΠΛ ΚΠ ΠΟ ΕῚ 


οἵ σδα ἢ τι8 


ΟΚΆΧΛΟΥΜΕΝΟΟ 
ΜΙΓΕΡ 
κλιλούκιοο 
ΟΚΥΡΆΗΝΙΟΟ 
ΜΆΝΔΧΗΝΤΕ 
ηρῳωλου 


ΤΟΥ ΓΕΤΡΆΡΧΟΥ 


ΟὙΥΝ ΓΡΟΦΟΟ 
ΚΑΟΛΥΆΟΟ 


ΘΧΡΪοἴο ΠΆΗΡΟΟΆΝἪΓΕες. τὸ. ΜΙπΙβέγαη δι. δυζοηὶ λυ Γογιγουντῶδη 
ΠΪ ἸΒΙΘΤΊΟ ΓΗΝΑΙΔΙΚΟΝ ΙΆΝ 1118 λΑΥΓΟῸῸΝ 
Δ ἰδ ρίο ΟΥΝΜΠΙΟΆΡΆλλβονητες (Ομ ]η0 ΓΑ) ,.(α) 
ΘΠ ΠῚ ΟΠ ΠΠῸ ΝΝΑΙΙΟΧΝΝΝΗΝ οὔ ΘΠ ΕΠ 118 ΙΚΞ«ΧΑὉΝΗΓςΓ ΤΟΎ οντω 
1} ὀορπομῖηαί ΟΙΝΕΙΤΙ Κ ἈΗϑεντὰα αἸχ} ΕΙΤΤΕΝ 
ὨΙΔΓΟΙΙΒ ΜΊΆΡΚΟΝ ΟἸΒ ἈΑΥΓΟΙΟ 

γδηΐ διις0Π} ΟἈᾺΝ ΔΕ ΒΡΙΓΙΓΙΒ ΤΟΊΙΊΝΑΆ. 
ιυάδιη ΤΓΙΝΕΓς ΒΕΠΟΓΙΒ ΓΟΆΓΙΟΝ 
1} ΔΠΠΟΟ 6 ΕἸ ἈΜΝΜ ΓΙΟΆΧΘΊΆ. Βοραγαΐο νΟ͵Ὸ ὨΙ]Η]: ἈΚΡωριολτΤεκδηβι 
τιὰ6 ὀταΐ ΚΑΙ ΓΗΝΟΥῸΌΟλΝ ὈΔΓΠΔΡθΆΠῚ ΓΟΝΕΆΡΝΆΑΞΒΆΝ 
οἱ ΘΟΟΙοκ]8 ΕἸ ἸΙΚΆΗΟΓΙΆΝ 20 οἵ βδιυ]ηὶ ΙΚΞᾷφ--υἱολυλον 
Ρτοϊοῖδο ΙΡΟΦΗΓΑΙ ἴπ' Ορτι8 ΕἸΟΤΟΘΡΓΟΝ 
οἱ (ἀἰοἴο 8 Ι λιλιλιλοιζλολοι φιοί Ο 
θαγ 8 )ὰ5 αιιοατιὸ ΟἹ ἘΆΡΝΝΑβας Δ νος }ΙΡΟΟΚΚΟΙΚΆΗΜΘ 
οἵ ΒΥΘῸΝ ΙΚΞΝΑΙΟΥΜΘΟῚΝ ΘΒ ͵, ἈΥΓΟΥῸ 

Τὰς ΟΕ 


100 ' Δοίόσιπη 1’. 98 τ--ο 18, 3. 


ΟΙθμδηῖο5 . 
Οἵ ΟΥΔΙΐθ8 

οἵ ἸΠροηθηΐοβ 
618 

ΠΠ8 118 
ΑαἸπι]βοσιηΐ 
ΘΟΒ 

[05] ι!άθῃη 
ΘΠ}155] 

ἃ 501 


ΝΑΠΟΙΟ 


ἀσοβορηήογπηῖΐ 


1Π 56] Θ 1018 Π| 
οἵ ᾿ἰη46 
ὨΔΥΊΡΑνΘΓΙΗΐ 


Ϊῃ ΟΥ̓́ΡΓΙΙΠῚ 


οἵ οἴιπὶ γΘη ]βϑοηΐ 


ἴῃ 84] ΤῊ] η8ἃ 
ΡΙΔΟαΙο θδηΐ 
χΧΌ Δ... 1} 

46] 

[ἴῃ ΒΥΠΕΡΟΡΊΒ 
ΔΆ ΘΟΓΙΙΠΩ 


μα θοηΐθα 


ΜΗ ΓΕΘΥΟΆΝΊΕς 
Κι βοοθυξλμεηοι 
ΙΚ(ΧΔΙΕΤΠΙ,ΘΕΝΓΕΟ 
ΧΥ ΓΟΙῸ 
ΓΆΟΧΕΙΡΑΟ 
ἈἉἈΤΙΘΆΎΟΆΧΝ 
ΑΥΓΟΥῸΟ 
ὙΓΟΙΜΕΝΟΥΝ 
ΕΙΠΕ Φϑεντες 
ὙἹΤΟΤΤΟΥΎΤΙΝΟ 10 
ΤΟΥΆΓΙΟΥ 
ΙΞΙΔ͵ΤΗΆΘΟΝ 
ΕΙΟΤΉΝΟΘλοευκιλ. 
ΕΙ(ἸΘΕΝΓἋΕ 
ἈΤΙΕΤΙἈΘΥΟΆΝ 
ΕἸΙΓΟΓΗΝΙΚΎΤΙ βοὴν 
Ι«ΙΓΕΝΝΟΜΜΕΙΝΝοι 
ΕἸΝΝΟΔΆΆΜΙΝΗ 
Ι«ΨΧΛ͵ΗΓΓΕΆΟΛΟΝ 
ΓΟΝΆΟΓΟΝ 20 
ΤΟΥΘΥῪ 
ΕἈΥΓΆ. Οεογναγωσγλια 
ΤΟΩΟΜΝΙΟΥΔΆΛΟΟΝ 
ΕΧΟΝΙΓΕΟ 


ΛΑεσίοόταπι.[8. 


ΦΘΟΙΠῚ 
οἵ ΟΠ Π ΘΙ 


1 1115 Γ6 111} 


ΜΕΘΕλΥΓΩῸΝ 
Ἰ]ΧΝΝΗΝ 
ΕἸΟΔΙΆΙΚΟΝΙΆΝ 


ΟΠ ΡΟΙ ΓΔ βϑἰββθηΐ αὶ ΔΙΕΆθοντεοδλε 


[οῖϑ Π 
1508 1 
8616 
ΡΑΡἢ στη 

ἘΔ 0) 81}}}!: 
απ ηάδιη 
ΥἹΓ1ΠῚ 
Ὠ]ΔΡΙΠῚ 
Ρϑθιἀορτγοξοίδιη 
ἼΤῚ ΠΥ}: 
1} 

ΠΟΙΏΘη 
ὈΆΓΙΠΘΒΙΙΒ 


αιοα 


ΙΓ Γ γΓϑθίδ[αῦ 


ΘΙ γη)8 

4] 

ΟΥΔἕ 

ΟΠ} ὈΓΟΘΟΙΒ.1]6 


ΒΘΙΡῚΟ 


8--Ἰ. 


ΟΆΗΝ 
ΤΉΝΝΗΟΘΟΝ 
ἈΧΡΙ 
ΠΆΦΟΥ 
ΗΥ̓́ΡΟΝ 
ΤΙΝᾺ 
ἈΝΆΡΑΆ 
ΜΆΓΟΝ 
γευλοπροφητιτ. 
ΙΟΥ̓ΔΆΙΟΝ 
ω 
ΟΝΟΜΆ 
ΚἈΡΙΗΘΟΥῸ 
Ο 
ΜΕΘΕ ΡΜ ΗΝ εγετλι 
ελυύμλοςο 
Οσ 
ΗΝ 
ΟΥ̓ΝΤΓλληϑυπατιν» 
σΕρΡΓΙΩ 


θ81110 

ν]1Ὸ 

ΝΠ 15 

ἢ]0 

Οἴπὶ δ ογβιβϑοῖ 
ὈΔΓΠΆΡΔΠι 

οἵ δ. 1 
ΓΟ]α θεῖ 

ΠΕ 0} ἐς 
ΥΘΓΒΌΠῚ 

(6] 

ἡ ΘΙ δ δ ΔῈ ΓΘ 
ΘΙΒ 

ΟἸ 88 
ΠΙΆΘΊΙΘ 

501 ΘΠ 

1 ΟΥΡΙ ΔΟΙΑΓΙΓ 
ΠΟΙΟῚ 

6118 

αι δ 6 6 8 
ΔΥΘΓΙΘΓΘ 
ῬΙΌΘΟΙΒΙΠ6 ΠῚ 
(6 Πα6 


αι ΟΠ Δ ΠῚ 


108 


πλυίλῳ 
ἈΜΝΆΡΙ 
ΟὙΝΕΤῸῺΩ 
ΟΥ̓́ΤΟΟ 
717 Ρ Οὐοκλλεολμενος 
ΕΆΡΝΆΒΆΝ 
Ι(ΛΙΟΑΥΆΟΝ 
ΕἸΤΕΖΗΤΤΉΓΟΕΝ 
λοΚοΥολ. 
ΓΟΝΆΟΓΟΝ 
ΤΟΥΘΥῪ 
ἈΝΘΙΟΤΆΓΓΟΔΕ 
ἈΥΓΓΟΙΓς 
ολΑΥΜᾺς 
ΟΜΆΓΟςΝ 
ΟΥ̓́ΓΩΟΓ ἈΡ 
ΕΡΜΗΝΕΥΕΊΆΙ 
ΤΓΟΟΙΝΟΙΜᾺΑ. 
λΥ ΤΟΥ 
ΖΗΓΩΝ 
ἈλΟΤΡΘΥ͂ Αι 


ΤΟΝΆΝΘΥΠΑΆΤΙ 
ἈΙΤΟΤΉΟΘΙΤΠΙΟ εως 


ΟἽ 


ΠΡ ΘηΤΟΓ 
ΘΟΓΙΙΠῚ 


Διο αΐ 


ΘΆΠΠΠΒ5. Δι{6 1] 


(πι1 δὲ ρϑα}118 


ΓΘΡΙ οἴ Β 
ΒΡΙΓΙι 
ΒΦΠΟΙΟ 

οἴ 1} 68 
1 ΘΕ1ΠῚ 
Εἰχ 

0 

ὈΙΘ ΠΟ 
Ομ 
4010 

οἴ ΟΠ] 
{1140} ἃ 
ἢ]] 
ἀἰδθοὶ! 
1Π1Π}106 
ΟΠ Β 
15.186 
ΠΟΙ ΑΘΒΙΠ1Ὰ 


Βα ν ΓΘ 5 


Λείογαηι 18, 7 -- 10. 


ΗΗλϑδῶς 


λΥΓΩΟΝ 
ΗΚΟΥΕῈΝ 


(λγλο Ολ 6 


ΟἸΙΚΔΙΠΤΛΥΆΟΘ 
ΠΆΗΟΘΕΙΟ 
ΤΠΝΟ 

ἈΓΙΟΥ 

ΚΑΙ ΓΕΝΙΟΆΧΟ 
ΕἸΟΛΥΓΟΝ 
ΕΙΠΕΝ 

ῳω 

ΠΆΗΡΗΟ 
ΤΆΝΤΟΘΟ 
ἈΌΧΟΥ 
ΚΑΙΤΤΆΘΗΘ 
ΡΆΔΙΟΥΡΓΙΆΟ 
Υ1Ε 

ΧκολοΟΥ 
ΕΧΘΡΘ 

ΤΆΘΗΟΘ 
ἈΙΚΑΙΟΟΥΝΗΟ 
ΟὙΤΙΔΧΥΌΗ 
ἈλΟΓΡΕΦωΝ 


υ185 ΤἈσΟΟΛΟΥΟ χιοά ἔβοίαη 8 “ΤΟΓΕΓΟΝΟΟΝ 
ἀοιαϊηὶ ΚΥῪ πιγαΐι8. οί ΕΘΑΥΜΆΟΕΝ 
τοοίδ 5 ΤΆἈΟΘΥθθιλς οἱ ογθα! α Ι(λ 6 1Π7Π| ς ΓΕΎΌΟεν 
οἴ πῃ 0 ΚΑΟΙΝΜΥῪΥΝ βία ροίδοίιβ ΕἸἸΤΙΆΗΟΓΟΟΙΜενος 
Θ006 λΟΥ ΒΌΡΘΙ ἀΟΟ ΓΙ Πἃ ΕἸΤΤΙ' ΤῊΗΛΔΙΔΆΧΗ 
[8 ΠῚῈΒ ΧΕΙΡ ἀοπιίηὶ ΤΟΥΚΥ 
ΟΣ ΚῪ Πᾶν] ηΐοΒ ιϊθη ἈΝΆΑΧΘΕΝ Τ ΕΈΕΟΛΕ 
ΒΌΡΟΓ [δ ΕΤΤΙΘΕ ἃ ῬϑΐῸ ἈΠΟΤΉΟΠΆΨοΥ 
οἱ 6ΓῚΒ Ιζ«Δ ΙΕΘΟ Ὴ 411} οατ ρ810 σας ΟἸΤΤΕ ΓΙΠΠΑΥΆΟΝ 
ΘΕΆ ΘΟῸΒ ΤΎΦλΟο ς 10 νοποιυιηΐ ΗΆΘΟΝΙ 
ΠΟΠ νἹά6 8 ᾿ ΜΗΒΆΕΊΤΟΟΝΙ 1 ῬΟΥΡΘΙῚ ΕἸΟΙΤΟΕΡΓΗΝ 
5016 πὶ ΤΟΝΗΆΙΟΝ ῬΑ Υ] 6 ΤῊἨΟΠΆΜΦγλιλο 
5616 ἈΧΡΙ ἸΟΠΔΠΠ6Β 8061} ἸΘΟΣΧΝΝΗ ΔΕ 
8(1 ΤΠ]ΡῈ8 ΚἌΡΟΥ ἀδβοθάθῃϑ ἈΝΜΆΑΧΩΡΗΟΆΧΟ 
(ΟΠ 5] Δα Γ6 1] ἈΡΑΧΡΗΜΔΆΟΑΘ Δ Ὁ 618 ἈΠΑΑΥΪΤῸῸΝ 

σΟΟΙαΙ ΕἸΤΕΤΙΕΓΕΝ ΓΘΥΘΓΘΙΙΒ δὶ ὙΤΙ ΘΟΓΙΓΡ ε΄ε "Ν 
ΒΌΡΟΓ ΘΠ ος ΘΠΆΑΥ͂ΓΟΝ ἴῃ ΒΙΘΓΟΒΟΙΥ Πα ΕΙἸΟΙΕΡΟΟΟΆΎΥΎΜΆ 
ΟΔ]10Ὸ ἈΧΑΥῸ ρϑυ]ὰ8 δυΐθιη ΤΠ λΥΆΟΟΔλ 6 

. ΘΓ Το ηθ τα Ι«(λι ΓΙ ΚΟΓΟῸΓς οἵ ὈΆΓΠΔΌ ΔΒ ΙΚἙΟΒΆΡΝΆΚΑς 
Οἵ ΟἸΓΟΙΙΠΊ ΘΗ 8 ΚΑΙΤΤΘΡΙΆΓΩΟΝ 20. Ρογίγβηβθιῖοϑ »ΙΘΆΘΟΝΤΕΟ 
αιδογοθαῖ ΕΖΗ ΓΕῈΕΙ ἃ ΡΟΓρΡΘ ἈΤΤΟΤΉΟΘΤΙΕΡΓΗς 
Π1}}} ΒΟΥ 68 ΧΕΟΙΡΑΓΩΟΓΟΥΟ ἀονοηθγιηΐ ΤΠἈΡΟΓΕΝΟΝΊΤΟ 

Τιη0 ΟἿΓΕ 1ῃ ΔηΓΠΟΘΠ 81 ΕἸΙἸΟΛΙΜ ΓΙΟΧΙΆΝ 

γ] θη 8 ΕΙΔΟῸῸΝ ὈΙ 5] 186 ΓΗΟΠΊΤΙΟΙ Ιλ Ο 
ῬΓΟΘΟΙΒᾺ] ΟἈΝΘΥΤΙΆΓῸΟΓΚς οὗ ἸΏΡΤΘΒΒΙ Ι(«ἈΙΕΙΟΘΆΘΟΝ τες 


109 Λοίοτυμι 18, 10 --- 14. 


ΡΆ1110 

Υ]ΓῸ 

ΟΠ }}}5: 

ἢ]Ὸ 

ΟΠ δΟσΟΙΒΙββοῖ 
ὈΔΓΠΆΡΔΏΙ 

οἴ βϑι πὴ 

γα γα 

Δ. ΓΘ 
γΘΓθΆ) 

(ἰο 

ΓΘ ΘΙδίο 4. δἰιέθιη 
ΙΒ 

ΘΟ] γΙηὰἙ 
ΠΙΔΡῚΒ 

50] ΘΠ 

1 ΟΥΡΙ Δοία 
ΠΟΙΠΘΠ 

6118 
αι ΘΠ Β 
ΔΥΘΙΓΘΓΘ 
ῬΙΟΘΟΙΒΙ] ΘΙ 
(ε Πάἅθ 


ΠΟ Ϊ ἈΠ 


108 


ΠΤΥΥλοϑ ΠΡΘΏΓΟΥ 
ἈΝΆΡΙ ΟΟΓΙΙΠῚ 
ΟὙΥὙΝΕΤΓΟΣ ΔΙ δῖ 
ΟΥΟς 115. Δα ΪΘΙῚ 
ΤΡοΟοκλλεολμενος 11 οὐ ρϑυ]ι8 
ΒΆΡΝΆΒΑΆΛΝ ΓΟΡΙ ὔιιΒ 
Ι(«ἈἸΟΥΆΟΝ ΒθΙ γα 
ΕΠΕΖΗΤΓΗΓΘΕΝ ΒΔ ΠΟ 
λυ οΥολι οἴ ἸηΓ6}8 
ΓΟΝΆΟΓΟΝ 10 1} ΘΠ 
ΓΟΥΘΥ ἀἰχὶ 
ΔΣΔΙΝΘΙΟΤΤΆ ΓΟΔΕ 0 
ΑΥΤΓΟΙΓΟ 110 
ολυύμὰς ΟἸΠἢ] 
ΟΜΜΆΓΟΝ (ο]0 
ΟΥ̓ΓΦΘΟΓᾺΡ οἵ οπηηὶ 
ΘΟΡΜΗΝΟΥΕΊΔΙ Ὁ ΕΤΟΕῚ 
ΤΟΟΝΟΙΜΑ. .}}}} 
λΥΓΟΥ 80 0]] 
ΖΗΓΓΩΝ 90. ἰηἰπΠ|106 
ἈΧΟΤΡΘΥΑΙ οπηΠἶ8 
“ΓΟΝΆΝΘΥΙΆΤ ΕΟ, 880 


ΔΙΠΟ ΓΗΟΊΤΙΓ Τεως 


ΟἽΓῚΙ 


ΠΟΙ ἋΘ51Πη18 


ΒΕ ν Γ! 5 


Λείογιπι 13, 7 -- 10. 


ΗΗλεῶς 


λΥΤΓΩΝ 
ΗΚΟΥῈΝ 


( λγλόοολε 


ΟΚΔΙΤΤΑΥΆΟΟ 
ΤΠΙΆΗΟΘΕιΙΟ 
ΤΙΝΟ 
ἈΓΙΟΥ 
ΚἈΙΆΓΓΕΝΙΟΆΧΟ 
ΕἸΙΟΛΥΓΟΝ 
ΕΙΠΕΝ 
ῳω 
ΤΤΆΉΡΗΟ 
ΠΆᾺΆΝΤΟΟΘ 
λόλου 
ΚΑΙΙΤΆΘΗΟΘ 
ΡΆΔΙΟΥΡΓΙΆΟ 
Ὑ1Ὲ 
ὩΧΚΌλΟΥ 
ΕΧΘΡΘ 
ΠΆΘΗΘΟ 
ἈΠΚΙΟΟΥΝΗΟ 
ΟὙΤΙΧΥΌΗ 
ΧΟ Γραφῶν 


Ὀ188 
(ΟΠ 1}}1 
ΓΘΟΙΔΒ 
οἵ ΠΌΠΟ 
6666 
8115 
(ἰ[ΟἸ1}] 
ΒΌΡΟΥ [6 
οἴ ΟΓῚΒ 
ΟΆΘΟΙΙΒ 
ΠΟῚ Ὑ]ΘΙΒ " 
ΒΟΪΘΙῺ 
5416 
δ(ἰ (6 Π]Ρ8 
(δ 5Ε διιθιη 
ΘΟΟΙαΙξ 
ΒΌΡΘΙ ΘΙΠῺ 
ΟΔΠρῸ 
. ΘΓ ΓΘ Ότἃ 
οἴ ΟἸΓΟΙΙΠΊ]ΘΗΒ 


αιιδογοθαῖ 


πὰ πα ποΐογθϑ 


ἡ ΤΠ ν 
Δ Ὁ} 


ΡΓΟΘΟΙΒΕ] 


109 


ΤἈΟΘΟΛΟΥῸΟ 
ΚὙῪ 
ΤΆἈΟΘΘΥΘΘΙΆΟ 
ΚΆΙΝΥΝ 
λΟΥ 
ΧΕΙΡ 
ΙΚῪ 
ΘΕΠΠΙΟΕ 
ΙΞἌΙΕΘΟΗ 
ΤΎΦλοο 
ΜΗΒΆΘΙΤΟΩΟΝ 
ΤΌΝΗΆΛΙΟΝ 
ἈΧΡΙ 
Ξ“ὉΡΟΥ 
ἈΡΆΑΧΡΗΜΆΔΕ 
ΕΤἸΤΕΊΤΕΟΕΝ 
ΕΠΑΥ ΤῸΝ 
ἈΧΑΥῸ 
ΞΟ ΚΟ ΤΌΘ 
ΚΑΥΠΕΡΙΆΓΩΝ 
ΕΖΗΤΈῈΕΙ 
ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥῸ 
ΟΤῈ 
ΘΙΔῸΟΝ 
ΟἈΝΘΥΤΙΆΤΟΟ 


αιιοα δοίη οϑϊ 


ΠΪΓΑΓΙΒ. οϑὲ 

οἵ ουθ 1α}ΐ 
Β[ΠΡΘΙΔΟΙΙΒ 
ΒΌΡΟΙ ἀοοίγΙηἃ 


ἀΟΙΏΣΗ] 


ΤΟΓΕΓΌΝΟΘ 
ΕΘΑΔΥΜΆΟΘΕΝ 
ΚΞ ΑΙΕΠΠΙΟ ΓΕΎ Ὸεν 
ΕΚΠΆΗΟΘΟΜενος 
ΘΙΤΙ ΤΉ ΔΙΔΆΧΗ 


ΤΟΥΚΥ 


πᾶνὶραηίθα δαυΐθθ ἈΝΆΑΧΘΕΝΤΕΟΛΔΕ 


ἃ Ρ8Ὸ 


411} οἴῃ ρϑᾶ110 ογδηΐ 


λ 22}. 8.1: 
ἴῃ ΡΟΓΡ ΘΙ 


Ρϑιἔγ 186 


ἸΟΠΔΠΠΘΒ δι }6Π| 


ἀοβοθ θη 8 

δΔῸ 618 
ΓΘΟΥΘΓΒΙΙΒ Οἱ 
ἴῃ ΠΙΘΓΟΒΟΙ ΥΙη8 
Ρᾶσ]ι8 δυο 
οἵ ὈΔΓΠΔΌΔΒ 
ΡΟΓΓΓΔΗΒΘΙΙ ΘΒ 
ἃ ΡΟΙΡ6 
ἀανθηθυιηΐ 

1 ΔΗ ΠΟΘ 8) 
ῬΙΒ14186 


οἴ ΠΡ ΤΘΒΒΙ 


Αοἰἴογυμ 18, [0 --- 14. 


ἈΠΟΤΉΟΠΆῬΟΥ 
ΟἸΤΤΕΡΙΠΑΥΆΟΝ 
ΗΆΘΟΝ 
ΘΙΟΙΤΕΡΓΗΝ 
ΤῊἨΘΠΆΜΦΥυλιλο 
ἸΘΆΝΝΗΟΘΔΘ 
ἈΝΆΧΩΡΗΟΛΧΟ 
ἈΠΑΥ ΤΩΝ 
ὑπθοτροῦύεν 
ΕΙσΙββοοολΥύμὰ 
πλΥΆΟΟΔΕ 
κΒΆΡΝΝΆΕΧΟ 
ἈΙΘΆΘΟΝΤΈΕΟ 
ἈΠΤΟΤΉΟΘΙΤΕΡΓΗς 
ΤΤΆΡΕΓΕΝΟΝΤῸ 
ΕἸΟΆΝΤΊΟΧΙΆΝ 
ΤΉΟΘΤΙΤΙἊΟΙΔΙΆΧΟ 
ΙΞἈῸἐὉϑἸΕΙΟσΘΆΘΟΝ τες 


Ρ8110 Πλυλο ΠΡΟ Π(ΟΥ Ηλεῶς 

ὙἾΓΟ ἈΝΆΡΙ ΘΟΓῚΠῚ λΥΤΓῸῸΝ 

γιά θ ΟὙΥΝΕΊΤΎΓΓΟΩ) ΔῈ ΔΙ 6 )αΐ ΗΙΚ ΟΥΕΝ 

.10 ΟΥ ΓΟΟ ΘΆΠΠ1|5. δα ῷᾺ6 1 ( λΥυλοοσλα 
ὁἴ1π| ΔΟΟΟΓΒΙΒΒΟΪ ἸβΟοκλλεοόλμεένος «1 οἵ ραυ]8 οἰκλιλυλος 
βαγη θΔηι ΒΆΡΝΑΚΆΝ ΤΌΡΙΟΕιΒ ΤΙΆΉΗ ΟΘΕΙΓΟ 

ΘΓ ΒΔ1ΠῈΠῚ Ι(«ΔΙΟλΥΆΟΝ ΒΡ ΤΙΝΟ 

τοααγοθαΐ ΕΠΕΖΗΤΉΟΘΕΝ ΒδΠΟΙΟ ἈΓΙΟΥ 

ΔΙΔΙΓΟ λι οΥΎολι οἵ ἸηΓ6}8 ΚΑΙΆΓΕΝΙΟλΟ 
νΟΥθῈ ΠῚ ΓΟΝΆΟΓΟΝ 10. 1 ΘΠ| ΕἸΙἸΟΛΥΤΓΟΙΝ 

ω ΤΟΥΘΥ αἰχὶ ΕΙΤΤΙΕΝ 

ΓΘ βίο υαΓ δἰιἴθπη ἈΜΝΘΙΟΤΆ ΓΓΟΔΕ 0 ω 

ΟΙΒ ἈΑΥΓΟΙΓΟ ῬΙῈΠΘ ΤΆΗΡΗΘΟ 

ΘΙ ΙΔ 8 αλυμμὰς ΟΠΠ] ΠΆΝ ΤΟΣ 

ΠΑ ΟῚΙ5 ΟΜΆΓΟΣςΝ ἀο]ο ΔΟΆΧΆΟΥ 

501 ΘΠΪΠῺ ΟΥ̓ΓΩΟΓᾺΡ οἴ ΟΠΊη] Ι«ΙΙΠΆΟΘΗΓΚΓ 

1 ΓρΓ οί ΕΡΜΗΝΘΥΕ ΓΆΙ [1180] ΡΑΔΙΟΥΡΓΙΆΘ 
ΠΟΘ ΓΟΟΝΟΜΙΜΆ. ΗΠ] 716 

Οἷπ8 ΑΥΓΟΥ ἀ140 0] λιλεολου 
4ΙΙΒΟΓΘΙΒ ΖΗΤῸΟΝ 0 [π᾿ ΠΉΪ0 6 ΕΧΘΡΘ 

ΒΥΟΙΘΓΘ ὍΆΧΟΓΡ εὐ Ἅι ΟΠ. ΠΪΒ ΠΆΚΓΗΓς 
ῬΓΟΘΟΠΒΙΠΘ ΠῚ ΤΟΝΆΝΘΥΠΑΆ Το, ᾿ΒΠῸ] Δ 6 λιικλιοοΥνης 
(ὲ Πάθ λΑ]ΙΠΟ ΓΗΟΊΤΙ ΤΓεως πμοῃ Ἂἀ651Πη18 ΟΥ̓ΤΤΆΑΥΘΗ 

]ΙΟ 18 ΠΊ ΟἽΓΙ ΒΝ ΟΥΘΙΒ ΔΆΟΓΡΘΕ Φ ΟΝ 


ΛΔοίοιιπι 18, 1 -- 10. 


Ὀ1Ὰ5 ΤἈΠσΟΛΟΥΟ αιιοά λοία! ϑὶ ΤΟΓΕΓΟΝΝΟΟ 
ἀοιμϊ πὶ ΚῪ τηϊγαίτι8. οί ΕΘΑΥΜΆΟΕΝ 
ΓΘΟίδ 5 ΤΆἈΆΟΘΥΘΘΙΆςΚ οἵ ογθαϊα!ΐ ΙΞΑἹ ΕΤΠΟ ΓΕΎῸΟεν 
οἴ πὰ ΙΚ«ΔΙΝΥΝ ΒΓ ΠΡΟ δοίι8 ΕἸΙἸΤΆΗΟΓΟΙΜενος 
6666 λΟΥ ΒΌΡΘΙ ἀοοίτηὰ ΕἸΤΤΙ ΤΉῊΉΔΙ Δ ΆΧΗ 
[8 ΠῈΒ ΧΕΙΡ ἀοιηΐηϊ ΤΟΥΚΥῪ 
ἀοιμϊηὶ ΙφΞψΥ πᾶν]ρδηΐθ5 δθυίθη ἈΜΝΆΑΧΘΕΝΤΈΕΈΟΛΕ 
ΒΌΡΟΥ [6 ΕἸΤΙΟ ΕῈ ἃ ΡϑῸ ἈΙΠΟΤΗΘΟ ΠΆΚΡοΥ 
οἴ ΘΓΙΒ Ι«ΔΙΕΟῊ 411 οὐτῃ Ρ81}0 ἐογαπὶ ΟἸΤΤΕΡΙΤΤΆΥΆΟΝ 
ΟΔΘΟῸΒ ΤΎΦλο ς 10 ΥΘΠΘΙ ΗἌἈΘΟΝ 
ΠΟῚ ν᾽ ἀθῃ8 ᾿ ΜΗΒΆΘΤΙΟΝ 1η ΡΟΓΡΘΙη ΕἸΙΟΤΙΕΡΓΗΝ 
8016 πὶ ΤΌΝΗΛΙΟΝ ΡΔΠΙ Ύ]ΪΔ6 ΤῊἨΟΘΙΤΑΜΦγλιᾶο 
086116 ἈΧΡΙ ΟΠ ΒΠΠ68 ϑαῖθ πη ΪΘΟΣΧΝΝΗΟΔΕ 
8(1 {[ΠΙΡῸΒ ΙΚΞΡΟΥ ἀδβοθά θη ἈΝΆΑΧΟΩΡΗΟΆΧΟ 
(Οὐ πἴδϑι δαίθπὶ ἈΡΑΧΡΗΜΆΟΜΘ 8 615 ἈΤΙΧΥΓΓΟῸῸΝ 

Θ0ΟΙαΙ ΕἸΤΤΕΤΙΕΟΓΕΝΙ ΓΟΥΘΓΒΙΙΒ 681 ὙΠ ΘΟΙΓΡ εἾ ε "ΝΜ 
ΒΌΡΘΙ ΘΠ ΕΠΆΑΥΤΓΟΝ 1 ὨΙΘΙΌΒΟΙ γἃ ΕἸΓΟΙΕΡΟΟΟΛΥΜΑΆ. 
ΟΔΠσῸ ἈΧΑΥῸ Ῥδι}118. διιθιη ΠΑΥΧΟΟΛΔΕ 

. ΘΓ [0 Π6 0 18ἃ Ι«ΔΟΙ ΟἽΓΟΓΟ Θὲ θΆΓΠΔΌ ΔΒ ΙΫ¢ΡΝΆΑΒΑς 
οἴ ΟἸΓΟΙΠΏΪΘΙΒ ΚΑΙΠΕΡΙΆΓΩΟΝ δ20. ρεογγμβθιιηο8 ἈΕΆΘΟΝΤΈΕΟ 
αιιδογο δῖ ΕΖΗΓΕῸΕΙ 8 ΒΕΙΡ6 ἈἉΤΙΤΟΤΤΉΟΤΙΕΡΓΗς 
2} 5 πΟἴ 0168 ΧΕΙΡΑΓῳΩΓΟΥς ἀονοποιιηΐ ΤΠ ἈᾺἈΡΟΓΕΝΟΝΊΤῸΟ 

ΤιηῸ Ο ΓΕ 1 ΔηΓΠΟΘὮ 8 ΠῚ ΕἸΙΟΛΧΙΜ ΓΙΟΧΙΆΝ 

γ] 68 ΕΙΔΟΟΝ Ὀἰ 5.418 6 ΓΗΟΤΙΠΟΙΔ ΧΟ 
ΡΙΟΘΟΙΒ8] ΟἈΝΘΥΊΙΆΓΓῸΟΚΟ οἵ ἸΠΡΎΘΒΒΙ ΙΞἡλλ!εισθΆΘΟΝ τεςε 


109 Λοίογυμ 18, 10 --- 4. 


οἵ ᾿ΠΚ ΟΒΑΙ 

1 ΒΥΠΑΡΌΡΔΠΙ 
416 

54 ὈΠΔΙΟΓΙΠῚ 


Βριί θυ ηΐ 


1 οϑζ δἰΐθν ἸοΘ ΠΟΠ ΘΙ Ν. ᾿ ᾿Ιδτναν ΥῆΙ ΜΆΜΆΓΝ.»ΟΙ, 


ἸΟρῚΒ 
οἵ ῬΓΟΪΟΓΆΓΙΠῚ 


που 


ῬΓΙΠΟΙΡΟΒ ΒΥ ΠΕΡΌΡΔΟ 


(1 11105 
ἀϊοθηΐοϑ. 
ΥἹΙ[ 

ἔδίΓΟ 5 

51 Θ51 
ΒΟΙΓΠΊΟ 

1η ΝΟ]Β 
ΘΧΟΓΤΔΙΙΟΠΙΒ 
δ μ]Θθ 
4ἸΟἸ6 
ΙΓΘΘΠΒ. Δ1Π6 1} 
ΠΣ 

οἵ ΔΘ ΙΝ 
8} 

αΕἰχ τ 


110 


ΙΞἈΙΕἸΟΕἌΆΘΘΟΝἝἜτεε 

ΕΙΓΟ ΓΗ ΟΥμαγωγη 
ΓΗΗΝΊΘΡΑ. 
ΤΓΟΩΟΟΝΟΛΣΧΒΕΑΆΤΓΟΝ 

ΕἸΙ(ἌΘΙΟΛΟΙ 


“ΓΟΥΝΟΜΟᾺ, 
ΙΝΚΆΓΓΟΩΟΝΤΊΙΡΟΙ βρη τα 
ἈΠΕΟΤΙΆΆΝ 


ΟΙΆἈΡΧΙΟΥΝΝΆΓωτοι 10 


ΠΡΟΟΛ ΓΟΥῸ 
ἈΕΓΟΝΊ ΕΟ 
ἈΝΆΡΕΟ 
ἈΔλΕαΆλφΦοι 
ΕἸΕΟΤῚΝ 

ἈΟΓΟΘΟ 
ΘΕΝΥΝΉΝ 
ἸἈΡΑλΗ ΘΟ 
ΠΡΟΟΤΟΝΆΛΧΟΝ 
ἈΕΓΕΙΓΆΙ 


δῶν ἈσΓΆΟλε 


ΠΥΑΥΆΟΟ 

ΙΚΞΔΙΚΑΤΆΟΘΙΟΛΣΟ 
ΤΉΧΘΙΡΙ 

ΕΙΠΤΕΝ 


ΥΠῚ 
ἸβίγΓ 6] 180 
οἵ 41] {π|0Ὲ}8 
([611Π} 
81.116 
(6τιᾺ 
ὈΙΟΠ1Β 

ἢ 1||8 
ΟἸΘΟἿ 
ΡΆΓΓΟΒ 
ΠΟΒΙΟΒ 

οἱ μ]εθοιῃ 


ΟΧΑΙΪαν 


1η ΡΟΓΟΡΤΙ Δ ΟΠ 6 


[ΘΥΓ8 


ΔΟυΎΡἢ 


Οἵ οἵπὶ ὈγΆΘΟΝΙΟ 


ΟΧΟΘΪΒΟ 
οὐχ 
ΘΟΒ 


(6 ρὰ 


ἈΝΆΡΕΟ 
ΙΟΤΡΆΗΛΙΓΓΆΙ 
ΙΚΞΆΙΟΙ φο ΚΟΎμΜεηοι 
ΤΌΝΘΝ 
ἈΙΚΟΥΌΛ ΓΕ 
ΟΘο 
ΤοΟοΥλλοὺ 
ΤΟΥ ΓΟῪῚ 
ΕΣΕΧΘΞΣΑΤῸ 
“ΓΟΥΌΤΙΡΆΟ 
ΗΜΩΝ 
ΚΟ ΤΟΝΆΛΧΛΟΝ 
Υ͵ω σεν 
ΕΝΤΉΗΊΤΤΆΡΟΙΚΙΆ 
ΕΝΓΗ 
ἈΙΓΥΠΤῺΩΣ 
Ι« Δ ΜΕ Τ Ἀβρλχιοννος 


υηλου 


ΕΞΗΓΆΓΕΝ 


λΥ ΓΟΥῪῸ 
ΕΥΣΔΥΤΉΟ 


οἵ Ρ6Γ φυδάγανίηϊδ δηθοσυπ «3. ΓΘ Ὸσλρακο ΠΝ 


ΤΟΙ 


πυγν 


ΟΟΒ 


Λοίογασῃ 13, 14 -- 18. 


ΧΡΟΝΟΝ 


ΕἼΤΓΡ Ο Φ Ο «βονηςον 
ΑΥΓΟΥῸ 


1 ἀοβϑῦίο 
οἵ ἀὀϑ ΓΘ ἢ 8 
σθηΐοϑ 

Ϊὴ [ΟΓΓἅἂ 

ΟΠ δ 88 η 
βθρῖθπ) 

δοΙ ῖ6 αἸΒίγ θυ 
618 

[ΘΙ Υ 81] 
ΘΟΓΊΙΠῚ 

οἵ ροϑὲ ἤδθο 
4118 81 811}18 


]υδα ηρ ΠΝ 


οἵ φυηααδρπία 


ΔΘ 

ΟΙβ 
1616 68 
1561 
ΒΔ Π11Π6] 
ΡΓΟΪΘΙΆΙ 


ΘΧΙ Πα 


Ροβία]νογαπες 


ΓΟΟΘΙῚ 
οἱ ἀρὰ 


1115 


111 


ΕΝΤΉΘΡΗΜΩ 
καυκάϑθθλῶν 


ΕΘΙΝΝΗ 
ΕΝ ΓΗ 
ΧΆΜΙΆΟΆΑΟΝ 
ΕἸΤ ΤΆ. 


Ι(ΑἈὩΙΓΕΙς λοηρονομηςε 


ΧΥ ΤΌΙΟ 


ΤΉΝΓΗΝ 


ΧΥΤῸΟΝ 


ΚΑΙΜΕΊΓΑΓΑΥ ΤΆ. 

(ΟΟΓΕΓΕΟΙΝ 
ΓΕΤΓΡΆΙΚΟΟΘΙΟΙΟ 

Ι(ΔΙΤΙΓΕΝ ΓΗ Κοντὰ 


αλώκεν 
ΧΥ ΓΟΙῸ 
ΚΡΙΤΆΟ 
εως 


ΟἈΜΟΥΉΣ 
ΤΟΥΤΙΡΟΦΗΤΟΥ ἢ 


ΚΆΚΙΘΕΝ 


ΗΓΗΟΆΙΝΜ ΓΟ 


ΕΧΟΙΆΕΘΆ.. 


ΙΚλιελθιεν 


ΧΥ ΤΌ ΙΟ 


10 


᾿π 0106 85 
5616 
581} 116] 
ΡΙΌΪοΐ8 1 


ΘΧΙΠ( 6 


Ροβίι!ανθγαηΐ 


ΓΟΡΘΙΩ 

οἱ 461 
11115 

(6118 

3811] 

1} 

ΟἿΒ 

ΨΊΓΌΠῚ 

(ἃ ἐσῖθιι 
ὈΘΠΙ Δ. 
ἉΠῊΪΒ 
αυδαγαρϊηία 
οἵ διηοΐο 
1110 
Βιιβοιίαν! 
618 

ἀνὰ 

1η ΤΘΡΘΠῚ 


ΟΕ] οἱ αἰχῖ 


(Θ5}Π ΠΟ 1πὰ ΡΟΥΘ ἢ8 


ἸΏΥΘῊΪ 
ἀδὰ 
ἢ]Π1πὰ 6556 


Αοόσαπι 18, 18 --- 20. 


ΚΡΙΤΆΟ 
εῶς 
ΟἈΜΟΥΉΗΣκ 
ΤΟΥΤΙΡΟΦῬΗΤΟΥ 
ΚΆΚΕΙΘΕΝ 
ΗΤΉΟΘΟΆΝΤΟ 
ΕΧΟΙΆΕΆΣ. 
κ“οώινκεν 
λΥ ΓΟΙῸ 
ΟΘΟο 
“ΓΟΝΟΛΟΥᾺ 
ΥΊΟΝΙ 
ΙΞ1Ο 
ἈΝΆΡΑΆ 
βιφυληο 
ΒΕΝΙΆΜΙΝ 
ΕΤῊ 
ΓΕΟΟΆΧΡΆΚΟΝΤᾺΆ. 
ΚΞΜΘΤΆΟΓΗως 
λΥ ΤῸΝ 
ΗΓΕΙΡΕΝ 
λΥ ΤΌΙΟ 
ΤΟΝΆΛ. 
ειοκλοιλθα. 
ΟἸΚΆΙΕΙΙΤΕΝ 


ΜΑΆΡΤΎΡΗΟλα 
ΗΥ̓́ΡΌΝ 

Ἀλλ. 
ΤΟΝΤΟΥΕςΟλΙ 


ἴδοϊοῖ 

ΟΠ ΚΒ 
γνο]αηΐαίοβ Π]ΟΔΒ 
ἢ8 108 

ἄθιι8 


ΘΧ ΞΡΟ]Π6 


Βροουσηάμπηι ῥΓοΙ]ϑδίομο ΚΑΤ ΕΤΤΆγελιλη 


Δα τχ 
ἰβ[γ8}}6] 

ΒΔΙν ΔΙΌΓΘΠΙ 
ὨΙΘΘΊΙΠῚ 
ῬΓΟΡΓΔΟαϊοδηῖθ 
ἸΟΠΔΠΠΘΒ 
δΔη6 ΤΔΟΙΘΤῚ 
Δ ἰνθηΐι8 
ΠῚ 

ὈΔΡΠΒι μι] 
Ραθη πεδὸ 
ΟΠΊΠ] 

ΡΙΘΌΙ 


15 0ΓὙ8}16] 


ΘΠ] ϑυΐθη ᾿Π 0] 6 γοῖ 


ΟΠ ΔΠΗΘΒ 


ΟἸΙΓΒῚΠΠῚ 


113 


ΤΟΙΗΟΚΓΩΕΙ 

ΤΙΆΙΜ ΤΑ. 
ΤΑΑΘΕΛΧΗΜΜΆτλμοΥγ 
ΤΟΥΓΟΥ 

ΟΘΟ 

Ἀ«71ΠΣῪὺΟ΄ ΓΟῪ “περμᾶτος 


ΗΓΆΓΕΝ 
ΤΟΣΙΗΛΔ 

ΟΟἸΤΉΡΑΆ 

"ΜΠ 

1 ΡΟ ΝΗ ΡΥ Σλητος 

ΘΟΆΝΝΟΥ 

ΡΟΙΤΡΟΟΘΩΟΊΤοΟΥ 
ΤΉῊἨΟσΘΙΟσΟλΟΥ 
ΧΥΤΓΟΥ 

ΕἈΘΡΙΟΜΜᾺΑ. 

ΜΕΊΔΙΝΝΟΙΔ.Ο 

ΤΙΆΧΟΑΙΜΓΡῚ 
ΓΟΟΛλΟοὺ 

ΙΗᾺλ 

ΟΟΟΛΕΕΙΙΆΗ βου 

ἸΘΟΆΝΙΝΝΗΗΟ 


ΤΟΝΆΡΟΜΟΝ 


10 


20 


ἀἸοο να ΕἌΆΕΓΕΝΙ 
4116} Π|6 ΤΙΝΆΆΜΕ 
ΒΕΒΡΙ ΟΔΙΏΪ ἢ] ὙΠΟΝΟΘΙ͂ΤΆΙ 
ΘΆ86 ΕΙΝΑ. 
ΠΟΙ 511Π| ΟΥ̓ΚΕΙΜΙ 
Θ0Ὸ ΕΓῸΟ 
οἰ γίδια ΟΧΟ 
Β04 666 ς ἈΧΆΙΛΟΥ 
γϑηϊ ΕΡΧΕΊΤΑΙ 
ΡΟΒί πὴ ΜΕΤΓΕΙΜΕ 
ΟΠ ΟΥ 
ΠΟῚ 811} ΟΥ̓ΚΕΙΜΜΙ 
ἀἰρσπι8 ἈΣιος 
Ο] οἰ πιΘ ηξιι ΤΟΥΠΟΔΗΜΜἊἍΆ. 
ρθά πηι ΤΟΩΟΝΊΤΟΧΟΟΝ 
ΒΟΙνΟΓῸ αγολου 

γι δώνλρβεο 
γΓΔΙΓΘΒ ἈΔΘΧΦ ΟΙ 
ἢΠῚ ὙῪΤΟΙ 
ΘΘΠΟΓῚΒ ΓΕΝΟΥῸΟ 
ΑΌΓΔΙΙδΘ ἈΒΡΑΆΜ 


οἴ υ ἴῃ νΌ 5 ϑὰπι ΙΚΔΟΙΕΝΥΜῈΙΝ 
«ΦΟΚΟΥΜΕΝΟΙ 
ΤΟΝΘΝ 


{πη ςἋ0 8 


(ἰδ 


ΔΛείοσιπι 18, 22 ---20. 


8616 
ΥΟὈῚΒ 
ἐΧ.) Δ 111}}} 

58 0115 
ἢ.ΠῸ8 

ΤΩ ἸΒΒΌ τη Θϑζ 
411 6 Ϊ ΠῚ 
ΠΟΙ Δ δηΐ 
ἸΠΘΓΙΒΆ]ΘΙῺ 
οἴ ὈΓΙΠΟΙΡΘΒ 
ΘΟΓΙΙΠῚ 
ἢι1Π} 0 


Ἰσῃμογϑ ἢ ἴο 8 


θὲ ΒΟΥ ΠΙΓᾺΚ 


Ργο ΆΓᾺΠῚ 


αιιδθ ῬΘΓ ΟἸΏΠΘΙῚ 


ΒΑΔ 
Ἰδσ. ΓῸΓ 
ΠΟΘ ἢ 68 
ΠΡ ν σα 
οἴ η1]8 πὶ 
ΟΔΌΒΒΠῚ 
ἸΠΟΓΕΒ 


Ἰηνθηϊθηΐοϑ 


118 


ἈΙΚΟΥΟΛΧΙΓΕ 
ὙΜΙΝ 

ΟἌἈΟΓΟΟΘΟ 
ΤΗΟΘΟΟΩ ΤΗΡΙᾺς 
ΤΑΥΤΓΤΗΘΟ 
ἈΠΕΟΤΆΔΛΧΗ 

ΟΙΓᾺΡ 

ΚΑ ΤΓΤΟΙΚΟΥΝΤΕς 

ΙΆΗΜ 


ΚΑΟΟΙΆΡΧΟΝΤΕς ἢ 


λΥ ΤῸΝ 
ΤΟΥ͂ΤΟΝ 
ἈΓΝΟΗΟΆΝΤΕς 
ΚἈΑΙΤΆΓΚ γρλάφλς 
ΤΩΝΠΡΟΦΗ ΓΟ 
ΤἈΟΚΑ ΓΆΤΙΙΆΝ 
ΟΧΒΕΆΤΤΟΝ 
ἈΜΜΜΑΓΙΙΝωεκομενλς 
ΙΚΞΡΙΝΆΝΤΟ 
επληρῶολν 
ΙΞ«ΙΜΗΔΕΜΙΆΝ 
ΧΟΤΊΆΝ 
ΘΆΝΑ ΓΟῪ 
ΕὙΡΟΝΤΈΕΟ 


20 


ΡοΠουιηΐ 
ΡΙΠδΐα πη 
ΠΟΥ ΠΟΟΥῸ 


ΘΙΓ͵ΠῚ 


ΗΓΗΟΆΝΜ ΓΟ 
ΤΠΙΆΆΟΓΟΝ 
ἈΝΆΙΡΕΘΗΝΑΆΑΙ 


ΑΥΓΟΙΝΝ 


Οὔ Διο ΘΟ ΙΔ πηδθοηΐ: ([)Ολεετελεολκ 


ΟἸΏΠΪᾺ 

αι86 (6 60 
ΒΟΙΙία ογδηΐ 
ἀΘρΡοΠΘηΐθ8 
46 οὐ 66 
ΡΟ 

1 ΠΠΟΠΙΠΘ ΗΟ 
(θι15 δυΐοηη 
πὰ π|. 

δ ΒΟΥ] 

ἃ ΠΠΟΓΓΠ1Β 
ἢ10 

ἈΡΡΆΓΙΠ 
ΡΘΙ 4168 


Ρἰα 1685 


[15 αι] ἀϑοθηἀθιδηΐ 


ΟἼΠῚ 60 
ἃ 5.168 


Ιῃ ᾿]Θ 94 ] 6] 


ΔΛοίοταπι 13, 26---3.1, 


ΠΆΝΤΑ. 
ΤΆἈΤΤΕΡΙΔΥΓΟΥ 
ΓΕΓΡΆΜΜΕΝΑΆ 
ΙΞἙΘΘΆΟΝΤΕΣΚΝ 
ἈἉΟΤΟΥΓ ΤΓἈΥΡοΥ 
ΕΘΗΙΚΆΝ 
ΕἸΟΜΝΗΜΙΟΝ 
ΟολΕαΘο 
λΥΓΟΝ 
ΗΓΘΙΡΕΝ 
ΕΙΝΕΚΡΩΟΝ 


ος 

ὠφΦθη 

ΕἸΠΉΗΜΘΟΘΡᾺΓς 

ΤΠΆΘΞΘΙΟΥΟ 
ΓΟΙΟΟΥΝληλβλοιν 

ΑΥ̓ΤῸ) 

ἉΤΙΟ ΓΗ Γλλλιλλιλς 

ΕΙΟΙΆΗΜ 


41} 

586} 
[5 ἴο 5 

6188 

δ ρ]Ο θη) 
Οἵ ΠΟΒ 
ΥΟὈῚΒ 


Δα Δ Π1118 


θΆΠὶ αμϊ88 Δα μαίεΒ ΓΗΪΝΊΤΓβΡΟ Οτογεπρὰς 


ἸἸΟΒΙΤΓΟΒ 


ΓΘΡΙΟΙΉΪΒΒΙΟΙ6 


ἴδοΐα οϑΐ 

Πα ΟΠ Δ ΠῚ 
ὮδηΟ 

(618 

ΓΘΡΙ ον} 
[115 

ΘΟΓΠῚ 
ΠΟΡῚΒ 
ΓΟΒΌΒΟΙΓΒΉΒ 
116 511} 
516 

οὐ ἴῃ Ρ0881Ππ|0Ὸ 


ΘΟ 60 


114 


ΟΙΓΙΝΝΕςΟ ΒΟΓθζπὶ οδί 
ΕΙΟΙΝ Π]}18. ΠΊΘΊΙΒ 
ΜΑΡΤΡΎΡΕΟ 0β 
ἈΥΤΟΥ {ι 
ΠΡΟΓΠΓΟΝΆΔΛΔΟΝ ὁ0Ὁ 
Ι(«(«ἈΙΉΜῈΕΙΟ μοί 
ΥῪΜ Ἀς σθ.1} [Ὸ 
ΕΟὙΑΓΓΕΘλυζομεθα ΟΠ 81} 1161} 
γοβαβοϊίαν 
ΗΜΟῸΝ 1᾽.. απ 
ΕΤΤΙἈΓΓΕΆΙΜΆΔΟΩΝ ἄθιι8 
ΓΕΜΟΜΘΙΝΝΗΝ ἃ ΠΙΟΓΙΕΙΒ 
ΟἽΓῚ ΠΟ Δ} {π1 Ἰδιη 
ΤΓἈΑΥΤῊΗΝ ρΡοβίθα 
ΟΘο 611ΠῚ 
ΕἸΙἸΚΤΙΕΤΙἈΗΡΟΘΛΙΚεν ΓΟΥΘΥΒΟΓΊΠῚ 
ΓΟΙΟΤΕΙΚΝΝΟΙΘΟ 1} ΘΟΥΓΕΙΡΈΟΠ ΘΙ 
λΑΥ ΓΟῸῸΝ 1ΐ8 
ΗΜΙΙΝ ΑἸχ 
ἈΜΔΑΔΟΎΤΗΟΣΧΟ 20 ααἷᾶ 
"“" ἰδθο 
ως ΝΟΒΙΒ 
ΙΞ«Κ;ἡἐλςιτ εν Γήλλμω Βδηοία 


ΤΟΛΟΘΥΤΓΕ βω ἰαν 


Ἀοίογυπι 18, 3]-Ξ-ΞἨ 34. 


ΓΕΓΡΆΠΙΓΆΙ 
ὙἹΟΟΜΟΥ 

ΕΙ 

ΟΥ 

ΕΓ 
ΘΟΗΜΕΡΟΝ 
ΓΕΓΈΝΝΗΚΆΟΘΘ 
ΟΤῚΔ 
ἈΝΕΟΤΉΟΘΟΕΝ 
ΑΥ̓ΤῸΝ 

ΟΘΟ 
εκνεκρων 
ΜΗΚΕΤῚ 
ΜΕΆΧΛΟΝΤΆ 
ΧΥΤῸΝ 
ὙποστΡρεφειν 
ΕΟ φθορὰν 
ΟΥ̓ΤῸΟ 
ΕἸΡΗΚΕΝ 

ΟΤῚ 

γα ενχοῖεν, 
ὙΜΙΝ 


ΤΆΔΆΟΟΙΧΔ. 


ἌΔΟΔ. 


ΓΆΜΠΤΙΟΓΆ. 


116 


Αοίοσαπι 18, 834-- 40. 


ἤάε!ὰ ΟΟΥΤΕΡΕΟΠΘΙῚ διλ ΘΟΡΆΝ 
ῬΓΟΡΙΘΙ ΠΟῸΒ ΔΣο Νοίμππι ΘΓΟΙΡῸ ΜΟΩΟΘΟΤΟΝΟΥΝ 
οἵ ἴῃ 8110 ΚΑΟΙΘΝΕΓΕΡΟΩ 5} ΕΓ ΤῸ) 
ἀἰοῖν ἈΞΦΓΕΙ ΥΟὈΪΒ ὙΜΙΝ 
Π0 αΔ0 15 οΟοΥὐλοῦςσειςο ν]Σ] ἈΝΆΡΘΟ 
βαποίπιπι {ππππὶ ΓΟΝΟΟΘΙΟΝΟΟῪ ἤίτοα ἈΔΛΘΆΦοι 
ΠΣ ΔΝ ΄ιΐ8 ΟΤῚ 
ΘΟΓΓ ΙΓ ΟΠΘΙῺ ἌΡ 9 ΟΡᾺΝ ΡΟΙ ἢσηὸ ΔΙΧΥΓΤΟΥ 

[)νἹα αα!ἀθπ) ΘΠ πὴ ἈΝ ΧΑΜ ΘΟΝΓᾺΡ νΌΙΒ ῪΜ "ΙΝ 
δῖα λιλ. 10 ΓΌΙΏΪΒΒΙῸ ΧΡ Ες!ο 
ΘΘΠΘΙΔΈΟΘΠΘ ΓΕΈΝΕΘΆΑ. ῬΘΟΟΔΙΟΓΊΠῚ ἈΜΑΆΡΤΙΟΩΟΝ 
ΟὉΠ| τη Π]δίγαθϑβει ὙΊΤΗ ΓΕΓΗΟΆΟ ΔΑΠαΠ Δ ΙῸΓ ΙΞΚΚΞΙΑἈΓΆΑΓΓΓΕΆΆΕ ΤΆ, 
6] ΤΓΗΓΟΥΘΥ οἵ ΔὉ ΟΠ θι15 ΙΚΞΑΙΑΤΤΟΠΠΆΝΝΜ ΓΝ 
νοὶ πίδῇ ΚΟΥΧΗ 4} 118 Ων 
ἀογῃίν! ΕἸ ΦΟΙΜΗΘΗ 0 ΡΟ 8618 ΟΥ̓ΚΗΛΥΝΉΘηται 
οὐ Δαροβιίίαβ οϑί ΙΞΚἈΠΡΟΟΘΕ ΤΕΈΘΗ 1 Ι6ρ 8 ΕΝ ΓΟΝΝΟΜΜΟ) 
84 ῥδίγεϑ ΤΠΡβΡΟςΤΓΟΥΌΟΤΙΡΑΟ. πιογβὶ μῶοτωγοξῶῦο 
Β.105 λαΥΓΟΥ ᾿15 ΠῚ ΘΔ 1] ΔΙΚΔΙΌΟΘΗΝΙΆΆΙ 
οἵ να]! ΙΚΆΙΘΙΔΕΝ ἴῃ ᾿ος ΘΝ ΤΟΥ ΤῸ) 
ΘΟΥΓΟΡΈΏΟΠΘΙΩ δι Ρ9 ΟΡᾺΝ 0 ΟἸΏΙΙΒ ΤΆ 
αιθπὶ δαίθη) ΟΝ ΔΕ 411 οὐρα ΟΤἸΠΙΟΤΓΟΘΥΟΟΝ 
ἄδ8 ΟΘΟο ᾿πΒ Πα ατ ἈἈΜΚΔΙΟΥ ΤΆ! 
ΒΙΒΟΙΓΑΥ ΠΓΕΙΡΕΝ νἀ εἴθ ουρῸ ΒἈΘΤΙΘΕΤΆΙΟΥΝ 
ΠΟη ΥἹΑ ΟΥ̓ΚΕΙΔΕΝ Π6 ΡΟ Υν ηϊαΐ ΜΗΘΤΙΘΆΘΗ 


Ϊῃ νΟβ 

αιιοά ἀϊόξιπι ὁδί 
1η ΡγΟΘΠΒ 

Δ 16 
ΟΟΠΙΘΙΡΙΟΓΟΒ 
εἴ Δα πη ἈΠ] ηὶ 
ΓΟΒΡΙΟΙ[Ο 

οἱ αἸΒρο απ η] 
αιι18ἃ 

ΟΡΙΙΒ 

θ9Ὸ 

ΟΡΘΙΊΟΓ 

1η αἸθιι8 
ΨΘΑΓΓΙΒ 

αιιοί 

ΠΟη 

ΟΥΓΘΑ 5 

51 6118 
ΘΗΔΙΓΑν ΤΙ 
ΝΟΙΒ 
ΘΧΘΕΠΕΙΙΙΒ Δι {6 1] 
ΘΒ 

1 ΒΟ]ΠΘΗΓ 


Βα δΐο 


110 


εφυμᾶλο 


ΓΟΘΙΡΗΜΘΟΘΙΝΝΟΝ 


ΕΝΙΓΟΙΟΤΙ ρβόβηταις 
ἈΙΚΟΥΟΛΙΓΆΙ 
ΟΙΚΑΙ ἈΦ Ρόνηταὶ 
ΙΞΑΙΑΘΑΧΥΜΆΟΝΓΓΆΙ 
ΕἸΠΕΧΕΥΧΤΆΙ 
κλΡὰνΝ Ιοη τ Ἀὶ 
ΟΤῚ 

ΕΡΓΟΝ 

ἘΠ6ΛῸὺ 

ΕΡΓΆΖΟΜΘ 
ΕΝΤἈΙΟΘΗΜΕΡΆΑΙς 


ΎΜΩΝ 


Ο 

ΟΥ̓ΜΗ 

ΤΠΟ ΓΕΥΘΗ ΤῈ 
ΕἈΝΤΊΟ 
ΕΚΔΙΗΓΗΤᾺΆΙ 


ΜΙΝ 


ΕΣΙΟΝΜΤΌΌΝ.Ε 
λΥ ΤΩΝ 
ΕἸΟσΤΟΜΕΤΆΞΥ 
ΟΆΒΕΧΙΓΓΟΝ 


σα} 

510] 

νογ) 8 

ΤΡ 

ΑἸ 1558 Δι {6Π| 
ΒΥΠΑΡΟΡᾺ 
ΒΘΟΙ ΠῚ βιυηΐ 
1116] 

Δ ΘΟΓῸ 

οἵ οΟἸ ΘΠ] 
(611Π} 
ΔανΟΠΔΓΙΙΠῚ 
ΠΡΜΜΠΝ 

οἱ θαγηδῦδιη 
4} 
Δα]οαιΘηἴο 8 
Βιδἀο δηΐ 

ΘΟΒ 

αὖ ΡΟΓΙΔΏΘΓΘΙ 
θΥΔΙΔΠῚ 

(6 

ἴδοίιἢ) δὲ δι 6 πὶ 
ΡΟΓ ὈΠΙΥΘΥΒ81 


ΟἸν οι 


λοίόσ 18, 40- 424. 


ἈΧΧΗΘΗΝΑΙ 
ΧΥΤΌΟΙΟ 

ΤἈΡΗΜΑΆΤΆ 

ΤΥ ΤᾺ 
λΥυθεισηολα 

ΤΗΘΟΥΝΆΓΩΓΗς 
ΗΚΟΛΧΛΟΥΘΗΟκ. 
ἸΤΟΆΛΧΟΙ 


ΤΟΝ] οΥλ ΙΝ 


Ι« ΓΟ ΙΝΝεεβομένοω. 
ΤΟΝΘΝ 
ΠΡΟΟΗΛΥΓΟΩῸΝ 
ΓΟΩΟΙΑΥ ΧΟ 
ΚΑΟΑΤΟΒΆΡΝΆΒΑ 
ΟΥ̓ΤΓΙΝΝΕς 
ΠΡΟΟΛΆΛΟΥΝ τες 
ΕἸΤΕΙΘΟΝ 
ΑΥΓΓΟΥῸ 
ΤΡΟΟΜΕΟΕΝΕΙΝ 
“ΓΗΧΆΡΙΤΙ 
ΤΟΥ̓ΘΥῪ 
ΕΓΕΝΕΊΓΟΜΔΛΕ 
ΙΞ«ΧΙΓΆΤΤΆΟΆΛΆΟΝ 
ΤΓΟΆΙΝ 


Πα ΔΙ ΔΙῚ 

ν τι πὶ 
ΒΘΑΙΙΘΗΓ γΘΓῸ 
ΒΔ Όθδἴο 

ἴθ ΓΘ 

ἘΠΙν ΘΙ 

οἸν 185 
οοηνθηϊ 
ΔΊΘΙΓΟ 

ΛΝ .11}}) 

46] 

ψιάδηῖοΒ ϑυΐθιῃ 
᾿π 426] 

[π0 88 

ΓΘΡΙΘΕ βαηΐ 
ΔΟΙΔΪΔΙΟΠΘ 

οἵ σοπῃίγδαϊοθυδηΐ 
νυν Γθ 8 

ἢ18 αιδ6 ρϑι]ο 
αΙοΟθδηῸΓ 
ΓΘΘΙβίθηϊοα 

86 ὈΪΔΒ δι Δ η68 
[ΠΟ ΟΟΠΒΙΔΗΪΘΓ 


Ρϑι 85 


117’ 


ΦΗΜιΟΘη ΝΙΔΙ 
“ΤΟΝΆΆΟΓΟΝΙ 


ΤΟ ΓΕΘΟΧΟΜῸΕΝΩω 


ΟἈΚΕΆΓΓΩ) 
ΟΧΕΧΌΟΝ 
ΠΆΟΝΆ. 
ΗΠΤΟΆΙΟ 
ΟὙΝΗΧΘΗ 
ἈΙΚΟΥΟΆΙ 
ΤΟΝΆΟΓΟΝ 


«ΓΟΥΘΥῪ 


λον ΤΕΟΔλΕ 
ο"ούυ λοι 
“ΓΟΥΘΟΧΑΟΥῸ 
ΕἸΠΆΧΗΟΘΗΟΧλΝ 
ΖΗλΧΟΥ 


ΙψΨΖΨΚΑΟΆΝ ΓΕΆΕΓΟΝ 


ΓΟΙΟΆΟΓΟΙΓΟ 


ΤΟΙ ΟὙΤΙ Οτογπλγλῦ 


10 


ἈΧΧΟΥΜΕΝΟΙΟ ὦ 


ΕΝ ἈΜΝΜΓΙΟΊΜΕΙΝΝΟοι 
Ι«Ἀ.} ΒΕἈλοφημουντες 
ΠᾺΡ Ρ Η Ο!λελμεένοιδλε 


ΟἸΤΑΥΆΟΟ 


οἵ ὈΔΓΠΔΌΔΒ 
αἸχοεαῃΐ 
γΟὈΙΒ 

Ὁ 1! 
ΠΟΟΘΗΒΆΓΙΌΠ 
ΓΙΌ 
Ιοαὰ] 
ΘΓ 

α6] 

864 40ΟΠ18ΠῚ 
ΓΘΡ6Ι 115 

111 πὶ 

οἴ ᾿πα]ρη 08 
ΥΟΒ 0808 
16] 815 
ΔΟΙΘΓΠΔΘ 
υἹδθ 

6066 
ΟΟΠΥΘΙΠΙΏῸΓ 
ΠΟΒ 

δά ρσρηΐο8 
816 611 

ΠΣ Σιν 0.0} 11: 
ΠΟΌΙΒ 


Δοίοσιαι 18, 44 --- 47. 


ΙΞᾧΩ»Α͵’ΟΒΆΡΝΆΒΛΑΧΟ 
ΕΙΤΤΟΝ 
ΥΜΙΝ 

ΗΝ 
ἈΝΆΓΙΚΆΟΙΟΝ 
ΤΡΩΟΤῸΝ 
ἈΧΔΧΗΘΗΝΑΙ 
ΤΟΝΆΟΓΟΝ 
ΤΟΥΘΥῪ 
ΕΠΙΔΗΔ 6 

ἈΠ ΘεΕιοθλι 
ΑΥ̓ΤῸΝ 

ΙΞῇᾷῷΑἑΝ5 ΟΥ̓ΚΑΞΙΟΥὙ Ὁ 
ΕλΥ̓ΓΟΥῸ 

ΙΞ(ΡΙΝΕΤᾺΆΙ 
ΤΗΟΔΙΟΝΙΟΥ 

Ζῷῴηςσ 

Ι͂λοΟΥ 

στρεφομδαϑθὰ 

ΗΜΙΟ 

ΕἸΙΟΤΆΘΘΝΗ 

ΟΥΤΩΣ ΟΓΆᾺΆΡ 

ΕΝ ΤΕΤΆΛΤᾺΆΙ 

ΗΜΙΝ 


(ὉΠ Π115 

ἴσαν 

ῬΟΒΙΙ [6 

1 [ππΠ16} 

ΘΘΠΕ.5 

ιιἴ 518 

ἴῃ β8]|ς|6Π] 

5411 

1 ΘΧΊΙΓΘΙΙ1 

[ΟΥΓδῸ 
Αὐάαϊθηΐθβ διιθῃ) 

ΠΧ Ὸ 11 ἔνι 

δΆν]5886 βΠ} 

οἱ ρ]οΥ πόα δ 

Υ ΘΒ.) 

(ο}}}}} 

οἴ οὐδ όσα 

αιοίΐαᾳιιοῦ 

οΙ δῖ 

ΡΓΔΘΟΓΑΙ ΔΙ 

ΙΠ ΥυἹίδπι 


ΔΟΙΘΓΠ Δ ἢ] 


αἰν τ ραθαίαγ διΐο .6Ὲ Φ ΕβΡΕΓΟΔΕ 


Δ ΔΑ} }1} 


118 


ΟΙΚο ἀομι η] 
λοΥΥ ΡΟΓ ὉΠ ΘΓΒΆΠῚ 
ΓΕΘΕΙΙΦλΟςΕ ΓΟΡΊΟΠΘΙ 
ΕΙ!Ις «ὉὈωῳ ς ᾿ἸἋ86] Δἰιθ 
ΕΘΙΝΝΟΩΝ (ΟΠοΙνοτιηΐ 
ΓΟΥΘΙΝΆΙΟΘ οΟ] ηἴο8 
ΕΙΟΓ ΟΣ ΓΗΡΙΆᾺΝ ἘΔ Ὲ]ΠΟΓΘΒ 
Εὠω ς ὃ οἱ Ἰιοποϑίᾷβ 
ΘΟΧΆΓΓΟΟΥ οἵ γΓΠΠπη05 
ΓΗΟΓΗΟΚΟ 10 ΟἸνΠ ΔΒ 
ΙΞΟΥΟΝΤΤΆΟΆΕ οὗ βιιβοεϊανογιιηΐ 
ΓΣΧΕΕΘΝΗ {Ἰθ]8 ἸΟ6 
ΕΧΆΙΡΟΝ οἴ ῬΟΥΒΘΟΙ ΠΌΠΟΙ 
ΞοαΑΙΕΛΟΣΆΖΟΝ 1π Ῥδι] πὶ 
ΤΟΝΆΟΓΟΝ οἱ θΑγ ΠΑ θ8 1} 
ΤΟΥΘΥῪ οἵ οἰδοογαηΐ 
ΙΞ(ΙΕΤΤ Ο ΓΕΎΟΆ.Σ. 608 
ΟΟΟΙ ἄς ἤπηθι8 
ΗΟΣΟΝ 8115 
ΓΕΙΆΚΓΜΕΝΟΙΙ Ὁ ΑΤ11Π8 
ΕΙΟΖΟΣΗΝ ΘΧΟΊΙΒ50 
ὉΙΟΟΝΙΟΝ ΡαΪνΟΓΘ 


(ἰἰὸ γα !θιι8 
ΟΆΟΓΟΣςΝ 5.118 


Αοἴογυπι 183, 47 --- δι. 


ΤΟΥΚΥ 


»ΙἸΟΆΗΓΟ 


ΤΗΟΧΩώΡΆΟΘ 


ΟΙΔΘΙΟΥΆΆΙΟΙ 
πρῶ ΤΡΥΝΆΝ 


ΓΧΟΘσΟΘΒΟΜΕΙΝΝΆΧΟ 


ΓΥΝΆΙΚΑΆΟ 
Ι«λι ΓΟ εποχηἥνλς 
,κ« λα ΓΟΥ Ὁπρώτογςο 


ΤΗΠΟΠΙΠΟΆΧΕΟΩ)Ο 


ΚἈΙΘΙΤΗΓΕΙΡΆΝ 
ΘΆΥΙΝ 

Κλ λΔιΙΓΜΟΝΙ 
ΕΠ ΤΟΝΠΆΥΆΟΝ 
ΚἈΑΙΕΆΡΝΆΕΒΑΆΝ 
ΚΕ ΞΣΕΕΆΛΧΟΝ 
λῪ ΤΟΥῸ 
ἈΠΟΤΩΌΝΟΡΙΩΝ 
λΥ ΤΩΝ, 


ΦῚΕ 


ΕΙςΤῚ ΜΆΟΣΑΜ ΕΝΟΙ 
ΓΟΝΙΚΟΝΙ ΙΟΡ̓ΤῸΝ 
ΔἙΙΤΟΓΟΩΟΝΝΙΠΟΣλων 


ἈΥΓΓΟῸΝ 


ΪΠ 608 
Δ 4} τ} καἰ ἢ }}! 


1 ἸΟΟΙΪῈΠῚ 


ἀἸβο ρα} διυιΐθιῃ 


ΠΡ] Θν Δη[ῈΓ 
σϑια!]ο 
οἵ βρίγῖῖι 


Βαηοῖο 


Ελδοΐμη θβΐ διιΐθιῃ 


1 ΘΟ 
51Π}1}]} 
ἸΠΊΓΟΙΓΘΟ 


ΟΟ8 


1 ΒΥΠΘΡΌΡΔΠΙ 


Δ ΔΘΟΓΈΠῚ 
οἱ Ἰοαιὶ 

δ 608 

18 

ει 

ΠΙΪΓΆΓΟΙΙΓ 
᾿ἀΔΘΟΓΊΙΠῚ 
Θ΄ σΥΔΘΟΟΙΊΙΠῚ 
(ΟΡΙΟϑἃ 
πὰ ΠῚ 40 


110 


ΕἸ'ολὺ ΤΟΥ Ὁ 
ΗΆΧΘΟΝ 
ΕἸΟΤΟΪΚΟΝΙΟΝ 
ΟΙΔΕΜΆΘΗΤΑΆΙ 
ΕἸΤΆΗΡΟΥΝΤῸ 
χΆρλο 
ΚΆΙΤΝΙΟ 
ἈΓΙΟΥ 

Εἰγενετολε 
ἜΝικονῶ 
ΙΚΞ Ἀ ΓΓΟΛΥ ΓῸ 
ΕἸΠΘΆΘΙΝ 
λὺ ΤΟΥ 


10 


ΕΙΟΤΤΗΝ ΟὙπαγωγη. 


ΤΟΝ] ΟΥ̓ΔῸΝ 
ΙΚΞἈΑΙΆΆΧΗΟΆΛΙ 
ΠΡΟΟΛΔΥΓΓΟΥῸ 
ΟΥΤΟ 
ὠσ ΤῈ 
ΘΑΥΜΆΟΆΛΙ 
ἸΟΥΔΆΙΩΟΝΤΕ 
Ξ"ιἙαἈλΉΝῶΝ 
πολυ 
ΠΆΗΘΟΟ 


οἵ ογβάθγοί ΚΑΟΠΙΟ ΓΕΥΌΆΣΛ, 

4υΐ δαΐαπι ἱπογθάα]} ὁγαὶ: ΟἹ, ἈΚΘΆΤΖΤΙΙ Θουντες 
᾿16Ὰ 86] ΙΟΥΎΥΔΟΟΟΙ 

ΒΒ ἀνθγαηΐ ΕἸΤΗΓΕΘΙΡᾺΝ 

ΡΘΥΒΘΟΙΠ ΙΟΏΘΙῚ »». ΓΜΟΝ 

εἰ δὰ ἱγαουπαίαπι δομοίίανεγααι ΙΚἈΙΕΙΚΆΚΟΣΟΣΧ. 
ΔΠ1Π]88 ΤἈουχλο 
σοππαπι. ΤΟΝΕΘΝΩΝ 

ΔΝ ΓΒ ἔγαῖο ΚΑ ΓΑ Γωνλδλελῷᾷῷφαν. 
ἄθαβ διι6Πὶ οΟολαθο 

ῬϑΟθΙη ΕΙΡΗΝΗΝ. 

ἔροϊέ ΕΠΠΤΟΙΗΟΕΝ 

Μιηίο ἰρίταν ᾿ΙκαΝ ΟΝ ΜΈ ΝΟΥΝ 

[ΘΠΠΡΟΙῸ ΧΡΟΝΝΟΝ 

ἀδηηογϑῇ διιηΐ ,Ἅ.. ΕΤΡ ὝΆΝ 

101 ΕΙΚΕ! 

ΒάποΙ Ποῦ ἀρθηίεβ ΤΤᾺΡΡΗ ΟΙΆ Ζομεμοι 
Ἰη ἀΟΙΏΪΠΟ ΕΤΤ,, ΓΟ). ἃ} 

(ΘΒ ΠΙΟΉ]1 πὶ ρΟΥ θα πῇ: ΓΟΣΙΜΆΑΟΓΓΤΎΥΡΟΥΎΝΤΙ 
νΘΥΌῸ ΤΩΟΧΟΓΩ 

ΤΙ ΤΗΟΧΆΡΙΓΟΓς 

5.186 ΑΥΓΟῪΥῪ 

ἀδηΐο δΆΧΟΝΤῚ 

ΒΙ|9η8 


ΓΠΗΜΜΙΑΆ. 


Αείοσιπι 18, 51] - 14, 3. 


οἵ ρι Πρ] 

σι] 

ῬΘΓ ΠΠΔΠ15 
ΘΟΓΙΙῚ 

αἰνβα θϑί διιῖαπὶ 
τ] Ππ|40 
οΟἸν Ἱ 4 18 

οἱ 8} 

οΥδηΐ 

οαπῃ Τι 8615 
αἰ]άδιη νΘΓῸ 
61} ΔΡΟΒΙΟΙ]]Β 
ΟΠ Δι{6 1 
Τδοῖαβ ὀββοῖ 
ΠΡΟ 
σοηίαπηι διιθηι 
οἱ ᾿ἸπΠἀ ΘοΥι ΠῚ 
οἴ ΡΥ ΠΟΙΡΙθιι8 


518 


ΚΑΙΓΕΘΡΆΓΓΑ. 
ΓΙΝΟΕΟΘΑᾺΙ, 


δΔΙΑΓΟΝΧΕΙΡΩΝ 


λΥ ΤῸΝ 
ΕΟΧΙΟΘΗ,ΔΕ 

“ΓΟΤΙΆΗΘΟΟΝ 

“ΓΗσΠολΕαΩς 
ΚΆΙΟΙΜΕΝ 
ΗΟΧΝ 


ΟΥ̓ΝΤ ΓΟΊ Ο΄ογδλιοις. τὸ 


ΟἹ ΔΕ 


ΟΥΝ “ΓΟ]ελποετολοιςε 


οΟσΟλε 

ΕἸ ΕΝΝΕ ΓΟ 

ΟΡΜΗ 
ΤΟΩΟΝΕΘΙΝΝΜΟΟΝ ΓΕ 

ΙΞᾷα]᾽ ΟΥ̓ΛΆΙΩΟΝ 

ΟΥ̓Ν ΓΟΙΟΆΡΧοΥγοΙΝ 
ἈΑΥΓΟῸΝ 


οἵ σομἔιπι6 118 δα ἤοοσιηῖ: ὙῈ β'«λι 


Θ08 
οἱ ἸαρΙάαγοηΐ 
1η16]]Θσθ ηῖθ 8 


Οη προγαηΐ 


120 


λΥ ΤΟΥῸ 

ΙΞ«λι ΑἹ ΘΟΞΚΟΆΗΟο,ι 
ΟΥ̓ΝΙΆΟΝΤΕΟ 
ΚΑΤΈΦΥΓΟΝ 


ἴῃ Οἰν δῖθ 8 
Ἰγοδοηϊδθ 
᾿Ιγβίγδῃ 

οἱ ἀθγθθῃ 

οἵ οἰγοδίογᾶ 
[οί 

ΘΓ 10] 

ογδηΐ 
δαπιηδηῖθϑ 
Δ }}.}}} 

46] 

οἵ οοτηϊηοίβ δῖ 
ΟΠ 18 

πΠ Πα 0 

1η ἀοοίτη8 
ΘΟΓΠῚ 
δι] δυΐοιηῃ 
οἵ ὈΔΓΠΆ 88 
ΠΟΥ ΆΔΗΓΟΓ 
1 ᾿γ 8118 

οἴ αι! 8] 
ΥἹΓ 

1ΠΗΓΙΔῸΒ 


ΡΘαΪθι5 


ΔΛούόσχαπιὶ 14, 8 --- 8. 


ΕἸΓΟΤἈΑΟΊΤΟΆΕΙΟ 
ΓΗΟΛλΥΚΆΟΝΙΑΟ 
ἈΥΓΟΓΡΆᾺΝ 

ΚΟΛΘΡΒΗΝ 

Ι(λι ΓΤΗΝΝΜ]ΤΕνκωῦρο.. 

ΟἌΆΗΝ 

Ιζδλζς Εἰ 

ΗΟΆΧΝ 

ΕὙΆΓΓΕΘΑΙ “ΖΟμενοι 
ΓΟΝΆΟΓΟΝ 
ΤΟΥΘΥ 

Ξλ»,.Ε ΣΕ ἈΗΟσοΟσετο 

ΤΊΤΆΆΟΛ. 

ΗΤΤΟΛΥΤΤΆΗΘΙΑΆ. 

ΕἸΤΙ ΓΗΛΙ Δ ΆΆΧΗ 
αυ ΓῸΝ 

ΟἈΕΙΆΑΥΆΟΟ 

κλυιοβῪθλξεὰς 
ΔΙΊΕΤΤΡΙΒΕΟΝ 

ΕΝΆΧΥΓΤΓΡΟΙΟ 


Ιζ υτι σΆ ΝΗΡ 


ἈΝΗΡ 
ἈΛΥΝΆΤΤΟΟ 
“ΓΟΙΟΤΤΟΟΙΝ 


βράθθϑί 
ΟἸδα 8 
ΘΧ πίθγο 
ΠηΔΙΓ15 
5.86 

αὺ] 
ΠΟΠΏΘΙΙΔΠῚ 
ΔΙ] θα]ανογδί 
οἵ μἷϊς 

δια ιν 
ΣΝ ΠΤ 
Ἰοαπιθηΐθῃη 
1 ΔΘ 
᾿πίυπ|ι8 
Ρ81|]108 

οἱ ν] ὰθηὰ 
αἸΟΉ ΔΙῚ 
Β6Πὶ 
ἢὨδδοῖ 


ιἰὖ βα]να 5 ἔσγοί 


Αἷΐ 

8 Ρη8 
γΌΓ06 
{10] 
4Ἰ60 


131 


ΕΚΆΘΗΤΓΟ 
ΧΩΆΧΟΘΝ 
ΕἸΙΞ(ΙΚΟἸ Δα 
“μΜ90ρο 
ΧΥΤΟΥ 


ος 


ΟΥ̓ΔΕΠΟΤῈΕ 
ΠΕΡΙΤΤΕΙΤΆ ΤΓΉκει 
ΙΞῇᾧΑΗΑΟ ΟΥΤΟΟ 
ΗΚΟΥΟΕΝ 
ΤΟΥΤΙλΥΆΟΥ 
ἈΧΆΧΆΟΥΝΤΟΌΟΘ 
ΠΡΟΟΟΝ 
ἈΤΈΕΝΙΟΆΟΘ 
ΟἸΆΑΥΆΟΟΘ 


Ι(«ΙΕΙ Δ ΝΙ 


ΟΤῚ 

ΠΙΟΤῚΝ 

ΕΧΕΙ 
ΤΟΥΟΦΘΗΝΑΆΙ 

ΕΙΤΤΕΝ 

ΜΕΓΆΛΗ 


ΤῊΦΩΝΗ 


ςΟΙ 
ἈΞ ΓΟ) 


Ι0 


20 


Ἰὴ ΠΟΙΠΪΠΘ 
ἀΟΙΪΗῚ 
ΠΟΒΙΓΙ 
1658 

ΘΟ ΓΒ 


ΒΕΌΓΡΘ 


ΒΌΡΘΟΙ ΡΘ6ΘΒ [1108 


ΓΘΟΙῸΒ 
οἵ ΡΓΟΏΠΙΒ 
ΘΧΙΙνΙ 


οἱ δΔιηδυϊαρδῖ 


ΤΌΣΡδΘ δαΐθπηὶ 


γἹ ἀοῃ 68 
αιοᾶ 

ἔροε 

ρϑαΐα8 
ΘΙανανογαηΐ 
ψΟΘΘΠἢ. 
ΒΊΒΙΩ 
Ἰγοϑοηΐοθ 
αἸοδηΐθα 

(6 

Β1Π}1165 ΔΓ] 
ΠΟΙ 8 


ἀσϑοθῃαογπηΐ 


Δουόσ 14, 8---[ἴ. 


ΕΝΟΜΝΟΜΑΆΤῚ 
ΤΟΥΚΥ 
ΗΜΩΝ 
Ἢ 
ΧΥ 
ἈΝΔΧΟΤΉΘΙ 
ΕἸΤΙ ΤΟΥ ΟΙΤΟλλςοῦ 
ορϑθώο 
ΚἈΑΙΙΤΑΡΆΧΡΗΜΑΆ 
ΕΞΗΆΧΆΔΓΟ 
ΚἈΑΙΤΤΕΡΙΕΠΙΆΤΈΕΙ 
'λεοχλοι 
ΕἸΧΟΝΤΈΕΟ 
Ο 
ΕἸΤΟΙΗΘΟΕΝ 
πλυλοςσ 
ΕἸΤΗΡᾺΝ 
ΤῊΗΝΦΩΏΝΗΝ 
ἈΥ ΤῸΝ 
ἈΥΚΆΟΝΙΟΤῚ 
ἈΕΓΟΝΤῈΟΘΟ 
ΟΙΘΕΟΙ 
ΟΜΟΙΦΩΘΕΝΤΕΟ 
ἈΝΟΙΟ 
ΚἈΤΕΚΗΟΆΝ 


122 


Αεοίοτγοπι 13, 11 -- δ. 


8 ΠΟΒ Π᾿ΡΟΓΟΗΜΆς ΔΡΟΒΙΟΪΙ ΟΙΑΤΤΙΟΓΠ ΓΟΛΟΙ 
γοοαῦδηΐ δυο πη ΕἸΔΆΑΟΥΝΤΕ ΑΓ ΔΒ ΒΆΡΝΑΚΑς 
θάγηαῦδη αἰ!ἰθπ ΟΝΜΜΕΝΒΆΡπηαλβα οἵ ρϑ.} 18 Ι.“2ἶἷζἀἌὌΤΠΤ γος 
ἸΟθΘὴι ΔᾺΝ ΘΟΠΒΟΙ θη 0 8 ἈΙΆΡΡΗ ΣΆΝΤΡΕΟ 
Ρϑιΐαα δυὸ π) ΤΟΝΑΕΤΙΙΑΥΆΟΝ να πηθηΐᾷ ΓΤἈΑΥΜΑΆΓΓΊΑ. 
ΠΊΘΙΟΌΓΙΙΠῚ ΘΡΜΗΝ Βι|ἃ ΑΥ̓ΤῸΝ 
α΄ιΐα ΕΤΠΔΗ ΘΧΙΠογαμΐ ΕΘ ΣΘΗΛΔΗΟΆΧΝ 
1088 ἈΑΥΤΓΟΚΟ 1. ὰγυδηι ΕΙΟΤΟΝΝΟΧΆΟΝ 
Γαΐ ΗΝ ΟἸαμμδ 65 ΙΚΚΙΡΆΖΟΝΤ ΕΟ 
ἰπχ ΟΗΓΟΥΜΕΝΝΟΟ οἵ ἀϊοθηῖοβ Ι«ὩΙΧΕΓΟΝ ΕΟ 
νου “ΓΟΥΆΧΟΓΟΥ νἰτὶ ἈΝΆΡΕΘΟ 

ΘΔΟΘΓ(ΔΟΒ δαζςοιη ἈἈΕΙΕΡΕΥγο αιυϊὰ ΤΙ 
ἸΟΥ͵Β ΤΟΥ ΔΙΟος ᾿δὸς ΓΤἈΑΥ ΤᾺ. 
4] οὐ δΐ ΤΟΥΟΝΊΤΓΟΟΘ ἴΔΟΙΠΒ ΤΤΟΙΕΙ ΓΑ, 
δηΐα οἰν! ἴδῃ) ΠΟ ΓΗΟΙΠΙ ΟἌεως Οἵ ΠῸΒ Ι(ἈΑΙΗΜΊἝΕΙΓΟ 
ΠΟΤΊΙΠῚ λαυ ΓΝ Ι]ΟΤ[Δ]ῸΒ ΒΙΠ116Β ΟΜ ΟΙΟΤΙΆΘΕΙος 
[Δ0 1118 ΤἈΥΡΟΥγο ΒΙΓΠ.118 ΕΟΝΊΕΝ 
Οἵ ΘΟΙΌΠΑΒ Ι(λΙσ ΓΕΜΜΑύΓΆ. νΌΒΙΒ ὙΜΙΝ 
618 ΑΥ̓ΤῸ Ις Ἰ]ΟΠ}1}} 0 8 ἈΝΟῚΙ! 
δ ΙΔΠι18 8 ΕἸ ΓΟΥ ΟΤ]Τγλώσνας οὺ δἐπιιηπδηΐοβ ΕὙἈΓΓΕΛΙΖόομεπνοι 
ΔΑΙΘΓΘΙΒ ΕΝΝΕΓΙΚΚΆΟ ΥΟΙΒ ὙΜΆᾺΓΟ 
ΟΠ ΡΟΡ]18 ΟΥ̓ΝΤΤΟΙΟΟΧΆοις αὖ ΠΛ. 
γο]εθαΐ ΗΘΘΆΕΝ Δ 118 ἈΤΟΤΟΥΓΟΝ 
ΒΔΟΙΠΟΔΓΘ, ΘΥΕΙΝ ΝΔΠΙΒ ΤΟΝΜΑΆ ΓΆΙΟΝ 

ΑὐαἸοπίαΒ νοτο ΚΟΥΟΘΆΝΤΕεςλε ὀομν τῆ δτπστΡρέφητε 


8.4 ἀδιιπι ΕἸΤΙΘΘΕΟΝ Ρ]αν ἃ 5 ὙΕΤΟΥῸ 


νίντιη ΖΩΝΤᾺΆ. (818 ΔΛ ΟΥῸ 

αα] . οΟος οἵ [ἸΏ ΡΟΓἃ ΙΞὡδιὶιβογο 

ἔροῖ! ΕἸΤΟΙΗΘΕΝ ἀπ. Ο ΚΆΡΠΟΦΟΡροΥῪς 
ΘΔ 6] 1|Πὶ ΓΟΝΟΥΝΝΟΝ 1 ΡΙΘῊΒ ΕΜΠΙΜΤΙΙΓΆΧΆΟΩῸΝ 

ΘΓ ΤΟΥΓΆΠῚ Ι«ΑΙ ΤΉΝΓΗΝ ΟἸθο ΓΡΟ Φ Ης 

δἴ ΠΙΔΓΘ κα ΓΗΝΘΆΛΧΆΘΟχς,.,͵ οἱ Ιδοῖϊα κἈαιΘΥΦροοΎνης 
οἵ ΟΠ ΠΪΆ Ι(.ΙΙΤΆΝΥΓΑ. οΟΓάἃ ΓΧΟΚΆΡΑΙΑΘ 

αιι8ὸ ἴῃ ΟἷΒ βυηΐ ΓΧΕΝΝΑΥ ΓΟΙΓΟ ν ΒΓ ὙΜῸΟῸΝ 

αι} ος 10 Οἵ 800 ΙΚΑΟ ΓΑΥΤΆ. 

ἴῃ ργδοίθυ 8 ΕΙΝ Γλυσπαρωσχημέμᾶις ἀἰϊεθηῖθϑ ἈΕΓΟΝΊΎΓΕΓς 
σΟΠΟΙΔΓΟΠΙΕΒ ΓΕΝΝΕλΙς ΥἹΧ ΜΟΆΙΟ 

ΑἸ 1511 ΕΙΆΚΣΕΝΙ Βραάδνοϑγιηΐ ΙΞ«(2ἍΙΓΕΤΤἈΥΟΆΝ 
ΟΠὨΊΘΒ ΤᾺΝ ΤΑ. [πῚ 88 ΤΟΥΘΟΟΧΆΟΥΟ 
σοηΐοϑ ΤΓΣΧΕΘΝΗ Π6 πη] 0] γθηΐ ΤῪΜ ΗΘΥΘΕΙΝ 

ΤΊ υ π|}}} 170 ΡΕΎΕΟΘΑΙ, ΒΙΝ] ΟΙΓΘ 

ΡΟ ανῖδϑ ΓΆΟΟΜΆΟΙΟ ΠΘμιοσϑητθιι8 δαϊόπι. ΙἈΤΡΙ οντώῦηδλε 
585 ἈΥ̓ΤΓΟῸῸΝ ΘΙ5 ἈΑΥΓΓΩῸΝ 

οἴ αυ!άθπη Ιζ ΓῈ οἵ ἀοσθδηθι8 .“μ.'ιλδυλλοιζκοντω. 
Π0}) 8116 [ϑ πο η0 ΟὙΚΑΜΆΡ ΓΎ ΡΟΝ 20 ϑηρογνόποιιηΐ ΕἸΤΗΆΘΟΝ 

Β6πιθΐ ἸΡΒ11ΠῚ ἈΥΓΟΝ αι 68] ΤΙΝΕΟ 

το] ἌΚΡΗ αν ΑὉ Ἀπ οοΙΐα ἈΠΠΟΆΧΝΤΊΟΧΊΙΆΧΕ 
θΘΠΘ δοίη 8 ἈΓΆΑΘΟΠΟΙΟΩΝ οἵ ἸΘΟηΪΟ ΙΚΞΟΙΠΚΟΝΙΟΥ 

46 ὁ 610 ΟΥ̓ΡΆΝΟΘΕΝ 1166] ΙΟΥΛΔΆΟΟΙ 

γΟὐ 8 ὙΜΙΝ ΘΓ ΟΠ ΠΟΥ ΘΗ 68 Ι(ΔΙΤΠΙ ΟΝ ΕΘ 


138 Δοΐϊογαπι 14, 12 --ς 19. 


{85 ΤΟΥΓΟΧΆΟΥΟΘ ΓΟΥΘΓΒῚ δαηΐ ὙΠΕΟΓΙΤΡ εὐὰν 

οἴ Δ} 1 Δ Π168 Ι«.-»λυϑλολ ες ἴῃ ᾿γβίΓ8Π| ΕἸΣσΓΗΝΆΥΓ ΤΡΆᾺνΝν 
ΡΜ ΠΠΝ ΓΤΟΝΊ,͵,ΥΆΟΝ ΘΓ ἸΟΟΏ ΠῚ ΙΚΞἈΙΕΙΟΙΚΟΙΝΜΙΟΝ 
ΠΧ γα ηΐ ΕΟΥ̓ΡΆᾺΝ οἵ ΔηΓΠΟΟἢ Δ Πὶ Ι«΄λδοιε ΙΟΧΝΝ ΓΟ Χιὰν 
ΘΧΙ ἃ Εε5 ΘΟΠΠ ΓΙ ΔηΐΘΑ ΕΤΠΙΟΤΉΡΙΖΟΝ τες 
οἰντδίοιη ΤΗΟΙΤΟΆΘΕΘΩ)Ο Δ 88 ΤἈΟΥΥΧλο 

ΔΟΑΌΠ Δ ΠἴΘΒ ΜΟΝΊΙΟΆΜΜ Ἐς ἀἰβοιρυ ]ογιιηὶ ΤΓΟΝΜΆΘΗΤΟΩΟΝ 
Θ.1ΠῚ ΑΥΓΟΙΝΝ ὀχ] οΥ δ ἢ 8 ΤἈΡΑΚΑλΟΎητες 
ΠΟΥ 8} Ο586 ΓΕΘΝΆΝΑΚΝΜΟ, ΡῬΟΙΠΙΔΉΘΓΟΙΐ ΕΜ ΜΕΝΕΙΝ 

ΟἸΓΟ ΔΓ 8 ΙΞφ ΥΙΚΆΟΟ ἈΝ τωπλε τὸ ἴῃ ἤάο ΤΗΤΠΠΟΕΟΤῈΈΕΙ 

ΘΙ1ΠῚ ΑΥΤΟΝ οἵ αι! ΙΚ«Δ 0 ΤῈ 

αἰ ΡῈ }15 ΤΟΝΜΆΘΗΤΩωΝν ΡΟ πε} ἃ 5 ἈΛΑΙΤΟΆΆΧΟΩΟΝ 

6115 λυ ΓΟῪ ΠἸθΠΔΠΙΟ Ὁ 8 ΘΝ ΝΜ 

ΒΕ ΘΘἢΒ ἈΜΜΑΓΟ ΤᾺ οροσγίοί Δ ΕἰΙ 

1] ΕΙΓΟΠΗΆΘΕΝΙ ΠΟΒ ΗΜΆΑΆΟΚς 

ἴῃ οἰν αἴρῃ ΕἸΟΓΗΝΊΙΤΟΆΙΝ 1 ΓΠΌΙΓΘ ΕἸΟΘΆΘΕΙΝ 

οἵ ροβίονα αἴ ΙΞΚΚΑΙ ΓΗ ΘΊΤΑΥΡΙο. 1 ΓΟΡΉΠΠῚ ΕἸΙΟΓΤΓΗΝΕΛΧΟΙΆΕεια 
ῬΓΟϊθοι5. δὲ ΕΣΗΆΘΕΝ (εἰ ΤΟΥΘΥ 

ὁπ ὈΔΓΠΔνἃ ΟΥ̓͂Ν ΓΟ ΒᾺΡ ΝΙ Δα οαπὶ οἱ μδεβοηΐ δα ΧΕΙ βοτονησλντεςλε 
ἴῃ ἀουθοιη ΘΙΟΆΘΡΕΗΝ 20ὺ 1118 ἈΥΤΟΙΟ 

ΘΥΔΏΡ ΘΖ ηΐε5 διιΐοη ΕὙ ἈΓΓΕλιζομεμοιλε πΙΔΙΟΓῸΒ ηδίιι ΠΡΟΟΕΚΥΓΕβΡΟΥΟ 
οἰνδἴθηι ΤΓΗΪΜΊΠΙΠΓΟΆΟΝ ΡΟῚ ΘΟΟΙΘΒ18Π) Ι(ἈυΓΕΙ ΓΙ ΚἈΗΟΙΆΝ 
118 Π| ΕΙ(ΕΙΝΗΝ ΟΥ̓ΔΗΪΘΒ ΠΡΟ ΟΕΥΣΆΜΦοηοι 
οἱ ἀοόθηῖοι Ι«ἈΙΜΜΔΑ.ΟΘΗτεγολητες οαπὶ Ἰοαπδ!Ποθ9 ΜΕ ΓΆΝΝΝΗΟ ΤΊ ὧν 
ΠλΠ005 ἸΚΆΝ ΟΥῸ οΟΒθηἀδνοσ ΤΤΆΡΘΘΕΝΤΤΓΟ 


194 Αοίοσιῃ 14, 19 -- 283. 


605 
ἀΟΙΪηΟ 
1Π 41ΙΘΙη 


οΥρα !ἀργαηΐ 


οὗ {ΓΔηΒΘΌηΐΟΒ 


ΡΒ αἸδπὶ 


νοηοθΓιηἴΐ 


Ϊῃ ῬΘΙΏΡὮΥ] ΠῚ 


οἵ Ἰοᾳφπθηΐθρ 
1 ΡΟΙΡΘ 
4: 4 }}}}}} 

(6 
(ἀὀβορπάρπιηϊ 
ἴῃ ἰδ! 181 
ΕΓ πὰ 8 
ῃᾶΥ]ρανογαηΐ 
1) 8Δη ΠΟΘ Δ Πὶ 
τη66 

ΟΥδηΐ 

{81 

σΥΔ ΓΔ 

(6] 

Π ΟΡΙ18 
αυοά. 


ΟΟὨΡΙΘνοσαηΐ 


ΧΥΤΟΥῸ 


γΘη]θηΐοϑ διιΐθῃλ 


ΤΩ ΙΚΚω οὗ ΘοπρΊ ΘρϑΠ 68 
ΕἸΙΘΟΟΝ ΘΟΟΪΘΒΙ ΠῚ 
ΤΕΤΠΙΓ ΓΕΎΚΕΙΟ. τοευϊδγαηῖ 
ΙΞ«Ἀ ΙΙλιεΆ ΘΟΝ ΤΓες απαηίᾷ 

ΓΗΝΠΙΤΙἊΟΙΔΙΆΝ [δοἰθβοί 
ΗἌΆΘΟΝ ἄθιι8 
ΕἸΙΟΤΉ ΝΤῸΆΑμφυλιὶ. κππὶ ἰρ88 
ΙΞΨἈ᾿Ἡ)ι ἈΧΆΗΟΆΧΜΝΝΜΤ ες οἵ απ8ἃ 
ΘΙΝΝΤΙΕΡΓΗ ΒΡΟΓΟΙΒΒοί 

ΤΓΟΝΆΟΓΟΝ σΘΠ 118 

ΤΟΥΘΥ οϑἵ πὶ 
Ι(Ι« αΊ [ἘΞΗΟΆΝ ἢ ἀ6] 
ΕἸΟΛΙΓΓΆΟΟΆΧΟΩΝ ΠΠΟΓΔ δπΐ Δι θ πη 
ΙζΙΚΙΘΕΝ [Ὁ] 

ἈΠΕΠΆΘΥΟΣΟΙΝ [ΘΠΊΡΙΙΒ 
ΕἸΟΆΧΝΝ ΤΙΟΧΙᾺΝ ΠΟῚ ΠΙΟΑ]ΟΊΙΩ 
ΟΘΕΝ απ ἀἰβοίρι 15 
ΗΟᾺΧΝ Ε αυϊάδπηι 
ΠΆἈΆΡΑΔΘΔΟΜΜΘΦμποι 20 ἀδβοοηάθηίεβ 

ΓΗΧΆΡΙΓΓΙ αὖ ᾿πά 868 

ΤΟΥΘΥῪ ἀοοουδηΐ 
ΕΙΓ ΓΟΕΡΓΟΝ ἔΓΔΙΓΘΒ 
Ο αι]8 
ΕἸΤΙΆΗΡΩΟΣΧΝ Π]5] 


Λοείοτιπι 14, 23. 8----1δ, 1. 


ΤΆᾺΡΑΆΓ ΕΝ Ομενοιδλε 
Ι(λ. ΟΥ̓͂Ν ἈΓΓΞΆγοντεςα 


ΓΗΙΝΕΙΚ(ΙΚΆΗΟΙΆΝ 


ἈἉΠΤΗΓΓΕΙΆΆΝ 
ΟΟΛλ. 
ΕἸΤΟΙΗΟΘΕΝ 
ΟΘΟο 

ΜΕΤΆΥ ΤῸΝ 
ΙΞΚ. ΟΤῚ 
ΗΝΟΙΣΕΝ 


ΤΟΙΟΘΘΝΟΟΙΝ 


θϑυρβὰν 
ΠπΙσΤεσ 


ΜΕΤΡΙΚΟΝΘ 


ΕΙΚΕ!Ι 

ΧΡΟΝΟΝ 
ΟΥ̓ΚΟΆΙΓΟΝ 
ΟὙΝΤΓΟ ΙΟμλθϑητλιε 
Ι«͵αΟ)σσΓΊ ΝΕ ς 

ΙΞΙΞἂ-ᾷϑωἴῷ ἮἷἂΓΕΆΘΟΝΤΓὌΕΟ 
ἈΤΠΟΤΤῊ ΕΟἸουδλιλς 
αλλ λΆΌΟΚΟΝ 


ΤΟΥΌΧΑ ΘΆ(βους 


ΟἽΤῚ 
ΕἈΝΜΗ 


ΟἸΣΟΙ πο δι }}}ὼ 16 Ρ ΓΓΕΜΝΝΗ οθε 40 ΘΟΟ0] 6518 Ὺ Π|]ΟἿΓΗ ςΕἰἸζκλησιλς 


βΒοοπηάιπ ποῖ ΘΦΘ.ΕΘΕΙ {ΔΒ ουα ηΐ ἈΜΨΙΗΡΧΟΝΤΟ 
πιονβὶ "“ιωϊεοεωςσ ΠΝ ΤΉΝΦΡΟΟΙΝΙΚΗΝ 
0 ΡΟΙΟΒΠ 5 ΟΥ̓ΔΥΝΝΜΆΟΘΑΆΙ οἵ ΒΔΙ ΑΓΔ Πι ΚΙ᾿ ἹΟΆΛΜΆΡΙΆΝ 
58 }Ν1 ΠΟΙ ΓΟΦΟΘΗΝΔι ΠΔΙΓΆΠΤΟΒ ΕἸΔΙΗΓΟΥΜΦΘροι 

Β'λοία ΟΥΡῸ Ι ΕἸΜΟΜΕΙΝΗῸΟΟοΥΝ ΟΟΠΥΘΓΒΔΈΟΠΘΙΙ ΤΗΝΕΙΠΠΊΟΓΡΟ φ’ 
ΒΟ ΠΠ θη ςσ ΓΑΕ ω)ς. σΟΠΓ 1) ΓΤΟΙΝῈΟΕΘΙΝΝΟΌΝΝ 
1101} 1118 ΟΥΚΟΆΊΓΗΚΟ οἵ Το] δηΐ ΚΑΙΘΤΓΟΙΟΥΝ 
ΡάιΠ]Ὸ ἋΟΟΤΙλυλ σΆΠΑΠΠΙΙ ΧΆᾺΡΆΝ 
οἴ θα πὰς ΙΚΞΟΒΆΡΝΆΒΑ. ᾽υ Δ ΟΉΙΠ} ΜΕΓΆΛΗΝ 
Δαν ΘΙΆΛΠη 1Π|0Ὰ ᾿ΙβΡΟΟλΧΥ ΓΟ ΠΣ ΤΙΧΟΙΝ 
δδ! που ΕΤΆΣΆΝΤΟ ΓΓΑΓ10 115 ΤΟ Ια ΆῬο Ι΄ς 
ΒΟ 010 ΔΜ ΔΕΛΔΙΝΙΕΙΝΙ (ΟΠ ΙΒ τ δῖοι ἸΤ]λρὰγ ΕΝΙΟ μενοι 
ἼΣΤΠΗΝ ΠΙΆΝΆΟΝ 'π ΠΟ ΒΆ] πὰ ΕἸΙΟΙΆΗΜ 
οἴ θαγηάθδη ΙΚΞΚΆΑΡΝΆΞΚΆΝ χορ διιηΐ ἈΠΕΛΕΧΘΗΟΆΝ 
οἵ ᾳφαοϑείδη) ΙΝ ΔΟΥΓΙΝΝ ΑΙ. Αἢ ΘΟ] κμ]8 Ὺ ΤΟ ΓΗῸΟΕΙίκληολς 
ἈΠῸΒ λλλόογε. οἵ ΔΡΟΒΙΟ]Β κ΄ ΓΙ Νποστόολω 
ΟΧ ΟΙ5 ΕΥΔΥΓΟΩΝ οἵ ΚΟΙΪΟΥΊθι8 Ι«Α.. ΓΘληπρεσδυτεζω. 
8.1 Δ)ΠΟΒΙΟΪΟΒ Τ᾿, ᾿ ΟΟτογολποςστολὺγς αἰ Πα ν οση δΐο ἈΜΗΓΓΙΆΣΟΝΜΓΓΕ 
Οἵ ΠΙΔΙΟΓῸΒ ΔΓ ΚΑΙ ΡΕΟΒῪ ΓΈ ρους χὺ ᾳιιαπία ΟΟἈἉ. 
1) ἢ] .1Β58161ὶ ΕΝΙΆΗΜ ἀοιι5 ΟΘο 
(ὁ φιιδόβῃοιο ΠΕΡΙ ΓΟΥητημᾶάτος ΓοοἸβδοῖ ΕἸΤΟΙΗΓΕΝ 
᾿δὸ ΤΓΟΥΤΟΥ Ο11Π| ΟἷΒ ΜΕΤΑΔΥΓΓΟΩΝΙ 

ΠῚ: αι (ὶ ἈΊΕΝΟΥΝ ΟΓΓΟΧΟΙ διι[6Π] Εὔξλνι ΕΓΠΤΗ ΟΆνδλε 
αἰπι 58] Εἰ τΈ ΜΘ θεντες. «ίάληι ΓΙΝΕΟ 


120 Δαύύσι ὃ, 1 -α ὃ 


48 μετ ΤΟΝΆΙΤΟΤΉΟΆΙβΕ εως. νοβ ὙΜ6ΘιΙΟ 


βατίβαθοσ 55. ΓΩΝΦΆΡΙΟΆΛΙΩΝΝ βαϊβ ΕἸΤΙΟΤΆΟΘΑΙ 

αι} ογθαϊ ἀογϑηΐ ΤΕΙΠΟΓΕΥΚοτες αι ΟῚ 

ἀἰςθπίθβ ἈΕΓΟΝΤῈΘ ἃ ἀΐθθιι8 ἈΦήημθρων 
αι" ορογίοῖ ὠσλθι ΠΏ 8 ἈΡΧΆΙΩΟΝ 

οἰγοι πο! ΠΕΡΙΤΈΜΝΕΙΝ ἄθιιβ ΟΘο 

θ08 ΑΥ̓ΓΟΥῸ Ἰη ΠΟὈΪΒ ΕΝΙΉΜΙΝ 
ΡΓΔΘοῖροτο ααθθα ἸΤΤἈΡἈΆΓΓΕΘΆΆΘΕΙΗτε Π.}: ΕΣΘΆΕΣΑΤΟ 
ΒΟΓΡΔΓΘ ΤΉΡΕΙΝ ῬΟΙ Ο ΤΠ ΠῚ ὩΧΟΤΟΜΑΆΤΌΟΜ 
ΙΟρὍΠ) ΤΟΝΝΝΟΜῸΟΝ 10 Δι ]ΓῸ δΚΟΥΌΆΛι. 

ο΄ ΤΟΥ͂ΒΙ μωγοςφώῶς σοηΐα8 ΓΤΓΆΘΘΝΗ 

(οηνθγαηΐ διιίοιη (ῪΝνΝ ΗΧΘΗΉΟΘΆΟΝΝ,Δλε γ Υθι1ΠῚ ΓΟΙΝΙΆΟΓΟΝΙ 
ἈΡΟΒΙΟΙΙ ΟἸΔΙ ΠΟ ΤΌΟλοι ΘνΔΉΡ61 “ΓΟΥΘΥΆΓΓΘΆΙοΥ 
οἴ ΒΘΠΙΟΤΘΒ ΙΚΞἈῚ ΟΙΤΠβΡΕΌΟΆΑἔΥτεροι ο΄ ΟΥΘάΘΓΘ ΙΞαΟἹ ΠΙ. ΓΕΥΟυ 
᾿]γο ἀ6 ΕΙΔΛΕΙΝ 1} οοΥα 5 σορ ΠΟΥ 66 ΚΔ] Οκλγδλιογνοσστης 
ῬΓῸ ἰιδὸ ΄ιδοβίίομθ περιτογζητημλτοςτῦ τῦ ἄσιιβ ΘΟ 
ΠΡ, ΔΙ ΠΟΤῚ ΤΤΟΧΆΗΟΔΕ [ΒΕ πποηλπὶ ρου] ΕΜΆΡΤΥΡΗΟεν 
ΘΟ ΠΑ ΠΠΒΙΠΟΠΘ ΟΥ̓ΝΖΗΤΉσΕΟΩ)Ο ἄδη ἈΟΥΟ 
λοία ΓΕΜΟΜΕΝΝΗΗΓΟ ᾿ς ΘΪΒ ΑΥΤΟΙΓΟ 
ΒΕ ΓΡΘΠΒ ἈΝΆΟΤΆΟΝ 90 ϑρ, ΥἸ απὶ ΓΟΤΙΝΆ. 
ΡΟΙΓ15 ΠΕΓβΡΟςΟ ΒΔ ΠΟΙΠῚ ᾿ς ΓΟΆΓΙΟΝ 
Εἰχὶΐ ΕἸΙΠΤΓΕΝ 56 Ιφζφ«,α! θῳςΤ 
δ 608 ΤΠΡΟΟΛΧΥΤΟΥΟ οἵ ΠΟ0]18 ἸΚΆΙΗΜΜΙΝ 

ΣΙ δννρε ς οἴ η1}}} ΙΚΞΨἈΙΟΥΔΕΝ 
γδῖτεβ ἈλΘΆφΦοι ἀἰβογαν ῇ ἌΊΕΚΡΙΝΕΝ 


1317 Δοίοτυπι 15, 8 --9. 


ΤΟΣ 

ΠΟΒ 

ΘΓ ΠΠῸΒ 

ἢ] 
ΡΟΘΓΙΠΟΔΠΒ 
ὁο1 48 

ΘΟΓΙΗΙ 

ΘΓ ἢ1Π|͵. ΘΙ ΡῸ 
αιἃ 
[6 ΓΔ 15 
(ἰθιηι 
ἸΠΡΟΠΘΓΟ 
ΠΠΠῚ1Π| 

ΒΕ 61 ΘΟΥΨΊΘΘΠΙ 
ἀἸβο ρα ]οσιιηὶ 
φιοά 

θαι 
ΡΑΓῸΒ 
ΠΟΒ[] 

ΠΘΠ16 

ΠΟΒ 
ῬΟΓΙΠΠΊΙΒ 
ΡῬΟΙΔΙ Ὁ 

Β04 


ΡΟΙ σΥ Δ Γ[Δ ΠῚ 


128 


Αοίοχαπι 1δ, 9 --- 18. 


ΜΕΓΆΣΞΥ, ἀΟΙ ἢ] ΤΟΥΚῪΥ 
ἩΜΟΩΟΝΤΕ 1Ππο δαὶ Ιγ 
ΙΚΑΟΧΥΓΓΟΩῸΝ ΟΥΘΑπ8 ΠΠΠΟΓΕΥΟΜΜΕΝ 

ΓΗΊΠῈῸΟΕ.ΓΕΙ ΒΆΙΝ ΔΙ σΟΘΗΝ.ᾺΑ, 
ΙΚἈΘΆΡΙΟΧΟ βίοι! οἱ 11] ΙΚ«ἈΘΟΙΝ ττοπονκλκεινι 

ΓΧΟΚΆΡΔΙΧΟ ἼΔΟΙ δαΐοηη ΟΙΓΉΓΕΙΝΔΕ 
ἈΥΓΓῸΝ ΟἸΏ 18 ἈΤΙᾺΟΝ 
ΚΟΟΜΥΝΟΥΝ πα Ππιᾶο “ΓΟΙΤΆΗΘΟΟ 

ΤΊ οἱ διιἀ!ο αηΐ ΚἈΑΙΗΙΚΟΥΟΝ 
ΠΙΡΆΑΖΕΓΑΙ 10. ὑΑγηαῦδη ΚἈΆΡΝΆΚΑ. 

ΤΟΙΝΘΙΝΝ οἵ ρϑα} 1} Ι“ΧΖἴΟΠΑΥΆΟΥ 
ΕΠΠΙΘΕΙΝΆΙ. ΘΠΔΓΓΔΠΙΘΒ ΕΣΗΓΟΥΜΕΝΟΩΝ 
ΖΥ͂ΓΟΝ αυδηΐα ΟΟΆλ. 
ΕἸΙΓΓΟΝΤΓΡΆΧΗ,.ς Γ0ΟΙαβοῦ ΕΤΙΟΙΗΓΕΝΙ 

ΤΟΝΜΆΘΗΤΩΝ ἄθιια ΟΘΟ 
ΟΝΙ ΒΙ5Π8 ΟΗΜΜΙᾺΑ. 

ΟΥ̓ΓΕ οἱ ρῥγοάϊρ!α ΚΑΥΓΕΡΆΣΓΑς 
ΟΙΡΕες ἴῃ. σομεθι8 ΕΝ ΓΟΙΟΘΘΙΝΕΟΙΝ 
ΗΜΩΟΩΝ ΡΟΓ 605 ἈΟΛΥ ΤῸΝ 

ΟΥ̓ΓΕῈ 20 Ῥοβίᾳιιατη δυίοιῃ ἐδούογαπίὶ Ν.]ε γα λετοώγηωι 
ΗΜΕΙΕΟ 6] λΥυΤοΟΥς 
ΙἸΟΧΥΘΟΆΜΜΕΝ ΓΟΒΡΟΠΩ ἈΠΕΙΚΡΙΘΗ 
ΚἈΑΟΤΆΟᾺΛΙ ἸΔΘΟΟΘΙΒ Ι͂λκκος 

δὩΆλΣΔ. “ΠΟ 1: ἈΘΦΓΟΩῸΝ 
ἈΙΆ ΤΗΟΧΆΡΙ ΤΟ... γι δώνβϑο 

γα ΓΒ ἈΛαΧΦ ΟΙ 


αι {16 πλθ 
ΒΥΒΊΘΟΗ 
ΘΠΔΙΤΑΥ 
αποπηοῖο 
ΡΠ 
ἄθιι8 
ΡΙΌΒΡΟΧΙ 
ΒΕΠΊΘ ΓΘ 

6Χ σΘΠΙΙΙΙΒ 
ΡΟΡα 
ΠΟΙΏΪΏΘ -.- 
Β[10 

οἵ ἢμ]6 
σΟηΒοΟηδηΐ 
γοῦ θᾶ 
ΡΓΟΪΘΙΔΓΙῚ 
Βιουΐ 
ΒοΙΙζιπὶ 68. 
Ῥοβέ ᾿δθ6 


ΓΟΥΟΥΔΓ 


οἱ 80] 8} 0 


[ἈὈΘΓΠΦΔΟΙΪΙ ΠῚ 


αἀανιά 


αιο ΘΟ 


129 


ἈΚ ΟΥΟΛΣΛΓΓΟΜΟΥ οἵ αἀἰγιιία ΙΨ{ὌᾳΟἫ«.ἿΓΑΛΑΛΝ Εεοι μεμα 
ΟὙΜΘΟῸΝ 6118 ΑΥΓΗΓςΟ 
ΕΣΗΓΗΟΘΟΆΓΓΟ ΤΟΔΘ ΠΠΟΔΌΟ ΔΔΙΝΝΟΙΙ ΟἈΔΟΜΜΗςὼω 
Ι(«λϑθῴῶςο οἵ οὐ] Δη) ΞΑΙἈΝΟβΡΘΩΟΟΘ) 
ΠΡΩΟΣΓΟΝ Πυα ΑΥ̓ΤῊΝ - 
ΟΘο αἱ τοαυ!γδηΐ ΟἸΤΩ ΘΕ ΖΗΤΉζω 
ΕἸΤΘΆΘΞΑΤΤΟ ΟΟο 1] ΟἸΙΙΚΑΟΙΓΆΆΟΙΠΠΟΙ 
ἈΆΔΚΒΕΙΝ ᾿οπιΐπαπι ἀοπιῖπαπι ΤΟΟΜΆΜΟΝΝτοηκΝ 
ΕΣΕΘΝΟΩΝ οἴ ΟἸΏΠΘΒ ΙΚ(ἈΙΠΆΙΝΜ ΤΑ. 
ἌὍΔΛΔΟΟΝ ι0 φοηΐθδ ΓΣΧΘΘΝΗ 
ΓΟΩΟΘΟΝΟΜΆΔΑ.ΓῚ ΒΌΡΘΙ αἰιδ8 Ε «ογο ᾿ 
λαΥΓΟΥ ἱῃηνοοδίμχη Θβ. ΕἸ ΠΙΚ ΕἸΙΚΔΆΗ ΓΕ 
ΙΚΞ«ΧἙΑΓΟΥ ΤῸ) ΠΟΠΊΘΠ ΠΙΘῚΠῚ ΤΓΟΟΝΟΜΆΜΟΥ 
ΟΥ̓Μ ὉὈῳωῳ ΝΜΟΎΥΌιΝ ΒΌΡΘΙ 608 ΕΠΧΥ ΓΟΥΟ 
ΟΙΆΟΓΟΙ αἸοἱΐ ἈΞΚΓΕΙ 
ΤΩΝ προφητω: (ΟἸΏΪΠΙΒ Ι«Ἑ( 
Ι«λο ὼς ΤΆΘΙΘΠΕΒ ΟΤΤΟΙΘΩῸΝ 
ΓΕΓΡΆΤΕΓΑΙ ΟΠ ΠΪἃ ΤΙΆΙΝ ΓΑ. 
ΕἼΤΑ ΓΓΑΥ ΤΆ. Ιδ00 ΓΆἈᾺΥ ΓΆς. 
ἈΝΟΤΡΟΎω 20 Νοία Ι νώστὰ 
Ι«λιλι ΜΝ Ο ΙΚολομηςον ἃ ΒΆ600}0 ἈἉΤΙΙΟΝΝΟς 
ΓΤΗΝΟΙΚΉΝΝΗΝ ὁϑΐ ΕΓΓΙΝ 
ΔΆΣΛλ. (60 ΤΩΘΩ) 
ΓΗΝΊΙΠΕΙΓΓΟΙῪγ 


Αοσίοταμ 15, 18 --- 18. 


ΟΠΊΠ]8 ΠΟᾺΆΟΜΤΆΑ. ΟἸΠΠῚ ΑΥΓΟΝ 

ΟΡΟΓᾺ ΓΆΘΡΓΆᾺ "Ια οῖ ΕΧΕΙ 

6118 λυ ΓΟΥ 'Π ΚΒ. ΠΆΡΌΡΊΒ ΕΝ ΕΔΟ Οσγνάγωγαις 
ΡΙΟΡίοσ ααοά 0.0 ΒΟΥ ΟΝ ΙΚΞΙΑ ΤΆΤΤΆΝ 

θ0Ὸ ΕΓΟΩ) ΒΔ 0 α[ι1ΠῈ ΟσΟΆΒΕΛΟΓΟΙΝ 

100 ΙΚΡΙΝῸ) οἴη ἸΘρΘΊΓΙΓ ἈΜΜΑΓΙΙΝΝ ὦ ὄκομενος 


| ΟἿΓΕ 


ΠΟΙ] Πα] ἴδ Υ] ΜΗΙΓΙΆΡΟΝΟΧΆΙΝ ἴψμς 


[15 4} ὁχ σοι ΓΟΙΟΆΟΙ!Οτωπνπεόνωυ ΡΙ δου ΕΛΟΣΕΝ 

ΟΟΠ ΘΓ ΓΠΠΓΕΙΓ ΕἸ ΠΟ ΓΡΕΦουειν ἈΡΟΒΙΟ]Β ΓΟΙΟΛΤΙΟς [Ὅλοις 
δ(ἰ ἀἰθιιπὶ ΕΠΠΙΓΓΟΙΝΝΘΙΝΝ 1.0. οἵ ΒΟΒΙΟΓΊθ ΙΝ Ι«λ΄ ΓΟῚ ΟπγζεσβυτεγΊζοις 
504 9 ἈΔΟΆΟΛ. οαἀππηὶ ΟἸΠΗ] ΟΥ̓ΝΟΆΧΆΗ 

ΠΠΠ εν ΕΠ ΟΓΙΆΔΣΔΙ ΘΟΟ] 518 “ΓΗΕΙΚΙ ΚἈΗΟΙᾺΑ. 

6185 ΑΥΓΟΙΟ ΕἸΣ Ὰ ΕΙΚἈΕΣΆΜΟΕΝΟΥΟΘ 
αὖ ΡΒ. πο γο ἈΠΕΧΕΟΘᾺΑΙ ΥἹΓῸΒ ἈΝΆΡΆᾺΓς 

ὁοπ δ πιο Ἀ]ΠΟτωπαλισηματω. οΧχ οἷβ ΟΣΥΑΥΤῸΟῸῸΝ 

ΒΙΠ. ΕΠ] ΔΟΤΌΤΊΠ ΤΓΩωμλουλῶν ΤΠ] ΟΓῸ }16ε ΜΥΑι 

οἵ ΤΟΥ] Δ ΠΟ ΙΚΞΑΓΗΟΊΤΤΟΡΝΝΙΆΟ ιἰκ διηξοείδι ΕἸΙΟΛΧΔΙΜ ΓΙΟΧΊΤΆΝ 

οἵ βιιούδίο ΙΞ(ΞᾺΑῚ ΓΟΥΓΠΝΙΗΙΆΤΟΥ εοαπῃ ΡΔ11}0 ΟΥΝ ΓΩΤΙΤΑΥλὼ 
ΟἿ ΒΑ ΠΡ. ΠΠ)Ὸ ΙΚΚΞᾷΖΓΓΟΥΆΙΜΑςτος οἵ θΑΓΠ δὰ ΚΑΙΒΆΡΝΆΒΑ. 
ΙΠΟΥ̓ΒΘΒ. ΘΗΪΠῚ ΜΩΗΟΓᾺΡ ὦ ἱπάδμι ΙΟΥΔΑΆΝ 

ἃ σΟΠΟΓΑΠΟΙΙΌΙΒ ΕΙ(«ΓΕΝΝΕΟΩΝ 41} ὀοσηοπιηαίιγ ΟΝΙΚΑΆΛΟΥΜἝενο. 
ΔΗ ΓΑ1115 ἈΡΧῸΝ ΠΣΥΕΤΗΣΤΙ ΒἈΡΟΆΕΚΕΆΝ 

ΡΟΙ οἰν!αἴθηι Ι«ΙΓΑΤΤΟΆΟΝ οὗ 5118 Π| Ι(ΛΙΟΙΆΆΟΝ 

41] μ᾽ ΔΘ Ἰοδηΐ “ΟΥΟΙΚΗβγυοζοητὰς ΥΙΓΟΒ ἈΝΆΡΑΟ 


180 Αοίοτιπι Ιὅ, 18 --- 22. 


ὈΓΙΠΊΟΝ 

1 ἔΓΔΙΓΙθΙΒ 
ΒΟΓΙθΘηΐθα 
ΡΘΙ ΠΔΗΙΠῚ 
ΘΟΓΊΙΠῚ 
866 

Α ΡΟΒΙΟΙ] 

Οἵ 5ΘΠΊΟΓΘΒ 


οἱ {γΓαΐγοβ 


[15 αυϊ βαηΐ ΔηΠοο ἶαο ΤΟ εκατατηνταμιοσκιχ 10 


Εἴ ΒΥΤΙΔΘ - οἵ ΟἸ]Π]οἷδο: ΙΚᾺ ΟὙ ιανικαικιλικιχος 


ἔΓδΙΓΙθι 5 


ΗΓΟΥΜΕΝΟΎΟ 
ΕΝ ΤΟΙ ΟΑ λέλφοιε 
γραύΆνταο 
ΔὍΛΟΧΕΙ Ρ ΟΟ 

λΥ ΤΩΝ 

ΤἈΑΟΛΕ 


(διλαποςτόλοι 


ΙΚ(ἈΙΟΙΤΤΡΕΟΘΕΑῪ τεροιὶ 
Ι ο “λα λφοι 


ἈΆΘΆφΦοιο 


41] βιη: ὁΧ ροπίθι5 ΤΟΙΓΕ ΣΕΘΝΟΩΝ 


5806 Π| 
ΑΙΙΟΠΪΆΠῚ 
ΔΙΓΙΥΝΊ ΠΤ 
αυϊ8 
αι]άδιη 

ΘΧ ΠΟΌῚΒ 
ΟΧρΘιηΐθα 
{ΠῚ θα νοτηΐ 
νΟΒ 
ΥΘΓΒΙΒ 


ΓΛ ὦ αὶ ΚὉ]}} ἦτ: 


181 


ΧΆΡΕΙΝ " 
ΕἸΤΙ ΔῊ 
ΗΙΚΟΥ̓ΟΆΜΕΝ 
ΟΤῚ 
ΤΙΝΕΟ 
ΕΣΗΜΟΩΝ 
ΕΣΕΆΘΟΝΤΕΟ 
ΕΤἸΤΆΡΑΆΝ 
ὙΜΆΘΓς 
ἈΟΓΌΙΟ 
ἈΝΆΑΟΙΚΟΕΥ Ἄξζοητες 


90 


ΔΗΪΠΊΔΒ 

νΘΘΙΓΔΒ 
ἀἸοΘηἕοκ 
ΟἸΓΟΙΠΊΟΙΑ] 
ΟΡοσίθί 

οἵ ΟὈΒΘΥν ἃ ΓΙῸ 
ΠΧ }}ὴ 

σαΐθιιβ 

ΠΟ ΒΗ ΠΝ 
Ὀ]δοιμΐ 

ΠΟὈΙΒ 

ΟΑΒΓΒ 

1Π ὉΠῚ1ΠῚ 

ΘΠ 68 

ΥἹΓΟΒ 

πὴ] 6 16 

δὰ νοϑ 

ΟἸ1Π| ΟΑΙΒΒῚ ΠῚῚΒ 
ΠΟΒΓ15 
θάγηαθα αἰιοαιιθ 
ΘΓ 8110 
ΠΟΙ ΙΒ 

αι] {γα ἀοτιΐ 


ΔΗΙΠΊΔ 5 


ΛΑοίοτυτῃ 15, 22--- 26. 


ΤἈΆΟΥΎΥΧλο 


᾿ὙΜΟΩΝ 


ἈΞΕΞΕΓΟΝΙΓΕΟ 
ΠΕΡΙΤΈΜΝΘΟΘλαι 
Ὁ. 
ΙΞΔΟ ΤΉΡΙΝ 
ΓΟΝΝΝΟΜΟΝ 
ΟΙς 
ΟΥ̓ΔΛΙΕΟΤΙΛίλμεθα) 
ΕΑΟΞΣΕΝ 
ΗΜΜΙΝΙ 
ΓΕΝΝΟΜΕΝἝΟΙΟ 
ΟΜΟΘΥΜΆΔΟΝ 
ΕΚἈΆΘΣΑΜΕΝΟῪ.- 
ἈΝΆΡΑΟ 
πεμϑύ.λι 
ΤΠΡΟΟΥ͂ΜΆΟ 
ΟΥΝΤΤ ΤΟ ΙΟλγλπητοιςε 
ΗΜῸΟῸῸΝΙ. 
ΒΆΡΝΑΆΔΒΑ. 
ΙΞΑΟΙΤΑΥΆΟ 
δ).ιΝΟΙΟ 
ΠΆΡΑ ΘΟ ΙΚοοιη 
ΤἈΟΥΎΥΧΑΟ 


115 


ΘΠ 5 

ΡΙῸ ΠΟΙΠΪηὸ 
([Ο}1}] 
ΠΟΒΕΓῚ 

106 81 
ΟἢΓΙ5}} 

ΙΠ ΟΠ ΠῚ 


[ΟΠ ΓΔ ΓΟΠ ΘΙ 


ἈΥΓῸΩΝ 
ὙῪὙΠ| Ε Ρ᾿ ΓΟῪ ὁνομαῖος 
ΓΟΥΚΥ 

ΗΜῸΟῸῸΝ 

,χ 

ΧΥ 

ΕἸΟΙΠΙΔΆΜἍΊΤΛο 
ΤΙΡΆΟΜΟΝ 


Π]Β]Πλι15 ρὸ ἈΠΠΕΟ ΓΆΟΙΚΑΟΜενουν 


118Πὶ 

οἵ 51]8]ὴ 

ΘΓ 0805 

ῬΟΓ νοΎθιι) 
ἸΠ 1 {π|Π} 

Δα ΠιΠΠ ΔΗ ΟΝ 
Δ 6 1ὴ 
Ρἰδοι 6 Π]ηὶ 
ΒΔ ΠΟΙΟ 
ΒΡΙΓΙΕΙ 

οὕ ΠΟ]8 
411}}} 
ΔΠΌΪΠ8Β 
ΪΠΡΟΠ] 


ΥΟὈΙΒ 


152 


ΙΟΥΔᾺΝ 
ΚΘΟΟΙΆΆΝ 
ΙΞΟΛΥΓΟΥῸ 
ἈΙΆΧΧΟΓΟΥ 
τολλου 
ἈΤΙΆΓΓΕΆΛΧΟ ΝΊΤ Ἀς 
“ΓΆΧΝΤΤΆ 
ΕἈΟΣΕΝΙ ἋᾺΡ 
“ΓΟΩΆΓΙΩ 
ΠΝ! 
ΙΚΗΜΙΝ 
ΜΗΔΛΔΕΝ 
ΠΆΘΟΝΙ 
ΕΠΙΤΊΘΕΟΘΆΙ 
ΥΜΘΙΝ 


ΟΠΟΥῚΒ 


δ δος 


π|ιὰὺ ΠΟΓΟΑΒΑΓΙΆ 


ΠΟΥ ΠῚ 


ΑὔΚΌΠποίο 


ΚΆΡοΟς 

ΠΆΗΝ 
ΤΩ ΝΕΙΤΆΝΆΓΚες 
ΤΟΥΤῸΝ 
ἈΠΤΠ}ἊΧΕΟΘΆΙ 


ἃὉ Πιπιπιο] Αἴ15 51:1ὴ 118 ΟΥΌΟΓΈ ΠῚ Ιλ ΟλΟΘ Ὶ Γω» 


οἵ ΒΔ ΠΟΘ 
οἵ βι ΠΟ αίο 
οἵ ΤΟΥ] ΟΔΠΟΠΟ 
ἃ 418 
ΟὔΒΟΥ Δὲ Ὰ 
ΥΟΒ ΡΆΟΒ 
θόηὸ 
ΔΟΟΓΒ 


γαϊοῖο 


ΠῚῚ υ] 6πὶ 


αἰ 1155] 
γοηθσιηΐ 

1π ἈΠΓῸ0Ο 181} 
οἵ ςΟηρΊι σεῖᾷ 
1141 11 
Ὁ ΠΟ ΜΠ]: 
ΘΡΙΒΓΠΔ ΠῚ 


οααπὶ ᾿ἰορΊββοηΐ 


ΔΑοίοτγυπι 15, 20 --- 31. 


ΚἈΙΆΙΜΆΓΓΟΟ 
ΙΚΔΟΤΙ ΝΗ ΤΟῪῚ 
ΚΑΙΠΟΡΝΙΆΟ 
σῶν 
ΔΟΧΓΓΗΡΟΥΝΓες 
ΕἈΥ̓ΓΟΥῪῸ 
ΟῪ 
ΠΡΆΣΗΤᾺΆΙ 
Ερρῷοσθα 
Ι͂ΜῈ ΝΟΥ͂Ν 
ἈΠΟΛΥΘΕΝΊΤΈΕΟ 
ΗΆΘΟΝ 
ΕἸΟΆΝΤΊΟΧΙΆΝ 
ΙΞἈΑΙΟΥΝΆΓΆ οντες 
ΤΟΠΆΗΘΟΟ 
βιπιλθλκὰν 
ΤῊΝΕΠΙΟΤΌΛΗΝ 
ἈΝΆΓΝΩΝΤΈΕΟλΣε 


θΆΝ]Β] Βιηΐ ΕΧᾺΡ ΗΟΆΑΝιΙ οαπῃ οἵ 1118 ΜΕ ΓΆΔΟΩΙΚΑΙ ΕΓΕΡω, 


ΒΡ, οοηδυίδῦοπο ΕΠΠΓΗΤΤΆΡΆΑΙΚληοσι ΡΙαγθιιβ ΠΤΟΆΛΟΟΝΙ 

ἰπὰ85 διιΐθηι ΙΟΥΔΆΟΤΕ νοθη ΓΟΝΆΟΓΟΝ 

οἱ 5118 8 ΙΚΞΚλυιοιΆλο (0Π}1}}} ΓΤΟΥΚΥ 

οἴ 108] ΙΚΔΙΑΥ ΤΟΙ Ροϑβῖ δ] ατοά δυΐθιη Ν7)]ε τα λετι “λς 
ΡΓοξοῖδθ ΠΡοΟΦΗΤλι αἴοβ ΗΜερλο 

ΟΠ ὀββοηΐ ὙΠΆΡΧΟΝΤΕΟ Αἰχὶξ ΕΙΠΤΕΝ 

ΡΘΓ ΨΟΥΡῸ »ΆΟΓΟΥ Ρᾶμ] 18 ΤΠΑΥΆΟΘΟ 

Π}1Πἴ0Ὸ ΠΟΆΛΟΥ δ θᾶγηΔῦΔη ΠΡΟΓΟΒΆΡΝΆΒΆΝ 
ΘΟΠΒΟΪΔΕ βαυηΐ ΤᾺΡΕ ΙΞἷᾷὀΑΟΑΑ ΘΟΆΔΙΝΝ τὺ τονογΐθηῖθβ αυϊάεπι ΕἸ] ΙΟΤ ΡΟ Ὑλητεσλη 
ἔΓΔίΓ 8 ΤΟΥολλθΆφῴους Ὑἰβ ἰοπιῈ5 ΕΤΤΙΟ καΊωῳω μθοϑλα 

. θΓ σΟΠΠ ΓΙ νοι ηΐ ΙΞἈΙἸΕΤΤΙΘΕΟ ΓΉΡΙΟ ΔΓ ῸΒ ΤΟΥ ΘᾺ ογς 

ὅππῃ διιθπὶ [οοἰββοηὶ ΤΤΟΙΗΓΆΝΝ ΓΕΕλε ῬΟΙ ΠΙΨΟΓΒΔΒ ΙΚΑΟΓΆΤΊΧΟΛΣΟΝ 

[ΘΠ Ρ115 ΧΡΟΝΝΟΝ. οἰν!αῖθ8 ΤΙΟΆΙΝ 

ΑἸ ΠΪ51 δαμΐ ἈΑΙΠΕΛΧΥΘΗΟΆΝ ἴῃ ααυΐθὰ8 ὩΝ ΡΦῚ ΘΥΝ 

ΟΠΠῚ Ρᾷ6θ ΜΕΤΓΕΙΡΗΝΗΘΟ ΡΓΔΘΑΙΟΔν ΙΒ Ι«ΚΟὈΓΗΓΡΓΡΙΆΆΜΕΝ 
ἃ ἔγδίγ! Ὀ118 ἈΤΠΟΤΟ)ηλλελρον νΘΥθῈηῚ ΤΟΝΆΟΓΟΝ 

ἃ ΔΡΟΒΙΟ]ΟΒ ἘΠβΟΟτογολποοτολογς (ἀΟἸΪΗ] Γ ΟΥ̓ΚΥ 

Ῥδα]15. διυΐθιη Π || λγλο Ολε ποπηοο ΤΟΙΤΩ)Ο 

οἴ νἈΓΠΔ 0885 ΙΚΙΒΆΑΡΝΆΒΑΚ 90 86 Παροηΐ ΕΧΟΥΌΟΙΝ 

ΟΠ} ΠΟΌΔΗΓΕΓ Δ ΕΤΤΡΙΒΟΝ ΒδΓΠα 88 δι 6 1 ΚΑρνιλελολα 

1) ΔΗ ΠΟΘ] ἶδ πὶ ΕΝ ἈΝ ΓΙΟΧχΧιλ.. νου δ ΕΞΕΒΟΥΆΧΆΕΓΟ 
ἀοορηΐοβ λιΔλΟΙ ΟΝ ΓΕΟ Βθοῖιπὶ δάβιπιειο ΟὙΝΙΙΆᾺΆΡΆΑΆΆΧΆΕΙΝ 
οἵ ὀνδηρ 1 Ζϑηΐθβ Ιλ ΕὙ Ἀυγγελιίζομενοι θζ Ἰ0Π Δ ΠΘ ΠῚ Ι3ὡΚΩοἊὝι ΙΝ ΝΝΗΝ 

138 


Δοίοσιμα 1ὅ, 831 ---81. 


411 οὐσποια". ΟΝΙΚΑΧΛΟΥΜέενο 
ἸΓΟΙΙΒ ΜΆΡΙΚ ΟΝ 

θΔ 115. διΠ00 1} ΠΠΥΆΟΟΛΟο 

ΝΟ] αἵ ΗΣΙΟΥ 


Οα1π| ΠΕ] «αἰἰβύῤκαιβϑδος. “ΟΙΝΜΆΑΤΙ ΟΟ ΓΔτα 


ἃ} ΟἿΆ ἈΨΓΙΧΥΤΟῸΝ 
ἃ ῬΑ να ἈΤΤΟΙΤΆᾺΜΜ φγλιλο 


Οἵ ΠΟΙ ᾿ϑδοῖί 


ἀπ ΟΙ5 ἈΥΓΓΟΙΟ 
1 ΟΡΤΙᾺ ΘἸΙΟΤΌΕΘΡΓΟΝ 
501} οόγὸ ΤΟΟ ΜΗΟΥΝΙΙΆΡῤλλλμει 
6111} ΤΟΥ ΓΟΝ 
Β'δοία ὁδ ὀγρὺ ΓΕΝΕ ΓΟΟΥ͂Ν 
(αἸπΒ "510 ΠΆΡΟΣΥΓΊ Μ0ςΟ 
1ἴὰ ΟΝ΄Ή ΓῈ 
| ἀπβορῤη ον ἈΠΟΧΦΡΗΟΆΝΣΙ 
ἘΠῚ ἈΚΥΠΓΙΟγο 
ἃ} ΠΝ] ΘΟ} ΔΙ ΠΧ ΧΟΩΘΟΘΝ 
οἵ τη ἢ ΓΟΝΤΈΕΒΆΡΝΆΑΚαΝ 


Δ ἰδιι προ 
Π] 100 ΓΟΝΜΆΡΙΚΟΝ 
ΕΚΤΙΆΕΥΟΣ. 
ΕΙ ΟἸΚΧΎΥΤΤΡΟΝ 
λδυλόολο 


ΠΆΛΙ] Ὸ 
ΕἸ 111ΠῚ 


Ρδιὶις ἀπιῖθ}} 


Ι«ΛΔΙΜΊΗ ΟὙμελϑοόητα 


1ι 


ΤΠΙΆΡΑΧΆΞΚΟΝΊΑΝΟ ὑὸ 


ΟἸοοῖο ΕἸΤΙΆΕ ΣΆΆΜΕΝΟΣΚς 
5112 ΠῚ ΟἸΙΆΆΔΟΩΗΙ 

ΡΓοΐοοζιια. ἐδ ΕΣΗΆΘΕΝ 

{ΓΔ {18 ΠΆΡΆΔΟ ΘΕΙΟ 
σταῖδὸ ΓΗ ΧΆΡΙΓΙ 

(οἱ ΤΓΟΥΘΥῪ 

ἃ ΤΥΓΔΙΓΙΌΙ5 Ὑ7|Ο0ΓῸΟ) Ιλλελφω 
ῬΈΓ ΙΒ] θα δύο. ΔΙΗΡΧΕΤΌΜΕ 

ΒΥ Τ18ΠῚ ΤΗΝΟΥΡΙΆΝ 

οἴ ΟΠ λὴὶ Ι«ΔΙΙΚ ΤΔΟΝ 

ΘΟ ΓΠΙΆΠΑ ΕΠΙΟΤΉΡΙΖΩΟΝ 
ΘΟΟΪΟΒΙΔΚΒ ΤΧΟΕΙ ΚΙ λΗΟΙΆς 
ΡΟΓν ΘΗ δι 6} ΙΙ«͵ἈΞΉῊΝΜ ΓΗΘΕΟΙΝλε 
1 ἀογῦθι ΕἸΟΆΘΡΒΗΝ 

οἵ ἸνΒίΓΔ ἢ] ΙΚΑΙΧΥΓ ΓΡᾺΝ 

οἴ ὁ066 Κλ ΟΥ 

ΟἸΒοΡαΠ8 ΜΆΘΘΗΤΗΚ 

(1118 ΤΊΙΟ 

οΥδΐ ΗΝ 

10] ΕΙ.(ΕΙἹ 

ΠΟΙ ΠῸ ΟΝΟΙΜΜΆΑΓΓῚ 

ΠΟΤ] τ ΤΙΜΟΘΕΟῸΟς 

Π]1|5 Ὑ]Ο0Ο 

1} 6.5 ΓΥΝΆΙΚος 


134 Αὐϊοταπι 15, 831 --- 16, 1. 


ΠᾺΘ6Ι1Ξ 

ΡΔΊΓΙΒ δα ῦῖθιη 
ΘΌΠΕ]15 

481 
[65 ΠΠΠΟΔΌϑ [ῸΓ 
ἃ Ὁ 15 αι ἴῃ ᾿γβιγῖ8 
ο΄ ἸΟΟΙΪΟ 
ἐδ 15 κ}-} 
ἢπης 
νο]αΐ 
Ρϑα]ι5 
ΒΟΟΘΏΌΙΩ 
ΡΓΟΠΙ͂ΟΙΒΟΙ 

οἴ ΒΒ ΠΙΘἢ8Β 
ΟἸγοσ ΟἹ 
ΘΠ} 

ῬΓΟΡΙ͂ΘΙ ᾿πάδϑθοβ 
411 ουδηΐ 

Ϊη ἸΟΟΙΒ 

118 

ΒΟ δηΐ ΘΠΪπΠὶ 
ΟΠ ΠΘΒ 
ΡἉΓΓΘΙΠῚ 


Θ]Ὲ5 


185 


ΠΟ ΓΗΟ 
ΠΡΟΔΘ 
ΕΘΕᾺἈΧΗΝΝΟΚς 
Ος 
ΕΜΑΆᾺΡΤΎΡΙΤΟ 
ὙΤΙ ΟἽ ΟΣΙΝενλγετροιε 
ΙΞΟΪΚΟΝΙΟΥ 
ἈΆθλΦων 
ΤΟΥΤῸΝ 
ΗΗΘΕΘΆΗΟΚΟΕΜΝ 
ΟἸΤΑΥΆΟΟ 
ΟΥ̓ΝΑΥΓ ΤῸ) 
ΕΣ ΕΆΘΕΙΝ 
ΚΑΙΆΧΕΟΟΝΙ 
Τ}ΡΙΕΤΈΜΕΝ 
ΧΥ ΤῸΝ 
ΔΙΑ ΓΟΥῪΥ ΟΤ Οὐδλλιογς 
ΤΟΥΘΟΝΤΆΟΝ 
ΕΝ ΓΟΊΕΟ ΤῸποις 
ΕΙΚΕΙΝΝΟΙΟ 
ΗἩΔΕΙΘΟΝΓᾺΡ 
ἈΕΠΤΆΝ ΓΕ 
ΤΟΝΠΡΑΆ. 
ἈΥΓΓΟΥ 


ᾳιιοά ΟἽΓ͵Ι 
ΦΘΠΠΠ1Β ΕΆΛΧΗΝ 
οβϑϑί ὙΤΤΗΡΧΕΝ 
Οἰτπι δπίθπη ρου Γαηβίθηί: α)Ολελιεποεγοντο 
οἰν ἰαῖθ8 ΤἈΟΙΤΟΆΧΕΙΟ 
{δ Θθαηΐ ΤΆἈΡΘΟΔΙΑΟΟΆΧΝ 
ΘΙΒ ΑΥ̓ΓΟΙΓ 
ὀπδίοα Γο φγλλο ΟΙΝ 
ἀορτηδίᾷ ΤΑΟΛΔΟΓΙΜΆΞ ΓΑ. 
10 ἰπἀἸοαία ΤΆΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
8. ΔΡΟΒΙΟΪΙΒ ΥἹΤ ΟἽ Γααλ) ναποστολι 
οἴ ΒΘΟΠΙΟΓΙΒῈΒ Ι(«Α..΄ Γληπρεσβυτερω" 
4αἱ ϑγαπί ἰπ Ηἰθγοβο γα ΟΘΟΝΕΝΙΆΗΜ 


ΘΟΟ]θβίδο ααἰάθη ἈἌΜΜΜΕΝΝ Ογνεκκλεειλὶ 
ΟΟΙΠΠ Δ ὈΔΏΓΕΓ ΘΟΓΟΘΡΘΟΥΝΤΊΓΟ 
0} ΤΉΤΙΗΙῸΟὌΓ;ἋΕΙ 
οἵ δριπαδθϑηΐ ΚΑΔΙΤΕΡΙΘΟΟΘΎοΝ 
ΠΙΙΠΊΘΙῸ ΓΤΟΆΡΙΘΜΟ), 
ΟΟΓΠἋ]6 ΚἈΘΗΜΘΡΆᾺΝ 

ο0 ῬΟΓΓΓΔΠΒΙοΓαηξ δαΐθιη λυ ΗΆΘΟΝΟΟΕ 
ΠΥ οἴδπι ΤΉΝΦΡΥΓΙΆΝ 
οἵ ρδ] Δ] δὴ Ι«ΔΙ ΤΗΝ ΓΟ τικης 
ΓΟΡΊΟΠΟΙΩ ΧΩΟΡΆᾺΝ 
ΠΧ 11} ΙΚΞΪΙ᾿αἀωὠι᾿ο λύε Ν ΓΕ Ο 


ἃ 88Π0[0 Βρι ὙΠΟ ΓΟΥΎΥΆΧΓΙούπης 


Ἀοϊοτγὰμπ 16, 1 ---Ο. 


Ιοαι] 

ΨΟΓΒΙΠ)] 

11} ΒΔ 
νἰ ἢ Ἃ05 διιᾺτ 
1} ΤΥ ΒΙΔΠῚ 

τ ρ[ἀ) ηΐ 

1 01 6Π᾿ ΤᾺ ΠῚ 
ΤῸ 

οἵ ΠῸΠ ΡΟΓΏΙΒΙ 
ΟΟΝ 

ἈΡΠΊΓΠΠῚ 

ΠΠΠΌΣΝ 

[ΓΔ ΒΘΙΓΠ ΤΟΝ ΔΈ 61 
ΠΙΥΒΙΔ1 
(ἰοβοθηόγιηΐ 
"1 (Δ [01 

ΟἿ 1 ΒΟΙ]1Β 
ΡΟῚ πούΐθηὶ 
γἈ811}0 

Οπἴθη πο 

ὙΠ 

δορὶ 

απ! 8}}} 


ΊΙΔΠΒ 


180 


ἈΔΟΛΗΟΆ, 


ΓΟΝΆΟΓΟΝ 


ΕΝ ΓΗΛΔΟΙΆΑ. 


ΕἈΘΟΜΝῚΊΕΟΛΕ 
Ι«ΔΙΓΗΝΙ ΜΎυοια 


Οἵ ἀΟΡ ΓΘ ΔΝ 
Θ.1ΠῚ 

οἵ (0015 
(ΓΔΉΒΙΟ ΠΝ 


1 Δ ΟΘἰΟΠ18ΠῚ 


ΕἸΠΡΆΖΧΟΝ αἄϊινα 
ΕἸΙΟΓΗΝ ΒΉοΥμα. ΠῸΒ 
ΠῸΟΡΕΟΥΘΗΝΔΑΙ ει δἰ ἢ] 
ΙΞΞαοδοουγκειλοεν ΨΊΒΙΠῚ 
ΧΥ ΤΟΥῸ 0. νἱα 
ΤΟΤΙΝΆᾺ. ΒΓΔ 11} 
Ι’χχ ΙΔ ΟΒΙΝΤΗΙΒ 
ΤΠἈᾺΡΟΘΆΘΟΝΙΊΙ εὐλε ΡΙΟΠΟΙΒΟΙ 


“ΓΗΝΜΎΥΌΙΆΝ 
ΙΑ ΓΕΒΗΟᾺΝ 


1 ΠΟ ΟΠ ΔῊ] 


ΟΡ ΤῸ 


ΕἸ ΓΡΌΆΣΧΟΛΑ. «τος 
ΙΝΝΑΙΟΡΆΜΜΑ. νούδβϑβοῖ 
ΔΙΑΟΓΗΟΝΥ ΚΊΟς ΠΟΒ 
ΤΟΥ λῶῷ ἴοι 
ὠφο Η 20 δα 1Ὸ 
ἈΜΝΜΜΗ Ρ ΟΙΒ 
ΜΆΑΙΚΕΛΟῸΝ παν ΠΟ Β. ΔῈ 6 ΠῚ 
ΤΙ ἃ τ διὸ 
ΕΠ Γοῶω)ο 


κυπλρΆκΆλωνΝ 
ἈΑΥ̓ΓΟΝ 

ΙΞἶ{τ͵ο;"»»Ε ΓΟ Ν 
λέλεο 

ΕἸΟΜΑΔΙΚΕ ΛΟ ΝΜ λΝ 
ΚΟΗΘΗΟΘΟΟΝ 
ΗΜΙΝ 

ὠοσςσλε 
ἙΟΟΡΆΜφα. 

ΕΙ ΔῈΝ 

εγϑεως 
ΕΖΗΤΓΉΘΆΜΜΕΝ 

ΕΣ ΘΆΘΙΝ 
ΕΙΟΜ λι ΘΟ ΟΝ ΙΝ 
ΟΥ̓ΝΕΙΕΆΖΟΝΤΕς 
ΟἽΓΙΙ 
ἸΤΡΟΟΚΘΙΚΆΛΗΤῈ 
ΗΜλλΟῸΟ 

ΟΘο 
ΕὙΥἈΡΓΓΕΆΛΙΟΆΟΘΑΙ 
λΥΤΓΟΥῸ 
ἈἈΜΑΧΘΕΝΙ ΓΕ λε 
ἈΠΟΤΡΩΟΆΔΟΟ 


ΓΟΙῸ (ἼΪΓΒΙ ΥΘΠΪΠΏΙ15 ΕὙΥ̓ΘΥᾺΡ Ομηολμε 


Δείοτγαπι 16. θ0 --- Ἰ. 


1η 58] ἢ ΓΔΟΪΔ ΠῚ 


ΕἸΙἸΟΓΟΆΜΟΘ ΡΆΚΉΝ 


Βεαπθηίβ α16 διίοπι “ΤῊ. Δ ΕΕΤΠΤΙ ΟὙΥΘΗ 


1 ΠΘΔΆΡΟ] τη 
οὕ 1η646 

1 ῬΠΙΡΡΟΒ 
αι 

{Ὁ}: 

ΡΓΙΠηἃ 

ΡΑΓΠΒ 

ΠΟΘ ΟΠΪδ6 
Οἰν 5 
ΘΟ]ΟΠΪ8 
ΘΟΙΓΔΠΊΙΒ5. Δι1ς[61ὴ 
Ιη 68 

οἰνδΐα Φ 
(ἀμ ουδηΐθβ 
4165 

ΔΙ ]ιιοΐ 

416 διιΐοιη 
ΒΑΡ ΔΙΟΙῃ 
ΘΟΤΘΒΒῚ ΒΌΠΊΠΒ 
ΤΌΓΙΒ 


ΘΟΧΊΓΕ ΟἸν] Δ ἔρη 


131 


ΘΙΟΝΘΆΤΤΟΛΙΝΙ 
ΚΆΚΙΘΕΝ 
ΘΙσφιλιτιπογς 
ΗΤῚΟ 

ΕΟΤῚΝ 

ΤΠΡΩ ΤῊ 

ΜΕρΙο 

ΜΆΚΘΔΟΝΙΆΟ 

ΤΟΆΙΟ 

ΙΚΞΟΆΧΟΝΙΆ 

ΗΜΕΝΆΘ 

ΕΝΤΆΥ ΤῊ 
ΤΉΠΟΛΧΕΙ ὁ 
ἈΟΧΓΡΙΕΒΟΝΤῈΟΘ 
ΗΜΕρΆΟ 
ΤΙΝΆΟΘ 
ΤΉΤΘΗΜΕΡᾺ 
ΤΟΝΟΛΔΕΕΚΑΤ ων 
ΘΣΗΆΘΟΜΕΝΙ 

6 σὺ 
ΤῊ οἹτόλες 


Ιαχίᾳ ἤπ πη θη 
1] 
ΘΔ ΠΣ 
ΟΥ̓Δ[Ο 

6556 

οἱ βϑάδῃίθα 


Ἰο ΘΠ. ῈΓ 


᾿18 χα δσοηνθηθγδηΐ 


ΠΟΌῚ5 

ΤΠ ΠΟΥ 5 

οἵ αι 8 η 
11} 1 ν 

ΠΟΠΊ]ΠΘ 

Ιγάϊα 

ΡΌΓΡΟΓΘ νϑ ΟΥ 
ΟἸν 815 

{ΠΕ ΠΘΓΘΓΟΓΊΠῚ 
ΟΟΪΘΠΚ 

ἀθυτη 

΄ιιδθ 

δια ]Θ αΐ 

ΟἸΠ 1185 


(ἀΟἸΪΠΙ5 


Αεἴίοταυπι 16, 11 --- 14. 


ΠἈΡΑΤΙΟΤΆΜΟΝ 
ΟΥ̓ 

ΕἸΝΟΜΙΖΕΤ͵Ο 
ΡΟΟΘΥΧΗ 
ΕΙΝΆΙ 

ΙΚ(ΔΙΙΚΆ ΘΙ ΟΝ Γεςε 
ΕΘΕἈΆΧΆΟΥΜΕΝ 
ΑΝ (ΟΥ̓ΝΝΘΆϑογσολις 
ΗΜΙΝ 

ΓΥΝΆΙΣΙΝ 

ΣΤ α 

ΓΎΥΝΗ 

ΟΝΟΜΜΑΧΤῚ 
ἈΥΔΘΑ. 
Ππορφγροιτωλις 
ΤΟΆΘΕΟΩ)Ο 
ΘΥΆΧΤΊΡΩΝ 
ΠσΟΕΒΟΜΕΝΗ 
ΤΟΝΘΝΙ 

ΗΤΓΙΟ 

ἨΗΙΚΟΥΕΝ 

ΗΟ 

ΟΙΚΟ 


ΔΙ Ρ Γι 
(ὉΓ 


ΠΟ ἐν 


᾿}]5 4 6 ΑἸ ΟΠ ΠΕΡ 


ἃ Ῥ 8110 


οαιτὰ Διο] βαρ ζαία οοσ 


1058 

οἵ (ἀοπ115 

ΟἾτι5 

(ἰἰὀρτοίδίδ ΟΝ 
ΠΟ Ν 

41 Ππι||0 818. ἰὸς 
Πά0 ] 6 ἢ] 

(ἰοΠι1Π0 

ΟἈΒῸ 

ἸηΓΓΟΟιηἴῸκ 

ἴῃ «ἰοηλῖπι ΠΙΆ] 
ΠΙΔ 010 

οἵ σὐρρὶ 

ΠΟΒ 

[οΐιΠ} ὁδί δι η 
ΘΙ ΠΕ ΡΙ5 


ΠΟΠῚΝ 


188 


ἈΔΔΗΝΝΟΙ5ΕΝ 
ΤΗΝ ΙΚΧΡΆΑΙΆΝ 
ΙΤΡΟΘΕΧΙΝ 
ΟΙΟΛλ.λλουγμέεένοις 
ὙΠΟ ΤΟΥ ΙΧΥ ΧΟΥ 
ΟΟΛΕΕΚΆΙ91ιθη 
ΑΥ̓ΤῊ 

ΝΘ ΘΟΘ ΙΝ Ος 
Ἀ,ΓΗΘ 

Τ,ΙΔ. ἂς ΙζΌὉ ΔΕΟΕΙ͂Ν τὸ 
ἈΕΓΟΥΌΝΣ 
ΘΕἸΙΙΚΘΙΝΡΙ ΙΚἈΓΓἊεμε 
ΤΠΓΎΓΙΝ 


ΓΘ), |.ςκα6) 


ΕἸΜΙ. 

ΕἸΙἸΓΘΕΆΘΟΝ τες 

ΕΙΟ ΤΤΟΙΝΝ ΟΙ !ΙΚομα 
ΜΕΝΕΊΓΛΑΙ 

ΙΚΞΑΙ ΤΙ ἈΡΕΑΊΙλολτο 
ΗΜΜΑΟςΟ ο 
ΕΓΕΝΕΊ ΤΟΛΕ 
ΠΠΟΡΕΥΟΜ εν. 
ΗΜῸΟῚΝ 


1} ΟΥ̓ ΙΙΟΙ ΘΙ 
γι Π]Δ ἢ} 
8 (18 Π| 
πα θοηἋ0 1 
ΒΡΙΓΙΓ ΠῚ 
ΡΙ ΠΟΙΆ 
ΟὈΥ ΓΟ 
ΠΟΙᾺ 
αιδὸ 
ΨΟΠΔΟΜΓΠ} 
ΒΔ 1}{111}} 
ΡΓΒΟΑΙ αἵ 
ΠΟΣΊ ΠΣ 
ἈΠῚ5 
αν ηδ πο 
δος 

δι ποοια 
Ῥδι0 

οἵ ΠΟὈῚΒ 
Οοἰαπηαυ δῖ 
(605 

ἢ 


ΠΟΙ] Π ΘΒ 


Αὐΐοσαπι 16, 14 -- 11. 


ΕΘΕἸΟ ΓΗ ΝΊβοςευχη 
ΤΙ ΔΆΟΙΚΝΉΗΝ 
ΤΊΝΑ. 

ΕΧΟΥΌΆΧΝ 

ΠΙΝΆᾺ. 
ΠΥΘΟΟΝΟς 
ὙΤΙΆΝΤΤΟΆΙ 
ΗΜΙΝ 

ΗΓΙΟ 

ΕΡΓΆΟΙΆᾺΝ 

ΠΟΆΧΆΆΗΝ 

ΙΆΡΘΙΧΟΕΝ 
᾿ΟΙΟΚΎΥΡΙΟΙΟ 
ἈΥΓΗΘΟ 
ΜΆΝΜΓΕΥΟΜΈΦΝΝΗ 
ΑΥ̓ΤῊ 

ΙΞ«ἈἘ.- ΓΚ οἈογϑθηζλολ 
ΤΟΩΟΙΙΑΥ ΧΟ) 
Ι(ΔΙΉΜΙΝ 
ΕΙΚΡΆΖΕΝ 
ἈΕΓΟΎῸΟΛ. 
ΟΥ̓́ΤΟΙ 


ΟΙΆΝΙΟΙ 


ΒΟΥΥῚ 

46] 

ΘΧΟΘΙΒΙ 

διηΐ 

« 
ΔαηπηΠδηΐ 
ΠΟΥῚΒ 

ΨἹΆΠῚ 

ΠΕΎΠΤΕ 

ἢος διιίθιη 
[δοιθ )αῦ 

ΡῈ] πηι} 05 
(ἸῸᾺ 

ἀο] 5 ϑαΐθπηι 
ῬϑιΙΠ 118 

Οἵ ΘΟΉΨΘΓΙΒΙΙΝ 
ΣΤ 151} 
Εἰχ! 
ΡΙΆΘΟΙΡΙΟ Π}}] 
1Π ΠΟΙΪΠΘ 
1,681 

ΘΟ ΓΒΕ 


αὖ ΟΧΘΩΚΒ 


139 


Ἀογλοι: 
ΤΟΥΘΥῪ 
ΤΟΥΥΙσΤΟΥ 

ΕἸΙΟΙΝ 
ΟΙΤΊΝΕΟ 

ΚΑ ΓΆΓΓΕΆΧΆΟγοειν 
ΥΜΙΝ 

ΟΛΟΝ 
ΟΟΤΉΡΙΆΧΟ 
ΤΟΥΤΟΔΕ 
ΕἸΤΟΙΕΙ 
ΕἸΤΠΠΟΆΛΆΔΣΛΧΟ 

ΗΜΕΡΆΟ 
ἈΙΆΤΤΟΝΗΘΙΟΔΕ 
ΟΤΙλΥΆΟς 
ΚΑΕΊΤΙΟΤΡ εὐἥνς 
ΤΟΙΝΙ 

ΕἸΙΤΤΕΝ 

πἈΑΡΑγγελλῳοοι 
ΕΝΜΟΝΟΜΑΤῚ 

Ι΄ 

ΧΥ 

ΕΞΕΆΘΕΙΝ 


Ὁ 68 
οἵ οχὶ 
Θά ἢ) 


ΠοΙ8 


ψιάδμηΐθοα διιζθῃ 


ΠΣ ΠΝ 
ΟΠ 

αι 18 

ΟΧΠΕ 

ΒΡῸΒ 

ΟΡ ΘΙΟἢΪΒ 


ΟΟΙΠὴ 


ΤΠ 7 2 1 {0} 11: 


Ρδι] πὶ 

οἵ 5118} 
ἀπχογαιΐ 

Ιη [ὉΠ11Π| 

δι(1 ΡΥ ΠΟΙΡΟΒ 
οἵ ΟὈα] ΓΘ Α 
ΘΟΒ 

Π]ϑ 0] ΒΓ θα ἙΝ 
αἸΙχογιηΐ 

ἢ] 


Δοίοτυπι 16, 17 --- 20. 


ἈΠΑΥΓΤΗΟ 
ΞΘ ΣΉΗΆΘΕΝ 


ΑΥ̓ΓῊ 
ΤΉΟΦΡΑΆ 


ΕἸ ΟΝ ΤΌΔΕ 


ΟΙΚΎΡΙΟΙ 
ΑΥΓΤΓΗΓΟ 
ΟἽΤΓΤῚ 
ΕΘΕΣΉΗΆΘΕΝ 
ΗΘΆΠΙΟ 
“ΓΗΘΡΓΆΟΙΆΟ 
λΥΓΟῸΝ 
ΕἸΤΤΠΙΔΕΒΟΜῈΕΝΟΙ 
ΓΟΝΙΠΑΥΆΟΝ 
Ι«(ΙΓΟΝΟΙΆΆΟΝ 
ΕΟΥ̓ΡᾺΝ 
ΕΙΟΤΗΝΆΓΟΡΑΆΝ 
ΕἸΤΙ ΓΟΥ Ὀλρχοητὰς 
Ι« .}1ΠΠ Ρ ΟΟλγλλγοῆτες 
λυ γος 
ΤΟΙΟΓΤΡΑΆΓΓΗ Γ οις 
ΕΙΠΤΆᾺΟΝ 


ΟΥ̓ ΤῸΙ 


᾿ΟΠῸᾺ 
οοπία" αη 
ΠΟΒΓΔΠῚ 
Οἰν 1 δἴομ) 
πιἰ860] 

ὄπ δι 

οἵ ρεδοί]οδηΐ 
ΠΟΥ ῸΒ 

(Ἃιοΐ 

πῃ 0} ἸΙΟοΐ 
ΠΟ1Β 
ΓΟΟΙΡΟΙ 
ἸΠΠΝ οἰδσ εν 
ἸΟΠΙΔΠ15 
ἙΟΟΠ ΒΕ ΓΙΓ5 
οἵ ὁΟμ ΕΠ ΚΠ 
τὰ 


ΔΕ ΥΘΙΒΕΙΝ. ΟὉ 8 


οἵ ΠΡ Ί ΒΕΓ ΔΓ 


ΑἸΒΟΙΒΒῚΒ 
ΘΟΓΙΙῚ 
[ΠῚἸΟἸΒ 


1πϑδογιπηΐ 


140 


ΟΙΆΙΝΝΟΙ 


ΕΚ ΓΑΡΆΟΘΟΥΟΙΝ 


ΗΜῸΟῸΝ 
ΨΓΗΙΜΜΙΙΘΟΆΙΝ 
ΟΥΑΙ ΟΙ 
Ὺ] ΓἈΡΧᾺΟ ΜΓ ΓΕς 
ΙΝ Δ ΚΝ ΔΑ. Ε ΔΓ ελλοόγοω 
ΕΘΗ 
λο 
ΟΥ̓Ὰ 6568 ΟΤΓΙΝ 
ΗΝΉΙΙΝ 
Ι ΙἈΡΆΔΑΈΟΧΘΟΘΑΙ 
ΟὙὟΛΕ ΠΓΟΙΕΙΙΝ 
ΓΜ ΑΙΟΙς 
ΟΥΌΟΙΝ 
ΙΝΙΑΙΟΥΝ ΕΙΠΕΟ ΤῊ 
ΟΟλλλος 
ΙΚ«ἈΙΑΥ ΓΝ 
ΙΚΞΑΙΟΙΟ ΕΡΆΎΤΓΗΙ ΟἹ 


ΠΕΡΙΡΗΣΆΝΤΓΕΟ ὦ 


ΧΥΓΩΝ 
ΓΧΙΜΆΓΓΙΆ. 
ΕἸΕΆΘΥΟΝ 


Ι'υ 


ΥἹΓΡῚΒ. οΔ 0 6} 
Π}1{ 5. Δι [0] 
ΠΠΡΟΠΘΠΤΟΒ 
115 

μ]ασ Ὁ 5 
ΠΙΒογηΐ 

1} ΟἈΓΟΟΓΟΠῚ 
ΡΙΔΟΟΙ ΘΙ ΤΕ 
Οἀπῖρ 1} ΟΑΓΟΟΓῚΆ 
ΠΡΟ τοῦ 
Οπβτ 1 γῸ 
(05 

4} 

"1 Δ οθ {πὴ 
(ἀ1Ὸ 
ἈΟΘΡΙΟἢΝ 
151} 

ΟΟ5 

1} ἸΒΓΟΤΙΟΓΟΙ 
(ἈΙΟΟΓΟΙῺ 

οἵ ροίοὰ 


ΘΟΥ1}} 


ΡΆΚΔΙΖΕΙΝ 
ΤΠΙΟΧΆΧΟΤΕ 
ΕΠΙΘΕΝΤΕΟ 
ΧΥΤΌΙΟ 

ΠΆΗΓΆΧΟ 
ελλον 
εἰσφυλΆκην 
ΤΠᾺΆΡΑΓΓΙΆΆΝΤεΕς 
ΤΩ Δ ΕΟΜ αλφύλλκι 
χοφλλς 
ΤΉΡΕΙΝ 

λΥῪ ΓΟΥῸ 

70 
ΓΙΆΡΆΓΓΕΆΧΙΆΝ 
“ΓΟΙΔΥ ΤῊΝ 
ἈΆΧΚΟΩΝ 

Εεβλλεν 

λΥ ΓΟΥῸ 

ΕἸΟΤΉΝΕΟΟτειχ. 


Φυλλκην 
ΚΑΟΤΟΥΟΤΙΟΔΧΟ 


ἈΥΓΟΩῸΝ 


ἀΠΠσ ΤΟΥ ὁομ } 81} Ησφλλιοκνο 


Δοίοσγαπι 16, 20 -- 24. 


141 


Αοίοχιπι 16, 31 --- 28, 


1 ΠΙΘΏ1ὴ ΕἸΟΤΟΣΥΆΟΝ ΠΕ ΤἈΑΛΕΟΜΜΑ. 

λίρα] αὐτο πὶ ποοίθ. ἈΓΓΣΟΔετομεςζονυύκτιο Βοϊιία δηΐ ἈΝΙΕΘΗ 
Ρδα]τ5 ΠλΥΆΟςΟ Εχροῦρα δαΐθιῃ ΣῪΠΝΝΟΟΔΛΔΕ 
οἵ 5118 Ι(«τιοσιλλςς ἴλοίαβ ΓΕΜΜΟΜΕΙΝΝΟΓΚΟ 
Δαογϑηΐθβ ΠΡΟΘΟΥΎΧΟΜΜεποι ΟἸΙΒΙΟΒ. ΟΔΙΌΟΘΙῚΒ ΟἌΕΘΟΜῸΟ φγλλξ 
ΠΣ πὰπαῖπὶ ὀδηοθαη ὙΜΝ ΟΥ̓͂Ν οἱ ν] άθη8 ΚΑΛῸΝ 
ἄδιιὰ ΤΟΝΘΝ ΔροΓίαβ ἰδηιιἃ5 ἈΝΕ ΩΓ μεμλσταςου 
Δ Ιου δηΐ δαΐθιη ΘΟἸΤΗΙΚΡΟΩΟΝΊΤΟλε ΘΔΓΟΘΙΙΒ ΓΗ σφγλλκ Ης 
605 λαΥυΤΓῸΝ ΒΓ ΠΟ ΘΒ ΠσΠΔΟΆΜΕΝΟΝΟ 
ΥἹ ΠΟΙ ΟΙΔΕΟΜἜιΙΟΙ 10 ροἸδάϊιμ ΜΆΧΑΙΡΑΝ 

Βορόοπίο φζθπι δὲς Φ “ι,ιἴωρλε ΟἸποριοθδῖ ΗΜΘΆΆΕΙΝ 
[ΟΥΓΔΟ Ἰ]ΟΤΙΙΒ ΟσΟΠΙΟΜΜΟΘΚΟ 5ὺ ΕΛΥΓΟΝ 
ἔδοίιιβ. ὁδί ΕΓΕΝΕΤΟ ΠΟΥ ΠΟΘΙ ἈΝΘΡΙΝ 
ΔΘ ἼϊΙΒ ΜΕΓΆΟ ΔΟΒΕΠΊΔΠΒ ΜΟΜΊΙΖΟῸΝ 
ι Θ᾽ ΓΕ οἰρ 1558 ΕἸΙΚΤΙΕ Φ ΕὙΓΕΝΝΜΆΙ 
ΠΟΥ ΟΥ ΟἈΑΆΘΥΘΗΝΔΑΙ γἰηοἴοϑ ΤΟΥΟΔΛΔΕΟΜΙΟῪ ς 
Γι ϑπχοηΐα ΤΆΑΘΕΜΦΆλΆΟΙΧΑ. ΕὐΧΟΪΔιηαν δι [6 1ὴ φωῳ ΜΗΟΘΕΟΕΙΝΝΔΕ 
ΟΔΙΌΟΓΙΒ ΤΟΥΔΕΟΟ ΒΜ Οὐ) τηριογ γοὺθ φω ΜΗ 
ἃρογία βιιηΐ ἁ!ἢ ἨἩΝΟΙΧΘΗΟΆΝ λε ΙΔ ρη8 ΜΕΓΣΧΟΑΆΗ 
ΡΓΟΓΠΕῈΒ ΤἈΡΆΧΡΗΜΆ 20 Ρϑ.1108 οΟΙΠλΊλος 
Οϑίδο ἈΙΘΥΡΧΔΙ ΑἸ ΘΘἢΒ ἈΘΓΟΩΟΝ 
ΟΙΏΠ6Β ΤΙΔΧΟΟΛΙ 411}}] ΜΗΜ.ΜῈΕΝ 
Οἵ ὉΠῚν ΟΥΒΟΙ ΠῚ Ι(ΔΙ ΠἈΆΝΜ ΓΟΩΝΙ 


ΤΟΓΘΓῚᾺ 

{0} 

Π18}} 

ΟΠ. 15. ΟΠ]ΠῚ 
ΒΙΓΓΠΊΠᾺ 

1 ΡΓΔοβο 
ἈθΟΓΘΟΠΝ Δ 1ΠῸΠῚ 
0 ἢ 

ΠΡΟ ΌΟΒΒΙΒ. ΟΝ 
οἵ {οι 08 
ΜΠ: 

Ρά 110 

οὕ ἽΠ1δὸ 

οἵ ΡΥ (ΟΝ 
θὰ 

ΓΟΤῚΒ 

αἰ 

(ἰο 1} 

΄αυϊὰ πὸ 
ΟΡΟΤΤΟΙ 

ΓΔΟΘΙῸ 

εὖ βαῖν 5. ΠΔ ἢ] 


1] δἰιῖοι 


143 


ΠΟΙΗΘΗΘΟ 
ΟΕΛΥ ΤῸ 
ΙΚΚΆΚΟΝ 
ἈΠΆᾺΜΝΜ ΕΟΓᾺΡ 
ΕΟΜΕΝ 
ΕΝΘΑΆΛΕ 
ΧΓΗΘΟΧΟΛΣΕ 
ΦωτᾺ 


ΕἸΓΟΕΙΤΠΔΛΗΟΘΕΝ 


ΚἈΙΕΜΤΡΟΜΟΟΩΙ ἘΜΟΜΕΝΟς 


ΠΡΟΘΘΙΕΟΘΕΝ 
ΨΩΤΠΙΔΥ ΧΩ 
κυ ΓΏΟΙΆΔΛ. 
ΚΑΙΤΙΡΟΆΓΆΧΓΩΝ 
λΥ ΓΟΛῸ 

ετω 

ἜΩΟΣΣ 

ΚΎΡΙΟΙ 
ΓΙΜΕ 

ΔῈ 

ΠΟΙΕΙ͂Ν 

'Ϊν λοθο 


(λιλε 


ἀἰχόσι 

οτοιὸ 

ἢ] ΑΘ 1} 
᾿]ΟΒ.ΠΠῚ 

ΟἸΓΙΒΙΠΠΙ 

οἵ ΒΑ ΙΝ ΙΝ ΟΥΙΒ 

[{ 

οἵ πηϊν Βἃ 
(λ115. ἔπ 

οἵ Ἰοοιϑι 1 αἴ 
οΪ 

ν θη} 

(ἰθμ}}}} 

οἵ ΟΠ 1Β 

1 ὀγαμῇ πῃ ἄοπιο 


ΟἸ15 


Εἰ αἰδιπ ἢ 8 


ΘᾺ 
1) ὁἃ 
Ἰιοτ ἃ 
ΠΟΘΤΙΝ 
Ιαν 


ἃ ΡΙΆΘῚΒ 


Δοίόγαπι 16, 28 --- 38, 


ΕἸΤΤΆᾺΝ 

ΠΙΟΓΕΥΌΟΝ 

ΕἸΟΤΓΤΟΝΙΚΝ 

" ΝΙ 

ΧΙΗΜΝ 

Ξ2ἶ᾽ΗΆ““ΕΟΘΗΟΙ 

ΟΥ̓ 

ΚΑΟΤΙΔΧΟ 

ΟΟΙΚΟΟΟΟΥ 

ΚΑΙΕΆΧΆΗΟΆΝ 

λΥ ΤῸ) 
ΤΟΝΆΟΓΟΝΙ 
ΤΟΥΚΥ 

ΚΑΟΤΠΙΆΧΟΙΝ 
“ΓΟΙΓΕΝΤΉΟΙΚΙΆΑ 

λΥ ΤΟΥ 
Ιζλιπαρλλλκωῶν 

ΑΥΓΟΥῸ 

ΕΝΕΚΙΝΗ 
ΤΉΟΩΡΑΆ. 
ΓΤΗΟΝΥΚΤΟΟ 

ΕἈΟΥΌΕΝ 

ἈΠΟ ΓΩΟΝΊΤΉγω. 


οἵ ὈΔΡΕ ΖΑΒ οδί 


'Ϊ056 


οἵ 411 1111π|8 ογϑδηΐ 


ΟἸΠΠῸΣΚ 


ΘΟΟΠ ΠΟ 
11 


ΟὈΠΊ4 116 ρογἀπχ ββοί 


608 
ἴη ἀοχησπὶ 
ΘΈ ΘΙ 
Δα ροβι 
615 
ΤΘΉΒΒ8ΠῚ 
οἵ Θχιυ]ίαραῖϊ 
ογθάθῃβ 
ἄθο 
0016 διιΐθπὶ 
ἴδοίδ 
ΠῚ ΒΟΥ 
ΠῚ ΡΊΒΙΓΔΙΙΒ 
Π]οΟΓΘΒ 
αἀἸοθηΐοβ 
Π ΠΗ 1510 


ΠΟΏΪΠ6Β 


148 


ΙΚ(ὩΙΕΚΑΤΙ ΓΊΟΘΗ 
ΑΥΤΓΟΟ 
ΙΚΔΙΟΙΔΥ ΤΟΥ 
ΤΆΝΤΕΟ 
ΠΆΡΆΧΡΗΜΑΆ 
ἈΝΆΑΆΓΆΓΟΩΟΝΤΕ 
ἈΑΥ̓ΓΟΥῸ 
ΕἸΟΤΟΝΟΙΙΚΟΝ 
ΧΥ ΤΟΥ 
ΠΆΡΕΘΗΙΚΕΝ 
ΧΥΤΌΙΟ 
ΤΡΆΠΕΖΑΝ 
ΙΞΞΙΛΛΙΗΓΆ ΧΆΙΧΟλτο 
ΠΕΙΠΟΤΕΥγΥΊζως 
ΤΩ ΘΟ 
ΓΊ ΜΕΡΆΟΛΔΕ 
ΓΕΝΆΜΕΝΗΟΘΟ 
ἈΤΕΟΤΊΙΆΆΝ 
ΟΙΟΤΤΡΆ ΤΗΓΟΙ 


ΤΟΥΌΡΆΑΒΔ ΟΥὐχογς ἢ 


ἈΕΓΟΝΤΈΕΟ 
ἈΠΟΛΥΌΟΝ 
ΓΟΥΟΆΧΝΟΥῸ 


δθο 


ΠΕ ΠΓΔΌΙ δι θη 


ΟἸΙΒΙΟΒ ΟΔΙΟΘΙῚΒ 
γ Γθ8 

ἤδθο 

8(1 ρϑ. 8} 
αιἃ 
πἰβογαηΐ 
ΡΙΔΟΙΟΓῸΒ 
ι 
απ} {{8 }1}] 
ΠΌΠΟ ΘΥΡῸ 
ΘΟΧΘ ἴθ 8 
1ἴ6 


Ϊη ρ868 


Ῥ3π]αδ δυο) 


δ 

ΟΆΘΟΟΒ 

ΠΟΒ 

ΡΕΌΙ1ΟΘ 
ΠΟΟΠαθΙ δῖοβ 
ΠΟΠΪΠῸΒ 


ΓΟΙΠΔΠ05 


Αοίοτιπι 16, 38 ---81. 


᾿ΘΚΕΙΝΟΥῸΟ 


ἈΤΤΗΓΓΕΙΆΕΝΤΕ 
ολεομοφυύλὰξς 
ΤΟΥΟΧΟΓΟΥῸ 
ΤΟΥ ΤΟΥΟ 
ΠΤΡΟΟΤΌΝΊΤΑΥ λο 
ΟΤῚ 
ἈΠΕΟΤΆΆΛΚΔΆΟΙΝ 
ΟΙΟΤΡΆΤΉΓΟΙ 
ΝΆ. 
ἈΤΤΟΛΧΥΘΗΤῈ 
ΝΜΥΝΟΥΝ 
ΕΣΕΆΘΟΝΤΕΟ 


ΠΟΡΘΥΘΟΘΑΙι 


ΕΝΕΙΡΗΝΗ 


()λεπλυλοο 


ΕΦη 
ΔΟΡΆΝΤΕΟ 
ΗΜλΕ 
ΔΗΜΟΟΙΆᾺ 

ἈΙΚΑ ΓΑΙΚΡΙ ΤΟῪ ς 
ΧΝΟΥῸΟ 

ΡΟ ΜΑΙΟΥῸ 


ΟΟΠ ΑΓ ΓαΟΒ 

ΠΟ Μ 1111! 

1 ΟΔΓΓΟΓΘΠῚ 

Οἵ ΠῚΠῚῸ 

οσοιΠο 

ΠΟΒ 

ΘΙοαπΐ 

ΠΟΙ 

βοιὶ 

105] 

Π08 

ΟΝ 

ΟἸΟΙ 
Ἐοπι ΠΑ ν τι ηΐ δι 01 

ΠΟΎΣ 

ΒΔ ΟἿ ΒΓΓΑΓ ΙΒ 

νο })ἃ 

ἤδὸο 

οἵ ΠπΙ ΠΟΤ ΐ 

Διο 85 

χιοΐ 

ΓΟΠΊΒ ἢ] 


ὀπϑοηΐ 


144 


ὙΤΙΆΡΧΟΝΤΓΆΟ 
ΕεΑΆλΟΝ 

εἰσ ῬΥλΆΚΗΝ 
ΙΚΞΔΙΜΥΝ 

ἈΛΧΟΡΆᾺ 

ΗΜΆΟ 
ΕΝΚΒΆΧΆΧΟΥΟΙΝ 
ΟΥ̓ΓᾺΡ 

ἈΆΛΑ. 

ἈΥΓΓΟῚΙ 

Ημλο 
ΕἈΘΟΝΤῈΟΘ 
ΕΣἈΓΑΓΕΤΓΩ)ολν 
λααπηγγιλαν γε 
ΟΙΡΑΚΑΟΥΧοι 

ΓΟΙΘΟΓΡΑ ΤΉνοις 


ΤΆἈΡΗΜΝΆΓΆ 


ΤΥ ΤᾺ 
καρ οκηθηολ. 
ἈΙΚΟΥΟΧΝΊΓΕΟ 
ΟῚ 
ΡΩΜΆΙΟΙ 
ΕἸΙΟΙΝ 


10 


Ψυ 


οἵ νηὶ ηῖοκ 
ΓΟσΑν ΘΤΙΠΪ 
6Ὁ8 

οἵ οὐ πος ηςἋ08 
ΡοΠογιιηΐ 
ΟΧΙΓῸ 


ἀὸ εἰν! ταῖο 


Εὐχοιιητοβ ἁις01ὴ 


(ἰὸ σα Ο1Ὸ 

γ ΘΠ ΘΓΙΠ 

δ(ἰ ᾿Ἰνάΐδηι 

οἵ απ ν] Ἰβδοιῖ 
{ΡΠ ΙΓΟΝ 

ὀχογίδτ διιηΐ 
1Π|ῸᾺ 

οἵ ψυΓΟΙΟ ΠΕ] βιιηΐ 
{ΓΔ ΒΟ ΤῸΝ ΔῈ ΠΟΤῚ 
ἈΡΟ]]Ο 1 

οἵ ΔΙ 0] 100 }1πὶ 
νηΐ 

1η {ΠΟ ΒΔ ΙΟ ΠΟ 81Ὼ 
1} 


ΟΥΑΐ 


Αὐτογαπι 16, 8 --- 17, 1. 


ΚΑΟΘΆΘΟΝΤΕΟ 
πΆΡοκλλεοιλν 
ἈΥΓΟΥῸ 

ΚΣ ἈΓΆΓΟΝτες 
ΗΡΩΟΤΉΟΣΝ 
ΕΣΕΆΘΙΝ 

ΕἸ ΤΗσπόολαῶςο 


Εἰξελθοντεολε 


ΕἸ ΤΗΟΦῬγλΆκης 
ΕἸΘΗΆΘΟΝ 
ΠΡΟΠΟΓΗΝΆΥΔυλΝ 
«ΙΔ ΌΟΝΤΕΟ 
ΤΟΥΟΆΛΔΘΆΦους 
ΠΆΡοκΆλεολν 
λΥ ΓΟΥῸ 
ΚΞΟΛΕΣΗΆΘΟΝ 
ἈΙΘΆΑΘΟΝΤΈΕΈΟΛΔΕ 
ΓΗΜΑΤΠΤΟΟΛλίωπνιλν 
Ι«Ι᾽͵ Ή ΝΆΑΙΜφιπολι 
ΗΆΘΟΝ 
ΕΙσαΘεοολλονπικη 
ΟἸΤΟΥ 
ΗΝ 


ΒΥΠΑρΡΟΡἃ 
᾿ΠΠ Δ ΘΟΓΌΙΩ 


ΗΟΥΝΆΓΩΓΗ 
ΤΟΩΝΙΟΥΔΆΙΩΝ 


βθουῃάαπι σοπϑαρίπἀΐηοα δ (ΓΆΔ Ε ΓΟ͵]ωσθος 
ῖ Φ 


Ρ811118 
1ηἰγοῖν! 

Δ 608 

οὐ ΡῈῚ βαρ θδία 
{Γ1ἃ 
αἰδρυίαθεί 

ΘΒ 

ἀ6 ΒΟ. [Ὑ15 


ἈαΆΡΘΙΘΗΒ 


οἱ ΘΟΙΩΙΠΘΠΙΔΠ5 


418 

Οἢ τ δίιπι 
ΟΡοΓ 
ρΡδῇ 

Οἵ ΓΟΒΙΓΡΟΓΘ 
ἃ ΠΙΟΓΠΙΪΆ 

οἱ ατ|8ἃ 

ἢ]ς 

οϑί 

1185118 


οἢτβίι8 


14ὅ 


“ΤΩΠΛΥ ΧΩ 
ΕἸΙσηΆΘΕΝ 
ΠΡΟΟΧΥ ΓΟΥῸ 
ΚἈΑΙΕΙΤΙΟΆΒΕΆ ΓΑ 

ΤΡιλ 
ἈΙΕΆΕΈΧΘΗ 
ΧΥΤΟΙΟ 


10 


ἈΠΟΤΩΝΓΡΆΦ ων 


ΔΜ ΟΙΓΩΝ 
ΙΚἈΑΥΤΤἈΡΑΓ ΕἸθέμενος 
ΟἽΓῚ 

ΤΟΝΧΙΝ 

Ελει 
ΤΠἊΆΘΙΝΙ 
ΙΞᾷΨΟῚΗ’͵ζΓἾ,ἈΝΜΆΧΟΤΤΉΝΑΆΙ 
Ε ΚΡ ΕΙ(ΡΩΝ 
ΙΔ ΟΤΙ 
ΟΥΓΟΓΚ 
ΕΓΓΙΝ 
Ι΄οε 
ΟΧΡΙΓΤΟΚΟ 


20 


416 ΠῚ ΟΝ 

ΘθῷῸ ΕΓΟ) 

ῬΓΔΘΑΪΟΟ ΙΨὡᾧὔὁκσιὺΙῖλ.γΓγθλλλῳ 
γΟΪ5 ὙΜΙΝ 

οἴ αιΠάδπι Ι«.«ΧΙ ΓΙΝΕΟ 

6Χ 618 ΕΣΑΥΤῸΟΝ 
οΥΘαΙἀοτιηΐ ΕἸΤΤΙ ΟΤΕΥΌΆΧΝ 

οἱ δάϊιηοῦ δι ΙΚΔΟΤΤβοςεκληγζώσϑηςκ. 
Ρδ1110 ΤΟΠΆΥΆΟΘ) 

οἱ 5186 Ι(«(λ.΄ ' ΓΟΙΆΔ. 

4Ὧ6 οοΟἸοπάθιβ ααοααθ ΓΟΣΙΝτεςεβομεέμου. 
ΘΊΥΆΘΟΙΪΒ ΕἈΧΗΝΝΟῸΝ 
40 ΤΆΗΘΟΚΝ 

ΙΒ 918 ΤΠΤΠΟΛΥ 

Ὠ}Π]16ΓΘΒ 4ΙΙΟΑΙΙΘ ΓΥΝΆΙΚΟΟΝΊ ΓΕ 
ὈΓΪΠΟΙΡΑ]65 ΤΓΟΟΝΊΙΡΟΤ ΩΝ 

ΠΟΠ Ρϑιιοδθ ΟΥὙΚΟΆΙΓΑΙ 

ΔοΙ απο 5 δαί ΖΗΧΟΣΟΆΧΆΝ ΓΕΟλε 
᾿πἀ οὶ ΟἸΪΟΥΔΔΆΟΟΙ 

οἱ δάϑιιπιρῇ ΚΑΥΙΤΡΟΟΛλΆ βομεδι 
ΤὈΓΘΉΒΙ11Πὶ ΤΟΝΑΆΓΟΡΆΙΟΝ 
ΥἹΓΟΒ ἈΝΆΡΆΧΟ 

αι 5648} ΤΙΊΝΝΑΚ 

ΠΘΑΙΠΪΒΒΙΠΊΟΒ ΤΤΟΝΗΡΟΥΟ 


Αοίοσα 17, 1 --- ὃ. 


19 


Π0) ΟΟΘ ΑΙ ἢ ἴ6 85 ἈΤΤΕΙΘΙΟΆΝΜΜΓΕΟ οἵ ἢϊς ΙψζΖζἸΙ ΕΝ ΘΑ λε 

οἱ 8 ἴδλοῖα ᾿ΙΞδ Ο Χλυοοποιισληῖες 1 41}! ΠΙΆΡΕΙΟΙ ΝΙ 
οηζαγθαηΐῦ ΕΘΟΡῪΚ ΟΥ̓͂Ν «1105 οΟογο 

οἰν!δίθηι ΓΗΝΠΟΆΙΝ ΒΙΒΟΟΡΙ ὙΠΟΛΔΘΕΘΔΕΙΓΕ 

οἱ δἀββίθη το Α ΙΞ,ΔΙΕΤΙΠ ΟΕ ΤΑΝ ΕΓ. ἰἴδβοη ΧΟΟῸΝ 

ἀοπλμ] ΓΗ ΟΊ ΚΦ ΧΑ. οἵ ἢ} ΙΚΞἈΙΟΥΓΟΙ 

ἸΆΒΟΙΙΒ ΙΧ μος ΟἸΠΘΝ ΤᾺΝ ΓΕΟ 

φιδογοθδῃΐ ΕΖΗΓΟΥΝ (ΟΠ ΓΓᾺ ἈΠΠΕΝΆΜΝΈΊΙ 

ΘΟΒ αυ Τοὺς ὁὐη δι [ἃ ΤΟΩΟΟΝΜΆΑΑΟΓΙΜΑ.Τ .ὧὡΝ 
ΡΓΟ ΘΓ ΠΡΟΟΆΓΑΓΕΙ "» 10 ΟΔΟΒΕΓΙΝ ΚἈΑΙΘΟΆΡΟς 

ἴῃ ΡΟΡΆ]ᾺΠῚ ΕἸΟΓΟΝΜΔΉΜοΝ ΤΥ 111: ΠΙΡΆΓΘΦΟΥΟΙΝ 

ΠῸ. ἱπνοπίθτο5 ἁο ΜΗΘΥΡΟ ΝΜ τεσλε ΓΟΡῸΙΙ Ελοιλελ.ς 

ΘῸΚ5 λυ ΓοΟΥς. ἀἸο το 5 ἈΞΕΘΓΟΝΙΓΕΓς 
[τἀχόυη ΕΟΥ̓ΡᾺΝ ΟΒΒΘ ΕΙΙΜΆ. 

ἸΆΒΟΠΘΠΙ ΓΟΜΝΊΙΆΟΟΟΝΆΑ. ΠῚ ΕἼΓΕΡΟΝ 

οἴ ατιοβάδ!}}} Ι«λυ ΓΙᾺ ἢ]6511}}} "" 

ἈΠ108 »λλόογο (Ομ αΓθΑθοστ αὐ 6 πὶ Εἰ γαρὰς ἈΝΕ 
[ΓλΊΓΟΒ Ἀλλ Φ ΟΥο οἰνδἴθηι ΓΗΝΙΤΟΆΙΝ 

ἃ ΡΥ ΠΟΙΡΟΒ οἰν 5. Ε}1} Γογοπολταῦχας οἵ ργποΙρὸκ ον ἴἀπΠ8ν ΚΔ ΕΓΟγσπολίγαγχας 
ΟἸδΔηἴΘΒ ΒΕΟΩΟΟΝ ΓῸῈς 490 Δ] ΤῸ 5 ἈἈΚΟΥΟΝΊΤΆς 

α}8ἃ ΟἽΓΤΙ ἰνδὸς ΤἈΑΥ ΤΡΆς 

1 οὐθοπι ἰστασι ΟΥ̓ΓΗΪΝΟΊΙΚΟΥΜΕΜΗΝ οἵ δ Θηἴ68 Ι«.ψΖἷΞ᾿ΙΑᾺῸἜΒΟΝΊΊΤΕς 
ὁομοί δι ἈΜΝΜΑΧΟΤΆ ΓΟ ελητες. ββ80|8 ΤΟΪΚΆΝΝΟΝ 

"Ϊ ΟΥ̓́ΓΟΙ ΔὉ ἰᾶβοὴῃὸ ] ΙἈΡΑΤΟγ λεωνος 


οἵ δ. οϑίθγιβ Ι«λ! ΓΟ ἈΟΙΤΠΤΩΟΝ ΘΟ ΟἿ] νοΪηΐδίθ ΜΕΤΆΤΙΆΡΡ Η]ειλε 


ἀἰπιϊβογαηΐ ἈΤΤΙΓΘΑΥΌΆΟΝ ΟΟἰΠ416 ΚἈΘΗΜΘΡΆΝ 

608 ΑΥ̓ΓΤΟΥῸΟὦ ἸΠαυ δ ΓΘηΐ68 ἈΝΆΚΡΙΝΟΝΤΤΕς 
ΕὙΔΙΓΘΒ. δυο () ΔΘΑ ΟΙ ΒΟΓΙΓΠΓΔΒ ὝΤἈΟΟΓ ρος 

ΟΟΙΠΓΌΒΕΙῚ ΕὙὐθεοῷς 5] ὨΔὈοΓοηΐ ΕΙΕΧΕΙ 

ΡΘΙ ποοίριῃ ΔΙΑΓΗΟΝΥΙ ΤΌΘ ἢδ60 ΤΑἈΥ ΤΆ. 

ἀἰπϊβοσαηΐ Ε561Π0ῸΕ6 μΥὰν Ἰΐ8 ΟΥ̓ΤῸ) 

Ρϑυ]ατη ΓΟΝΤΕΙΤΑΥΆΧΆΟΝ τ} αι 61 ΤΟΆΆΛΧΌΟΙΜΕΝ 

οἵ β !8 πὶ ΙΚΞψΨ.ἹΤΟΜΝΟΙΆΆΝ Χ 18 ΕΣΑΥΓΟΩΝ 

ἴῃ ὈΘΙΟΘΔΠῚ ΕΙΟΒΕΡΟΙΆΝ 1υ οἸραϊάθσαη . ΕἸΤΠΙΓ ΓΟΕΥΌΆΟΝΝ 

4] ΟΙΓΙΝΕΟ οἱ σθηπ]πηι. Ιλ ΓΩΟΙΝελλημιλωυ. 

Οἴ1πὶ νΘηἰββθηΐ ΠᾺἈΡΑΓΟΕΟΜΟΜΘΙΝΟΙ κπιι]ΐδγαπι ΓΥΝΆΙΚΟΟΝ 

1 ΒΥΠΑΡΌΡΔΠ ΕἸΙἸΓ ΓΗΝΟΥμαγωγην,. βοπθβίδιι πη ΤΟΩΟΝΟΘΥοΟΧχΧημονασι 

ΔΌΪΘγιιηΐ ΕἸΟΗΘΟΆΝ ο΄ ρὲ νἱἰτοταπιῦς ΚΟΆΝΆΡΩΝ 

᾿ΠἀΔΘΟΓΌΙη ΤΟΝ͵οΟΥλΝ ΠΟη ῥϑιιοὶ ΟΥὙἸΚΟΆΙΓΟΙ 

Ὦ] δυΐθοιη ΟΥ̓́ΓΟΙΔΕ Οἴπὶ δαΐθπι οορπονί ββθηΐ: ([ ελεεγ ΜΙΟΌΟΣΛΟΝΙ 

Θβϑθηΐ ΠΟΆΧΝ 4υ] ἃ {[μοββαοπΐθα ΟἹΆἈΤΤΟΘΕςολλονικὴ 

ΠΟὈΠΠΟΓΘΒ ΘΕὙΓΕΝΕΟΎΤΈΕΡΟΙ πα οὶ ἸΟΥΔΆΆΙΟΩΙ 

Θογαπ αἱ βαηΐ ἰπ {ποϑβδ!οηΐίοαπι “[. {1} ΓΝεηθεςολλομι αυΐα ΟἽ 

αὰ! ΟΙΓΙΝ ΕΟ 90 Ἐ6[ ὈθΙΌΘἃ ΚἈΑΙΕΝ ΤΉΚΒΕβοιλα 

Θχοθροσπηΐ ΕἈΑΟΣΆΝΤΤΡΟ ργδϑαϊοδίαπι οϑί ΞΙἊΑΤΉΓΓΘΆΗ 

γ Γθ. ΠῚ ΤΟΝΆΟΓΟΝ ἃ ῬΦ0]Ὸ ὙΙΤΟΤΟΥΤΙΔΥ ΆΟΥ 

ἀοἱ ΓΤΟΥΘΥ ο ψογθαμι ἀ6] ΟἈΟΓΟΟΤΟΥΘΥῪΥ. 


147 Αοίοχιπι 17, 9 --- 13. 


δ 1} Ε1}}}! 
οἴ 1116 
ΟΟΠΟΙΔηἋ0 5 
ῬΟΡΌΪΟᾺ 
δίδει δι ςᾺ6 1 
ΓΠΠῸ 
Ρϑι]Πι} 
ΠΟ 171} 
ΓΥΔΙΓΘΒ 

εἴ ᾿γοΐ 
5410 


δ Δ Γ6 


ΗΆΘΟΝ 
ΙΚἈΚΕΙ 
ΟἈΧΧΕΥΟΝΓΕΟ 
“ΓΟΥΘΟΧΆΑΟΥῸΟ 
εΕεγϑεῴώολε 
ΤΟΤΕ 
“ΓΟΝΙΔΥΆΟΝ 
ΕΣ ἈἉΠΕΟΤΙΆΆΝ 
ΟΙΆΛΕΧΦοι 
ἸΤΟΡΕΥΘΟΘθλὶι 
εως 
ΕΠ ΤΗΝΘλ λοι 


ἨοιΔηβογαηΐ νΘΙῸ ΔΩ ΤΕΜΙΜΆΝΤΕ 


Β11Δ5 
οἵ ΠΟΙΠ ΘΙ ΚΝ 
10] 


«1 διιΐθδιη ἀδάπεουδῃΐ 


ρδα]ιιη) 
ἀιιχουι 
611} 
δα 

ΔΓ ΘΠ ΔΒ 
οὐ δοοθρίο 


δ ηκἰαῖο 


148 


ΟΤΕΟΙΆΛΔΟ 

Ιλ ΟΜ ΟΘΘος 

ΕΙΚΚΕΙ 

ΟΙ λει ιετωθηητες 
ΤΟΝΠΛΑΥΆΟΝ 

ΗΓΆΓΟΝ 

λΥΓΟΝ 

Εῶὠ)ς 
ΤΟΩΟΟΜΆΘΗΝΟΟΝ 

ΙΞ“ἶοἌὌοΧΔΕΟΝΓΕΟ 

ΕἸΠΠ]ΠΟΓΟΆΗΝ 


10 


20 


δῦ 60 
Διὶ 5118}} 


οἱ {Ππηοί 6 ι1Πὶ 


αἴαθδπι νΘ]ΟΟἸΒ51Π|6 


γοηΓοηΐ 
δά Π]ὰπὶ 


Θχ]οιιηΐ 


ὀχροοσίαγοϊ 
ΘΒ 

ῬΆΠΠῈ5 

1 ΓΠ Δ ΓΕΙΓ 
ΒΡΙΓΙΙΒ 
ΘΠΒ 

1) 080 


ἈΒΡΙΟΙΘΗΠΒ 


ΟἾΓΟΒ Β᾽ πιο Γ 1 πὶ 556 


ΟΙν αἴθ 


'η βΒυγηδυορβ 
8 615 

οἵ ὁΟΙΘΠΠθΕΒ 
οἴ ἴῃ [ὉΪῸ 


ΒΟΥ ΟἸΠΘΙῚ 


ἈΑεοίοσιπι 17, 18 -- 17. 


ἈΠΑΥΓΤΓΟΥ 
ΠΡΟΟσΟΤΌΝΟΙΆΑΣ. 
ΙΞΟΓΤΟΝΤῚΜΟὯἝϑεςο 
ἸἹΜΆΦΟΤΆΧΙΟΤΑα 
ΕἈΘΩΟΙΝ 
ΤΠΡΟΟΛΥΤΤῸΝ 
ΕΣΗΕΟΆΝ 


(πὶ δυίΐοπι ΕΠ 18 ΕἸνι δέεται Ολθϑηνλιε 


ΕΚΔΕΧΟΜΕΝΟΥ 

λΥ ΓΟΥῸ 
ΤΟΥΠΥλΥΧΟΥ 

ΠΆΡΩΟΣΥΝΕΤῸΟ 
ΤΟΤΙΝΆ. 

λυ ΤΟΥ 

ΕΝΔΥ ΤῸ 

ΘΘΩΡΟΥΝΤῸΟ 

Ξ]ὡᾳω.αἰ λωλονογοα 
ΓΤΗΝΊΙΤΟΆΙΝ 


Πἰβριίαθαῖ ᾿ἰρηίαν δ ιΙελαγ ΕἼ Ομεένου 


ΕΝΤΤΗΟΥΝΑ ΓΩλγη 
ΓΤΟΙΟΪΟΥΔΛΆΙΟΙΟ 
Ι(λ}]΄ ΓΟ Οεβομενοις 
ΚἈΑΙΘΝ ΤΗΆΓΟΡΑΆ 
ΙΚ«ἈΙΓΆΠΧΟΟΆΣΟΝ 


ἄϊοτη β ΗΜΕΡΆΝ εἷβ ΧΥΤΓΟΙΟ 


εἱ φαΐ ῥταθβθπίοβ οσας ΠΙΡῸ ΟΥΘΥΞΠΑΓΑ ΥΓΑΝ ΔαΡΓΘΠΘΉΒΙΠΙ ΕἸΠΠΙἈΧΔΜΕΝΟΙΓΕ 
Ουϊάδιῃ ϑαΐθῃ ΤΙΝ Εολ ΘΠ ΑΥ̓ΤΟΙ͂Ν 
ΘΡΙΘΌΓΙΟΥΙΙΙΏ ΤΟΝΕΙΠΙΚΟΥβο 8. ΔΥΓΪ1ΠῈ ΘΤΤΙΓΟΝΆΡΙΟΝ 
εἴ ἰβίοϊσοσαμπι Ι«ΧΙΟ ΤΟΊΚΟΥΝ ρϑΡΊ ΤΩ ΤΤΆΓΟΝΝ 
ΠΙΟΒΟΥΟΥ ΌΤΙ Φ ΙΆΟΟΩ Φ ΟΝ {γα Ὀδηΐ ΗΓΆΓΟΝ 
ἀἸϊββοθδης ΟΥ̓ΝΘΕΆΑΆΆΧΟΝ ἀἸοοηίοβ ἈΕΓΟΝΊΤΓΕΟ 
Οα 60 λυ Γῳῷ ΡΟΒΒΌΙΗΙΒ ΔΥΜΆΜΘΘΑ. 
οἴ αὐϊάϑτῃ Ιζ αυτι ΜΕς ΘΟ ΠΟΒΟΘΓΘ ΓΝΦΩΟΝΙΑ, 
ἀΙοοθδπί ΕΆΘΓΟΝ 10 6.86 681 ΤΙΓ 
αὐυϊὰ νὰ} ΤΙΆΙΘΘΛΟΙ πονἃ ΗΙΔΝΗ 
ΒΟΤΑΪ 8 1ΟῸΓ ΟΟΤΙΕΡΜΟΆΟΓΟος ἢδ60 ΑΥ̓ΤῊ 
᾿16 ΟΥ̓́ΓΤΟΘΟ β 4086 ἃ [6 ΗΥΠΟΟΟΥ 
ἀἴοοσα ἈΚΦΓῚΝ ο ἸΟαΌ ἈΕΓΟΜΕΙΝΝΗ 
111 διιΐθιῃ ΟΙΔΕ ἀοοίτηδ ὩὉΔΛΔΆΧΗ 
ΠΟΛΟΓΌΠῚ ΞΣΕΝΝΟΝ ᾿ποΥἃ ΘΠΪΠῚ ΣΕΝΙΖΟΝΤ ἈΓΆΡ 
ἀδϑιῃοῃιοσιπι ἈἈΔΛΔΙΜΟΝΙΟΩΝ αυδοάϑῃῃ ΤΙΝΑ. 
γ᾽ ἀοἴυγ ΔΟΙΚΕΙ γοῦθἃ ΡΗΜΆΤΓΆΑς. 
ΔαΠαΠΕδίοΥ ΚἈΤΆΓΓΕΧΆΘΥς. Ἀἰπίαειβ ΕιΟφερειο 
6556 ΕΙΝΝΜΑ.Ι 20 Ιῃ ΒΙΠ0Δ8 ΕἸ Γλολίζολο 
αυϊᾶ ΟἽΤῚ ΠΟΒΙΓΔΒ ΗΜΩῸΟΩῸΝ 
ἘΠΙΘΒΌΙΩ ΤΟΝΙΝ γοΪ 5 ΘΙΡῸ ΒΟΥΧΟΜΘΘΆλοΥν 
οἴ ΓΟΒΌΓΓΘΟΠΟΠΘΙΩ ΞΑΑΟΤΗῊΗ ΝΆΝΝΆ εταο β6γο ΓΜΝΜΟΩΟΝΜΆᾺ. 
δΔαπαπεαρδΐ ΕὙΉΓΓΘΆΜΖΕ Το αὐἱά ΤΙᾺΝ 


149 Αοἴογυπι 17, 17 -- 20. 


γα] ηΐ 

6556 

ΑΤΠ ΘΙ δι πΠ| 
ΟΠ Θ 8 

οἵ ΡΟΓΟΡΤΊΠ] 
ΟΒΡΙΓΟΒ 

π΄ 1}}} 
8416 
γνδοδῦδηΐ 
418} 

ἢ ΠΟ) ἐν 

Δ αυϊὰ 

οἵ δι] γα 
ΠΟΥ 
ΙΔ 5. {6 Π| 
ῬΔ1}118 

1η πη 6 10 
ΔΙῸ 

ΡᾶΡῸ 

Εἰχὶ 

ΨΙΓΙ 

ΔΙ ΠΟ ΠΙΘΠΒΘΒ 
ΡΘΙ ΟἸΠἢΪ8 


4188] 


180 


ἸΚλΙ Ο επΠΙἈΗΜΟΥΎΜΝΊΤ ΕΟ 


ΘΕΆΟΙ ΒΠΡΟΓΑΕ ΠΌΘΟΝ 
ΕΙΝΝΑῚ ΝῸΒ 

δ ϑ ΗΜΆΔΙΟΙΛλΛΟΕ ν θο 
ΤᾺΝ ΕΟ ΡΟΓΔΙ .] 4116 61 ΠῚ 


οἵ ΟἸΓΟΙΠ ΒΘ ΟἸΘἢΒ 


Ξ5ΕΝΝΟΙ ΟΠ] ΓΙΓᾺᾺ 
ΕἸΟΟΥΆΕΝ ΝΟΒΙΓΆΒ 
ΕΤΓΕΟΡΟΝ ΝΘ] 
ΗΥ̓ΚΕΡΟΥΝ οἵ ΔΓΔΠῚ 
Η 10 ΒΊΟΥ α18Π| 
ἈἊΕΓΕΙΝ ΒΟΙ ΕΠ 
ΤΙ Ἰσποίο 
ΚΑΙΆΙΚΟΥΕΙΝ (60 
ΙΝΚΑΙΝΝΟ ΓΕΡβοΝ 4116 ΘΓΡῸ 
ἃ ΓΆΘΕΙΟΛΕ Ἰσποσδπίθβ 
ΟΙΤΑΥΆΟΘΟ ΘΟἸ [Εἴ8 
ΕΜΜΕΟΩ) ἢὰπὸ 
᾿ΓΟΥΆΡΙΟΥ ΟῸ 
ΠΆΓΟΥ Δι [10 
ΕΙΠΠΕΝΝ 20 νοῦ ]8 
Ἂςὡπμ ΜᾺΡ Ες ἄδιι5 
ἈΘΗΝΜΑΙΟΙ 4} Το ο} 
ΙΞ«ἈΓΓΆΤΤΆΟΝΓΓΆΑ. ΠῚ] ΠΔΠ1ΠῚ 
ὡς Οἵ ΟἸΏΠ]ἃ 


Λοίοπιπι 17, 30--- 24. 


ἈΙΟΙΑ ΔΙ Ονεετερὴς 


ΜΆΑΟΘ 
ΘΕεορῳ 
ὯἈὯ0.Ε ΧΟ ΜΕ ΙΝ όΟεγαΡρ 
ΚΑΟΟΆΝΆΘΕΟΩΡων 
“ΓΧΘΘΕΧΟΜΆΤᾺ 
ὙΜΩΝ, 
ΗὟΡΟΝ 
ΚΑΙΚΟΜΟΝ 
ενῳ 
ΕἸΤΕΓΕΓΡΆΙΓΤῸ 
ἈΓΝΩΟΤῺΩ 
θεω 
ΟΝΟΥΝ 
ἈΓΝΟΟΥΝΤΈῈΟΘ 
ΕὙΘΕΘΕΙΤΆΙ 
ΤΟΥ ΤῸΝ 
Θγῳω 
ΚΑΙΤΆΓΓΘΆΧλΩΩ 
ΥΜΙΝ 
οΘο 
ΟἸΤΟΙΗΟΆΟ 
ΤΌΟΜΚΟΟΜΟΝ 
ΚΑΛΙΤΤΆΝΤ 


αιδθ βυηΐ ἴῃ 60 
ΠῸ 

686]} 

οἴ ΓΟΥΓ86 

ΟΠ 51} 


ἀοΙΪ]ηι8 


ΠΟΙ ἢ η8ηϊς}Δ6{]8- 


[6118 
Παιδί 

Π6Ο ἃ ΤΏΔΠ1008 
ΠῸΠΊΔΗΪΒ 
ΟὈΓΔΙΌΓ 

[Δ π|4 8Π| ὀρθαί 
ΟΠ ΒΟ 81) 

056 

ἀδΔη8 

ΟΠΊΏΪΙΚ 

γ] Δ 

Θ΄ ΒρΡΙΓΙ 1 

οἵ οἸηηΐᾷ 

{10}: 

ΘΧ {00 
ΒΒΠΡΊ]ΠΘ 


ΟΠΊΠ0 


18] 


ΙΚΚΞΑΙΓΓΑΘΝΑΥ ΤῸ) ΘΘΠῚΒ 
ΟΥ̓ΓΟΟ ᾿ ᾿ΠΟΤΆΪΠ ΠῚ 
ΟΥΡΆΝΟΥ ᾿ΠΠ 8] ΔΓΘ 
ΙΔ ΓΗΟ ΒΊΟΥ ὈΠΙΥΘΓΒΆ ΠΣ 
ὙΤΙᾺΡ ΧΟΩΌΟΝΙ, [Δ ΟῚ ΠῚ 
Ι«( [ΘΥΓΔ6' 
ΟὙ ΚΕΝ κχειροποιητοις ΡΓΔΘΟΠΙΘἢΒ 
ΝΜΆΟΙΟ ᾿πηροιϑίδ [θη ροΙἃ 
ΙΚΞἈΩΓΟΊΙΙΚΕΙ οἴ ΓοΥΠΪ 68 Ὁ 
ΟὙΔΟΘΎΥΤΙΟΧΘΙΡώη 10 μα αΠοηίβ 
ἈΝΘΡΟΩΌΊΤΤΟΩΟΝ ΘΟΓΠῚ 
ΘΟΡΆΠΟΘΥΕΤᾺΆΙ ΠΤ ΧῸ 1. 
ΠΙΡΟΟΆΘΟΜΕΝος ἀμ Π.Πὴ 
ΤΙΝΟΟΝΟ 5] Τοτίθ 
ἈΥΓΟςΟ [γδοίδγθηΐ 
δΔΛΑΟΥῸΟ Θ.ΠῚ 
ΠΌΔΧΟΙΝ οΓ Ἰηνθη]γδηΐ 
ΖΩῊΗΝ οἱ φυ!άθπηι 
Ι«(ΟΠΙΠΝΟΗΝ ΠΟἢ Ἰοπρθ 
ΙΚΑΙΤΤΆΙΝΝ ΑΔ. 0 ἃ 0 
ΕἸΤΙΟΙΗΟΕΝ σιοαιθ. 
ΕΣ ΈΘΝΝΟς ΠΟΒΕΠΠῚ 
ἈΒΜΜΆΓΓΟΟΟ οΟηΒἤζαῖο 
ΤᾺΝ 1 080 ΘΠ]Πὴ 


Αδίογαπι 17, 34 --- 38. 


ΕΘΝΝΟΟ 
ἈΝΟΩΝΙ 
Ι(ΦΓΟΙΙΚΕΙΝΙ 
ΕἸΤΙΤΤΆΟΝ 
ΠΡΟΟΟΩΣΤΤΙΟΝ 
ΓΗΟΓΗΘΟ 
ΟβΡΙολο 
11 Ρ Ο ΟΥΕΤΑΓΜΙΕΠΟΥΕΙΟΝΙ 
Ι«άᾶ ΓΆΟΟ ἢ θΘεοειας: 
ΓΗΟΙΚΑΓΓΟΙΚΩΛΔΟ 
ΑΥΓΩΝ 
ΖΗΤῚΝ 
ΤΟΝΙΚΝ 
ΘΟΙΆΡΑΓΕ 
γηλλφησιεν 
ἈΥ͂ΓΟΝ 
ΚἈΑΙΘΡΥΡΥΕΝ 
Ιζυῦ ΓΟΙ 
ΟΥὙΜΆΚΡΑΆΝ 
Ἀενοο 
ΘΙΚΆΟΤΟΥ 
ΗΜΩΟΩῸΝ 


 ὙΠΆΡΧΟΝΤΌΟΘ 


ΒΝΑΥΤΩΓΆΡ 


ΥἽΝΊΙΒ ΖΩ ΜΕΝΙ 6586 ΕΙΝΙΑ. 


οἵ ΠΟ ΟΙΏΙΙΓ ΙΚΝΧΑΙΚΙΜΟΥΜῸΘΘΆΑ. 511}}}6 ΟΜΜΟΙΟΝ 

Οἵ Β.Π 15 ΙΖ ΕΟΜΕΟΝ 10 τ ροτὰ αἰ 16 πὶ Ιζ λιτογοχ ΓΟ ΟΜΕΜΟΥΝ 

5161 ως Ἰσπογϑηθδο ΤΗΉΗΟΘΆΓΙΝΟΙΛΆΛΔΟ 

οὐ αἰά81}} ΟἸΚΓΓΙΝΕΟ (ΘΑ ΡΙΟΙΘ ΙΒ ὙἹΙ ερίλονΝ 

ΨΟΒΕΙΠΙ ΤΩ ΝΙ,ἊΚΆΘΥΜαλε ἄθιια ΟΘο 

ΡΟΘΙΆΥΊΠ}} ΓΓΟΙΗΓΟῸΝ ΠΙ1ΠΟ ΤΆΜΜΥΝ 

αἀϊχοχιηΐ ΕἸΙΡΗΚΆΟΙΝ Δ πῇ ΠᾺἈΡΆΑΓΓΘΆΛΙ 

ἰρϑῖβ ἢ ἈΥΕΟΥΓᾺΡ ον 0118 ΤΟΙΟΆΝΟΙΟ 

οἱ σὍΟΠιβ Ιλ ΓΕΝΝΟς 10. ΟἸΠΙΟΒ ΠᾺΆΝΥΓΆΟΚ 

ΒΙΠΠ1Ι5 ΕΟΜΕΝ 0} αι ΤΠἈΝΤΆΆΧΧΟΥ 
(ἼΘηι18. ΟΓΡῸ Ι ε ΜΟΓΓΟΥΝ ΡῬδΟ ΟΠ Δη} σοὸ ΜΕ ΆΆΜΟΕΘΙΝ 

σΟμ ΒΕ ὙΤΙΆΡΧΟΝΤΤΕς 60 αἰιο4 ΚΆΘΟΤΙ 

(6] ΤΟΥΘΥῪ βίατα! ΕΓΓΗΓΕΝ 

ΠΟ ἀόνΘ 118 ΟΥ̓ΚΟ Φ ΙΟΜΜενΝ (ἴθ 1 ΗΜΘΡΆΝΙ 

ΔΟΒΌΠΙΔΓΟ ΜΟΜΙΖΙΝ ' αι ΕΝΝΗ 

ἈΠῸ ἈΡΥΟΙΟ) διιζιιγιιθ. δ ΜΕλΛλΕΙ 

αι ἀΥρΡΟΠ[Ο ΗἈΡΓΥΡΙΟΩ 1110 816 ΚΡΙΝΕΙΝ 

απ Ἰαρ δ 8ὸ ΗΧΙΘο ΟΥ̓θΟ ἢ] ΓΗΝΟΙΚΟΥΜ ΘΗ. 

ΟΠ] ρα τ 6 ΧἈΑΡΆΓΜΑΤῚ 90 ἰπ ἀραιϊίαίο ΕΝ! ΚΙ ΟΟΥΝΗ 

ΔΙΓΒ ΤΕΧΝΗΘΟ ἴῃ ὙἱΓῸ ΘΕΝΆΝΑΆΡΙ 

οἱ ΘΟρΡ ΔΕΟΏΙΒ ΙΞΙΑλΙΕΝ ΘΥΜΗξεσεως ὍΠ ω 

ΠΟΤΏ ΙΒ ἈΝΟΩΝ ΒΔΓ} ΟΡΙΟΟΝ 

Αἰ νὴ ΤΌΟΘΙΟΝΙ Πάριη ΤΠΟΤῚΝ 


1δ3 


Λείοτιαπι 17, 8 ---- 831, 


θ᾽ ΔΟδίδ 5 

ΟἸ 115 
ΘΕΒΟΙ(ΔΠΒ 

ΘΙΠΠῚ 

ἃ ΠΙΟΙΓΠΙΒ 

ΔΙ ΊΒ5 6 διῖθη) 
ΓΟΒΙΓΙΘΟΠΟΠΘΗΙ 
ΠΙΟΙΓΙΟΓΊΙΠῚ 
αιΠᾶδπὶ αυἄθηι 
111 Δο δ ΐ 
αι] π γΘΙῸ 
ἉἀἸχοσαηΐ 

ΔΙΑ] ΘΉλι15 ἴὸ 
ἀὁ μος 

ἸΓΟΓΙΓΠῚ 

ΕῚ 816 

ΠΡΉΉΠῸ 

ὀχ 

ἀὸ πιράϊο 
ΘΟΓῈΠῚ 

αιυϊάδ νὉΓῸ 
ΥἹΤΙ 

ΕΤΉ ΓΕΥΘ ἐπ} 1 τ 


ΕΟ] 


1δ8 


ΠΆΡΆΌΟΧΩΝ 
ΤΤΆΟΙΝ 
ἈΝΑΆΟΤΉΟΛΧΛΟ 

λΥ ΤῸΝ 
δβκνἊἌεκρῶν 
ἈΚΟΥΟΘΆΝΤΕΟΛΕ 
ἈΝΆΟΤΆΟΙΝ 
ΝΕΈΚΡΩΝ 

ΟΙΜΕΝ 
ΕΧΧΕΥΆΖΟΝ 
ΟΙΔΕ 

ΕἸΤΙΆΝ 
ἈΙΚΟΥΘΟΟΜῸΟΘΘΆλοοΥ 
ΤΙ ΕΡΙ ΤΟΥ ΤΟΥ 


ἸΤΆΆΧΙΝ 
Ιζλιογτως 


ΟΠΛλΥΆΟΟ 
ΕΣΉΗΆΘΕΝ 
ΕΚΜΕΟΟΥ 


ἈΥΓΓΩΝ 


ΓΙΝΕΟΛΔΕ 


ἈΝΆΡΘΟ 
ΚΟΧΆΧΗΘΕΝΤΕΘΟ 


λυ Τὼ 


Υ λ 0100 41}}}: 
ἴη 4α]ι18 
οἵ ΑἸΟΠΥΒΙΙΒ 
ΔΓΙΟρΡ ρα 
οὐ ΠΏ 116 
Πομποϑία 
ΠΟΠΪῈ6 
ἀΔΠ18 118 
οἵ 8ἃ}}] 

10. ομπ] ΕἸ8 

Ῥοβί ἰιᾶθὸ ϑιςᾺ6 1 

ΟΟΤΘΒΒΊΙΒ 
ρΡϑα]} 18 
ἃ ΔΘ 18 
γοηϊΐ 
1 ΘΟΥΠΠ}11Π| 
οἴ ΠΥ ΘΠΙΘΠΒ 
ψιθηα8πι 
ΠῚ ΕΥΠ1 

20 ΠΟΙΏΪΠΘ 
ΔΟΥΪΔΠὶ 
ΡΟΠΠΘαΙη 
ΘΘΠΘΙΘ 


41 ΠΌΡΘΙ 


ΛΔοίογαυπι 17, 81 ---1δ, 2. 


ΕἸ ΠΟ ΤΕΥΌΆΣΝ 
ΕΝΟΙΟ 
ΚἈΑΙΔΙΟΝΎΥΎΌΙΟΟ 
ΟἈΡΘΟΤΙΆΓΙ Ὴς 
ΙΞ(ἈΙΓΥΝΗ 
ΤΊΜΙΆᾺ 
ΟΜΝΟΜΆΑΓΙ 
ἈΆΜΆΡΙΟ 
ΚἈΑΙΕΤΈΡΟΙ 
ΟὙΝΔΥΓΓἊῸΟΙΟ 
ΕἸΥΆΔΛΕΤΧΥ ΤΆ. 
ΧΩΡΙΟΘεαιο 
ΟἸΤΔΥΆΟΟ 
ΕΚΤΩΟΝ ἈΘΗΝὼΝν 
ΗΆΘΕΝ 
ΕΙΟΚΟΡΙΝΘΟΝ 
κλλιεύρῶων 
ΤΙΝΆ. 
ἸΟΥΔΆΆΙΟΝ 
ΟΜΝΜΟΜΑΤῚ 
ἈΚΥΧΆΝ 
ἸΤΟΝΤΊΙΚΟΝ 
“ΓΩΓΕΝΙ 
ΤΙ ρΡοσοφάτωοςο 


γοηογαΐ 

αὖ 114118 

οὗ ΡΠΒΟΠ Δ 
{ΧΟΪΘΙῚ 

ὍΠΕ 

οἵ αιιοκ διιῖθμ) 
ῬΓΔΟ ΟΡ Ιββοῖ 
ΟἸδι πι8 
(ἀἸβοϊ θυ ο 
ΟἸΠΘΒ 
᾿ἰδύο5 

ἃ ΤΟΙ 8ἃ 
ΛΟΘΟΒΒΙ 


08 


οὗ φυοπίδιι οἰ πϑ 6 ηὶ ΔΓΙΪΒ 


ΟΥαΐ 

Δ ΠΟΘ) αΐ 

ρα Θ08 

ΕΓ ΟΡΟΓΑὈΔΙαΓ 
ΟΥ̓Δ ΘΉΪΠῚ 
ΒΟΘΠΟΥΔΟΙΟΓΙΔΘ 


ἉΓᾺΒ 


ἀϊδρυίαθαῖ αὐς0η] 


Ϊη ΒΥΠΔΡΟΘᾺ 


184 


ΕἈΗΛΥΘΟΊΑ. 
ἈΤΠΠΟ ΓΗΟΙ λλιλς 
ΙΚΑΙΠΡΙΟΚΊΙΆΑΆΝ 
ΓΥΝΑΙ͂ΚΑ 
λυ ΟΥ 
νὰ Ὁ: 
ΓΟΓΙΓΕΙΓΆΧΕΝΑΙ 
ΙΚΞΑΑ,ΔΟΟΝ 
ΧΩΡΙΖΕΟΘΑΙ 
ΠΆΝΤΡΆΣΟ 
ΤΟΥΟΙΟΥΛΑΙΟῪγς 
ἉΤΙΟ ΓΗΓΡΟΩΝΊης 
Ι ΙΪροοηῆλϑεν 
ἈΑΥΤΟΙΟ 


ΕΙΝΜΜΆ, 

ΕΝΉΙΝΝΕΝ 
ΠΆΡΧΥΓΤΟΙΟ 
ΚἈΑΙΗΡΓΆΖΕ ΓΟ 
ΗΟΆΧΜΜΓᾺΡ 
ΟἸΙΚΉΝΝΟΤΤΟΙΟΙ 
ΤΗΤΕΧΙΜΗ 
ἈἋΙΕΆΧΕΓΕΓΟΩΛΕ 
ΕΜ ΤΗΟΥΝΑΆᾺΙ ΟἹ Ἢ 


10 


Ιλ λα ὉΟΝΊΟΓΕΧΙΝΝ 


ΠΟΙ ΟἸΏΙΘΠΙ 


Βα Ὁ ΔΓ ΠῚ 


δ ἀρ ) αΐ διιΐθιη 


πλοῦς 

ΟἹ ΟΥ̓ ΔΟΟΟΝ 
(πὶ ἃ{6Πὶ 

ΟΠ ΡΌΤΟ Ν! 

ἃ ᾿Ἰη 800 0η18 

545. αἰόᾳιῖς 

οὐ ΓποΠἸο 15 

δι} 

γογΌο0 

Ῥδιι 18 

(ΟΝ ΠΠΠΟΔΠΒ 

Δ 015 

ἢ τ δι ηὶ 


᾿ 105 11Π| 


ΓΟ Πῖι5 Δ ΤῸ 


1115 


ΝΆΓΓΆΓΙΆΝ 
ΟἈΒΕΑΧΤΤΟΝ 
ΕἸ ΙΘΕΝΊΓΕ 
ΙΟΥΔΟΥ Ὸ 
ΚΝΕΧΆΧΗΝΑΆΟΘ 


(ἰ ὲλε 


Ι(«Ψ«ΙΓΉΆΘΟΝ 

Δα Ο ΓΗΟΝ λκελομιὰς 

ΟἾΕΟΙΆΧΟ 

Ιλ] ΟΓΙΝΙΟΘΟΟς 

ΟὙΝΙΧΕΤΟ 
ΤΟΆΧΟΓΟ) 

ΟΤΙΆΥγΆοΟς 
ἈΦΧΝΙΑΡΤΎΥβοόμενος 
ΤΟΙ ΟἸΟΥΔΆΛΜΟΙΟ 
ΤΟΝΧΝ 

"“Μἢ 

ὩιΝΜΝ ΓΙ ΓἈΧΟΟςομεμοωσηνδλε 


ΧΥΤῸΩΝ 


οἱ ]Αβοι δῖ θι ᾿ΙΘ ΒΆΣΛΔΛΟΕ «Φρημουντω 


ΘΧΟΙΓΘΉΒ 
να πη θπίῷᾷ 
αἰἰχῚ 


(ὦ ΠΠῸ08 


ΕΚΤΙΝΆ ΣΆΜΕΝος 
ὙΨΧΙΜΑΆΓΓΊΔ. 

ΕἸΤΤΙΕΝ 

ἈΥ ΓΟΙῸ 


ΒΒ ΠΟ 


Δ Ὁ ΠΊ ΟΝ 


ΒΌΡΘΙ ΟΔριΐ 


ΥΘΘΙΓΙΠὶ 
Π}]η6118 


ΘθΡῸ 


ΘΧ ]οο 181 


84 σοηΐθϑ 
γα δ Πὶ 
ΕἾ ΤΙΒΘΙΔΠΒ 
1η46 
γΘη 

1Ϊῃ ΟΠ ΠΠὶ 
οἰ 5 6 8Π| 
ΠΟΠΊ]ΠΘ 
{{] 

1151} 
ΟΟἸΘΠΙΒ 
ἄδιτῃ 
ΟἸΠ1π|8 
ἀοτηιι8 
ΟΓδΐ 
σοπϊπηοίδ 


ΒΥΠΔΡΟρΡ ΔΘ 


155 


ΤΌΛΙΜΑ. 
ΥΜΩΝ 


ΘΠ ΤΉΝ ΚΕΦλλ ᾿ 


ΥΜΩΝΙ 
ΚΆΘΑΆΡοΟ 
ΕΓ 


ΧΠΟΤΟΥΝΥΝ 


ΕΙΓΠΓΆΔ.Ε ΘΝΗ 

ΠΟΡΟΥΌΟΜΜ αι 

ζλι ΝΜΊΕΤΧΑΚΚΑΟ 

ΕΙ ΙΘΕΙΝΝ 

ΗἩΆΘΕΝΙι 

ΕΙΟΟΙΙΙΙΆΝ 
ΤΙΝΜΟΓς 

ΟΜ ΟΜΜΑΆΓΓῚ 
ΤΙΤΓΟΥ 

ἸΟΥΟΤΟΥ 

σΕΒΟΝΊΕΝΟΥ 
ΤΓΟΙΝΝΘΝ 

ΟΥ 

ΗΟΙΙΚΊΙΛλ. 

ΗΝΙ 


ΟὙΝΟΜΟΡΟΥΌΣΧ 


ΓΗ ΟΥ̓ΝΆΓΩΓΗ 


1υ 


ΟΥΙΒΡΒ διιΐΐθῃ) 


Ιζρισποολε 


ΡΥΪΠΟΙ͂ΡΕΒ Βυπᾶροραὸ ΟἈΡΧΙΟΥΝΆᾺΓ α)Γος 


ΟΥΑΙ 

ἀΟΙΪΠΟ 

ΟἸΠΊ ΟἸΏΠ] 

ἀοΠη0 

5.18 

οἵ 1} 

ΟΟΥῚ ΠΕ ΠΙΟΤΈΠΙ 

δια] ἴθ 5 

οὐ ἀογαηΐ 

οἱ ὈΔΡΕΏΖΑΌΔΗηΓΙΓ 
ὈΙχῚ δυΐθιηῃ 

ἀομ πιιδ 

ΡΟΙ ΥἹΒῈᾺΠῚ 

Ποοῖθ 

ΠΣ Ω 

ΠΟΪΣ {ΠΟΘΙ 

504 

ἸοσΊΘΓΘ 

ΕΓ ΠΘ ἰδέθαβ᾽ 

ΟΡοτΐθ αποά 

ΘΡῸ 


[ΠῚ 


ἈΑείοσιη 18, 0 --- 10. 


ΕΠΠΟΤΓΘΥΌΟΕΝ 
Τα 
ΟΥΝΟΆΧΩ) 
ΤΟΙ Κα) 
λυ ΓΟΥ 
Ι(ΛΔΙΙΠΟΆΧΔΛΟΙ 
ΤΩΟΝΙΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ἈΚΟΥΟΝΤΈΕΟ 
ΕΠΙΟΤΕΥΟΝ 
ΚΑΙΕΒΑΤΓΓΊΖΟΙΝΝτο 
ΤΕ Δ Ε 
οΚο 


ἈΜΟΡΆΜΆΑΤΟΟΘ 


ΕΝΝΥΚΤῚ 
ΤΟΤΙΑΥ ΧΟ 
ΜΗΦοκοΟΥ 
Ἀλλλ 

ἌΨΧΙΙ 
ΚΞΟΙΜΗΟΙΩΤΊΙΉΟης 
ἈΜΟΤῚ 

ΘΓ 

ΕἸΝΗ 


[0 Ο1Π} 
οἵ ΠΟΙΟ 
ἈΡΡΟΠΘΙΙΓ 
ι{ ἠρύύδΓ [Ὸ 
{1|8 
ῬΟΓΙΒ 
Ο5Γ Π}}}}} 
ΕΠ ΠΟ 
1η Οὐνδῖ0 
δ - 
ΟΠ δι 0] 
ΔΠΠΙ1ΠῚ 
ΘΓ ΠΟ ΠΒ5Ὸ5 
ΒΟῸΧ 
(ἰθ 5 
1 (18 
ὈΟΓθιῚ 
(6 
(4 ]ΠΠοὴὸ δας 1 
ΡΓΟΟΘΏΒι1|Ὸ 
ΔΟ 4180 
ΠῚ ΓΟΧΟΙΗΪ 
{8 Π1Π10Ὸ5 


πι8 0] 


150 


ΜΕΤΓΆΟΟΝ. 
Ι«Δ ΟὙλΔΕΙΟ 
ΕἸΠΕΙΘΗῸΟΘΓΕταλι 


ἙΟΥΙΚΔΟς ()Ολ. ες 


ἈΟ ΓῚ 

ἈΧΟΟ 
ΕΟΤΙΝΜΟΙ 
ΠΠΟΛΧΥῸ 

ΕΝ ΤΗΤΙΟΆΧΕΙ 


ΓΧΥΓῊ 


Εἰκλαϑιςεν ΓΕ 


ΕΝΙΑΥΓΟΝ 
ΚΟΜΗΝΆΘ 
ΟΣ 
λλλοκῶνΝ 
ΕΝΔΧΥ ΓΟΙῸ 


. ΓΟΝΆΟΓΟΝΙΝΝ 


ΓΟΥΘῪ 


Ι λλλιωῶν οολε 
ἈΝΘΥ ΙΧ Τ ΕῪ ὁντος γι 


ΓΗΟΛΧΛΤΆΧΟ 


ΙΞΙΑΩΙΓΕΤΤΕΓΠ ΓΗολ 
ΟΜ ΟΘΥΜΆλο 


ΟἸΟΥΆΛΙΟΙ 


1᾽υ 


θ81110 

οἵ Δ ἀπ χουιηΐ 
ΘΙΓΠῚ 

4 {π᾿ 1 ΠᾺ] 
(Ἰοθηἴο 5 
{18 

ΟΧΙΓΑ ΙΟσῸ ΠῚ 
’]ς 

διιδί οί 

᾿ΟΠ ΠΟ Ὰ 
ΟΟΪΟΓῸ 


(δι. 


Το] πές αὐ πὶ 


ΡΆ1]Ὸ 

ἈΡΟΙΙΓΟ 

ΟΝ 

ἀϊχ| 

Θ941Π0 

δ Ππιάδόυβ 

8] χιίάθηι ὑββοΐ 
1Π14 1} 88 
ἈΠΙα]ιΠ]δ 

ἃιϊι: [Ἀ]]Δοἷἃ 


ῬΟΒΒΙΠΙΆ 


ΔΛοίόσιπι 18, 10 -- 14. 


ΤΩΠΆΑΥΆΩ) 
ΚΑΙΗΓΆΓΟΝ 
ΑΥ̓͂ΓΟΝ 
ΕΠ ΓΟΒΚΗΜΆΑ. 
ἈΕΓΟΝΤΤΕΟ 
ΟἽΓΙ 
ΤἈΡΑΤΟΝΝΟΜΟ. 
ΟΥ̓́ΤΟΟ 
ἈΜΝΆΠΙΘΕΙ 
ΓΟΥΟΆΝΟΥ Ὸ 
ΠσΕΚΕΟΘΆΙ 
ΓΟΝΘΝ 


Ν]ἷελλον γοολεο 


“ΤΟΥΤΙΧΥΆΧΟΥ 
ἈΜΜΟΙΓῚΙΝ 

ΤΟΟςΓΟῸΟΝΊΑ. 
ΕΙΠΤΕΝ, 
ΟΓλΑΟΩΟΝΙι 
ΙΙΡΟςσ ΤΟΥ ΟΪονλαινς 
ΕΙΜΕΝΙΗΝ 
ἈὩὉΔΛΟΙΚΗΜΜΑ. 

ΤΙ 
ΗΡΆΔΙΟΥΡΓΗΝΙΆ 
ΠΌΟΝΗΡΟΝ 


ο ἱπαβοὶ 
ΓΆΠΟΠΆΙΪΟΙ 
ΒΠΒΓΠΘΙΓΘΙ 
ΝΟΒ 

51 ΝΘΙῸ αΙΔΟΒΠῸ 
οδ1 

ὧς τῦο 

Οἵ ΠΟΙ ΠΙΌΙΙᾺ 
οἱ ἸΘΡῚΒ 

ΔΌΣΙΝ εἰῖν 

νἹΔ ΘΓ 5 

1081] 

ΠΧ ΟΠ 
Ο9Ὸ 

ΠΟΙ 

Π0]0 

6586 

οἵ φρορὶ 

608 


4 {ΠῚ η4]} 


ΔαρΡγομοπἀθηΐοβ αὐ πὸ 


ΟἸΏΠΘΒ 
σΤΆ 0] 


ΒΟΒΙΠ ΘΠ ΘΙῺ 


151 


ω] ΟΥ̓ΔΆΘΟΩΙ 
ΙΞΨΞ͵ΟἼ ἌΛΟΓΟΝ ΡΟγΟ ΠΟυδηΐ 
ἈΜΜΗΗΝΝΕΟΧΟΙΜη. δηΐθ 
ὙΜΩῸΝ {Π|}01ΠπᾺ] 
ΕἸ ΔΛΕΖΗΤΉΜΆΑΓΓΆ. οὶ} 
Ε(ΓΓΙΝ ΘΟΤῚ ΠῚ 
ΤΕΡΙΆΟΓΟΥ ΘΆΪΠΟΩΙ 
Ι(ΧΔΙΟΜΆ ΟΝ οαγᾷθ οὐδ 
ΚἈΑΙΝΟΜΟΥ Ῥϑιυ]ιβ δυίοπι 
ΤΟΥΚΆΘΥΓ 10 απ δίῃιο 
ΟΥ̓͂α σΘΕ ρΡογαπγαββοί 
ΑΥΓΟΙ 4168 
ΚΡΙΓΗΟΓ ἈΡ ΤΏ 1]108 
ΕΓΟΩ) ΓΡΔΌΤΘΙΙΒ 
ΓΟΥΤΟΩΟΝ γΔΙΘΙΔΟΙΘΠΒ 
ΟΥΒΟΥΆΟΜῈΦΘ θην] ραν 
ΕΙΝΝΑᾺ. 1 ΒΥΓΙΔΠῚ 
ΙΞΑΙΆΑΙΠΙΗΆΆΆΛΟΕΝΙ οἵ οἴ 60 
λΧΥΤΟΥῸ ὈΓΒ0111ἃ 
ΔΙΤΟΟΥΒΗ ΜΆ.ΤῸς 20 οἱ δΔΟΥ]Δ8 
ΕἸΠΠΆΧΕΟΜΘΟΘΙΝοιΙλε. -αἰὶ 510] τὸ 
ΠᾺΆΝΓΓΕΟ ΟΡ} 100 
ΟΙΕΆΛΗΝΝΕςΟ 1Π ΟΘΠΟΙΣῚΒ 
ΟΟΦΟΟΘΕΝΙΗΗΝ ὨΔΌΟ δῖ ΘΗΪΠῚ 


Δοίοτγαπιὶ 18. 14 -- 18. 


ῬυΪποῖρ68 βυπαροραο ΓΟΝΆΡΧΙΟὙμαγωγο. 


ΕΤΥΎΠ ΤΟΝ 
ΕΝΤΠΤΡΟΟΘΕΝ 


ΤΟΥΞΚΗΜΑΆΤΌΟΘ 


ΚΑΙΟΥΔΕΝ 


ΤΟΥΤΩΝ 


ΤΩΓΆΆΧΛΧΙΩΝΙ 
εμϑθᾶΆλεν 
ἈΕΠΛΥΆΟΟ 
ΕΤῚ 
ΕΤΙΜΙΝΆΘ 
ΗΜερΆο 
ΠΚΆΜΝΑΟΘ 


ΓΟΙΟΆΆ Άφοις 


ἈΠ ΟΤΆΑ 5 ἈΜΕΝΝος 
Ε5 6 ΠΆΕΙ 
ΕἸΟσΓΗΝΟΥ ΛΗ. 
Ι(ΧΔΙΟΥΝΑΥ 16} 
ΤΡΙΟΙΙΆΛΑ. 
ΚΞλι᾿λοοοσλας 
ΙΞ“ΙΡΆΜΟΝΝΟΟΘ 


“ΤΉΝΙ!ς εφλλοι 


ΕΝΚΕΝΧΡΘΆΙΟ 
ΕΙΧΕΝΓᾺΡ 


νοΐιιμι ΕΥ̓ΧῊΝ (ἰ νῸ8 ΠΡΟοΟΥΜᾶὰς 
γο που ἁ ΙΚΑΙΓΗΜ ΓΗΘΟΆΝ ΔΕ (60 ΤΓΟΥΘΥ 
ἴῃ: ΘΡΠΟϑιηι εἰσέφεοον νοϊοηΐ ΘΕΆΧΟΝΤῸΟΣ 
οἴ 05 ΙΝΝΑΙΕΙΚΕΙΝΟΥΟ χ ρῥγοϊδοίιβ ὁβί Ιζ λυλιι ΗΧΘΗ 
το ]αυϊα ᾿Ξ ἈΓΕΆΙΤΙΕΝ Δ ἜΡΠοΒῸ ἈΠΟΤΉΟσΕΘΦθΘοο 
10] ΕΙΚΕΙ οἵ ἀῤβοθάθῃα ΙΞδι Α ΓΕΆΘΟΝ 
Ἰρ5ὸ θΟΙῸ λυ ΓΟΟλε 1) ΘΔ ΟΒΑΙ ΘᾺ ΕἸΙΟΙΚΑΙΟΆΡΙΆΝ 
ἸΠΟΤΟΒΒΙΙΕ ΕΙΟΘΆΘΟΟΝ ΟΠ ΒΟ ΠΑ ἈΜΝΜΙΧΕΧΟ 
Ϊη ΒΥ ΠΟΙ ΕἸΟΓΗΝΟΥ ΜΆ Γώγη,. οἴ βαἰιίαν! Ι«ΑΙΧ ΤΙ ΟΛΜενος 
ἀἰβριυίαυαῖ Δ ΕΆΕΈΧΘΗ 10. ΘΕΟ]οβΙ πὶ ΤΗΝΕΚΙΚ ἈΉςσιαν 
᾿π18 618 “ΓΟΙΟΙΟΥ ΔΆΊΙΟΙς ἀοβοθηα ἸΚΑΓΕΒΗ 

ΠΟρΔΠΠΙΒ Διο) Εε Ραᾳ) 6) “λὲ 1η Δ ΠΟΘ] δὴ ΕἸΙΟΛΧΙΝ ΓΙΟΧΙΆᾺΝ 
Ο]5 ΑΧΥΓΟῸΝ ΟἿ ΤΔΟΙΟἢΒ Ι(ΔΙ]ΙΤΟΙΉ ΟἈᾺς 
ΠΡ) ) ιν ΕἸ]. ΟΜΙΜΔ. [ΘΠ ΡΙ15 ΧΡΟΝΝΟΝ 
[6 }ῸΓῸ ΧΡΟΝΝΟΝ Ὁ]Π]αυο4 ΤΙΝΑ. 
ΓΘΙΠΆΠΟΙῸ ΜΕΙΝ ΑΙ ΡΙΟ οἴ. οϑί ΕΡΗΆΘΕΝ 
ἈΡπἃ 608 ΆἈᾺΡΑΥΓΟΙΟ ΡΟΥΘ Ὀ. 1818 ΔΙΕΡΧΟΜΌῸΦΘΝΟος 
ποι 4 ΕΠ ΟὙἸἹΚΕΤΤΕΙΝΕῚ ἐς ΘΧ ΟΥΪ 6 ΙΚΞἌΘΕΞΣΗΟ 
504 δα. ΑΙ ΠΟ ΔΙ ΓΗΝΓΆΑΟΛΑΣΖΓΊΙΚΗΝ 
γ Δ] ἈΟΙΘἢΒ ἈΤΙ ΟἿΑ ΆΜΕΙΝΟς. “0 τορϊομοιῃ ΧΩΡᾺΝ 
εἶϑ ἈΥΤΓΟΙΟ οἱ ἐν αίδιι ΚΦΡΥΓιλν 
οἱ ἀἴθθηᾺ ΙΚΙΕΙΠ.ῸΝ ΓΟ ΔΠΒ ΕΠΠΙΟΤΉΡΙΖων 
ἸΘΓΙΠῺΝ Τ͵ΆΟΣΛΟΙΝ ΟὨΘᾺ ΤΆΜΜΓΆΟΚ 
ΓΘΥΟΙΙΔΙ ἈΜΝΜΔΟΚς ἈΜὼ αἸΒΟρα]05 ΓΟΥΘΟΜΆΘΗΤΑΆς 
158 Ἀοίοταπι 18, 18 --- 33. 


Πιάδθοβ. διὸ πὴ 
φᾳ] δ 
ΔΡΟ]1ΟῸ 
ΠΟΙΏΪΠΘ 
ΔΙΟΧΔΠΑΓΙΠῸΒ 
σὌΠΘΓΘ 

Υ} 

ΘΙΟ] ΘΒ 
ὑΧ.}}}: 

1 ΟΡ βιιπι 
ΡΟΐθἢ5 

Ἰη ΒΟΥ ΓΠΙΓΙΒ 
[πο 

ΘΓδΐ 

βαἀοοίιβ 

Υ]Δ ΠῚ 

ἀομ]η] 

οἴ [ὈΥὈ06}85 
ΒΡΙΓα 
Ἰοαπουαΐαι 
οἱ ἀοοσρθαῖ 
(ἢ ΘΠ ΘΓ 
]ιδ6 ΟἸΓΟἕ 168. 


βΟΊθῃ 


189 


Ἰογλλιοολα 


ΤΟ 
ΧΠΟΆλς 
ΟΝΟΜΆΑΆΤῚ 
ἈΧΘΣΆΝΑΡΕΟΥς 

ΓΟΩΓΈΕΝΕΙ 
ἈΝΗΡ 
ἈΟΓΙΟΘΟ 
ΙΞ(ΚἈΤΉῊ ΝΤΉΟΘΕΝ 
Ε! σεφ ΕΟΟΝ 

ἈΚ ΜΆΓΌΟΘΟΩΟΝ 
ΕΝΤΆΙΕΟ γρλφ-"- 
ΟΥὙΤῸΘ 
ΗΝ 
ΙΚΞΚἈΓΓΗΧΗΜΕΜΙος 

“ΤΉΝΟΔΟΝ 

ΤΟΥΚΥ 
Ι“᾿οΙΖξεῶν 

ΤῸΤΤΆΠ 
ΕἈΆΔΧΕΙ 
λυθ δυλΆοιζεν 
Ἀκρικῶς 


ΟΓΆΩ}] ΘΕΡΙΓοΥΥ 


ΕΠΠΠΓΠΓΑΜΕΙΝΟοε 


10 


20 


[8 {011 
ὈΔΡΕΏΒΠΗΠη 
ἸΟ 8118 
[16 ΘΓΡῸ 


ὁοθ 0] 


Πα ΙΟἰ Δ! ΠῈῚ ἀρΘΥΘ 


ἴῃ ΒΥῃηδρΌρἃ 
ΔΙ ἀΙΘ ἢ 65. δι 6 πη 
ἸΡΒ188 

ΡΙ1561118 

οἐ ΔΟΥ]Ὲ8 

ΔΑΒ ΒΟΓΠη 
ΘΙ1ΠῚ 

οὐ ΠΡΟ ΠῈ8 

6] 

ΘΧΡΟΒΌΘΓΌΙ 
Υ]8ΠῚ 

{0} 11}}}}} 
γο]θηΐρθηῃ δα ζθη 
60 

Ϊη ΠΔΟ ΙΔ ΠῚ 
ΡΟΓΠΪΓΘ 
ΟΧΟΙΙΔΙ 


ΓΥΓΔΓῸΒ 


Αοίοταπι 18, 24 --- 27. 


ΝΛΊΟΝΟΩΝ 
ΓΟΚΆΠΤΊΟΜΑΆ 
ΙωΟΧΝ ΝΟΥ 
ΟὙΥ̓ΤΟΟΤῈΕ 
ΗΡΣΧΤΟ 
ἹΤᾺΡΡΗΟΙΆΖΕΟΘΑι 
ΕΝΤῊΟΥΝΑΆΓΩ Η 
ἈΚΟΥΟΘΟΆΝΤΕΟΛΕ 
λΥΓΟΥ 
Πριοκιλλλ 
«“ο,ΧἸΥΆλο 
ΤΠΡΟΟΘΆΆΧΕΟΝΤΤῸΟ 
ΑΥ̓ΤῸΝ 
ΙΞΑΙΆΚΡΙΚΘΟΤΈρβοην 
ἈΥΓΤῸ 
ΕΣΕΘΕΝΤΟ 
ΨΓΗΜΟΔΛΔΟΝ 
ΤΟΥΚΥ, 
ΒΟΥΧΟΜΕΝΟΥΔΕ 
λΥΓΟΥ 
ΕἸΟΤΉΝΆΧΑΪΙΆΝ 
ἌΜΕΆΘΕΙΝ 

ΤΠ ον Εμοιὶ 


ΟΙΆΆΘΆΦΟΟΙ 


ΜΟΙ ΒΟ Ε ΡΧΥᾺΝ ΠΡ ΠΠΠῚ ΠΙΧΥΆΟΝ 
ΑἸΒῈ 115 “ΟΙΟΜΆΘΗΓΆΑΙΟ {ΓΔΠΒΟΙ ΤΟ ΠῚ ἈΙΕΆΘΟΝ ΤΆ. 
ΟΧΒΟΙρΡΟΙΘ ἈΠ ΟΛΕΣΆΟΘΑΙ ΒΙΡΟΙΊΟΓΟΒ ΤΆᾺΛΝΟΩΤΕΡβΙΚΑ 
ΤΠ} ἈΥΓΓΟΝ ρα ΓΟ 5 ΜΕΡΗ 
ΠῚ ΦῚΘ ἀοβοθηάογο Ι(Λ͵ΕΆΘΙΝ 
ἄν γ Π ββοῖ ΠἈΡἈΆΓΕΟΙΝΝΟ ΜἭἜἝεμδος 1 ΟΡ] Βι1ηῚ ΕΓ Ε φεςοο νΝ 
ΠΧ}: ΟὙΝΕΒΆΆΧΕ ΤΟ οἵ ΠΝ ΘΠΙΘΙᾺ ΚἌΘΥΡΟΝ 
ὨΜΠ] 11} Π᾿ΙΟΞΛΥ «πιομλ πη ἌΓΙΝΆΚ 
ΘΟ ΘΠ ΠΝ ΕΟΙΟΤΙΕΊ ΠΟ Γεύκοοσι ἀἸΒο θ] 0 ΝἈΊΆΑΘΗΤΑΟΚ 
ΡΟ. ρσγαῇδηι ΑΤΉΟΧΆΡΙ ΓΟ. τὸ ἐϊχ[ϊ ΘΟἸΠΤΕΝ 
νο]ο Γ ἐπ ΘΟὙΓΟΝΟΩ ΓᾺΡ δ (1 ὁ08 ΤΡΟΟΧΥ ΓΟΥο 
ἀπ ἰδ οἷν ΤΟΙΟΙΟΥΛΟ.ΟΙς 5] ΒΡ Γ πηι ΕἸΙΠΙΝᾺΑ. 
ΘΙ ΠΟ ) δ Ι«ῸΙ ΓΗΆΕΓΧΕΊΤ ο ΒΕ ΠΟΓΠΠῚ ἈἊΓΙΟΝ 
γ}}166 ἈΔΉΜΟΟΊΙΑ. ΒΟΓΟΡΙΒΌΝ ΕἈΔΧΒΕΓΤΆΙ 
οἵ ἴῃ ἰθηιυ ΙΚΞἈΑΙΙΚΆΓ ΓΟΙῸΝ (ΓΟ ΤᾺ ΤΠΠΟἸῈΥΘΟΛΧΙΜΓΕΟ 
ΟΝΓΟΙΚΪΟῚΒ ΕἸ ἈΚΝΥΟ 41 1}}} δὰ δι} Π] ΟΙἈΕΙΤΓΡΟΟΛΥ Τὸν 
ΡΟΣ ΒΟΥ ΙΓ ᾺΝ ἉΑΟΓΟΝΓ ρΡΧ ρων 5604] ηἸθς ἈΧΆΧΆΟΥΔΕ 
ΟἾΒ0ὺ ΕΙΝΝᾺ. 5] Β}} {118 ΕἸΙΤΤΙΝΑ. 
ΟΠ ιν Ἰβέιιμι ΧΝ ΒΆΠΟΙΙΒ ἈἊΓΙΟΝ 
Ἰϊόϑιιηὶ "ΝΜ 0. οὲ ΕΓΟΓΙΝ 

Βαζίαμι οδὲ 61] Εν ΕΝΕΤΓΟΛΕ Δι ν 118 ΗΙΚΟΥΟΆΜΕΝ 
ἄν Ρ0}}0 ΕΝ ΓΟΥ ΓΟΙΝΝΆΠπολλ. Δι ΠΠ16 αἰχὶξ (ὐλδοι Τ,ἊῸΕΙ 
ὀββοῖ ΕΙΝΝΑῚ 1Π 4ΙΟΙ ἘΓΡῸ ΕἸΙΓ ΓΙΟΥΝ 
ΟΟΥΠ]}} ΕἸΝΝΙΚΟΡΙΝ Θὼ ὈΔΡΓΖΑΠ 6515 ΕἈΚΑΙΡΓΙΟΘΗ ΓΓᾺ,. 


100 β Αὐόγιπι 18, 21 --α 19, 3. 


4} 
ΓΟΒΡΟΠαογαηΐ 
1 ὈΔΡΕΒΙΩἃ 
ἸΟΠΆΠΗΪΒ 

ΙΧ} δαΐθιηῃ 

ΡΜ Π]ι85 
10] δ Π 605 αι] τὴ 
βαρ. Ζαν 

θα ΡΌΏ ΒΓ 
Ρδοηϊ η[186 
ΡΙΘΌΙ 

ΠΟ 

1) δ ιν ΘΠ] ἢ ΘΠ] 
Ροϑύ ρϑη 

ι ΟΥ̓ ἀογοηΐ 
᾿ος οἐϑί 

1 ΒΙΘΒΙΠῚ 

ΔΙ ΠΟ 68. Δ 6} 
ὈΔΡΓ ΖΔΓ βαμΐ 
Ϊὴ ΠΟΙΏΪΠ6 
ἀοπιὶ ηἰ 

ΠΙοΒα 

οὕ ΟΠ ἸΠΡΟϑαΪββοῖ 


1}}18 


101 


ΟΕ 

ΕΙΠΙΤΆΟΙΝΝ 

ΕἸ ΓΟΒΑΤΤΤΊΟΜΜμλ 

ΙΘΧΝΝΟΥ 

ΠΕ ΔῈ 

ΠΥΥλος 

ΤἸΟΆΧΝΝΝΗΟΜε ν 

ΘΕΆΤΓΓΙΟΕΝΙ 

ΒΕΧΤΙΓΙΟΜῶαὰδ. 

ΜΕΤΆΝΟΙΑΝ 10 
ΤΟ ΆλΟ) 

ἈΕΓΟΩῸΝ 

ΟἸΙΓ ΓΟΝΝΟἤΙΧομενο 

ΜΕΤΆΥΓΓΟΝ 

ΓΜ ΑΤΤΙΟ ΓΘΥΎΟΟαλοετ᾿ 
ΤΟΥ ΤΓΕΟΤῚΝ 
ΕἸΟΤΟΌΝΙΝ 
ἈΚΟΥΟΆΛΧΝΓΓΕΟλε 

ΕΚΑΤΓΓΙ ΟΘΗῸΟλνΝ 
ΕἸΟ ΓΟΟΙΝΝΟΜΜΆ. ῶ0 
ΤΟΥΚῪ 

Ἢ 

Ι( ΧΙ ΕΤΤΙΘΕΝΝΤΟΚΟ 
ΥΓΟΙΟ 


ῬϑΙΠ] 8 “ΓΟΥΙΑΥΧΟΥ 
ΠΙΆΠΕΙΒ ΤΆΟΧΕΘΙΡΑΟ 
γΘ Ὁ ΗἌΆΘΕΝ 

ΒΡ᾿ ΓΒ ΤΓΟΤΙΝΆ. 

ΒΆΠΟΙΙΒ ΓΓΟΆΓΙΟΝ 

ΒΈΡΘΙ ΘΟῸΒ ΕἸΙΑΥΓΟῪς 
Ιοαιιοναηΐιγ 0 ΕἈΧΆΟΥΝΤΓΕ 
Πρ ΓᾺΟςΟλυς 

οἵ ργοϊοίϑηΐ ΚἈΆΙΊΤΡΟΘ Φ Ητεγον 
ΘΓ ηΐ δι6Π| ΗΟΆΝΝἈΕ 

ΟΠΊΠΘ5 ΟἸΠ͵ΙΆΙΜΓΓΕΟ 

νἱ τὶ ἈΝΆΡΘΟ 

ἔογα ἀϊιοάθο πη ὠδςειλολλειζλ. 


ΤΙ ΟΟΤΌΒΒ.5 ΔῈ ΓΘΙῺ ΑΥ̓͂ σεαλϑθῶνλῈ 


ῃ ΒΥΠΑΡΌΘΔΠΙ ΕἸΓΟΓΗΝΟΥπαγώγη. 
οοη Βάποῖα Ἰοφιουαίν ΕΘἸΤΆΡΡΗΟΘΙΆΟΘΑΆΓο 
Πθ 1 ΠΠΘΠΒ6Β ΕἸΤΠΜΗΝΆΟΚς 

[165 ΓΡΟΘΙΟ 

ἀἰβρυῖδηϑβ »,͵»Α.ἈλέΕΓΟΜεΕΝΝΟςΟ 
οἴ ΒΔ 6 ἢ8 Ι(ΙΔΙΠΕΙΘΟῸΟΝ, 

(ὁ ΓΟΡΟ ΤΑᾺΤΙΕΡΙ ΓΗσβλασιλιὰς 
(οἰ ΓΟΥΘῪ 

οαπὶ δαΐθια αυ απ Οὐ ΟΛΧΕΤΊΝΝΕΟ 
ΠΑ ΓΘΠΈΙΓ ΕΟΙΚΛΆΛΗΡΥΝΟΝ ΤῸ 


δι 


οἴ πο} ΟὔοΘ γρηΐ 
πη Ἰ ρηςο 8 
Υ]ΔΠῚ 

(ΟΠ. 1} 
ΟΟΥ̓ Δ ΠῚ 

π 1] 1 61} 
σΟΠΠΠΠΠ 
(Ἰβοθ 6 5 
Δ 615 
Βοριοσαν 
ἀἸΒΟΙΡιΠ]Π05 
τυ τε ἢν 
αἸΒρι 5 

1π 50] 1018 
{ΥΥΤΔΠΠ] 
ΟΠ 5 141} 
Ἰοὺ διιἴθη 
Γσίιηὶ ὁδὶ 
ῬΟΙ Ν]ΘΙ ΠῚ 
ἀβαι6 αιιο. 
ΟΠΊΠΘΒ 

αι! ΠΑΡ αὐυδηΐ 
518} 


ἀπο ηΐ 


102 


ΙΚΧΙΗΠΙΘΟΥΝ 
ΙᾧΦ.κολογοΥυύντες 
ΓΟΙΝΆΟΓΟΝ 
ΤΟΥΚΥ 
ΕἸΜΜΟΟΠΙΤΠΙΟΝ 
“ΤΟΥΤΙΧΗΘΟΥῸ 
ΤΟΟΝΝΕΘΙΝΝ ΟΝ 
Ἡ]ΙΤΟΓΓΊΔΟ 

ΧΠΙΛΥ ΤΩΝ 
ἈΚβώριοεν 
“ΓΟΥΟΜΆΘΗΤ Ἔ;Ἂ λεο“ 
ΙΞἈΘΗΜΕΡᾺΝ 
δι, ΕΓΟΜΕΝΟςΝΟ 
ΕΝΤΉΘΧΟΛΧΗ 
ΤΎΡΑΝΝΟΥ 
ΤΙΝΝΟΚΟ 
ΤΟΥ ΤΌΔΕ 
ΕΓΕΝΝΕ ΓΟ 

ΕἸΤΙΕΤΉΛΥΟ 

Οὐ ἾΓΕ 

ΤΠΙΊΆΝΜΓΑ.ΚςΟ 
ΤΟΥῸΟΙΚΆΑ Γοικογντὰς 
ΤΗΝΆΟΙΆΝ 
ἈΚΟΥΌΆΛΙ 


νόγθιι 

ἀοπμιῖη] 

᾿ίδθοβ φιοαιιὸ 
αἴαιιὸ σΟΒΠ]ὸ 
ΥἹΡΓΠ ΒΘ 

ΠΟῚ 4ῈΔΒΠ0 ΟΣ 
ἄθιιβ 

[δοϊο δῦ 

ΡΟΓ ΠΙΆΠΙΙΒ 
ῬΑ] 

Ἰΐα ιι 

οἴϊππι δι μοῦ ἰδηρι 0 
(ΓΘ ΠΕΣ 

ἃ ΘΟΟΙΡΟΓΘΟ 

6118 

Β0Ά 18 

οἵ ΒΟ Π[Π]Ὰ 
οἵ γτϑορἀου δῖ 
ΔῸ 6185 

ἸΔΠ ΘἼΟΓΘΒ 
ΒρΙ ΓΙ Γα5. απθαῖιθ 
ΠΘαΙ ΒΘ ΠῚὶ 


Θρτοαϊ ΘΠ ΠΕΡ 


Τοιιρίανθγιηΐ αἰ θ τὰ 


σιάδηι 


Αοἴογιπι 19, 9 --- 13. 


ΤΟΝΆΟΓΟΝ 
ΤΟΥΚΥ 
ΙΟΥΔΟΥ ΤΕ 
κλιυιαλληνλο 
λΥΝΆΜΕΘΙΟΤΓΕ 
ΟΥ̓́ΓΧΟΤΎΥΎΧογοελς 
ΟΘΟο 
ΕΠΟΙΕΙ 
Ὁ ΤΩΟΜΧΘΙΡΩΝ 
ΠΧΥΆΟΥ 
Οὐς ΤῈ 
ΙΖ] ΕἸ]! "τογολοθεμν 
ἈΠΟΦερθοθλι 
ἈἉΠΟΤΟΥΧΡρΡΟΩΤος 
ΧΥΤΟΥ 
σΟΟΥ̓ΆΆΡΙΑ. 
ΗΟΙΜΙΚΙΝΘΙΆ. 
ΚλΑΙΔΤΙδΟΆλιοςεςο, 
ἉΠΑΥΤῸῸΟΝ 
ΤἈΟΘΟΝΟΟΘΟΥῸΟ 
ΤΆΓΓΕΤΙΝᾺΆ. 
ΤΆἈΠΤΟΝΗΡΆ 
ΕἸΙΤΙΟΡΕΥΕΟΘλι 
ΠΕΧΕΙΡΙΟΆΝ Ἂς 
ΤΊΝ ΕΟ 


οἵ ΟἸΓΟΙ ΘΠ ΓΒ 
᾿υάδ618. 
ΘΧΟΓΟΙΒΕΒ 
ΠΟΙΏΪΠΔΓΘ 

ΒΌΡΘΓ 608 πὶ Βα ΘὈδμς 
ΒΡΙΓΙΓΒ 

ΙΔ] 1008 

ΠΟΙΉΘΙ 

ἀομ ηὶ 

[1651 

ἀἸοθηΐοβ 

Δ6ΠΠΓΟ 

ΥῸΒ 

ΡΟΙ ὨΙΘΘΙΠῚ 

ΘΠ Ρ8Ὲ]}}8 
ΡΓΔοαϊοδῖ 

ΟΥ̓Δηΐ ΔΘ] 

αι 8] 

ΒΟΘΠ86 


86] 


Ι( Δ] τωππεριερκομενων. 


ΙΟΥΛΆΟΝ 
ΕΣΟΡΙΚΙΟΤΟῸΟΝ 
ΟΝΝΟΟΜΆΖΙΝ 

ΕἸ ΓΟΥ ΓΟ ΕΟ Χοητὰς 


ΤΆἌΠΝΑ 
ΤἈΙΟΝΗΡΆ 
ΓΟΟΝΟΜᾺΆᾺ 


ΤΟΥΚΥ 


ἸΉσΟΥ 
ἈΒΘΓΟΝΤΈΕΟ 
ορβκιΖζῳῷ 


ΥΜλς 
ΤΟΝΊΙΗΘΟΥΝ 


ΟΝΤΙλΥΆΟΟ 
ΚΗΡΥΌΟΘιΙ 
ΗΟΆΝᾺΘΒ 
ΤΙΝΟΟ 
ΟΚΕΥΆ 
Ἰουλλιου 


ῬΓΙΠΟΙΡῸΒ βδοογαοίαηι: ἈΡΧΊΕβΡΘΟ)ε 


βθρίθιη 
1] 
αι! ἢοο 


[ΔοΙΘ δηΐ 


168 


ΕΤΙΤᾺΆ. 
Ὑ7]ΟΙ!Ι 

ΟΙ ΤΟΥ ΤῸ 

ΤΤΟΙΟΥΝΤῈΟ 


ἘΘΑΡΟΠ ΑΘ ΠΒ δι0Π} 


ΒΡΙΣΙΓΒ 
Π]Δ ἢ] ΘἼΠ15 
ΑἸχΙ 
ΠΘΘΙΙΠῚ 
5010 

οἵ ρϑῖ]ππὶ 
ΠΟΥ͂Ϊ 

νΟΒ δΔι1{6Π} 
αι 

ΘΒ 

οἵ 51]16 08 
ἢΟΠΊΟ 

Ιη 40 

ΘΓδῖί 

ΒΡΙΓ ΕΒ 
1] 6 118 

Ϊη 615 

οὐ ἴππὶ ἀομηϊηδίιι8 οββαὶ 
γον 
ΔΑΨΘΥΒΙΙΒ 60Β 
118 τ 

14} 

οὕ να] 6 81] 
ΟΠ πσογθηΐ 


46 ἀόοῃλο 


Λοείοσυμῃ 19, 18 --- 16, 


ἈΤΟΚΡΙΘΕΟΝ ΑΘ 
ΓΟΠΙΝΑ. 
ΓΟΙΓΟΝΗΡΟΝ β 
ΕΙΠΙΕΝ 
ΤΟΝΜΕΝΙΝ 

ΓΙ ΟΙς(Οὺ 

ΙΞ α΄ ΓΟΝΊΤΑΥΧΟ. 
ΕἸΠΟΉΤΆΟΜΘΕΘ 
ὙΜΕΙΟΔΕ 
ἌΤΙΝΕΟ 

ΕΓ Γ[ΓῈἙ 

Ιλ.) Ε φλλλοόμενος 


ΤΌΟΤΙΝΆΑΆ. 
ΤΟΠΙΠΟΝΜΗ ΓΟΙΝ 
ΕἸΤΑΥΓΟΙΓΟ 
ΙΚἈΓΑΚΥΡ Ιεγο. 
Ϊ ΟΧΥΘΟΕΙΝΝ 
Ι«.αΟ-Ἂ ΓΑΥΓΓΓῸΝ 
Ος ΓΕ 
ΓΥΜΙΝΝΟΥΟ 
Ι(Χ) [ Γετραγμλτιεμενὺς 


ΘΚ φΦΎγιν 
ΕΚ ΤΟΥΟΙ ΚΟΥ 


1118 

ἢος διιῖοπὶ 
[δοίη] 65 
ΠΟΙΠῚ 

ΟΠ δι 


1108 615 


δίχιιο σο Π Π Π 115 


411 πα τα αι 
ὀρ όβιιηι 

οἵ σα 1 
[ΠΟΙ 

ΒΌΡΟΙΓ ΟΠ 8 
108 

οἵ τη η!ῆΠὈδηϊΐ 
ΠΟΙΟῚ 

(ἰοπ}1}}} 

ἢ) 1όδιι 

Π}10] αιιοίμιὸ 
ΟΥΟ( ΘΠ Ὶ1ΠῚ 
νη] δῖ 

ΟΠ ἤθη ΪΟΝ 

οἵ Δα ΕἸ ΔΉ ΓΟΝ 
δΔΟΙτ 5 

Θ11ῸΝ 


ΔΙᾺΠῚ διιο 


ΕΚΕΙΝΟΥ 
ΤΟΥΤΌΛΕ 

ΕΓΕΝΕΓΟ 

ΓΝΜΟΩΟΤῸΝ 

ΠΧΟΙΝ 
ΤΟΙΟΙΟΥΔΆΙΟΙΟ 

ΚἈΧΙΕΆΧΗΟΙΝ 
“ΓΟΙΟΙΚΚΧ ΓΟ, Κογοει 

Ε 6 οΝ 

ΚΆΙΕΤΙΤΕΕΝ 
φοῖκ Οσ 

ΕἸ ΠΆΝΤΆΟΘ 

λΧΥΓΟΥῸ 

ΙΞΪΞ-η.ῈΜεγΆλγπετο 
ΤΟΟΝΟΜΆ 
ΤΟΥΚΧΥ 

γ᾽ 

ΙΠΟΧΆΟΙΤῈΕῈ 


10 


ΤΟΩΝΤΙ ΕΟ Γεγελντῶν 


ΗΡΧΟΝΤῸ 
ΕΣΟΙΜΟ Ἀογογμενοιὶ 


20 


ΙΞλυλ Γγελλόντες 


ΤΆΘΠΡΆΞΘΙΟ 
λύυτῶν 
Ικλν οΥΓΕ 


ΟΧ 6ἷ5 4] οὐπ]οδιίδίο5 ΟΣ ἈΓΓΆΤΤΕ βΙεργὰ 


ΟὌΌΒΒΟΓΠΗΪ 
[0}}} 41} {Ὁ 1.111’ 
᾿ΌΓΟΒ 

ΟΠ θυΒογαηΐ 
ΟΟΥ̓ΔΙΏ 

ΟΠ 115 

οἵ ὁΟΠΡυΪΔΓΠ8 
ῬΓΔΘΓΙΒ 
Πότ ]η 
25} }1 9 }}}1’ 


ΡΟσιΠ186 


αιπαιπδρηΐα πη1}18 


ΠΣ 

Ροΐθηβ ΤΌΓΏΪΟΓ 
νΎθ Π] 

(οἱ 

ΟΥ̓ βοθ δ 

οἱ Του ΔΓΙΓ 


ὀατη δαΐθη) ΟΟμ ] ΓΘ 


[ΠΓ 
δθὸ 


Ρϑι1}15 
βίδα! 

1η ΑΡΙΓΙΕι 
[ΓΔ ΠΒΙΓΘ 
ΠΠΔΟΘ( ΟΠ 8Π) 


οἵ Δο 818} 


Δοίοταπι (9, 16 -- 2. 


ΠΡΑΣΆΝΤΩΝ 
ΟὙΝΕΝΕΓΚΆΝ τες 
ΤἈΘΒΙΕΧΟΥΟ 
ΙΑ ΓΕΚΑΤΈΕΙΚΑΥ ἐὰν 
ΕἸΝΝΩΛΠΤΙΟΝ 
ΤἈΝ ΓΟΩΟΝ 
ΙΚΚΑΟΟΥΝ ΚΑτεγηφκα. 
ΤΧΟΤΙΝΜΊΆΟ 
λΥ ΤΟΝ 
ΚΑΟΗΥ͂ΡΟΝ 
ἈΡΓΎΡΙΟΥ 
ΜΥΡΙΧΔΆΟΙΊΘΗτε 
ΟΥΤΩΟ 
ΚἈΓΆΚΡΑΡΟΟ 
ΟἌΟΓΟΘΝ 
ΤΟΥΘΥῪ 
ΗΥ̓́ΣΆΝΕΝ 
ΚἈΑΙΟΧΥῈΝ 
Οὐ λοεηιῖληρωσθη. 
ΤΑΥ ΤᾺ ᾿ 
ΟΠλΥλος 
ΕΘΕΤῸΟ 
ΤΙΝ! 
ἌΘΆΘΕΙΝ 
ΤΗΝΜΆΜΚΕΛΔΟΝΙκ. 
ΝΑΟΓΗΝΑΧΆΟ ΛΗ 


ΓΘ 
1 ὨΙΘΙΟΒΟΙΪΥΙΏ8 
ἀϊοθ 5 
4ΙΙΟΠ 181 
Ροβίαιυδῃηι, [Ἰ6ΓῸ 
10] 
ΟΡογΤίθοί πὴθ 
οἵ ΓΟΠΊΒ 
νΙθγ 6 
ΛΠ Θἢ 5 διιθιη 
1 ΤΙηϑΟΘἀοη 8 
ἄἀϊιο5 
ΟΧ ΤΠ] ΠΙΒΙΓΔΠΠΌΙΒ 
510] 
[5 1} 12}5 117} 
οἱ ΟΥΓΆΒΓΙΠῚ 
1080 
ΓΟΙ Δ Π511ηΐ 
ΓΟΙΏΡΙΙΒ 
1Π 8.518 
᾿δοία ὁδί διιζθιη 
ΒΟΟῸ τὴ [ΘΙΏΡΙΙΒ 
1Π1πα4 
{γῆ 8 10 
ΠΟ ΤΪΠ]ΠΊ8 


ἀδ νὶἃ 


105 


ΤΟΡΘΥΈΕΟΘΑι 
Θβδιοϊεροοολυμλα 


ΕΙΠΤΟῸῸΝ 
ΟἽΓῚ 


ΜΕΤΑ: ΓΟγενηνεοΊοθϑλιμε 


ΕἸΙΚ6Ι 
ΜΕ 


ΚἈΑΙΡΌΜΗΝ 


ΕΙΔΟΝ 


λδλιῖ ΟΠ ΓΙΆΛΧΟΛΕ 


10 


ΕἸΟΜΑΙ (ΕΔΟΜΝΜΙΆᾺΝ 


ἈΥῸ 


ΤΟΝ. Δ ιΙΔικονογντου. 


λΥ Τὼ 


ΤΊΜΟΘΘΟΝ 
ΚΆΙΕΡΆΟΤΟΝ 


λΥΤΟΟ 
ΕΤΕΟΧΕΝ 
ΧΡΟΝΟΝ 


ΕἸΙἸΟΤΗΝΆΔΆΟΙΔΆΑΩΙ 
ΓΕΝΕΊΓΟΛΕ 
ΞΚἈΤΆΓΟΝΙΚΆΛΡοΟΝ 


ΕΚΘΙΝΟΝ 
ΓἈΡΆΧΟΟ 


ΟὙΚΟΆΙΓΟΟ 
ΠΕΡΙΤΗΟΟολΟΥ 


20 


ἀφι ΘΙ 18 ΘΠ]ΠῚ 
αι 8Π| 
ΠΟΙΏΪΠΘ 

ΤᾺ ΌΟΥ ΥΡΘΙ ΑΓΒ 
[Δ ΟΙΘἢΒ 

[60 ἃ 
διρσθηΐθ 
ἀϊδηδθ 
ργδοδίδθδί 

ΔΓ ΠΟΙΌΙΒ 
48 ΒΘ [Π1ὴ 

ΠΟ ΠΙΟαΙσαΠΙ 
4108 


ΟΟΠ ΙΘ΄ Ή8Β 


ἈΗΜΙΤΡΙΟΟΓᾺΡ 
ΤΟ 

ΟΝΟΜΆΑΤῚ 
ἈΡΓΥΡΟΙΚΟΙΤΟΟ 
ΤΟΙΩΝ 

ΜΆΟΥΟ 
ἈΡΓΥΡΟΥῸ 
ἈΡΤΈΜιλΟΟ 
ΠΆΡΘΙΧΕΝ 
“ΤΟΙΟΤῈΧΆΙΝΙΤΆΙΕΟ 
ΕΡΓΆΟΙΆΝ 
ΟὙΚΟΛΙΓΗΝ 
ΟΥὙῸ 


ΟΥ̓ΝΆΘΡΟΙΟΛΧΟ 


οἵ 608 4υὶ Βυϊυβπιοάϊ ογϑαΐ Ι«.-ἁὶοἱ ΓΟΥ ΤῈ Ρ ΓΓΑΧ 


ΔΓΠΠΘΘΒ 
Αἰχ 

ὙΠ} 
ΠΟΒΕΙΒ 
αιἃ 

ἀδ Ποὺ 
ἈΓΠΠΟΙΟ 
Δαᾳυ βίο 
ΠΟΌῚΒ 

[ν1.}} 


οἱ ν᾽ ἀθῖῖθ. 


Αοἴοσυπι 19, 21---26. 


ΤΟΙΛΎΤΑΆ. 


ΕΡΓΆΤΆΟ 
ΘΙΤΕΝ 
ἈΝΆΡΕΟ 
ΘΙΤΙΟΤΆΟΘΘΆΙ 
ΟΤῚ 

ΕἸ ΚΤἈΥΓΗΟ 
ΤΉΟΘΕρΓγλοιλο 
ΗΘΥΤΙΟΡΙΆ 
ΗΜΙΝ 

ΘΟΤῚΝ 
ΙΞΑΘΕρβΙΤΕα 


οἱ διἰι1{15 


Ι(ΙΛλΙἈΙΚΟΥΕ ΓΆῚ νΟΠΪΓΟ ΕΆἌΆΘΕΙΝ 
4]ΖΙ0118 ΠῚ ΟΤῚ 508 δλλλλ. 
Π0Π ΒΟΪΠΠῚ ΟΥΜΟΝΝΟΝ ΘΓΔ ΠῚ ΠΟ ΔΘ ΙΚφψΨαΙ΄ ΓΟ ΓΗ μεγάλης 
ΟΡΪΙΘΑΙ 6ε Ὁ ΕΟΟΥ (ἰὐδὸ Θελο 
Βρὰ ἈΆΆΆΔΣΔ. [6 ΠΙΡ]1Π| ΙΕΡοΝ 
γῸ0}6 ΟΧΘΟΛΧΟΝ ἀϊαπδὸ ἈΡΤΓΕΜΙλΟΟο 
(οἴ ιι8 ΤΠΆΘΗΘΚΟ ῬΙῸ ΠΙΏ1|0 ΕἸΓΟΟΥΔΕΝ 
580 ΤΗΟΛΣΧΟΙΑΧςΟ (ἀδριι οι! ἈΟΓΙΟΘΗΟΓΕΤᾺΆΑΙ 
ρᾶΠπ8 οΟἸλγΊγλος Ἰποϊριοίαιιο ΜΕΘΆΛΆΧΕΙΝΤΕ 
ἢν ΟΥ̓́ΤΟΘΟ 10. ἀοβῖγα ΚἈΘΆΥΡΕΙΟΘΑΙ 
Β118.10}}8 ΤΕΙΟΛο ΠΟ ΒΔΕ ΗΟ ΙΜΜΈΕΓΆἌλιοτητος 
ΔΙΠΟΥῚΏ ἈἉΤΙΤΕΓΓΗΓΕΝ 6108 ἈΥΓΗΓς 
Π}Π 8 Π| ΠΚΆΝΝΟΝ 48 ΠῈ ΗΝ 
{ἀγα ΟΧΆΟΝ [οί ΟΆἌΆΗ 
(0 ἢ ἈἊἈΞΦΓΟῸΝ 8518 ΗΛλΟΙᾺΑ. 
αι8 ΟἽΤῚ οἵ οὐδ ἑόυσαση ΚΗ ΟἸΙΚΟΥΜΕνη 
Π01 δι ΟΥΚΕΙΟΙΝ ΟΟἸΙ ΓσΕΒΕΤΑ. 
4] ΘΕΟΙ Αἀ Ποἴθ 5. δαΐθη) δι ΙΞΙΟΥ̓ΟΆΜΜΤΕΟΛΘ 
411} ΒΡΟῚ ΠΙΆΠΙΙΒ ΟΙΙΆΧΘΙΡΩΟΝ εἴ ἴλοῖ ΙΞ(Ι.ΑΙΓΕΝΟΜΈΕΝΟΙ 
διιηΐ ΓΙΝΜΟΜΕΝΟΙ 20 Ρ]6η] ΤΆΗΡΗΓς 
ΠΟ ΒΟ] 01 ἃτιθηὶ ΟὙΥΜΟΙΝΝΟΝ ἔΌΓΟΓΘ ΘΥΜΟῪ 
᾿ὰθ0 ΤΟΥ ΤῸ ΘΧΟΪδπιδνγπηΐ ΕΙΡΆΖΟΝ 
ΠΣ ΣΙ ΠΥΚΟΝΝ ΙΞΙΨΙΝΜΑΥΝΘΥΘΕΙ ἀϊοθηἴοβ ἈΕΓΟΝΤΕΟ 
ΠΟΡῚΒ ΗΜΙΝ ΠΟ Οδὲ ΜΕΓΆΟΆΧΗ 
ΡΔ1Β ΤΓΟΜΘβΡΟς (ἰδηὰ ΗἈΡΕΜΙς 
1} ΓΟΟ ΔΙ ΙΠΙΟΙ ΘΙ ΕἸΟΆΤΙΕΘΆΕΙ Μο. ΘΡΙΙΘΘΙΟΥΜ εφ ΕΓΟΙΩΝ 


160 Ατοσπιπι 19, 26--- 28. 


οὐ 10] ἴα οϑ 
Οἰν 85 

[οΐδ 

ΟΟΠΠΒ1Ο0116 
Ἰηρθίιιπι αιιθηὶ ἔδοογαηΐ 
ἘΠΆΠ]Π10Ὸ 

ἴη {Πα [1{1|Πὶ 
᾿δρ0ῖο 

5.810 

οὐ ΘΙ ΓΟΪ.Ὸ 
ΙΩΔΟΘΙΙΟΠΙ1Β 
ΟΠ ΟΟΙΔ 08 
Ρ81}} 

Ῥδα]ο δαίθιη 
γοΪοιθ 

ἸΠΓΓΟΙΓΘ 

1Πη ΡΟΡπΪ πὶ 

ΠΟ ΡΟ Δ] ΒΘΓΌἢΐ 
6.1 

ΑἸΒοΙρΡ1}}1 
αιΓἀ8η} Διο τὴ 
οἴ ὈΓΙΠΟΙΡΟΒ 48186 
ΟΘΟΠΒΕΓΕ] 

60 

ΔΙΏΪΟΙ 


τηἸβογιηῖ 


107 


ΚἈΑΙΘΙΤΆΗΟΘΗ 
ΗΠΟλΙΟ 

ΟΧΗ 
ΟὙΝΧΥΌΘσ 
ὉΡΜΗΟΆΝΤΕ 
ΟΜΟΘΥΜΆΔΟΝ 
ΕἸΙΟΤΟΘΕΘΆΧΤΡΟΝ 


ΟΥ̓ΝΆΑΡΙΤΆΟΆΝτες 


ΓΔΙ͂ΟΝ 


ΚἈΑΙΆΡΙΟ ΓἈμοταρχο τὸ 


ΜΆΚΘΔΟΝΆΟ 
ΟΥ̓ΝΕΚΔΗΜΟΥῸ 
πλυλου 
ΟΥΔΕΙΤλΥΆΟΥ 
ΒΕΟΥΧΟΜΕΝΟΥ 
ΕΙΟΘΆΘΙΝ 
ΕἸΟσΤΌΝΔΗΜΟΝ 
ΟὙΚΕΟΝ 
λΥ ΤῸΝ 
ΟΙΜΆΘΗΤΆΙ 


ΤΊΝΕΟΛΔΕ 


20 


Ι«Χ᾿λι ΓΌΟΝ ΑΚ ΙἌβΡχυ. 


ΟΝ ΕΟ 


λΥΓΟῪ 
φιλοι 


Π ΕΜΥΆΝΤΕΟ 


Δεοοταμῃ 19, 


δα 611 
ΓΟΡΔΗΪΘΒ 

η6 ἀδτγοῖ 

56 ἸΡΒ1ΠῈ 

1η {ΠΑ [1 11Π 
811 ΘΙ ΡῸ 

ΓἪ ΠΕΠ' 

αιἃ 
οἰδιμαϑηΐ 
Γαΐ ΘΠ]η} 
ΘΟΟΪΘΑΙ8 
σοηΐπϑἃ 

οἴ Ὀ]ΠΓΘΒ 
ΠΘΒΟΙΘυ δηΐ 

αΠ Δ ΡΓΟΡΙΘΙ 
οΟηγνθηρϑϑοηΐ 
ἀ6 {πγῦᾶ διῖθηὶ 
ἀρίσαχϑυιηΐ 
ΙΟΧΔΠαΓΌΠΙ 
ΡΙΟΡΟΠΘΠΠ1185 
Θ.1ΠῚ 

8 615 
ΔΙΘΧΆΠΟΘΙ διις6}] 
4ΌΟΠΙ ΔΙ 
᾿1άἀ 8 6118 


[ν1:}} 


29 --- 38. 


ΤΤΡΡΟΟΛΔΥΤῸΝ 
ΠΆΡΕΙΚΑΆΟΥΝ 
ΜΗΔΟΥΝΑΙ 
ΕΛΥ̓ΤῸΝ 
ΘΙΟΤΟΘΘΆΤΤΡΡΟΝ 
ἈΧΆΧΟΙΜΕΝΟΥ͂Ν 
Ἀλλο 
ΤῚ 
ΕΙΚΡΆΖΟΝ 
ΗΝΓᾺΡ 
ΗΘικιΛΉΟΙΆ. 
ΟὙΓΚΕΧΥΜΕΝΗ 
ΙΚΙΧΙΟΙΤΤἈΘΙΟΥῸ 
ΟΥ̓ΚΘΙΔΛΗ ΟᾺΝ 
ΤΙΝΟΟΘΝΕΘΙΚΟ. 
ΟΥ̓ΝΕΧΗλύθειολ: 
ΕἸ ΕΓΟΥΟΧΆΟΥ 
ΟΥΝΕΘΒΕΙΚΆΟΆΣΝ 
ἈΛΧΕΣΆΝΆΡΟΝ 
ΤΤΡΟΚΆΑΧΟΝΤῸΣΝ 
ΑΥ̓ΤῸΝ 
ΤΟΟΝΊῚἋΟΥΔΔΙΟΣ. 
ΟἈΘΆΑΛΧΘΣΆΝΑΆΡος 
ΙΚΞΙΑἈΤΓΆΟΙΟΆΧΟ 
ΤΉΝΧΘΙΡΆ 
ΗΘΘΆΘΝ 


ΒΑΠΒΙΔΘΟΟΥ ὁ ἈἉΤΙΟΛΧΟΓΙΟΘΑΙ, 
ῬΟΡΪῸὸ ἌΤΟΩΟΛΧΔΟΣ) 

πί| ὀοσῃονόγαῃΐ διΐοῃ: ΕΤΠ ΓΜ ΟΜ Γεςεολς 
4ΙΟΠ 8 ΠῚ ΟἽΓΙῚ 

᾿άδοιιβ ΙΟΥλος 

δὲ ΕΓΤΙΝ 

ΝῸΧ φω ΜΗ 

[λοΐα δῖ ΕΓΕΝΝΕ ΓΟ 

{ἃ ΜΜΊΔλ. 

ΟΧ ΟἸΠΗῚ ΕΙΚΤΙΆΑΙΜ ΓΟΩῸΝ 


5] γ)}61 ΠΟΓᾺΒ 
ἀτὰ 5 

ΟἸΔ Δ Π|1Ὶ 
"σὰ δῖ 

ἰϊα ηἃ 
ΟΡ] ΘΒΙ ΟΥ̓ 
δοιἰαδδοῦ δι ςᾺ01ὴ 
ΒΟ) ἃ 

{{0}}8 8 

ΑἸχῚῖ 

Υ1} 

Ο}] 651] 

4115. ΘΠη 

Οδ᾽ 


ΠΟΙ 


108 


[7611 8 110} σιο 
ἈγῸ 
ΚΡΑΖΟΝΤῸΝ 
ΜΕΓΆΛΗ 
ΗΆΧΡΤΈΜΙΟ 
εφεοιῳω ΝΙ 
[Ιζ( τλοιολολε 
ΟΓΡΑΜΜΑΤΕῪῚ-ς 
ΤΌΝΟΧΆΧΟΝ 
εφη 
ἈΝΆΡΕΟ 
εφφϑοιοι 
ΤΊΟΓᾺΡ 
ΕΟΤῚΝ 
ὩΝΟΟΝ 


10 


«μ} 

ποδοϊδῖ 
Οἰν 8 }61} 

ΟΡ] ΘΒΙΟΓΊΓΠῚ 
ΟἹ ΓΙ ΘΠ ΟΒ56 
᾿ση86 
ἀἰλη86 


Οἵ ἸΟΥῚΒ 6 ΡΓῸ} 5 


ΟΡογΐοῖ 

ΥΟΒ 

βράδίοβ 

550 

οἵ π1}}}} 
ῬΙΟΡΙΘΓαιΘ 

ἈΠ ΌΓΘ 

Δα ΧΊΒΕΒ ΘΏΪΠῚ 
ΠΟΠΣΠΟΒ 


[08 


ΠΘ6 6 ΒΔΟΡΠΟΡῸΒ 


ΟςΟ 
ΟΥΤΓΙΝΩΦΟΚΕΙ 
ΤΉΝΠΟΛΙΝ 
εφϑοιων 
ΝΜΘΟΚΟροΟΝογωῶν 
ΤΗΟΜΕΓΆΔΛΗΟΘ 
ἈΡΤΈΜιλΟΟ 
ΙΚλυΓ ΓΟῪ Δ. Οπετογς 
ἈΝΑΝΤΊΡΡΗΤΩΝ 
ΟΝΤῸΟΝΙ 
ΤΟΥΤῸΟΝ 
ἈΕΟΝΕΟΤΙῚΝ 
ὙΜΆΟΘ 
ΚΑΙΓΕΟ ΤΆΔΛΙΜενου- 
ὙΤΙΆΡΧΕΙΝ 
ΚΟΜΗΔΕΝ 
ΤΠΡΟΤΤΕΤΕΟ 
ΠΡΆΘΟΘΙΝ 
ΗΓἈΆΓΕΤΆΙΓΑΆΡ 
ΤΟΥΟΆΜΆΡΧΟ 
ΤΟΥ ΤΟΥῸ 
ΟΥ̓Τ ΕΪΕΡ ΟΟοκογς 


πόσις υ]αδίοιημδηίοβΒ ΟὟ ΓῈ ΒΕἈυλοφηδντὰς 


(ἰθδιὴ 
ΠΟΒΙΓΔἢῚ 


αι 8] 


ἈΑειοσγυπὶ 19, 33 --- 88. 


ΤΉΝΘΕΟΝ 
ΎΜΩΝ 
ΘΙΜΕΝΟΥΝ 


ἀδιθ 18 ἈΔἈΗΜΙΤΓΡΙΟΟ 

οἴ αὰ} οαπι 60 Βιπ ΙΚΔΙΟΙΟΥΝΑΥ ΓῸ 
ΔΙΓΠΠΘΘΒ ΤΓΕΧΙΜΤᾺΆ. 

Βαθοηΐ ΕΧΟΥΟΙΝ 

Δάνογθαβ δα ΤΠΡΟΓΤΊΙΝΆΑ. 

ΘΔ ΙΒΔΙὴ ἌἈΟΓΟΝΙ 

ΤΌΓΘΙΒΘΒ ἈΓΟΡΆΙΟΙ 

ΔΟΌΠΕΙΓ ἈΓΟΙΝ ΤΆΣ. 

οἴ ῬΓΟΘΟΠΒΙΠΘΒ ΙΚΑΟΣΟΝ ΘὙΎΤΊΙΔΟΓΟι 
Βυηΐ ΕΙΓΟΙΝ 

δοσιιβθηΐ ΕἸΜΙ ΚΑ ΓΟΣΛΟΛΣΟΩΝΙ 
[ΠΥ ]6 6] ΔὩὉΔΚκΆΉΛΧΟΙΓς 

8] αιΠ4 δυΐδπι ΕἸ Δ ΕΤΊΙΤΤΕΡ 

ΔΙ ΓΟ] ΓΕῚ ΕἼΤΈΕΡΟΝ 

ΤΠ} 415: ΖΗΓΕΙΤᾺΆ. 

ἴη ἸορΊ ΠΙη8 ΕἸ ΓΗΘΝΙΝΟΜῺωῶ 
ΘΟ0]6818 ΕΙ(ἸΙΦΔΗΟΙΆᾺΆ. 

ΑὐΒΟΪνῚ ΕἸΠΑΥΘΗΟΓΕ ΤΑ ι 
η8π οἴ Ιλ Γ ἈἊΡ 

2 ΔΩ ΠΛΉΝ Ι(ἹΝΑΥΝΘΥῸΟΜΜεν ὦ 
ΔΟΟΘΙΒΘΓΙΙ ΕΝ ΚΝ Αλυσθ. 

ΒΘαΙ ΠΟΠΙΒ ΟΓΑΧΟΕΟ)Ο 
ΠοάΙΘσπο ἀΪὸ ΤΕΡΙΓΗΘΘΉΜειο. 
οαπὶ 1118 ΜΗΛΟΝΟς 

οϑι188ἃ ἈΓΨΓΙΟΥ 

οἷ ὙΠΆΡΧΟΝΤΟΟΘ 


ἀ6 αιιἃ ΤΕΡΙΟΥ 

ῬΟΒΒΙΠΙΠΒ λυΝΗ ΟΟΜΘΘΆΑ. 

ἘΠ 0 01. ἈἉΤΤΟΛΟΥΝΆΙ 

ΓΑ ΟΠΘΙῚ ἌΟΓΟΝ 

46 ὁομρτοραίίοηβ ΤΤΕΡΙΓῊΗ ΟΟΥΕΤΤΟ 
Ἰ5{Π|8 ΤΑΥ͂ ΓΗ 

οἴ ἢδθο ΙΚ«ΑΟΙ ΓΑΥ ΤΆ. 

οτπὶ ΑἸ ΧΊββοί ΕἸΙΤΠΤΙΟΩῸΝ 

ΑἸ πη 18}} ἈΤΙΘΕΆΑΥΌΟΕΟΝ 

ΘΟΟΙΘΒΙΔ ΠῚ ΓΗΝΕΙΚ(ΙΚΛΗΟΙΆΝ 
Ροβίαπδπι δυΐθπι οοββᾶν: ΪΜ ΕΤΆΔ ΘΟ ΓοΟΠλΥ 
{π}Π{π|8 ΓΟΝΘΟΡΥΒΕΟΝ 
ΘΟΠΥΟΟΔΙΒ ΜΕΤΆΙΙΕ Μμἔύήμενος 
ΡΆΘ] 85 ΟΠΛΥΆΤΟς 

ΑἸΒΟΡ.]1Β ΓΟΥΟΜΆΘΗΤᾺΆς 

εἴ ὀχ]ιοτγίαίιβ δ ΚἈΑΒΙΆᾺΡΑΚΑ Άεολς 
οἵ ν] θα] Θθ ἢ 8 Ιἂ--λυλοτΙλΟλΜενος 
ΟΧΙ ΕΣΉΗΆΘΕΝ 

η ΠΟΘ ΟΠ Ϊ8Π) ΕΙΟΜΑΙ(«(ΟΔΟΝΜΜΙΆᾺΟΝ 
αὖ ΙΓοΐ ΤΤΟΡΕΥΘΟΘΆΑΙ 

ΘΠ διἴθ ρογ πα θ]488561: ΔΙ ΕΆΘΟΩΟΝ Δ Ὲ 
ΡῬΔΓ65 ΓΆΜΘΡΗ 

1188 ΕΙΚΕΙΙΝΝᾺΆ. 

οἱ ὀχ πογίδίιβ διδοῖ ΙΚἈΤΤΆΡΑΙΚλλλεολς 
Θ08 ἈΑΥΤΟΥΟ 

ΒΘΓΙΏΟΠΘ ἈΟΓΟ) 


109 Δοίοσιπι 19, 38 --- 30, 3. 


ἢ} 15 

γοη]ΐ 

δ σΥ ΆΘΟ 8 Πὶ 

ΟΠ1π| [οοϊββοῖ δα 0 ἢ} 
ΙΏΘΏΒΘΆ 

[ΓΒ 

ἴδοῖδ 

1η5118ἃ 

11] 

δὺ πιάδο]85 
ΠΟΙ ΡΙ ΘΠ 8 

ΠΑ ΡΆΓΟ 

1 ΒΥΓΙΔΠ) 

1111: 

1ηὴ ΘσΟΠΒΠΠπιῈ} 

εἴ Το ογίοι 

ΡΟΙ πιΔΟ 0}1ΔΠ| 
οΟΙ αἴ ιιοηι 
60 

ἘΒΑ016 4818} 
ΒΟΡΔΙΘΓΙ 

ΡΥ̓ΓΙῚ 

ὈΘΙΌΘΙΙΆΙΒ 
[6888 ΟΠ] 618 }11}}} τ 6 Πὶ 


ΔΙΪΒίδγο 5 


110 


πολλῷ 
ΗΆΘΕΝ 
ΕἸΟΤΉΝΘΆΆΧΛΆΔΛΑ, 
Π}ΟΙΗΘΆΟΤΕ 
ΜΗΝΆΟΘ 

ΓΡΕΙΟ 
ΓΈΕΈΝΜΟΜΕΝΗΟΘ 
ΕΠΙΚΟΥΆΗΟΘ 


λυ γΓω 


ὙΠΟΓΟΟΣΝ]͵]Ογλλιων τὺ 


μϑβδᾶλον 
ἈΓΕΟΘΑΙ 
ΘΙΟΤΉΝΟΥΡΙΆΝ 
ΕΓΕΝΘΕΤῸ 
ΓΜΩΟΜΗΘΟ 


“ΓΟΥῪΤΙ ΟΟἾΡαρειη 


Ὁ ΜΕ ΆΌΝ Ιλ 
ΟὙΥ̓ΝΕΙΠΕΤῸ ΔΕ 
ΧΥ ΤῸ) 

ἈΧΡΙΓῊΗ σλοιλο ου 
ςὦ ΠᾺΓΡΟς 
ΠΎΡΡΟΥ 

ΒΕΟΡΥΆΑΙ Οος 
ΘεΕςσολολοηικεωῶνδλε 
ἈΡΙΟΓΆΡΧοΟος 


οἵ βοσιπάιιβ 
οἴ σΆ18 
ἀἰογυδθιι8 

οἴ {Ππ]Ο [16 118 
Δ51Δ11 ΥΘΙῸ 
ἰγοῃοι8 

οἱ {το Ἶ Πλ118 
1 διιΐθιῃ 
ῬΓΔΘΟΟΟΒΕΙΆΑΟΙΐ 
ΘΧρθοίδυδηΐ 
08 

ἴη ἰτοδάὸ 
ΠΟΒ διιΐθιῃ 
ΠΔΥΊΘΆΥἽΠ118 
ρΡοβί αἴ 8 
ΔΖΥΤΠΟΙΙΠῚ 

ἃ ΡΠΙΠΡΡΕΒ 
οἵ νΘΙ ΙΒ 
δ ὁ08 

1 {τόδ ὁ 
᾿ἴτγα ἀἸθθιᾺ 
αι] Π 6416 

0} 

(ἰδ ΟΥ̓Δ] Β.ΠΠ}08 


(1608 


ἈΑοίοχιπι 20, 3 --θ. 


κλισθαιούνλος 
κουγος 
ΓΑ ΤΟ ΤῸ 7676 
ΙΞ᾿ΟΤΊΜΟΘΕΟΟ 
ἈΟΙΆΝΟΙΔΕ 
ΤΎΧΙΚΟΟ 
καατΡοφιμοο 
ΟΥ̓́ΤΟΙΔΕ 
ΠΡΟΘΘΆΘΟΝΤΘΟ 
ΕΜεῈενον 
ΗΜΆΟΘ 
εντρολλϑι. 
ΗΜειολα 
ΕΣ ΕΠΆΘΥΟΆΜΘΝ 
ΜΕΤΆΤΆΘΗΜεμρς 
ΤΩΟΝΆΖΥΜΟΩΝ 
Ἀποφιλίππτων 
ΚΑΟΙΗΆΘΟΜΕΝ 
ΠΡΟΟλΥ ΓΟΥῸ 
ΕἸΟΤΉντρολλλ 
ἈΠΟΉΜΕΡΩΝ 
ΠΕΝΤῈ 
ΟΠΟΥ 
ἈασρΎλμεν 
ΗΜερλο 


ΒΘΡ [ΘΠ 

Ιη αη8 ΔΘ] 
ΒΑ ΌΔΙΟΙΕΙΠΙ 
σΟηρΤοσδῖο 
ΠΟῚΒ 
ΤΔΠΡΌΓΟ 
ῬΔ.6ΠῚ 
Ρϑῦ]ια 
ΘηΔΙΓα δῖ 
618 

ΠΟΙ ΡΙΘΠ5 
ῬΓΟΠΟΙΒΟΙ 

1Π ΟΥ̓ΆΒΓΠΠ1ΠῚ 
ΡΓΟΐΓΑΧῚ ΥΘ͵ΓῸ 
ΒΘΙΓΠΙΟΠΘΙῺ 
5616 

ἴη ΠΘ 6181} ποοίθι 
ΟΥΔηΐϊ Δ Γ6 1 
ἸΔΠΙΟΥΠ6 
ΟΟΡΙΟΒ86 

1 ΘΔΘΉΔΟΙΪΟ 
0] 

ΘΙΔΙΏῸΚΒ 
ΘΎΩΊ6Π5. δι {6Π| 


αυτά απ) 


111: 


ΕἸΤΤΤᾺ 
ΝΜ ΔΕΜιΆ 
ΤΩΟΝΟΧΕΒΕΆΤΩΝ 
ΟὙΥὙΝΗΓΜΕΝῸΩΝ 
ΗΜμΩῶΝ 
ΚΆΛΧΟΆΛΔΙ 
ἈΡΤῸΝ 
ΟΠλυΥλοςσ 
ἈΙΕΆΧΕΓΕΓΟ 
ΧΥΤΌΙΟ 
μβδᾶλυν 
ΘΣΙΕΝΆΙ 
ΤΉΘΤΠΙΛΥΡΙΟΝ 
ΠᾺΡΕΤΊΝΕΝΤῈΕῈ 
ΤΟΝΆΟΓΟΝ 
ΜΕΧΡΙ 
ΜΕΟΘΟΝΥΜΤΊΟΥ 
ΗΟΆΝΔΕ 
ἈΆΜπΆΛΕΟ 
ΙΚΆΝΑΆΙ 
ΕΝ ΤΥ ͵αρωω 
ΟΥ 
ΗΜΕΝ 


Ιζλϑ ΕΖΟΜΜΕΝἝοολε 


ΤΊΙςΟ 


ΠΟΙΏΪΠΘ 

Θα γ ἢ 5 

ΒΈΌΡΟΙ ΤΓΘΠΘΒΙΓΆΠΙ 
ΟΠ ΤΟΙ ΡΟ ΘΓΙΓ 
ΒΟΠΊΠΟ 

ΓΑ] 

ΠΡ ν Φ:1}}{ῦὸ 

Ῥ81110 

ὯΠΠ Π) 
ἀδαποίαδ 

ἃ ΒΙΠΠ1Π0Ὸ 

σΟΟΙΑΙ 

4 [6οἴο ἰθοῖο 
ἀθογβι 
5]. οδί 
ΠΊΟΙΤΕΠΙΒ 
ἀββοθη 68 δαΐθιη 
Ρϑι 8 

που 

ΘΊΠῚ 

Οἵ ΘΟΠΊΡΪΟΧΈΒ 
Εἰχὶ 

ΠΟΙ16 τ} ΔΓ 
ΔΠΪΠ18 ΠῚ ΘΠ]ΠῈ 


ἃ 


Αείοταπι 30. 6--- 10. 


ΟΝΟΙΜΜΑΆΞ ΓΙ 
ΕὙΥΓΥΧΟΟ 
ΕἸΤΤΙ ΓΗΘΘΥριδλος 
ΙΚ«Α Τ᾿ ἌΚῬερο μενος 
ὙΤΙΝ Ο 
ΕΆΘΘΕΙ 
». ὍὌΧΕΈΓΟΜΕΝ, ΟΥ 
ΤΟΥΤΙΑΥΆΟΥ 
ΕἸΤΠΙΤΓΆΙΟΝ 
ΙΨἷζΨἈΓΨΆΝΕΧΘΙΓΟ 
ἈΠ ΟἾΤΟΥΎΤΙΝ ΟΥ 
ΤΕΓΟΟῸῸΝ 
ἈΠ ΟἾΓΟΥ Τριστεγογ 
ΙΚΞἈΞΙΓΟῸ) 
Η ΡΘΗ 
ΝΕ Ις γος 
Ι(λδλλολε 
οΟΠλυΥλος 
ΕἸΤΕΊΤΊΤΕΓΟΟΕΟΙΝ 
ἈΥΓῸ) 
ΙΞ«ΑἸΟΥΝΤΙΕρβΙλλβῶ. 
ΕΙΤΙΕΝ 
ΜΗΘΟΡΎΕΙΟΘΑΙ 


ΗΓΧΑΡΥΎΧΗ 


-»- 


“5 


0518 λυ ΓΟΥ ΒΙΒΟΙΡΟΓΘ ἈΜΑΆΆΜΕΆΜΝΝΕΙΝ 


1 60 ΕΝΑΥ ΤῸ) ἼΡΙΠΠῚ ΤΟΝΤΊ,ΙΙΠΙΛΑΥΆΟΝ 
οϑί ΕΓΠΓΙΝ Β]6 6ΠΪΠ} ΟΥ̓ΓΟΟΓᾺΡ 
ἈΒΟΘΠ ΘΒ Δ ἈΝΆΒΆΟΘΛΕ ἀϊβροδβιιογαῖ ΔὉΔΆΑΓΓΕΓΑμεἤημοςην 
εἴ ΤΥΆΠΘΘΠΒ Ι«ὡλλιικλλλοόολο 1080 ΑΥΤῸς 
ῬΆΠΟηι ἈΡΓΟΙΝ [ΥΓΆ ΠῚ [6 Γ ΔοῖσΒ ΜΜ ΕΛΟΧΟαληπλιζεγειν 
οἵ σιιβίδ}8 ΚλυγευΥοΆΜοεννος οαπῃ δαΐοιῃ οοπγοηίββο" ΓΟ ἃ ΘΟΥΝΝεβλλλεν 
ΒΔΌΏΒΑΙΙΘ Ε Φ ΚΞ ΆΝΟΝΝ ΔΕ ΠΟΒ ΗΜἜΙΝΙ 
Δα]οοιι 8 ΟΜΙλΆλΗΟλΧςΟ ἴῃ Ἄ5β0ῃ ΕἸΟΤΉΝΆΟΟΟΝ 
δαῖτ ἈΧΡΙ ῖ᾽ο. δαἀβιμηθηῖοβ ἈΜΑΑΆΒΟΝΤΕΟ 
ἴ ᾿ΠΠ 61 ΥΓΗΓς 1} ΑΥΤΟΝ 
118 ΟΥ̓ΓῸΩ)Ο ΥΘΙΠΠ15 ΗΆΘΟΜΕΝ 
ἜΧΙ ΕΉΆΘΕΝ ἴῃ ΠΥ ΠΟ ΠῸΠῚ ΕἸΟΜΙΤΎΥΙΝΗΝ 

Ααἀάαπχογαηΐ Διο πὴ ΗΗ ΓΆΓΟΙΝΝ ΔΕ οἵ με Ι(λδΔι ΕΙ(ΙΘΕΝῚ 
ΡΌΘΓΟΙΙ ΓΟΝΊΙΔΟΛΑ. ΠδνΡΆΠ 5 ἈΤΤΟΙΤΆΘΥΟΆΌΝτες 
ΙΝ πη ΖΟΟΝ ΤΆ. ΒΟ]ΌΘΠΠ ἀ6 “ΓΗΘΙΠΠΙΟΥΌΟΗ 
οἵ σοηβ 18 καὶ ΙΚΑΟΤΙἈΡΕΙΚΆηθηον. ΡΟΓΥΝΘΠΙΠΊΙΒ Ι(ΙΤΗΝ ΓΉΟΛΔΟΙΜεν 
ΠΟῚ ΤΏ]Π]Π1Ὸ ΟΥ̓ΜΕΤΤΡΙῳΩς ΟΟΠ ἃ ἈΝΤΙΚΡΥΟ 

ΝΟΒ διιΐθη) ΗΗ μειολε Ὁ ΠΤ ΧΙΟΥ 
ργονθοῦ ΠΡΟΟΘΆΘΟΝΤἼ ες ἢ εἰ αἰΐογα αἴ ΤΗΛΘΕΤΕΡΑ. 
1 ΠΑΡ ΘΠ] ΕἸΠΠ ΓΟΤΤΆΟΙΟΝ ΔΟΘΟΒΒΙΠΠΒ ΤΠἈΡΘΒΆΆΟΜΕΟΝ 
ΠΔΥ ΡΝ ΠΊ1Β ἈΜΗΧΘΗΜῈΕΙΝ ΒΔΠΊΟἢ ΕΙΟΟΆΜΜΟΝ 
ἰὴ) 8.550) ΕΠΙΤΉΝΆΟΟΟΝ ΒΟ] ΙΘ 1 ἀϊὸ ΤΗΛΟΕΘΘΟΘΧΟΜΕΝΗ 
᾿πἀ6 ΕΙ(ΕἸΙΘΕΝΙ ΨΘΠΪΠ,18Β ΗΆΘΟΜΕΝ 
νΟ]θηἴο 8 ΜΘΆΛΧΟΝΜΤΕΚΟ Π]Ϊοἴο ΕἸΙΟΜΙΆΗΤΤΓΟΝ 


112 Ἀείοσααι 230, 10 --- 15. 


ἀρογθνογδαί Θη]Πὴ 
ῬΆ1Π 8 
[ΔΉΒΠΔΥΘΆΓΘ 
ΘΡΪΙΘΒΈΠῚ 

αὐ η6 Πογοί 

ΘΙ 

[ΘΙΏΡ 115 ἀθί ΠΟ ΓΘ 
Ϊη ἃ.518ἃ 
ΓοβΠπηδρϑΐ ΘΗ] τὴ 
51 ΡΟΒΒῚ0116 
οββρί 

6] 

αἸθιη 
ῬὈΘηἰθοοδίθῃ 
ΠΟΙῚ 

ἴῃ ΠΙΘΓΟΒΟΙΥΠ18 
8. Π}}Π110 διι6 1 
τ 6 8 

1η ΟΡ Βιὴ 
οοηγοοσδν 
ἸΠΔΙΟΓΘΒ ηδία 


ΘΟΟΪΘαῖδ6 


41 οαπῇ νοπἰββϑηΐ 


Δα 6111 


ἘΠ ΉΪΠ 


1718 


ΚΕΙΚΡΙΚΘΙΓᾺΡ 
ΟἸΑΥΆΟςΚ 
ΠἈΡΆΑΠΆΘΥΟΛΙ 
ΤΉΝΕΦΕΟΟΝ 
ΟἸΠΤΟΘΘΟΜΗΓῸΕνηται 
λΥΓῸ}) 
ΧΡΟΝΟΤΤΓΙΒΗΟΟΙ 
ΕΜ ΓΉΛΟΟΙΧΔ. 
ΕΟΤΙΘΥΔΕΝΓᾺΡ 
ΕἸΔΥΜΆΓΓΟΝ 
ΕΙΗ 
ΑΥΓΩὼ 
ΤΗΜΝΜΗΜΕΡΆᾺΝ 
ΗΟΙΠΕΝ.ῚΓΉκοστης 
ΓΕΝΝΕΟΘΆΙ 
ΕΙΟΙΆΗΜ 
ἈΨΔ]Τ7ΠΟ Δ ΕΓ ηομιλητογ 
ΤΙΕΜΥΑΆΟΚ 
ΕΙΓΟΓΘΩΕΟΟΝ 


ΜΕΙΓΕΙΚΑΟΆΘΟΣΟΓἊῸΟ ὦ 


ΤΠ Γε ΓσΓΒΡΥΓΕ ογο 
ΗΟΓ(ΕΙζΙἌΆΗΟΙΆΟς 
αὐ Ο λ .εΕεοεκληζνοντο 
ΠΡΟΟΛΧΥΤῸ ΝΜ 
ΟΜΟ ΘΥΜΆΚΜΔΟΝ 


ΑἸχΙ 

1118 

ΥΟΒ 

ΒΟΙΠΒ 

ἃ ὈΓΠΠ8ἃ 
416 

6Χ 410 
ΔΟΟΘΒΒῚ 

Ιη 8.518) 
4.410 Γ 

γ ΟΊ ΒΟΊ 
ΡΘ ΟΙΠΠΘ 
[ΘΠ]ΡῚ18 
[αὶ 
ΒΘΙΥΊΘΠΒ 
ἀΟΠΪΠΟῸ 
ΟΠ ἢ] 

ἢ 1ΠΠ816 
οἵ ἸΔΟΓΙΠῚΪΒ 


οὐ [θ ρ Δ {Π0Π10118 


αιδθ δοοίάογαμπί τη ]}}]} 


1Π 1510 }1Ὰ 
᾿ΠΔΔΘΟΙῚΙΠῚ 
αυοπιοαο π}}}}} 


ΒΙΘΓΓΆΧΟΙΊΠΙ 


Δοείοχυπι 20, 16--- 20. 


ΕἸΠΤΕΝ 
ΧΥΤΟΌΙΟ 
ΎΜΕιΙα 
ΕἸΤΙΟΤἌΟΘΘΑΆΙ 
ἈΤΤΟΤΤΡΩΟΤΉΟΘ 


ΕἸΤΕΚΗΝΙ 
ΕἸΤΙ᾿ ΤΗΝΙΆΟΙΆΝΙ 
τως 
ΜΕεϑύμῴῶν 
ΤΟΝΠΆΝΤΆ 
ΧΡΟΝΟΝ 
ΕΓΕΝΟΜΗΝ 
ἈΟΥΆΘΥΩΝ 
ΤΟ. 
ΜΕΤΆΠΆΟΘΗΟΣΝ 
ΤἈΠΙΝΟΦρβορουνης 
ΚΣ ΡΥ Ν 
ΙΚἈΙΤΤΙΡΆΟΜΩΝ 
ΤΓΟΝΟΥΝ Ελντωμδι 
ΕΝ ΓΑ. Ο ΕΤΤ}βογλλιςε 
ΤΟΝΙΟΥΔΆΙΩΟΝ 
ὠσοΟΥΔΕΝ 
ΥΤΤΕΟΤΙΆΆΜΗΝ 


ΠῚ ΕΙ(ΕἸΝΟΥ σΟΒΒΟΓΙΙΐ ΠΡᾺΣΑΝΓΩ ΝΜ 

ἢος διι00Πὶ ΤΟΥ ΤΓΟ.ΔΕ ΟΝ] ογαηΐ ΟΥΝΕΝΝΟΓΚΆΝΝτες 
[λοΐαπη οβί ΕΓΕΝΕΓΩ ΕΓΒ ΤἈΑΟΕΒΙΒλΟΥς 

ΠΟΙΠΠῚ ΓΝΜΩΟΘΟΓΟΝ ΟΠ ΒΟΓαΝΐ ΙΞἈ ΓΕ. ΓΕΙΚΑΥ ολὴ 
ΟΠ ἶθι8 ΤΙΆΧΟΙΝ ΟΟΓΆΠῚ ΕΝΟΟΠΙΟΝ 

᾿πΔ 8615 ΤΟΙΟΙΟΥλΆΙΟοΙς ΟΠ Ἶθιι8 ΠΆΝΤΩΝ 

δἴψπο χορ ΠΠ0 118 Ι(Ξ«Ψ('λα!!ιΕΆΆΉΟΙΝ οἴ σοπρυ Δ 8 ΙΚΛΟΟΥΝ ΙΚατεγζηφιολ. 
411 Πα αηΐ ΓΟΙΟΙΚἈΓἘΓΟΚογοι. ῬΓΔΘΙΙΠΆ ΤἈΟΓΙΝΊΆ.Ο 

ΔΡ όβιιμι εφεοον ΠΠΟτιιπι λΥ ΤῸΝ 

ὁ οαὐθ} Ι«] ΕἸΤΕΕΝ 10 ἱπνθπογιῃΐ ΚΑΟΗΥΡΟΝ 

ΠΙΠΊΟΥ «οκοο Ροση1δ0 ἈΡ ΥΡ! ΟὙῪ 

ΒΈΡΟΙ ΟΠΙΠῸΒ ΕΠ ΤΆΝΓΆΟ αυϊπαπαρίπία πὰ ΜΥΡΙἈΛΟΆΟΘΙΘΗτε 
1108 ΧΥΓΟΥγῸ 18 ΟΥ̓ΓΩ ΓΟ 

οἵ τπᾶρη]ῆυδηΐ ΙΞ«Ξ!αἹΙἹΕ Με Γγλλύυζνετο ΡΟΐδΠΒ ΤΟΓΕΓΟΥ ἈΑΓΆΚΚΡΑ ΡΟς 
ΠΟΠΊΟΙῚ ΓΤΟΟΝΟΜΜΆ. γ Γθυ1η ΟἌΟΓΟΣΚ 

(ΟΠ }}}} ΤΟΥΚΥ (οὶ ΤΟΥΘΥῪ 

ἢ 1Θ δι Ι΄ ὁγοβοθυ δῖ ΗΥ̓́ΣΆΝΕΝ 

π}}}}Π] φιοαᾳιιο ΤΡ ΟΆΛΧΛΟΙΓΕ οἵ ΓΟΥα υΔΓῸΓ ΙΚΚἈΠΟΧΥΕΝ 

ΟΥ̓ ΘΗ ΠῚ ΤΟῸΝΙΤΠ) ΟΕ Γεγελντῶρ, οι δαΐθαν οομρίοσοα (ΓΟ) ΕΘΕΘΊΤΙἈηρώϑη. 

γ πη] αι ΗΡΝΟΝΤ Ο 40 ᾿ιδὸς τὰν ΓἈΑΥ ΤΑ. 
[Χ}}}}}1 1 ΕΣ ΟΙΜΟ ἈοΓγογμενοιὶ Ρδ1}18 οΤλυγλος 
οἵ Δ πα Δητ 5 ΙζΚῪλ ΝΜ ΓΓελλόντες. κίδίι ΕΘΕΓΟ 
ΔΟΙΕΒ ΤἈΟΤΙΡΆΣΕΙΟ ἴῃ ΒΡΙΠΠῚ ΤΩΣΤΙΝ! 
5108 .υΥτοῶν {ΓΔ ΠΒΊΓΘ ἌἸΕΆΘΕΙΝ 

ΜᾺ} ἀὐτοιϊῃ ] Ι«ζΨζἈΝ ΟΙΓΕ ΠΙΔΟ ΘΟ ΪΔΠῚ ΤΗΝΜΆΙΜΚΘΟΛΟΝ.. 

ὃχ οἷβ υὶ οατοϑαίοβ. ΟΣ ἈΓΓΆΤΤΕΡβεγα οὐ Δοἢ 18} Ι(ΙΧΙ ΤῊ ΝΜΆΧΔΟΑΝ 


101 Αείοταπι 19, 16 -- ἰδ. 


ΓΘ ΤΡΟΟΡΘΥΘΟΘΆΙ ἢ ΤΠ τ) ΝΥ {Π|: τὴ 117} 1} ΔἈΗΜ ΓΡΙΟς Γ ἈΡ 


1 ὨΙΘΓΟΒΟΙΥ 8 ΕεἸοϊββοσοολυύμπα αυϊάδπι ΤΙΟ 
ΑἸ ἢ 8 ΕΙΠΤΟῸῸΝ ΠΟΙΏΪΠΘ ΟΝ ΟΜΔΑΆ ΓῚ 
αΕΟΠΪΔΙῚ ΟῚ ΔΌΣ ἀγρθηία8 ἈΡΓΥΡΟΙΚΟΊΤΤΙΟΚ 
Ροβίαυϑῃι {ἸΘΙῸ ΜΕΤΆΑΓΟγενεσοθᾶιμε ἔδοίθῃβ ΤΟΙΟῸΝ 

101 ΕΙ(6! [6108 μΜλογςο 

ογροτίοί πι6 λ᾿͵Μ“μμε διρθηΐθα ο ἈΡΓΥΡΟΥῸΟ 

οἵ ΓΟΙΠΊΔΠῚ ΚΑΟΑΟΡΌΜΗΝ ἀἰδηδο ἈΡΤΕΜΙΔλΟςΟ 
εν: ΕΙΔΙΝ ργδοβίδθδί ΠΆΡΕΘΙΧΕΝ 

ΔηΠτᾺΘ6 5 δαΐθηη τ ΟΟΓΙΆΧΟΛΕΘΟ τὸ δ] οῖθιι8 ΓΟΙΓΠΓΕΧΙΜΓΔΟ 

Ϊη Δ ΟΘἋΔΟΠΪ ΔΙῚ ΕἸΟΜΆΙ ΚΟ ΔΟΜΜΙΆΝ απδοβίπηι ΕΡΓΆΟΙΆΝ 

ἄϊι08 ΔΥῸ ΠῸΠ τη ἴοι. ΟΥ̓ΚΟΆΙΓΗΝ 

ὃΧ ΤΠ] ΠΙϑίγαπῦθιΒ ΤΟΝ ΙΔ κονογντω σι08 ΟΥγςο 

510] λυ Τὼ ΘΟ ΡΊΟΡΔΠ8 ΟΥΝΆΘΡΟΙΟΛΣλς 
ἘΠ ΟΙ ΘΙ] ΤΙΜΟΘΘΟΝ θὲ 608 φαΐ Βυϊιβπιοάϊ ἐεγαις Ιζ Κ ΤΟῪ ΟἹ ΤΕΡ ΙΓ λα 
οἵ ΘΙ δϑίι τη ΚἈΑΙΘΡΆΓ ΓΟΝ ΔΙΠΠΟΘ8 ΘΡΓΆΤΆΚ νὸν 
080 λυ Γος Αἰχὶ ΕΙΤΤΕΙΝ 

ΓΟΠΙΒΗΒΙ ΠΣ ΕἸΤΕΟΧΕΝ | ὙΠ} ἈΝΆΡΘΟΓΟ 

[ΟΙΏΡΙΙΒ ΧΡΟΝΝΟΝ - ΠΟΒΉΒ ΕἸΠΙΟ ΓΆΟΘΆΑΙ 

ἴῃ 4518 ΕἸΙΟΤΗΝΝΔΛΟΙΆΝ 9. αἴ ΟἽ 

᾿λοίδ οβδὲ δυΐθιη Εγ ΕΝ ΕΓΟΣΛΔΟΘ 4Ἃ6 ἢοο ΕΙΓ ΓἈΥΓΓΗςΓ 

βοσιπμάμιῃ ἰριΒ ΚἈ ΓΑ ΓΓΟΝΙΚΆΙΡΟοΗΝ ΔΙΓΏΠΠΟἷΟ ΗςΟΘΡΓΆΟΝΙΑΆς 
114 ΕΙ(ΕΙΝΝΟΙΝ Δα 810 ΗἩΘΎΤΙΟ Ρ' λΣο 

{08 {10 ΓἈΡΆΧΟΓς ΠΟὈΙΒ ΗΜΙΝ 

ΠΟῚ ΤΩΪΠΙΠη8 ΟΥὙΥΚΟΆΙΓΟΟ ὁδί ΕΓΠΤΙΝ 

ὧδ νἱᾷ ΠΕΡΓΗσΟΔΟΥ οὗ ν 6118 ΙΚΞὩΘΕΟΩΡΙΤΕ 


165 Ἀοίΐοσχυπι 19, 31---26. 


οἵ Δι1}15 
αΙΙΟΠ]ΔΠῚ 
ΠΟ ΒΟΪΠΠῚ 
ΟΡΙΙΘΑΙ 

Βορὰ 

ΡῬῸῚ6 

[0{Ππ|8 
Ἀ51δΔὸ 
ῬΔΜΠ8 

10 
ΒΒ 6 5 
Δ] ΥἹ 

π} 18 πὶ 
ΠΝ ΡΉΠῚ 
(ΠΟΘ ἢ 8 
ατ|8ἃ 

ΠῸΙ 810 
4 

4111 ΠΡῸΣ ΠΙΔΠΠΒ 
Πιιῖ 

ΠΟΠ 5011} δι ἢ] 
ἰὰθο 
ΡΟ. ΟΠ ΆΠΙΓ 
ΠΟὈ]8 

ΡΆΙΒ 


1) ΤΟ α ΠΟΙ Ιὴ 


100 


ΚἈΑΙΝΙΚΟΥΈΕΤΆΙ 
ΟΤῚ 
ΟὙΜΟΝΟΝ 
ΘφΦεοου 
χλλλ 
ΟΧΕΆΟΝ 
ἸΤΆΘΗΟ 
ΤῊΗοΟλΟΙΆΟ 
ΟἸΤΑΥΆΟΟ 
ΟΥ̓ΤῸΘ 
ΠΕΙΟλΧο 
ἈΠ ΕΟΤΉΘΕΝ 
ἸΚΆΝΟΝ 
οχλον 
ἈΕΓΩΝ 
ΟΤῚ 
ΟΥ̓́ΚΕΙΟΙΝ 
ΘΕΟΙ 
ΟἸΙΔΙΆΧΕΙΡΩΟΝ 
ΓΙΝΟΜΕΝΟΙ 
ΟΥΜΟΝΟΝ 
ΤΟΥ ΤῸ 
ΚΙΝΔΥΝΟΘΥΘΙ 
ΗΜΙΝ 
ΤΌΜΕΡΟΟ 


ΕἸΟΛΔΤΤΘΆΕΙΜοΟ. 


ΥΘΠ]ΓΘ 

βοα 

ΘΙ 8} ΠΠΔΡΉ8ΔΘ 
(ἰὐδὸ 
[π}} } 111} 
(ἰΔηδ0 

ῬΓῸ Π1Π110 
(ἀὀριι ΘΓ 
Ἰπορ]οἴαιιο 
(ἰδ αγα} 
ΠΙΔΟΒΙΔΙΒ 
6118 

481 

τοῖ8 

8518 

οἵ ΟΥΪΒ [ΟΥΓΆΓΙΙΠῚ 


ΟΟ] 


οἵ ἴδ ο] 

5} 

ΌΓΟΥΘ 
ΘΧΟΪΔΙΔν ΤΙ ηΐ 
ΠΣ τς 

ΙΔ Πἃ δῖ 
ἀἸδηἃ 


ΟΡ᾿ΙΘΒΙΟΤΙΝ 


Αὐοἴογσαπι 19, 20--- 28. 


ΕΆἌΆΘΕΙΝ 

λολλὰ. 

Ι«λυ΄ ΓΟ ΓΗ Ομεγλλης 
Θελο 

ΙΕ ΡΟΝ 
ἈΡΤΈΟΜΙΑΟς 
ΕἸΟΟΥΔΕΝ 
ἈἈΟΓΙΟΘΗΟΚΓΕΓᾺἊᾺΑ,! 
ΜΕΆΧΆΕΙΝ ΓΕ 
Ικ«.αϑϑλ. Ρ ΕΙΟΘᾺ. 


ΤΗΟΙΜΜΈὲΕΓ.ἊΓλλιοτητοες 


ΧΥΤῊΘ 

ΗΝ 

ΟΆΗ 

ηλοιὰ 

ΚἈΑΙΗ ΟΙΚΟΥΜΜ ΕΝ 
ΘσΕΚΕΤΆΙ 


Ατιαάϊοηΐοα διιΐδπι δικουολντε σΟλε 


ΙΞΚἈΙΓΕΝΟΜΕΝΟΙ 
ΠΆΗΡΗΟ 
ΘΥΜΟΥ͂ 
ΕΙΚΡΆΖΟΝ 
ἈΕΓΟΝΤΈΟΘ 
ΜΕΓΆΛΗ 
ΗΆΡΤΕΜΙΟ 
εφεοιὼν 


οἴ ἸΠ}]οἴα οϑἷ 

οἰ ν 88 

[οἵ 

ΘΟ ΘΟ Θ 
᾿ηροίιπὶ ααθπὶ ἔδοσγαηΐ 
1Π8 }}Π10 

Ϊη {ΠΑ ΤΠ Ἰ1ΠῚ 
"δΡρῖο 

σ810 

οὗ ΔΙΪΒΙΆΓΟΙΟ 
Π]ΔΟΘ 010 08 
ὁαϊὰ ΟΟΙ ΙΒ 
Ρ811}}} 

Ῥϑυϊο δυΐθιη 
νΌΪΘηἶΟ 

ἸΠΓΓΟΪΓΘ 

1η ΡΟΡΆΪαηι 

ΠΟ ΒΟΥ ]ΒΟΓΙῊΐ 
ΘΙ1ηὶ 

αἸβοῖρα!}} 
αι!ἀ8π| δυζθιη 
οἴ ῬΓΠΠΟΙΡΟΒ 88186 
ΘΟΠΘΕΓΕΙ 

60 

ΔΠ)1Ο] 


τη]βογιηΐ 


107 


ΚἈΙΘΙΤΆΗΟΘΗ 
ΗΤΤΟΧΙΟ 

ΟΆΗ 
οΟοὙΝΧΥΌΘῶσ 
ὉΡΜΗΟΆΝΤΕ 
ΟΜΟΘΥΜΆΔΟΝ 
ΕΟΤΟΘΕΆΧΤΡΟΝ 


ΟΥὙΝΆΡΙΤΆΟΘΔΟΝΤτες 


ΓΆΙΟΝ 


ΙΞΑἸΆΑΡΙΓ ΓΆἈΡοταρο τὸ 


ΜΆΚΘΔΟΝΆΟ 
ΟΥΝΕΙΚΔΗΜΟΥῸ 
ΠΥ ΧΟΥ 
ΟΥΔΕΙΤΑΥΆΟΥ 
ΕΟΥΧΟΜΕΝΟΥ 
ΘΙΟΘΆΘΙΝ 
ΘΙΟσΤΌΝΔΗΜΟΝ 
ΟΥὙΚΕΩΝ 
ΧΥ ΤῸΝ 
ΟΙΜΆΘΗΤΆΙ 


ΤΙΝΕΟΔΣΔΟΘ 


20 


ΙΚφ«.ὺ ΓΟ ΝΜ ΆΟΙΆΡΧο 


ΟΝ ΓΕ 


φΦιλοι 


Π ΕΜΥΆΝΤΕΟ 


Αοοτὰπὶ 19. 


δα ουϊη 

ΤΌ ΔηΪΘΟΒ 

Π6 ἀδτγοῖ 

56 0511Π} 

1η {Πρ {1 11Π 
8111} ΘΥΟῸ 

ΔΙ1π| 

αιὰ 

οἰαιμα Ὀδηΐ 
ΘΓδΐ ΘΠ] ΠῚ 

ΘΟΟΙ ΑΙ 
οοηπϑ8 

οὕ θ]ῈΓ605 
ΠΟΒΟΙΟδηΐ 
αἸΔΌΓΟΡΙΘΙ 
ΟΟΠνΘηΘΘϑθηΐ 
ἀα {ἀγα Δα ς}6Π] 
αἀαίγαχϑειηΐ 
ΔΙΟΧΘΔΠΘΓΙΙΠῚ 
ΡῬΙΌῸΡΟΠΘΉΠθ 118 
ΘΙ1ΠῚ 

᾿ιἀδ 015 
ΔΙΟΧΆΠΔΘΙ διίθηι 
ΠΟ Ή 8 ΠῚ 
86 118 


οδΓ 


29 -- 88. 


ΤΡΟΟΛΥΤΟῸΝ 
ΠΆΡΕΘΙΚΆΑΧΟΥΝ 
ΜΗΔΛΔΟΥΝΆΙ 
ΕΛΔΥ̓ΤΓΤΟΝ 
ΘΙΟσΤΟΘΘΆΤΡΡΟΝ 
ἈΧΛΆΟΙΜΕΝΟΥΝ 
»)“ΆΛΧΟο 
ΤΊ 
ΕΙΚΡΆΖΟΝ 
ΗΝΓᾺΡ 
ΗΘΚ ΔΛΗΟΙΆ. 
ΟὙΥΓΙΚΕΧΥΜΕΝΗ 
ΙΙΛΙΟΙΤΤΆΕΙΟΥῸΟ 
ΟΥ̓ΚΘΙΔΗ ΟᾺΝ 
ΤΙΝΟΘΟΕΝΟΕΙΚΕ. 
ΟΥ̓ΝΘΕλΗλύθειοι- 
ΕἸΔλΔΕΤΟΥΟΧΆΟΥ 
ΟΥ̓ΝΘΕΙΚΆΟΆΣΝ 
ἈΛΧΕΣΆΝΆΑΡΟΝ 
1 Ρ ΟΒΑΆΧΟΝ.ΓΟ)Ν 
ΑΥ̓ΤῸΝ 
Τὠν]͵ουλλυὼ. 
ΟἈΔΘΑΛΧΘΞΆΝΑΆΡος 
ΙΑΙΓΆΟΙΟΧΟ 
ΤΉΝΧΕΙΡΑΆ 
ΗΘΘΆΕΝ 


ΒΔ ΓΠΒΊΆΘΟΥ Ὁ ἉΤΙΟΆΧΟΓΙΟΘΑΆΙ αι} ος 


ΡΟΡ]Ὸ ΤΟ ΛΔΧΟ) πθϑοϊαΐῖ ΟΥΓΙΝΦΟΚΘΙ 

αὖ οΘοσπονόγαηξ διΐοπι: ΕΤΠΓΙΝ ΟΝ ΤῸςᾺ ς οἰντδίοθηι ΤΗΗΝΤΙΙΟΆΙΝ 

ΠΟΙΆ ΠῚ ΟἽῚΊ ΘΡΙΙΘΒΙΟΓΊΙΠΙ εΦ ΕΟΙΟῸΝ 

᾿ἀ δ ι}5 ΙΟΥΔΙΘ Ο ΟΠ ΓΠΙ θὰ ΟΒ86 ΝΜΕΟΙΚΟΡΟΙΝογοῶλν 

δῖ ΕΓΠΓΤΙΝ πᾶ σηδὸ ΤΗΟΜΕΓΆΆΗΟΚΟ 

ΝῸΧ Φφων Η ἀϊδηδθ ἈΡΤΕΟΜιλος 

ἴδοῖα δῖ ΕΓΕΝΕΤΟ οἴ ἸΟΝῚΒ ὁ ῬΓΟΪΙΒ ΙΞΚῇᾷ.αιΑασ "ΤΟΥ θπετοὺς 

{Π8 ΜΜΠΙΔΧἋ. ἈΜΆΝΤΙΡΡΗ ΓΝ 

ΟΧ ΟἸΜΪΙῺ] ΕΚΤΤΆΝΜΓΟΟΝ 10 ΟΝΤΤΟῸΝ 

ἀτιΆ 51 μ0 1 ΠΟΓᾺΒ ὠςσεΙ βὰς ΤΟΥ͂ΤΟΝ 

ἀϊιὰ8 ἈΥῸ οροτίοεί ΔΕΟΙΝΟΕΟΤῚΙΝ 

ΟΙαι δ πὴ Ι« βλ2Ὸ ΜΓΟΟΝ ν08 ΎΜΆΟΘ 

πιὰ σ ΟΒῖ ΜΕΓΆΛΗ βοάδίοβ ΙΚΞΙΧΛΔΙΤΙΤΤΕΓ ΤἈΟΛΟΜενοὺς 

ἀπ ΗἈΆΡΤΕΜ ΄οσο 550 ὙΤΙΆΡΧΘΙΝ 

ὀρ] θβιοσιὴ Ε Φ ΕΟΙῸΝ οἴ η1}}}} ΙΚΙΜΗΜΔΟΕΝ 
ούἀαββοῖ ΔΓ Πὴ Ιζχτας ΙΌΧΟΛΧΘ ῬΓΟΡΙΘΓΑΙΙΟ ΠΡΟΙΠΕΓΘ ς 

ΒΟ. θὰ ΟΓΡΆΜΜΆΑΆΤ' ΕῚ « ΑΘΓ ΤΡΆΚΟΘΙΝ 

[95 ΤΟΝΟΧΆΟΝ Δα Χ 5.18. ΘΠΪΠῚ ΗΓἈΆΓΕΤΓΆΑΙΓᾺΡ 

αἰχί! Εἐφφη δὺς ΠΙΟΠΙΪΠΘΒ ΤΟΥΟΆΝΆΡΑΟΘ 

ΥἹ] ἈΝΆΡΕες 08 ΤΟΥΓΟΥγο 

6}}}16 51} Ε ες ΙΟ! πόας βϑοιερο ΟὟ ΓΕΪΕβΟΟολογς 

4115 6} πὶ ΤΙΟΓᾺΡ πόσιο Ὀ]αϑίοιηδηίοβ ΟὟ ΤῸ Ελλεφημητὰς 

ὁδῖ Ο ΕΘΟΤῚΝ ἀδδιη ΤΉΝΘΕΟΝ 

ἸΟΙΆΣ ΠῚ ἈΝΟΩΟΝ ΠΟΒΙΓΆΙΩ ὙΜΟΝ 

αιοθ] ΕΙΜΕΝΟΥΝ 


108 Ἀείοτυπι 19, 83 --- 88. 


Π {2} {π|5 }}}|| ΔΗΜΙΓΡΙΟΟ ἀθΘ ψιἃ ΤΕΡΙΟΥ 


οἴ απὶ οαπὶ 60 δι ΙἈΑΙΟΙΟΥΝΑΥ ΓῺ ῬΟΒΒΙΠΙΙΙΒ ἈΥΝΜΗΘΟΜΘΘΆΑΆ. 
ΔΙΏΠΟΘΑ ΤΕΧΙΜΤΆΟ ὌΠ (Ὁ ἐν ἈΠΟΔΟΥ͂ΝΑΙ 

δα θοπηΐ ΕΧΟΥΌΙΝ ΤΔΓΠΟΠΘΙῚ ἈΟΓΟΝ 

Δάν ΘΓΒΙΒ δ΄ απο ΤΙΡΟΓΤΙΝΆ. ἀθ οοηρτοραίοπβ ΤΤΕΡΙΓῊΗ ΟΥ̓ ΤΟ 
ὀδαϑδῃη ἈΟΓΟΝ 5018 ΓἈΑΥΓΗΘΚΟ 

ΓΌΓΘΙΙΒΘΒ ἈΓΟΡΆΙΟΙ οἴ ἴδθοὸ ΙΚΞ«ἈἈΑΙ ΓΑΥΨΓΆ. 

ἈΘΌΠΙΟΓ ἈΓΟΙΝΝΓΆΟ οαπὶ ἀΙχ]ββοί ΕἸΙΤΤΟῸΝ 

οἴ ῬΓΟΟΘΟΠΒΙΙΪΘΑ ΙΚΧΑΙΧΝ ΘΥΊΤΑΓΟι ἀπ 181} ΑΠΤΘΆΥΟΕΝ 

Βαηΐ ΕΙΟΓΙΝ 10 ΘΟΟΙΘΒΙ 81 ΓΗΝΕΙΚ(ΙΙΛΗΟΙΆΝ 
δοοσαβοηΐ ΕΝ Δ ΓΌΟΛΣΔΟΩΝΙ Ροβίαυδπη δαίοπι σοβεανΐ-ὀ Μ] οἷ 

1Πν 10 ΠῚ ἈἈλΧΛΆΗΆΟΙΟ {π᾿} ΠῸῚΒ ΓΟΝΘΟΡΥΒΚΟΝ 

51 α4 δαΐθιηῃ ΕΙ Δ ΕΤΊΤΤΕΡ σΟηνοΟΔ 8 ΜΕΤΆ ΕἸ Μ͵λμεμος 
ΔΙΓΘΓ5. Γοὶ ΕΓΕΡΟΝ ΕΝ ΟἸΙΑΥΆΟΟΘΟ 

᾿Πα 1118 ΖΗ ΓΟΕΙΤΆ. αἰ βοῖρι}}8 ΤΓΟΥΘΟΜΆΘΗΤΆΟΣ 

ἴῃ ΙορΊ Π ηἃ ΕἸ ΓΗΘΝΝΟΜΜω εἴ Θχμοτίδίιβ δὲ ΚΑΙ ΤἈΡΑ ΚΑ λεολις 
ΘΟ Ο]6518ἃ ΕΙ(Ι(ἈΗΟΙΆ. οΓ νϑ] ἀΙ6Θ 5 “λιλοτιλολίμενος 
ΔΌΒΟΙνΙ ΕΤΠΙΑΥΘΗΟΘΕ Ται ΣΦ! ΕΣΗΆΘΕΝ 

ἤδη οἵ ΚἈΑΙΓΆΡ ἴῃ Π]ΔΟΘαΟΠΪΆΠῚ ΕΙΟΜΑΙΚΕΛΔΟΝΊΙΆΟΝ 
ῬΟΓΙ πη ΙΞΞΜΑΥΝΘΥῪΟΜΜεν 20 αἰτοῦ ΤΟΡΕΥΘΟΘΑΙ 
ΘΟΟΊΒΑΓΙ ΕΝ ΙΚλλισθΆΆ.: ὁππὶ 8 ἴθ ρογαπ θυ ]α58οῖ: ΔΙ ΕΆΘΟΟΝ Δ Ὲ 
ΒΘαΠ ΠΟΏΪΒ σΤΑΟΕΦς ΡΙῸ5 ΤΓΆΜΘΡΗ 

ΠΟΟΊΘΓηΘ α16 ΤΕΡΙΓΗΘΟΘΟΉΜερο.. []|ὰβ ΕΙΚΕΙΝΝΑ. 

ΟΠ1πΔ Π1111ἃ ΜΗΔΛΕΙΝΝΟςΟ οἱ ἐχπογίδίιϑ {ιϊββοῖ ΙΚ ἈΤΤΆΡΑιΚἌλεολις 
οδιι88ἃ ΑΥΓΊΟΥ τ 08 ΑΥΓΟΥΟ 

εἷς ὙΤΠΆΡΧΟΝΤΟΟ ΒΘΓΙΏΘΠΘ ἈΟΓΩ 


109 Αοίοτυπι 19, 838 --- 30, 3. 


Ὧ}8Π0 

γο 

δἰ σγδθοῖδπι 

ΟἸπὶ ροΙββοῖ διιξοιη 
ἸΏΘΉΒ6 8 

[ΓΘΒ 

[οί 

᾿Π516018 

11} 

δὺ Ἰπἀδ015 
1ΠΟΙΡΙΘῚΒ 

ΠΝ] ΑΓ 

ἴῃ ΒΥΓΙΔΠ) 

111}: 

ἱπ ΘΟΠΒΙΠΠΌΗΙ 

εἴ γοογίοηϊ 

ΡΟΓ πϑ ἀο 8 ηὶ 
Ομ αἴ δι Πὶ 
60 

᾿Βα 6 4,518 }} 
ΒΟΡΔΙΘΟΓ 

ὈΥΓΙῚ 

ὈΘΙΌΘΙΒΙΒ 
(6888 0] ἐθιϑ.11}} Αἰιΐο τα 


ΔΙΙΒίΔΙΟἢ5 


110 


πολλῷ 

ΗΆΘΕΝ 

ΘΙ στην θλλλλὰ 
ΓΠΟΙΗΘΆΟΤΕ 
ΜΗΝΆΟΘ 
ΓΡΕΙΟ 
ΓΕΈΝΜΟΜΕΝΗΟΘ 
ΘΠΙΚΟΥΆΗΟ 


λυ Τὼ 


ὙΤΙΟΤΓΟΣ ΙΝ] Ογλλιωῦν τὸ 


ΜΘΆΛΟΟΝΙ 
ἈΓΕΟΘΑ. 
ΕΙΟΤΗΝΟΥΡΙΆᾺΝ 
ΕΓΕΝΝΕ ΤΟ 
ΓΜΦΟΜΗΘΚΟ 
ΓΟΥΎΥΊΤΤΟΓ ΓΡώρειη 
ὩΙΜλ.ΕΆΟΌΝΙΛΆΟς 
ΟὙΝΕΙΠΕΊΓΟΣΛΕ 
λυ Ὁ) 
ἈΧΡΙΓΗΟΆΟΙΆΟ 
ΟΟΟΠΆΓΓΡΟΚΟ 
ΠΎΡΡΟΥ 
ΒΕΡγλιοὸος 
ΘΕοΟολυλοπνικεωῦδᾶεςε 
ἈΡΙΟΓΆΡΧοΟΓς 


οἵ βοοι 118 
οἵ σι! 8 
(ἀογυδοιι 

οἵ {Ππηοῖ] 618 
5181 ΥΘΓῸ 
ΤΥ ἢ] οι 8 

οὗ {ΓΟ} ]] πλ118 
}}1 δυΐοθιῃ 
ῬΓΔΟΟΟΟΒΑΙΒΒΟΙΐ 
ὀχροοίαυδηϊ 
ἼΩΣ: 

ἴῃ {τόδ ὁ 
ΠΟΒ δΔι1[60}}} 
ΠΑΥΊΘΆΝΊΠ18Β 
Ροβί αἸ685 
ΔΖΥΤΠΟΙΠῚ 

ἃ ΡΙΠΡΡΙΒ 
οἵ ὙΘΠΔΙΒ 
81 608 

πη ἰγοϑὸ 
γα ἀ16 0118 
αιπαιιὸ 

Ὁ] 

ἀθιηοΥδ ΒιΠΏι118 


(165 


ἈΑοίοσιπι 20, 2 ---ὔ, 


κλισθκούνδοο 
ΚἈΆΙΓΆΪΟΟ 
ἈΘΡΕΆΙΟΟ 
ΚΑΙΤΙΊΜΟΘΕΘΟΟ 
ἈΧἈΟΙΆΝΟΙΔΕ 
ΤΎΧΙΚΟΟΘ 
κτροφιμοο 
ΟΥ̓́ΓΟΙΔΕ 
ΓΡΟΘσΘΆΘΟΝΤΈΕΟ 
ΕΜΕΝΟΝ 
ΗΜΆΟ 
ΕΝ ΤΡοΟΆΛΘΙ. 
ΗΜΕΘΙΟΔΘ 
ΕΣ Ε ΠΆΘΥΌΆΜεΕεν 
ΜΕΤΆ ΓΆΑΟΟΗ ΜΜερλς 
ΤΟΜΝΑΖΥΜΟΩΝ 
Ἀποφιλίππτων 
ΚΞΑΗΆΘΟΜΕΝ 
ΠΡΟΟΧΥ ΓΟΥῸ 
ΘΙσΤΉΝτΡολλλα 
ἈΠΟΉΜΕΡΩΝ 
ΠΤΕΝΤῈ 
ΟἸΤΟῪ 
Ἀαθτριλμεν 
ΗΜερλο 


ΒΘρίθῃηι ΕἸΤΓᾺΆ. ΠΟΙΏΪΠΘ ΟἸΝΟΜΔΑ ΓῚ 


Ιη ἀπ 806] Ε ΜΔΕΜΜΙΆ. Θυ γ οι ΕΥ̓ΓΥΧΟΟ 
ΒΔ ὈΡΔΙΟΙ ΠῚ ΤΟΝΟΣΔΕΕΒΑ ΓΟῸῪΝ ΒΌΡΟΙ Τγοοϑίσα πὶ ΕἸΤΙΤῊΓΚ ΘΥΡΙ.δος 
ΟΠ ΤΟρ [0 ΟὙΝΗΓΜΕΝΝῸΝ ΟἾΠῚ ΠΟΘΙ ΘΈΓΘΕΙΙΣ ΚΑΤΆᾺΦ ΕβοΟΜενος 
ΠΟΡΪΒ ΗΜΟῸΝ ΒΟΠΙΠΟῸ ὙΤΙΝΝΟ 
ΤΠ ΔΉΡΘΓΙΘ Ιζ«ΆἌΛΧΟΆΝΣ, σΓΑΝ] ΕΆΘΕΙ 
ῬΡ8ΠΘΠῚ ἈΡΤΟΝ ΘΠΔΙΤϑηῖΘ ὉΑΆΧΘΓΟΜΕΝΟΥ 
ΡῬϑ.]}18 ΟΠΑΥΆΟΟΘ Ρ8110 ΤΟΥΙΤΔΥΆΟΥ 
ΘΠΔΓΓΑ δ ὉΘΆΕΓΕΓΟ αἰ 18 ΕἸΤΤΙΤΤΆΙΟΝ 
68 ἈΥΤΟΙΟ τὸ ἀδαμπείιβ ΙΞ« ΓΆΝΕΧΘΙΟ 
᾿ποῚ ΡΙ ἢ 8 μδοδλλον ἃ Β.ΠΠ100 ἈΑΠΟΤΟΥΎΤΙΝΟΥ 
ΡΓΟΠοἰβοὶ ΕΣΙΕΝΝΆΙ! ΘΘΟΙα ΤΕΓΟΟῸΝ 
1 ΟΓΆΒΕΠΙΙΠῚ ΓΗΘΤΙΆΥΡΙΟΝ 4Ὧ6 ἰθοῖο ἰροῖο ἈΜΠΟ ΓΟῪ Γριστεγογ 
ΡΓΟίγασχὶς ν6ΓῸ ΠἈΡΕΘΓΙΝΟΝΤΓΕε ἀθογϑαπηὶ Ι«ψΨἈΠΞΓωὼ 
ΒΘΟΙΠΊΟΠΘΠῚ ΓΤΟΝΆΟΓΟΝ 500] ἴα οϑὲ ΗΡΘΗ 
156116 ΜΟΕΧΡΙ ΤΟΥ ΝΜΕΙ βΡοο 
ἴῃ πηράϊδι ποοίθοθ ΜΕΟΟΝΥΚΤΊΙΟΥ ἀθβοθη 68 διῖϊθηὶ Ι(ἈΤΆΒΆΧΟΔΛΔΕ 
Γαΐ ΔΘ Πὶ ΗΟΆΜΝΙΔΕ Ρϑα] 8 ΟΠΆΑΥΆΟΟΘΟ 
δηΐου 6 ἈΛΣΛΜΤΙΔλΕςΟ ποθι ΕἸΤΕΊΤΤΕΟΕΝΙ 
ΟΟΡΙΟΒ86 ΠΚΆΝΝΑΙ 90 δπη ΑΥ̓ΤῸ) 
ἴη ΘΔΘΏΉΔΟΙΪΟ ΕΝ ΤΟΟΤΤΙΕ βλω οἱ ΘΟΠΊΡΪΘΧΊΙΒ ΚΑΙΟΥΝΊΤΕβΙλλαβδῶ. 
1] ΟΥ̓ ΑἰχΙ ΕΙΤΤΕΝ 
ΟΥ̓ΆΠΊΠΒ ΗΜΕΝ ΠΟΙΙ͂6 τα θα σὶ ΜΗΘΟΡΥΒΙΟΘΑΙ 
ΘΎᾺΘΠ5. δι!6 1 Ιζλο ΕΖΟΜΕΝΙοολε ΔΗΙΠΊ8 ΠῚ ΘΠ Πὴ ΗΓ ἈΡΥΥχ Η 
αι] 81 ΤΙΓς ἃ " 


171 ἈΑοἴοσιαπι 30,, 6 --- 10. 


0510. 
ΙΠ 60 


[ν:}} 


ΔΒΟΘΠΊ]ΘΠΒ διιῖθ 


οἵ {ΠΆΠΡΘΙΒ 
ΡΆΠΟΙ 

οἵ σιιβίδηβ 
ΒΔ ΠΒ4ΠΘ 
Δα]οσ 8 
Β6116 

ἴῃ ἰπσθιη 
1ἴ8 


Οχ 


λΥ ΤΟῪ 

ΕΝ. ΤῸ 
ΕΟΤΙΝ 
ΧΜΙΆΕΧΟΛλΕ 
ΙΚΞἈΙΙΚΆΧΟΛΟ 
ἈΡΤῸΝ 
ΚἈΙΓΕΥΌΆΜΕΝος 
εφ ΙΚΆΜΟΝΙΔΕ 
ΟΜΙΧΗΟΆΧΟΘ 
ἈΧΡΙ 

λΥγΗῸ 
ΟΥ̓́ΤῶΟ 
ΕΣΗΆΘΕΝ 


Αἀάυχοραπῖ Διο πὴ Ε1γ ἈΓΟΙΝΝᾺΘ 


ῬΌΘΙ ΠῚ 


ΙΝ ΠῚ 


οἴ σου δα 4} καπῖ 


ΠΟΙ. ΤΏ] ΠΪΠῚῸ 
ΝΟΒ διιῖοιη 
ῬΙΟΥΘΟΙ 

1 ΠΆΥ ΘΙ 
ὨΔΥΪΘ ΑΝ ΊΠΊΙΒ 
1) 485501)] 
1η46 


νοϊθηΐοβ 


113 


ΓΟΝΠΛΙΔΛ. 
ΖΩΟΝΤΆ. 
ΙΚΑΥΤΙΆΡΕΟ Ιζ« θη ολ. 
ΟΥ̓ΜΕΊΓΡΙΩς 

ΜΕΙΟΛΔΕ 


ΠΡΟΟΘΆΘΟΝΤΕς ἢ 


ΕΠΙΓΟΊΤΆΟΙΟΝ 
ἈΜΗΧΘΗΜΕΝ 
ΕΠΙΤΉΝΆΟΘΟΟΝ 
ΕΚ ΕΙΘΕΝ 
ΜΕΆΔΧΟΝΤΈΕΟ 


ΒΙΒΟΙΡΟΓΘ 
ρϑι] τὶ 

516 611] 
ΑἀἸβροβυογαῖ 


͵μ80 


{0ΥΓΆΠῚ [6 Γ ΤΔΟΓΠΙΓΌΒ 


οὔϊη διιίοιῃ σοην η 1586" 


ΠΟΒ 
1 ἌΒΒΟΙ 
δΔιἀἰβιι θη 8 
Θ.1ΠῚ 


ΥΘΗΠΠΒ 


ἴῃ ΠΥ ΠΠΙΘΠΘΙῚ 


οὐ πιἰα 
ΠΔΥΡ Π1ῸΒ 
ΒΟ] ΘΠ 416 
ΡΟΙΥΘΏΪΏΙΙΆ 
ΘΟΗ ἃ 
ΟἸ}11}}} 

εἴ δἰΐογα 416 
ΘΟΘΟΒΒΙΠ.18Β 
ΒΒΠΊΟΗ 
ΒΟα4ῸΙΘΠ ἀὸ 
ΥΘΠΪΙΒ 


}]οἴο 


Αὐοἴογαπι 30, 10 --- 15. 


ἈΜΝΜΑΆΑΙΜΒΆΝΕΙΝ 
ΓΟΝΊΤΑΥΆΟΝ 
ΟΥ̓ΓΩΟΟΓΆᾺΡ 
ΔΙΛΩΖΓΕ ΓΆυγΓμενοςην 
ΑΥΓΟς 
ΜΕεΕλυλοθηπαιζεγειν 
ὠςλεουδνεβλλλεν 
ΗΜΜΙΙΝ 
ΕἸΟΓΗΝΝΆΓΘΟΟΝ 
ἈΜΝΜΑΆΛΔΆΒΟΝ ΓΕΟ 
λυΥΓΟΝ 
ΗΆΘΟΜΕΝ 
ΕἸΟΜΙ ΓΥΛΧΙΝΗΝ 
ΙΚφΔι ΘΙΙΘΕΝ 
ΑΙΤΟΤΙἈΘΥΟΛΟΝ τες 
“ΤΗΘΤΠΟΥΟΘΗ 
ΙΚ(ΙΧΙΓΗΝ ΓΗΟΆΌΜεν 
ἈΜΓΊΙΚΡΥΟ 
ΧΙΟΥ 
ΓΗΛΔΘΕΓΘΡΑΆ. 
ΠἈΡΟΘΒΑΆΟΜΕΝ 
ΕΙΟΟΆΜΜΟΝ 
ΤΗΛΘΕΧΟΜΕΝΗ 
ΗΆΆΘΟΜΕΝ 
ΕἸΟΜΙΆΗΤΓΟΝ 


ἀδούονουδί 6η]Πὶ ΙΪ(Εἰ|ς Ρ Ι(ΕἸΓ ἈΡ ΑἸχῚῖ ΕΙΠΤΕΝΙ 


ρα] 8 ΟἸλΥλος 1115 ΑΥ̓ΓΟΙΟ 

{ΓΏΒΏΔΥ ΓΘ ΤΠἈΡΆΤΙΆΘΥΟΣΙ ΥῸΒ ὙῪΜ ΕΙςΟ 

δΡΙΙόδιπι. ᾿ ΤΉΝΕΦΕΘΟΟΝ Βοίτίβ ΕΠΙΟΤΆΟΘΘΑΙ 

α΄ η6 ἤογοί ΟΙΠΑΛΟΜΜΗΓῈῸΦνηταιὶ ἃ ὈΓΙπιἃ ἈΑἹΤΟΤΙΡΟ ΗΘ 

6] ΑΥ̓ΤῸ) 416 ΗἩΜΘΟΘΡΆᾺς 

ἰοπηρα8 ἀοίταμοσθ ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΗΟ,Ι ΘΧ αιῖο ἈΦ Ης 

1ηὴ 8.518 ΕΝ ΓΉΔΛΟΙΧΔ. ΔΟΟΘΘΒΒΙ ΕἸΙΕΒΗΝ 

ΓΒ παθδΐ Θπΐπὶ ΕΟΤΙΘΥΔΟΕΝΓᾺΡ ἴῃ 5181 ΕΤΙΙΓΓΗΝΆΟΙΆΝ 

Βὶ ῬΟΒΒΙΌΙ16 ΕἸΙἸΔΥΝΆΓΓΟΝ 10 ΔΌΔΙΠΟΥ 1ῶς 

Θϑβοί ΕΙΗ γΟὈΙΒΟΌΠῚ ΜΟΘΥΜΟΩΝ 

ΘΙ λΥ ΓΩ) τς Ρ6 ΟΙΏΠΘ ΓΟΝΠΆΛΜΝΡΕΓΆ. 

ἀἸθιὴ ΤΓΗΜΝΜΗΜΕΘΕΡΆΝ [ΘΠΡῚ18 ΧΡΟΝΝΟΝ 

ΡΘηίθοοβίθη ΓΗΟΙΠΕΝ ΓΗΚκοστης. ἅμ ΕΓΕΝΟΜΗΉΗΝ 

ἤοτ ΓΕΝΝΕΟΘᾺΆᾺ,Ι ΒΘΙΥ ΘΒ ΔΟΥΧΘΥΟΟΝ 

ἴῃ ΠΙΘΓΟΒΟΙ ΥΙῺ]8 ΕΙΟΙΆΗΜ (ΟΠ η0 ΤΌ ΙΚοὦ 

8 ΠῚ ΠΪῸ δι Ὰ6 1 ἈΜ]7ΠΟ ΔΕ ΓΤ ηοςμιλητογ σπὶ εἱ ΜΕΤΆΤΤΔΟΗΚΝ 

τη ς0{6 8 ΤΕΜΥ ΑΚ 16 ὝΓΆΜΙΤΤΙΝΝΟ Φ Ρ Οὐςγνης 
ἴῃ ΟΡ Θϑιιπι ΕἸΓΕΦΘΟΟΝ οἴ ΙΔΟΓΙΠῚ18 ΙκλλκρΥῶν 
οοηγοοδνυ!ΐ ΜΕ ΓΘΙΚΑΛΆΘΟΛ.Ο 90 οἱ ἰθπηρίαθοηϊθιΒ ΙΚἈΙΤΤΙΡΆΘΌΜΩΝ 
ΤΙ ΟΤΘΒ πδίυ ΤΡΕΘΟΒΥΤΓΕΡΟΥγο 486 δοοίδοταπί τὴ! ΤΟΝ ΟΥΝΒλητυμδι 
ΘΟΟΪΘΑΙΔΘ ΓΗΟΓΕΙΚ(ΚἈΗΟΙλΟς 1 1511118 ΕἸΜΙ ΓΔΟ ΟΕΤ]}δογλλιε 
αυϊ οαἴ νοηδβοοῦ ΟΟ ΔΛ ΕΘ οκληζγνοντο ᾿ΠἀΔΘΟΓΊΙΠ. ΤΟΝΙΟΥΛΆΛΟΟΝ 
δα διιπι ΠΡΟΟΛΥΤῸΝ ψιοπιοὰο ἢ (ΦΟΟΎΔΕΝ 

πΠ8ΠἾ ΠῚ ΟΜΟΘΥΜΆΟΜΟΝ 510 ΓΑ ΧΘΥΪΠῚ ὙΤΤΕΟΤΙΆΆΜΗΝ 


118 Λοΐοσαα 20, 16-- 20. 


αιοά ρῥτοῦιτ ΤΟΟΝΟΥΝΡεροντοῦ. 
χιοᾶ ποῦ δἀπυπίϊαο 1 ΟῪ ΜΗΛΙΝΆττγιλλι 
νΟὈΙ5 ὙΜΙΝ 

οἱ ἀοοοῖθηι ΙΞᾷΑαἯαλυιλιΆλΑιΙ 

ΝΌΒ ΎὙΜΆΟΓΝ 

ΡΕΟΌΙΟΟ ἈΔἈΗΜΟῸὟΟΙΆ. 

οἴ ΡῸΓ ἀΟΙΠΟΒ Ξ“μυ"ε᾿ἽἜἤἢκἌλύζςοοικογς 
[ΟΆ ΠῚ ΟΔΠΒ ἙἸΑΟΜΆᾺΡ ΤΥνοόμεμος 
ἰαάδο δ αιιοαιὸ ΙΟΥΔΑΙΟΙΟ ΓΕ 

αἴαι!6 σΘ!ΓΠ}0118 ΙΝΝΑΙΕΆΆΗΟΙΝ 10 
αιδα ἰπ ἀθιιπη ΓΉΝΕΘΙΟΘΝ 

ῬϑΘΠΙ ΘΠ Δηι ΜΕΤΆΑΙΝΟΙΆΝ 

οἱ Πάοσῃηι Ι(ΔΙΤΤΙΟ ΤΙΝΙ 

4πθπὶ ἰπ ἀοίαθ “ΉΝΕΘΙΟ ΓΟΝΙΑΝ 

᾿ 6 ϑι πῃ ᾽ν 

Ὁ ΣΤ 6111} ΧΙ 

οἵ πὰπὸ ΙΚ«ΑΙΝΥΝ 

Θ6 66 Ἰλοὺ 

γΙΠΟΓΙΒ ἈΕΆΕΜΕΙΝΝΟςΚΟ 

Θ0Ὸ ΕΓΘα) 20 
βρίσίτα ΤΟΤΙΝΜΙ 

νΔ60 7060 ΡΘΕΥΟΜ Ε 

ἴῃ ΒΙΘΓΌΒΑΙΘΠῚ ΕΙΟΙΆΗΙΜ 

αια6 ἴῃ ὁἃ ΓἈᾺΑΕΝΧΥΓΗ 

νθηΐαγα δι ἢ] ΟὙΝΆΜΤΗ ΟἈΝ ταν 


114 


ἸσΠΟΓΔΠΒ 

νΟΓΙ ΔΘ η 
αιοά 

ΒΡΙΓΙΓΙΒ 
ΒΆΠΟΙΙΒ 
ΡΓΟΙοβ Π}1}}} 
(Π6 08 
αιοπίδιη 


νΊ Ποῖ} 


οἵ {0 14 {0165 πιὸ 


861 

Β0(Ϊ ΠΟΠΆ]Π111} 
ΓΑΓΟΠΘΙΏ 

[Δ0]0 

ἢ60 ἢδῦθΟ 
ΔΠΙΙΠΔΠῚ 
ΡΓΔΘΠΟΒΙΟΓΘΙῚ 
π|ὸ ἴπ 080 

τι ΘΟΠΒΙΠΊΠΊΘ]Ὴ 
ΟἸΙΓΒΊΩ ΤΏΘΙ1ΠῚ 
ὁὐππ σαι 10 

οἵ τ ΒΓ ΠῚ 
ιιοή 

ΔΟΘΘΡΙ 


ἃ (ἀΟἸΏΪΠΟ 


Λοίοσππιηι 20, 20 --24. 


μΜΗΪλς 

ΠΆΗΝ 

ΟΤῚ 
ΤΟΙΙΝΙΆ. 
“ΤΟΆΓΙΟΝ 
ἈΟΕΜΑΡΤΎΡλτομοι 
ἈΕΓΩΝΙ 

ΟΤῚ 

ἈΓΞΟΜΜᾺΑ. 

κυθϑλγειομε 

ΜΕΝΟΥΌΙΝ 
ἈΧΧΟΥΔΕΝΟΟ 
ἈΟΓῸΝ 

ΠΟΙΟΥΜΕ 

ουὐλϑεχῶῷ 
ΤΗΗΝΥΎΥΧΗΝΜοΟΥ 
ΤΊΜΙΆΝ 

εἰμ τω 

ΟΥΘΟΝ ΩΝ ΟὟΤΟΣ 
ΤΟΝΆΡΟΜΟΝΜΟΥ 

ΜΕΤΆΧΑΡΑΆΟΘ 

ΚΑΙΤΗΝΑΔΙΆ Κονιχτ 

ΗΝ 

ΘΕΆΆΧΒΚΟΝ 

ΠΆΡΑ ΤΟΥΚΥ 


[1688 
[5 ΠΠΟΔΙΙ 
Θν δ ηρΘ πὶ 
ταί 
46] 

σης 
Θ9Ὸ 
5010 
4118 
ΠΟῚ ΔΠΙΡ]108 
νἀ 18 
ἔΔοΊ6 1) ΠηΘ8Π| 
ΝΟ 
ΟΠΊΠΟΒ. 
ΡΟΙ αιο8. 
ΡΟΓΔηΒΙν] 
ΡΓΔΘΙΟΔη8 
ΓΟΡΠΠΠῚ 
(6 
αὈΔΡΙΟΡΙΘΟΡ 
ΟΟΠΤΘΒΙΟΓΙ 
γΟΡΙΒ 
1 ΠΟαΙΘΓΠΟ 
416 


αυΐᾷ 


Υ 
ΑΙΆΜΑΡΤΎΡλοσϑαι 
“ΤΟΘΥΆΓΓΕΆΙΟΝ 
ΤῊἨΟΘΧΑΡΙΤΟΟ 
ΤΟΥΘΥ 

ΙζωνΝΥΝ 

ΕΓ 

ΟΙΔΣ. 

ΟΤῚ 

ΟὙΚΕΤΙ τυ 

οὔϑθοθλι 
ΤΟΙΤΡΟΟΦΊΙΤΟΝΝ 
ΎΜΕΙΟ 

ΠΆΝΤΕΟ 

ΕΝΟΙΟ 
ἈΙΗΆΘΟΝ 

ΚΗΡΥΌΟωΝ 
“ΤῊ ΜΝΕΧΟΙΆΘΙΆΝ 
ΤΟΥΘΥ 
ἈΟΤῚ ἢ 20 

ΜΆΡΤΎΡΟΜΑΆΙ 
ὙΜΙΝ 

ΒΝΤΉΘΗΜΕβον 

ΗΜΕερᾺ 

ΟΤῚ 


ητπάι8 ΚΆΘΑΡ Ος 


Β11ΠΠῚ ΕΙΜ)! 

ἃ ΒΔΠΡΊΠ]ΠΘ ἈΤΤΟΤ ΟΥ̓Δ ΜἌατος 
ΟΠ. ΠἾ ΠῚ ΤΠᾺΆΜΓΩΟΩΟΝ 

νΟΒΙΓΕΙΠῚ ὙΜΩΟΩΝ 

ΠΟῚ ΘΠΪΠ ΟΥΓᾺΡ 

Βα θἰου Πιρὶ ὙΤΟΤΙΆΆΜΗΝ 
αὖ πο δαπαηθαγοπι ΓΟΥΜΗΆΧΜΝΆΓΓΙΛΑΙ 
νΟΪΒ ῪΜ ᾿Ν 

ΟἸΠΘΠῚ ΠΤΆΟΆΟΝ 

ΟΟΠΒ1 ΠῚ ΤΗΝΕΟΥΆΗΝ 

ἀεὶ ΤΟΥΘΥ 

Δ ΘΠ 6 ΘΓΡῸ ΠΡΡΟΓΟΧΕΓΘΟΥΝ 
ΒΘ 0518 ΕΛΑΥΤΟΙΘΟ 

θ᾽ ΠΠΙΝΘΙΘΙ Ι«ΔΤΤΆΟΝΤῚ 

στο ρῚ ΤΟΟΛΤΟΙΜΝΙῸ 

πη 0 ΕΝ 

νΟϑ ὙῪΜ Ἀ.Ο 

ΒΡΙΓΙ ΙΒ ΤΟΠΝΆΑ. 

ΒΔΠΟΙΙ5 . ΓΟΆΓΙΟΝ 
Ροϑβιμ ΕΘΕΤΟ 

ΘΡΙΒΟΟΡΟΒ ΕἸΠΠΟΙΚΟΠΟΥῸ 
ΓΟΡΘΥΘ ΤΠ ΟΙΜΕΝΕΙΝ 
θΟΟΙοβίαπ. ΓΤΗΝΕΙΚΙΚ ΛΗ ΟιανΝ 
ἀοπιϊ πὶ ΤΟΥΚΥ 


Αοίοτμι 30, 34 --- 38. 


418 Π| 


Δα ΒΙνΙ 


ΡΘΙ ΒΔ ΠΡ. ΠΟΙ 


5.1] 
ΘΡῸ 61Πὶ 
ΒΟΙ0 

Ἰ0ο 

48 


᾿ηνϑηϊοηΐ 


Ροβὲ ἀἰβοδβϑίοπθην τπιθα ΜΝ] ΕἼΓΑ ΓΗ βεσιμα. τὸ 


[π|0] 

Θ͵ΆΥΝΟΒ 

Ἰη ΝΟΒ 

ΠΟῸΠ ΡδΓΟΘηΓΟᾺ 
σΓΟρΡῚ 

οἵ ὁχ ν Ὁ δ 
0815 

Ὁ Φ }}} 5. 1.}}}: 
ΥἹΣ] 
Ιοφιοηἴοβ 
ΧΟ ἐ- 

αἱ δαἀάιιοδιι 
ἀἸΒΟΙΡΌΪΟΒ 
Ῥοϑὲ 856 0508 


ΡΙΟΡΙΟΓ αἰοὰ 


110 


ΗΝ 

ΠΕΡΙΕΠΟΙΗΟΆΧΓΟ 
ἈΙΑΟΓΟΥΆΙΜΆαλστος 
ΤΟΥΆΔΙΟΥ 

ΕΓΩΦΓ ἈΡ 

ΟΙλλ. 
ΤΟΥ ΤῸ 

ΟἽΓΙΙ 

ΕἸΘΟΒΘΆΘΥΘΟΝ Γαι 


ἈΥΚΟΙ 

ΕΆΡΕΙΟ 

ΕἰοῦΥ μᾶς 

ΜΗ φιλο ΜΕΝΟΙ 
“ΤΟΥΤΙΟΙΜΝΙΟΥ 

Ὁ Ε ΞΥΜΟΩΝ 
λΥ ΤῸΝ 

ἈΝΆ ΤΗΟΘΟΝ Γαι 
ἈΝΆΡΕΟ 
ἈΧΆΧΟΥΝΤΕΟ 
ἈΘΟΤΡΆΜΜενα 
“ΓΟΥΆΠΟΟΙΤΑΆΝ 
ΤΟΥΟ ΜΆΘΗ ΓἋλε 
ΟἸΤΙΟΟΛΥ ΓΩΝ 
ἌἋ10 


ν]ρΊ αἴ 


ΠΘΙΟΤ]8 ΓΟ ΠΠπίοα 


αυἃ 


ΡΟ {ΓΘ ΠΏ] 


πος 


80 616 


ΟΠ ΟΡΑΒΆν] 


οἴπὶ ᾿ΔΟΓ 18 


Π]ΟΠΘΉΒ 
ΓΠῚ1Π| 
ατιθιηαιὸ 
νΟΒΓ Δ] 
οἵ πυὴς 
σοΙμοΙἶο 
ΥῸΒ 

ἴδ ΙΓῸΒ 
ΠῚ 

οἴ νγθὸ 
στ δΘ 
ΠῚ 

4] μοίοδί 
ΓΙ ΠΣ ἐν 
ΥῸΒ 


οἴ ἐδγὸ 


ΠΟΥ Π8ἴθ ἢ] 


Δείοσπι 20, 38 --- 32. 


ΓΡΗΓΟΡΙΤΆΙ 
ΜΙΝΗΜΌΟΝ}ἝἜΈΕγοντες 
ΟΤῚ 
ΤΡΙΕΤΊΙΆΝ 
ΝΥΚΤᾺΆ 
ΚΗ ΜΘρΡΆᾺΝ 
ΟὙΚΕΠΑΥΟΘΆΜΗηΝν 
ΜΘΤΆΔΆΚΡΥΩΝ 
ΝΜΟΥΘΕΤῸΝ 
ενλ 
ΕΚΆΟΤΟῸΝ 
ΜΩΝ 
Ιζ ΤΑΝΥ͂Ν 
ΠΆΡΑΤΙΘΕΜΙ 
ΥΜΑΆΟ 
ἈΔΛΘΧΦ ΟΙ 
ΤΩ)ΘΟ) 
κτλ ΓΟ) 
ΤΗΟΧΆΡΙΤΟΟ 
λΥ ΤΟΥ 
ΤΟΛΥΝΆΜΕΝΩ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗΟΆΙ 
ΜΑΟ 
ΚΑΙΛΟΥΝΆΙ 
ΤΗΙΝΜΗΙΦΔΗ ΡΟ Ομ 


1 ΒΔ ΠΟΙΠΟΙΒ ΕἸΝ" ΓΟΙΟΗ ΓΊλεμενοις ΠΗ ΓΠΊΟΒ ΓΟΟΝΝΆΟ ΘΟνογητοωῦ 
ΟΠ 118 ΤῚἫΔΟΙΝ ΠΟΘΙ] Π15886 αασαθ ΜΙΝΗΜῸΟΝΘΎειντε 
ΔΙΘΘΗΓΙΠῚ ἈΡΓΥΡΙΟΥ γΘΓΒΟΤῚ ΤΟΝΆΟΓΟΟΝΙ 
811 ΔΌΓΙΠῚ ΗΧΡΥΟΙΟΥ ἀοιμ] ἢ] ΤΟΥΚΥῪ 
δ ν δι πη [1 ΗΙΪΜΆΑΠΠΟΜΟΥ ᾿ϊθ88 ΙΥγ 
ΠᾺ}118 ΟὙΘΟΕΟΝΝΟΟ 40] 81 ΟἽΓῚΙ 
νΘΒΓΓΕΠῚ ὙΜῸΟΩῸΝ 086 ΑΥΓος ν 
ΘΟΠΟΙΡΙΝῚ ΕΤΙΘΘΥΜΉΟΆΝ. αἰχὶ ΕΙΤΤΕΝ 
[05] δλ.ὺυτο ! Ὀθϑίιπη ΜΆΙΚΆΡΙΟΝ 
501{18 ΓΙΝΜΟΩΟΙΚΕΤΓΆ. Θδΐ ΕΓΤΓΙΝ 
418 ΟἽΓΤῚΙ ΠῚΔΟῚΒ ΜΆΧΆΌΟΝ 
ΠΘΟΘΒΒΙ ΓΔ Εθι18 πιοῖὶβ “ΤἈΘΟΧΡΕΙΆΙΟΝ ἄδγο ΔΟΝΑΆΙ 
οἱ ΠΪΒ 41} δῖιη ΙΞ«( ΙΓ ΓΟΙΟΟΥΌΟΙΝ ΘΔ ΔΟΟΘΙΡΘΙΘ ΗᾺΧΆΜΒΆΟΜΜΙΝ 
ΠΊΘΟΙΠῚ ΜΕΤΕΜΟΥ ΒΟ Σ ον «Κλ ΧΥ ΤᾺ 
τ ΠἸΒΙΓ ν ὁυηΐ ὙΤΤΗΡΕΤΉΟΘΣΧΝ ἢ ΠΝ: ΕΙΤΟΩῸΝ 
ΠΊ8Ι118 ἈΜΧΕΙΡος ΡΟΒΙΠ8 ΘΕΙΓς 
"Ἰβδίδθ ἢ ΤΆ. σΘΠΙθ.Β ΤΆ «ΓΟΙΝΑΆΓ ΓΑ. 
Οπμΐα ἈΛΓΓΆ. 5118 αΥΓΟῪ 
οϑίθηα! ὙΤΤΕΛΟΣΑ. οἴιπι ΠἾθ118 ΟΥ̓ΝΤΤΙΆΟΙΝ 
ΠΟΥῚΒ ὙῪΜ "ΙΝ 1115 ΑαΥΓΟΙΓΟ 
αυΐδ ΟΤῚ οὐΑν ΤΡΡΟΟΗΥ ΣΑΤΟ 
510 ΟΥ̓́ΓΤΩΘΟ [8 ΟΠ ΠΒ. Δι 6] ΠΝ ΟΟλ 6 
ΙΔ ὈΟΓΔΠίοΒ Ι(ΟΤΤΙΟΝ ΓΆΚ ᾿ποῖιι8 ΙΚΞΙΑΑΥΘΜΟΘΟ 
ορουτοῖ Δ ΕΙ [λοίιι5. οϑί ΕΓΕΝΝΕΤΟ 
Δβι Γ6 ΔΙ ΤΙ ΆΜΕΆΙΝΕ οΘθ, οπηηΐιπ ΠΆΝΤΩΝ 
111 Αοΐοσααι 90, 39 --- 31. 


οἵ ποι] δ ηἴο8 
ΒΌΡΟΙ ΟΟ]] 1 
08}}} 

ΟΕ ΔηΓΕΓ 
Θ11Π 

ἢ Ὁ) 711} 
ΠΊΆΧΠΩΘ 

Ϊῃ ΥΟΓΡῸ 
αιιοα ἀϊχοΓδῖ 
αΙΙΟΠΪ]Δ ΠῚ 
ΠΟῚ Δ}}118 
ΓΔ ΟΙΘ ΠῚ 

6115 
νἀθθιπί 


(ρα πού ᾳηῖ δις0 1 


ΟἸΠἢ)} 


δἰ ΠΑΥΘΠῚ 


ΙΝ ΕΤΤΙΠ ΤΕ ΟΟΝ τες 
ΕἸΤΠΓΓΟ ΜΊΤΡΆΧΗλο “ 


“ΓΟΥΤΙΛΥΧΟΥ 
κατεφιλουν 


ΙΑΥΓΟΝ 


ΟἈΛΥΝΦΘΟΜΈΕΝΟΙ 
ΜΆΔΆΙΟΓΓΆΑ. 
ΕΤΤΓΦΟΆΟΓΩ 
ΟΟΕΙΡΗΚΚΙ 

ΟἽΓΙ 10 
ΟΥΚΕ ΓΙΜΘλλογο 
“ΟΤΙβΟΟΟΛΊΠΟΝ 
λυ ΓοΟΥ 

ΘΟΘΩΡΙΝ 

ΙΤΡΟΕΙΠΕΜ7])Ονὰς 
ἈΑΥ̓́ΤΟΝ 
ΕἸΓΟΓΟΤΙΆΟΙΟΝ 


Οὐχπὶ διιΐθιη βοΐαπι θϑβοί (Ἰ]ελε ΕΓΕΝΝΕ Γο 


αὖ ΠΑΝῚ ΔΤ ΘΙΏΙΙΒ 


ΔΟΒΙΓΔΟΙ 
ἃ 10515 
Γ00[0 81] 
γΘΗΙΠΙΔΒ 


1 (Ὁ 


118 


ἈΜΑΧΘΗΝΆΜΙΗμΜμαε 


ἈΙΠΟΟΠΆΘΝσΘΕΝ.,τας Ὁ 


ΔΙΙΑΥΓΟΩΝ 
ΕὙΘΥ ἈΡβομνολΐγες 
ΗἩΗΆΘΟΜΕΝ 
ΕἸΟΤΉΝΚΟΩΟ 


ΒΟ]Ι ΗΠ διυΐοιη 6 ΓΤΉΧΘΕΘΣΗΟ 


τούτη] 
οἴ ᾿πὰὸ 
Ϊη ρϑῖδ! ἃ 


οἵ ᾿ηνϑηϊθηῖοβ 


ΒΥ 9)}}} 


ΓΔ Π 5] Γδοίαγοῖ 
1 Ρο θη 
ΓΓΥΣ Π Γ}} τη: 


ὨΔΥΊΘΆΝ 18 


ΘΙΟΤΉΝΡΟΛΟΝ 
ΙΞΚΆΚΘΙΘΕΝ 
ΘΙΟΙΤΑΤΆΡΑ 
ΚἈΙΕΥΡΟΝΤΕΟ 
ΠΆΟΙΟΝΙ 
ὉΆΠΤΤΕΡΟΥΝ 
ΘδισφΦοινικην 
ΕἸΠΠΙΒΕΆΝΤΕΟ 
ἈΜΗΧΘΗΜΕΝΙ 


ΟΌ πὶ ΔΡΡΔΓ 556 πλι5 ἃνιθιη- ἈΝΆΦΑᾺΝ ΕΝ τεεδλε 


ΟΡ 

Εἴ ΤῸ αι 8 
68} 

1 5115 {Γ8Π| 
ΠΔΥΘΔΝ 18 
ἴῃ ΒΥ ΔΠῚ 

οὕ ἀἰ ΡΟΒΕ βιιμλι8 
1) {ΥΤΊΠΗῚ 

101 611} 

ΠΔΥ]Β5 

ονδΐ 

ΟΧΡΟΒΙ ΤᾺ 


ῬΟΠΑΟΒ 


Αοίοτυπι 20, 31 --- 21. 8. 


ΚΎΤΙΡΟΝ 
Ι«λ᾿ ΝΑ ΓΔΟΛΟΤΊον τες 
λΥΓΤΓῊΝ 
ΘΥὙΥΘΟΘΟΝΝΥ͂ΜΟΝ 
ΕἸΤΆΘΟΜἜΕΝ 
ΕἸΟΟΥΡΙΆΝ 
ΙΔ ΙΑ Τ ἩΗΆΌΘΘΟΝΊ,ἝΕ: 
ΘΙΟΓΥΡΟΝ 
ΕΚΕΙΟΘΓᾺΡ 
ΓΟΤΙΙΆΟΙΟΝ 
ΗΝ 
ἈΤΙΟ Φο ΡΤΙ Ζομενὸ 
ΟΓΆΓΓΟΜΟΝ 


ἸΠΥΘΠΤΙΒ. Δ [6 Πὶ 
αἰβοῖρυ } 
ΤΠΔΉΒΙΠΉΠΒ 
ΔΡΌῸῖ 608 
αἸΘθιι8 

124}. 1:}}}} 

αυ] 

Ῥϑ110 

ΟἸοΘ θη 

ΡΟΓΙ ΒΡ τα 
ΠῸ δϑοθῃάθγοί 


ΠΙΘΙΟΒΟΙΥ ἃ 


ΟΠ δις}Ὸ61ὲ Δ ο 1} 


ΘΧΡΙΘΓῸ 

ΠΟΒ 

(168 

ΡΙΟΙΘΟΙΙ 

ΕΔ Π.115 

ἀρα ποθι 
ΠΟΒ 

ΟΠ} 

ΟἸΙΠὶ ΠΧΟΣΊΘΙΒ 
οἱ {1118 


πϑάτι8 ΤΌΣῚΒ 


ἈΝΘΥΡΟΝΤΕΘΟλΔε 
ΤΟΥΟΜΆΘΗΤΆΟΘ 
ΕΤΕΜΙΝΆΜΕΝ 


ἈΥΤΟΙΟ 
ΗΜΕΡΆΟ 


ΕἸΤΤΑ. 
ΟΙΤΙΝΕΟ 


ΤΟ ΤΥ ΧΟ 


ΕἌΆΕΓΟΝ 


ΔἈΟΧΓΓΟΎΤΙΝΟ 
ΟΜΗΆΣΙΝΜΆΑΒΆΙΝΙΕΕΙΝ 
ΕἸΙσΙΪβροσολύμαᾳ. 
ΟΤΕΔΛΕΘΕΟΓΕΝΝετο 


ΘΞΆΑΡΤΊΟΆΙ 
Ημλο 


. ΤἈΘΗΜΈΡΑΟ 
ΕΞΣΘΆΘΟΝΤΘΟ 
ΘΠΟΡΘΥΌΜεθα 

. ΤΙΡΟΤΙΕΜΊΠΠΟντω 


ΗΜλς 
ΠᾺΜΓΡΕΟΝ 


ΟὙΝΓΥΝΆΙΣΙΝ 
ΙΞΑΙ ΤΈΚΝΟΙΟ 


εὐσασῳ 


10 


Οἰνδίθιῃ 


Θὲ ροβ 8 
ΘΘΠ1θι18 

1η ᾿ΠΟΓΘ 
ΘΓΔΥΪΏΠΒ. 
ΝΕ ει 10) "τς, 
ἰνἸοΘ 

οἱ Δαβοθῃαϊβ 
Ιη ΠΆΥΘΙη 

1111 ἴθι 

ΓΟ Ιογαῃΐ 

1η 8118 

Π08 δ ς}61ὴ 
πανὶ ρα η 6 
ΡΓδοίθηθηΐθβ 
ἃ ἵΥ7Ὸ 
ΘΟ Πα] Π}118 
ἴῃ Ρ[Ο]Θ 8146 
οἴ 58] πἰδηῖ08 
ΤΥ ίγοα 
ΠΠΒΠ510118 

Π} 1} 

1Π 81} 


ΔΡΙ( 608 


Λοίογυπι 21, 4.---ἰ. 


ΓΤΗΓΠΤΠΤΟΧΕΟΩ)Ο 
ΚΑΙ ΘΕΟΝΙΓΕΚΟ 
ΓᾺἈΓΟΝΆΑΆΙ ΓΑ. 
ΕἸΤΤΙΓΟΝΑΙΓΙΆᾺΆο. 
ΤΡΡΟΟΘΥΣΆΜ Εμ οι 
ΑΙΤΗΠΤΠΙΔΟΣΙΜεϑθα 
ἈλληλοΥο 
Ι«ΔΙΕΝΕΒΗΜΕΝΙ 
ΕἸ ΓΟΊΤΤΆΟΙΟΝΙ 


Εἰκινοιλε 


ὙπιεοτροΥαν 
ΕἸσΤ Αϊλιλ. 
ΗΜΘΕΘΙΟλ6 

ΤΌΝΠΆΟΥΝ 
ΔΙΆΝΥΟΆΝΤΕΟ 
ἈΠΟΤΎΡΟΥ, 
ΚΑΤΈΞΗΜΕΝ 
ΕἸΟΠ᾿ ΤΟΆΧΕΜΆΪΙΑΣλ 
ΚἈΙΧΟΙΤἈΟΘΆΜεμποι 

ΤΟΥοΟλ Ἀ ΘἈΦοὺγς 
ΕΜΕΙΝΆΜΕΝ 
ΗΜβρὰν 
ΜΙΆᾺΝ 
ΤΆΡΑΥ ΓΟΙῸ 


ΒΘα }] δυΐοπὶ ἀἰ ΓΗ Δ ΘΕΙΤΆ ΡΟΝ αὖ ἰπάδθἃ ἈἉΤΟΤΉΟΙΟΥλοαιας 


ΡΓΟΙΘΟΙ ΕΣΕΆΘΟΝΤΤΕΟ ὑγοΐοίδ ΠΡΗήΟ Φ ΗΤΗΓΚΓ 

ΥΘΠΪΠΔΙΒ ΗΆΘΟΜΕΝ ΠΟΠῚΪΠΘ ΟΙΝΝΟΜΆΑΆΤΪῚ 

1) ΘΔ ΘΒΆΓΘΔΉΙ ΘΟἸΟΙΚΑΙΟΆΧΆΡΙΆᾺΝ ἈΡΆΒ18 ἈΚ ΓΧΒΟςΚ 

οἵ ᾿π|Ὑ8 108 Ι(λΛΙΕἸΟΘΆΘΟΙΝΜ ΓΕ... οἵ οειπὶ νοπϊββοῖ Ι(«λιελϑοὼὺν 

1) ((οηλιτὴ ΕἸΙΓΟΓΟΝΟΙΙΚΟΝ δὶ ΠΟΒ ΠΡΟΓΟΗΜΆᾺςΓ 

Ιρνΐ φιλιστοὺ οἵ ἐα}]Ἰββοῦ ΚἈΆΙΆΡΑΧΟ 

νη βίδο “ΓΟΥΘΥΆΧΓΓΘΆΙΟΤΟΥ ζοπᾶπι ΤΗΝΖΩΟΝΗΝ 

41} ἐγαΐ ΟΝΊΤΟΚΟ Ρδι}} ΤΟΥΤΙΑΥΆΟΥ 

ἀδ βορίθῃ ΕΚ ΤΟΟΝΕΙΓΤᾺΆ. 10. 8|1Π| ὯΠ8 ἈΗΟΆΧΟ 

ΠΙΔΠΒΙΠΊ115 ΕΜΕΙΝΆΜΜΕΝ 810] ΕΑΥΤΟΥ 

ἈΡΌα οἰιηὶ ΤἈΆΡΑΥΓΟΩ ροὸβ ΤΟΥΟΠ͵ΟΛΆᾺΆΟςΓ 

᾿ 16 αἰ Π} ᾿ΤΟΥΤΓΩΔΕ οἵ ΠΔΠΙ1Β ΙΞΞΨὡ«α ΓΆΟΧΟΕΙΡΑε 

οΥδηΐ ΗΟΆΝ ΑἰχῚ ΕΙΤΤΕΙΝ 

ΠΠ1|86 ΘΥΓΆΓΓΕΡβΡΕΓ Ηδὸο ἀϊ Ἰΐ ἽΤλλ ΕἌΆΕΓΕΙ 

ΠΡΊΝ ΠΆΡΘΕΝΟΙ ΒΡΙΓΠΒ ΤΌΟΌΠΙΝΑ. 

{ΤΟΥ ΓΕΟΘΆΡΟΓΟ ΒΔΙΟΙΒ ΤΟΆΓΙΟΙΝ 

ΡΙΟΪοΙ ἢΓῸ8 Π|ΡῸ Φ Η ΓΕΎογοι: ΥἹΓΊΙΠῚ ΤΓΟΝΆΝΆΡΑ 
ΡΟΟΓ 5. δι ςοτὴ Ει ΠΜΕΙΝΝ ΟΝ τῶνδε. εαἰἶι8 ΟΥ 

ΠΟΌΪΒ ΗΜΟῸΝ οῷ δῖ ΕΓΓΙΝ 

(168 ΗΜΘΟΘΡΆΘΟ ΖΟΠᾶ ΗΖΟΝΗ 

Ὀ]ΕΓΙΠΟΑ ΠᾺΕΘΙΟΥγο ἰδθς ΑΥΓΗ 

(ὀβορηα ΙΚΙΑἹΤΉΆΘΕΝ 516 ΟΥ̓ΓῸς 

φιἀδπὶ ΤΊ ΑΙ ΠσΑ θυ ΔΉΟΘΟΟΥΟΙΝ 


180 Αὐἰοταπι 21, 8---11. 


ἴῃ ΠΙΘΓΌΒΔΙΘΠῚ 
ἱ1486] 

οἱ ἰγδαάθηΐ 

ἾΠ ΤΏΔΠῸΒ 

[2115 11} 

οἴπὶ δαΐθιῃ 8116158] 
60 

ΤΟΡΑΌΘΠΗΙΙΠΒ 

Π0Β 0416 

οἵ 4] Ἰοαὲ 1111ὰ8 ογδῃΐ 
6 88θηάογρί 

ἴῃ ᾿]ΟΓΟΒΟΙ Ιη8 
[10 

ΤΟΒΡΟΠΟΙ 

ρδι] 18 

οἱ αἰχὶΐ 

αια 

[Δ 0108 

Ποηΐο5 

οἴ Δα ἢΙροηΐθβ θυ 1 
ΟΟΥ 

ΘΡῸ ΘΠ] 

ΠΟῚ 8011 


8]ΠσΑΥ] 


181 


ΕΝΙΆΗΜ 
ΟἸἸΟΎΥΔΑΆΙΟΙ 
Ι(Ἀ.! ΠΆΡΑ .λοῶοογον 
ΕἸΙΟΧθιβΆο 
ΕΘΝΟῸΝ 
ΟολεΗηΗικογόλμεν 
ΤΥΑΥ ΤΆ. 
ΠΆἈΡΕΙΑΛΟΥΜΘΦΘν 
ΗΜΕΙΟΓΓΕ 
ΙΨΔ'ΔΑΙΟΙΕΝΝΤΟΊ,ΤΙοι 
ΤΟΥΜΗΆΝΑΒΆΟΝΙΝ 
ΕἸΟΙΆΗΜ 
ΟΕ 
ἈΠΕΙΚΡΙΘΗ 
ΟΤΙΆΎΆΟΟ 
Ι(ΔΙΙΕΙΤΙΤΕΝ 
ΤΙ 
ΤΠΟΙΕΙ ΓΑ. 
Ι«Ψ«ἌἬΘΟΝ ΕΟ 


Ι(«Δ.} ΟΥ̓͂Ν ΘΡΥΠΤΟΝΤΕΟΝ 20 


ΤῊΝΚΆΡΔΟΑΆΝ 
ΕεΕγωλε 
ΟΥΜΟΝΟΝ 
ἈΕΘΗΝΙΆΙ 


ΝΕ 


Βοα 

οἵ Τ]0Γ] 

ἴῃ ΠΙΘΙ 8816] 
ραγαῖΐο 

ἤδῦ60 

ῬΓῸ ΠΟΙΪΠΘ 
ἀΟΠ]η] 

1688 

ΠΟ ρἰδοδηΐα δαΐοτη 
60 

αι] 6 ν 1 Π}118 
αΙσθηΐο5 

ἀομ ἢ] 
νηΐ 8 

ἢαΐ 

Ροϑί διιΐθιῃ ἀ168 
1508 
ΡΓΔΟΡΑΓΔηΐΪΘΒ 
ἈΒΟΘΠαΘΌΔΙΩυΚ 
ἴῃ ΠΙΘΓΟΒΟΙ Ιηἃ 
σΟΙ ΘΠ ΓαΠΐ δυζθοθτη 
οἴ ὁχ 801 }11}}18 
ἃ ΟΟϑ8 ὙΓθ8 


[Ὶ σ΄ 
0Π8 ΠΟΡΙΒΟΙΙΠῚ 


Δοίοτιπι 21, 11 ---- 16. 


λιλλλαλ. 
ΚΜ ΑΙΛΔΙΠΟΘΆΝΙΝ 
ΕἸΟΙΆΗΜ 
ΕΤΟΙΜΟΩ)Ο 
εχ 
ὙΤΙ Ε ΡΤῸΟ Ὑονοόμᾶτος 
ΤΟΥΚῪΥῪ 
Ὗ 
ΜΜΗΤΤΙΘΟΜΜΕΝνογδλε 
ΧΥ ΤΟΥ 
ΗΟΥΧΆΟΆΜΜΕΝ 
ΕΙΤΠΟΝΊΓΕΟ 
ΤΟΥΚΥ 
ΤΟΘΕΆΔΗΜΜ. 
ΓΕΙΝΕΟΘΟ) 


Νεταλετλοημειὶς 


ΤΑΥ ΤΆ. 
ΕἸΤΤ} ΟΙ ΘΟ ὙἈΑλμεπνοι 
ἈΜΝΟΕΕΒΑΙΝΝΟΜΜΕΝ 
ΕἸ) 6]Ε ΡΟΓΟΆΥΛΥΎΜΑΆ. 
ΟΥ̓ΝΗΆΘΟΝΑ.Ε 
Ι(«(λι Εἰ(Τ Οϑημάθητ.. 
αττοιλιολριὰς 
ΟὙΝΗΜΙΝ 


ΠῚ ΟΠ Ὁ 1 
ΠΟΒ 

δριιἃ αιιο πὶ 
᾿ΟΘΡΙ ΓἈΓΘΙΛΙΠ: 
ΤΠ ΠΆ50}] 

ΟΠ] 8Π| 
ΟΥ̓́ΡΙΟ 
ΔηΓ61] 


(ΠΒΟΡ1110 


ΟἾΠ ὙΘῈΪ ΗΘΚ διυιίθῃὶ 


1 ΠΙΘΙΟΒΟΪΥΠΊ8 
ΠΥ ΘΠ. ' 
ΒΙΒΟΘΡΟτ ηΐ 

ΠῸΒ 


{γΆΓΓῸΒ 


ἈΓΟΝΤῈΘ 
ΗΜΆΟΘ 

ΠΆΡΩ 
ΣΕΝΙΟΌΘΩΟΜΕΝ 
ΜΝΆΟΘΩΝΙ 


ΤΊΙΙΝΝΙ) 


ΙΚὙΎΤΙρΡΙ 
ἈΡΧΆΙ 


ΜΆΘΗΙ 


ΓΕΝΜΟΜΟΝΟΟΝΆΣΚ υ 


ΕἸ ΟἸΕΡοσοΟλΥ ΜᾺ 
ἈΟΜΕΝΩΟ 
ἈΠΕΛΕΘΣΆΑΝΤῸ 
Η“μλα 

ον θαφοι 


ΘΟ] δι 66] ας | ΗἩ ΓΘΕΤΤΠΙΟΥΘΗ 


1{ΓΟ]0) 
ῬΔ1Π}5 
ΠΟΥΊΒΟΙΠῺ 
δ ἸδοΟ θη 
ΟΠ Βα 
ΟΟ]]ΘΟΕ διιηΐ 


ΒΟΙΙΟΙ ΘΒ 


οἵ πὰ Βα ἰαβδοῖ 


183 


ΕἸΙΘΗΘΙ 
ΟΠΛΥΆΟΟ 
ΟὙΝΗΜΙΝ 


11 ρΡοοΆΚΩΟΚΟΝ φ0 


ΤΠΙΆΝΤΕΟΤΕ 
ΤΆΡΘΓΕΝΟΝ ΓΟ 
ΟΙΠΡΕΟΒΥ ΤΈβοι 
ΙΝλιλοπλολίμηενος 


ΘΟΒ 
ὀχμοποθδῖ 

ΡΘΓ ΒΙΠρΊ ΟΝ 
αιδὸ 

ἴδοι! 

ἀθι8 

1ηὴ σοηίθιι8 

ῬΘΙ ΠΙΪΠΙΒΙΘΓ ΠῚ 
0518 

84 1} δια! πίθα 
σ]ογαὐυϑηΐ 
ἄθιιπη 
αἰχογιηΐαιιθ 


6] 


ΨΊάοΒ 


ἔγδίου 
αιιοΐ 
Π.}Π1ἃ 
Βιιηΐ 


1η ἀπ 6 15 


ῖ 
411 σγοἸἀουαηξ 


οἵ ΟἸΠὉΒ 
ΔΟΙΔΪΙΌΓΟΒ 


ΙθἹ 


ΔΛοίοσγαπι 91, 10 -- 20. 


ἈΥΓΟΥῸ 
ΕΣΗΓΕΘΙ ΤῸ 
κλϑενεικΆστο 
ΟΝ 
ΕΠΟΙΗΘΟΕΝ 
ΟΘΟο 
ΕΝΤῸΟΙΘΕΘΘΝΕςεΓ 
ΔἈΙΛΧΖΤΤΗΟλΙλκοπνιλς 
λΥΓΟΥ 
9͵ λελιΚκογοΐλωητες 
᾿ΕΔΟΣΆΖΟΝ 
ΤΟΝΘΝ 
ΕἸΙἸΠΆΝΤΕ 
ΑΥ̓ΤῸ 
Θεωριο 
ἈΔΕΧΦ Ε 
ΠΟΟΆΙ 
μ“μυβιᾶλδο 
ΕἸΙΟΙΝ 
ΕΝΤΤΟΟΙΟΙΟΥΔἌ οις 
ΤΩ ΝΊΙΤΕΠΙΟΤΕΥκο 
ΚΟ ΠΆΝΤΕΣ 
ΖΗΛΟΟΤᾺἍ! 


ΤΟΥΝΟΜΟΥ , 


οχιβίθηϊξ 
ΔΙαΙΘΓαηΐ 88 {6Π| 
(6 16 

ΟΠ ΔΙῚ 
(ἀἸΘΟΟΒΒΙΟΠΘΙῚ 
ἄοοθβ 


84 Π]ΟΥ͂ΒΘ 


Θογατι 4ἱ μ6Γ βοπίθβ βυπί: “1 ΟὙ ΟΙΚΆ τλλέτθνη 


᾿]ἀ ΒΘ ΘΟΓῈΠῚ 
(ἀἸΟΘ ἢ 

"6 ἀόΌογα 
5108 

Π]1ῸΒ 


ΠΟ4116 


Υ̓ΠΆΡΧΟΥΟΙ Ν 


Ι«(ἈΑΟΙ5ΤΗΧΗΘΗΟΆΌδλε 


ΠΕΡΙΟΟΥ 

ΟῚ 
ἈΤΤΟΟΟΤΆΟΙΆΝ 
λιλλοινιεηο 
ἈΙΠΟΜΟΛΎΟΕως 


ἸΟΥΔ ΟΥῸ 
ἈΕΓΩΝ 
ΜΗΟΦιλθιΝ 


1771Ε Ι ΓΓΕΙΜηινλύτογε 
ΤἈΣΩ ἊΕΙΚΝ ΙΑ. 


ΜΗΜ.Ε 


βδουπᾶθτῃ δοπϑυοίιἀϊπεη: ΓΟΙΓΕΘΕΟ), 


ΠΥ 1 Ρ͵ 1) 

αυα ἐΓρῸ 

ἰν1}} 

Π64116 

οΟροχίοϊ 
ΘΟ ΘΠ 6 

᾿ ὙΠ} 1611: 0. 11:0} 
Ιλ ΠΣ Ὁ} ΔΝ Ὁ} }}}}} 


αι1ἃ 


188 


ΠΕΡΙΠΆΤΕΙΝ 
ΤΊΟΥΝ 
ΘΟΤῚΝ 
ΠΆΝΤΩΟΘ 
«Δ. 
ΟΥΝΕΆΘΙΝ 
ΠΆΗΘΟΟ 
ἈΙΚΟΥΘΟΝΓΆΙΓΑΙ 
ΟΤῚ 


ΥΘΠ1Β.) 
Ἰ)00 ΘΙΡῸ 
ἴδο 

αιοά 

ΠῸῚ 

(ΠΟ 118 
Βιιηΐ 
ΠΟ]8 

ΥἹΠΙ 

αι δε [0 Γ 
νοΐ 
ΠΔὈΘη 685 
ΒΌΡΟΙ 86 
ΤῸ 

Δα δυ Ρ[18 
ΡΟ ἃ [6 
σα} 11118 
οἴ Ἰπρθ ὁ 
1} 11115 

τ 

γϑιἰδηΐ 


οδρ ἃ 


- 6Γ βΒοΙθηΐ 


ΟΠΠῸΒ 


Αεἰοτυπι 231, 20-. 34. 


οτἸεληλυθϑλλς 
ΤΟΥ ΤΌΟΥΝ 
ΠΟΙΗΘΟΟΝ 
ΟΤΤΕΡ 
σοι 
ἈΕΓΌΜΕΝ 
ΕἸΕΟΙΝ 
ΗΜΙΝ 
ἈΝΆΡΕΘΟ 
ΤΈΘΟΆΛΔΡΕΟ 
ΘΕὙΎΧΗΝ 
ΕΧΟΝΤῈΕΟ 
εφελύτων 
ΤΟΥ ΤΟΥῸ 
πλρλλλκῶν 
ἈΓΜΝΜΙΟΘΗΤῚ 
ΟὙΝΑΥΤΟΙΟ 
Ι«ΑἸ ΔΆ ΠΆΝΗ ΟΝ 
ΕἸΤΑΥ ΤΟΙΟ 
ΝΑ. 
ΣΥΡΗΘΟΝΤᾺΆΙ 
ΤῊΝ κεφζᾶλη Ν 
ΞἷὉΓΝΟΩΘΟΝΙ.ΓΆΙ 
ΠΆἈΆΝΤΕΟ 


αι αἴθ 
ΠῚ ΠῸ δ.}}1: 
Ὧα ἴδ 

ἢ}}}}} 

οδῖ 

βΒοὲ 

ἸΠΠ18 Π6}}18 
Οἵ 1050 
ΟἸΒΙΟ ΘΒ 


ἸοσοΙὴ 


ἐδ 1158 διυΐθιῃ αἱ σγοαϊἀθγιπῖ 


ἸἸΟΠΔ 168 

ΠΟΒ 

(ἰΟΘ ΕΠ ΠΥ ΊΠ18 
᾿πἀ]οδηΐθβ 
Η}1}}]} 

[Ἀ16 

Οὐδ τὸ 

ΘῸΒ 

ΠΪΒ] 

αὖ Οὐδουνοηΐ 
56 

Αι Δ ΟΙΟΙΠΥῈΒ 


1 ΒΑΠΟῚΠ}15 


184 


ΟΤΊ ΩΝ 

ΝΑ ΓΗΧΗΝΤΆΙ 

ΠΕΡΙΟΟΥ 

ΟὟΛΕΝ 

ΕΟΤΓΙΝ 

Χχλλλ 

ΟΤΎΧΕΙΟ 

ΙΞΑΛΥΤΓΟῸΟ 
ΦΥΆΧΟΟΙΝ 
ΤΟΝΝΟΜΟΝ 


ἈΝ ΟΝ ΤΕΥΎΚΟΤοω.» 
ΗΜΕΙΟ 
ΕἸΠΕΟΤΙΆΆΜΕΝ 
ΚΡΙΝΆΝΤΤΘΟ 
ΜΗΔῈΝ 

ΤΟΙΟΥ ΤῸ 

ΤΉΡΕΙΝ 
λΥ ΓΟΥΟ 
ΕΙΜΗ 

φγλλοοθοθαι 


λΥ ΓΟΥῸ 


1:υ 


ΠΕ ἢ Δ.ΕΤ ὠὥνπεπις. 


οἱ “ἰὐοολίο 


οἵ ΤΟΥ ΠΙΟΔΏΟΠΘ 


ἜΝΠΤΟ 


ῬϑιΠῈ8 
ΔΒ] ΘΠ 5 
ΨΙΓΟΒ 
νοηϊοηΐο 
ΠῚ 

ΟἾ1Π| ΟἿἷΒ 
ΡΟΣ Οδία8 
Ἰη{γαν 

1) [ΘΠ ]11Π| 
Δα Π 8118 
ΓΟΡΙΟΠΟΙ ΠῚ 
4ἸΘΥ11Π 
γ»ῈΓΠΟΔΈΪΟΙ]Β 
(οπὸς 
ΟἸΟΥΓΘΓΙΓ 
ΡΙῸ 40 
αιοαιιὸ 
ΘΟΓῈΠῚ 


ΟὈΪΔΙΙΟ 


ἈποϊλωλΟΘΎΥτω ὐἰμ δυΐοιι 


Ι«ἈΙΔΙΜΑΙΓΟΓς 


ΠΟΤ ΠΥ: 


Αὐεἴογυμῃ 21, 24 -οὐΊᾷΊ. 


ΚΞ ΝΙΚ ΤΟΥ 
ΚἈΑΙΤΟΡΝΙΆΟ 
ΟΤῈ 
ΠΔΥΧΟΘΟ 
πΆρλλλκων 
ΤΓΟΥΌΟΆΧΝΆΡΑΆΟ 
ΤΗῊΗΒΘΧΟΜΕΝΗ 
ΗΜβϑρὰ 
ΟὙΝΔΥΓΪῸΌΙΟ 
ἈΓΝΙΌΘΘΙΟ 
ΕἸΘΗΘΙ 
ΕἸΟΤΌΪΘΡΟΝ 
ὩΧΓΓΘΕΆΧΩΝ 


ΤῊΝ ΠΆΗβῶώαν 


ΤΟΝΗΜΕΘΡΟΩΝ 
“ΤΟΥΆΓΝΙΟΜΟΥ 
εὥσουΥ 
ΠΡΟΘΗΝΕΧΘΗ 
ὙΊΤΕΡΕΝΟΟ 
ΕΚΧΟΤΟΥ 
λυ Ν 
ΗἩπροσφορὰ 
ολα 
ΗἩΜϑδΆλονΝ 


Βορίθιιη 

4165 
ΘΟΟΠΒΕΠΙΔΓΙ 
ὮΙ 4] 46 84.518 ογδηΐ 
16.861 

νἀ θηΐοα 
ΘΙΙΠῚ 

ἴῃ ΤΟΊ ]Ὸ 
σοποϊΐανογπηΐ 
ΡΟΡαΠ] ΠῚ 

οἵ ἱπ δοθυιηΐ 
Ϊπ ΘΕᾺ 

ΤΆ ΠΙΙ5 
ΟἸδΙ δ 685 
Υ]ΓῚ 

15 ΓΥ86]186 
δαϊινεαῖθ 

Κὶς 

[τ 1} 


ΠΟΠ]Ο 


1} δάνοῦϑιϑ μόν ΟἸΚΑ ΓΑ ΓΟΥ ΆΆΔΟΥ 


οἴ Ἰερ ἢ 
οἵ ἸΟΟΙΙΓῚ 


ὮιΠῸ 


188 


ΕΠ͵ΤᾺ 

ΗΜΕΡΆΙ 
ΟὙΥΝΤΈΛΙΟΘΑΙ 
ΟΙΆΙΤΟΤΉΟΆσΟιας 
ἸΟΥΔΆΙΟΙ 
ΘΘΑΟΆΜΕΝΟΙ 
ΧΥΤῸΝ 
ΘΝΤΌΪΕΡΟΩ 


ΟὙΝΕΙΚΘΊΙΝΝΉΟΛντε 


ΤΟΝΟΧΆΟΝ 
ΙΚΚΙΑΛΙΕΤΤΕΚΆΛΧΟΝ 
ΕἸΤΑΛΥΤῸΝ 

ΤΆἈΟΧΕΙΡΆΘ 
ΙΞΡΆΑΖΟΝΤΕΟ 
ἈΝΆΡΕΟ 
ΙΟΤΡΑΗΛΙΤΆΙ 
ΕΟΗΘΗΟΆΣΤᾺΆΙ! 

ΟΥΤΟΟ 
ΕΟΤῚΝ 
ΟΆΝΟΟΘ 


Ι«ἰ ΤΟΥΝΌΟΜοΥ 
ΚΞ ΤΟΥ ΤΌΤΤΟΥ 


ΓΟΥΤΟΥ 


10 


20 


ΟΠΊΠΟΒ 
ΕΌ]αΙ6 
ἀΟΟΘ 5 
ἸΠΒΈΡΟΓ 

οἱ σϑη]68 
ἰπαπχ 

1η [ΘΠ] 11Πὶ 
οἵ οομα|ιηδν 
ΒΔΠΟΙΙΠΠῚ 
Ιοσιιπ 
ἰδέ: πη 

ΘΥΔ ἢ ΘΠΪΠῚ 
Ργον ἀθηΐοβ 
{ΟΡ 11 
ΟΡ Βα Πὶ 

ἴη οἰν!ταΐθ 
ΟΠ 60 

ὙΠ 11 2}}} 
ΔΟΒΠΙΠΆν ΘΙ ἢζ’ 
ΠΣ ΔΜ} 

1. ΓΙ] 11Πὶ 
᾿ἰπχΊββοί 


ῬΔαΪ 8 


Οὐοπιπιοίδαιι!ο οϑΐ 


Αείοσυπὶ 31, 21 -- 80. 


ΠΆΝΤΆΧΟΝ. 
ΓΠἈΜΓΓΆΧΗ 
»“,,λλοκῶν 
ΕΤῚ ΤῈ 
ΙΞἈΙΕΆΧΗΝΆΟΘ 
ΕἸΩΠΗΓΆΓΕΝ 
ΕἸΟΤΌΪΕΡΟΝ 


Ι(λιι (ΕἸΙΚΟΙΝ Οὑνηκε 


“ΓΟΜΆΓΙΟΝ 
ΓΟΙΤΟΝ 
ΓΟΥΤῸΝ 
ΗΟΆΧΝΓᾺΡ 
προξεωρλκοτες 
ΓΡΟΦΙΜΟΝ 
ΤΌΝΕΦΘΟΙΟΝ 
ΕΝΤΉΠΟΛΕΙ 
ουνλυ τῶ. 
ΟΝ 
ΟΝΝΕΝΝΟΜ,)ΖΟν 
ΟΤῚ 
ΕἸΟΤΌΪΕΡΟΝ 
ΕἸΩΗΓΆΓΕΝ 
ΟἸΙΔΥΆΟΘΟ 
ΚΕΙΝΗΘΗΤῈ 


24 


ΟἸν [8 

[οἃ 

οἵ Τί οδἷ 
ΟΟΠΟΙΓΆΙΟ 
ΡΟΡΠ]] 

οἵ δά ργδ! Π ἀθ ΤᾺ 
ρΆ ΘΠ ηι 
{Ποῦ 
ΘΠ 

[ΟΪῚΒ 
ΓΟ 0] 11} 

οἵ βἴδιη) 
οἰδιιθαὸ διηῖ 


Δ} 80 


ΗΠΙΟΔς 
ΟΆΗ 
Ι«(ΛΙΘΙΕΝΝΕ ΓΟ 
ΟὙΝΑΡΟΜῊΗ 
ΤΟΥΛΛΟΥ 
ΙΝΝΔΙΕΙΠΠλ.οῦμεπνοι 
ΓΟΝΗΙΛΥΆΟΝ 
ΗΆΙΚΟΝ 
ΑΥΓΟΝ 
ετω 
ΓΟΥΪΕΡΟΥ 
ΙὡΟΜοογθεῶ)ςο 
ΕἸΚΛΙΟΘΗΟΆΟΝΝ 
ἈὉΜΘΥΡΆΙ 


Φιιδογ ἢ Π115. δι ξο πη Ζητογντω ΝΤΕε 


Θ11ΠῚ 
οὐ ογ 
ΒΟ 

Πι1} {18 

{1110 ἸΘΡΊΟΙΙΒ 
(ΟἸΟΓΒ 

ἃ 

τοί 


οοἠἕι5α 8 


180 


ΧΥΓΟΝ 
ἈΙΠΟΙΚΤΊΝΆΙ 
ἈΝΕΚΗ 
φλοιο 
ΤΟΩΧΙΧΙΆΡΧΩ 
ΤΉΘΟΠΙΡΗΟΘ 

ΟῚ 

ΟΆΗ 

ΟὙΝΚΕΧΥΤΆΙ 


᾿]ΘΥ ΠΒΆΪῸ ΠῚ 

ΠῚ 

ΒΔΓ 

ΔΑΊ ΡΓᾺ 

12 1ΠῚ|0ι18 

οἵ ΓΤ ΘΟ] θιι8 
ΠΟ νυ Υ1’ 


δἰ 05 


ΙἈΗΜ 

Οςσ 

ΕΥΧΥΓΗΘΟ 

ΠΤἈΡΑΆΧΕΩΟΝ 

ΟΤΡΆΑΤΊΟΓΆΟ 

ΚΑΟΘΚΑΤΤΟΝΤ ἈΡ 
χλε 

ΚΝἈΓΕΧΡΆΜΕΝ 


ΕἸΤΑΥΤΟΥῸ 


11} ἐαἰπὶ νἀ ϊἰδβαοιῖ (λιλείλοντες 


1. {Π|}υτππι|πὴ 
οζ ΠῸ ΝΣ 
(ΟΡΝΑ ΘΓ 
ΡΟ ΓΟ ΠΟ 08 
ΡΔ.Ϊ πὴ 

Ἴτηὸ 

ἈΟΟ ΘΓ 65 
{ΠῚ 01}}118 
2) 2 1111] 


6111} 


0 οἵ {ι581} 


ΑΙΠΡΆΓῸ 

ὀκίθ ἢ1]8 

ἀσιαθῖι 

οἵ τ υτυρα δ 


4118 


Αὐοσαπι 91, 80 -- 33. 


ΓΟΝΧΙΆΙΆΡΧΟΝ 
Ιζ δ. "ΓΤ ΟῪ ςετγατιοστὰς 
ΕΠΧΥ ΟΧΝΤῸ 

ΓΤΎῪΤΓΓΟΝΤΕΟ 

ΤΟΝΊΙΥΆΟΝ 

ΟἾΓΕ 
ΕΓΓΊΟΛΣΟ 
ΟΧΙΆΙΆΡΧΟΟ 
ΕΤΙΘΟἈΆΒΕΓΟ 

λΥ ΤΟΥ 
Ιλ! Εἰς ΕΆἌΆΘΥΓΕΝ 

ἈΒΘΘΗΝΙΆΑΆ, 
λλλΥΎοοΘοι ΝΜ 

ἈΥΌΙΝ 
ΙΞΑΙΕΠΥΝΘΆΝΕτο 

ΤΙ 


6] 

οϑϑοῦ 

οἴ πὰ 

οδὲ 

ᾳποα ἔδεϊββοῖ 
41} αἰα6Π 
14 αὐ]ὰ 
ΟἸδιη αι ϑηϊΐ 

ἴῃ {τ 8 

611 Π} δι1{6Π Π)01} 
ΟΟΡΏΟΒΟΘΓΘ 
ΟΟΥΠΠΒ 
ΡΙΌΡΓΘΙ {ππηπ] πὶ 
ἴιδ81 

ΓΘ τοὶ 

ΘΙ1Π} 


1ῃ (51 8ἃ 


πὶ ααας}6πὶ ἴδοζι! 5" 


8 στ δά 
οΟητρΙΐ 

αἱ ΡῬΟΙ ΓΑΙ ΘΓΕΙΓ 
0856. 

ἃ ΤῊ1]11 0118 
ΡΙΟΡΙΘΙ νὶπὶ 


ΡΟΡᾺΠ]] 


181 


ἈΝ 

ΘΗ 

ΙΚΔΟΙΤῚ 

ΕΟΤῚΝ 
ΠΕΠΟΙΗΚῶ ΘΟ 
Ψ ΨΎΟΣ- 
ἈΧΆΧΟΤῚ 
επερωνοὺν 
εντωοχλῳ 


ΜΗ λυγνλμενουδελγτΥῦ 10 


ΓΜ ΟΟΝΙΆΙ 
τολοφλλθο 


ἈΟΧΓΓΟΝΘΟΡΎΥ ΕΟ. 


ΕἸΚΚΕΆΘΥΟΕΝ 
ἈΓΘΟΘΑΙ 
ΧΥ ΤῸΝ 


ΕἸΓΟ ΓΗΙΝΜΤΙΙΔΟυεμβολη 
ΟΙΓΓΕΔΕΕΓΕΝΕΙΤΟ. 


ΕΠΙ ΓΟΥΟἈ ναβαϑίις 


ΟὙΝΕΚΗ 
ΕΧΟΤΆΖΕΟΘΑΙ 
ΧΥΓΟΝ 


2 


Ὑ]1ΙΟΤΪλπνοετρατιωτω. 


ΟΆΓΓΗ ΝΕΙΆΝ 
ΤΟΥΌΧλοΥυ 


ΒΘ] αἴ ΘἢΪΠ| 
πΠΠ 40 

ΡΟΡΙΠΙ 

ΟἸΔΙ Δ ἢ 

[0116 


ΘἸΠΠῚ 


Τποὶρ θηβαϊθ 


Ἱπαιιοὶ 

1 οαΒίΤἃ 
ῬΆΠΠ]18 
αἸοΙ 

{Ἰ 010 
5] 


ΠΙοϑί τ ]]}]} 


ΟἸοααὶ 


Δ αυα 
Δ 16 

αι] ΑἸχ ἢ 
πὰ γσυς 
ΠΟΒΏ 
ΠΟΙ 

τ 

65 
ΔΟΟΎΡΕῈΒ 


4111 δηῖὸ Π08 


Δοῖοσχαπὶ 91]. 83 --- 38, 


ΗΚΟΛΧΟΥΘΙΓᾺΡ 
ΤΟΠΆΗΘΟΟ 
“ΤΟΥΆΧΟΥ 

ΚΡΆΖΟΝΤΈΕΟ 
ἈΠΡρΕ 
ΧΥ ΤῸΝ 

Ἢ δάρρὴ ΜΤΕ 

ΕἸΟΆΓΕΟΘΑΙ 

ΕἸΟΤΉῊΝ Τ]λτεμβολη 

ΟΤΙΔΥΆΟΟ 
ἈΕΓΕΙ 
ΤὨΧΙΘΆΡΧΟΩ 

ΕΙ 

ΕΞΕΟΤῚΝΜΟΙ 

ΕἸΤΙΙΝ 
ΤΊ 

ΠΡΟΟΟΘ 

ΟΆΘΘΦη 

ΕἈΧΗΝΙΟΤῚ 

ΓΙΝΟΙΚΙα 

οὐκάλρὰ 

ΟΥ̓ 
ΕΙ 
ΟἈΙΓΎΤΙΤΊΟΟ 
ΟἸΡΟΓΟΥΤΓΩΝ 


4165 

ΘΟΠΟΙζΑΒἢ 

οἵ βάιιΧ 151] 

1π (ΒΥ ΤΠ} 

Δ ΓΟΥ 1}}}18ἃ 

ΥἸΓΟΙΠ 

ΒΙΟΑΓΙΟΓΈΠῚ 
ιχ1 αἰι6Πὶ 

ΠΡΠῸ 

ΘΡῸ 

Ἰ0Ππ10 Δα! 6] 

5111) 

᾿πάδοια 

ἃ ἴδ 80 

ΟἸΠἸοδὸ 

ΠΟΙ ἸΝΊΟΥΠΪΙ 

Οἰν 818 


ΟἾνΝῸΒ 


ΑἀΘΡΓΆΘΟΟΥ δα ς16πὶ ἴὸ 


ΡΟΙ 6 τη]}}] 

Ιοαα! 

8.4 ΡΟΡαΪ ΠῚ 
ῬΘΙΏ1550 δ[0Π| 

60 


ῬϑιΠ]15 


188 


ΤΟΝΗΜΘΡΩΝ 


ΕἸἈΝ ΧΟ Γώολις 


ΙΞ(ἈΙΕΣΆΓΆΓΩΝ 

ΘΙΟΓΉΝΘΡΗΜΟ. 
ἜΘΥΕ ΡΕ ΗΙΕΣΙ 
ἈΜΝΆΡΑΧΟ 
ΓΟΩΝΟΙΡΙΚΆΡΙω 

"ΕΝ Δ Ε 

ΟἸΧΥΆΟΘ 

ΕΓω 

ΧΝΟΟ 

ΕΙΜΗ 

ΙΟΥΑλΟς 
ΓΆᾺΆΡΟΘΥΟ 
“ΤῊΟΙΚΙΆΙΚΙΆΟ 
ΟΥΚΆΟΗ ΜΟΥ 
ΤἸτολεῶς 

ΠΟΣΜΓΗΟ 
ἈΕΟΜΕλΕοςοΥ 


ΒΙΔΠΒ 

1) σΥΔα Ιθ 5 
Δη}Ώ 

1181] 

δ Ρ] θοΙ 
Ὠ]8 0110 δι1001}} 
5116 {10 

ἴδ οῖο 
ΔΑΪ]οο 8. δῖ 
ἢ γ] ἃ 
᾿Πηρτιὰ 


ἢ ΠΧ} 


ΛΎΤΟ 


ΤῸΝ 

οἵ μδίΤΘΒ 
{6 ἢ] 
αιδι δ νο8 


Π1ΠῚ0 


ΓΘ Ὰ4(10 ΓΑΠΟΙ ΘΠ, 


Ε ΠΤΡΕΥΟΝ οι 0 Αιιάϊοηΐοβδ δι Ὰ6Π| 


ἈΆΧΗΟΛΙ 
ΠΡΟΟΤΓΤΟΝΆΧΟΝ 


ει ΠΤΡ εὐ Ἄντοςλε 


ΧΥ ΤΟΥ 
ὍΣΗΝ ἤλτοχο 


4ιἃ 

ἢ ΟΌΓΔΙΟΣ 
σα ἢ 
ΔαΪ]οοι 5 οδί 


Οἱβ 


Αείοσυμι 21, 88 --- 22, 2. 


Εσγωος 
Ε7Τ1,᾽(ἍΓΟΟΝ ανλδβλθμοωυ» 
ΚΑΙΓΕΟΙΟΘΕΝ 
ΤΉΧΘΙΡΙ 
τὠωλλωῳ 
ΠοΟΆΧΆΗΟΛΔΕ 
ΟἸΓΉΟ 
ΓΕΝΟΜΕΝΗΘΟ 
προσεφώνησε 
ΤΗΘΒΡΆΙΑῚΙ 
ΧΆ ΤῸ 
ἈΓΕΞΓΟΟΝ 
ΝΜΆΡΕΟ 
ἈΔΘΆΦο ! 
ΚΑΙΤΆΤΈΕΈΡΕΟ 
ἈΚΟΥΟΘΆΓΈΕΈΜοΥ 
ΓΤΗΟΙΡΟΟΥΜλας 
ΝΥΝΙ 
ἈἉΤΤΟΛΟΓΊΆΟ 


ΔεωκουσολνΝτεολε 


ΟΤῚ 
ΤΉ ΘΕΡΆΪΔΙ 
ΧΧΕΚΤ 
προσοφώνθϑι 
ἈΥΤΟΙΟ 


ΠΙΒΟἿΒ 
ΡΓΔΟΒΈΤΓΘΙ ΤΠ 
5] {11 
οἵ αἱἷΐ 

ΘΡῸ 

5111 

ΥΙΙ 
᾿πὐδοιι8 
ΠΔΓΙΒ 

Ἰὴ ἴδ 50 
ΟΠ Ἰοἶδὸ 

ΘΙ ΓΙΓ8. διιζοῖα 
1) Οἰν ἴα 
Ι5[Ἀ 

Διο Ρ 68 
θΆ1}81}16] 
ΘΒ 
ΘΟΟΓΓΠΒΒΙΠῚΘ 
ρδίογηδὸ 
Ἰθ018 
ΔΟΙΠΊΙΪΟΥ 
ΘΟΧΙ ΒΘ Β 
(οὶ 

δου 


ΟἸΏΟΒ 


18υ 


ΜΆΛΛΟΝ 

ΠΆΡΕΟΧΟΝ 

ἨΗΟΥΧΙΆᾺΝ 

ΚΆΙΦΗΟΙΝ 

ΕΓ 

ΕΙΜΙ 

ἈΝΗΡ 

ΙοΥλλοο 

ΓΕΓΕΝΝΉΜΕΝος 

ΕΝΤΆΡΟΩ 
ΤΗῊΗΟΙΆΙΚΧΟ 
ἈΝΑΖΤΕΘΡΑΜΜεὴς 

ΒΕΝΤΉΠΙΤΟΛΘΙ 
ΤἈΑΥ ΓΗ 

ΠἈᾺΡΑΤΤΟΥΟΊΤΟσλλς 
ΓΆΜΆΔΛΙΗΣ 

ΤΤΕΤΙ Δ ΘΎΜΕΝε 

ΙΚΞ(ἈΓΓΆΑΆΚΡΙΕΙΑΝ 
ΤΟΥΤΤΑ ΓΡΌΟΥ 

ΝΟΜΟΥ 

ΖΗΧΩΤΉΟΘ 
ὙΠΆΡΧΩΝ 
ΤΟΥΘΥῪΥῪ 

καθώς 

ΠΆΝΤΕΟ 


-ν 


10 


ΝΟΒ 

Θ5Π8 

᾿οαϊὸ 

απ 

ἤδη6 

Υ]Δ ΠῚ 
ΡΟΓΒΘΟΙΒ8. 811ΠῚ 
8616 

δ ΓΘ} 
4] Πσ δ }8 

οἴ {8 16}}8 

1ηὴ Οι5104185 
Υ]ῸΒ 4046 


80 ΠῚ ΘΟΓΘΒ 


Υ̓́ΜΕΙΟ 
ΕΟΤῈ 
ΘΟΗΜΕΡΟΝ 
ΟΟ 
ΤΑΥ ΤῊΝ 
ΤΉΝΟΔΟΝ 
αλιώσλα. 
ἈΧΡΙ 
ΘΑΝΆΤΟΥ 
ἈΘΟΜΘΟΘΥΌΝ 
κλυπαραλιλοὺυῃς 
εἰοφγλᾶκλο 
ἈΝΆΡΑΟΤΕ 
ΚἈΑΙΓΥΎΝΔΆΙΚΆΘ 


βίσαϊ οὐ ρυϊποῖρθ8 βδοογάοίαπι: Οὐκ ΟἈΡΧΙΕΡΕΥΕ 


τοϑ.Ἰ ο ἢ 1πὶ τἱ ἢ ὶ τοι αἱϊ 


οἵ τοῖδιη 
ΒΘΙΙΟΙ ΠῚ 

ἃ αι 8 

οἵ ὀριβίι]88 
ΔΟΟΙΡΙΘΠΒ 

8(1 ΠΑ 18 

1η ἀδῃηάβοι) 
ΡΟΓΘΘυ δὴ] 


ΓΤ ΠΣ εν 


Αοίοσυπι 22, 2 --ὅ. 


ΜΑΡΤΎΡΙΜοι 
ΙΚἌΙΤΤΙΆΑΟΝ 
ΤῸΠΡΕΟΚΥΤΓΕριο. 
πΆΡΩΝ 
ΙΞ«ΧΙΛΕΤ ΓΓΟΛΛΟ 
ἈΘΣΆΜΕΝΟΟ 
ΠΡΟςσΤΟγολλελῳῦς 
ΕἸΟΛΔΆΜΜΔΆΟΙΚΟΝ 
ΕΘΕἸΤΟΡΕΥΟΜΗΝ 
ἈΣΔΙ 


ΟΟΙ ΔΓ ΓΒ 

Υ ΠΠΙΟΤΝΣ 

1) ΠΟΥ ] 0 ἢ} 

{] 

ῬᾺΙΓΘΉΓΕΙΙ 

Γλοῦ πὶ δὲ αἰ ηὶ 
ΘΙ] 

οἴ Δ ργοριηαιδηῖο 
(500 

οἴτοα πιοάϊᾳ ἀἸθιη 
ΓΟΡΟΠἴο 

(ἰὼ ὁδο]Ὸ 
ΤΥ} 11} Μ7}} 

'πΧ 

ΘΟ} ΟΒἃ 

ἀἰσόιιι πιὸ 

ὁ ἰοππαι 

1 ΤΟΥΤᾺΠῚ 

Δι 1ν] 

ΝΘΘΟΙῚ 

(ΑἸ θη ζοα ΠΝ} 
5416 

ΒαιῸ 


αι πὸ 


100 


ΝΑ ΓΟῪ ἙΕΚιος 
ΟΝΊΓΧΟ 
ἈΕΧΕΜΕΝΟΥῸ 
(ἸΙΟΙΆΗΜ 
"ΝΑ. 
ΤΙΜΩΡΗΘΩΟΙΝ 

ΕΓΕΝΕ ΓΟΔΛΕΜΜοι 

ΓΠΟΡΕΥοΟΜενω 

ΙΚἈΙΕΓΓΙΖΟΝΤῚ 
ΤΗΛΆΜΆΟΘΝΙΚΩ τὸ 

ΓΕΡῚ ΜΕΟΗΜΊ ΒΡ 

ἐσθ ννηο 

ΕἸ(ΤΟΥΟΥΝΟΥ 

ΠΘΡΙΕΟΤΡΑΥΕΝ 
φως 

ἸΚΆΜΝΟΝ 

ΠΕΡΙΕΜΕ 

ΕἸΤΕΟΆ ΓΕ 

ΕΙ σΤΌΘΑΧΦ ος 

ΙΚΙἈΙΗΚΟΥΌΣ )0 
«φώνη Ο 
ἈΕΓΟΥΘΟΗΟΜΩΟΙ 

ΟἈΧΟΥᾺ 

ΟἈΧΟΥᾺ 
“ΓΙ ΕΔΙΟΚΕΙς 


αἰιγιιπι [10] 
οοηΓἃ ΕΠ. 81) 
ΠῚ ΟἹ ΕΤῊν 

οὐ Δ {0 }} 
ΓΟΒΡΟΙΑΙ 

41:15 

οβ 

(οηλ 

ἀἰχ ίαιιθ 

Δ πιὸ 

σῸ 

Β1ΠῚ 

"1 Δι 18 
ΠΒΖΟΓΆΘΙΙΕ 
{π|6Π] 

ἴιϊ 
ΡΟΙΒΟΔΙΙΘΙῚΒ 
41} δυς6 1 ὨἸΘΟΙΠῚ 
ΟἸΔηΐ 

1ππιὸη αι] ὁ τὴ 
νἹἀουπηἴ 

οἵ ἹπῈ ΠΥ 
{Δ 01] βιιηΐ 
νΟΟΘΙ δι ς06 1] 


0 δ τον 


Λοίοσιπι 23, ὅ --- 9. 


ΟΚΆΧΗΡΟΝΟΟΙ 
ΠΡΟσκενΝτΤΡΆ 
ἈΆΧΚΊΎΓΙΖΙΝ 
ΕΓ) λΕε 
ἈΠΕΚΡΙΘΗΝ 
ΤΊΟ 

Ε) 

Ι«Ε 

ΕἸΠΕΝΤῈ 
ΤΙΡΟΟΜΕ 
ΘΓΩ 

ΕἸΜΙ 

Ι΄ο 
ΟΝΆΖΩΡΆΑΙΟΟ 
ΟΝ 

ΟΥ̓ 

ὦ ΚΕΙςο 
ΟΙΔΕΘΟΥΝΕΜοι 
ΟΝΤΕΟ 
ΤΟΜΟΝΦῶΟ 
ΕΘΕΆΧΒΆΑΜΝΤῸ 
κλιθν φόβοι 
ΕΓΕΝΝΟΝΝ ΓΟ 
ΤῊΝΑΘΦΩΝΗ, 
ΟὙΚΗΙΚΟΥῪ ον 


οἷὰβ αυὶ Ἰοφιαυαῖαν τὰ ἢ]: 


ΟἸΧῚ διιθμ) 
αιἃ 

[Δ 018 }}} 

ἀοιηΐπθ 
(ἀΟἸ]}05 δαΐοιη 
Εἰσὶ 

81 πὸ 

ΒΈΓΟΘΠΒ 

νϑίο 

1η ἰδ) βοι 
οἵ 10] 

αἀΙἸοθίαγ 0] 

ἀὸ Ομ θ 118 
αιδὸ 

Οροχοδί . 
Δ 0 γ᾽ 

Οιηὶ διυιϊΐθηι ΠΟῺ ΥἱἀΘΌΔΙΩ : 
Ῥγδὸ ρ]αγ αἴθ 

1 11}}}}Π18 

1118 

πηᾶηῖ (ἀδαἀιποίιϑ 
ἰδ Ὁ 6158 ααἱὶ τηΐθοι ἐσϑιῖ 
ἸΠΟἾΘΒΘΙΙΒ 811ΠῚ 


1η ἀδιη 80 11ΠῚ 


191 


“ΤΟΥΆΆΛΟΥ Ντοςίῖι 
ΕΙΠΟΝ.ΔΕ 
ΤΊ 
ΤΤΟΙΗ ὦ) 
Ε« 
ολειίο 
ΕΙΠΕΝ 
ΤΠΡΟΟΜΕ 
ἈΜΝΆΧΟΤΆΟΘ 
ΠΟΡΕΎΟΥ 
ΕἸΟολΆΜἌΔ.ΟΙζοΝ 
ΙΚΆκΕὶ 
ἈἋΔΟΉΗ ΘΗΟΓΟΕΊΓΆΔΟ.-ςοι 
ΠΤΕΡΙΠΆΝΤΩΝ 
ΟΝ 
ΤΕΤΆΚΤΕ. 
ΠΟΙΗΟᾺΆΙ 
Οσλεογκεβλεπο 
ἈἉΠΟΤΉΘΔΛΟΞΣΗΟΘ 
“τουφφωτος 
ΕΚΘΙΝΟΥ 
ΧΕ ΙΡΑᾺΓ (Οὐ ΓοΟΥυμεένος 
ὙΤΙΤΟΤΩΝΟΥΝον 
ΗΆΘΟΝ ΤΟΌΣΗΜΟΙ 
ΕἸΟΔΆΜΔΆΟΚΟΝ 


10 


20 


ἈΠΆΠΙ8Β δαΐθιη. 
αι1ὯΠὶ 

ΥἹΓ 

ΡΙι8 

ΒΟΟΙΠἋπππὶ ἸΟρΌΙΩ 
ἰοβιἱπηοῃΐ πὶ ἈΔΌΘΙΒ 
δ Ὁ ΟΠ 5 

ΠΑ ΗΠ ΌᾺΝ 


1|8615 


Ψ]ΘῚ5 
Δι πὸ 

οἱ διἰβδίμ 8 
ΑἸΧῚ 1Π] 
5816 

τ τὴν 
ΓΟΒΡΙΟΘ 

οἴ ὁ9Ὸ 

πα {2}}} 
Ἰο 8 
ΓΟΒΡΟΧΙ 
[ΠῚ Θ11ΠῚ 
1]16 διιθπ ΕἸΧῚ 
(ἰοιι5 

Ρ ΤΠ) 


ΠΟΒΙΓΟΓΠΙΠῚ 


Δοίοτγυπι 22, 9 --- 14. 


ἈΝΆΜΙΧΟΔΛΕ 

ΤΊς 

ἈΝΗΡ 
ΕὙΘΕΘΚΗΟ 
ΙΞἈ ΓΑ ΓΟΝΝΝΟΜΜΟΝ 
ΜΑΡΤΎΥΡΟΎΜενος 

ὙΤΙΤΟΤΆΝΤΩΝ 

ΓΟΝΙΚΆ ΔΙΓΟΊκουντον 
ΙΟΥἌΆΙΩΝ 
ΕἌΆΘΩΝ 
ΤΡΟΟΜΕ 
ΙΞΕΤΙΠΙΟΤΆΟΣ 
ΕἸἸΤΕΝΜΜἜΟΙ 
ΟἈΧΟΥᾺ 

ἈΔΛΕΧΦΘ 
ἈΝΆΚΧΕΥΟΝ 
αγῳω 

ὙΤΧΥ ΤῊ 

ΤΉΩΡΆ 
ἈΝΘΑλοΥ Ὰ 
ΕἸΟΔΥ ΤῸΝ 
ΟἌΕΘΙΠΙ͂ΕΝ 
ΟΘΟ 

ΤΟΝΠΡΟΝ 
ΗΜΩΝ 


ΡΙΔΟΟΡ ΠΥ [6 
ΟΟΘΠΟΒΟΘΙῸ 
νοὶ ηἰαο ἢ] 
6118 

οἵ νἱἄογὸ 
1511} 

οἵ δι 1γῸ 
νΌΘΘΙῊ 

ΟΧ ΟΥΌ 
ΟἾΔ 

4118 

ΟΙῚΒ 

ΤΟΞΤΙᾺ 

ΟῚ] 

δ ΟΠ] ΘΒ 


᾿ἸΟΙΠῚ ΟΝ 


πόσα φαδὸ ν ΠΝ}: 


οἵ δι 151] 
οἴ πιι}Ὸ 
αι} 

ΠΟΙ 115 
ΟΧΒΙΠΟΘΙΒ 
ὈΑΡΏΖΑΙ Ὁ 
οἴ δθ το 


Ροοσδίδ [πᾶ 


192 


ΠΙΡΟΘΟΧΘΟΘΙΡΙΟΆστοςε 


ΓΜΟΟΝΑΆΙ 
“ΓΟΘΕΆΗΜΆ 
ΧΥ ΤΟΥ 

ΙΚΑΙΆΕΙΝ 
ΤΟΝΆΙΚΔΟΟΝ 

ΙΚΔΙΆΙΚΟΥΌΛΟ 


φώνην 


ΕΚ ΓΟΥΟΤΌΜατος 


λΔΥ ΤΟΥ 
ΟἽΤΙ 
ΕΘΗ 
ΜΆΡΕΥΞΓ 
αυΥΓα 
ΤΠΔΧΟΜΟΤΙΆΝΝΓΑΟΚ 
ἈΝΘΡΦΟΊΤΤΟΥΟ 
ΟΝ ΓΕ εῶώβΑλιζιος 
ΙΞαΟαιηΗιούολο 
Ι«(ΧΙΝΥΝ 
ΤΊ 
Μμολλις 
ἈὉΜΆΟΓΆΧΟΚΟ 
ΕἈΧΤΙΓΊΟΆΣΛΟ 
ΙΞΨΑα)ἈἹΛΠΟΆΛΟΥΌΆΝΙ 
ΓᾺΑΟΛΜΑΆΡΤΙΆΟΟοΟΥ 


20 


ΠΟΟΔΠΒ 
ΠΟΙΏΘη 

515 

[Ἀοΐαπὶ θ8ὲ δυΐοηῃ τι ἢ]: 
Γονογο πῇ 

1η ΠΙΟΓΙΒΔ] τη 
οἴ ΟΥ̓Δ 

1 1ΘΠΏ}]0Ὸ 

ἢ ΟΙῚ ΤῈ 6 

ηὴ ΒΓΠΡΟΓΟ 

οἱ ν! ἰδ γὸ 

ΘΙ[ΠῚ 

(Ἰ οηἴοπ Π}1}}} 
ΓΘ Ὸη8 

οἴ 6Χ] 
γΟΪΟΘΟΪΟΓ 

ὧχ ΗΟ ΙΒΆ]ο πὶ 


αιι18 


ΠΟ ΤΟΟΙΡ 1 Ε {πππ1π: 


ΓΑ ΠΟ ΠΠ 
(ἰὸ πὶ 

ΟἿ ὁρῸ 

ΕἸΣῚ 

(ἀΟὨλ1Π6 


1051 


Ἀοίοσιπὶ 223, 14 -- 19, 


ΕἸΤΠΠΚ λεΕολμενος 


ΓΟΟΝΝΟΜΜΆ. 


λυ ΤΟΥ 
ΕΓΕΝΕΊΤῸὍλεμοι 
ὙΠΟΟΤΡ ΕΥ̓ ἈΝΤ" 
ΕἸΙΟΙΕΡΟΥΟΆΆΧΕΜ 
Ι.απροσϑυύχομεὴ 
ΕΝΤΌΙΕΡΩ 
ΓΕΝΕΟΘΆΙΜΕ 
ΕΝΕΙΚΟΤΆΟΘΙ 
ΙΚΤΔΟΝ 
ΑΥ̓ΤῸΝ 
ἈΕΓΟΝΤΤΆΜΟΙ 
ΟἸΤΕΥΌΟΟΝ 
ΙΚΞΑἸΙἹΕΣΘΆΘΕ 
ΕΝΤἌΧΕΙ 
ΕΣΙΆΗΜ 
ΔΙΟΤῚ 
ΟΥὙΠΆΡΆΑΔ σον 


ΤῊΝΜΑΡΤΎΡΙΑΆΝ 


ΠΕΡΙΕΜοΥ 
ΙΞΚξΆΓΟΩ 
ΕΙΠΟΝ 

ΝΕ 

ΑΥ̓ΤΟ! 


Βοαηΐ ΕΤΠΙΙΟΤΆΆΜΈΓΕΡΕΑΙ 4818 ΟἽΤῚΙ 

΄υ]8 ΟἽ Ι ΘΘῸ ΕΓΟΩ 

ΘυῸ ΕΓΟΩ) 1 ΠΔΙΟΠΘΒ ΕΙΓΕΘΙΝΝΟς 

ΟΥΔΠΙ ΗΜΗΝ Ἰοηρθ ΜΆΚΡΑΆΝ 
ΟΟΠΟΙΙάΘΙ18 ΟΔΙΌΘΓΘΙΩ φγλλκ ΙΖῶὼϊν τη η ἴθ ΣἙΙΤοΟοσ Γλῶ ΟΕ 
οἵ Δ άθῃἙ Ι«..,.γἡδλὲ ΡΩΝ Αἰαϊοραηΐ δυίθπι Η ΚΟΥΌΝ ΔΕ 

ΡῬΘΓ ΒΥΠΑΡΌΡΔΒ Ι(ΛΩΓἈΣΓΑ.σογνᾶάγωγας ρ0 λυ ΓΟΥ 

608 41} ογθάθρδπί “ΤΟΥ Ο]Επιστευκοτας πᾳβηϊ6 ἈΧΡΙ 

1η {6 ΕΤΤ! ΓΕ Ϊπ ᾿οο ΤΟΥΓΟΥ 

οἴ πὴ οππάογου ΚΑΙ Ο ΓΕΕ ΣΕ ΧΎνετο 10 νϑῦθο ΤΟΥΆΟΓΟΥ 
ΒΔΠΡΊΏΙΒ ΓΟΆΟΙΜΜ. πῆ. Δ Ὁ 411: ΙΚΚΞΑΙΕΊΤΗΡΆΝ 
βἰδέδηὶ στεφανου γΟθθΠη ΤῊΝῬΩΝΗΝ 
[6 5115. {{|] ΤΟΥΜΆΡΓΥ βοςσοΟου 5διιδπ λΑΥΓΟῸῸΝ 

οἴ ΘρῸ ΙΞΖ2΄Ι'ΟΙλΥ Γὸς ΑἸΟΘ ΘᾺ ἈΕΓΟΝΊΓΕΕΟ 

ΘΟΥΔΠῚ ΗΜΗΝ [0116 ἈὉ,[Ε 

ΔΑ ΒΙΔΠΚ Εε φε σζΓῶς 46 [θγγ8ἃ λΛ]ΩΠΙΟΤΉΟΓΗΟΚ 

οἵ ΟΠ ΒΘΠΓΘΙΝ κ“ηοουὐνϑθυλοίίζω ἰαίϊεπὶ ΓΟΝΤΟΙΟΥ ΤῸΝ 
οἵ οιἰιϑιοα ! ἢ 8 Ι(Ἀ. φγλλοοω ΝΜ Π6Ὸ ΘΠ1Π) ΟΥΓᾺΡ 

νϑημδηΐα ΤΑΙ ΜΑ ΓΙΑ. [Ὁ ΙζἌΘΗΚΕΝ 

ΠΟΥ ΠΟΙΘΠΠῈΠῚ ΓΟΝΆΝΑΙβΡΟΎΥΎ τω Ὁ ὁπ αυΥυΓΟΝ 

ΘῈΠῚ ΑΥΤΟΝ ὙΊΝΓ ΖΗΝ 

οἱ αἰχί! ΚΆΙΕΙΠΕΝ γυοϊ οταπαπι κυίοια [ΚΡΑΥΓΆΖΟΝΊωνλε 
Δα π6 ΤΠΡΟΟΜΘ ΘΟΓΙΠῚ ΥΓΟῸΝ 

νδας ΤΠΟΡΟΥΟΥ οἵ ΡΓΟΙΟΙΘΠΠΠΗΙ ΙΚΞΑΡΙΤΓΟΝΊΈΩ. 


198 


Αοἰοσιμη 82, 19 --- 28. 


γΟΒΠΠΙ ἢ 
5118 

οἵ ρυ ! ν ΓΘ ηὶ 
τ 6 1 
1 Δ61 ἃ 
1551 

{ΠῚ ΌΠῚ1Β 

Ἰπά πο} 

ΘῈ} 

1 ΟΑΒΙΓ8ἃ 
ΑἸσΘ 8 

ἔγ 0618 
[ΟΓΔΙΙΘΙ 
ΘῈΠῚ 

ιἴ 

ΒΟΙΓοῖ 
ΡῬΙΌΡΓΘΙ αἴ 1} 
δ. 58} 

516 
ὁΧΟΪΔΙ ΓΘ ηΐ 
6] 

στη διυιΐίθοπι οχίθ πα Ἰβεθηζ" 
ΘΌ1Ὶ 


ἸΟΓῚΒ 


1904 


“ΓΧΑΙΜΑΧΤΊΆ. 

λΥ ΤΩΝ 
ΙΞ(ΧΙΚΟΝΙΟΡΤῸΟΝ 
ΒΆΧΆΧΧΟΝΤΟΩΝ 
ΕἸΟΓΟΝΆΕΡΑΆ 
ΕΚΘΆΕΥΟΕΝ 
ΟΧΙΆΙΆΡΧΟΟ 
ΕἸΟΆΓΕΟΘΑΙ 
ΧΥΓΟΝ 


Εἰχὶΐ 

Δ(1 βίδηςο 

ΘΗ ΓΠΓΙΟΠ ΘΠ) 
ΡΜ] 

Β1 ΠΟΠΊΪΠ ΠῚ 
ΓΟΠΙΒΠΙΠΠῚ 

οἵ ἸΠΟΟΠ ΟΠ Δ [1Π) 
Ποοῖ 


ΨΌΒΒ 


ΕΙΟΤΓΗΝΙ ΓΔλεμβολη 10 ἔγαρο] ]Γὸ 


ΕἸΤΤΆΟ 

ΜΆΟΤΙΣΙΝ 

ΕἸΆΖΕΟΘΑΙ 
ΧΥΓΟΝ 

"ΜΙᾺ. 

ΕἸ ΓΝΟΩ 

ΔΙΗΝ 

ἈΙΤΙΆΝ 

ΟΥ̓ΤΩΟ 

ἐπεφρώνουν 
λυ Τὼ 

ΟΟΛΟΕΊΠβοετιμο 
ΑΥ̓ΤῸΝ 
“ΤΓΟΙΟΙΜΆΟΙΝ 


Απάίθηβ δα ῖομ) 
ΘΓ 
ΟΠ ΔΟσΟΘβΙ 
{1 Π0 
ἘΠ ΔΙ 
ΠΟΤΕ 
αι] ἈΟΡΕΓΕΙΒ 68 
εἴσο ἐν 
16 Θἶπὶ ἢΟΠ)Ο 
ΓΟΙΠΒΠ11Β 
ὁδί 
ΔΟΟΘΘί6 18 διι[0 ἢ} 
{ὙΠῸ Π115 
Εἰχ 


Δείογαυπι 23, 23 --- 27. 


ΕΙΤΙΕΝ 
ΤΡΟΟΤΟΝ Οτωτα 
ΕΚΑΤΤΟΝ᾿ ΓΆΡΧΟν 
ΟἸΤΑΥΆΟΘΟ 
ΘΙΆΝΟΝ 
ΡΟΜΆΙΟΝ 
ΙΞ“»ΟΧΙΚΚΑΤΤἌΚΡΙΤΟ 
ΕΣΕΟΤΙΝ 
ὙΜΙΝ 
ΜΑΆᾺΟΤΊΖΕΙΝ 
ΙΚΞΟΥ̓ΌΛΟΔΣΕ 
ΟΕΘΚΆ ΓΟ ΝΊἌΡΧος 
Τ᾿ΠΡΟΟΘΆΘΟΩΝ 
ΤΟΩΟΧΙΜΆΡΧΟΩ 
ἈΠΗΓΓΘΙΆΕΝ 
ἌἈΘΓΩΝ 
ΤΙΜΘΆΛΘΙΟ 
ΠΟΙΕΙΝ 
ΟΓἈΡΑΝΟΟΘΟΥ τος 
βωμᾶιος 
ΕΟΤῚΝ 
᾿Προσθλθῶν ες 
ΟΧΙΆΡΧΟΟ 
ΕΙΤΕΝ 


6] 

αἴο παῖλιὶ 

{ι 

ΓΟΙΏΔΗΙΙΒ 

68 

δα 1116 αἷΐ 
ΘΔ) 
ΓΟΒΡΟΙΑ 1 δαΐθιῃ 
{ἸΡπητι8 

69Ὸ 

τη]18 

ΒΙΠΉΠ] 8 ΡΘΟΙΠΪΔΘ 
ΟΥ̓ ΘΠ. 

"Δ ΠῸ 
ΘΟΠΒΘΟΙΓΙΒ ΒΌΠῚ 
Ῥϑα]αβ δυΐθιη 
ΑΙ 

69Ὸ δυΐοιη 

οἱ ἡδίι15. 511 
ῬΓΟΙΠῈΒ ΘΓΡῸ 
ἀἰβοθδβϑυιηΐ 

ΔῸ 1080 

4Π| ἱποὶρἰο δηὶ 


ΟἸΠΠῚ 


196 


λΥυΓῳω [ΟΓΠ] ΘΙ ἈΝΕΤΤΆΖΕΙΝ 


ἈἊἈΞΕΓΕΜΜ9ῸΟΟΙ οἱ {Π} Όπ1Π|15 διϊΐθὶ Ι'ΚΆ.10 ΧΙΆΙΆΡΧΟοελε 

ΟΥ̓ {πηπ0 Ε φΦ ΟΒΗΘΗ 

ΓΟ Μλνος ΟΟΠΡΟΙΟ ΕἸΤΠΓΝΟΥΟ 

Ε! αιϊᾶ ΟΤῚ 

ΟΆΘΕΦΦΗ Εἶν ο8 ἸΤΟΛΙ ΤῊΝ 

ΜΆ. ΓΟΠΊΔΠΙΙΒ ώμΆλνος 
ἈΤΙΕΙΚΡΙΘΗΔΕ οϑέ ΕΓΓΙΝ 

ΟΧΙΆΙΆΡΧΟΟ ἀἸΙΟΠ 8 ΠῚ ΚΑΙΟΓΙΔΥΓΟΝ 

ΕΓοῶὺ 10 θρι1Π ἈΑΥ̓ΓΟΝΗΝ 

ΤΟΆλΟοΟΥ Δ]Πραββοί ΗΝΜλΕεΕλεις.ῶς 
ΚΕ φλλλι ΟΥ ; Ῥοβίθγα δαΐθιῃ αἰα “[ἠλο ΕἸΤΆΥΡΙΟΝ 
ΓΗΜΝΙΤΟΛΙΓΙΆΝ νΟΪΘη8 ΒΟΥΧΟΜΕΝΟΟΘΟ 
ΑΥΓΤῊΝ ΒΟΙΓΘ ΓΜΟΟΝΑΆ, 
ΕΚΤΉΟΘΆΜΗΝ ἘΝ τολοφᾶλθο 

(ὐλε ΠΆΑΥΆΟΟ αυ!ἀηδη ΤΊ 

ΕΗ ΘΟΟΙΙΒΒΔΓΘΕΏΣ Ἀ ΤΉ ΓΟΡΙΤΑΙ 
ΕΓλΕ δῦ {πάδο]8 ὙΠΠΟΤΟΟΝ]ΟΎὙ λλιω. 
ΙΞΓΕΓΈΝΝΗΜΜΕ. μοϊνὶϊ ΕΑλΥΟαΝ,. 
ΕὙΘΕΦΟΟΟΥΝ 20 ριΠ ΑΥ̓́ΤΟΝ 

ἈΑἹΤΕΓΟ ΓΗΟΆΝ οὗ 1551 ΚΞλδλιΕΚΘΆΘΥΟΕΝ 
ἈΤΙΑΥΓΟΥ ΘΟ ΘΠΙΓΘ ΟὙΝΟΕΆΘΘΙΝ 
ΟἸΙἸΜΕΘΆΛΟΝΠΤΕες ΡΠ ΊΠΟΙΡΟΒ Βϑοθγ οί πηι ᾿ΟΥΟΘΆΡΧΊΘΡοες 
ΑΚΥ͂ΓΟΝ Θ΄ ΟἸΠΘΙῚ Ι(ΔΟΤΤΆΟΝ.: 


Αοίοτσιπι 22, 97 ---- 80. 


ΟΟΠΟΙΠΙῺῚ 

οὗ Ῥγο τ 6 8 
Ῥδι1}11}} 

ΑΔΕ 

1 ΓΟΙ ΘῸ5 

δΔαίθ 65 Δι[0Π] 
ΟὉΠ01110 

ῬΔ1ΠῈ5 

ΕἰχῚ 

ΥἹΠΙ 

[ταῖγο 

ΘρΡῸ 

ΟΠ] 

ΟΟΠΒΟΙΘ [18 
θοη8 

ΟΟΠ ΟΓΒΆΓΙΙΒ 51Π) 
(00 

πΒ6 110 

απὸ 

(6 ] 

ΡοΠΠοχ δαΐειῃ 
8Π811Δ5 
ῬΙΆΘΟΟΡΙ 


Δα ΘΙ ΠΡ 115 


100 


ΤΟΟΥΝΘΆΡΙΟΝ 
ΙΚΛΙΙΚΑ ΓΆΓΆΓΩΝ 
ΠΥΥΆΟΝ 
ΕΟΤΉΘΕΝ 
ΕἸΟΛΥ ΓΟΥῸ 
ἈΓΕΝΙΟΆΟΛΔΕ 

ΤΩ ΟΥΝΘΆΡΙΩ 
ΟἸΧΥΆΟΘΟΘ 
ΕἸΤΤΕΝ 
ἈΝΆΡΕΟ 
ἈΛΕαΧΦ ΟἹ 
ΕΓω 
ΠΆΘΗ 
ΟΥ̓ΝΙΔΗΟΙ 
ἈΓΆΘΗ 
ΠΕΙΟΆΧΥΓΕΥΜε 

ΤΩ)ΘΟ) 

ἈΧΡΙ 

ΓΧΥΤΗΟ 

ΓΗΘΉΗΜΕΡΧᾺΟ 
ΟἈΘΆΡΧΙΘ βεγς- 
ἈΝΆΝΙΑΟ. 
ΕΠΕΤΆΞΕΝ 

“ΓΟΙΟΙΤΆΡΕΟΤῸΩει 


Ὄ 

ῬΟΓΟΙ ΓΟΙῸ 

ΟἾ115 

ΟΒ 

[ηῸ 

ῬΔ1Π15 

δα ΟἸΠΠ| 

αἰχ!ῦ 

ῬΟΓΟΙ ΘΙ ἴὸ 
10 ᾿ηοϊρίοῖ 

(ἰοτι5 

ΡΆΓΙΟΒ 

ἀθα] θ)αΐὸ 

οἵ {ιὶ 

ΒΟ(ΘᾺ 

11 1088. ἢὸ 

Βοοιπ πὶ Ἰόροιη 

οἵ ὀχίγα ἰθρῸΠ) 

᾿1 0 5. πη 


Ὁ μοϊοπῇ 


λΥ Τὼ 
ΓΥΤΙΤΕΙΝ 
λυ ΓΟΥ 
“ΤΟΟΤΟΜᾺ 
ΤΟΤΕ 
ΟΤΙλΥΆΟΟ 
ΠΡΟΟΛΥΓΤΟῸΝ 
Θ.ΠΤΕΝ 
ΤΎΤΙ ΤΕΙΝΟΕ 
μϑλλβϑι 
ΟΘο 
ΤΌΟΙΧΕ 
ΙΚΕ[Κ]Ο ΜΙΆΜΕΝε 
κλυοῦΥ 
ΚΆΘΗ 
ΚΡΙΝ ὦνΜμε 
ΚἈΤΆΓΟΝΜΝΟΜο, 
ΚἈΑΙΠΆΡΑΤΟΝΝΜΟῈ 
ΚΕΧΕΥΘΙΟΜΕ 
ΤΎὙΤΙΤΕΟΘΑΙ 


4 δαΐόπι ΟἸ ΤΟΙ πὴ ΟΙΔΕΤΙΆΡβΕεοστωτες 


ἰχουπηῖ 


ΕἸΙΤΤΟΙ͂Ν 


ΡΠ ποίροιη βαρογάοίαῃ ΓΟΜΆΡΧΙΕΡΕΟΑΆΣ 


(ἰ6] 


Δοίοσιπι 22, 80 --- 23, 4. 


ΓΟΥΘΥ 


18 6 410]85 
ΑἸ δι ῖθμῃ) 
ῬΘΌΪῈ5 
ΠΟΒΟΙΟΌΒΠΙ 
ΤΓΓΑΙΓΘΘ 
αὶ 


[τ } 


ἈΟΙΔΛΟΡβΕειο 


Θφ ΗΤῈ 


οΠλυλος 
ΟὙΊΚΗΔΙΝ 
ἈλαΧΦ ΟΙ 
ΟΤῚ 
ΕΟΤῚΝ 


ΒΓ Ρ68 βδοογάο ἈΡΧΊΙΕΡΘΥΟ 


ΒΟΓΙΟΓΠΠ ΘΓ ΘΠ] 


ῬΓΙΠΟΙΡΘΙΩ 
ΡΟΡΟΪΙ τὰ] 
"0 ΑἸΧΘΟΙΙΒ 
πηϑ]ὸ 

ΒΟΙΘἢ5 δ ς6Π] 
ρϑι}ὰ8 

αι8 

1η8ἃ ΡΆΓΒ 

Θδἵ 

ΒΔΑ Αι ΘΟΓΙΙΠῚ 
οὗ ΔΙ͂ΘΓἃ ΡΔΥΒ 
[ἈΓΙΒΔΟΟΓΊΠῚ 
ΟΙαιηαν 

πη ΘΟΠΟΙ]1Ο 


ΥΠΠ 


1091 


ΓΕΓΡΆΠ,ΓΑΙΓᾺΡ 
ἈΡΧΟΝΤᾺ 
ΓΟΥΆΧΧΛΟΥΟΟΥ 
ΟΥ̓ΚΘΡΙΟ 
κλκῶώςο 
ΓΝΟΥΌΔΕ 
οΤλυλοο 
ΟΤῚ 
ΤΟΘΝΜΕΡβΟΟ 
ΕΟΤῚΝ 
ολλλουκΆῶὼν 
ΤΟ ΔΛΘΕΤΈΕΡΟΝ 


φλαριολιίὼν 


εκρᾶΆξσεν 
ΕΝΤΤΩΣΟΥΝΕΘΆΡβιω 
ἈΝΆΡΕΟ 


1υ 


20 


ΓΡΔΙΓΘΒ 
ΘΡῸ 
[ἈΥΓΊΒΘΔΘΙΙΒ 
Β1ΠΠῚ 
Π]118 
[Υ1586] 


46 506 


οἵ (6 Γδϑυγγθ 0} 6 


ΤΟΥ ΓΙΟΓΙΙ ΠῚ 
θυ Ὸ 

ἸΙΘΟΣ 

[οο ϑις61ὴ 
60 

Ἢ ΠΡ.) 11 1 
[δοῖδ οϑί 


ΒΘ ΠΟ 


1η06 Υ Βα ποᾶθοβ 


οἱ ἔδυ ΊβαθοΒ 

οἵ βο] ἴα, οϑὲ 
]ΠἋ 0 

ΒΔ ἀπ 8.01 ΘΠ] 
ἀϊσαηΐ 

ΠΟἢ 6886 
ΓΟΒΙΓΓΘΟΠΟΠΘΠῚ 


πθαῖὸ ΔΉΡ6] πὶ 


Αοίοχιπι 28, 4 --- 8. 


ἈΆΘΆΦοι 
ΕΓὼω 

φλριολι ος 
ΕΙΜ!Ι 

γος 

φαριολιου 
ΤΕΡΙΕΆΙΤΙΔΟς 
ΟΙΆ ΜΝ ἈΟΓΆσΕως 
Νεκρῶν 

ΕΓω 
ΚΡΙΝΟΜΕ 

ΤΟΥ ΤΌΔΕ 

λυ ΤΟΥ 
ΕἸΙΤΟΝΤῸΟ 
ΕΓΕΝΕΤῸ 
ΟἼΆΟΘΙΟ 


ὙΤΩΝΟΛΣΟΔ λογκλιὼ 


καυφαριολιῶν 
Ι«(Ὧ᾽. ΔΙ ΕΟΧΙΟΘΗ 
ΤΟΙΙΆΗΘΟΚΝ 
ΟσΟἈςΔΟλ.ΟΥκλιοιμΜεΝ ΓᾺΡ 
ἈΕΓΟΥΌΙΝ 
ΜΗΉΗΘΙΝΑ, 

ἈΝΆ ΪΤΔΆΔΟΙΝ 
ΜΗΤΓΓΤΕΆΓΓΘΛΟΝ 


"θαι ΒΡΙ ΓΙ ΠῚ 
ΤᾺΤΊΚΔΟΙ ΔΠ}01ὴ 
ΟΠ ΤΟΝ [11 
γα 
Ἐλοῖι5. οδΓ δι [61] 
ΟἸΔΙΟΙ 
ΠΆΘΉΙΙΒ 

οἵ ΒΌΓΟΘΉΪΟΒ 
48 πὶ 

ΓᾺΡ ΙΒΔΟΟΓΌΠΙΩ 
ΠΠ σα δηΐ 
(ἀἸσθ ἴθ 8 

Π1}}}} 

ΠΝ ΠΠΠΠῚ] 
᾿ΠΥ̓ΟΠΠΙΒ 

1} ᾿ΙΟΠ] 6 

1510 

81 Διο ΒΡ ΓΝ 
ἸΙοοιἔι5 ὁδί 

6] 

τ ΔΠΘ6]15 

8 518 Δι {0 Π| 
[λοῖὰ 


ΒΟ ΠΟΠΘ 


198 


ΜΗ ΈΕΙΙΝΆᾺ 
Φαριολιοιλε 
ΟΚΝΙΟΧΟΙΟῚ ΙΝ 
ΤἈΑΧΜΦΟ ΓΕΡᾺ 
ΓΕΝΕΊΓΟΛΕ 
ΚΡΑΎΓΗ 
ΜΕΓΆΛΗ 
ΙΞΨΆΊΆΝΜΧΟ ΓᾺΝ.Γες 
ΤΊΝΕΟ 
ΤΩ ΝΦΆΡΙΟΧΙΩΝ 
ἈΙΕΜΆΧΟΝΤῸ 
ἈΕΓΟΝΤΈῈΘΟ 
ΟΥ̓ΔῈΝ 
ΚΆΚΟΝ 
ΕὙΡΙΟΚΟΜΕΝ 
ΕΝ ΓΩΟΩΆΝΩ 
ΤΟΥ ΓΩ 
ΕΙΆΕΤΙΝᾺ 
ΘΆΧΧΗΘΕΝ 
λυ Γὼ 20 
ΗἈΓΓΕΆΟΟ 
ΠΟΆΧΧΗΟΛΘ 
ΓΈΝΟΜΘΕΝΗΟΘ 
ΟΤΆΘΕ ΘΟ 


{ΠῚ ΘᾺ 

{Ἰ ΠΝ 
"ὁ ΑἸΚΟΟΓΡΟΓΟΓΟΓ 
ΡΆ 115 

Δ 11}818 
1551 
ΟΧΘΓΙΓΟΙΕΠΗῚ 
ἀἰοβοο θη 8 
ΓΆΡΟΓΘ 
Θ11ΠῚ 

ἀὼ πιρά!]ο 
ΘΟΓΠῚ 

οἵ Γραάθγὸ 


1η ΟΑΑΙΓἃ 


ΘΟΘΈΌΘΙΗΤΕΙ δι {01 


Ἰοὺ (ν 

ΓΙ ΕΠ 
6] 

(ἀπ. Π118 
αἰΐ 

οοηβκία 
5] 611} 


(5 ΠΟ ΑΝ 65 


Δεοογαπιὶ 33, 8 -τἴ}. 


Φφοκηθειο 


ΟἈΙΆΙΆΡΧΟΓΟ 
ΝΜΊΗΛΙΧΟΠΆΌΟΘΘΗ 
ΟΠ ΆΔΥΆΟΘΟ 
ἈΤΤΙΧΥΤῸΩΟΝ 
ΕΝΚΝΕΆΘΥΘΕΝ 
ΤΟΟΓΡΆΓΕΘΥΜΆΑΆᾺ 
ΙΞΨΑΙΥΆΒΆΝ 
ἈΡΠΆΟΆΑΙ 
ΑΥΤΟΝ 
ΕΚΜΕΟΟΥ 
λΑΥΤῸῸΝ 
ἈἉΤΠΠΆΓΕΙΝΤΓΕ 
ΕΙΟΤΗΝΊΠυεμβολη. 
ΗἩΛΟΘΙΠΙΟΥΌΟΗ 
ΜΥΚΤῚ 
ΕἸΤΠΙΓ ΤΆ. 
ΑΥΤῸ 
ΟΙΎΡΙΟΟ 
ΕΙΠΤΕΝ 
ΘΆΡΟΘΙ 
ΦΟΓΆᾺΡ 
ΔΕ ΜΆΡΕΥΡβΩω 


(ὃ ἢ}6 

ἱῃ ΠΙΘΓΟΒΟΙΪΥΠ8 

510 ἴδ 

οροσγῖίορξ 

οἴ ΓΟΙ86 

[058 Π 81] 
Εδοία διιθιη 

416 

ἴδοίδ 

ΟΟἸ]ΘΟ ΠΟΙ ΘΙ. 

᾿πάδ6ὶ 

ἀενονθχιιηΐ 

ΒΘΙΠΘΙΒΟΒ 

ἀἸοθηΐθ5 

Π6 ὨΙΔΠΠΙΟΔΓΘ 

ΠΘαι6 ὈΙΌΘΓΘ 

ἀοηθο 

ΟΟΟΙΔΘΓθηΐ 

δ] 

ΟΓΔΠΐ δ ςᾺ6 1 

ΡΙ8. 418Π| 

αυδάταρί πα 

αι] ἤδης 


(ΟΠ ΓΑ ΠΠΟΠΘΙῺ 


109 


ΤἌΤΠΕΡΙΕΜΟΥ 
ΘΙΟΙΆΗΜ 
ΟὙΤΏΘΟΘΕ 

Δ Εἰ 
ΚἈΑΙΘΙΟΡώΜΗΝ 
ΜΑᾺΡΤΎΡΗΟΛΙ 


ΙΕ ΜΙ ΟΜΘΝΗΟΔΕ 


ΗΜερΡλο 
ΤἸΤΟΙΗΘΆΝΤΈΕΟ 
ΟΥ̓ΟΤΡΟΦῬηΝν 
ΟΠΟΎΔΑΆΙΟΙ 
ἈΝΕΘΕΜΑΤΊΟλν 
ΕλΥΓΟΥῸ. 
ἈΕΓΟΝΤῈΟ 
ΜΗΤΈΦΆΓΙΝ 
ΜΗΤΈΠΙΕΙΝ 
εωςσουΥ 
ἈΤΤΟΚΤΊΝΟΩΟΙΝ 
ΤΟΝΤΙΛΔΥΆΟΝ 
ΗΟΆΝΔΘ 
ΠΆἈΙΟΥΟ 
ΤΕΟΟΘΆΡΑΙΚΟΝΤ 
ΟΙΤΆΥ ΤῊΝ 
ΤΗΝΟΥΝΟΜῶωοικ. 


10 


Γοοιϑαθηΐ 


αυ 
ΟΠ} ΔΟΟΘΑ ΘΠ 


ΤΤΟΙΗΘΟΆΜΕΝΟΙ 
ΟΙΤΊΝΕΟ 
ΤΠΡΟσΘΆΘΟΝΤΘΟ 


δὰ ῥτἰπεῖρθβ βαεθγσάοι) 4} 0)] ΟἌΡΧΙ Εε [εγο , 


οἵ ΒΘΠΙΟΓΘΒ 


. αἸχρχαηΐ 


ἀΘνοῦοηθ 
ἀν ον "8 
ΠΟΒ 0508. 
Π1}}} 
σιδίαγι 
Ἃομθο 

ΟΟΟΙ ἰδηγὰ8 
δι] 
ΠῸΠῸ ΘΥΓΡῸ 
γΟΒ 

Ποΐιπὶ [8616 
ΕἸ ῈΠῸ 
ΟἸ1Πὶ ΘΟΠ61110 
υ 

ἀραιπιοϑί 


ΘΠ 


δ νοῖ 


ἰΔιηη] 081 81 υ]ἃ οοσηὶ 
[ὈΓῸΒ 


ΙΚ( Ι΄ ΓΟιΙσπρεσβυγτεροιςε 
ΕΙΤΤᾺΝ 
ἈΝΆΘΕΜΑ ΓΙ 
ἈΜΝΕΘΕΜΑΤΤ !ελμε 
ΘΑΥΓΟΥῸ 
ΜΗΔΧΕΝΝΟΟ 
ΓΕΥΌΛΧΟΘΑΆΙ 
εὠσοΥυΥ 
ἈΤΙΤΟΚΤΊΝΟΜε, 
ΤΟΝΊΙΙΑΥΆΟΝ 
ΝΥΝΟΥΝ 
ὙΜΕΙΟ 
ΕΜ φΦὰν ΙΟΆΤΆΙ. 
ΤΩΟΧΙΆΆΡΧΩ 
ΟὙΝΤΓΩ ΟΥ̓͂Ν ΕἌΆΡΙΟΣ 
ΟἸΤΩ) Ο 
ΚΑΤΆΓΆΓΗ 
ΑΥΤΟΝ 
ΘΙουΥΜΆςο 


. (ΟΛΟΜΟΘλλωώντλλια 


ΓΙΜΟΣΟΚΙΝ 


ΟΟΥΤ ΙΒ 
ἄἀὸ 60 


ΠΟῸΒ διις16Π} 


ἈΚΡΙΚΕΟΤΈΡΟΝ 


ΤἈΤΤΕΡΙΧΥ ΓΟΥῪ 


ΗΜΕΙΟΛΔῈΕ 


Ρυϊαβαιαπι δἀριορεῖ ΤΡΟΓΟΥΘΓΡΓΊΟΆᾺ, 


ΟἸΠΠῚ 


ῬΆΓΑΓ] 


ΟΠ ΒΙ.ΠΒ 


ἱητοΥ ΠΟΙ 
ΠΠ|πηὶ 

Απάθηβ διιῖοη) 
ΠΠΠῚΒ 

ΒΟΙΓΟΓΙῚΒ 

Ρδ1}} 

ὁ 1Πη51}}5 
ΔΟνΘΙΒ ᾿ 
οἴ ἸΠΘΤΘΒΒΙΙΒ 

"} ΑΒ ἃ 
Πᾶν} 

γλά1}0 
Αἀνοούδηβ δι 060 1 
ΡΔΪΒ 

1111} 

ὁχ ΘΟΠΓΙΓΙΟΙ ΙΒ 


ΠῚ 


200 


ἈΥΓΟΝ 

ΕἸἼΤΟΙΜΟΙ 

ΕΟΜΕΝ 

ἈΜΕΆΙΝ 

ΑΥ ΤῸΝ 
ΚΟΥΌΛΧΛΟΔΕ 

ΟΥ̓ΊΟΟ 


ΤῊ σΧΆΘΆΦης 


ΠΥΑΥΆΟΥ 


ΤῊΗΝΕΝΕΆΡΑΆΝ 


᾿ΙΤᾺΡΆΓΕΝΌΟΜ Θηος 
ΙΞΙΑἸΘΙΟΘΆΘΟΟΝ 
ΕἸΟΓΗΙΝΜῚΤΆΡβεμβολη 
ἈΠΠΙΗΓΓΙΆΕΝ 


ΤΩΙ ΧΩ 


ΓΟ. ΚΑΧΕΘΧΜΕΗΘΕΧΕ υυ 


ΟΤΔΥΆΟΟ 
ΕΝΆᾺ 


ΤΟ ΝΕΙΚΑ Τνταρχω 


Ε(ΌΡΗ 


1:0 


Δα] β ῃ0Π 
110 
ρον 

δἰ ΓἸ ΠῚ 
μαθοῦ ΘΠ] 
ΠΟ ΓΟ 

4 Πα 

11} 

ὁ απ!άοιι 
ΔΒ ΠΟ ἢ 8 
ΘΙΓΠῚ 

θα ιχ 

δα {ΠΠ0 ῸΠ|1}} 
οἵ δἷζ 

νΊΟΓΙΒ 
ΡΆΆΠῈ8 
διἰνούλιν τὸ 
Τοραν 

ΠΝ 

Δα] βορηζοιη 
ρου ἀπο Γὸ 

α(ἷ ἴθ 

᾿α υ ἢΓ0 1} 


Δ] αι 


Ααεἴοταπι 28, 1ὅ--Ἠ|ἰ 8. 


ΓΤΟΝΙΝΕΆΝΙΆΝ 
ΤΟΥ͂ΤΟΝ 
ἈΠΆΓΚΓΑΓΕ 
1 βΡΟςΓΓ ΟΝΧΙΛΙλαιχο, 
ΕἈ}Γ ἈΡ 
ἈΜΠΠΆΓΓΕΙΛΔΑΙ, 
ΤΙ 
ἈΥΤῸ) 
ΟΜΕΝΟΥΝ 
ΤΠἈᾺἈΡΑΆΧΆΒΟΝ 
λΑΥΓΟΝ 
ΗΓΆΓΕΝ 
ΠΡΟΓΓΟΝ ΧΙΆλΓχο, 
ΚΆΦΗΟΙΝ 
ΟἈἌΕΘΕΟΜΙΟς 
ΠΑΥΆΟΟΘΟ 
ΙΗ] γος. ικλλ ολμενος 
ΗΡΟΓΗΓΟΕΝ 
ΤΟΥ͂ΤΟΝ 


ΓΤΟΙΝΙΝΕΆΟΜΙ οικὸν 


ἈΓΆΓΙΝ 
ἸΤΡΟΟΟ6 
ΕΧΟΝΤᾺ 

ΤΊ 


οι Ὁ] 


ἈἋΔΟΗΟΔΟΟΟΙ 


δΔαργοῃθπάθηβ δυιΐοὶ ΕἸΤΙἈΆΜΕΙΝΝΟολε 


ΙΏΔΏΠ1Ὶ 
ΘΙΕΒ 

{Ό ΌΠΙ1Β 

οἴ ΒΘΟΘΊθῃΒ 
Ϊη ρΡϑγίθ 
Ἰηογγοραθαί 
ᾳυοὰ 

οἵ 

αιοα 

ΠΑ Ὁ 65 
᾿Π6]ΟΔΓΘ 121}}} 
αἸχὶ δυΐθη 
4118 

Ἰυάδ6ὶ 
ΘΟΙΒΈΏΓΙΘΡΌΗΐ 
ΓΟΟΔΙΘ ἴθ 

αἱ 

ογδϑίθηδ αἷ6 
ρϑι] 1 
ἀραπολ8 

1πΠ ΘΟΠΒΙ ΠῚ 


αι 8] νΟ]ΘῊΒ 


201 


ΓΗΟΘΧΕΙΡΟΟ 
ΧΥ ΤΟΥ 
ΟΧΙΆΆΡΧΟος 
ΚἈΝ ἈΧΟΩΡΗολς- 
ΚΑΙ ΙΓ ΊΔΆΟΝ 
ΕἸΤΥΝΘΆΝΕΤΟ 
ΤΙ 
ΕΓΤΙΝ 
Ο 
ΕΧΕΙΟ 
ἈΤΙᾺΚΓΓΕΙΆΜοι 
ΕΙΤΤΕΝΙ λ Ὲ 
ΟῚ 
ΟἸΟΥΆΔΛΙΟΙ 
ΟὙΥΝΘΘΕΝΊΤΓΟ 
ΓΟΥΘΡβΡΟα)ΊΤΉοιςε 
ΟἸΤΩ)ς 
λύβιον 
ΓΟΝΤΊΙΠΛΥΆΟΝ 
Ι«ἈΙΙΡΆΓΆΓΓΗ Ο 
ΕἸΙἸΟΤΟΟΥΝΕΆΡΙ.. 
ΟΟΟΜΟΘΟΆΛΦΦΟΝΜΓΙ 


10 


ΘΟΙΙ1Β 
ἸΠΟ]ΌΪΓΘΟΓΘ 

4Ἃ6 60 

[ὰ ΥΘΙῸ 

Π6 ΟΥΓΘΑΙΔΘΓΙΒ 
1115 
1510 ]Δη 1} ΘΠ] 
111} 

ΘΧ 68 

δον 

ὉΠ Ὸ 
αἰδανδριηΐα 
4} 
ἀδνονογαῃΐ 
56 [0808 

ΠΟΙ ΠΙΒΠΟΙΟΔΙΘ 
ΠΘΑῸΘ νΊν ΓΘ 
ἄἀοῃθο 

Ἰη ΟΠ οϊϑηΐ 
ΘΙΠῚ 

οὕ θπ6 . 
Βιηΐ 

ΡΑΓΔΙΙ 


ΘΧΡΘΟϊδηῖθ8 


Αοίοτυπι 383, 18---Ξ3:. 


ἈΚΡΙΕΘΒΟΤΕΡΟΝ 
ΤΥΝΘΆΝΕΘΟΘΑΙ 
ΤΤΘΡΙΔΥ ΓΟΥ 
ΟὙΟΥΝ 
ΜΗΉΤ]7]ΠΠῸῸΟΘΕΙΟ 
ΑΥΤΟΙΟ 
ΘΕΝΘΆΡΘΟΥΌΟΙΝταρ 
ΑΥ̓ΤῸΝ 
ΘΞΧΥΤῸΩΝ 
ἈΝΆΡΕΟ 
ΤΠΠᾺΆΕΙΟΥῸ 
ΤΕΟΘΟΆΧΡΆΑΚΟΝΤᾺΆ 
ΟΙΓΙΝΝΕςΟ 
ἈΜΞΝΝΜΕΘΕΜΑ .ΓΙΟΆΝ 
ΕΧΥΤΟΥῸΟ 
ΜΗΤΈΦΆΡΓΙΝ 

ΜΗ ΓΓἊῸΕΙΊΙΕΙΝΙ 

ΘΕ ΟΟΥ̓Ν 
ἈΜΜΘΆΟΟΟΙΝ 

ΧΥ ΤῸΝ 

ΚΟΝΥΝ 

ΕΙΟΙΝ 

ΕΤΓΟΙΜῸΟΟΙ 
ΤΡΟΟΛΘΧΟΜ Θσηποι 


αι86 ἃ ἴδ ΓΗΜΆΠΟΟΘΟΥ Δ ΟΑΟΑΆΓΘΆΠῚ ΚἈΙΘΟΆΡΙΧΟ 


ΓΟΡΓΟΙΙΒΒΙΟΠΟΙ ΕἸΤᾺΓΓΕΆΧΙΆΝ οἵ ὁ Π108 ΚΑΙΠΠΊΤΤΕΙΟ 

Ισιΐα (᾽ν ΕΝΝΟΥΝ ΒΟΡΓΠΔΡΊΩΤΆ ΕΡΒἈΑΟΜΗΚΟΝΤᾺ 
(ἼΘΙ ΧΙΆΙΆΡΧΟΟ οἵ Ἰαποίδτϊοι και λ εσιολΆβογε 
ἀπ} 15}} ἈΙΤΕΆΑΥΌΕΝ ἀπορηοβ λἙοἙΧΚΟΟΙΟΥῸ 
Δ] βοοῃΓθ Π) ΤΓΟΝΙΝΕΆΙΝΙΟΙζοΝ ἃ ἴογΠἃ ἈΤΟΤΡΙΤΗΚ 
ῬΓΆΘΟΙΡΙΘΙΒ ΤΠΤἈΡΑΓΓΙΆΧΟ ᾿ΠοΓἃ βὰς. 
ΠΟΙ] ἢ] ΜΗΜΛΕΝΙ ΠΟΟΙ͂Β ΤΗΟΝΥΚΤΟΟΝ 
Ἰοαιο [Γ Εἰ αλληολ. {ι|πιοη δ απ αι ΙΨἷ2ΓΗΝΝΗ ΓΕ 
αι 8 ΟἽἿΤῚ Ι0 φργδοραγαῖο ΠΆᾺΡΑΓΓΗΟΝΣΙ 
᾿ᾶ6 6 ΓΑᾺΥΓΆ. εἴ ΟἾἯΝΑ. 
ποία Προ δ εμεφανιολο ἸΠΡΟΠΟΗοΒ ΕἸ ΕΙΚΆΟΆΝΤΕς 
δ( πιὸ ΠΡΟΓΟΜΕ ρϑιιπ ΤΓΟΝΊΤΑΥΆΟΝ 
οἵ Δάνοςδῃ8 ΙΚΔΟΤΤβοοκα κεολίινος ΒΆΙν πὶ ρογ πούγο ΔΙΆΓΘΟΘΘΘΟΥΌΟΙΝ 
ἄπο ΑΥ̓Ὸ δὶ ΓΟ] ΠΡΡ0 ΟΦ ΗλΟΚᾺΑ. 
ιοβάδ ῃ) ΤΙΝ ΧΟ ῬΓΔΟΒΊΔ0Ιὴ ΤΟΝΗΓΕΜΟΝΆΑ. 
(ὁ ΠΟΙ ΠΙΓΙΟΙ 15 ΤΟΟΝΕΙΚΑ-τονταρχω,, ΒΟΓΌΘΠᾺ Γ ρας 
Αἰχ} ΕἸΙΤΤΕΙΝ ; ΘΡΙΒΆΙΠ ΔΙ ΕἸΤΙΟ ΓΟΆΗΝ 
ράΓαῖο ΕἸΤΟΙΜΔΆΟΘΑΝΙΓΆΙ ΠΙᾺ θομ ἴθ πὶ ΕΧΟΥΌΛΧΝ 
Π1]Π11Ὸ 5 ΟΓΡΑΤΙΟΤΆΟΝ 20 [ὉΙΠ]Ά}Ι ΤΓΟΝΊΓΓΎΤΤΟΝ 
ἀτιοοπῖοϑ ἈΑΚΟΟΙΟΥῸΟ ᾿ιδ 10 ΤΟΥΤῸΝ 
εὖ ΟΤΙὦ) ςο ΟἸδιιάϊι8 Ι« ἈλΥλΟςΟ 
ὀδηΐ ΠΟβογθώθϑεη Ιγ 8185 ἈΥΌΟΙΆΟ 
15.616 ὉΣΟΒῚΘ' ᾿ς ΟΡΕΠΙΟ ΨΟΩΙΚΡΆΑΓΙΟ ΓΟ) 


202 Αὐίοσπιπι 23, 21 --- 26. 


ΡΓΔΘΒΙΑΙ 
[6116] 

580} 60 1ὴ 
Ὑ]ΓΙΠῚ 

1511} 
ΟΟΠΡΓΘΔΘΙΙΘΉΒΙ1ΠῚ 
Δ Πι6Ὰ 8 615 

οἵ ἸποΙΡ ηΐθβ 
0001] 

8 618 
ΒΠΡΟΓΝ ΘΠ ΘΒ 
ΟΠ ΟΧΘΙΟΙΠΙ 
ΟΥΡΕΣ 
(90 

υ]ἃ 

ΤΟΙ ΒΒ 

[τ1}}} 

νΟ]οηἴθ 5. δις6 ἢ] 
ΒΟΙΓΘ 

ΟΔΊΒΆΠῚ 

(ὃ αιιἃ 
ΟὈΙΟΙΟ δ ηΐ 

6] 


ἀἰραιχὶ 


208 


ἨἩΓΕΜΜΟΜΝΗΙ 


φηλικι 


ΧΆΡΕΙΝ 


ΤΟΝΆΝΑΡΑΆ 


ΤΟΥΓΟΝ 
ΟὙΝΆΗ μΜ Φ Θεηντὰ 


ὙΠΟΤῸ Ν] Οὐ λλιὼ 


ΙΞᾧΖ]ΖὠῪΩΑΜΙΜΕΆΔΟΝΕΤᾺΆΑᾺ. 
ἈΝΑ. βΕε ΙΟσΟΘᾺ. 
ὙΤΙΧΥΤΓΟῸΝ 

ΕΠ ΟΙΆςΟς 

ΟΥΝΤ, Ως ΤΆτευμὰ 

ΕΞΘΙΆΆΜΗΝ 

ΜΆΘΩΟΩΟΝ 

ΟἽ 

ΌΜΜΑΙι Οος 

ΕΓΠΤΙΝ 

ΒΟΥΧΟΜΟΕΝΟΟΓΕε 

ΓΝΟΌΟΝ.Α,. 


ΓΗΝΑΥΓΙᾺΝ 


ΗΝ 
Ε ΝΕ κΚΆΧΟΥΝ 
λΥ Τὼ 


ΚἈΤΉῊΉΓΆΓΟΝ 


10 


20 


Θ.1}}} 
10 ΘΟΠΟΙ 


ΘΟΟΙΓΙΙΏ 


4061 


ΠΥ ΘΗ] 

ΔΟΟΙΒΆΓΙΙ 

ἀ6 φιβοβΏοη θι8 
Ιου 5 

ἸΡΒΟΓΠῚ 

1.11 νΘΓῸ 
ἀἰσηατῃ 

Π]ΟΙ͂Θ 

81ἴ νἹΠΟΌ]ΙΒ 
ΟΥΠΊΘη 


ΠΟ ἿΘΙῺ 


1ΠῸ 1 οδ(}5 αἰιΐθιη τὰ] ΐ: 


ἋὯ6 1η5141185 
Ἰη Υ]ΓΈΠῚ 
6556 

ΘΧ 0515 
[15] 

δα [6 
ἀθηδη ἀδη 85 


οἵ δοοιιβϑαίοιυθιβ 


Ααόύπῃ 23, 20 -- 30. 


ΧΥΤῸΝ 
ΕἸΟσΤΟΟΥΝ Ἄριο. 
λΥ ΤῸΝ 
ΟΝ 
ΗΥ̓́ΡΟΝ 
ΕΓΚΑΧΟΥΜΕΝΟΝ 
ΠΕΡΙΖΗΤΉΗΜΆΤΩ.: 
ΤΟΥΝΟΜΟΥ 
ΧΥΤῸΩΝ ἑ 
ΜΗΔΕΝΔΕ 
ἌΞΙΟΝ 
ΘΑΝΆΤΟΥ 
ηλΘοΜὼΝ 
ΕΝΚΆΗΜΑΆᾺ 
ΕΧΟΝΤᾺ 
ΜΗΝΥΘΘΙΟΗΟΔ 
ΘΙΠΕΟΥΆΗΟ 
ΘΙΟΤΟΝΆΝΑΆΡΑΆ 


ΕΟ ΟΟθλ. 


ΕΣλΥ ΤΩΝ 
επομΎα 
ἸΤΡΟσΟα 
ΤΤΆΡΑΓΓΙΆΆΧΟ 

κ ΤΟΙΟΚΆ ΓΗΓΟ 


βῥο!ςε 


Οἷα λΑΥΓΟΥ ΟΡ βί] 8] 


ΑἸ Δ 6 ἈΕΦΓΕΙΝ ὈΓΔΘΒΙΑΙ 

Δα διιπὶ ΤἈΤΡΟΟΆΧΥΓΟΝ βία πργιηΐ 
δριια (6 ΘΕΤΙΟΟΥ 6Ϊ 

γα }]6 ε ΡΙ 00) οαπὶ Ἰορ ββθηξ ααΐθπι: 
Π]Π068 ΘΥΡῸ: ΟΙΜΕῈΕΝ ΟὙ πετγατιωταν οἵ ἱπίθυτοραν! 
βϑοιηᾶτπ ργαθοορπθ ἱ«ἈΨΓΆΟΔι ΤετΆΓΜεμο. 46 αυἃ 

1118 ἈΑΥ̓ΤΟΊΙΟ ῥγον ποῖ 
Βιιϑοθρία τη . Ὁ ΜΑΔΚΟΝΓΓΕΟ οββοί 

Ῥδα]ιηὶ ΓΟΝΠΊΙΛΥΆΟΝ 10 οἵ ΘΟΡΠΟΘΟΘἢΒ 
ἀαχοτιηΐ ΗΓΆΓΟΝ ΟΠ ΔΙῚ 

ΡΟ ποοίθπι ἈἈΙΆΑΝΥΚΤΟΟ 6χΧ οἰ] οἷ 

ἴη 8} 0 {ΠἸ46 πὶ ΕἸΟΓΗΙΝ ΑΝ τιπάτριλλ διυάίδηι ἴθ 

οἱ ροβίογα ἀϊδ ΤΗΛΔΘΕΤΙΆΥΡΙΟΝ αἱΐ 

ΓΘ]ΙΟΙΒ ΕΘΕΑΛΟΆΝΙΓΕΓς οὐπὶ οἱ δοσυβδίογοβ ἰυΐ: 
Θαι Πθι18 ΨΤΟΥΟΙΠΠΠΤΕΙΟ Δανοηουϊηΐ 

ἾΓΘ ἈΤΕΡΧΕΟΘΆΙ ᾿ 6 ἢ 8 

ΟἾΠῚ 60 ΟὙΝΑΥ ΓΟ) ἴῃ ὈγϑοίοσΙ 

τον δὶ βυιηΐ ὟΤΙ εστραύαν ΠΟΙ Ϊβ 

1Π ΟΑΒ[Γ8 ΕἸΙΟΓΗΙΝΤΙΆΡβεμβολιν 20 Οἰιβι 11] 

αι] ΟΙΓΙΝΕΟ Θι0Π 

ΟἸπὶ νΘηΙββθηΐ ΕἸΟΓΘΆΘΟΝΤΓΓΕΟ Ῥοϑί διΐθπὶ 

1πΠ ὀδθβαθ ἑ ΘΙΟΤΗΝΚΆΑΙΟΆΡΙ.. αππαιϊιο 

οἱ τ ἀθηῖο8 ΙΚΑΙΜΜΑΛΟΝ ΓΕΈΓΟ ἀἠϊα8 


Φρ4 Ἀοίοτυπι 93, 80 --- 94, 1, 


ΤῊΝΘΙΤΙΟ ΤΌΆΧΗΝ 
ΤΩΗΓΕΜΟΝΙ 
ΤἸΤΆΡΕΟΤΉΟΣΧΣΝ 
λυ τω 
ἈΝΆΓΝΟΥΌΟΔΛΔε 
κλυειταρῶωτηως 
ΕΚΊΤΟΙΆΟ 
ΕἸΤΆΡΧΙΆΟ 
ΕΟΤῚΝ 
ΚἈΑΙΟΤΤΥΘΟΜΈΝος 
ΟΤῚ 

ἈΠΟΚΙΆΙΆΟ 
ἈΔΧΚΚΟΥΘΟΜΆΙςοΥ 
εφη 
ΟἾΥΆΙΝΝΜΚΆΛΟΊΙΚλτηγο 
ΤΠἸἈΆΡΆΓΘΝΟΩΝΊΣ 
ΚΕλΕΥΌλο 

ΕΝ ΓΟΣΤΙ ΡλΙΓώριω 
ΤΟΥΉρώλοΥ 
φγλλοοθοθλι 
ΧΥ ΤῸΝ 

ΕΤΆΔΕ 
ΠΕΝΤῈ 
ΗΜεβΡλσΟ 


20ὅ 


Δείοτυχῃ 24, 1 --ὅ. 


ἀοβοθηαι ΙΚΙ,ἈἉῚ'ΓΕΒΗ σοπῇ ΕΘΙΝΕΙ 

ΡΙποῖροβ βδοογάοίιπθ ΟἈΡΧΙΕΡΕΘΥῸΟ ᾿υ]0 ΤΟΥ͂ΤΟ) 

8ΉΔΠ1Δ8 ἈὉΜΜΆΜΙΧΟ ῬΘΓ {8Πὶ ἈΜΙΧΙΓΗΘΟΗΘΟ 

ΟἸἢ ΒΘΠΙΟΓΙΌΙΒ ΜΕΤΆΤΙβΕσβΒυτειω. ργονἰ ἀθπίϊδῃ) ΤΠΤΡΟΝΟΙΆΟΝ 

αι] θυβάδϑη) ΤΓΙΝΟΟΝ ΒΘΙΠΡΟΙΓΔῸΘ ΤΙΆΜΝΜ ΓΗ ΤΓΕ 

οἱ ΟΥ̓ϑίουο ΚΑΟΡΗΤΟΡρΟςΓ οἵ Ὀ] 46 Ι«Ἀ. ΤᾺΝ ΤΆΧΟΥ 

[ὉΥΊγ]}10 ΨΤΕΡΓΥΆΆΧΟΥ ΘΧΟΙΡΙ ΠῚῚΒ ἈΤΤΟΔΛΕΧΟΜΘΘΆΑΆ. 

αιυοράδῃι ΤΙΝΟΓς ΟΡΏΙΠΘ ΚΡΑΤΓΙΟΤΓΕ 

αυΐ ΟἸΤΊΝ ΘΟ [Εἰς φηλις 

ΤηΒΙπυδυογιηΐ ΕΝ εν ΙΟΆΝ τὸ ὅπ ἢὶ ΜΕΤΓΆΑΙΔΟΗΓΚς 

ῬΓΔΘΒΙ Δ ΘΙῺ ΓΟΉΓΕΜΜΟΝΙ δταίαγαπι δοϊοπο ΕὙΧΆΡΙΟΤΙΆΟ 

Δάν ογβαβ ρα ΙΑ ΓΑ ΓΟΥΊΤΤΑΎ ΧΟΥ αἱ δυΐδῃ ΓΝΆ.ΔΘ 

γοοδῖο δΔυΐθιη ΙΞ«Ὗ.ΧΗΘΕΝΤΟΟ Λε Π6 ἀϊιϑῖ 5 ἴδ ΜΗΘΤΠΠΆΆΟΝΟΕ 

60 λυ ΓΟΥ ῬΓΟΙΓΔΠΆΠῚ ΕἸΜΙ ΚΟΤΤΙ͂ΓΟ) 

οοορϊΐ ἩΡΣΆΤΟ ΤΟΡῸ ἴδ ΠΆᾺΆΡΑΚΆΑΧΟΩΟΘ 

ΒΟΟΌΒΑΓΘ ΚΑ ΓΉΓΟΡΙΝ ΔΌΘΙΓΘ ἈΙΚΚΟΥΟΆ! 

(ΟΥὙ]]8 ΟἾΕΡ̓ΓΥΆλΧος ΠΟΒ ΗΜΩΟΩΝ 

αἸΘΘΉΒ ἈΕΓΟΩῸΝ ὈΥΘΌΙΟΣ ΟΥὙΥΝΤΤΓΟΜΟ)ς 
Οὐ πια]ία Τ]ολλης ἴπ86 οἰοπιοπίαα ΤῊἨΘΗΕΤΠΕΙΚΙΆ 

Ρϑιθ ΘΙΡΗΝΗΘΟ 20 Ιην θη] Θ68 ΘΗΪΠῚ ὙΡΟΝΤΎΓΘΟΓᾺΡ 

ΠΑ Δ ηἴ68 ΤΥΓΧΆΑΝΟΝΤῈΘΝ ΨΊΓΌΤΩ ΤΟΝΆΝΆΡΑ 

ΡΟΥ ἴθ ΔΙΆΓΘΟΥ ἢϊιπο ΤΟΥΓΪΓΟΝ 

οἵ σΟΥΓΘΟΠΟΙΌΙΩ Ιλ. .0Ὸ0 βΡθομΜμματω ραϑίδθηι ΧΟ "͵τΟΌΟΝ 

ἡ {5 11} ΓΙΜΟΜΟΘΝΝΩΟΝ οἵ οΟποϊ Δ ηΐθιῃ Ι«(ΔΟΙΚΓΙΝΟΥΝΓΆ. 


ΒΘ ΟΠ ΘΒ ςΓΆΟΕΙΟ οἀιιχ ἉΙΤΗΓΆΓΕΝ 


ΟΠΊΠ 115 ΤΙΧΟΙΝ 10 0 }}5 Κνελευγολο 

᾿π|486185 ΓΟΙΟΟΥλΟΙο ΔΟΟΘΠΒΆΓΟΝ “ΤΟΥΟΙΚΆ ΓΗ ΓΟχογὸ 
«{| ρ6Ὺ οσθὸμι δι ΟΙΟΙΚΆΓΓΑ ΓΗμΜοικΚΟΥ οἷπ5 λυ ΤΟΥ 

ἈΠΟΙΌΓ ΘΙ Δι1{61} ΠΡΟΣΓΟΚΓΙΆΙῚΙ Ἡμλα, ΜΟΙ ΕΡΆΕΟΘΑι 

ΒΔ ΖΟΓΘΠΟΙΊΙΏ ΤΗΓΙΟΟΝηλχωρλιω» δ} [0 ΠΡΌΟΓΘΕ 

Βοοΐδθ λυβεσθῷς ΠΟ ΠΆΡΩ 

41} Ὁ ῬΟΒΒΙΒ ΑΥΝΗΟΘΙ 

οἴ {θη ρ] τπὴ ΙΝΚΑΥΓΟΊΕΡΟΝ 1086 ΑΥ̓ΓΟΚΟ 

ΟΠ ΓΔΒ. 651 ΕΟΠΙΡΆΓΕΝ ι᾽υ. πόδ} ἈΝΆΚΡΝΝΟ. 

Πα Ὁ} 8 1Ὸ ΒΕΒΗΧΟΩΛΟΆΣ! (6 οἸμῃ θι}Ὰ ΙΤΕΡΙΤΆΝΤΤΩΟΝ 
01} ΟΝ 5118 ΤΟΥΤΓΟῸΩΝ 
ΘΓΟΟΠρΓΔΟΙ πε π8 ΙΚΑΙΕΙΚΡΑ ΓΗ ΟἌΜμεν.,. οὐρηοβέοιο ΕἸΤΙΓΝΟΥΝΝᾺ. 

οἵ βοδυπά πηι ποπίγατῃ ΙΚΑΙΙΚἈΑΩΓΑ τομημέτερο. ααΐθι8. Π08 ΦΟἸΝΗΜῈΕΙΟ 

Ἰόροιη ΜΛ ΟΝΙΟΝ ΔἀΟ(ΙΙΒΔΊΙΙΙΒ ΙΝ ἈἈΓΗΓΟΡΟΥΜΕῈΕΝ 
γΟΪ ΠΉ1Ὰ ΗΘΕΘΧΗΘΟΆΜΕΝ θ0 λαΥΓΟῪ 

ΤΠ ΠΣ ἐν ΙΚΡΙΝΆᾺΙ δι οοογαηΐ δ ΟὙΝΕΤΙΕΘΈΕΝΝτολε 
ΓΓΔΏΒΙΘΙΒ. Δῖθἢι ΠᾺΡΕΆΘΟΝΔΕ οὐ πιάδοὶ ΚἈΑΙΟΙΟΥΔΑΙΟΙ 

᾿Ιγ βία ἈΥΌΙΆΧΟ ἀἰοοπίοι Φλοκοντεο 

ΟἸ θιιη118 Ο ΧΙΆΙΆΡΧΟ ς 0 ἰἰδὸς ΤΆΑΥΓΓΆΆ. 

οἴπ τι} 18 " ΜΕΊΤΆΜΠΠΟΆΧΆΗςΝ 118 ΟΥ̓́Γς 

ΥἹ ΕΙλΟ ἤΑθΟΓὸ ΘΟΧΕΙΝ 

(6 πηδηΐθι5 ΟΘΟΙΓΕὩΩΙΝΝΧΟΙΡΩΟΝ ΓΟΑΡΟΠΑΙ δα ἈΤΙΕΙΚΡΙΘΗΤῈ 

ὨΟΒΕ 15 ΗΜΩΝ ᾿ ΡΔαΠ 15 ΟἸΤΆΑΥΆΟΘΟ 


200 Δοόσιι 24, ὃ ---10. 


ΔαμΘηΐθ 
5810] 

ρΓΔ 6516] 
100) 1 
Εχ τι} 1}8 
ΔΠΉΠΪΒ 
0580 ὧῖ0 
Ἢ ΠΡ). 
10 5011} 
σοηῇ 
1116 


ΒΟΙΘΏΒ. 


ἸΟ ΔΒ ΠΆΪΟΣ 
ΡΙῸ 16 1080 


ΒΕ ΠΑ͂ΔΟΙΔ ΠῚ 


Ροΐθηῖο ἴθ 


ΘΟ ΠΟΒΟΘΙ 6 


αι] 

Π0}) 18 
8{Πη: Π}1}}} 
ὙΠῸ: 
ἀποάθοϊτῃ 
ὃΧ αἴ0 


ΠΕΤΘΌΣ 1} 


201 


ΝΕΥΘΆΝΤΌΟΘ 
λυ 
“ΤΟΥΉΓΕΜΟΝος 
ἌΕΓΕΙΝ 
Εἰκπολλῶν 
ΕΝΙΔΥ ΤῸΝ 
ΟΝΊΤΓΆΘΕ 
ΚΡΙΤῊΝ 
ΔΙΚΆΙΟΝ 
ΤΩ ΕΘΝ! 
ΤΟΥΤῸΩ 
ΕἸΠΕ ΤΆΜΕΝος 
εὐϑθυμώο 
ἼΓΑΟΙΠΤΠΕ Ρ! ΕἸΜΑΥ ΤΟΥ 
ἈΤΓΟΧΟΓΟΥΜΆΙ 
ἈΥΝΆΜΕΝΟΥΘΟΥ 
ΕἸΤΠΙΓΝΩΝΙΆΙ 
ΟΤῚ 
ΟὙΤΤΧΙΟΥῸ 
ΕΙΟΙΝΜΟΙ 
ΗΜΕΡΆΙ 
λώλεκλ 
ἈΦ ΗΟ 
ἈΝΕΒΗΝ 


10 


20 


ΔαᾺΟΥΔΓΘ 


1η ΙΟΥΔΙΘ 


ΘΓ ὩΘ4Ὲ6 1Π ΓΘΙΏΡ010 


ΠΥ ΠΟΥ Πΐ ΠΊ6 
8.(1 810 68} 
(ἰβριυ[δηΐθπι 

δια ΘΟΠΟΙΓΒΙΙΠῚ 
[Δοϊθηΐριῃ 
[γθ86 

ΠΘΑΙΘ 

ἴῃ ΒΥΠΑΡΌΡῚΙΒ 
6616 

Οοἶχοϑ ον! δέοι 
ΠΘΑΊΙΟ 

ῬΙΓΟΥΝΔΙῸ 
Ροϑβϑιιηΐ {Π0] 

ἀὸ αἶθιι8 

ΠΠῸ 

ΔΟΟΌΒ8Δηΐ Πη6 
σΟΠ ΕΠ ΘΟΥ δαυΐθη) 
οσ [0] 

αιιοῦ 
ΒΘΟΠΠ6ΠΠῚ ΥἹΔ ΠῚ 


418Π| 


Δοίοταπι 22, 10-1 4. 


ΤΤΡΟΟΚΥΝΗΟΆΙ 
ΕΙΟΙΆΗΜ 

Ι(«λ. ΟὟὙ ΓΕεητωσίερω» 

ΗΥ̓ΡΟΝΜῈΕ 
ΠΡΟΟΤΊΙΝΆΟΘ 
ΔΙΧΕΓΟΜΕΝΟἝΟΝ 

ΗΕΊΤΠΙΓ ΓΔΟΟΙΝ 

ΤΠ ΟΙΟΥΝΤᾺ 

οχλοὺ 

ΟΥ̓ΤῈ 

ΕΝ ΤΆ Ογναγωγαις 
ΟΥ̓ ΤῈ 

ΙΞἈΣΕΡΑΟΡΓ ΗΝΊ,ΙΓΟΆΙΝ 
ΟΥ̓́ΤῈ 
ΤἸΤΆΡΆΟΤΉΟΛΙ 
ΔΔΥΝΆΝΊΓΆΆΟΩΟΟΙ 

ΤΊΈΡΙΩΝ 

ΝΥΝ 

ΚΑΙΗΓΟΡΟΥΟΙΝ 

ΟΜΟΆΟΓΟ) ΔΕ 
ΤΟΥ ΤΌΟΟΙ 

ΟΤΙ 
ΚΑΙΓΆΓΗΝΟΔΟΝ 

ΗΝ 


αΙοπηΐ 
ΠΘΓΘΘ18 

510 

ἀΘΒΟΓΨΊΟ 
ΡΔΙΓΙΟ 

460 

ΟΥΓΘᾺΘῊΒ 

ΟἸΏ 118 
αιιᾶθ 1ῃ ᾿ἰοσῈ 
Οἵ 1η ὈγΟΥΘΓ8 
ΒΟΥ ίᾷ ϑιιηΐ 
ΒΡΘΠῚ 
ΠΔΌΘΠΒ 

ἴη ἀἰθιιπὶ 
4118} 

οἵ ᾿μ05] 

; 

ὀχροοίδηϊ 
ΓΟΘῸΓΓΟΓΠΟΠΘΙῺ 
Γπ{Γ8}}} 
ΘΒΒ6 
ΙΠΟΓΓΙΟΙΠ 
ἸΠ5ΓΟΥΠΊ6116 


οἵ ᾿]ψαόγαη 


208 


ἈΕΓΟΥΌΙΝ 
ἌΡΘΟΙΝ 
ΟΥ̓ΤΩΟ 
ἈΛΓΡΕΥ 
ΤΟΩΤΙΆΤΡΟΩ 
Θαω 
ΤΠΙΟΤΕΥΩΝ 
ΠΆΟΙΝ 


ΤΟΙΟΙΦΔΑΙΓΆΑ τοννομ 


ἱη ἰος 

ΘΓ 1086 

βίι 60 

δἷπο ΟΥΘΒΟΙΟΙΠΟ 
ΟΟΙΒΟΙΘ [81 
ἸΙΔΌΘΓΘ 

ΒΟΙΏΡΟΓ 

δριιά ἀθιπη 


οἴ ριἃ ΠΟπλ] Π 68 


ΙΚΑΟΓΓΟ Ισεητοισπροιβη 0 ΡΟϑΓ ἅΠΠ08. ΓΟ ΙΩ 
ΤΆΙΕ 


ΓΕΓΡΆΜΜΕΝΟΙΟ 
ΕΆἌΆΠΙΔ. 
εχων 


. ΕΟ ΓΟΝΟΘΊ Ι 


ΗΝ 
ΙΚΔΟΛῚ ΓΟΙ 
ΟΥ̓ΤῸΙ 
ΙΤΡΟΟΔΕΧΟΝΤᾺΆΙ 
ἈΝΆΟ ΤΆΟΙΝ 
ΜΘΆΛΘΙΝ 
Εσεοθᾶι 
ΝΈΚΡΩΝ 
ἈΙΚΑΙΟΝΤῈ 
»ο͵οἈ λῶν 


ὈΪ τ 08 
ΟἸΘΟΙΠΟΒΥ Η 88 
ΓΔ οΓ ΓΙᾺ 

'ι σοηΐο πη 
οἵ Οὐ] ΔΙ ΟΠ 6 8 
δ νο 

ἴ} ἀπ 0115 

Ἴ γ 0} 1}. 111: 
Ρυ ΠΟ δι τη 

1 [ΟΡ Ρ]0Ὸ 

"05 σπ1} ἴα 8ἃ 
6416 

οἰ τππια}1ὰ 


αιυ!άδιῃ δυο) 


Λείοτιπι 34, 14 --- 18. 


ΕΝΤΤΟΥ ΤῸ) 
ΚλΥΓΟῸΟ 
λοκῷ 
ἈΠΤΡΌΟΚΟΠΤΟΝ 
ΟΥ̓ΜΙΆΗΟΙΝ 
ΕΧΕΙΝ 
ΔΙΑΙΤΆΝΤΟΟΘ 
ΠΡΟΟΤΌΝΘΝ 
Ι«“ζἶΩωὝ΄΄οΟΥΟΆΝΟΥΟ 
ἈΙΘΤΩΟΝ Δ 6 
ΤΆΊΟΝΟΟΝ 
ΕἈΘΗΜΟΟΥΝΆΟ 
ΤΤΟΙΗΉΘΟΟΝ 
ΕἸΙΟσΣΤΌΒΘΝΟΟΙΜ 
κα ΡοΟΦοβὰς 
ΠΆἈΆΡΘΓΕΝΌΜΗΝ 
ΕΝΝΆΙΟ 
ΗΥ̓ΡΌΝΜΘΕ 
ΗΓΝΙΟΌΜΕΝΟΝ 
ΘΕΝΤΩΤΘΡΩ 
οΟΥ̓ΜΕΤΆΟΧλΟΥ 
ΟΥὙΔΘ6 
ΜΕΤΆΘΟΡΥΒοΥ 
ΤΊΝΘΟΔΘ 


ΘΧ 8818 ΓΩΜΝΜΑΆΑΙΠΤΟΤΉΤσλοας [ΙΠΪῸΓ 608 ΕΝΝΑΥ ΤΟ ΙΟ 


᾿πᾶδοὶ ΙΟΥΔΆΟΟΝ ΒίΔΠΒ ΕσΤς 

4108 ογο αι18 ΟἽΓΙ 

ορογίθθαί Ε λει 46 τοβαγγθοοπθ ἸΤΠΕΡΙΆΝΑΆΑΟ ΓΆσςεως 
ἈΡια τ6 ΕΠΙΟΟΥ ΠΟΤ ΙΟΓΙΙΠῚ ΝΜΕΙΚΡΩΟΝ 

Δ 6586 ΠΆΡΕΙΝΑΙ Θ9Ὸ Εσὺ 

Οἵ ΒΟΟΌΒΑΓΘ ᾿ς ΚἈΑΙΚΆΑ ΓΓΗΓΟΡΕΙ͂Ν ἱπ ΙΟΟΥ ΚΡΙΝΟΜΘ 

51 αιὰ ΕἸΙΤῚ οὐ]α ΓΠΗΜΘΡΟΝ 

ΠΑ θογθηΐ ΕΧΟΙΕΝ ἃ ὈΟὈ]8 ΥΦΥΜ Ομ 

8.(1 ΠΙ6 ΠΡΟΟΕΘΜΟΕ 10 ὈΙβέι}1 δα ΐθιη ΜΕΒΚΒΆΆΘΤΟ.ΛΔΕ 
δα ]}] ΗΛΥΓΤῸΙ 1108 λυ ΓΟ 

1051] ΟΥ̓́ΤΟΙ ᾿17}} 4 Ο φΦ ΗΛΙ. 

αΙ]οϑηΐ ΕΙΠΆΑΣΓΓΟΌΟΆΟΝΝ ΟΟΥΠΒΒ1ΠῚ6 ἈΚΡΙΒΘΓΟΓΘΡΟΝ 
αὐα ΤῚ ΒΟΙΘΩΒ Ε,λῶ)ς 

ἱηνοπογαηΐ ΗΥΡΟΝ ἀο νἱδ ΤἈΠΟΘΡΙΤΗΉΘΟΟΛΟΥ 
1) 6 ΕΝΝΕΜΜῸΟΙ ΑἸσθηΒ ΕΙΤΤΟῸῚΝ 

1 1 »ὩΔΘΙΚΗΜΜἊΆ. 4ι8 ΟἽ Ὶ 

ΒίΔΠ ΘΠ ΠῚ ΟΤΆΝ ΓΟΟΜΟΥ ΘΌΠῚ ΟΓΆΝ 

Ἰῃ ΘΟΠΟΙ]Π10 ΕἸΤΠΙΓΟΥΟΥΙΝΕΔΡΙΟΥ ἸΙγϑὶδϑ ἈΥΟΙΆΚΟ 

Π181 ἀὁ πῃ8 ΗΤΤΘΡΙΜΙΆς 20 {1018 ΟΧΙΆΙΆΡΧΟςΓ 

]υ- Φ ΟΝΗΓΚΓ ἀΘβοθηά θυ ΙΚ«Ἀ ΙΓΆΒΗ 

ἢδο ΤΑΥΤῊΟ ΔΙΊ μὰ λιλγνῶσομμλ ι 
αΊΆ ΤῺ Ης αιῖι86 84 νοβ ΤΑΙΑΚΆΘΥΜΆΟ 
οἰαπιανὶ ΕΚΡΆΞᾺ τς ἐαββίϊαιιο ΙΧ ΓΓΆΖΞΆΜΕΝος 


209 Αοίογαπι 34, 18 --- 38. 


σΟΙΓΠΓΊΟΠΙ 
ΟἸΙΒΓΟΔΙΓΟ 
ΘΙΠῚῚ 

ὨάΌΘΓΘ ἴδ θη 
ΓΟΙῸ ΠῚ 

οἵ ΠΟΙ] ΟΠ 
Πὲς 

(6 5115 
ΒΓ ΔΙῚ 


1} 


ΤΟ ΚΑ ΤΟΝ ταρκ.» 

“ΓΗΡΙΟΘΆΙ 
λΥΓΟΝ 
ΕΧΕΘΙΝΤῈ 
ἈΝΕΟΙΝ 
ΚΑΟΜΉΔΕΝΆᾺ 
ΙΞΩΟΛΧΥΈΕΙΝ 
ΓΩΟΝΊΔΙΩΟΝ 
ὙΠΗΡΘΤῚΝ 
ΧΥΤΓὼὼ 


Ῥοβῖ δὐΐθιῃ δ] αιιοά Νυ, ΕΤΆΟΔΛΕΤΙΝΑς 


ΠΣ 

Δαν ΟΠΙΘΠΒ 
ΤΟΙῚΧ 

οἰιπὶ ἀσιι851}}}ἃ 
ἘΧΟΓΘ 
Β1{8 

48 γαῖ 
πἰἀδοὰ 
γοζαν 
ῬΔιΠ11Πὶ 

οἵ διιά νι 
ΘΠ] 


αιδθϑδὲ 'π ΟἢυἸΒ[α πῇ 


210 


ΗΜΕΡΆΟ 
ΤἈΡΆΓΕΝΟΜΜενος 
οΟφηλις 
ΟΥ̓ΝΆΑΡΟΥΌΟΙΆΛΙ 
“ΤῊ ΓΎΝΔΙΝΚΙ 
λΥ ΓΟΥ 
ΟὙΘΗ 
ἸοΥΆλιᾺ. 
ΜΕΤΕΙΓΕΜγ το 
ΤΟΝΠΑΥΆΟΝΙ 
ΚΑΙΗΚΟΥΌΘΝ 
λυ ΤΟΥ 
ΤΤΕΡΙ ΤΉ σε οχν 


Ὁ 


ἢ]ΘΒ.1ΠῚ 
ΠᾺἋὸ8 


ἀϊβριιίζαῃίο δυο: 


110 

ἀὸ 1|5{ΠΠ|8ἃ 
οἵ ὀκδί[δἴο 
οἵ πιά ]6}0 
{πτ1ΓῸ 
ΘΧΤΘΓΓΙΠΙΒ 
ἴδοι 15 
ΓΟἸΙΧ 
ΓΟΒΡΟΒΑΙ 
«οὰ πιιης 
Δ ποῖ 
νϑίο 
ΓΟἸΏΡΟΓΕ δι Πὶ 
ΟΡΟΓΙΆΙΠΟ 
ΔΟΓΘΓΘΙ Δι 6 1 
5118} 

οἵ ΒΡΟΓΔΠΒ 
αι }ἃ 
ῬΟΘιΠΪ8 

(6 [ΠΓ 

ΟΙ 


ἃ ῬΆ]0Ὸ 


Αὐΐοχιπι 24, 28 --- 20. 


ΉΓΟΥΝ 
ΠΟΤΕ) Ο 
ἈἈΙΛΧΕΓΟΙΜΜΕνογδλε 
ΧΥΓΟΥ 
ΠΕΘΡΙΔΙΙΚΔ Ο Ογμνης 
ΚΑΙΕΝΚΡΑΓΙΊΙΆΟ 
 »(ΓἿΓΟΥΚΡΙΜΆτος 
ΤΟΥΜ ΘΆΆΧΟΝΤΟος 
ενῬοκοςο 
ΓΈΝΟΜΕΝΟς.. 
οφηλις 
ἈΠΕΚΡΙΘΗ 
ΤΟΙΝΥΝ 
ΕΧΟΝ 
ΠΟΡΕΥΟΥ 
“εο“ιμρώωλε 
ΕΠ ΓΗ λιὼ 
ΜΕ ΓλΟΚλΟλ.ε ςομεςε 
ἈΜΑΚΔ. ; 
Ι«ΔΙΘΕΆΤΤΙΖΩΝ 
ΟΤῚ 
ΧΡΗΜΆΑΆΤΆ. 
ΔΧΟΘΗΟΕΤΆΙ! 
λαΥγῳὼ 
ὙΤΠΟΤΟΥΤΙΧΥΎ ἍοΥ 


ΡΙΌΡ ΘΙ αἰ04 
οἱ ΤΥ α τ ΘηἴΟΙ 
θΠ1ΠῚ 
ΔΟΘΟΓΕΊΘΉΒ 
Ἰοᾳιιο Ὀδίαν 
ΟἸ1Π| 60 
ΒΙΘΗΠ1Ο δτἴθ πὶ 
ὀχ οἴο 
ΔΟΘΘΒΪ 
ἈΠΟΘΘΒΟΓΘΠῚΙ 
ΤῸ]Χ 

ΡΟΓΟΠΠ} 

[ὈΘ 1 

ν ] θη 5. 8 ς}Ὰ61Ὶ 
σ͵ΔΕΔΙη 
ΡΙΔΘΒΙΔΓΘ 
111 8.618 

ΟἸῚΧ 

ΓΟΠ αι 

ΠΡ 
ΜἹΠΟΙΠῚ 
Εθρίι8. ΟΓΡῸ 
ἐαπὶ νϑηϊββοΐ 
1} ῬΓΟνΊΠποῖδ 


ΡΟΒΕΙ ΑΙ Π1ΠῚ 


211 


λδλιο 

ΙΚΑΙΤΥΚΝΝΟ ΓΟΡρΡΟ. 
ἈΑΥ̓ΓΟΝ 

ΜΕ ΓΆΤΠΙΕΜ ΄ΙΠομεὴς 
ΟΟΜΙΆΘΙ 


ΧΥΤῸ) 


δὸοὲ ετιλολέ 


ΠΧΗΡώΘΙΟΗΟ 
ΘδΆΆΚΟΝ 
ἈΆΔΟΧΟΝ 
οφηλις 


ΤΟΡΙΚΙΟΙΝ 


ΦηστοΝ 


ΘΘλΟΝΤΘ 
ΧΆΡΙΝ 
ΚἈΤΆΘΘΟΘΑΙ 


ΓΟ ΙΟ] Ογάλλιοις 


Οφηλιξ 


ΙΞ«(ΠΤΠΡΓΡΕΘΆΜΤΓΤΕΙΝΝ 


ΤΟΝΤΠΑΥΆΟΝ Ὁ 


ἈΘΆΘΜΕΝΟΝ 
“ῬΗΟΤΌΟΘΟΥΝ 
επιᾶλς. 


ΓΗΘΊΙΙΆΡΧΙΑΆ 


ΜΕΤΆ ΤΡΙΟημερας 


ΘΒΟΘΠΔΙ ἌΝΘΗ 
ἴῃ ΠΙΘΓΟΒΟΙΥΙη8 ΕΙΟΙΕΡΟΟΟλΥΜΆΑ. 
ἃ ΘΒ ΘΒΆΓΘΆ ΔΉΠΤΟΙΚΑΆ. ΟΆΡΙΑΘΚΘ 
πηϑη1{6αἰανογαηΐ δυΐθῃ: ΕἸΜΕ φᾶν Ιολν ᾿ 
ΘΙ λυ Γὼὼ 
ῬΓΙΠΕΙ͂ΡΕΒ βδοθγάοίαπι ΟἸΆἈΡΧΊΕΡΕΙΟ 
οἵ ῬΓΊΟΓῸΒ ΙΚἈΑΙΟΙΠΡΩΤῸΙ 
Ἰπἀ Δ ΘΟΓΙΠι ΤΟΝΙΟΥΔΆΙΝ 
ΔΑΨΘΙΒΙΒ Ῥϑ.].Πὶ ΚΑ ΓΑ ΓΟΥΙΤΆΎΎλοΥ 
οἱ ρυορδῦϑδῃηϊ ΚΑ ΤἈρΡοιζλλουη 
ΘῈΠῚ ἈΑΚΥΤΓΟΙΝ 
ΡΟΒΓΠΠ] ΔΗ 65 ΑΙ ΓΟΥΜΘΝΟΙ 
σ᾽ [8 1η ΧΆΡΙΝ 
ΔΑΨΘΓΒΊΙΒ. ΘΙ1ΠῚ ΙΞ«.ΑΟ͵ΑἉἙ,Ί,͵ἝΤΤἝΥῚἸῚ,Ἴ,΄ΤἌΟῖἝὟΘὍὌἍ ᾷ μ 
τι ΟΙἸΠΟ)ςΟ 
δΟΘΟΓΒΟΓοῖ ΟΠ ΜΕΤΆΠ Ε ΜΝΉται 
ΘΙ1ΠῚ ἈΥΤΟῸΝ, 
ἴῃ ΠΟΤ ΙΙΒΆ]ΘΙὴ ΘΕΙΟΙΕΡΟΟΟλΥΜᾺ 
ἸΠ51 188 ΟΝ ΘΆΡΑΆΝ 
[ΔΟΙΘΉΤΘ8 ΠΟΙΟΥΝΤΕΟ 
π| 1 ΡΥ ΠΟΥ ηΐ ἈΒΜΕΘΆΙΝ 
ΘΙ1ΠῚ λαυγον 
η νἱἃ ΙΞΑ ΙΓΑΓΗΝΝ Οδλὼν 

Ἐπ βαΒ ἸοῚ (Μ ΕΝΟΥ͂Ν «(ξῬηειος 
ΓΟΒΡΟΠΑΙ ἈΠΕΙΚΡΙΘΗ 


Δοιόση 24, 20 -- 25. 4. 


» τ" 


ΒΟΓΥ ΑΓ 

ΠΝ Π}}} 

ἸΠ ΟΕ ἃ 
36. ΔΈΠΟ6ΠῚ 
ΠΔΓΠΓΙΙΑ 
ΡΙῸΪΘΟΙΠΓΙΙΠῚ 
1} ΟΥ̓ σῸ 
1η ὙΟΠῚΒ 

αἰΐ 

ΡΟϊοηῖοΒ βιῖ 
(βοοπάἀθηῖοβ 
5] αιιοὰ 

οδἵ 

ἱῃ ΨΙΓῸ 

1ΠΠΟ πιὰ 
δοσιβοηΐ 


ΟΠ} 


ἀομηογδίια διιῖθῃι 


ἸΠ1ῈΟΙ ὁ0Ὰ 
(1605 

ΟΠ ἈΠΙΡΙΠΙΒ 
οΟῖο 

αι ἀΘΟρΙὴ 
ἀΘβοθ Π6ΠᾺ 


1 ΟΘΘ ΔΓ Θ.ΠῚ 


ΤΉΡΙΟΘΑΙ 
ΤΟΝΠΔΥΆΟΝ 
ΘΙΟΙΚΑΙΟΆΡΙΆΝ 
ΕΛΥΓΟΝΙᾺΘ 
ΕΝΤΆΧΘΙ 
ΘΕΚΙΠΟΡΘΥΘΟΘΑΙ 
ΟΙΟΥΝ 
ΕΝΥ͂ΜΙΝ 


Φηοιν 


ΑΥ̓ΝΆΓΓΟΙ 


ΟΥ̓ΝΙΚΑ ΓΆΚΆΝ τες 


ΕἸ ΓῚ 

ΕΓΓΙΝ 
ΘΕΝΤῸΛΝΑΛΡΙ 
ἈΓΟΙ͂ΤΟΝ 

ΚἈ ΓΗΓΟΡβΡΙΓώολΝ 
ἈΥΤΓΟΥ 
Δ ΡΙγλολα 
ΕΝΧΥ ΤΟΙΟ 
ΗΜΕΡΆΟ 

ΤΠ ᾺΆΘΙΟΥῸ 

ΟΙ ΓΟ 

ΗλΕΙΚΆΑ. 
ΙΚ«ΑσΓΆΆΒΑ 
ΘΙΟΚΆΙΟΆΡΙΑΆΝ 


1υ 


1Π ΟΥΆΒΙΠΙΙΠῚ 
Β6 08 

ΡΙῸ {θη 8}} 
1551} 
ρϑι] πὶ 


δαάιιο] 


αἰὐἰνοηϊθηΐο διιθιη 


ΠῚ 
οἰγοπϑιοϊζογιηΐ 


[51}}}}} 


αι ἃν ΒΙΘΓΟΒΟΙ γπη8 


(ἀοβοθπάογδηΐ 
᾿πἀ 86] 

Π}0Ϊ 185 

οἵ ρταῦθβ 
ΟΔ11588 

ΟὈΪϊοΙ οἴ 8 
ΡΆ8]Ὸ 

4188 

ΠΟῸΠ ΥἹΠΟΟ δηΐ 


ΡΙΌΘΔΓΘ 


Ῥδαΐο δυΐθιη 


ΓΆΠοΟΠπὸ τοαάἀρηϊο 
“ΖΕΟΠΪΆΠὶ 


ΠΘ4α8 ἴῃ ἰοσθὴ 


Δυίΐοτυπι 35, ὁ --- 8. 


ΓΗΘΠΔΛΥΡΙΟΝ 
Κλϑιολο 
ΕΠΙΓΟΥΒΗΜμΆτος 
ΕΚΕΆΘΥΚΕΝ 


ΤΟΝΠΑΆΥΆΟΝ 
ἌΧΘΗΝΑΙ 


ΠΆΡΆΓΕ ᾿Νομεένογδε 
ΧΥ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΘΟΤΉΟΘΣΧΝ 
λΥ Τὼ 

ΟἸΙΆΤΤΟΪΘ βοςολγμω 
ΚΑΙΔ.ΒΕΚΗΙΚΟΊΤ ες 
ΙΟΥΔΆΙΟΙ 
ΤΤΟΆΟΑ. 

ΙΚἈ. ΒᾺΡ ΙᾺ. 
Ἀ.ΓΓΙΟΙΜΑ ΓΑ. 

ΕΠ ῬΈροντθο 


ΤΟΠλΥλΥ ΧΩ 


Ἀ. 

ΟὙΚΙΟΧΥῸΝ 

ἈΙΤΟΔΛΙΣΆΙ 
οΟὙΔΕΠπλΥυΆΟΥ 

ἈΠΟΛΟΓΟΥΜενου 

ΟΤῚ 

ΟΥ̓ΤΕΘΙΟΤΌΝνομο 


Ἰυἀδθογυπι 
ΠΘ6Π6 1Π ΤΘΙΏΡ] 1 
ΠΘαΙ6 ἴῃ ΟΔΘΒΔΓΘΙΏ 
αι! αυϑῖῃ 
ΡΘΟΟΔΌΙ 

ἴδδϑίιδ. ΔῈ ς}6 
γΟ]6 8 

1 08615 
ϑ͵ΔΏΔΙΩ 
ὈΓΔΘΒΙΔΓΘ 
ΓΟΒΡΟΠΘηΒ 
Ρϑ0}]ο 

Εὐχ!ὶῦ 

ΥἹΒ 

πῃ ΒΙΘΓΟΒΟΙ γτηδ 
ΒΟΘΠΘΠΒ 
10᾽ 

ἀς 8 

1160] Δ 1] 

δΔριια πὴὸ 

Ὀιχὶξ ϑαΐθιη 
Ρϑ0188 

δα {ὙΠῸ ὰ 8] 
ΘΑΘΒΑΓΙΒ 


ΒίδῃηΒ 


818 


ΤΟΝΙΟΥΔΆΙΟΩΝ 
ΟΥ̓ΤΕΘΙΟΤΌΪΕιον 
ΟΥ̓ΤΕΕΙΟΚΆΙΟλια 


ΤΊ 


ΗΜΆΡΤΟΝ 
ΟΦηστοολθ 
ΘΕΆΩΝ 


ΤΟΙΟΪΟΥ Δ ΆΙΟΙα 


ΧΆΡΙΝ 
ΚΑΙΓΆΆΘΕΟΘΑΆΙ!Ι 
ἈΠ ΟΚΡ ΙΘΕΙς 
ΤΟΤΙΑΥΧΟΘ 
ΕΙΤΤΕΝ 
ΘΘΆΕΙΓΟ 
ΘΙΟΪΕβΡροσοολΥΎΜΆΑ. 
ἈΜΜΜΔΕΛλΟ 
ΕΙ.ΕΙ 
ΤΕΡΙΓΟΥΤῸΟῸΟΝ 
ΚΡΙΘΗΝΆΙ 
ΕἸΤΕΜΟΥ 
Ι|ΠΕΟΝ ΔΕ 
ΟἸΠλΥΆΟΟ 
ΕΤΙ ΓΟΥΒΗΜΆςτος 
ΙΚΑισΆρος 
ΕςΤΓΩῶ)ς 


10 


8111} 

Ὁ] Π16 
οροτϊῖοῖ 
106] Δ 71 
᾿πἀ86085 
ΠΟΗ 
ΠΟΘΙ] 
Βοι 

οἱ [ι 

τη] 188 
ΟΟΡΠΟΒΟΙΒ 
8] αἸΠ]Ὰ ΘΙ 
ΠΟΟᾺ] 

δυΐ 
ἀἸσηαπι 
ΠΟΥ Θ 
[66] 
8114 
ΠΟΙ ΓΘΟΙΒ0 
ΠΙΟΥΪ 

5] ΥΘΓῸ 
Π11}1] 

[νπ}} 
ΘΟΓΙΙΠῚ 


αιιδθ 150] 


Αειυσυμι 36, 8 --- 11. 


ΕΙΜΙ 

ΟΥ̓ΜΕ 

δι 
ΙΞΚΞΡΙΝΘΟΘΆΙ 
ΙΟΥΔΑ ΟΥῸ 
ΟΥ̓ΔΕΝ 

Ηλι ΚΗ ΟΣ. 

ὠς 

κου 
ΚΆΧΛΆΧΙΟΝ 
ΘΙΤΙΓΙΝΩΟΘ κι 
ΘΙΜΕΝΟΥΝ 
Ἀλλ 

Η 

ἈΣΙΟΝ 
ΘΆΝΑΤΤΟΥ 
ΠπαρΆχα 
ΤΊ 

ΟΥΤΆΡΑΙ ΤΟΥΜα αι 
ΤΟΆΧΙΤΟΘΆΝΙΝ 
ΕΙΔ 6! 

ΟὟΔΕΝ 

ΘΟΤῚΝ 

ΟΝ 

ΟΥὙ ΤῸ! 


ιᾶὸ ἰδ 
ΔΟΓΠΙΒΔΠΓ 
ΘΟ Π]0 πιὸ 
ΡΟΤΟΒΓ 

1}Π|8 

(ΟΠ ΤῸ 
ΟἈἸΟΒΒΓΟΙΝ 
Πν Ό0Ὸ 
ΝΠ 

ΤΌΒΤΙΝ 
(ΟΠ]ΟΟ ΙΝ 
ΟἿ} ΟΟΠΒ1Π0 
ΤΟΒΡΟ 1 
ΟΔΟΒΑΙῸ ΠῚ 
ΠΥ ΟΘΔΚΙΙ 

ἃ (1 σΔΟΒΆΓΟΙΙ 
115 

ἀϊόθι5. ἀιιζο} 
ΓΔ ΠΒΔΟΓΝ 
8Παποὰ 

ΟῚ Ρ}Ὰ 

ΓῸΧ 

οἵ νΟΙ]Ὸ 10 Ὁ 
ἀομουα] δι 


1 ΟἸΟΒΆΓΘᾺῺ 


211 


ΟΥΓΟΙ 
ΙΞἈΓΞΓΗΓΟΡΟΎ εινηη 
ΟΥΆΘΙΟΜῈΕ 
ἈΥΜΆΓΓΑΟΙ 
ΑΥ̓ΓΓΟΙΟ 
ἈΧἈΆΡΙΟΛΟΘΑΙ 
ΝΆΟΆΧΡΑ. 


ΕἸΠΙΚΆΆΧΟΥΜΑΆΑΙ 


ΟἿΤΕ 

ΟΦΗ σΓΟς 
ΟΥ̓ΝΆΆΧΧΗΟΛΧΟ 
ΝΊΕ ΑΙ ΟΥσΥμβουλιογ 
ἈΤΙΕΙΚΡΙΘΗ 
ΚΆΙΟΆΡᾺ 
ΕἸΠΙΚΆΛΙΟΛΔΙ 

ΕἸ ΚΆΙΟΧΡᾺ 
ΤΓΙΟΡΕΥΘΗ 
ΗΜερῷῶν λα 
ἈΙΧΆΓΕΝΟΜΝΊΕΝΙ ων 


ΨΤΙΜΟΩΝ 


ἈΓΡΙΠΤΠΠΧΟ 
ΟΚΧΟΙΆΘΥΟ 
ΚΒΕΡΝΙΚΗ 
ΚΑ ΓΗΜΤΉΟΘΑΆΝ 
ΕἸΟΙΚΆΙΟΆΡΙΆΝ 


ΚΠ ἀτιηὶ 
Τοβῖ1 

οἴη δι Ππ| Θ]ΠΓῸΒ 
ΠΣ 
(ἰΟΓ ΓΟ ΠΓΙΓ 
1} 

ΤΟΜΓῸΒ 

ΓΟ] 

ἹΠ0Πε αν 

ἰο γᾶ] 

ΠΟ ΠῚ 

ὙΠ 

«ἀμ ηὶ 

δ 

ΠΟΥ ΠΟ: 

ἃ ΤὉΠῸῸ 

ΝΙΠΟ ΤΙΝ 

(6 αιὸ 

ΟΠ [ἘΠ ΒΘ ΠῚ 
1} ΠΟΙ ΌΒΟΙ γᾶ 


Δ τ ηΐ 


ΧΟΙΠΙἈΧΟΆΜΕΝΟΙ 
ΤΟΝΦΗΟΤΟΝ 
ΦΟλΕΠΆΘΙΟΥΟ 
Ημερλο 
ἌΕΤΡΙΕΟΝ 
ΕΚΕΙ 
ΟΦΗ σΤῸΘ 
ΤΟ ΒΆΟΙΔΆΕΙ 


᾿ΆΝΝΕΘΕ ΓΟ 


ΓΧΙΚΑΙΤΆΓΓΟ ΙΝ παυλοι 
ἈΕΘΓΟΝ 

ἈΝΗΡ 
ΤΙΓς 

ΕΓ ΓΙΙΝ 

ΚΑ ΙΓΆΆΘΛμενος 
ὑπιοφηλικοο 
ἈΞ ΟΜΙΟς 
ΠΕριΟΥ 
ΓΕΝΟΜΕΝΟΎΜοΥ 
ειοεροοολύμὰ 
ενεφῷὰν ΙΟΆΝΜοι 


ἈΠΟ νοᾺ βαρογἀοαῃ. ΟἸἹΆΡΧΙΕΡΕΙΟ 


οἴ ΟΠΙΟΓΟΒ 
ἱπιΘΟ ἢ} 


ΡΟΝ Π]δηοᾺ 


Δοιότσαπι 25, 11 -- 1ὅ. 


ΙΖΔΟΟΊΙΠΤΙ Ρ ΕΟΡΎΤΕΡΟΙ 


ΤΟ ΝΙΟΥΛΆΙΩΝ 


ΙΙΤΟΥΜΕΝΟΙ 


Δαν ΘΥΘΞΊΙΞ. ΘΙ1ΠῚ 
πα] Ο τ 
δα ατιοκ 
ΓΟΒΡΟΠΩΙ 
418 
ΠΟῚ οϑὲ 
Οοηβαρέασο 
ΓΟΙΊΣΗΙΞ 
ἀομ δ ΓΘ 
Δ]]] ΘΠ 
ΠΟΤΙΏΪ ΘΙ 
ΓΒΑ Δ ΠῚ 
4] ΘοοιβαίαΓ 
ρΓδοβϑηΐθβ 
ἢδθοδέ 
ΔΟΟΌΒδΙΟΓΘΒ 
οἵ Ἰοσυη 
ΟΧΟΙΒΘΠΟΏΪΒ 
δΟΟΙρΡΙδί 


ἀ6 ΟΥΙΪη6 


ΙΚἈΓΑΥΓΟῪ 
ΔΊΚΗΝ 


ΤΠΡΟΘΟΥῸ 
ἈΠ ΕἸΙΚΡΙΘ ΗΝ 
ΟἽΓΙ 
ΟὙΚΕΘΟΤΊῚΝ 
ΕΘος 
ρΡω ΜΆΜΟΙΓς 
ΧΆΡΙΖΕ σΘΆ! 
ΓΊΙΝΆ. 10 
ἈΝΟΝ 
ΠΡΙΝΗ. 
ΟΙΚΑΤΗΓῸ Γούμενος 
ΚΑ ΓΆΙΤΤΡΟΟΘΟΩΙΤοΝ 
ΕΧΟΙ 
᾿ΓΟΥΟΙΚΑΣΖΤῊΓΌρογε 
ΓΟΠΟΝ.ΔΕ 
ἈἉΤΙΟΆΧΟΓΙΆΚ 
ἌΣΔΟΕΟΙ 
177Ε ΡΙ Τογενκλημχτος 90 


(Οὐπν Πἰ θη δηΐῃη (ῪΝ ΘἈΘΟΝτωνογ, 


ΘΟΓΙΙΠῚ 
ἴῃ ὈΓϑθβθηΐθ 
Β]Π6 1118 


ἀἸ]δ Οηα 


21δ 


ΑΥ̓ΤῸΝ, 
εννθᾶλε 
ΜΗΔΕΜΙΆΝΙ 


ἈΝΜΔΕΚΟΆΗΝΙ 


ΔΟ]Θ 5 
ΒΘΑΙΘΗΠ Ἃ16 
ΒΘΩΘΠ8 
ῬΙῸ {ΠἸΌ 0 8]] 
11155] 
ΓΙ Π ΠΟ 
Υ]ΓῈΠῚ 
46 φυο 
Βίδηϊοα 
ΔΟΟΠΒΔΙΌΓΘΝ 
Π.]] Δ 
ΘΙ] Ρ 81 
τ 
ἀοἔδθϑηΐ 
46 φυΐθι8 
ΒΙΙΒΡΌΙΟΔΌΔΓ 
Θ9Ὸ 
Ι8]18 
αἸΔΟΒΈΟΠΘ6Β νΘ]Ὸ 
αιϑβ 81) 
(. 5ιι88 
ΒΌΡΘΓΒΕΠΟΠΘ 
ΠΑθΘυδηΐ 
ΔΟΎΘΙΒΙΙΒ ΘΠ] 
οἵ 46 ψφιοάξῃη 
ἢΙθϑα 


Αοίοσίμη δ, 1 --- 9. 


ΤἸΤΟΙΗΘΟΆΜΕΜΝἊὮΟς 


ΤΉΘΞΣΗΘ 
καΑϑιοὶλς 


ΕἸΤΙ ΤΟΥΈΆΗΜκτος 


ΕΙ(ΘἈΘΥΌλ. 
ἈΧΘΗΝΙΆΙ 
ΤΟΝΆΝΑΡΑΆ 
ΠΕρΡΙοΟΥ 
ΟΤΆΘΕΝΤΕΟ 
ΟἸΚΆΑΓΓΗΓΌΡΟΙ 
ΟΥ̓ΔΕΜΙΆΝ 
ἈΟΤῚΆΝ 
Εεφερον 
ΟϊΝι 
ὙΤΕΝΟΟΥΝ 
ΘΓΩ 
ΠΟΝΗΡΟΩΝ 
ΖΗ ΤῊ ΜΆΤΆΔΕ 
ΤΙΝΆ. 
ΠΕΡΙΤΉΟΙΔΙΆΧΟ 
ΑΙΟΙΔΆΙΜΟΝΙΑς 
ΕΙΧΟΝ 
ΠΡΟΟΛΥ ΤῸΝ, 
ΙΚᾺ. ΠΟΕΡΙΤΊΝος 
ΙΗ ΟΥ 


ἀοξιποίο ΓΕΘΙΝΗΙ(ΚΟΤΟΟΚΟ ἀοηθο ΕεΕὐὐΟΟΥ 


416 1 ΟΝ ΓΟ Δ ΠῚ ἈΜΜΆΤΤΕ μγῳω 

ἀπ γιπαῦαι Ὁ εφλοκεν ΘΕΠΠῚ ΧΥ ΤῸΝ 

ΡΔΆΠῈ8 οΟΙΠλυγλος δἰ ΘἈΘΒΆΓΟΠῚ ΤΡΟΟΙΚΑΙΟΆΡΑ. 

γΊν Ὁ ΖΗΝ ΑΟΥΡΡΆ διιίθιη δᾷᾳ- ΡΙΠΙΤΆΟΔΕ 
ΔΟΒΙΙΔΙΒ. ΔΙΠΟΙῚ ἈΠΟΡΟΥΜΈΕΝἝὸοοῦλε δα {0β {ΠῚ ΠΡΟΓΤΟΝ Φ Η ςτὸ 
ΘΡῸ ΕΓ Αἰχ| Ε Φ Η 

Ὧ6 ᾿115π|04] ΕἸΟΤΗῊΗΙΝΜΊΤΤΕΙτοΥτ. νο] 0 )})}ᾺΠὶ ΘΕΕΟΥΆΟΜΗΝ 
ΘΠ ΟΠ 6 ΖΗΤΓΤΉΟΣΙΝ ΘΕ 1056 ΙΚ«ΙΧΥΤῸΘΟ 

ἀἰοοθϑπι ΕἌΕΓΟΝ 10 Πιοπηΐποπὶ ΓΟΥΆΝΟΥ 

51 γ Θ]]οῖ ΕΙΚΟΥΆΧΆΟΙΓΟ ΓΙ Π τς ἈΚΟΥΟᾺΣ. 

ΪΤ6 ΠΟΡΘΥΘΟΘΑΙ δὰ 1Π|ὃ οΟἌΕ 

ΠΟΙ ΌΒΟΙ Υ τη ΕΙσΪΕβΡοΟΟλΥΜΆ.. εἴα ἈΥΡΙΟΝ 

οἵ ΠΝ ΚΆ ΚΕ ἱπαι!ὰ Φηοιν 

1π6ῶ10 80] ΙΚΡΙΝΘΟΘΑΙ δι ἀ108 ἈΚΟΥΘΟΗ 

ἀε ἰδεῖς ΤΤΕΡΙ ΤΟΥΤΝ. διμπη λΥ ΤΟΥ 

ῬΔ1ΠῸ δἰῖο ΤΟΥ ΔΕΙΙΑΥΆΟΥ ὐὀὐϊαβίίπα νϑιῸ ΗΟΥΝ ΕἸΤΑΎιον 
Δ}ΡΟΠΔηο. ΕἸΤΙΚΑλ ΕΟ ΜΜμενου νθηϊοηΐο ΕἸΟΘΕΆΘΟΝΙ.Ος 

ΒΟΓΥ ΔΙῚ ΓΗΡΉΘΗΝΑΙ ΔΟΤΙΡΡ8 “ΤΟΥ ΆΓΡΙΠΙΤΤΑ. 

ΘΙ αΥΓΟΝ 90 οἵ νΘΙΌΠΙΟΘ ΚΟ ΓΗΘΒΘΡΝΝΜΊΙΝΗς 
ἴη ΒΘ 8511 ΕΟ ΤΤΗΝ τογςεβαστογ οὐ παι} 18 ΜΕΤΓΆΑΙΠΓΟΆΆΗΓ 

ΘΟ, ΠΟΙΟΠΘΠῚ ΔΟΙΆΓΝΟΟΟΙΝ ΔΙ] ΠΟΠ 6 φαντΆο ΙΆς 

1158] ΕἸΙΚΘΆΘΥΟΛΣ. οἵ Ἰ τοϊπϑοηΐ Ι(«(Χλ! ΕἸΟΘΆΘΟΝΤΩ. 
ΒΟΙΓΥΔΓΙ ΓΗΡΙΟΘΑΆΙ 1. δι αὐ πὶ ΕἸΟΓΟΆΧΚΡΟΛΊΓΗμΡΟ, 
ΘΙΠΠῚ ᾿ ΑΥΤΟΝ οαπὶ {ΠῚ θη ΟΥ̓ΝΤΓΕΧΙΆΙΆΡΧοις 


ΦΙΟ : Αοίοσαπι 9δ, 19 --- 38. 


οἴ ΥἱΥῚΒ 
ΡΓΙΠΟΙΡΑ 15 
σΟΙΒΕΠ 5 
ΟἸν 8115 

οὐ ΤΠ θηΐθ 
[οϑἴο 
δἀαιπιοῖι5 οϑί 
ῬΔΆΠ5 

οἱ αἱ 

ΓΌ5ΠῚΞ 
ΛΡΙ͂ΡΡα. 
ΓῸΧ 

Εἴ ΟΠ Ὁ 5 
4] Β΄ πη} Δ 6515 
ΠΟΝ]ΒΟΙΙΩ 
ΥἹΤῚ 

ν] 6615 

ΠῚ Ὸ 

ἀὲ ατὸ 
ΟἸΏΠΪΒ 

ΠΩ] Π1ι40 


ἸΠΔΔΘΟΓΙΠῚ 


ἸΠί ΠΡΟ] νθσπηΐ τ] 


᾿Π ΘΓΟΒΟΙ ΥΤηΪ5 


217 


Ικ ἈΆΝΑΡΑΟ "." ΘΧΟΪδιηδηΐοβ 


ΚΑ ΓΟΙΟΙΚἈς-τεξοχη. ποῃ ΟροΟΓΐρ ΓΘ 
ΟΥ̓́ΟΙΝ Ο11ΠῚ 
ΓΗΓΠΤΠΟΆΧΘΟΩ)ς δλίον- 
ΙΞΔΙΚΘἈΘΥΌΝ τος. βδῃρ]18 
ΤΟΥ ΗΓΓΟΥ ΘΡῸ 8ι|1{6Π} 
ΗΧΘΗ ΟΟΙΠΡΘΙΙΒ 
ΟἸΑΥΆΟΟΘ Π1}}] 
κφηοιν ἀϊρ τιπι 
Ο Φ ΗΓΓΟΚς 10 Θ.ΠΠῚ 
ΝΥΝ Π͵ΤᾺ Π]ΟΓΘ 
ΒΧΟΙΆΘΥ ΘΟ ΊΒ56 
Ι«ΔΙΠΆΜΓΓΕςΟ 050 διιἴοη 
ΟΙΟΥΝΤΙΆΡΟΝ τες Π06 
ΗΜΙΙΝ Ἰῃηνούδῃΐο 
ἈΝΆΡΘΟ ϑαρτβίι πὶ 
ΘΟΟΩΡΙΓΕ ᾿π]]Ἰοαν] 
ΤΟΥ ΤῸΝ ΗΠ ΠΟΓΘ 
ΤΕΡΙΟΥ Θ11ΠῚ 
ἈΓΠΑΝ ΓΟΙΠΆΉΗΘΟς 90 ἀὸ αι0 
ΤΟΩΟΜΝΙΟΥΛλΑΙ ὧν ΒΟΓΙθΔΠῚ 
ΕΟΕΝΕΓΥΧΟΝΙΜοι ἀΟὨΪΠη0 
ΕΝΤΤΕΙΆΗΜ ΠΟΙ Πα ῦ 60 
ΙΖ ΕΝ ΘΑ λῈ Ργορίοι αἰοὰ 


Αοἴοσυια 25, 28 -- 20. 


ΕἸΤΙΚΟΟΝΤΈΕΘΝ 
ΜΗΜΔΟΝ 
ΑΥ̓ΤῸΝ 
ΖΗΝΝ 
ΜΗΚΕΤῚ 
ΕΓ ΔΕ 
ΙΞΙΞαΑὉὈἈ ΤΕΆΆΧΕΟΜΗΝ 
ΜΗΛΔΕΝ 
ἌΞΙΟΝ 
ΧΥ ΤῸΝ 
ΘΑΝΆΤΟΥ 
ΤΤΕΠΡΆΧΕΝΑΙ 
λΥ ΓΟΥΔΕ 
ΤΟΥ ΤΟΥ 
ΕἸτικλλεολμμενῖ 
“ΓΟΝΟΘΕΚΆΧΟΤῸΝ 
ΘΙΚΡΙΝΆ 
ΠΕΜΠΤΙΝ 
ΑΥ̓ΤῸΝ 
ΤἸΤΕΡΙΟΥ 
λοφᾶλθο 
ΤῚ 
γραύλι 


6 ΙΝ ΕΝ ") 


Π0Π ἢ ΌΘΟ 
ῬΓΟΡΙΟΓ αιιοά 
ῬτγΟαιχὶ 

Θ11Π| 

ΟΟΓΆΙΏ ΝῸΒ 
οἵ ΠΙΆ Χ]ΠΊ6 
δηΐο 

ΓῸΧ 

Θ ΡΤ ΡΡᾶ 

ι 
᾿ΠΙΟΓΓΟ Ά ΠΟΙ Ο 
ἴδοία 

Πα Ὀολπιὶ 
αι 


ΒΟΙΙΌ8Πὶ 


5106 ΓΑ[ΓΘῺΘ οηΐπὶ τη} 1 


ν 6 (ῈΓ 
ΠΤ 1{[0Υ6 


γἹΠποίιΠ 


οἱ 685 4αι86 διίνουβιιβ Θὰ πὶ Βα ηϊ: 


ΟἸ}088 


ΠΟ 50,1 ΠΟΔ 6 


Αρτρρᾶ διιίθηι 


δἰ ρδι|ιΠ) 


ΟὙΚΕΧΟΩ αἷΐ 
δΣΔ,.10 ΡΟΓΣΓΕΠΓΙΓ 
ΠΡΟΓΘΗΓΆΓΟΝ 4 ἴὸ '080 
ἈΥΓΓΟΝ Ια! 
εφΥμ ΟΝ Τὰς 
ΙΚ«ΙΜΔΟΑΆΙΟ ΤᾺ. Ράυ 8 
ΕἸ ΠΙΟΟῪ ὀχίθηϑ 
ΕΧΟΙΆΘΥ ΠΙ8 ΠῚ 
ἈΓΡΙΤΗΑς γϑῦοποη το ου δῖ 
ΟἹ ς 10. 1[)6 ΟΠ 1118 
ΓΗΟΙΚΡβΙς Ε)ς ἀὸ ψυΐθι8 
ΓΕΝΝΟΜΟΕΝΗΗςΣς ΔΟΘΊΒΒΟΓ 
ΕΧΩ) 8 110 8618 
ΤΙ ΤῸΧ 
Γ ΡαΎλι ΔΟῚΡΡ8 
ἈΧΟΓΟΝΓΆΡΜΟΙ ΔΟΒΙΠ)0 
Ἀ)ΟΊΙΚΕΙ 116 ΙΡΒ.1Π 
ΤΕΜΤΙΙΠΟΝΥΓΆΑ. ΠΣ 1 
Δ ΕΟΜΙΟΝ Δρια ἴὸ 
Ι«Αυ ΓἈΑΟκΑΤΑΎΤΟΥ 20 ἱπορ ἢ 8 
΄“Πιλο ΓΆΓΟΠΟΙῚ ΓΟ] Δ ΟΓΘ 
ΜΗΓΗΜΆΝΆΑΙ, 11: 
δος ΓΡΙΤΗ ΠΆΟΛΛΕ ΙΔ ΧΙΏΘ 
ΠΡΟΓΠΤΓΟΝΤΙΛΥᾺΟ ΒΟΙΘΠΠΔΙ ᾿ θ }Π] 


Αοϊογαμα 3δ, 36 -- 38, 8. 


ΕΗ 

ΕἸ ΤΡΕΙΤΕΤ ἈΙΟοι 
ΤΕΡΙσΟλΥ ΤΟῪ 
ἌΕΓΕΙΝ 

ΟΤῈ 

ΟΤ Αγ ΆΟΟ 
ΕΚΤΙΝΆΘ 
ΤΉΝΧΘΙΡΑ 
ἈΠΕΧΟΓΕΙΤῸ 


ΤΠεριπᾶντων 


ΟΝ 
ΕΝΚΆΛΧΛΟΥΜΔΙ 
ὙΤῸΟΪΟΥΔΆΩΝ 

ΕἈλΟΙΆΘΥ 
ἈΓΡΙΠΤΙᾺ 
ΗΓΗΜΆΙ 
ΕΜΔΛΥΓΟΝ 
ΜΆΚΆΡΙΟΝ 
ΕἸΤΙΟΟΥ 
“μδᾶλλον 
ἈΠΟΆΟΓΕΙΟΘΑΙ 
ΘΟΗΜΕΡΟΝ 
ΜΆΛΙΟΤΆ 
ΓΝΟΣΟ ΓΗ ΪΝοῆτλεε 


ΟἸΠΠ]ῈΠῚ 

αυ8δ6 Δρυὰ ᾿υά8608 Βυηΐ: 
1 1} 02}5} || τ- 0} 
οἴ αυ ΒΓ ]0}68 
ΡΓΟΡΙΘΙ ατοἃ 
ΟΌΒΘΟΙΟ 

ΡΑΓΘΠΓΟΓ 

ΔΙ ΙΓΘ π6 

Ετ ᾳφαϊάθπι νἱΐϑ ΤηΘΆ 1) 
δΔῸ 1Π1Π|0 

ἡ π1η- 

[δοῖι! πὴ 

'η σθηΐθ πιθ8ἃ 

ἴῃ ΠΙΘΓΟΒΟΙΥΙΒ 
πονθτιηΐ 

ΟΠΊΠΘΒ 

᾿πά 86] 
ΡΓΔΟΒΟΙΘΗ ΘΒ Τ]6 
ΔὉ [Πη1{10 

581 ν᾽] ]ηῖ 

ἰΘβετηοη τι ΡΘΓΒῚ ΌΘΓΘ 
418 

ΒΘΟΟΌ Πα ιτὴ ΘΟΥ[ΙΒΒΙ ΤΆ ΠῚ 


ΒΘΟΙΔΤΙΩ 


210 


ΠΆΓΩΝ 


ΤΟ ΝΙΚΑΙΓΑΪ]ογδλαιω 


ΕΘΟΝ ΓΕ 


᾿ΚΑΙΑΖΗΤΗΜΑΆΤῸΩΝ 


Δ.0Ὸ 
ἈΘΟΜΆΑΆ. 
ΜΑΚΡΟΘΥΜΩῶ)ς 
ΣΙΚΟΥΟΜΟΥ 
ΗΜΜΟΕΟΝΟΎ μου 


Ξ ΟΜ 
ΤΗΜΆΠΆΡΧΗΟ 


ΓΗΝΕΘΙ(ΝΝΒΟΎΤΎΤΗτος 
ΓΕΜΟΜΕΙΝΝΗΝ 
ΕΝἐὁ ΩΟΣΕΣΘΙΝΙΙΜοΥ 
ΕΝ ΤΓΕΙ͂Ε βΡΟσςολυμοις 
ΙΌΛΟΙΝ 
ΠΆΜΜΜΓΕΟ 
ΙΟΥΔΆΔΟΟΙ!Ι 
ΤΡΟΓΙΙΝωςκοντεομε 
ἈΜΟΘΕΝ 
ΕΑ ΘΕΟΧΟΟΟΙΝ 
ΜΑΆΡΤΓΥΡΙΝ 
ΟἽΙ 


20 


Ι«ΑΙΓΆ.τημλκριβεσ ΤΆΤΗ. 


ἌΡΘΟΙΝ 


ΠΟΒΙΓΔΘ 

ΓΟ] ΙΘΊΟΠΙΒ 
ΥἹΧῚ 
ΤΑΥΊΒΆΘΕΝ 
Οἵ ΠΠΠῸ 

Π 506 
αιδθ 84 ρΔ [168 
ΠΟΒΙΓΟΒ 
ΓΟΡΓΟΠΊΪΒΒΙΟ 
ἴδοία Θϑΐ 

ἃ 460 

Βίο 

114] 8 η 


1η 48} 


ἀυοάθοϊμ {1018 - 


ΠΟΒΙΓδΘ 

ΘΧχ [Θηθοϊδθ 
ηοοίθ 

86 616 
ἀΘΒΟΥΥΊΘΗΒ 
ΒΡΟΓΑΐ 
ἀανθη "8 

ἀ6 αιιᾶ 


ΒΡ6 


Αοϊοσαμι 96,8 ---. 


ΤΗΓΟΗΜΕΤΘΡΑΟ 
ΘΡΗοσκιλς 
ΕΖΗΟΆ.λ. 

φλριολιοο 
ΚΆΙΝΥΝ 
ΕἸΤΠΕΆΧΠΙΙΔΙ 

ΤῊ ΘΙΟ ΤΟΥ Όπιλς 
ΗΜΩΝΙ 
ΕἸΤΆΓΓΕΆΙΆΧΟ 
ΓΕΈΝΟΜΕΝΗΘ 

ὙΠΟΤΟΥΘῪ 
ΕΟΤΉΚΆΑΆ 
ΙΚΞΡΙΝΟΜΕΝΟΟ 
ΕἸΙΟΗΝ 

Ττολωλθκάφυλο. 
ΗΜΩΝ 
ΕΝΕΙΚΤΕΝΙΑ 
ΜΥΚΤᾺ. 

ΚΗ ΜΘΡΆΝ 
ἈΛΙΓΡΘΥῸΝ 
ΕἌΠΙΖΕΙΝ 
ΙΞ(ΚἉΤΤΑΝΤΗΟΆΙ 
ΠΕΡΙΗΘΟ 
ΕεἌΆΠΤΙλος 


285 


ΔΟΟΊΒΟΓ 

Ὁ ᾿ιά 8 615 
ΓΟΧ 

αιἃ 
ΠΟ α ν 1] 6 
ΠῚ ΣΝ 
ἈΡῸἃ )}05 

51 (6118 
ΙΠΟΤΤΙΙΟΒ 
διιβοιαί 
ὁρΡῸ ἀπά ρῃ 
ΟΧΊΒΙΠΗΔΝΙ 
ΠΟΘΙ ΠΒῈΠῚ 
Δάν ΥΒιθ. ΠΟΘ 
[1688 

"8 ΖΟΙΔΟΙ 
Ἃἀνὸ 

τη11ἃ 
ΟΠ Π8 118 
ΘΓ 

ᾳιοά 

οἵ [0 

1ῃ ΔΠΟΓΌΒΟΙΥ ΙΒ 


οἵ π]105 


220 


ΕΓΚΆΆΧΟΥΜΕ 
ὙΤΠΟΪΟΥΛΆΩΝ 
ΒλΟΙΆΕΥ 
ΤΊ 
ἈΠΙΟΤῸΝ 
ΙΝΚΝΡΙΝΕΤΆΙ 
ΠΆΡΥΜΙΝ 
ΕΙΟΘο 
ΜΕΚΡΟΥγῸ 
ΕΓΕΘΙΡΙ 
ΕΓΟΜΕΝΟΥ͂Ν 
Εαλοόοξὰ 
ΕΜΑΥΤῸ 
ΤΡΟΟΓΟΟΝΟΜΆ 
Ὺ 
ΤΟΥΝΑΆΖΩΡΑΆιοΥ 
ἌΕΘΙΝ 
πολλλ. 
ΕΝΝΆΑΝΤΊΑΆ. 


1υ 


ΠΡΆΣΑΙ 0 


ὋΟ 


Ι(λΔΙ ΕἸΤΟΙΗΟΆ,. 
ΕΝ, ΙΕβοσολυύμοις 
ΙΚΞΔΑΙΠΠΠΟΧΆΟΥΘΟΤΕ 


ΒΔ ΠΟΙΟΓΙΠῚ 
ΘρῸ 
1 ΘΟ ΓΟΟΓΙθιι5 


ΘΟ] ΙΒ] 


ΤΟΩΝΆΓΙΩΝ 
ΕΓΩ 
εμφγλᾶκλαιο 
ΚΞ ἈΓΈΚΆΙΟΛ. 


8 γγηςϊμίθαβ βδοογίοα ΓΗ ΠΆἈΆΡΑΓΓΩ, ἊΝ 


Ρο[οβίδίο 


δος ρίᾶ 


ΧΊΙΕΡΕΟΣ 


ΕΣΟΥΌΟΙΆΝ 
ἈΆΧΚΟΩΟΝ 


ὀππὶ ὁςοἰἀογοιῖ ααΐοπ. ἈὩᾳκἱΜΆᾺ.} ΡΟΥ ΜΕΝ» 


ἀοι}}} 
ΒΘΠΓΘΠ Δ ΠῚ 

οἴ ΒΌΡΟΙ ΟΠ ΘΒ 
ΒΥΠΑΘ ΟΡ Β 
ΓΓΟ]ΌΘΏΓΟΓ 
ῬΌΠΙΘΠΒ 

608 

ΟΟΠΡΟΙ] ΘΠ 
υ] ΑΒ ΘΙ ΓΘ 
ΔΠΙΡ]115 ὀἄδιη 
ἸΠ5Δ ΗΘ ῊΒ 

ΘῸΒ 
ΡΟΥΓΒΟ]ΌΘΌΔΓ 
8616 

Θὲ ΠΡ ΘΧΙοΓΔΒ 


οἰν!δἴοβ 


Ἀείοτιπι 26, 7 --- 11]. 


ΚΑΤΉΝΘΓΚΑ, 
Υγη φον 

ὑΦ ΕΠ ὐν ν ΡΟΣ Ὁ 6 
ΤἈΟΘΟΥΝΆΓΩΓΆΟΘ 

ΠΟΛΆΆΚΛΚΙΟ 
ΤΙΜΌΡΩΝ 
ΧΥΓΟΥῸ 

ΗΜ ΆΓΙΚΑΖΟΝ 

ΒΆΆΟΦΗΜΙιΝ 

Ππερισοώσλε 
ΕΜΜΕΝΟΟΘΟ 
ἈΥΤΟΙΟ 

ΘΟ ΚΟΝ 

εῶς 
κλυειστΆσεξω 
ΠΟΆΧΘΙΟ 


1 αὐ] 10118 
ΠΟΘ ΙΒ 

ἴῃ ἀδηῃγϑΒ6.1Π 
Οὐπὶ ροίθδίαίο 

Οἵ ΡῬΟΙΤΩΙΒΒΙΟΠΘ 
ῬΥΪποῖρασα βδοθγἀοίατη 
416 

6618 

ΘΙ ν δὴ 

γα] 

ΙῸΧ 

46 ὁ8610 

ΒΌΡΘΙ ΒΡΙΘΠΔΟΥΘΙῚ 
50118 
ΟἸΓΟΙΓ]Β1556 Τὴ6 
Ιυηθη 

Θἴ 608 411} Πῃ] ΘΟ 
ΔΙ θυ] θδηΐ 

ΟἸΔΒΙ 5416 

ΡῬγοοΙ ἀρ 8 
ΠΟΪΒ 

1 [ΘΓΓΔΠῚ 

8.1} ν] 


γοΟθΙὴ 


221 


ΕΝΟΙΓΟ 


ΤΠΟΡΘΥΟΜΕΝΟΟ 
ΕἸΟΔΆΜΆΟΙΚΟΝ 
ΜΘΤΘΞΟΥΌΟΙΆΟ 
ΙΚΞΑΙΕΙΤΙ ΤΡΟΊΤΗς 
᾿ ΤΩΝΑΆΡΧΙΕΡΘΩω. 


ΗΜΘΡΆΟ 
ΜΘΟΗΟ 


ΙΞΙΨ ΙἼἾΕΑΪΣΤΡΉΜΟΔΛΟΝΙ 


ΘΙΆΟΝ 
ΕΆΧΟΙΆΘΥ 
ΟΥ̓ΡΆΝΟΘΕΝ 


ὙΤ71Ε βτημλλμπροτητα 


ΓΟΥΉΛΙΟΥ 


ΠΕΡΙΆΑΜΥΆΝμΜμε 


φως 


ΙΚΞἂα΄ ΓΟΥΟΟΥΝεμοι 
ΤΠΟΡΕΘΥΟΜῸΟΝ Ογςε 


ΠᾺΑΜΓΓΟΟΝΓΓΕ 


10 


ΙΙἈΩΠΆΤΤΕ ΟΟΙΝτῶν 0 


ΗΜΩΝ 
ΕἸΟΤΗΝΓΗΝ 
ΗΙΚΟΥΌΣΧ 

φώνης 


ἸΙοᾳιθηζθιη 

δα π16 

ΠΟΥ 168 
Ππριιἃ 

581116 

5816 

αυϊα τη 
ΡΟΓΒΘΑΠΘΓΙΙΝ 
ἀασῖῃ [10] δῖ 
ΘΟηΐγ8, ΒΏΠΔΠΙ] 11) 
ΘΔ] ΟΙΓΆΓΘ 

ΘΡῸ δι} 6 1 
ΑἸΧχῚ 

418 

68 

ἀομΐ 6 
ἀοιμϊπι8 δυς6 1 
ΑἸχὶ 

δα τὴ 

ΘΡῸ 

Β1Π 

Ὠ]ΘΒ 18 

4Π61η 


[ι 


Αείοσαπι 36, 193 --- 15. 


ἈΘΒΓΟΥΌΗΟ 
ΠΡΟΟΜΕ 
ΤΉΘΒΕΡΑΙΔΙ 


λιλλειΓῳῷ 


ΟἈΥᾺΘ 

ΟΧΥ ΧΕ 

ΤΙΜΘΕ 

»ῶ κΚΕΙο 
ΟΚΧΗΡΟΝΟΟΙ 
προοκεντρὰ 
ἈΧΚΤΊΖΙΝ 
ΕΓΔ 6 

διττὰ. 


ΤΙ 


ΕΙ 

ΙΚὙΡΙΕ 
ολθκο 
ΕΙΠΤΕΝ 
ΠΡΟΟΜΘ 
ΕΓ 
ΘΙΜΙ 
ΙΗΟΟΥῸ 
ΟΝ 


ΟΥ̓ 


ΡΟΙΒΘΑΙΙΘΙΒ ΘΕῸ 

504 δΔΟΆΆΔ. 

ΘΧΘΕΠΓΡῸ ἈΜΝΜΆΟΓΓΗΘΕΙ 

οἱ βία ΙΧΔΙΟΤΗΘΕΙ 

ΒΊΡΟΙ ΡΟ 65. {105 ΕἸΤΙ. ΟὙ ΟἸΤΟ λλςοΥ 
Δ] Ποὺ ΘΠ]ΠῚ ΕἸΓσΓΟΥΤΟΓᾺΡ 
ΡΡΑΓ ΠῚ ὠΦθηνοοι 
ΟΟΠΒΕΠΓΙΟΓΟ ἴ[Ὸ ΤΠΡΟΧΕΙΡΙΟλϑαισςε 
ΠΙΪΠΙΒΓΠ11ΠῚ Ὑ17 ΗΡΕΤῚΝ 

οἵ [5001 ΙΚΑΑ ΜΑΆΑΡΤΥΡΆ 10 


θογιπὶ ααυδὸ ν 8 ΟΝ ΤΕΕΙ λ ες 
οἵ δογαπι φαΐθιι ἀρράγοῦο εἰ: ΑΝΜΙΓῈΕ 


ΦΦΘΗΘΟΜΘοοι 
ΘΓΙΡΙΘΠΒ ἴδ ΕΞ ΕΡΟΥΜ ἐνοςςε 
(ὁ ρΡόορα|ο ΕἸΤΟΥΧΆΟΥ 
οὐ ρσοη 118 Ι. ὀἨῪΣεκΤτοΩοΝεθνω 
8. αἴιὸκ ΕΙισοο 
ΟυῸ ΕΓΩ6) 
ΠΪ{0 ἴο ΧΠΙΠΟσΟΤΕΆλλςε 
ΔΡΟΙΙΓΟ ἈΜΝΟΙ ΔΙ 20 
Ο6.1105 Ο φϑλλμ ΟΥῸ 
ΟΔΘΟΟΓΊΙΠΙ τυῷφλω ΝΜ 
αἱ ΘΟΠΥ ΘΓ ΉΕΙΓ ΓΟΥΘΙΠΙΟΙΡ εὐλι 
(ὁ ΓΟ ΠΟΌΓΙΒ ἈΠΟΟΙΚΟΓΟῪ ς 


1 ἰπιο 0 

οἵ ἀὲ ροϊοείαϊο 
βαίδηδο 

δἀ ἀδιιπ 

οἱ δοοιθίαηΐ 
618 
ΓΟΠΙΪΒΒΙΟΠΟΠῚ 
ΡΟΟΟΔΙΟΓΕΠῚ 
οἵ ΒΟΥΙΘΙΏ 
Π0ῸῚ Βδηςο8 
ΟΠΊΠΘΒ 

ΠᾺΘ 


αιδὸ ὁ. ἢ ΠΊ6 


τ πάρ 


ΓΟΧ 
ἈΟΤΙΡΡᾶ 
ποη ἅτὶ 
᾿πογ 118 
ΟΔΟΪΙΒ 
ΥΊΒΙΟΠΟ 


50 


ΕΙ σφως 

ΙΔ ΟΠ Οτησςεσογοειλς 
ΤΟΥΟΧΤΆΝΑΆ 
ΕἸΤΙΓΟΝΝΘΝ 
“ΤΟΥ ΆΆΕΙΝ 
λΥΓΟΥῸ 
ἌΦεοιΝ 
ἈΜΑΡΤΊΟΩΟΝ 

ΙΞΚΆΗΡΟΝ 

ΕΝ, ΤΓΟΙΟΗ ΓΊλομεήις 

ΠΆΟΙΝ 

Τ|ΙΟΤῈΙ 
“ΤΉΕΙΘΟΕΜΕ 


(θεν 


ΕΧΟΙΆΘΥ 
ἈΓΡΙΤΙΤΤΆ. 
ΟΥΚΕΓΕΈΝΟΜΗΝ 
ἈΠΙΘΗΘΟ 
ΤΗΟΥΡΆΝΙΩ 
ΟἸΤΤΆΟΙΑΆ 
Ἀλλὰ 


οἷα ιιΐ βαπὲ ἴῃ ἀλιιαθοο “1 ΟΙΓΕΝΝΔΆΜΆς 


ΡΓΠΉΙῚ 


Κι...» 


ΠΡΩΤῸΝ 


οἵ ΗΪ5. φαΐ ἴῃ Βἰογοβο γπβ «Ὁ Ε ΙΝ ΗΜ 


ἴῃ ΟἸΏΠΘΙ αιϊάθπι 


222 Αὐοἰόγαῃ 26, 15 --- 30. 


ΕΙἸΠΆΘΟΛΧΗΤΕ 


ΓΕΡΊΟΠΘΙΩ 

᾿πίδθἃ 

οἵ σοπῦθαβ 

Δ πα Π Δ 8 ΠῚ 
ῬδΘηΙ ΘΠ Π81 ἈΡΘΓΘ 
οἵ γονογῇ 

84 ἄθδιιπὶ 

αἰ πᾶ αυ0486 
ρΡϑθη θηδο 

ΟΡ ἃ 

ΓΔ ΟΙ θη ΤῸ 8 

ῬΓΙΓΟΡΙΘΙ ἢδθο 
᾿ἸπἋ86] τη 6 
σΟΠΡΙΒΙΒΘΠἀθηΐοΒ 
ΟΌ ἢ] ΘΒΒΘΙῺ 
1η ἴθ 0 0 
τοπιρίαδηξ 
1ΠΓΟΓΠΘΟΓΘ 

ΔΌΧΙΠΟ αἀὐυοαὰθ μαποίῃβ 
486 ἀδο 

564116 

ἴῃ πππὸ αἸ6πὶ 

510 

[ΘΠ Π οδη8 


ΤΏ]ΠΟΤῚ 


298 


ΤΗῊΗΝΧΩΡΆΝ 
ΤῊΗοϊουλλιλο 
Ι«(λ.! ΄ ΓΟΙΟΕΘΙΝΕοειΝ 
ἈΠΗΓΓΕΆΛΟΝ 
ΜΕΤΆΝΟΘΙΝ 
ΚΑΘ τΡΕΦινΝ 
ΕΠ ΤΟΝΘΝ 
ἈΣΙΆΤῈ 
ΤΗΟΜΕΤΆΝΟΙΑς 
ἜρΡγὰ 
ΤΤΡΆΟΟΘΟΝΤΆΟΘ 
ΕἸΝΝΕΙΚΑ ΓΟΎῪ τῶν 
ΟἸΪΟΥΔΆΙΟΙΜΕ 
ΟὙΝΆΔΧΕΟΜΕΟΘΠΙΟοι 
ΟΝΤᾺ 
ΕΝΤΌΪΕΡω 
ΕἸΤΗΡΩΟΝΤῸ 
ἈΙΆΧΕΙΡΙΟΆΧΟΘΑΙ 
ΕΤΤΙ ΟὙΡΙΞΘΥΝ 


ΦΤΗΟΛΤΤΟΤΟΥΘῪ Ὁ0 


ἈΧΡΙ 


ΓΗΚΟΗΜΜΕ βἈστλυύτης 


ΕΓΠΤΓΗΙΚΑ. 


ΜΑᾺΡΤΥΡΟΥΜεμνος 


ΜιΙκΚρωτΤε 


80 8101] 

.1}}}]} 

ΟΧἕΡἃ 

ΠΡ 

θ8 486 ργοΐρίδο 
Ιοοι] δαηΐ 
{υταΓἃ 

Θ556 


Οἵ Π]ΟΒ68 


10 δ΄ Ῥα88510118. 


Οἰ ΓΙ Βέι 85 

81] ὈΓΠΠΠΙΒ 

ΘΧ ΓΟΒΙΓΓΘΟΏΠΟΠΘ 
ΠΟΙ ΠΙΟΓΊΙΠῚ 
Ι6η 

Ἰποϊρίοΐ 


ΔαΑΠΠ ΠΕ ΔΙῚ 


Ο ΡΟΡΆΪῸ 


οἱ ρσϑῃ! θα 
᾿ᾶθ0 διυῖθῃη 
Ιοᾳιιδηΐο 

60 

οἵ ΤΟΒΡΟΒ θη ἴο 
[0 Β[118 


ΠἸϑ ἃ 


Αεἴοσιπι 36, 20 --- 34. 


κυ ΜΘ ΓΆλω 
ΟὟΔΕΝ 

ΕΚΤΟΟ 

ἈΕΓΩΝ 
ΟΝΤΈΕΟΙΠΡρΡΟΦητ, 
ΕἈΧΆΧΗ ἌΝ 
ΜΕΆΧΟΝΤῸΟΩΟΝ 
ΓΊΝΕΟΘΆΙ 

κι Ησ 


Εειπλϑ ΗΓΟΚΟ 


ΟΧΟῸ 
ΕἸΠΡΩΤΟῸΟ 
Εεϑανλ ΟΤΆσες 
ΝΕΚΡΩ͂Ν 

φωόςο β 
ΜΕΆΛΕΙ 
ΙΚΞΑΙΓΆΓΓΕΆΔΆΕΙ 

τω τεαλλω 
ΙΞῇΪἷᾷῷΕΔΧΟἜΙΤΟΙσβεθνεοιν 


. ΤΓΑΥΤΆ.Ε 


ἈΧΧΟΥΝΤῸΟΟ 
ἈΥΤΟΥ 
Ξλιλ: πολοκγουμενΥὺ 
ΟΦηστοο 
ΜΕΓΆΛΗ 


ΠΟ 
αἰΐ 
᾿ΠΞΆΠΙΒ 
θΆ116 
{86 τὸ 
Ππ0 εἰν 
8(1 158 18 ]1ὴ 
ΟΠ ΘΥΐ 
δα 5 απΐθιῃ 
ΠΟ ᾿Π5ΔΠ1Ὸ 
ἱπ4ιἃ 
ΟΡ Πὸ 
ἔρϑίο 


Βοι 


γνογὶ (δι β οἱ βου γίδια 


ΣΝ 
ΠΪτῈ0 
ΒΟ] Οἢ11}} 
(16 1515 
ΓῸΧ 


ΔΡπα αιθ πὴ 


οἴ Πα π 18 1{ῸΓ 


ἸΟΔΊΙΟΥ 


Ἰλίου 6}}1Π} 


224 


ΤῊΗΦΩΝΗ 
ΦΗΟΙΝ 
ΜΕΝΗ 
ἸΤΧΥ ΧΕ 
“ΓΑΠΟΧΆΛΧΟΕ 
ΓΡΆΑΜΜΑΆΤᾺΆ 
ΘΟΙΟΜΑΆΜΝΙΆΝ 
ΠΕΡΙΤΡΕΙΤΕΙ 


(ὐλεπλγλος 


ΟΥὙΜΆΙΝΟΜΕ 

Φηοιν 
ΚΡΆΤΊΟΤΓΕ 

φΦη ΤῈ 

ἈΧΆΛΔ. 

ἈΆΗΘΕ Ἰλ οκ, σα ΡΓΟΟΥ 
ΡΗΝΊΧΤᾺ 


10 


ΟΠ} 
ΠΗ, 
ΟἸΠῚ 

ΠΟ ΘΟΟΠ]ΟΙΟΥ 
Π1}}}} ἀπ 9001} 
οϑΓ 

1π ΔΗ 6.10 
ΘσΌΒΓΠΗ 
ἰὸς 

ΟΙΌΔΙΒ 

ΓῸΧ 
ἈΡῚΡΡ8 
ΡΓΟΪΟΙΒ 
5610 

ια 


ΟΥΘΓ ΙΒ 


Δ6ΟῚ ΟΦΘεγγομᾷᾶι ΑἸ Ρ08 δυΐθηι 


Ε]ΠΙΓΡΓΆΙΓΓΕ ΓᾺΡ 

ΤΟΡΙΓΟΥ ΓΟΝ 

οἈΚλολεγο 

ΙΗ δ. 919, ΝΙ 

Ιζ Δ. !] ΠΙᾺΡ βΡΗΘΆΖοΜε 
ηοε 

ἈἙὩΔΩωλ.Οὺ 

ΔΙ ΘΆΙΜΙΝΓ ᾺΡ 


81 γι} 111} 
αἰΐ 

1 ΠΟ 160 ΠΊ6Θ 
Β1|4.18 

ΟΠ ΓΙΒΕΔΠΙΙΩΙ 


[101] 


δ] διιΐοιη 


Αοἴοτιπὶ 20, 34 --- 29. 


ἈΝ ΤΟΝ 

ΤΙ 

ΤΟΥ̓ΤΩΝ 
ΟὙΤΤΙΘΟΜΆΙ 
ΟΥὙΔΕΝΓᾺΡ 
ΕΟΤῚΝ 
ΕΝΓΩΝΙΆ 
ΠΕΙΡΆΓΜΕΝον 
ΤΟΥ ΤῸ 
᾿ΠΟΤΕΎΕΙΟ 
ΒΧΟΙΆΕΥ 
ἈΓΡΙΠΊΤΆ. 

ΤΟΙΟΙΙ ροφητις 
ΟἹ ΑΔ. 

ΟΊΤΙΊΙ 
ΠΙΟΤΕΥΎΕΙΟ 


Οὐλελγρηππτλο 


ΠΡΟΟΤΌΝΤΠΛλΥλσ 

εφφη 

ΕΝ ΟΆΧΙΓΩΟΜΕ 

ΠΙΘΕΙΟ 

ΧΡΙΟΤΊΆΝΟΝ 

ΓΈΝΕΟΘΑΙ 
ΠΊΕ Ως 2 οχΟ 


γδ 6 

84 ρΡΟρΡαΪ 1 
Ἰ5{1Π} 

οἱ ἐς 

ΔΙΓΘ 

Δ 616 115 

εἴ Π0η 

110] ΠΟ. [18 
οἵ νι ἀθηῖοβ 
νον] 8 

ΘΓ ΠΟΙ ΓΘΘΡΙΟΙΘΙ8 
1Πα ια΄ 6 Π1π| δέ 
ΟΟΙ 

ΡΟΡΕΠΙ 

1118 

οἴ Δ.10118 
ΟΥΔΥ ΘΓ 

δι ον ηΐ 

ο΄ ΘΟ 085 
8.108 
(ΟΠΟΙαἀογαηΐ 
Π6 48 Π 40 
γἀθδηΐ 
00.118 


θἵ διἰὐγι 5 


220 


ΤΤΟΡΘΕΥΘΗΤΙῚ 
ΠΡΟσΤΟΝΆΛΧσ, 
ΤΟΥ ΤῸΝ 
ΙΚΆΙΕΙΤΤΟΝ 
ἈΙΚΟΗ 
ἈΚΟΥΘΗΤῈΕ 
ΙΞ0-οΟΟΥΜΗ 
ΟὙΝΗΤῈ 
ΚἈΑΙΕΧΕΤΤΟΝΤΕς 
ΕΆΘΥΗΤΕ 
ΙΚΞΚἈΙΟΥΜΉειδητε 
ΕἸΤΑΧΥΝΘΗΓᾺΡ 
ΗΙΚΆΡΔΙΑ 
ΤΟΥΆΧΆΟΥ 
ΤΟΥ ΤΟΥ 
ΚλυΓΟΙΟΓΕΙΝ 
ΒΆΡεωσ 
ΗΚΟΥΌΆΧΝ 
κ». ΓΟγοοφϑλλῆς 
ἈΥΤῸΝ 
ΒΕΚΆΑΜΜΥΌΆΝ 
ΜΗΙΤΟΤῈ 
ΕΙΔΦΟΙΝ 
ΤΟΙ οοφθϑᾶλμοις 
ΚΑΙΤΟΙΟΩΟΙΝ 


1Ι΄υ 


20 


δια Ιδηΐ 
οἵ οογάθ 


ἸπΈ6 ΠΘρδηΐ 


οἱ οοηνθιίδηϊ 856 


οἴ ΒΒΆΠΟΘΙῺ 


1108 


ΝΟΙΙΠῚ ΘΥΡῸ 


511 

2} 
ααοΠἾ8 
σοηῦθιβ 
"ΒΒ. δ 
Ἰοο 881υ{8Γ6 
46] 

1081] 

οἵ διιαϊθηΐ 
8511 διιΐθπὶ 
ὈΙΘΉΪΟ 

[οἷο 

Ιῃ 580 
οοπμάαιιοῖο 

οἵ βιΒο ρ θυ δΐ 
ΟἸΠΘΒ 

4α] ᾿πΠΠῸἸ θαηΐ 


Δα Θι1Π| 


Λείογιπι 28, 26 --80. 


ἈΚΟΥΘΟΩΟΙΝ 
ΚΑ ΤΉΚΆΡΔΙΑ 
ΟὙΥΝΩΟΙΝ 
ΚἈΙΕΤΤΙ ΤΟΎ γε. 
ΚΑΙ Ο ΜΆ! 
ἈΥΓΟΥῸ 

ΝΦΟΘΤΟΝΟΥΝ 
Εεστω 

ΥΜΙΝ 
ΟΤΙΊ 

“ΤΟΙΘΕΘΝΕΟΙΝ 

ἈΑΙΤΕΓΠΤΔΆΟΑΟΗ 
ΓΟΓΠΟΩΣΤΗ Ρ Ιον 
ΤΟΥΘῪ 
ΧΥ ΤῸ! 

ΙΞΑΙἹΆΚΟΥΘΟΝΤ,αι 

ΕΜΙΝΕΙΝΙΔ.Ε 

ἈΙΕΤῚΆΝ 

ΟἌΆΗΝ 

ΕΜ" λ͵ὸῶὼ 

ΜΙΟΘΩΜΑΤῚ 

ΙΚΞΛΔΙΆΤΙ ΕΔ ΈΧΕΤο 

ΤΆΝΤΆΟΘ 
“ΤΟΥΌΟΘΙ ἘΠΘΕΎ 9. 
ΤΙΡΟΟΛΥ ΤῸΝ 


2 


ΡΙΔΘΑΙΟΔΠΒ ΚΗΡΥΘΟΘΟΟΝ 


ΓΟΟΠ) ΓΗΝΑΕΒΔΟΙΆΕΙΆΑΛΝ 

(6] ΤΟΥΘῪ 

οἴ ἀΟ 68 Ι“ὡἷαε λυ λό. ῶὼν 

αιδ6 ϑιιηΐ ἀ6 ἀοτμΐηο ΤΆΩΤΤΕ Ρ' ΓΟΥΚΥ 

ἢϊθϑιι Ὺ 

ΟΠ γΙΒίο ΧΥ 

ΟΠ} ΟἸΏΙΙ ΜΕΊΙΆΠΔΛΟΗςΝ 

ἐἀιοῖα ΠΆΡΡΗΟΙΑΆ 

Β1Π0 1ΠΓΟΓΒΙΒΒΙΟΙ 6 λικωλΥ Γὼ ς 
ΠΡΆΣΕΙςΟ ΩΝ ἉἈἉΓΙΩΝ 


λι ΙΟΟ ΓΟΆΟΟΝ 


2920 Δοίοτιπι 28, 81. 


ΕΧ ΡΒΟΡΗΕΤΑΒΌΜ ΟΟΡΙΘΕ 


ΜΑΠΟΗΑΙΙΑΝΟ ΝΌΝΟ ΥνΑΤΙΟΑΝΟ. 


ΠΟ Ζθα Ὁγ (ὡοοσίςο 


229 


ΠΟΙῊ 
ςογει 


ΤΑΙ ΓΟΟΝΟΜΆΘΙΠΤΑΥ ΓΟΥΟΆΘΓΘΙΚΟ 
ΟἸΤΟΙΩΟΝΤΆΑΥ ΓΑἸΆ ΟΥΗΜΕΡΆΙΘΡΧΟ. 
ΤἈΙΧΕΓΟςΟ ΚΑΙ ΚΑΓΓΑΧΗΥΕΤΆΙΟΆΜΗ 
ΤΟΟΤΟΝΤΡΥΓΗΤΟΝ,ΙΚΑΙΘΡΚΆΟΘΙΗΟΎΤΆ. 
φυληβντωοσπορω)κλιλοοτΆλΑ 
ΣΕΙΤἈΟΡΗΓΧΥΚΑΟΜΟΝΚΑΙΙΤΆΝΤΕΟΟΙ 
ΚΟΥΝΟΙΟΥΜΦΥ ΓΤΟΙΕΘΟΟΝΤΆΜΙΙΚΆΙΘΙΤΙ 
στρεγωτηνλιχμαλώοιλνλλου 
ΜΟΥΟΧ ΚΑΙΟΙ ΚΟ ΟΜΗΟΘΟΥΟΙΝΤΠΙΌΟΆΘΙΟ 
ΤἈΟΘΗΦΑΝΙΟΜΘΝΑΟΚΑΙΚΑΓΓΟΙΚΗΘΟΥ 
ΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΦΥ ΓΕΥ ΟΥ̓ νΆ Μηθλ 
ΜΆΘΚΑΙΠΙΟΝΤΑΙ ΤΟΝΟΙΝΟΝΑΥ ΤῸ 
κα Υ ΤΕΥσΟΥΟΙΝ ΚΗΠΟΥΌΚΑΙ φὰ 
ΓΟΝΤ ἈΙΤΟΝΙΚΆΡΠΙΠΟΝΑΥ ΓΌΟΝ ΚΆΙΝΚΑ. 
ΤΑ Υ τ υοωλυ ΓΟΥΘΘΙ ΤΗΟΓΗΟΛΥ 
ΤΩΝ ΚΑΙΟΥΜΗΒΚΟΠΆΟΘΘΩΟΙΝΟΥΚΘ 
ΤΙΧΠΟΤΉΗΟΓΗΟΛΔΥ ΓΩΟΝ.ΗσΘ λα. 
ΧΥ ΤΟΙΟΆΕΘΓΕΘΙΚΟΟ ΘΟΟΙΤΆΝΤ ΤΤΟΙΚΡΑΤῸΩΡ: 


ἀρ αν ἘΞ. Ι . ἐστ ὁ 
ΤᾺΡ εδβρᾶοιοσ 


Απιοβ 9, 12 -- 15. 


οἱ 


10 


10 


ΜΙΧΌΧΟ Γ 


Ιζυε γεν ε ΤΌόλο ΓΟΟΚΥΠΡΟΟΜΙΧΆΙΆΝΤΤΟΝ 
ἰκχοο “ΤοΟΥΜωρβλαθίε νη ΜερλιοωλθαμκλιλχλζΖ 
κλυεΖεκιου. Χο ΘΟ ΝΟΥ ΆΤΤΕΡΙΩΝ 
᾿ς ΘΙΔΕΝΠΕΡΙΟΆΜΑΡΕΘΙΆΟΚΆΙΠΕΡΗΧΗΜ: Ὁ κα 
πανῖες δι κουολντελλοιλογ ΟΥ̓ ΌΚΑι ΠΡΟΟΘΧΘΤΌΏΗΓγΗ:.. 
ϑιδ ΙΚΞΑΟΤΤΑΝ ΓΕΟΟΙΕΝΑΥ ΤῊ ΚΙ ΕΟ ΙΓΆΚΟΘΝΥ ὁος 
ΜΙΝΕΙΟΜΑΡΤΎΥΡΙΟΝΊΚΟΕΞΟΙΚΟΥΆΧΓΙΟΥ 
ΚΑΙΕΠΙΒῊ λυ ΓΟΥ ΙΟ ΓΗ ΟΥ̓ ΚΟ ΘΙ ΤΟΡΡΥΘΤἈΙΘΚΤΟΥ 
“ΤΟΤΙΟΥΔΥ ΓΟΥ ΚΑΙΕἸ ΠΕΗΘΕ Τ ἈΙΕΠΙΤ ἈΥ, ι 
γΗΛΑΧ ΤΗΟΓΗΟΘΙΚΑΙΟΑΛΆΘΥΘΗΟΘΕ ΤἈΙΤΆΟΡΗ 
ὙΠΟΚΑΤωΘενλυ ΓΟΥ ΚἈΑΙΆ ΠΟΙ ΆΆΌΔΕΟ 
ΤἈΚΗΘΟΝΤ ΤΑΙ ΘΟΚΗΡΟΟΛΧΠΟΠΡΟΟΘΟΤΟΥ 
πΥροοσκοΥλ ΚΑ ΤΆΨῬΕΡΟΜΟΕΝΟ,. 
ΕΝΚΑΤΆΚΑΟΕΙ ΙΧ ΛΧΟΘΕΚΕΙΆ ΝΙΆΙΚΩΚ. ᾿ 
ΤΥ ΓΑΠΆΝ᾽ ΓΑΚΔΙΔΙΧΑΜΑΡΤΙΆΝΟΙΚΟΥ 
ΙΟΧ ΓΙΟΗ ἈΟΘΚΕΙΧΓΟΥΪΆΚΩΚΌΟΥΟΧΜΆΑΆ 
ΡΕΙΧ ΚΟ ΓΙΟΗΧΜΑΡΤΙΧΟΙΚΟΥΪΟΥΆΛ: 
ΟΥ̓ΧΙΆΧΗΜΙΚΘΗΘΟΘΟΜΆΙΟΆ,ΧΜΆΡΘΙΆΝ 
ΕἸσΟΠΩΡΟΦΥΛΆΚΘΕΘΙΟΝΆΓΡΟΥ. ΚΆΜΕΙΟ ᾿ 
ΦΥ ΓΙΑΝΑ ΜΙ ΘἈΩΝΟΟ ΚἈΝΚΑΤΆΟΤΙΆ 
σΩΦΘΙΟΧΑΟΟΤΟΥΟΛΧΙΘΟΥΟΛΔΥ ΓΗΟ ΚΆΙΤΆ. 
Θεμθϑλιλλυ ΓΗΟΆΠΟΚΑΛΥΩ κἈὶ 
ΤΙᾺΆΝ ΓΑΓΆΓΑΧΥΤΤΤ ἈΧΥΓΤῊ ΟΚΟΥ̓ ΟΥ̓ΟΙ Κατα 
ΚΑΟΠᾺΝΤΑΤἈΜΙΟΘΩΜΑ:ΓΓΆΛΥ ΤῊ. 25 
ΕΝΤΙΡΗΟΘΟΟΥΟΙΝΕΝΙἊΥΡΙ ΚΑΙΙΤΆΝΤΑ ΤΑ 
ει λωλλλυτηοθηοομαιθἝςολφανι 
᾿ ΟΜΟΝ᾿᾽ ΔΙΟΤΙΕΚΜΙΟΘω ΜΆ ΤΩΝΙΤΟΡ 
ΜΕΙΆΘΟΥΝΗΓΆΓΕΝ ΚΑΙΕΘΚ ΜΙΟΘῶΜᾺ 
ἔπε. “ΤΩΝΙΟΡΝΘΙΆΧΟΟΥΝΕΟΤΡΕΥΕΝ: ὃ 


4230 Μίοῆ. 1, 1---1. 


Ενεκεν του τοΥκογψετλικλιθρη 


ΚΕνΝΟΜΝΜΕ 
ΓΕΝΟΝ 
ΤΟ 


281 


ΝΗΘΘΙΤΤΟΡΘΥΟΘΕΤ ἈΙΆΝΥΊΤΤΟΔΕΤΟΟ 
ΚΑΙΓΥΜΙΝΗΊΙΟΙΗΟΘΕΤ ἍΙ ΚΟΤΤΕΤῸΝ. 
ΟΟΔΡΑΚΟΝΤΩΝ:, ΚΑΙ ΠΕΝΘΟΟωΟΘΥΓᾺΆ 
ΤΕΡΟΝΟΙΡΗΝΩΝΌΤΙΚΑΓΕΚΡΆΤΗΟΘΕΝ 
ΗΤΤΆΗΓΗΛΥ ΓΗ ΔΟΤΙΗλΆθεν ες 
Ἰουλακλιηψαοεωοσιτυληολλου 
ΜΟΥ ΕΩΟΪΆΗΜ:᾽ (διε νγεθ ΜΗ ΜΘΕΓΆΛΥ 
ΝΕΟΘΑΙΟΙΕΝΆΙΚΕΙΜ. ΜΗΆΧΝΟΙΙΚΟΧΟΜΒΕΙ 
ΤἈΙΕΣΟΙΚΟΥΚΑ ΓΆΓΕΧΩΤΑ ΓΗΝΙΚΑ ΓΆΤΪΤΙΑ. 
ολοθλικα Γλῶ ΓἈΑΥ ΜΩΝΊΚΑΓΓΟΙΚΟΥ 
ΟἈΚΑΧ ΘΟ ΓἈΟΙΤΟΧΕΙΟΑΥ ΤΗΘΟΥ̓ΚΟΣΗᾺκ 
ΘΕΘΝΚΑΓΟΙΚΟΥΟΧΟΘΝΝΆΆΡΚούλοθαι 
ΟἸΙΚΟΝΕΧΟ ΜΕΝΟΝΔΑΥ ΓΗΟ ἈΗΥΈΤΆΙ 
ΘΣΥΜΩΝΤΙΆΧΗΓΗΝ ΟΔΥΝΗΟ ΤΊΘΟΗΡ 
ΣΧΤΟΕΙΟἈΥΧΓΆΑΘΑΙΚΑΓΓΟΙΚΟΥΟΗΟΛΥΝΆΟ' 
ΟΤῚ ΚΑ ΓΕΕΚΗΙΚΑΚΑΤΤΑΡΑΙΚΥΘΤΠ ΠΥ ΆΧΟ 
ἸΧΗΜ- γος ῬοσλρματωνκληπηαΥ 
ΟΝΤῺ Ν᾿ ΚΑΙΓΟΙΚΟΥΟΧἈἈΧΧΘΙΟΆΡΧΗΓΟΟ 
ἈΜΑΡΤΙΧΟΛΥ ΤΉ, ΟΤῚ ΝΤῊ ΘΥΓΆΤΡΙΟΙΟΣ 
ΟΤῚ ΕΝΟοΙ εὐρβεθηολνλοββειλι ΓΟΥΤΟλ. 


ὩΧΤΟΥ ΓΟ ΕΙΕΣΑΠΟΟΓΘΆΆΧΆΟΜΟΕΟΝΟΥῸ 
ΕὠΦΟΙΚἈΛΗΡΟΝΟΜΙΆΟΓΘΘΟΙΙ ΟΥΟΜΑΆΤΓΑΟΥΟ 
ΘΙΟΚΕΝΧΕΓΕΝΟ ΤΟΤΌΙΟΚΧΟ ΙΆΘΥΟΙΝ ΓΟΥΊΟλ.. 


ὶ 
ὩΟΤΟΥΟΙΚΧΗΡΟΝΟΜΟΥΟΑΧΓΆΓΩΟΙΝ' 


ΙΞΙΑΑ᾿ ΓΟΙΚΟΥΟΛἈΛΧΕΟΕΙΟΙΚΆΑΗΡΟΝΟΜΙΆ. Εεῶς 


ΟΔΟΧΆΛΧΜΗΣΘΙΗΔΟΣΑ ΓΗΟΘΥΓΆΤΡΟΟ 
ΙΟᾺ ΣΥΡΗΟΆΔΙ ΚΑΙ ΚΕΙΡΑΙΕΤΤ ΓΆΤΕΙΚ ΝΆ 


ΤἈΤΡΥΦΕΡΑΟΟΥ ΘΜΙΤΆΧΤΥΝΟΝΤΉΝΧΗ 


Μιοῆ. 1, 8-- 16. 


ΒΆΧΕΙΜ 


ΟΙ 


10 


15 


25 


29 


Ξγγησμοου ΡΙΆΝΟΟΥΘΟΆΧΕ ΓΟΟΟΤΙΗΧΜΆΛΩΣΤΕΥ 


ΚΆἈΙ 


᾿ς Θηολναποοου ΕΠΓΕΝΟΝΤΌΛΟΓΙΖΟ 
]εννοοικ οο ΥΎ οκλιαργαζομενοικλκλα 
ΕΝ ΓΑἈΙΟΚΟΙ ΤἈΙΟΛΥ ΓΩΝΙΚΑΙΆΜΆΓΓΗ 
ΜΕΡΑΟΥΝΕΟΤΕΧΛΟΥΝΑΥ ΤᾺ. ἸΟΤΙΟΥΚΉΗΡΑΆ. 
ΠΡΟΟΤΟΝΘΝΤ ἈΟΧΘΙΡΑΟΛΥ ΓΩΝ᾿ΚΆΙΘ 
ΠΠΕΘΥΜΟΥΝΑΓΡΟΥΟΘΙΚΑΙΔΙΗΡΙΤΆΑΖΟΝῸΡ 
ΦΆΑΝΟΥΟΙΚΑΙΟΙΚΟΥΟΚΑ ΓΘΔΥΝΆΟΤΘΥΟΝ: 
ΙΞἷᾷΨΙὉἋἯΙ ΙΗΡΙΤἈΑΖΟΝΆΝΆΡΑ ΚΑΙ ΤΟΌΝΟΙΚΟ,. 
λΥ ΤΟΥ ΚἈΝΆΑΡΑΚΑΙΤΗΝΚΧΗΡΟΝΟΜΙΆΝ 
ἈΥΓΓΟΥ ΑΙΆΧΤΟΥ ΓΟΤ ἈΔΘλΕγαι ΚΟ λ οΥ γὼὼ 
ἈΟΓΙΖΟΜΆΙΘ ΤΙ ΤΗΝΦΥΧΆΚΗΝΤΆΥ ΓΗ. 
ΚΑΙ ΘΣΩΟΝΟΥΜΗΆΧΡΗΤΕΤΤΟΥΟΤΡΆΧΗ 
ἈΟΥΟΥΜΩΝΚΑΙΟΥΜΗΙΓΟΡΘΥΘΗΤΈΟΡ 
ΘοΟΙΕΣΘΦΝΗΟΘ, ΤΙ ΚἈΙΡΟΟΙΤΟΝΗΡΟΟΘΟΤῚ 
ΝΜ ΓΗΗΜΕΡΑΘΚΘΙΝΗΧΗΦΘΗΟΘΤΆΙ 
ΕΦΥΜΆΑΟΠΆΑΡΑΒΟΧΗΚΑΙΘΡΗΝΗΘΗΘΘ 
ΤἈΙΘΡΗΝΟΟΕΝ ΜΟΘΆΘΙΆΕΓΩΝΓΆΛΧΑΙ 
ΠΟΩΡΙΆΘΕ ΓΆΧΑΙΤΤΩΡΗΟΆΜΕΝΊΜΕΡΙΟ 
ἈΧΟΥΜΟΥΚΆΓΕΜΕΤΡΗΘΗΘΝΟΧΟΙΝΙΩ: 
Ι“ΟΥΗ Νοκωλυοω ΝΥ ΓΟΝΤΟΥ 
ἈΠΟΟΤΡΟΥΛΙΟΙἈγρου ΜΝ ΘΕ Μ6 
ΤΡΗΘηΗολνΝ ΤΟΥ ΓΟΟΥ Καοτλισοοικλὰ 
ἈΦΝΟΧΟΙΝΙΟΝΕΝ ΚΆηΉρω Γῆν Ὲκ 
ἈΗΟΙΆΙΚΥΜΗΙΚΑΆΙΕΤΤΑΙ Δ ἈΚΡΥΟΙΝΜΗ 
Δ ΘΑΧΚΡΥΕ ΤΩΟΆΧΝΕΠΙ ΤΟΥ ΓΩΟΟΥΓᾺΡ 
ἈΠ σΘ ἈΙΟΝΘιΙλΗολθγώνοικος 
Ἰ ΩΒΠᾺΡ ΡΓΙΟΕ ΝΠ ΝΆ ΚΥ ΟΥ̓ΤΑΥ 
ΤἈΓΓΆΘΙΤΙΓΗΛΘΥΜΑΆΤΆΛΥ ΓΟΥΕΟΤῚΝΌΥΧΟΙ 


Μίοδ. 1, 10 -- 9, 1. 


ῖο 


15 


20 


ἈΟΓΟΙΔΧΥ ΓΟΥΚΆΔΛΟΙΘΙΟΙΝΜΕ ΑΥ ΓΟΥ. 
ΚἈΑΙΟΡΘΟΙΤΓΕΙΤΟΡΟΘΥΝΊΤ ΑΙ. ΚΆΆΌΘΜΤΙΡΟ 


ΟΘΘΝΟΆΧΧΆΟΟΜΟΥ.ΕΘΙΟΘΧΘΡΑΝΜΆΝΘΟΤΗ. 


ΚΑΤΤΕΝΆΝΤΙΥΤΗΟΘΘΙΡΗΝΗΟΛΥ ΓΟΥ ΤῊ 
ἈΟΡΑΝ Υ ΓΟ ΕΣΘ ΘΙ Ν ΤΟΥ αλθ 
ΟΘΑΙΘΆΠΙΔΆΑ ΟΥΝΤΡΙΜΜΟΝΊΤΟΆΧΘΜΟΥ 
ΙΧΤΟΥΓΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙΆΧΟΥΜΟΥΆΙΠΟΡ 


ΡΙΦΗσΘΟΝΤ ἈΙΘΚΤΟΩΝΟΙΚΙΟΝΤΡΥ 
«ηολυ των. ΑΤΤΟΝΜΗΡΆΘΙΤΙΤΉΛΕΥ 
ΜΑΓΤΆΛΥ ΓΟ ΝΕ ΣΩΟΘΘΗΟΆΝ: 


»- ὶ 
ΓΓΙΟΧΓΘΟρθοινλιων οι ΝΟ ΤΉΗϑί 
ΚΑΟΤΙΤΟΡΕΥΟΥ. ΟΤΤΟΥΚΕΘΟΤΙΝΟΟΙΔΥ ΤῊ 
ἈΝἈΆΑΠΑΥΟΙΟΘΝΕΘΚΕΝΑᾺΚΑΘΑΆΡΟΙΆΟ. ΔΕ 


φϑαλαρητεφϑορλ κατ αλιώχϑητα. 


ΟΥὙΥΘΕΝΟΟΔΙΩΟΚΟΝΤΟΟΊΤΙΝΆΘΟΤΗΉΘΕ. 


γευλοσ ΘΟΤἈΧΆΣΘΝΟΟΙΘΙΟΟΙΝΟΝΚ 


Ἁ. 


ΜΟΘΥΟΜΆΑΊΚ(ΑΙΘΟΓΑΙΕΘΙΓ ΤΗΘΟΟ ΓΆΓΟΝΝΩΟ 


ΤΟΥΧΆΟΥ ΓΟΥ ΓΟΥΟΥΝΆΓΟΜΕΝΟΟΘΟΥΝᾺ 


ΧΘΗΟσΟΕΤΑΙΔ ΚΩΟΕΚΟΥΝΙΤΆΟΙΝ᾽ ΕΛ ΈΧΟ 


ΜΕΝΟΟσΘΙΚ ΛΟ ΣΟΜΑΙΓΟΥΟΙΆΑΠΖΆΑΆΧΟΙΤΤΟΥΟ 


ΤΟΥΟΛΧ ΘΤΤΙ ΤΟἈΑΥ ΓΟΙΘΗΘΟΟΜΆΓΗΝΆΙΤΟ 


στροφηνλυτγων᾽ Θ) ΟΠΙΡΟΚΆΤΆΘΝ 
θα ει. ΘΟΙΤΟΙΜΝΙΟΝΘΝΜΘΟΟΩΚΟΙ 
ΤΉῊΗΟΛΔΥ ΤΟΝ. ΣΑΧΟΥΝΤΤ ἈΙΕΣ ἌΝΟΟΝ᾽ 
ΑΙ ΤΗΟΔΛΔΙΆΙΚΟΤΤΗΟΠΙΡΟΠΡΟΟΟΩΟΥ 


ἈΥΤΩ ΝΑΙ ΕΚΟΥ̓ ἈΝΊΚΑΙΔΙΗΆΘΟΝΠΥ 
ἈΗΝΚΆΑΙΕΣΗΧΘΟΝΟΛΥ ΓΉΟ ΚΆΙΕΣΗΣ 


ΘΕΝΟΒΆΑΟΙΆΘΥΟΛΥΓΩΟΝΙΠΡΟΤΙΡΟΟΟΠΟΥ 
ΑΥΤΟΝ Ὁ ΔΛ ΕΙΚΟΗΓΗΟΘΕΤΑΙΔΥ ΓΟΟΝΊΚΑΙ Ε 
ΡΕΙ. 


ΜΊομ. 2, 1---8, 1. 


10 


ι7 
ν᾿ τοιὰ 
ἈΜΆΝΤΗΤΕ 


15 


Ὁ 


20 


δωκογοντελητλυ ΓΑ ἈΡΧλιοικουΆ κω Β᾽ 


ΙΚΚΙΑΛῚ ΟἸΙΚΑΙΓΆΧΟΙΠΤΟΙΟΙΚΟΥΟΛΧ᾿ ΟΥ̓ΧΥΜΙΝ 
ΕΟΤΙΝ ΤΟΥΓΝΟΟΝΆΙΓΟΙΚΡΙΜΆ ΟΙΜΙΟΟΥ 
ΓΕΟΤΆἈΚΑΛΆΑΚΑΙΖΗ ΓΟΥΝΤ ΘΟ ΤἈΙΤΟΝΗΡΆ: 
ἈΡΠΆΑΖΟΝΤΕΟΓΆᾺΔΘΡΜΑΤΆΛΥ ΓΩΟΝΆΙΤΑΝ 
ΤΩΝ ΚΑΙ ΓἈΟΟΆΡΚΑΟΛΥ ΓΩΟΝΆΙΤΟΤΩ) 
ΟΟΓΘΩΟΝΑΥΓΩΟΝΌΝΤΡΟΠΟΝΚΆΑΤΕΦΑα 
ΓΟΝΤ ἈΘΟΟΔΡΚΑΟΤΟΥΆΧΆΧΟΥΜΟΥ.ΚΑΥΤΆΔΕΡ 
ΜΑΤΆΑΛΥΓΩΟΝΆΤ ΟΤΩΟΝΟΟσΟΤΕΟΝΑΥ ΤῸ). 
Εσθλ θρΑ Νι ΓἈΟΟΤΆΛΥ ΓΩΟΝΟΥΝΘθλλ. 
ΟἈΝΚΑΙΘΜΘΧΙΟΆΝΟΩΟΟΆΡΚἈΑΟΘΙΟΧΘΒΗΤᾺ 
και σιρεχειοχυτραν οΥ Το καικρὰ 
ΣΟΝΤΓΑἈΙΠΠΡΟΟΙΚΝΙΚΑΙΟΥΚΕΘΙΟΆΑΚΟΥΌΘΕΤ ἊΙ! 
ΑΥΤΟΝ ΚΑΙΆΑΤΟΟΤΡΕΥΎΘΙ ΤΟΠβροοὼ 
ΤΟΝΑΔΥΓΓΟΥΆΠΆΥΤΩΝ.Ὲ ΝΤΚΑΙρΡὼ 
ΘΙΚΘΙΝΟ ἈΝΘΩΝΕΙΤΟΝΗΡΕΘΥΟΆΝΤῸΟ 


.ς ΘΝΤΟΙΟΕΘΠΙΤΗΛΟΥΜλοινλΥ ΤΟΝΕΠΛΔΥ ΓΟΥῸ 
Ι αλελεγεικο ΕΠ ΤΟΥῸΠΡ οΦητλστουγοπλᾷ 


ΜΩΟΝΤἈΟΘΟΤΟΝΆΛΧΛΟΝΜΟΥ ΤΟΥΌΔΆΚΝΟΝ 
ΤἈΘΕΝ ΤΟΙΟΟΔΟΥΟΙΝΑΥ ΓΩΝΙΚΆΙΚΗΡΥῸ 
ΟΟΝΤ ἈΟΘΘΙΤΑΥ ΓΟΝΟΘΙΡΗΝΗΝιΙΚΑΙΟΥΚΘλῸ 


ἤγιασλη ΘΗΘΙΟ ΓΟΟΤΟΜΆΛΥ ΓΩΟΝΉΓΕΙΡΆΝΕΊΤΑΥ 


384 


ΤΟΝΠΟΧΕΜΟΝ᾽ Ἀ ΤΟΥΤΟΝΥΣΥΜΙΝΘΟΤΆΙ 
εξσορασεως κἈιοιοτιλυμινέοσται εἰς 
ΜΆΝ: ΓΕΙΆΟΙΚΑΙΔΥΘΘΤἈΙΟΗΛΧΙΟΟΘΕΙΤΙ ΓΟΥῸ 
ΠΡΟΦΗΤἈΟΚΑΙΟΥΟΚΟΤ ἈΘΕΙΕΠΑΥ ΤΟΥ 
ΗΗΜΘΡΑ᾿ ΚἈΑΙΚΑΓΆΑΙΟΧΥΝΘΗΘΟΝΤ ἌΙ 
ΟἸΟΡΟΝ ΤΕΟΤἈΘ ΜΥΤΙΜΙΆᾺ, ΚΑΑΚΑΤΓΓΆΓΘΆΛ. 
ΟΘΗΟΘΟΝΊΤΤΆΙΟΙ ΜΆΝ ΤΕΙΟΚΑΙΚΑΓΓΑΧΆΛΧΛΗΘΟΥ 


ΜιΟΝ. 3, 1---7. 


385 


σΙΝΚΆΑΤΑΥ ΤΩ ΝΙΤΑΝ ΤΘΟΛΥΓΤΓΟΙΔΙΟΤΊΟΥ 
κεοτ Ἀ οἙ ΠΑΚΟΥΘΩΝΑΎΥ ΤΩΝ. 
ἈΜΜΗΘΓΩΘΜΙΠΆΑΗΘΟΩΝΙΟΧΥΝΕΝΠΙ͂ΝΙ 
ΙΙ ΗΆΥ̓ΙΚΔΙΚΡΙΜΆΤΟΟΚΑΙΔΥΝΆΟ ΓΕΙΆΟ ΤΓΤΟΥᾺ 
ΠᾺΓΓΘΙΆΛΙ ΤΟΥΪΧΙΚΩ ἘἈΟΘΕΘΙΧΟΛΥ ΤΟΥ. 
“μὌο“Ἄᾳ΄ΤὨΙΟΛΑΜΑΡΤΙΆΟΛΥ ΓΟΥ ἈΚΟΥΌΟΆΧΓΕ 
ΙΟΔΗΤ ΧΥ ΓΧΟΙΗΓΟΥΜΕΝΟΙΟΙΚΟΥΪΆΚΚωϑΕ. 
ΚἈΑΙΟΙΚΑΙΓ ἈἈΧΛΟΙΤΤΟΙΟΙΚΟΥΟλ ΟἸΒΔΛΘΑΥῸ 
σΟΜΕΝΟΙΚΡΙΜΆ(ΚΑΟΙΤΑΝΤΑΆΓΧΟΡΘΆΔΛΙΑ. 
στΡεφοντθοοιοικολομουντθοοειῶ 
ΕΝΆΑΙΜΑΟΙΝΚΑΙΧΗΜΕΝΆΔΙΚΙΙΟῸΟΙ 
ΗΓΟΥΜΕΝΟΙΔΥ ΓΗΟΜΟΕΤἈΛΩΡΩΝΕΚΡΙ 
ΜΟΝΙΚΑΙΟΜΕΡΘΙΟΧΥ ΓΗΟΜΘΤ ΜΙΟΘΟΥ, 
ἈΠΕΚΡΙΝΟΝΤΟΙκΙ οΙ Προφηταίλγτης 
ΜΕΤἈΑΛΡΓΥΡΙΟΥΒΘΜΑΝΤ ΘΥΟΝΤΟ ΚΆΙΕΙΠΤΙ 
ΤΟΝΚΝΘΙΤΑᾺΝΘΙΤΑΥΟΝ ΤΟἈΘΓΟΝΤ ΘΟΟΥΧΙ 
ΚΟΕΝΥΜΙΝΕΟΤΙΝ. ΟΥ̓ ΜηθαλθηεφΦη 
ΜἈλΟΙΚΑΚΑ ΔΙΆ ΤΟΥ ΓΟΑΟυΥ ΜΆ ΟΟΘΙ ΝΟ 
ἈΓΡΟΟἈΧΡΟΤΡΙΆΘΗΟΘΤΑΙ ΚΑ ΙΧΗΜώΟΟ 
πωροφΦυλλικιον Ο ΤΑ ΚΑ ΤΟΟΡΟΟ 
ΤΟΥΟΙΚΟΥΘΟΆΧΆΟΘΟΟΔΡΥΜΟΥ ΚΆΙΘΕΟΤ ΑΙ 
Θδιτθοχαων τωνημερῶνεμφα 
ΝΕΟΤΟΟΡΟΟΚΥΘΤΟΙΜΟΝΕΙ ΓΤ ΆΘΚΟΡΥΦΆΑΟ 
ΤΩΟΝΟΡΕΟΝ ΚΑΙΜΕΘ ΤΕ ΩΡΙΟΘΗΟΘΤΆΙ. 
Ὑπθραν ΓΟ ΝΕΟΥΝΩΝΊ ΚΑΙ ΟΘΥΟΟΥ 
ΟἸΠΡΟΟΛΥ ΤῸ ΝἈΧΟΙ ΚἈΙΤΟΡΘΥΘΟΝΤΆΙ 
ΕἸΠΤΆΑΥΤΟΝΕΘΝΗΙΤΟΧΆΛΧΙΚΙΕΡΟΥΟΙΝ. 
ΕΥ̓ΤΕΆΑΝΆΚΩΟΜΕΝΕΙΟ ΓΟΟΡΟΟ ΤΟΥΚΥ.ΚΆΑΙ 
ΕΙΟσΤΟΝΟΙΚΟΝ ΓΟΥϑυϊλκωξκικλλεισοΥ 


ΜΊοῆ. 8, 1-- 4, 3. 


8054 


ἈἈςτΘ 


1ὅ 


ΟἸΙΝΗΜΙΝΤΉΝΟΛΟΝΑΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΡΕΥΟΟ 
ΜΕΘΆΑΘΝΤ ΑΙΟ ΤΡΙΒΟΙΟΛΥ ΓΟΥ ΟΤΊΕΚΟΙΟΩΝ 
ΕΞΣΕΧΕΥΟΘΕΤἈΙΝΟΜΟΟΙΚΑΙἈΟΓΟΟΚΥΕΘΣΆΗΜ: 
ΙΞΑΙΚΡΙΝΘΙΆΝΆΜΘΟΟΝ ἈΝ Ππολλ 
ΙΞΔΙιελ λεγε Ι ΕΘ ΝΗΪοχυβλ εὠσεξιομΜΆάινρα: 


μαχανας ΚἈΚ Γ ἈΚΟΨΟΥΟΙΝ ΓἈΟΡοΟΜφΦλιλολυ 
τάζογατα ΤῸΝ. ΕἸΟΆΡΟΤΡΑ ΚΑΙ ΤἈΟΖΙΑΥΝΆΟΛΝ, 


ΤΟΩΟΝΕΙ ΟἈᾺΡΘ ΤΙᾺΆΝΑ: ΚΑΙΟΥΚΕ ΓΙΟΥΜΗ 


πτοσεονος ΗΘ ΝΟ ΘΠ αϑνοορομφλιλνκλιου 


ΜΗΜΑΆΘΩΟΙΝΘΤΙΠΟΧΕΜΕΘΙΝΊΚΑΙΑΆΝΑ. 
ΠΑΥΟΘΤἈΙΘΙΚΆΟ ΤΟΟΥΤΤΟΚΆΤ ΩΣ ΜΙΤΘἈΟΎυτου 
ΚἈΙΕΚΑΟΤΟΟΥΤΙ ΟἸΚΑ Γ ΟΥ̓ΚΗΟΛΥ ΤΟΥ. ΚΆἈΙ 
ΟΥ̓ΚΕΟΤἈΙΟΕΚΦΟΚΩΟΝΑΙΟΤΥΓΟΟΤΟΌΜΆ 


. ΚΥΤΤΑΝΤ ΟΚΡΑ ΓΟΡΟΟΘΆΆΧΧΗΟΘΕΝΤΑΥ ΤΆ. 


ΟΤΙ ΤἈΝ ΓΒΟΟΙΆΧΟΙΠΟΡΕΥΘΟΟΝΤἌΆΙΟΘΘΚΑ. 
ΟσΤΟΟΤΉΗΝΟΔΟΝΑΥ ΓΟΥ. ΗΜΘΙΟΔΕΤΟΡΟΥ 
σΟΟΜΘΘΑΘΝΟΝΟΜΑΆΑΤΙΚΥΘΥΉΗΜΟΝΘΙΟ 


ΤΓΟΝΑΙΟΟΝ ΔΙ ΚΙ ΕΤΤΕΙ (ΕἸΙΝΑ- ΕΝ ΓΉΗΜΕΘ 


ΡἈΑΕΙΚ ΘΙΝΗἈΧΕΓΕΙΚΟΟΥΝΆΣΟΟΤΗΝΟΥ. 


ΤΕΤΡΙΜΜΕΝΗΝΚΑΙ ΤΗΝΕ ΣΘΟΘΟΜΕΝΗ. 


ΕἸΙἸΟΛΕΣΟΜΑΜ,ΙΚΟΟΟΥΟΛΙΤΠΟΣΟΆΑΜΗΝΊΚΑΙ 
ΘΗΓΟΟΜΔΑΔΙΥΓῊΝ ΟΥὙΥΝΤΤΕΤΓΡΙΜΜΟΝΉΝΕΙΟ 


παι μενον ΠΠΟΆΧΙΜΜΆΚΝΔΑΥ ΤΗΝΆΑΙΤΩΟΘΜΘΟΝΗΝ. 


2380 


ΕἸΘσΕΘΝΟΟΪΟΧΥΡΟΝ᾽ ΚἈΙΚΑΟΙΆΘΥΟΘΕιΚκο 
ΕἸΠἈΑΥΓΟΥΘΕΝΟΡΕΙΟΙΩΝ. ἈΙΤΟΤΟΥΝΥΝ 
ΙΞὡ2εα“χσ ξῳὠςσξθιΟσ ΤΟΝΙΩΟΝΆ ΚΑΙΟΥΤΠΙΎΡΓΟΟ 
ΠΟΙΜΝΙΟΥλΥΧΜΟΩλΟΥΟ ΘυΥγα Γερο. 
ΕἸΤΙΟΘΗΞΕΙΙΚ(ἈΙΕΙΟΘΑΘΥΟΕ ΤἈΙΗΆΡΧΗ 
ΗΤΙΡΩ ΤΉ ΚἈΟΙΆΘΙἈ ΕΚΕΧΕΥΧΩΝΟΟ, ΤῊ 


ΜιοΝ. 4, 3---8. 


15 


2817 


ΘΥΓΆΤΡΙΆΗΜΊΚΔΙΜΥΜΙΝΆΤΊ ΘΓΝ ΘΟ 
ΚΑΚΑ ΜΗΞΚἈΧΟΙΆΘΥΟΘΟΟΥΚΗΝΟΟΙΗΗΒΚΟΥ 
ἈΗΟΘΟΥΆΧΙΤΦΩΆΧΘΤΟΚ.ΟΤΙ ΚΑ ΓΕΙΚΡΑΤΉΟΘΆΝ 
ΟσΟΟΥ̓ΘΔΛΘΙΝΕΟΦΟΤΗΚςΤΓΟΥΘΟΗς: Δ ΕΙΝΕ 


Ιζὐλ ριΖοΟΥ ΚΑΙ ΕγΓΓΙ ΖΕ ΘΥΓΆΤΈροιως. 


ὠΟΤΙΚΤΟΥΌΟΣ.Ο ΙΟΤΙΝΥΝΘΣΘἈΑΘΥΎΟΘΗΘις. 
πολεωοικΑης ΓἈΟΚΗΝΟΩΟΘΘΙΟΘΝΤΤΕΔΙ 

ω. ΚΑΙΗΞΣΕΙσΘὠσΒἈΚΥΧΩΟΝΟΟ} ΕΚΕΙ!Θ Ε. 
ΡΥσΕΤ ἈΙσθιι ει ΘΟ ΝΥ ΤΡΩΘΕΤΆΙΟΕ 

ΚΞ ΟσοΟΘΟσοΥ ΕΚ ΧΕΙρΡροσθχϑρωνοουύυκουνΥ 


᾿ ΘΒΠΙΟΥΝΗΧΘΗΘΙΤΠΟΘΕΘΝΗΙΠΤΟΛΆΛΔΟΌΙΆΘ 


ΓΟΝΤ ΟΘΙΤΙΧΑΡΟΥΜΘΘΆᾺ. ΚἈΙΕΙΤΟΥ͂ΟΝ 
ΤἈΙΕΙΠοΙω ΝΟ ΟΦθαλΜΟΙΉΜΌΩΝ': 


(ζΚλιλΥ ΤΟΙοΥκΚ ΕΓΝΟΟΣΧΙΜ ΓΟΝΆΟΓΙΟΜΟΝ 


ΙΞ ὙΨἘΥΟΛΚΑΙΟΥΟΥΝΗΚΑΝΤΤΉΝΕΟΥΆΧΗ ΝΜΑΥΓΓΟΥ" 
ΟΤΙΟΥΝΗΓΆΓΕ ΝΑ ΤΟΥ οσλραγμάλῴξα 
ἈΩΝΟΟΆΝΧΑΧΟΤ ἈΚΑΙΆΧΛΟΛΑΥ ΓΟΥΟΘΥΓΆΓΤΈΕΡ 
ΟἸΩΟΝΌΤΥΓΆΧΙΚΕΡΑΓΤΆΑΟΟΥΘΗΟΘΟΜΆΙΟΙΔΗ 
ΡΟ ΓἈΑΟΟΠΑΧΟΟΟΥΘΗσομαλιχλλιλς 
ΑἈΕΙΤΤΥΝΘΙΟΆΛΆΧΟΥΟΙΤΟΧΆΟΥΟΚΆΙΆΝΑ. 
ΘΗσΕΙΟσΤΩΚΟ ΤΟΙΤΆΗΘΟΟΛΥ ΓΟΟΝΊΚΑΙ 
ΤΗῊΗΝΙΟΧΥΝΑΥ ΤΓΩΟΝΤῸΝΜΩΙΠΆΑΟΗΟΘΤΗΟΓΗς' 


ΝΕ Μφραχϑησθτ αιθΥγ ΤΉρ φραιμ. 


ΕΝ ΦΡαΑγΜμω ΟΥ̓ΝΟΧΗΝΘΤΆΣΕΝΘΦΥ 
ΜΧἈΑΟΘΕΘΝΡΑΚΔΟΟΙΤΙΑΤΆΞΟΥΟΙΝΕΊΙΠΟΙΆΓΟ 
ΝΜΑΤΑΟΦΥΛΧΟΤΟΥ ΧΑ ΙΟΥΚΗΘΆΘΘΜ. 
ΟἸΙΚΟΟΤΟΥΕΦΡΑΘΑΟλΙΓΟΟΤΟΟΘΙ ΤΟΥΕΙΝΆΙ 
ενχεινλοιν οΥλ ΕΚΟΟΥ ΜΟΙ σελοΥ 
ΟΘΤἈΙ ΤΓΟΥΕΙΝΆΑΙΕΙΟΆΑΡΧΟΝ ΤἈΘΝΤΌΙΟλ᾽ 


ΜΊΟΝ. 4, 8--ὅ, 2. 


20 


Ιζ λιλιε τολοιλυὺ ΓΟΥΧΠΆΡΧΗΘΘΣΗΜΘ 
ρωνλιωνοο ἈΓΟΥ ΓΟ σΘΙΆΥ ΓΟΥῸ 
ΕὐὠὐσκλυροΟΥ ΤΙ Κ ΤΟΥΘΗΟ ΤΕ ΣΕΥ ἈΙΚΆΙΟΙ 
ΘΙ ΧΟ ΤΟΥ ΤΟΝ Ἀθαφωνλυτω-: 

ΕΠ ΟΤΕΥΟΥΟΙΝ ΘΙ ΤΙ ΤΟΥΟΥΟΥΟΙΌΧ’" 
Ὁ Ο ΤΗΘΕΤἈΙΚΑΙΟΥΕΤ ἈΜΚΔΙΤΙΟΙΜΆΝΕΙ 


ἀκοσβολις τ. “ΠΟΙΤΟΙΜΝΙΟΝΑΥ ΤΟΥ ΕΝ σχγεικοκλε, 
Ἢ ΠΟΙ 
ΤΟΣΕΞΆΕΩΕΆΛ)ι 


ὙΠΆΡΣΟΥΟΙΝ᾽ ΙΟΕΙΝΥΝΜΘΓΆΛΥΝΘΗ 
ΘΟΟΝΤ ἈΙΕΟΟΧΚΡΩΟΝΤΗΟΓΗΟ ΚΑΙΘΟΤΆΙ 
ΧΥ ΤΗΘΙΡΗΝΗ ()τανλοογριοσέπεκλ 
ΗΕΠΙΤΗΝΓΗΝΥΜΟΩΝΚΑΙΟΤΆΝΕΠΙ 
ΕΗΕΤΤΙ ΤΗΝΧΩΡΑΝΥΜΟΩΝ,ΚΆΙΕΙΤΕ 
ΓΕΡΘΗΘΟΟΝΤ ἈΙΘΒΠΆΑΥ ΓΟΝΙΘΙΤ ΤἌΙΤΟΙΜΑΆΙ 
ΝΜΕΟΙΚΑΙΟΙ ΤΩΔΗΓΜΑΤΆΧΜΝΟΣΝΊΚΔΟΙΤΤΟΙ 
ΜΆΑΝΟΥΟΙΝΤΟΝΑΟΟΟΥΡΕΝβρομΜφΦαιλ' 
ΙΞἷἁιὴ'ή, ΤΗΝΓΗΝΤΟΥΝΘΑΡΩΔ ἘΝΤΉΤΆΑ. 

Φρωλυ ΤΗΟἸ ΑΙ ΡΥ ΘΟ ΤΑΙ ΘΙ ΓΟΥΧΟΟΟΥΡ 
ΟΥἈΝΕΙΤΕΆΘΗΘΙΠ ΤῊΗΝΓΗΝΥΜΩΝ. 
ΚἈΑΙΟΤΆΝΕΤΠΙΚΗΘΠΙ ΓΆΟΡΙΔΥΜΩΝ: 

Ιζ ὐεο τ ΤΟΥ ΟΧΙΜΜΑΤΟΥΪΆΚΩΚῈΝ 
ΤΟΙΟΘΘΝ ΕΟ ΝΕ ΝΜΘοΟλλωνπολλοω. 
ΦὩΟΛΔΡΟΟΟΟΠΆΡΑΚΥ ΓΙΙΓΤΟΥΟΆ ΚΟ 
ἈΡΝΕΟΘΠΙΆᾺΓΡΩΟΤΙΝΟΠΩΟΜΗΟΥΝΆΧΘΗ 
᾿ς ΜΗΔΕΘΙΟΜΗΛΘΥΠΟΟΤΉΗΘΝΥΙΟΙΟΆΧΝΟΝ: 
Ιζ στ ΤΟΥ ΤΤΟΛΙΜΜΑΤΟΥΪΆΚΟΩΒΕΝ 

ΤΟΙΟΕΘΝΘΟΙΝΘ Ν ΜΘ Οοῶλλ ΝΠολλοΣ. 
ὩΟΧΘΩΟΝΕΝΚΤ͵ΤΉΝΘΟΙΝΕΝΤΟΔΛΡΥ 
μω κἈΑΙ ΟΙΚΥΜΝΟΟΘΘΝΊΤΟΙΜΝΙΟΙΟ 


988 Μιοῆ. δ, 3---8. 


τοῖς ΤΗΧΟΞΣΗ ΤΟΥΟΝΜΟΜΑΆΤΟΟΙΚΥ ΓΟΥΘΎΥΛΥ ΤΏ. 


ἜΠΙ 


1ὺ 


10 


ΤΡΟΚΑΤΩΝΌΝΤΡΟΙΤΟΝΟΤ᾽ ἌΝ ΙΘΧΘΗ. 
ΚΑΙΔΟΧΟΤΕΙΆΧΟἈΣΡΙΤΑΟΗΚΚΑΙΜΗΗΟΒΝ 
. ΟΜΒΘΝΟΟΥΨΩΘΗΟΘΤΑΙΗΧΘΙΡΟΟΥΈΠΙΤΙ 
ΤΟΥΘΘΑΙΕΟΝΤ ἈΟΟΘ᾽ ΚἈΙΙΤΑΝΤΈΘΟΙΕΧΘΡΟΙ 
ΠΟΥ σΣολθθρευθϑησονταικθοταθνέ 
ΚΕΙΝΗΤΗΗΜΕρΡΑΧΕγαικοϑολαθρουΥ 
Οὐ ΤΟΥΟΙΠΙΤΟΥΘΟΟΥ̓ΘΚΜΕΟΟΥΌΟΟΥ ΚΑΙ 
ἈΠΟΧΩΟ ΤΆἈΧΡΜΑΤΆΟΘΟΥ ΚΑΙ ΞΟΆΧΕΘΡΟΥ 
Οοὦ ΤἈΟΘΤΤΟΧΘΙΟΤΗΟΓΗΟΟΟΥ ΚΑΙΕΣΆΡΩ 
ΠΆΝΤΑ ΤΑΟΧΥΡΩΜΑΤΆΟΘΟΥ ΚΑΙΈΣΆΡῳ 
ΤἈΦΑΡΜαικλοου ΚΤ Ν ΧαΙΡ Ν ΟΟΥ 
ΚΑΙΆΠΟΦΘΕΓΓΟΜΘΕΝΟΙΟΥΚΕΟΟΝΤἌΙ 
ΕΝ ΟΟΙ ΚΑΙΘΞΣΟΆΧΘΘΡΕΥΟΩΤ ἈΓΧΑΥΤΙΤΧΟΟΥ. 
ΙΞφΪ“«ο͵ἼτΆθἈ πἝ"ΟστΤΗλΧἈΟΟΟΥΕΚΜΕΟΟΥΟΟΥ ΚΑΙΟΥΚΕ 
ΤΙΜΗΤΙΡΟΟΚΥΝΗΟΘΘΙΟΤΟΙΘΕΡΓΟΙΟΤΩΝ 
ΧΕαΙρΡωνοου κλιθικογωταλλοηοου 
ΘΚ ΜΕΟοΟΥΟοΥ και δανισω ΤΓΆΟπολειο 
ΟΟΥ ΚΑΙΙΤΟΙΗσΦΕΝΟΡΓΗΚΆΙΕΝΘΥΜωῶω. 
ΚΕ ΚΟ ΚΗΟΙΝΕΝ ΤΟΙσεθνεοινανθῶῷ 
ΟΥ̓ΚΘΙΟΗΚΟΥΟΆΣΧΝ᾽ ἈΙΚΟΥΟΛΧ ΓΕ ΔΗΆΟΙΚΟΕΙ 
ΠΕΝ ἈΝΑΟΤΗΘΙΚΑΙΚΡΙΘΗΤΙῚ ΠΡΟΟ ΤΆΟΡΗ, 
ΚΑΙΆΚΟΥΟΧΤΩΟΆΑΝΟΙΚΟΥΝΟΙΚΡΩΟΝΗΝΟΟΥ͂. 
ὅρη ᾿ς ΚΟΥ Ολ ΘΕ ΟΥΝΟΥΤΉΝΚΡΙΟΙΝ ΤΟΥ ΚΥ ΚΑΙ 
ἈΦΑΡΑγγΘοΟΘῈ ΜΕλΧΙΆ ΤΗΟΓΗΘΌΤΊΉΚΡΙ 
ΟΙΟσΤῸΚΩΠΡΟΟΤΟΝΆΛΧΟΝΑΔΥ ΓΟΥ ΚΆΜΕ 
ΤἈΤΟΥΟΧ ΙΕ ἈΕΓΧΘΗΘΕΤ ἈΙ ἈΧΟΟΜΟΥ ΤῚ 
ΕἸΤΟΙΗΟΧΟΟΙΉΗ ΤΙ ΘΑΥΤΙΗΟἈΧΟΕΗΤΊΠΙΆΡΗ 
ΝΩΧΧΗΘἈΑΘΟΙΑΙΤΟΚΡΙΘΗΤΊΜΟΥΔΟ. 
ΤΙΆΝΗΓΆΓΟΝΟΘΕΙΚΓΗΟΛΙΓΥΤΙ ΓΟΥΚΆ,6 


4289 ΜΊςοΝ. δ, 8---6, 4. 


ἈἈς96Θ 


ΟΙΓ 


10 


1δ 


ἐΌα 'ΚᾺ 


240 


ΣΟΙΚΟΥΟΥΧΘΙΆΟΘΑΥ ΓΡΩΟΆΜΗΝΟΒΘΙΚΆΙ 
ΕΣΧΙΤΕΟΤΕΙΆΑΙΡΟΠΡΟΟΩΙΤΟΥΟΘΟΥ ΤῸΝ 
ΜΩΟΥΘΗΝ.ΚΑΙΆΧΆΡΩΝ.ΚΑΙΜΆΡΙΆΜ᾽: 
ἈΟΟΜΟΥΜΝΗΟΘΗΤῚΙΤΙΔΗΕΚΟΥΧΘΥΌΛΧΤῸ 
ΚἈΓΧΟΟΥΒΆΑΛΑΚΙΕΧΛΟΙΧΕΥΟΜΩΔΛΕ. ΚΑΙΥΤῚ 
λυ τω ΧΙ ακριθηβλλλλμΜυὶοστού εὼρ 
ἈΠΟΤΩΝΟΧΟΙΝΩΝΕΟΟΤΟΥΓΆΛΓγΆλλ. 
ΟἸἹΙΩΟΟΓΝΩΟΘΘΗΗΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗΤΟΥΚΥ 
ΜΤΙΝΙΚΑΤΆΧΧΚΩΟΤΟΝΚΑ ἈΝΤΊΙΧΗΥΟ 
ΜΆΙΛΥ ΓΟΝΕΜΝΜΟΧΟΚΑΥ ΤΩΟΜΆΟΘΙΝΈΝΜΟ 
ΟΧΟΙΟΘΕΝΙΔΥΌΟΙΟΙΟ ΕἸΠΡΟΟΔΕΣΕΤ ΆΙΚΟΕΝ 
ΧΙΆΙΧΟΙΝΙΚΡΙΟΝΗΕΝΜΥΡΙΆΟΙΝΧΘΙ 
ΜΑΡΡΩΟΝΗΤΙΟΝΩΟΝ ΘΙ ΠΡΩ ΤΟΤῸ 
ΚἈΑΜΟῪ ἈΟΘΒΕΙΧΟΚΑΡΙΤΟΝΚΟΙΆΧΙΆΟΜΟΥ 
ὙΤΙΕΡΑΜΑΡΤΙΆΟΥΥΧΗΟΜΟΥ ΕΙΆΝ ΗΓ 
“ΓΕΧΗΘΟΙΆΝΘΡΩΠΘΤῚΙ ΚἈΧΟΝΗΤῚ ΕἴκΖη 
ΤΕΙΚΟΙἈΡΑΟΟΥ ἈΧΧΗ ΤΟΥΤΙΟΙΕΙΝΚΡΙΜΆΑ: 
ΚΑΟΙΧΓΑΠΙΠΑΝΕΛΧΛΘΟΟΚΑΙΕΤΟΙΜΟΝΕΙΝΆΙ 
ΤΟΥΤΙ ΟβεΥεοθλαι ΜΘ ΤἈΚΥϑυοου Φώνη 
ΚΥῪ ΓΗΙΙΤΟΛΧΕΙΕΙΠΙΚἈΗΘΗσΘ ΤΑ 
σΕΙΦΟΚΟΥΜΕΝΟΥΟ ΤΟΟΝΟΜΑΆΔΛΥ ΤΟΥ 


δικογεφύυλη. και σΚοΟΟ ΜΗ θη τολις 


ΜΗΤΙΥΡΚΆΙΟΙΚΟΟΆΝΟΜΩΝΘΗΟΛΥΡΙ 
ΖΩΝΘΗΟΛΥΡΟΥΟΆΝΟΜΙΆΟ, ΚΑΙΜΕΤᾺ 
ὙΚΡεωολ τ λ ΚΑΙ ΘΙ ΙΚΙΘΗΘΤΆΙ 
ΕΝ ΖΥΓΩΧΝΟΜΟΟ᾽ ΚἈΙΕΝΜΆΡΟΙ ΠΤΤΩ. 
σταθμιλ ΟλΟΥ ΣΟ Ν ΤΟΝΤΆΟΥ ΤΟΝΆΝ, 
ΤΩ ΝΑ ΟΘΕΕΙἈ ΘΕ ΝΘΙΧΗΟΘΆΝ᾽ ΚΆΙΟΙΚΆΑ. 
ΤΟΙΚΟΥΝΤΕΟΛΥ ΤΗΝΕ ἈΧΟΥΝΥΨΕΥ ΔΗ: 

ἈΚ λικλ. 


Μιοῆ. 6, 4--- 1. 


10 


κλιηγα σολλυ ΤΩΝ ΥΩ ΘΗ ΝΤ ᾿ 
ΟΤΟΜΑΤΊΔΥ ΓΩΟΝ ΚΑΙΘΓΩΧΡΣΟΜΆΓΓΟῪ ἐξηιξεδιλς 
ΠΆΓΆΣΑΙΟΘ᾽ ΚΑΙΆΚΡΑΝΙΩΘΘΘΝΤ ΙΘΑΜΑΡ. 
ΤΊ ΟΟΟΥ ΟΥ̓ΦΑΓΘΟΛΙΚΑΙΟΥΜΗΘΜΊΤΆΗ Οϑηαλοε 
σοι κἂὶ ΚἈΑΤΆΧΛΗΨΗ.ΚΑΙΝΝΘΥοΌα.. ὁ δ 
καιοΥυ Μη λυλοωθηοσκλιοσοιλνιΆσῳ 6ε 
ΘΩΟΙΝΕΘΙΟΡΟΜΦΑΙΆΝΙΙΑΡΑ ΟΘΗΟΘΟΝΤΆΙ ἝΝ ΠΤ 
'( ,ὙΟΙΤΕΙΡΕΙΟΚΑΙΟΥΜΗΆΧΜΗΟΒΘΙΟΘΚΙΤΙ 
ΕΟΘισαλλιἈ ΝΙΙΑΙΟΥΜΗΆΣΔΙΨΉ θΆλιοΣ 
ΚΑΙΟΙΝΟΝΙΚΑΙΟΥΜΗΠΙΗΤΈΚΑΙΆΦΑ 0 
ΝΜΙΟΘΗΟΘΤἈΙΝΟΜΗΜΑΆΛΧΆΧΟΥΜΟΥ ΚΆΙ6 ξοινον: 
φυγλαξλσταλικιω ΜΑΓΓΑΖΆΜΕΡΗ. 
ΚΑΟΙΤΑΝΤ ἈΤΓΆΕΡΓΧΆΟΙΚΟΥΆΧΧΑΆΔΛΕΙ ΚΑΙ 
ΕἸΤΟΡΕΥΘΗΤΕΕΝΤ ἈΙΟΚΟΥΧΔΙΟΛΥ ΤῸ 
οἸοπτλρα λωσωοσβθθιολφανιομοι 
ΚλὺυΤΤΟΥ̓ΟΚΑ ΓΟΙΚΟΥΝΤ ἈΟΔΥ ΤΗΝΕ ΟΟΥ 
ΡῬΙΟΜον κλιονθιληλλ ΝΗ Οθα. 
Ι'ΜΜΟΙΟΤΙΘ ΓΕ Νομην σουναλγῷ 
ΚἈΑΛΑΜΗΝΘΝΆΜΗΤΌ ΚΑΙΩΟΘΕΤΠΤΙ 
φυγλλιλλθνΝ ΡΥΓΗΤΩ ΟΥ̓ΧΎΤΙΆΡΧΟ. 20 
ΤΟΟΚΟΤΡΥΟΟΤΟΥΦΑΆΓΕΙΝΤ᾽ ἌΠΡΩΤΟ 
ΓΟΝ Ἀ᾿ ())μμοιψυχηοστιατόλῶ 
ΘΕΝΘΥἈΧΧΒΗΟΆΑΤΙΟΤῊΗΟΓΗΟΙ ΚΙ ΓΟρθῶ 
δννά νοις. ΟΥ̓ΧΥΤΠΙ͵ΆΡΧΕΙ ΤΑΝΤΈΟΘΙΟΛΙ 
ΜΑΤΆΔΛΙΚΑΖΟΝΤ ἈΙ ΕἘΚΆΑΟΤΟΟΤῸ ΝΤΙΆΗ 
ΟἸΟΝλΥ ΓΟΥΕΚΘἈᾺΕΙ ΚΟΥΟΙΝΕΙΚΘΆΘΙΒΗ᾽ 
ΘΙ ΓΟΙΚΑΚΟΝΤ ἈΟΧΘΙΡΑΟΛΥ ΤΓΩΟΝΕΤῸΙ 
ΜΆΖΟΥΟΙΝ ΟἈΡΧΩΝΆΤ ΘΙΙΚΑΙΟΚΡΙΤΉΟ 
ΕἸΡΗΝΙΚΟΥΟΧΛΟΓΟΥΟΘΕΧΑΆΧΗΟΘΘΝΙ ΚΑΤΆ. 


15 


5 


ΜΙοΝ. 8, 13 -- 1, 3. 


ΘΥΜΙΟΝΥΥΧΗΟλΥ ΓΟΥΕΟΤΊ Ν᾽ ΚΆΙΕΣ6 
ἈΟΥΜΑΙΤἈΛΓΆΘΑΛΥ ΓΩΟΝΟΩΘΟΗΟθΘις 
τρωγωνκλικα ΖΝ ΠΙΚΆΝΟΝΟΟ 
ξογ. 6ενημερλοκοπιλο ()γλιουλιέκλι 
Ιζ σε σσΟΥ̓ΗκΆΟΙΝ ΝΥΝΘΟΟΝΤ ἌΝ τλΑν 
ΘΜΟΙΔΥ ΤΩΝ ΜΗΚΑΤ ἈΠΙΟΤΕΥΕΕΝ 
ΜΉΔΕ ζΡμκοις ΙΞΔΙΜΗΘΑΆΠΙΤΠΖΕΕΙΤΙΗΓΟΥΜΕ 
ΝΜΟΙΟΆΙΟΤΗΟΘΟΥΝΚΟΙΤΟΥΟΟΥ̓ΦΥλᾺ 
ΣΑΓΤΟΥΆΝΑΘΘΟΘΑΙΤΊΛΥ ΓΗ ΙΟΤΊΟΥΟΟ 
τιον, ἈΤΙΜΑΖΘΟΙΠΡΑ ΘΥΓΑΤΗΡΕΠΆΝΑΟΤΗΟΘΘ 
ζεται ὙΤΓΆΙΘΙΤΙ ΤΗΝΜΗΤ ΘΡΆΛΥ ΓΗΟ ΝΎΜΦΗ 
ΕἸ ΤῊΗΝΙΤΕΝΘΕΡΆΝΔΥ ΓΗΟ ἘΧΘΡΟΙΆΝΆΡΟΟ 
ΤἈΝ ΤἜΕΘΟΙΆΝΆΡΘΟΟΙΕ ΝΤΟΙ κωλΥ ΤΟΥ" 
Ἀπόςκο Εἰγωλεε ΠΙΤΟΝΙΚΝΕΠΙῚ Ἰζτὰ 49, μ"“-ὠμομῪὙῪ 
πο ἸΤΟΜΟΝΩΘΙ ΤΟ ΤωΟΡΙΜΟῪ, 
ΕἸ͵ΤΑΚΟΥΘΕΤἈΑΙΜΟΥΟΘΟΜΟΥ ΜΗΘΦΙΤΙΧΆΙ 
ΡΕΜΟΙΗΘΧΘΡΑΜΟΥ ΟΤΉ ΤΕ Π ΤΟΩΚΑ. 
πόγεγϑωο. ᾿Ξ ΙΆΝΧΟΤΉΗΟΘΟΜΑΆΑΙ Δ ΤΊ θα ΚΆθιο 
φώόμον ἘΝ ΤΩΟΙΚΟΤΕΙ ΟΙ ΟἸῬΩΤΊΕΙΜΟΙῸΡ 
ΓΗΝΚΥΥΠΟΙΟΩΣ ΟΤΙΗΜΑΆΡΤΟΝΔΥ ΤῸ. 
εὠστουλικλιωολιλυ ΓΟΝ ΤΗΝΆΙΚΗ 
ΜΟΥ ΚΑΙΠΟΙΗΟΘΘΙΤΟΙΚΚΡΙΜΆΜΟΥ.ΚΆΙΕ 
ΣἈΞΕΙΜΘΘΙΟΤΟΦΩΘΟΥΟ ΜΑΙΤῊΝ 
ΔΙΙΚΑΙΘΟΥΝΗ ΝΥ ΓΟΥ ΚἈΑΙΟΥ̓́ΘΤ ΑΙ 
ἩΘΧΘΡΑΜΟΥ ΚΑΙΤΕρΡΙ ΚΑ ΘΙ ΤΑ ΟΧῪ 
ΜΗΝΉΛΘΓΟΥΟΛΠΡΟΟΜΕΠΟΥΚΟοΘΟοΟΟΥ 
οΙἸοφϑαλαλμοιμου τοψον τ λιλυ ΤῊ- 
ΝΥΝΘΟΤΆΙΕΙΟΚΑ ΓΑΠΆΓΤΗΜΆΩΦΟΘΠΗ 
Χοσενταισολοισημθρλολλοιφηο 


ὥς 
ῶς 


242 ΜΊοΗ. 1, 3--11. 


10 


15 


ΠΆΙΝΘΟΥ ΘΣΑΧΙΨΙΟΘΟΟΥΉΗΜ βρὰ 
ΕἸ (ΕἸΝΗ ΚἈΙΑΤΤΟΘΕ ΤἈΙΝΜΟΜΙΜΗΗΜΘ6 
ΡἈΑΘΕΙΚΕΙΝΗ ΚΑΙΑΙΤΤΟἈΘΙΟΟΟΥ̓ΗΣΟΥΟΙ 
- ΘΙΟΟΜΆΑΆΛΙΟΜΟΝ. ΚΑΙ ΕΙΟΆΜΕΡΙΟΜΟΝ. ξυγκλειομὸς 


Χ ἈΟΟΥΡΙΟΝ, ΚΑ ΤΟΧ ΘΙ σΟΥ̓ἈΙΟΧΎΡΑΙ οΙΓ ὅ 
ΘΙΟΔΙΆΜ ΕΡΙΟΜΟΝΑΠΟΤΎΡΟΥ στο ΤΟΥ 
ΤἈΜΟΥΟΥΡΙΆΟΘΗΜΕΡΑΥ ΔΑ ΟΟΚΆΙΘΟΡΥ ΚΟ 
ΒΟΥ ΚΑΙΘΟΤ ἈΙΗΓΗΘΙΟΆΦΆΝΙΟΜΟΝ. ἘΣ λέξις 
ΜΕΤΆΓΤΩΝΙΚΑΙΓΟΙΚΟΥΝΤΩΝΔΑΥ ΤῊ. ΤΟΎΟΡΟΥς: 

Ἀπὸ ΕἸΙ(ΚἈΡΙΤΟΝΕΙΠΓΓΗΛΘΥΜΑΆΓΩΟΝΆΑΥΓΟΣ 10 


οιμλαυνθλλονοουανρλκλφυλη, 

ΟΟὙΤΙΡΟΚΑ ΓἈΚΧΗΡΟΝΟΜΙΆΟΟΘΟΥΚΑΓΓᾺ 

ΓΟΚΗΝΟΥΝ.ΓᾺΑΟΚΑΘΘΑΥΓΟΥΟΆΧΡΥΜΟΝ.: ταμονλς 

ΕΝ ΜΒΟωΩΤΟΥΚΑΡΜΗΧΟΥΝΕΜΗΟΘΟΝ 
ΤἈΓΓΗΝΕΑἈΧΛΟΆΥΧΝΙΤΙΝΚΑΙΤΗΝΓΆΛΆΛΔΙ ι 


ΤΙῚΝΙΚἈΘΩΟΟΑΙΗΜΕρΑα ΤΟΥ ΝΟΟσ Τατὰς 
ΚΑΟΙΚΑΙΓΑΓἈΘΗΜΘΡΆΟ 6ΣΟΔΙΧΟΟΟΥΞΑΙ ἔκγης 
ΓΥΙΤΤΟΥ ΟΥθοθλιθλυμλοτα Οὐ. ΖεισωλΥ 
ΤἈΙΒΘΝΗΙΚΑΙΚΑ ΓἈΙΟΧΥΝΘΗΘΟΝΤΆΙ 
ΘΚΤΙΆΘΗΟΤΉΗΟΙΟΧΥΟΟΛΥΤΩΝ ἜΧΟΧΘΙ 20 


ΡΘΕ ΠΙΘΗσΟΥΟΙΝΕΤΠΟΤοΟΜλλυ τῶ" 
τἈλω ΤΆ ΤΟΝ πο κω φῶ θϑηοο, 
Ε ΤἈΡΑΙΣΟΥΟΙΝΧΟΥΝ. σΟΦΙΘΟΥΡΟΝ 
ἈΡΟὴ “ΤΕΟΟΓΗΝΟΥΝΧΥΘΗΘΟΝΤἈΙΕΝΟΥΓΙΚΑΙ 

ΟΜΩΔΛΔΥΤΟΩΝΕΙΙΤΟλ)( ΟΘΟΩΟΉΗΉΜῸΟ 95 
ΘΚΟΤΗΘΟΝΤ Ἀ!ΚΑΙΦΟΚΗΘΗΘΟΝΤᾺΆΙ 

ἉΤΤΟΟΟΥ ΤΊ ΟΘΟὠσἸΤΕΡΟΥ. 6σλρῷ 
ἈΝΟΜΙΆΟΘΙΚΑΙΥΤΙΘΡΕΑΙ Ν ΝΆ Δι ΚιΆς. "Ἐπὶ 

ΤΟΙΟΙΚΑΓ ἈΧΟΙΤΙΤΟΙΟ ΤΗΟΘΚΆΗΡΟΝΟΜΙΆΟ 99 


φ48 ΜΙοΝ. 1, 11 --- 18. 


ΟὙκΕκΡρᾺ 
ΤΉΓΕΝ 


. ΟΙΪΟ 
ἈΡΧΗΘΕΝ 


ΑΥΤΓΟΥ ΚἈΑΙΟΥΟΥΝΕΘΟΧΕΝΕΙΟΜΑΡΤΎΡΙΟ. 
ΟΡΓΗΝΑΥ ΤΟΥ. ΟΤΙΘΕΧΗΤΗΟΘΆΕΟΥῸΘ 
ΟΤΙΝ ΑΥΤΓΟΟΘΙΠΙΟΤΡΘΎ και ο ΤΕ 
ΡΗΘΟΗΗΜΑΟ ΚΑΤΆ ΥΟΘΕΙΤ ἈΟΛΧΔΜΚΙΧΟ 
ΗἩΜΟΩΝ. ΚΑΙΆΠΟΡΙ ΕἸ ΘΙΟΤἌἈΚΆΘΗ 
ΤΗσΘΑΛΆΑΘΟΗΟΠΆΑΟΛΧΛΟΤ ἈΟΧΛΜΔΥΤΊΆΟ 
ΗἩΜωΝ ἈΘΟΘΘΙΕΙΟΆΧΗΘΕΙΆΝΤΩ 
Ἰλιςωκελεοστωλερλλμ. ΚἈΘΟΤΊωΜΟ 
ΟἈΧΟΤΟΙΟΠΙΧ ΓΡΑΟΙΝΗΜΩΝ. ΚΑΤᾺ 
ΤἈΘΗΜΕΡΑΟΤΆΘΕΜΠΡΟΟΘΕΝ: - 


.ς-. »Ρ» Ἐν 
“ιχᾶιλς. 


-»»»»θ 


10 


ΓΚΆΟ. 


Σ»»»ογοοκυύοσεγεν ἩΘΗΤΙΡΟΟΟΘΟΦΟΘΗΘΤῸΝ 
ΤΟΥΚΘΗΡΙΕΘΝΗΜΕΘΡΑΙΟΟΖΙΟΥ ΚΑΘ, Σ. 
ΘΑΜΚΑΙΆΑΧΑΖΙΚΑΙΕΖΕΙΓΙΟΥΚΆΟΙΆΕΟΝ 
ἸΟΥ ΧΟ ΝΗΜερλιοϊεροκολμΜυιουγιῶλο 
ΒἈΑΟΙἈ ΕΟ ΟΙΟΧ ἈΡΧΗΧΟΓΟΥΚΥΕΘΝΟΩΣΘΗΦδ᾽ 
ζλιειταν ΚΟΤΙΡΟσΘΟΗΘ ΚἈΑΛΙΖΘΆΛΧΕΘ 
ΟΘΑΥΤΩΓΥΝΑΆΙΚΑΙΤΟΡΝΘΙΆΟΙΚΑΟΤΈΚΝΑ 
ΤΤΟΡΝΕΙΆΟ ΑΙΟΤῚ ΘΙΚΤΤΟΡΝΕΥΟΥΟΆΘΙΚΙΤΟΡ 
ΝΜΕΥΘΘΙΗΓΗΧΙΠΤΟΟΤΠΟΘΕΝΤΟΥΚΥ. 
ἼΚλιεπο ΡΕΥΘΗΚΑΙΘΑΆΧΚΘΝΤΗΝΓΟΜΕΡΘΥ 
ΓΆΤΕΡΑ Δ ΘΕΗΛΧΛΆΘΙΜ᾽ ΚΑΙΟΥΝΘΆΆΧΒΟΝΟ.ΚΆΙ 
ΕΤΕΈΚΕΝΔΑΥ ΓΟΥΟΝ᾽Ί ΚΑΙ ΘΙΤΤΕΝΚΌΤΙΡΟΟ 
ΑΥΤΟΝ ΚἈΑἈΘΟΟΝΤΟΟΝΟΜΑΆΔΛΥ ΓΟΥΊΘΖρΆ. 
ΕΑ ΔΙΟΤΊ ΕΤῚΜΙΚΡΟΝιΚκΑ ΙΕ ΚΑΙ ΚΗ ὦ 
ΤΟΣΛΙΜΑ ΤΓΟΥΘΖΡΑΕΆΘΤΙΠΙ ΤΟΝΟΙΚΟΝΊΙΟΥ 
ΑΑ᾿ ΚΑΙΧ ΤΟ τ ῬοΥΎωκλοιλθιανοικου 
ΙΟΆΧΚΑΙ ΕΟΤἈΙΘΝ ΤΗΗΜΕΡΆΘΚΘΙΝΗΟΥΝ 
ΤΡΙ ΤΟ ΤΌΣΟ ΝΙΟΧΘΝ ΤΗΚΟΙΆΆΧΔΙ 
τ- ΤΟΥ ΕΖΡΑ ΘΑ ΚΑΙΟΥΝΘΆΛΧΕΕΝΕΤΊΙΚΆΙ 
ΕΤΕΙΚΘΝΘΥΓΆΑΤΈΕΡΑ ΚΑΙ ΘΙ ΤΕ ΝΑΥ ΤΌΚΚΑ. 
ἈΘΟΟΝΤΤΟΟΝΟΜΑΆΔΛΥ ΤῊ ΟΟΟΥ̓ΚΉΧΆΘΗΜΕ 
ΜΗ ΑΙΟΤΙΟΥΜΗΤΙΡΟΟΘΗΟΘΟΩΕ ΤΙ ΤΟΥ 
ΘΑΘΗΟΛΧΛΙΤΟΝΟΙΚΟΝΤΟΥΟΛ ἈΧΧΗΛΝΤῚ 
ΤἈΠΘΟΟΜΕΝΟΟΆΧΝΤΙΤΆἈΞΟΜΑΙΔΥ ΓΟΙΟ ΤΟΥῸ 
ΔΟΥΤΟΥΟΙΟΥ λαθλαθηοω καλισωςσοῶλγ 
ΤοΟΥσενκωθωλυυτο ν᾽ καὶιογοώσῳ 
ΧΥΓΓΟΥΟΘΝ ΤΌΣΩ ΟΥ̓ΔΕΟΝΡοΟΜΜΦλιλὰ 
ΟΥὙΔΕΕΝΑΡΜΆΟΙΝΌΥἈΘΕΝΊΙΠΠΙΤΟΙΟ ΟΥ̓ 6 
ΕΝ ΤΙΤΤΘΥΟΙ Ν᾽ ΚἈΑΙΆΤΤΕΓΆΛΧΛΑΚΤῚΙ ΟΘΝΤῊ 


Ἡῶοβοδο Ἱ, 1 --- 8. 


10 


ΟΥἸΚΗΆΧΘΗΜΕΝΗΝ᾽ ΚΑΙΟΥΝΘΆΆΒΕΝΕΤΙ. 
Ιζιε τ ΚΕΝΥΙΟΝ᾿ ΙΚΑΙΕΙΤΙΕ Ν᾽ ΚἈΧΘΟΘΟΝΤῸ 
ΟΝΟΜΑΆΔΛΥ ΓΟΥ.ΟΥ̓ἈΑΟΟΜΟΥ ΔΙΟΤΙΥΜΕΙΟ 
.ς ΟΥ̓ἈΧΟΟΜΟΥ ΚΑΙΘΓΩΟΥΚΕΙΜΙΎΥΜΟΣ 
«λιηνολβιθμοστωνυῳν Ά ΘΗ : 
ἈΜΜΟΟσΟΤΗΟΘΑΆΧΆΑΆΟΘΟΗΟΘΗΟΥΚΘΙΚΜΕΤΡΗ 
ΘΗΟΘΘΤ ἈΙ.ΟΥ Δ ΕΕΣΆΡΙΘΜΗΘΗΟΘΓΆΙ: 
ἈΕΟΓΆΙΘΝΤ ΤῸ ΓΟΙΤΩΟΥΘΡΡΕΘΗΛΥΤῸΌΙΟ 
ΟὙΧΑΆΑΟΟΜΟΥΥΜΕΙΟΙΚΆΗΘΗΟΘΟΝΤἌΆΙΚΑ,, ἡ ὅτο 
λΥ ΓΟΙΥΙΟΙΘΥΖΩΟΝΤΟΟ ΚΑΙΟΥΝΆΧΘΗ ι 
ΟΟΝ᾽ΓΑΙΟΙΥΙΟΙ ΠΟΥ ἈΙΚἈΑΙΟΙΥΙΟΙΟΆΕΠΙ 
ΤΟΛΥ ΤΟΊΚΑΙ ΘΗΘΟΝΤ ἈΙΘΑΥ ΤΟΙΟΆΡΧΗΝ 
ΜΙΆΝΜ ΚΑΙΆΝΆἈΞΗΟΘΟΟΝΤ ἈΜΕΙ ΤΉΟΓΗΟ. 
.ς ΟΤΙΜΟΓΆΑΧΗΠΗΗΜΕΡΑΤΟΥΪΘΟρΡΆΘᾺ" 
(ΠΙπατετωλλελφωγμωνιογλλοο ι 
ΜΟΥ ΚΑΙΤΗΧ ΘΑ ΦΗΥΜΩΝΙΗΆΘΗ 
ΜΕΝΗ ΚΡΙΘΗΤΕΠΡΟΟΤΉΝΜΗΤΘΡΑΥ 
ΜΩΝΚΡΙΘΗ ΓΕ ΟΤΙΑΥΓΓΗΟΥΓΥΝΗΜΟΥ͂ 
ΙΞἈΙΕΓΩΟΥΙΚἈΝΗΡΑΥ ΓΤΗΟ ΚΑΙ ΘΣΆΡΩ 
ΤΉΝΠΙΤΟΡΝ ΘΙΆΝΑΥ ΓΗΘΘΙΙΡΟΟΟΩΤΟΥ 80 
ΜΟΥ ΚΑΙ ΤῊΗΝΜΟΙΧΕΙΆΝΑΥ ΓΉΗΘΟΘΚΜῈΕ 
ΟΟΥ̓ΜΆΟΤΟΟΝΑΥ ΓΗΟΘΟΙΤΩσΟΆΝΕΚΥΑῪΥ 
ΟΟΛΥ ΓΗ ΝΓΥΜΝΗΜΝ᾽ ΚΑΙΆΙΤΟΚΑΓΆΟΤῊ 
ΟὠΟλΥ ΓΗΝ.ΙΚΑΘΩΟΘΗΜΘΕΘΡΆΓΕΝΕΘΟ ΘΟ 
λΥΓΗΟΚἈΑΙΘΗΘΟΜΑΆΑΙΧΥΓ ΓΗΝΩΘΕΡΗΜΟ': ᾿ 
κυ ἈΞ ΟΛΧΥ ΓΗΝΟΟΓΗΝΆΝΥΛΔΡΟ 
ΚΑΙΆΤΓΟΙ ΤΕΝΟΩΛΧΥ ΤΉΝΘΝΥΕ᾽ 
ΙΞ“ὡ«οΤἈΤΕΚΝΆΛΥ ΓΗ ΟΟΥ̓ΜΗΘΆΘΗΟΟ:. 
ΟΤῚΤΕΙΚΝΝ ἈΠΟΡΝΕΙΆΟΘΟΤΊΙΝ᾽ Ο ΓΙ ΘῈ ΣΕΙΤΟΡ 89 


540 Ηοκ. 1, 8 --- 3, δ. 


947 


ΝΕΥΘΘΝΗΜΗΤΉΡΑΥΤΟΩΝ᾽ ΚἈΑΤΉΟΧΥ 
ΝΕΝΗΤΈΕΚΟΥΟΛΛΥ ΓᾺ ΟΤΊΕΙΠΕΝΙΤΟΡΟΥ 
ΟΟΜΑΆΑΙΟΠΙσΟ Τω Ν ρλ σ των Μου τῷ 
ὩΔΟΝΤΩΝΜΟΙΤΟΥΟΧΡΤΟΥΟΜΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥΔΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΤἈΙΜΑΓΓΙΆΜΟΥ ΚΑΤΑ. δ 
ΟΘΟΝΙΆΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΘΆΧΙΟΝΜΟΥ.ΚΑΙ κΑττον 
. ΠΆΝΤ ἈΟΟΧΜΟΙΚΆΘΗΙΚΕΘΙ ΔΙΆ ΤΟΥ ΤῸ 
ΙΔουθγωφρλοοω ΤΗΝΟἈΟΝΑΥ ΓΗ 
βενοικολούιν κι Νοικολόμηοῶ 
ΤἈΟΘΟΔΟΥΟΛΔΥ ΓΗΟ ΚΑΙ ΤΗΝΤΡΙΒΟΝΔΑΔΥ ΤΉ. ιο 
ΟΥ̓ΜΗΘΥΡΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΔΙ ΟΣ Θ ΤΑΙ ΤΟΥῸ 
ΘβΡλΟΓἈΟλΥ ΤΗΟ.ΚΑΙΟΥΜΗΙΚΑΤΆΧΆΒΗ 
λΥ ΓΟΥΟ ΚΑΙΖΗ ΤΗΘΘΙΔΥ ΤΟΥ ΚΑΙΟΥΜΗ 
ΕὙΡΗΛΥ ΓΟΥΟ ΚἈΙΕΡΘΙ Τ͵ΤΟΡΕΥΘΟΜΆΙΚΆΙ 
ΕἸΤΙΟΤΡΟΥΩΤΠΡΟΟΤΟΝΑΆΝΑΡΑΜΟΥ ΤῸ, 1δ 
ΠΡΟΤΕΡΟΝ: ΟΤΙΚΑΆΩΟΜΟΙΗΝΤΌΤΘΗΝΥ᾽ 
ἸΚλιλγγηογκεγνωοτιεγωλελωκα 
ἈΥΤΗ ΤΟΝΟΙΤΟΝ᾽ ΚΑ ΤΟΝΟΙΝΟΝ ΊΚΑΤΟ. 
ΕἈΆΆΧΙΟΝ ΚἈΙΆΡΓΥΡΙΟΝ δ ΆΗ θυ ΝΆΛΥ ΚΑΙΧΤΙΎ 
ΤΉ ΛΥ ΓΗ ΔΕἈΆΡΓΥΡΑ,ΚἈΙΧΡΥΟΆΘΙΤΟΙΗ 20 
σΕΝΤΉΒΑΛΑΙΔΙ ΤΟΥ ΤΓΟΕΠΙΟΤΡΕΎω. 
ΚἈΑΙΚΟΜΙΟΥΜΑΙΤΟΝΟΙΤΟΝΜΟΥΚΆΘΩ 
ΡΆΝΑΥ ΓΟΥ ΚΑΙ ΓΟΝΟΙΝΟΝΜΟΥΈΕΝΚΑΙ 
βρωλυ του ΚΑΙ ΦΘλοΟοΥΜΆΤΆΙΜΑᾺ 
ΤΙΆΜΟΥΚΑΙ ΤΓἈΟΘΟΝΙΆΜΟΥ ΤΟΥΜΗκὰᾶ. 25 
ἈΥΤΓΓΕΙΝΤῊ ΝΜἈΙΟΧΥΝΗΝΑΥ ΤΉΟΘ ΚΑ ὁ 
ΝΥΝΑΤΙΟΚΑΛΥΩ ΤΉ ΝΆ ΚΆΘΆΡοΟΙΑΝ 
λΥ ΤΗΘΘΝΆΑΝΤΙΟΝΤΩΌΝΕΡΑΟΤΟΩΝΑΥ 
ΤΗΓΟ ΚΑΙΟΥΔΕΙΟΟΥΜΗΕΘΣΘΆΧΗΤΤἈΑΙΧΥ ΓῊ 99 


Ηο95. 3, ὅ---10. 


ΕἸΚΧΕΙΡοομου και ΠοστΡροΎωστια 
οΧΟΤ ἈΟΘΥΦΡοοΥυΝἈΟλΥ ΓΗ ΘορτΆολΥ 
ΤῊΗΟ ΚΑΙ ΓἈΟΝΟΥΜΗΝΙΆΟΛΥ ΓΗΟ ΚΑΙ 
κό ΤἈΟΧΒΕΛΙΓΆΛΥ ΤῊ ΚΑΙ͵ΠΆΑΟΛΧΟΤΤΆΟΠΠΆΝΗ 
ΓΥΡΕΙΟΔΥ ΓΗ ΚΑΙΆΦΑΝΙΟΘΆΧΜΙΤΙΘ 
ἈΟΝΑΥΓΤΓΗΟΘ ΚΑΙ ΓΆΟΘΟΥΚἈΆΟΛΥ ΤῊ ΟΟΟΆΘΙ 
ΠΕΝ.ΜΙΟΘΩΟΜΑΤΆΜΟΥ ΓΧΥ ΓΆΕΘΟΤΙΊΝ. 
χε λ ΚἈΝΜΟΙΟΙΕΡΑΟΤἈΙΜΟΥ ΚΆΙΘΗΘΟ 
ΜΆΙΑΥ ΓἈΕΙΟΜΑΡΤΎΡΙΟΝ᾽ ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΦΑΆ. 
ΓΕΤ ΙΑ. ΤΓᾺ.-ΓΆΘΗΡΙΑ ΤΟΥΧΓΡΟΥ ΚΑΤᾺ 
ΠΤΕΤΉΝΑ ΓΟΥΟΥΡΆΝΟΥ ΚΑΙΓΆΘΡΙΤΕΤᾺ 
“ΤΉΟΘΓΗΟ, ΚἈΙΕΚΑ "ΚΗ ΟὠἸΤΑΥ ΤῊΝ 
ΤἈΘΟΗΜΕΡΑΟΤΩΝΕΆΧΆΛΕΙΜ᾽ ΕΝΆΙΘΕΙΤΕ 
ΘΥΕΝΑΥ ΓΟΙΟΚΆΑΙΠ;ῈΕΡΙΕΤΙΘΕΤΟΤΆΕΝΩ 
ΤΙΆΧΥ ΓΗΟΚΑΙ ΓἈΚΑΘΟΡΜΙΆΛΥ ΤΉΟΙΚΑΙ. 
ΕἸοΟρεΥετοομιοωτωναρλοσωναλυ 
ΤΗῊΗσΕΜοΟΥ Δ οθλἈΘΕεΤτΤόλεγεικο 
ΔΑ Ατογ-γοιλογεγωτιλανωλυ ΤΗΝ ΚΑΙ 
ΤἈΞΣΩΛΥ ΤΗΝΕΙΘΕΡΗΜΟΝ᾽ ΚΑΙΆΆΛΧΗ 
σΟΘ ἜΤ ΓΓΗΝΚΑΆΡΔΑΙΆ ΝΥ ΓΗσΟ Κλ 
ΟσΟΛΥ ΤΗΤἈΚΤΗΜΑΤΆΛΥ ΓΤΉΘΕΚΕΙΘΕ.: 
ΚΑΟΤΗΝΚΟΙΆΧΑΔΑΧΛΧΩΡΑΙΆΝΟΙΣΑΙ 
ΟὙΝΘΟΙΝΧΥΤΗΟ ΚΑΙ ΤἈΤΤΘΙΝΩΘΗΟΘΕΤΆΙΕ 
ΚΕΙΚΑΤΑ ΓΆΘΟΗ ΜΕΡΑΟΝΗΤΠΙΟΤΉΤΟΟΛΥ 
ΤῊ ΚΑΙΚΑΤΆΓΑΟΗ ΜΕρλολνλεασαολυ 
“ΓΗΘΕΙΚ ΓΗΟΔΙΓΥΤΙΤΟΥ ΚΑΙΕΟΤἈΙΕΝΤΗ 
ΗΜΘΡΆΘΚΘΙΝΗΛΧΕΓΕΙΚΟΙΚΆΆΘΟΘΙΜΘ 
ΟἈΝΗΡΜΟΥ καιουκλαλθοθιμϑετιελλ 
ἈΕΙΜΙΚΑΙΕΣΑΆΡΩΟ ΓἈΟΝΟΜΑΤ ΩΟΝΕΛΧΆΛΘΙΜ'᾽ 


3418 Ηοϑ. 2, 10 --- 17, 


ιυ 


10 


: δια 
ΗΙ ἉΠΡΆΔΕΣΕΜΊΣ 
.}} δλευ)αι "τ Ἐ0] 
ΘριΒΙ ΟΙἢ 
ΘΕῚΣ τοι σοβααν 
"᾿ΠΟσΟΕυβιῖετνν 
στο 
(ΠιΙὴςῸο 
ΕἸφυιδλοῦ 
διευ-Ὀλκι 
ται: 
ΟΟΟΊ ΜΝ ΔπΌΚΒ 
1ι: 
δισεκοα 
11.1.1 τλι ΓΕ 
ΕΤΟτΙ μι κε 
δλειῦο ΕἸ ἸΟΒΊΏ εν 
ιΠδὲτιμ 
λὼὸ ΜΟΙ ΓΙΑ ΓΟΒ 
ει δος 
(Ἰ11Ὰ 
Ηιετιοῦ 


Αδει τ ΝΜ ΠΙΑυλ τ 


ΜΈΡΑ} 
ΛΠ ΠΡΟ ΤΟΥ), 
. ᾿ Βδειρο 
(1 Ι} ΧΟ ει. 
ἘΝ ΥΥΝ, 
ἘΣ ΚΡ ()8} 


ΧΟ ΜΒ] 


ΟΝ 
ΓΙ. 0, 
Οὐοτει ροι τε 
ογηος 
ἈΕῚ ;. 
ΟΙΑΕ 
ἍἌΕΝ εκ) 
ἌΛΤΆΖΟμι; ἴῖς ει). 
ΑΘ Ιτειὶ 
᾿ΙΚΑΓΓᾺΓ ΓῸ: 
ΕΞΙ͂ΝΙΑΙ 
("1 
“ΤΌὌΒΝΙΕΙ.. 


Ἀλένγι 


ἀρβι ΤΆΔ 
(ὙΠΠ} ΑΙ 2. τ 


ΜονυμΜ. ΒΑΟΒ. ΙΝΧΕΌΙΤΑ. Ερρ. ΡῈ ΤΊΒΟΗΕΝΘΟΒΕ. Νον. Οὐοι,, οι. ΙΧ. 


θγ-, 
τ} 30, 


ΠΟ Ζθα Ὁγ (ὡοοσίςο 


ΠΟ Ζθα Ὁγ (ὡοοσίςο 


ΠΟ Ζθα Ὁγ (ὡοοσίςο 


ΠΟ Ζθα Ὁγ (ὡοοσίςο 


ΠΟ Ζθα Ὁγ (ὡοοσίςο